बहि‍णीची भेट भाग : २

तो चाळिशीच्या जवळ आला होता तसे त्याचे लग्नाचे वय उलटून गेले असेच त्याला वाटत होते. पण शरीराची भूक ही वयानुसार अजून तीव्र होते हे सत्य त्याला कळत असूनही तो ते स्वीकारायला तयार नव्हता आणि म्हणूनच तो आता लग्न करायला राजी नव्हता.

त्याच्या मनातली लैंगिक भूक किंवा कामवासना तो हस्तमैथुन करून किंवा जास्तच असह्य झाली तर रांडेकडे जाऊन शमवत होता. पण त्याचाच परिणाम म्हणजे त्याच्या मनातली लैंगिक आसक्ती नकळत वाढत होती आणि त्याचे बायकांबद्दलचे कामुक आकर्षण तीव्र होत होते. त्याचाच परिणाम म्हणजे आता समीरच्या नजरेत स्वत:च्या बहि‍णीची जवानी भरायला लागली.

लग्नानंतर इतक्या वर्षाने सुगंधाला पाहून नकळत त्याचे अतृप्त कामुक मन तिच्या सौंदर्याची आणि भरीव अंगाच्या मादकपणाची दखल घेऊ लागले. पुन्हा त्याने मनातले कामुक विचार झटकायचा प्रयत्न केला आणि आपले लक्ष इतर आजूबाजूच्या गोष्टीकडे देऊ लागला.

तिला पाहून समीरच्या मनात उमटलेल्या कामुक भावनांपासून अनभिज्ञ असलेली सुगंधा बाळाला घेऊन ट्रेनमधून सावकाश उतरत होती. तिच्या चेहऱ्यावरून माहेरी यायचा आनंद ओसांडून जात होता. चमकत्या डोळ्याने आणि प्रफुल्लित मनाने ती आपल्या तालुक्याच्या गावात परत आल्याचा आनंद अनुभवत होती.

ट्रेनमधून उतरल्यावर समीर तिच्या पुढे चालू लागला आणि ते दोघे स्टेशनच्या बाहेर पडले. पटकन त्याने त्यांच्या गावाला जाण्यासाठी एक रिक्षा ठरवली आणि हातातल्या बॅगा सीटच्या मागील जागेत टाकल्या. आधी सुगंधा रिक्षात शिरून बसली आणि मग समीर आत बसला. रिक्षावाल्याने आधीच किक मारून रिक्षा चालू केली होती आणि तो लगेच त्यांच्या गावाच्या वाटेला लागला.

तालुक्याच्या गावातल्या ट्रॅफिक मधून रिक्षा बाहेर पडली आणि त्यांच्या गावाच्या रस्त्याला लागली जेथे दोन्ही बाजूला शेतातली हिरवीगार पिके दिसत होती. यंदा पावसाळा चांगला चालू होता त्यामुळे पिके भरघोस आली होती आणि पुन्हा एकदा नजरेस पडलेल्या आपल्या गावच्या हिरव्यागार शेता-रानातून जाताना सुगंधाचे मन उचंबळून येत होते.

रिक्षा चालू झाल्यानंतर जाणवणाऱ्या थंडगार हवेने बाळ पुन्हा रडायला लागले तसे सुगंधाने आपल्या ओढणीने त्याला झाकून घेतले. तरीही ते रडत होते तेव्हा तिच्या लक्षात आले की त्याला भूक लागली असावी म्हणजे त्याला आता दूध पाजावे लागणार होते.

रिक्षातच बाळाला ड्रायव्हर आणि आपला भाऊ ह्यांच्या उपस्थितित आपल्या पंजाबी ड्रेसच्या कमीज खाली घ्यावे लागणार ह्या विचाराने सुगंधा किंचित चलबिचल झाली! पण दुसरा काही पर्याय नव्हता तेव्हा तिने ओढणीने आपले उरोज झाकून घेतले आणि आपला कमीज वर करून बाळाचे तोंड त्याच्या खाली घेतले.

बाजूलाच बसलेला समीर सुगंधाच्या हालचाली तिरक्या नजरेने टिपत होता. ती आता बाळाला दूध पाजणार ह्या विचाराने त्याचे मन पण चलबिचल झाले. मघाशी ट्रेनमध्ये पाहलेल्या तिच्या उरोजाचे दर्शन त्याच्या नजरेसमोर तरळले आणि नकळत त्याच्या मनात चित्र उभे राहू लागले की कसे ते बाळ तिच्या उरोजावरील तिचे बोंडूस तोंडात घेऊन चोखायला लागेल. त्या विचाराने त्याच्या लेंग्यात त्याचा लंड अनाहूतपणे फुरफुरायला लागला.

खाचखळगे असलेल्या रस्त्यावरून रिक्षा चालली होती त्यामुळे आत बसलेले ते सगळेच हलत होते. बाजूच्या दांड्याला धरून तो स्वत:ला सावरत होता पण सुगंधाने दोन्ही हाताने बाळाला धरले होते तेव्हा तिला स्वत:ला सावरायला कठीण पडत होते. त्या समस्येने तिने किंचित अगतिकपणे समीरकडे पाहिले तसे समीरच्या लक्षात तिची अडचण आली. तेव्हा त्याने तिच्या पाठीवरून हात टाकला आणि तिचा पलीकडचा खांदा धरून तो तिला आधार देऊ लागला.

आपल्या भावाच्या आधाराने सुगंधा निश्चिंत झाली आणि ती आपला कमीज वर करून तिने आपल्या ब्रामधील उरोज बाहेर काढला आणि मग बाळाचे तोंड आपल्या उरोजाच्या बोंडावर दाबले तसे बाळाने तिचे बोंडूस चोखायला सुरुवात केली.

समीर तिच्या खांद्यावर टाकलेल्या हाताने तिला सावरत होता आणि बाळावर लक्ष ठेवण्याच्या उद्देशाने तिरक्या नजरेने खाली बाळाकडे बघत होता. जेव्हा सुगंधाने बाळाच्या तोंडात आपले बोंडूस द्यायला कमीज आणि ब्रा वर केली होती तेव्हा एका खड्यातून रिक्षा जात असल्याने रिक्षाला एक हादरा बसला, ज्याने तिचा कमीज जास्तच वर झाला आणि तिचा काळपट तपकिरी बोंडूस समीरच्या नजरेस पडला!

आपल्या बहि‍णीच्या उरोजावरील बोंडाचे ते क्षणिक दर्शन समीरच्या मनात वीज सळसळवून गेले! लेंग्याच्या आत त्याच्या लंडाने एक आचका दिला आणि तो ताठरायला लागला. आपला लंड ताठरला तर तो सुगंधाच्या लक्षात येईल की काय ह्या विचाराने तो गांगरला.

मोठ्या मुश्किलीने तो आपल्या मनातले कामुक विचार झटकू लागला जेणेकरून त्याच्या लंडातला ताठरपणा कमी व्हावा. त्याने आपले लक्ष वळवले आणि तो दुसर्‍या बाजूला बाहेर दिसणाऱ्या शेताकडे पाहू लागला. आजूबाजूची हिरवळ पाहून सुगंधा बोलू लागली.

“किती छान दिसताय रान. ममईला हे सगळे बगायला मिळतच नाई.”

“हां. त्ये तर आहेच. पण ममईला खूप मोठी घरं अन बिल्डिंगी बघायला मिळत्यात की.” समीरने तिच्याकडे बघत म्हटले.

“व्हय पण इकडच्या सारकी हवा नाई तिथ.” सुगंधा हसून म्हणाली.

“त्ये बाकी खर हाय. इथली हिरवळ आन ग्वाड हवा तुला कदीबी बदललेली मिळायची नाय.”

“अगदी खर. ह्ये गाव, ही शेतं, रानमाळ, काई म्हंजी काईबी बदललं नाई.” सुगंधा आनंदाने म्हणाली.

“व्हय पण तुज्यात लई बदल झालाय.” अचानक समीर बोलून गेला.

“अस्स? माज्यात काय बदल झालाय?” सुगंधाने नवल करत हसून विचारले.

आपल्या भावाच्या बोलण्याचे सुगंधाला किंचित आश्चर्य वाटले आणि तिला त्याची मजाही वाटली!

समीर तिच्याकडे पाहून हसत म्हणाला,

“लग्न करून जाईपर्यंत म्या तुला साडीत पाहिलीय. आताशा तू ह्ये पंजाबी ड्रेस घालाया लागली वाटत.”

“ह्ये व्हय. ते प्रवासात साडीनं थोडी अडचण व्हते म्हणून म्या हा ड्रेस घातलाय.” सुगंधाने खुलासा केला.

“आस्स. पण तुला लई झ्याक दिसतय. घालत जा अधन मधन.” समीर पुन्हा अनाहूतपणे बोलून गेला.

“हंम्म्मऽऽऽ” सुगंधाने दुसरे काही न बोलता हुंकार भरत दुजोरा दिला.

मनातून सुगंधाला आश्चर्य वाटत होते की तिच्या मोठ्या भावाने आज कसे काय तिच्या कपड्यांबद्दल असे आपले मत व्यक्त केले होते. समीर असा व्यक्ती होता की तो कधी बायकांबद्दल कधी काही बोलत नसे, बायकांच्या कपड्यांविषयी बोलायचे तर दूरच! त्यामुळे तिच्या कपड्यांबद्दल त्याने असे मत व्यक्त केले ह्याबद्दल तिला थोडे नवल वाटले!

कदाचित खरोखर त्याने तिला असे पंजाबी ड्रेसमध्ये आधी कधी पाहिले नव्हते आणि त्यांच्या गावात वयात आलेल्या मुलींनी आणि खास करून लग्न झालेल्या मुलींनी साडी व्यतिरिक्त इतर कपडे घालायची पद्धत नव्हती म्हणून सुद्धा बहुतेक त्याने ते नोटीस करून त्याबाबत आपले मत सांगितले असावे असा तिने विचार केला. अर्थात, त्याने तिच्या पंजाबी ड्रेसबद्दल नाराजी व्यक्त केली नव्हती उलट तिने तो अधूनमधून घालावा असे त्याने सुचवले होते.

पुढील सगळ्या प्रवासात त्यांच्यात विशेष काही बोलणे झाले नाही. रस्ता तसा खराबच असल्याने सुगंधाची आपल्या बाळाला व्यवस्थित पकडायला तारांबळ उडत होती आणि तिला धरून ठेवण्यात समीरचे लक्ष केंद्रित होते. समीर तिरक्या नजरेने बाळाकडे बघत रहायचा आणि त्या बहाण्याने तो सुगंधालाही न्याहाळत होता. सुगंधाही अध्ये मध्ये त्याच्याकडे बघत होती आणि दोघांची नजरानजर झाली की दोघेही हसत होते.

जसे रिक्षा त्यांच्या गावात शिरली तसे सुगंधा उत्साहाने गावातला रस्ता, त्याकडेची दुकाने आणि तिच्या माहितीतल्या लोकांची घरे न्याहाळू लागली. तिला कुठेही काहीही बदल झाल्याचे जाणवले नाही फक्त क्वचित कोणी आपल्या दुकानाला किंवा घराला नवीन रंग मारला होता. जागोजागी असलेल्या ओळखीच्या खुणा पाहून तिचे मन प्रफुल्लित होत होते.

आणि जसे तिला लांबून त्यांचे घर दिसले तसे अत्यानंदाने तिच्या हृदयाची धडधड वाढू लागली. तिने पाहिले की तिचे वडील कुबड्या घेऊन तर तिची आई काठी घेऊन त्यांच्या घराच्या अंगणात बाहेरच उभे होते, जणू तिची यायची ते आतुरतेने वाट बघत होते. जसे त्यांच्या अंगणात रिक्षा थांबली तसे सुगंधा बाळाला घेऊन लगबगीने खाली उतरली आणि जवळ जवळ पळतच आपल्या आई-वडि‍लांकडे गेली.

तिच्या आईने तिला इशारा करून जागीच थांबायला सांगितले आणि मग ओसरीवर एका बाजूला तिने आरतीचे ताट ठेवले होते ते घेऊन तिने सुगंधाला तिच्या बाळासकट ओवाळले. मग ताटात ठेवलेला भाकरीचा तुकडी घेऊन तिने तो सुगंधा आणि बाळाच्या अंगावरून उतरवून काढला आणि कोपर्‍यात नेऊन टाकला. मग ती काठी टेकवत टेकवत आतुरतेने बाळाला घ्यायला सुगंधाकडे आली.

बाळाला आईच्या हातात देऊन सुगंधा आईच्या पाया पडायला खाली वाकली. हे सगळे चालले होते तोपर्यंत समीरने रिक्षावाल्याला पैसे देऊन रवाना केले होते आणि सुगंधाच्या दोन बॅगा त्याने ओसरीवर ठेवल्या. आणि मग तो आपल्या वडि‍लांच्या बाजूला येऊन उभा राहला होता आणि सुगंधाची लगबग बघत होता.

जेव्हा सुगंधा आईच्या पाया पडायला वाकली तसे तिच्या अंगाचा मागचा भाग समीर गुपचूप न्याहाळू लागला. आपल्या बहि‍णीचे डेरेदार नितंब त्याच्या नजरेत भरले आणि तिचा हा डेरेदार खजिना आपल्या लक्षात कधी आला नाही ह्याचे त्याला आश्चर्य वाटले!

आईच्या पाया पडून झाले तसे सुगंधा आपल्या वडि‍लांच्या पाया पडायला गेली. जसे सुगंधा वडिलांजवळ आली तसे ती त्यांच्या पाया पडायला खाली वाकली. तिने वडि‍लांच्या पायाला स्पर्श केला आणि तिच्या वडिलांनी तिच्या डोक्यावर हात ठेवून तिला भरभरून आशीर्वाद दिला.

सुगंधा पाया पडायला खाली वाकली तसे बाजूलाच उभा असलेल्या समीरची नजर ह्या वेळी हेतुपुरस्सर तिच्या कमीजच्या उघड्या गळ्यातून आत शिरली. वडील तिला आशीर्वाद देण्यात आतुर होते तर तिकडे आई हातातल्या बाळाला खेळवण्यात मग्न होती. तेव्हा समीरची नजर कोठे होती हे कोणाला कळले नाही. कदाचित काहीच क्षण पण समीरला पुन्हा एकदा आपल्या सुगंधा अक्काच्या भरगच्च उरोजाचे दर्शन झाले आणि त्याने त्याच्या मनातली कामवासना पुन्हा चाळवली!

वडि‍लांच्या पाया पडून सुगंधा वर झाली तसे वडिलांनी तिला समीरच्याही पाया पडायला सांगितले. ती त्याच्या पाया पडायला खाली वाकून पुढे सरसावली तसे समीर तिच्या खांद्याला धरत तिला थांबवत ‘नग नग. माज्या पाया कशाला पडतीस’ असे तिला म्हणू लागला पण ती हट्टाने त्याच्या पाया पडायची जिद्द करू लागली.

ती खाली वाकलेली होती त्यामुळे पुन्हा समीरला तिच्या कमीजच्या गळ्यातून तिचे आतील उरोज दिसायला लागले आणि समीर तिला थांबवायचेच विसरला! सुगंधाने शेवटी खाली वाकून त्याच्या पायाला स्पर्श केला आणि ती तशीच स्तब्ध राहिली.

बहि‍णीची भेट

रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवर सिमेंटच्या बेंचवर बसल्या बसल्या समीरने आपली नजर फिरवली आणि बाजूच्याच बेंचवर बसलेल्या बाईच्या पदराखालील गोळा त्याच्या नजरेस पडला! त्या बाईच्या भरीव उभारावरील पदर साईडने उघडा होता आणि त्यातून तिच्या उभाराची गोलाई स्पष्ट दिसत होती. बसल्या...

बहि‍णीची भेट भाग : ३

समीरची नजर आता खाली वाकलेल्या सुगंधाच्या अंगावर होती आणि खास करून वरून दिसत असलेल्या तिच्या डेरेदार नितंबाकडे त्याचे लक्ष गेले. तो तसाच स्तब्ध उभा होता म्हणून खाली वाकलेल्या सुगंधाने त्याला आशीर्वाद देण्याची आठवण करून दिली. तसे समीर भानावर आला आणि ओशाळत त्याने तिला...

बहि‍णीची भेट भाग : ४

सकाळी सुगंधा मुंबईवरून येणार होती म्हणून त्या दिवशी समीर कामावर न जाता घरीच राहला होता. तिला आणायला स्टेशनवर गेल्यानंतर ट्रेनमध्ये अनपेक्षितपणे सुगंधाचे उरोज त्याला पाहायला मिळाले तसे त्याच्या मनात तिच्याबद्दल कामलालसा जागी झाली. पुढे जस जसे त्याला तिच्या उरोजाचे...

बहि‍णीची भेट भाग : ५

त्या नंतर सुगंधाची आपल्या समीर दादाकडे पहायची नजरच बदलली! आता तिला त्याच्याबद्दल प्रचंड आदर वाटू लागला आणि त्या आदरा पोटी तिला त्याचे कुठलेही वागणे विचित्र किंवा गैर वाटेनासे झाले! तो तिच्याकडे लालसेच्या नजरेने बघू लागला त्याला काही अंशी आपणच जबाबदार आहोत असे तिला...

बहि‍णीची भेट भाग : ६

सुगंधाची दोन्ही थानं दाबत कुस्करत समीर तिच्या तोंडात जीभ फिरवत होता आणि तिच्या लाळेचे रसपान करत होता. खाली त्याने तिच्या डेरेदार नितंबाचे कुंभ आपल्या ताठरलेल्या लंडावर प्रचंड ताकदीने दाबून धरले होते. आपली कंबर हलवून तो तिच्या गांडीवर हलके धक्के मारायला लागला होता!...

बहि‍णीची भेट भाग : ७

सुगंधाच्या ओठाचे अजून एक चुंबन घेत समीरने तिला सोडले आणि तो धावत पळत वर आपल्या खोलीत निघून गेला. त्याने आपल्या बिछान्यावरची चादर बदलून धुतलेली स्वच्छ चादर टाकली आणि आपली शेज तयार केली. ह्या शेजेवर आता तो आपल्या बहि‍णीला झवणार होता! त्याला अत्तराची आवड होती तेव्हा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!