बहि‍णीची भेट भाग : ३

समीरची नजर आता खाली वाकलेल्या सुगंधाच्या अंगावर होती आणि खास करून वरून दिसत असलेल्या तिच्या डेरेदार नितंबाकडे त्याचे लक्ष गेले. तो तसाच स्तब्ध उभा होता म्हणून खाली वाकलेल्या सुगंधाने त्याला आशीर्वाद देण्याची आठवण करून दिली. तसे समीर भानावर आला आणि ओशाळत त्याने तिला भरभरून आशीर्वाद दिला, “अष्टपुत्रे सौभाग्यवती भव:!!”

त्याने दिलेला आशीर्वाद ऐकून सुगंधा वर होत मिश्किलपणे म्हणाली,

“अरे दादाऽऽऽ इतकी मुलं नको रे बाबा. ह्यो एकच सांभाळताना लई तारांबळ व्हतीय.”

“अस्स काय म्हणतेस गं माज्या लेकराला?” तिकडे त्यांच्या आईने तिचे वाक्य ऐकून लटक्या तक्रारीत म्हटले, “किती ग्वाड दिसतोय माजा लेकरू! ह्येचा कसला तरास तुला? आक्षी समीरवानी दिसतोया. समीर झाला तवा असाच दिसायचा.”

“व्हय का. तुजा ह्यो लेकरू किती खट्याळ हाय सांगू का आता तुला?” सुगंधा आपल्या बाळाची प्रेमळ तक्रार करत बोलू लागली, “जरा पण धड दूद प्येत नाई ह्ये. माझ्या छातीत इतक दूद हाय की आर्ध पण प्येत नाय ह्ये ब्येन.”

सुगंधा आपल्या माहेरी आल्याच्या अत्यानंदात चटकन बोलून गेली आणि तिच्या लक्षात आले की आपल्या वडील आणि भावाच्या समोर आपण तसे काही बोलायला नव्हते पाहिजे. तिला आपली चूक लक्षात आली आणि ती ओशाळत हसली. तिच्या वडिलांनी काही ऐकले नाही असे दाखवले आणि ते ओसरीवर बसायला गेले.

समीरच्या कानात बाकी ती जे काही बोलली ते शब्द परत परत घुमत राहले आणि नकळत तो तिच्याकडे पाहून सूचकपणे हसू लागला. त्याच्या हसण्याने सुगंधा अजूनच शरमली आणि लाजेने ती आपल्या आईजवळ पळाली. आणि मग माय-लेकी बाळाला घेऊन त्याचे कौतुक करत, बडबडत आत घरात जाऊ लागल्या.

पाठमोऱ्या सुगंधाला आता समीर मुद्दामहून न्याहाळू लागला आणि त्याचे न्याहाळणे सुगंधानेही बरोबर हेरले! सुगंधा नजरेआड होईपर्यंत समीर तिला न्याहाळत होता. मग त्याने तिच्या दोन्ही बॅगा ओसरीवरून उचलल्या आणि त्या घेऊन तो आत तिच्या रूममध्ये ठेवायला निघाला.

त्यांचे घर दुमजली होते ज्यात खाली ४ खोल्या होत्या आणि वर २ खोल्या होत्या. खालच्या ४ खोल्यापैकी एक दिवाणखाना तर एक स्वयंपाकघर होते. बाकी २ रूम होत्या ज्यातली एक सुगंधाची होती तर दुसरी त्यांचे आई-वडील वापरत होते. वरच्या २ खोल्यांपैकी एक समीरची आणि दुसरी इतर भावंडांची होती.

सुगंधाचे लग्न करून दिल्यानंतर पुढील ३ वर्षात समीरने आपल्या इतर ५ भावांचीही लग्ने करून दिली आणि त्यांना गावातच आजूबाजूला छोटी घरे घेऊन वेगळे राहायला दिले, जेणेकरून त्यांच्या बायकांची मोठ्या कुटुंबात राहून कुचंबणा आणि इतर भांडण-तंटा होऊ नये म्हणून. त्यामुळे वरची दुसरी रूम आता रिकामीच असायची आणि क्वचित कोणी पाहुणे आले तर त्यांना राहायला वापरली जात होती.

समीर मोठा असल्याने पहिल्यापासून त्याने स्वत:ला ती एक स्पेशल रूम घेतलेली होती. त्याच्या रूममध्ये त्याने झोपण्याच्या सोयीबरोबर इतर अनेक सोयी केलेल्या होत्या, जसे पुस्तकांची एक छोटी लायब्ररी तर गाणी ऐकण्यासाठी एक टेपरेकॉर्डर आणि भरपूर जुन्या गाण्यांच्या कॅसेटचा संग्रह.

जेव्हा समीर घरात असायचा तेव्हा तो फक्त आपल्या रूममध्ये राहून टाईमपास करायचा. कधी पुस्तक वाचत बसे तर कधी गाणी ऐकत बसे तर कधी एखादे लिखाणाचे काम करत बसे. फक्त खायला-प्यायला आणि अंघोळीला तो खाली यायचा नाहीतर बहुतांशी वेळ तो वरच रहायचा.

घरचा तो कर्ता पुरुष होता त्यामुळे त्याला कोणी वर डिस्टर्ब करायला जात नसे आणि कोणाला वर जायची गरज पडली तर आधी खालून त्याला आवाज देऊन त्याची परवानगी मागूनच कोणी वर जायचे.

सुगंधाच्या बॅगा घेऊन समीर खालच्या तिच्या रूममध्ये आला. तिच्या रूममध्ये खाली जमिनीवर एक गादी घातलेली होती ज्यावर सुगंधा आणि त्यांची आई मांडी घालून बसल्या होत्या. बाळ आजीच्या मांडीवर होते आणि त्याला थोपटत त्याचे कौतुक करत दोघी माय-लेकीं अखंड बडबड करत होत्या.

समीर बॅगा घेऊन रूममध्ये आला तसे बाळाचे लक्ष त्याच्याकडे गेले आणि बाळ बहुतेक पुन्हा त्याला घाबरून रडायला लागला. ते पाहून दोघी माय-लेकी हसायला लागल्या की बाळ आपल्या मामाला कसा घाबरतोय. समीरपण थांबून कौतुकाने आपल्या भाच्याकडे बघून लटकी तक्रार करायला लागला की असा कसा माझा भाचा मला घाबरतोय. सुगंधाने हसत बाळाला घेतले आणि समीरची समजूत घातली की लागेल त्याला तुझा लळा म्हणून.

सुगंधाने म्हटले की बाळाला गप्प करायचे म्हटले तर आता त्याला दूध पाजायला पाहिजे आणि तिने सूचकपणे समीरकडे पाहिले. पुन्हा आपला कमीज वर करून बाळाला दूध पाजायचे म्हणजे समीरला बाहेर जावे लागणार असेच ती सुचवत होती. समीरने ते ओळखले आणि तो म्हणाला की मी माझ्या रूममध्ये जाऊन पडतो. आणि असे बोलून तो रूमच्या बाहेर पडला.

पण रूमच्या बाहेर आल्यावर तो जागीच थबकला आणि त्याने पटकन बाहेर बसलेल्या आपल्या वडिलांचा कानोसा घेतला. त्याचे वडील ओसरीवर बसून पेपर वाचत होते. मग तो हळूच पुन्हा पाठी फिरला आणि सुगंधाच्या रूमच्या दरवाजा बाहेर चोरून उभा राहला आणि तो गुपचूप आत पाहू लागला.

सुगंधाच्या रूममध्ये एक बल्ब पेटलेला होता पण बाहेरच्या पॅसेजमध्ये अंधार होता. त्यामुळे बाहेर कोणी उभे आहे हे आतल्या त्या दोघींना कळण्याची शक्यता नव्हती. समीर बाहेर गेल्यानंतर काही क्षण सुगंधा बाळाला शांत करायचा प्रयत्न होती पण तो शांत झाला नाही तेव्हा तिने त्याला दूध पाजायचे ठरवले.

रूममध्ये ती आणि तिची आईच फक्त होत्या त्यामुळे सुगंधाने बिनधास्त आपला कमीज वर केला. सफेद ब्रा मध्ये गच्च भरलेला तिचा डावा उरोज बाहेरून गुपचूप पाहत असलेल्या समीरच्या नजरेस पडला! सुगंधाने आपल्या उरोजावरची ब्रा वर केली आणि तिचा गोल, गुबगुबीत, दुधाने भरलेला उरोज खाली लोंबायला लागला.

सुगंधाचे उरोज ट्रेनमध्ये पहिली वेळ समीरला दिसले किंवा थोड्या वेळापूर्वी अंगणात पाया पडताना वाकलेली असताना दिसले ते म्हटले तर ओझरते होते. पण आता रूममध्ये बल्बच्या प्रकाशात सुगंधाचा उरोज समीरला अगदी स्पष्टपणे पाहायला मिळाला!

आपल्या बहिणीचा तो दुधाने तुडुंब भरलेला गुबगुबीत गोळा पाहून समीरच्या लंडाला कामोत्तेजनेचा आचका बसला! त्याच्या डोळ्यासमोर आत्तापर्यंत पाहलेल्या अनेक रांडांचे उरोज उभे राहले आणि त्या सगळ्यांमध्ये त्याला समोर दिसत असलेला आपल्या सुगंधा अक्काचा उरोज अत्यंत सुंदर आणि लक्षवेधक वाटला!

सुगंधाने खालून आपला मोकळा केलेला तो डावा उरोज वर केला आणि बोटाच्या चिमटीत त्याचा टरारलेला बोंडूस धरला. आणि तिने बोटाने तो दाबला तसे दुधाची चिरकांडी उडाली आणि दूध पुढे पिचकारले!

“पाहिलस का आये किती दूद येतया मला. आता ह्याच्या त्वंडात दिलं तर पाच मिनिट चोखल अन देईन सोडून. माजं थानं तसच ऱ्हात भरलेलं.” आपले बोंडूस पुन्हा पिळून दूध बाहेर काढून आईला दाखवत सुगंधा म्हणाली.

“अगं पिईल त्यो हळूहळू आवडीनं. बाळ हाय त्ये लागलं त्याला बी ग्वाडी.” आईने सुगंधाला समजावले.

“अगं झाला की आता चार महिन्याचा. अजून किती मोटा झाला की प्येनार ह्ये. माजी थानं दूदानं भरून तशीच ऱ्हातात. दुकत लई ह्ये गोळं.” सुगंधाने आपला गोळा उचलून दाखवत तक्रार केली.

“पिल गं ते. आन न्हाई पिलं त्यान तर काड असचं पिळून तुझं दूध. दाबून दाबून काडायचं बाहीर आन मोकळी करायची छाती.” आईने सुगंधाला सुचवलं!

“आग पण आसचं वाया घालवायचं ह्ये दूध? ह्या मेल्याला काय व्हत सगळं प्यायला.”

असे म्हणत सुगंधाने आपल्या थानाचा बोंडूस आपल्या बाळाच्या तोंडात घातला. त्याचे तोंड ती आपल्या भरगच्च थानावर दाबून धरू लागली आणि त्याला आपले दूध प्यायला भाग पाडू लागली.

पूर्ण वेळ बाहेरून समीर गुपचूपपणे त्यांचे बोलणे ऐकत होता आणि सुगंधाच्या उरोजांना न्याहाळत होता. तिची प्रत्येक हालचाल तो टिपत होता आणि तिच्या उरोजाचे दिसणारे दर्शन तो टक लावून घेत होता. ज्या रांडांना तो झवायचा त्यांचे उरोज तो जसे दाबायचा आणि चोखायचा ते सगळे त्याला आठवले!

आता आपल्या बहिणीचा दुधाने भरलेला गच्च उरोज पाहून त्याच्या मनात चित्र उभे राहू लागले की तो आपल्या बहिणीचा तो गोळा दोन्ही हाताने दाबतोय आणि ते बोंडूस तोंडात घेऊन तिचे दूध पितोय. त्या कल्पनेने त्याचा लंड सडकून ताठरला आणि त्याची कामोत्तेजना वाढायला लागली.

सुगंधाने आता बाळाच्या तोंडात उरोज दिल्याने आणि तिचा वर धरलेला कमीज त्याच्या डोक्यावर पडल्याने त्याला तिचा उरोज दिसायचे बंद झाले. तसेही तेथे उभे राहून सुगंधाला दूध पाजताना गुपचुप पहाणे धोकादायक होते म्हणून मग समीरने तेथून काढता पाय घेतला आणि तो आपल्या रूमकडे निघाला.

वर आपल्या रूममध्ये आल्यावर समीरने दरवाजा लावून घेतला आणि तो आपल्या बेडवर पडून त्याने डोळे मिटून घेतले. त्याच्या मिटल्या डोळ्यासमोर सुगंधा अक्काचे पाहलेले उरोज उभे राहले आणि तो त्यांना परत परत आठवू लागला.

तिला ट्रेनमध्ये पाहल्यापासून आत्ता तिला बाळाला पाजताना बघेपर्यंत त्याने तिला कसे आणि किती न्याहाळले त्याचा तो विचार करू लागला. त्याने तो कामोत्तेजित व्हायला लागला आणि त्याने आपल्या लेंग्यात हात घालून तो आपला ताठरलेला लंड कुरवाळू लागला.

सुगंधाचे उरोज, तिचे मागून पाहलेले नितंब आणि तिचे एकूणच बहरलेले अंग आठवून तो मूठ मारायला लागला. कामवासनेच्या तंद्रीत आपला लंड त्याने कधी बाहेर काढला आणि हलवून हलवून कधी गाळला हे त्यालाही समजले नाही. लंड गाळून तो शांत झाला आणि डोळे मिटून पडल्यावर त्याचा डोळा लागला.

सुगंधाचा पुढचा राहलेला दिवस खूपच गोंधळ गडबडीत गेला कारण लग्नानंतर साडेतीन वर्षाने ती माहेरी आली होती तेव्हा तिला भेटायला जवळपास रहाणारे तिचे पाच भाऊ अन त्यांच्या बायका, इतर काही नातेवाईक, ओळखीची माणसे आणि तिच्या मैत्रिणी येऊन गेल्या.

दुपारच्या जेवणापासून अगदी रात्रीचे जेवण होईपर्यंत घर येणाऱ्या-जाणाऱ्या माणसांनी भरलेले होते. एक एक करून सगळे निघून जाईपर्यंत रात्रीचे साडे अकरा वाजले. त्यानंतर सुगंधाला गादीवर अंग टाकायला मिळाले.

जरी पूर्ण दिवस इतक्या गोंधळ गडबडीत गेला तरी तिला त्याचा काही क्षीण जाणवला नव्हता कारण सगळ्यांना भेटून तिला खूप आनंद झाला होता आणि त्या आनंदाच्या भरात तिला शरीराचा थकवा जाणवला नव्हता. पण एकदा तिने गादीवर अंग टाकले तेव्हा तिला थकव्याची जाणीव झाली!

तिचे बाळ दिवसभर बऱ्याच वेळा झोपले होते तेव्हा रात्रीचे ते जागेच होते. तेव्हा त्याला झोपवायला तिने ब्लाउजची बटणे खोलून आणि दुधाने भरलेला आपला एक गोळा त्याच्या तोंडात दिला. आपला बाळाला पाजता पाजता केव्हा तिला झोप लागली ते तिला कळलेच नाही.

बहि‍णीची भेट

रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवर सिमेंटच्या बेंचवर बसल्या बसल्या समीरने आपली नजर फिरवली आणि बाजूच्याच बेंचवर बसलेल्या बाईच्या पदराखालील गोळा त्याच्या नजरेस पडला! त्या बाईच्या भरीव उभारावरील पदर साईडने उघडा होता आणि त्यातून तिच्या उभाराची गोलाई स्पष्ट दिसत होती. बसल्या...

बहि‍णीची भेट भाग : २

तो चाळिशीच्या जवळ आला होता तसे त्याचे लग्नाचे वय उलटून गेले असेच त्याला वाटत होते. पण शरीराची भूक ही वयानुसार अजून तीव्र होते हे सत्य त्याला कळत असूनही तो ते स्वीकारायला तयार नव्हता आणि म्हणूनच तो आता लग्न करायला राजी नव्हता. त्याच्या मनातली लैंगिक भूक किंवा कामवासना...

बहि‍णीची भेट भाग : ४

सकाळी सुगंधा मुंबईवरून येणार होती म्हणून त्या दिवशी समीर कामावर न जाता घरीच राहला होता. तिला आणायला स्टेशनवर गेल्यानंतर ट्रेनमध्ये अनपेक्षितपणे सुगंधाचे उरोज त्याला पाहायला मिळाले तसे त्याच्या मनात तिच्याबद्दल कामलालसा जागी झाली. पुढे जस जसे त्याला तिच्या उरोजाचे...

बहि‍णीची भेट भाग : ५

त्या नंतर सुगंधाची आपल्या समीर दादाकडे पहायची नजरच बदलली! आता तिला त्याच्याबद्दल प्रचंड आदर वाटू लागला आणि त्या आदरा पोटी तिला त्याचे कुठलेही वागणे विचित्र किंवा गैर वाटेनासे झाले! तो तिच्याकडे लालसेच्या नजरेने बघू लागला त्याला काही अंशी आपणच जबाबदार आहोत असे तिला...

बहि‍णीची भेट भाग : ६

सुगंधाची दोन्ही थानं दाबत कुस्करत समीर तिच्या तोंडात जीभ फिरवत होता आणि तिच्या लाळेचे रसपान करत होता. खाली त्याने तिच्या डेरेदार नितंबाचे कुंभ आपल्या ताठरलेल्या लंडावर प्रचंड ताकदीने दाबून धरले होते. आपली कंबर हलवून तो तिच्या गांडीवर हलके धक्के मारायला लागला होता!...

बहि‍णीची भेट भाग : ७

सुगंधाच्या ओठाचे अजून एक चुंबन घेत समीरने तिला सोडले आणि तो धावत पळत वर आपल्या खोलीत निघून गेला. त्याने आपल्या बिछान्यावरची चादर बदलून धुतलेली स्वच्छ चादर टाकली आणि आपली शेज तयार केली. ह्या शेजेवर आता तो आपल्या बहि‍णीला झवणार होता! त्याला अत्तराची आवड होती तेव्हा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!