शेजारचा राज

एके दिवशी दुपारी मी ऑफिसमध्ये असताना शिल्पाचा, मा‍झ्या बायकोचा फोन आला.
ती मला म्हणाली की एक प्रॉब्लेम झाला आहे तेव्हा त्वरीत घरी निघून ये. आधी मी असे अर्जंटपणे घरी निघून येण्याबद्दल कां-कूं केले पण तिने मला सांगीतले की प्रॉब्लेम खूप सिरीयस आहे तेव्हा लगेच निघून ये. नाईलाजाने मी तिला अर्ध्या पाऊण तासात येतो म्हणून सांगीतले.
मग महत्वाची कामे मा‍झ्या असिस्टंटला सांगून मी ऑफीसमधून निघालो व पाऊण तासांनी घरी पोहचलो. शिल्पा अस्वस्थपणे बेडरूममध्ये येरझऱ्या घालत होती. मी आत शिरल्या शिरल्या ती बोलायला लागली.
“हे फोटो मला राजच्या कपाटात सापडले!” बेडवर इशारा करत तिने चिडक्या स्वरात मला म्हटले.
मी बेडवर नजर टाकली तर त्यावर काही फोटो पसरवून ठेवलेले मला दिसले. मी नीट निरखून पाहीले तर ते सगळे शिल्पाचे नग्न फोटो होतो आणि ते नग्न फोटो मा‍झ्या चांगलेच परिचयाचे होते.
गेल्या वर्षी मी नवीन डिजीटल कॅमेरा आणि फोटो प्रिंटर घेतला होता. एके दिवशी जेव्हा आम्ही चांगल्या मूडमध्ये होतो तेव्हा मी शिल्पाला तिचे नग्न फोटो काढण्याची गळ घातली.
आम्ही एका पार्टीवरून आलेलो होतो व त्या पार्टीत तिने जीन प्यायलेली होते. त्या जीनची तिला थोडी नशा चढली होती व त्या नशेत तिने मला तिचे हे नग्न फोटो काढू दिले होते.
माझे वय ३२ आहे व शिल्पा ३० ची आहे. आमच्या लग्नाला पाच वर्ष झाली आहेत. आम्ही दोघेही मॉडर्न विचारसरणीचे आहोत तेव्हा मुलांचा विचार आम्ही अजूनही केलेला नाही. एकटेच रहात असल्यामुळे आम्ही आमचे लाईफ चांगलेच एंजॉय करत असतो.
मी चांगला हटटा-कटटा आहे आणि शिल्पाही अंगाने एकदम मुसमुसलेली आहे. सेक्सच्या बाबतीत मी एकदम रंगेल आहे आणि शिल्पाही रसीक आहे. त्यामुळे आमचे सेक्स लाईफ फारच एंजॉयेबल आहे.
मॉडर्न सेक्सच्या बाबतीत आधी आधी शिल्पा थोडी लाजायची पण नंतर तिलाही सेक्सचे सगळे प्रकार आवडायला लागले व आता माझ्याबरोबर तीही सेक्सचा भरपूर आनंद घेते.
कित्येकदा आम्ही वाईल्ड सेक्स एंजॉय करत असतो. खरं तर शिल्पाची कामवासना माझ्यापेक्षा जास्त आहे व कित्येकदा तिला कामतृप्त करता करता माझी दमछाक होत असते.
त्यावेळी मी तिचे भरपूर फोटो काढले होते आणि ते फोटो प्रिंटरवर प्रिंट केले होते. हे सगळे तेच फोटो होते. ह्या फोटोंमध्ये ती एखाद्या निर्लज्ज, बेशरम रांडेसारखी वाटत होती.
फोटोत ती नग्नपणे पाय फाकवत होती, छातीच्या उभारांशी खेळत होती. काही फोटोंमध्ये ती आपल्या पुच्चीच्या पाखळ्या बोटांनी फाकवून दाखवत होती तर काही फोटोत ती पुच्चीत बोटे घालत होती.
त्या फोटोंमध्ये आमचे झवण्याचे फोटोही होते जे मी कॅमेरा ट्रायपॉडवर लावून टायमरने काढले होते.
ती माझा लंड चोखतेय, मी तिची पुच्ची चाटतोय. ती मा‍झ्या लंडावर स्वार होऊन झवून घेतेय, मी तिच्यात मागून घालून तिला झवतोय. असे वेगवेगळ्या पोजमध्ये आणि ॲंगलने काढलेले ते फोटो होते.
“ओह हे फोटो! मला वाटलं काहीतरी सिरीयस घडलय.”
मी सुटकेचा निश्वास टाकत म्हटले. तिने मला इतक्या घाईघाईत बोलावून घेतले होते तेव्हा मला वाटले काहीतरी सिरीयस मॅटर आहे.
“अरे आपले हे नागडे-उघडे. सेक्स करतानाचे फोटो राजकडे मिळतात ही गोष्ट तुला सिरीयस वाटत नाही?” शिल्पाने आश्चर्याने डोळे वटारत मला विचारले.
“पण तुला हे फोटो नक्की कोठे मिळाले?” मी तिला विचारले.
“मी त्यांच्या घरात गेले होते. तीन दिवस मम्मी-पप्पा नसल्यामुळे त्याने घराचा अवतार करून ठेवला होता तेव्हा मी म्हटले थोडी आवरा-आवर करेल. त्याचे काही कपडे इकडे-तिकडे पडले होते तेव्हा ते उचलून मी त्याच्या कपाटात ठेवायला गेले तर कपाटातही त्याचे कपडे विस्कटून पडलेले होते.
तेव्हा मी म्हटले की ते कपडेही घडी करून व्यवस्थित ठेवूया. तेव्हा ते कपडे मी बाहेर काढले तर त्यातून एक इन्वलप खाली पडले. इन्वलप तुझ्या कंपनीच्या नावाचे होते तेव्हा मला आश्चर्य वाटले की तुझे इन्वलप त्याच्या कपाटात काय करतेय? तेव्हा मी ते उघडून पाहीले तर त्यात मला हे फोटो सापडले.” तिने एका दमात मला सांगून टाकले.
आमच्या शेजारच्या फ्लॅटमध्ये दिक्षीत फॅमिली रहाते आणि राज त्यांचा एकुलता एक मुलगा आहे. तो कॉलेजमध्ये फर्स्ट ईयरला शिकत आहे. आम्ही मुळचे पुण्याचे. पण माझी बदली मुंबईच्या ब्रॅंचमध्ये झाल्यामुळे चार वर्षापासून आम्ही मुंबईत, ह्या सोसायटीत रहायला आलो आहोत.
माझे आई-वडील वगैरे पुण्यालाच असतात. तेव्हा येथे मी आणि माझी बायको, शिल्पा एकटेच असतो. मिस्टर दिक्षीत पंचेचाळीशीच्या घरात आहेत आणि मिसेस दिक्षीत चाळीशीच्या.
आमचे शेजारी असल्यामुळे दिक्षीत फॅमिली आणि आमच्यात चांगला घरोबा आहे. इतका की एकमेकांच्या घरात स्वत:चे घर असल्यासारखा आमचा वावर असायचा. अडी-अडचणीच्या वेळी आमची एकमेकांना फारच मदत होत असते.
काही कारणाने त्यांना किंवा आम्हाला बाहेरगावी जावे लागले तर दुसऱ्यांकडे आम्ही घराची चावी ठेवायचो. शिल्पा माहेरी गेली की माझी जेवणाची सोय दिक्षीतांकडे असते. मला खरे तर त्यांना जेवण वगैरेसाठी त्रास द्यायला आवडायचे नाही पण ते मला लहान भावासारखे मानतात तेव्हा ते फार आग्रही असतात.
आत्ताही असेच दिक्षीत कपल काही कारणास्तव एक आठवडयाकरीता त्यांच्या गावी गेले होते. राजची एक्झाम असल्यामुळे तो त्यांच्याबरोबर गेला नव्हता. शिल्पाने त्यांना राजचे जेवण-खाणे वगैरेची काळजी घेण्याचे आश्वासन दिले तेव्हा ते दोघे निर्धास्तपणे त्याला एकटे ठेवून गेले होते. त्यांना जाऊन दोन दिवस झाले होते आणि राज आमच्याकडे जेवायला वगैरे येत होता.
तसाही राज काही लहान नव्हता. अठरा-एकोणीस वय असावे त्याचे. जरी राज माझ्यापेक्षा फारच लहान आहे तरी त्याची आणि माझी चांगली मैत्री आहे. समवयस्कर मित्राप्रमाणे आमची दोस्ती आहे.
त्याच्या बऱ्याच खाजगी गोष्टी तो मला सांगत असतो. मित्राप्रमाणे तो मला त्याच्या सगळ्या शंका, प्रॉब्लेम वगैरे सांगत असतो आणि मी त्याला त्याबाबतीत मदत करत असतो. त्याच्या एका शंकेचे निरसन करण्यासाठीच मी त्याला हे फोटो दिले होते.
“मी त्याला म्हटलं होत की बघून झाले की हे फोटो फाडून जाळून टाक. मला वाटलं होत की त्याने ते नष्ट केले असतील.” मी थंडपणे उत्तर दिले.
“काय?” आश्चर्याच्या धक्क्याने ती जवळ जवळ किंचाळलीच, “तू स्वत: त्याला हे फोटो बघायला दिलेस?”
“अग. चिडू नकोस ग इतकी.” मी म्हटले
“चिडू नकोस? तू एका कोवळ्या वयाच्या मुलाला माझे नग्न फोटो व आपले झवाझवीचे फोटो पहायला देतोस आणि वर म्हणतोस चिडू नकोस? तुझे ठीक आहे. तू पुरुष आहे आणि तो पुरुष आहे. पुरुषाने पुरुषाला नागडे बघणे ठीक आहे. पण माझे काय? त्याने मला अश्या अवस्थेत बघितलेय. नागडी-उघडी. असे वेश्येसारखे चाळे करताना बघितलेय. आता मी त्याच्यासमोर कशी जावू? त्याला मी कशी फेस करू?”
“अग, तू जरा शांत हो आधी,” मी शांतपणे शिल्पाला म्हटले, “मी काय बोलतो ते आधी समजून घे मग तुला इतके ऑकवर्ड वाटणार नाही.”
“समजून घे? काय समजून घेऊ? तो तर मला रांड समजत असेल आता.”
ती चिडून ताडकन उत्तरली. पण तिचा आवाज खाली आला. मी असा शांतपणे बोलायला लागलो की शिल्पाला कळते की चिडून, रागावून आणि आरडाओरड करून काही साध्य होणार नाही. कोठलीही सिच्युयेशन थंड डोक्याने हॅन्डल केली तर जास्त मनस्ताप होत नाही हे तिला बरोबर माहीत होते आणि त्याप्रमाणे तिचा आवाज खाली आला.
“काय समजून घेऊ मी आकाश?” तिने आता अगदी शांत स्वरात म्हटले.
“हे बघ. हे फोटो काढून प्रिंट केल्याला जवळ जवळ वर्ष-सव्वा वर्ष होऊन गेले आहे. बरोबर ना?”
“बरोबर!”
“आणि मग महिन्याभरानंतर आपण हे फोटो नष्ट करण्याचे ठरवले, बरोबर?”
“बरोबर. पण हे फोटो नष्ट केले गेलेच नाही.” तिने उपहासाने उत्तर दिले.
“मान्य आहे. पण त्याच दरम्यान मी हे फोटो राजला दिले. म्हणजे याचाच अर्थ राजकडे हे फोटो जवळ जवळ वर्षभर आहेत. बरोबर की नाही?”
“बरोबर!”
“म्हणजेच राजने हे फोटो बघून जवळ जवळ वर्ष झाले आणि हे पुर्ण वर्षभर तू त्याला फेस करत आहे आणि तो तुझ्यासमोर येत आहे. तुला काही जाणवले का की ह्या फोटोने त्याच्या वागण्यात काही फरक पडला आहे? तो तुझ्याकडे कामवासनेने बघतोय. तुझ्या अंगाला त्याने कळत-नकळत स्पर्श केला. असे काही झाले आहे का? तुझ्याशी त्याचे वागणे बदलले आहे का?”
“नाही.”
शिल्पाने किंचीत हसत उत्तर दिले. मला काय म्हणायचे आहे हे तिच्या लक्षात आले असावे म्हणूनच ती हसली.
“मग तुला तसे काही जाणवले नाही तर मग आता तुला ऑकवर्ड का वाटतेय? तू असे समज की हे फोटो त्याच्याकडे होते हे तुला माहीतच नाही. म्हणजे तुला त्याच्यासमोर लाज वाटणार नाही की शरम.”
“तुझा पॉईंट मा‍झ्या लक्षात आला. आणि मला पटतोयही,” मा‍झ्या युक्तीवादाने शिल्पाचे समाधान झाले आणि शांतपणे तिने म्हटले, “पण मला एक गोष्ट अजूनही कळत नाही की तू त्याला आपले हे फोटो बघायला का दिलेस?”

शेजारचा राज भाग : ७

त्याचे डोळे भिंगरीसारखे मा‍झ्या अंगावरून फिरत होते. कधी तो मा‍झ्या छातीच्या उभारांकडे बघत होता तर कधी मा‍झ्या पुच्चीकडे. कधी तो मा‍झ्या पोटाकडे बघत होता तर कधी मा‍झ्या मांड्यांकडे. आणि मी तशीच उभी राहून त्याला मला न्याहाळू देत होते. त्याला मी चावटपणे विचारले,“काय? कस...

शेजारचा राज भाग : ६

त्याच्या स्पर्शाने मी धुंद होत गेले. प्रथमच एखादा परका पुरुष माझी छाती हातळत होता आणि मला ते आवडत होते. राजसारख्या कोवळ्या मुलाबरोबर लैंगीक संबंध चालू करणे मला आवडायला लागले.आमच्या दोघांचीही तिव्रता वाढली! आम्ही दोघेही तापत होतो हे मला जाणवत होते. इनफॅक्ट! मा‍झ्या...

शेजारचा राज भाग : ५

“अरे गप्प का झालास? तुला कोणी गर्लफ्रेंड नाही म्हणून उदास झालास काय?”त्यावर त्याने मान वर करून माझ्याकडे बघितले आणि पुन्हा तो खाली पाहू लागला.“अरे उदास होवू नकोस. मिळेल तुला एखादी मुलगी. तू दिसायला हॅन्डसम आहेस. अंगाने हेल्दी आहेस. कोणीही तुझ्यावर फिदा होईल. जर तू...

शेजारचा राज भाग : ४

तर मी ती अंगप्रदर्शन करणारी साडी नेसले. आतमध्ये ब्रेसीयर, पँटईज न घालण्याचा विचार मी केला होता पण मी आत तशीच नागडी राहिले असते तर राज मला पक्की रांड समजला असता.जावू द्या! नाहीतरी आता तो समजतच असेल म्हणा. पण माझी पुच्चीसुद्धा सारखी पाझरत होती तेव्हा मी पँटीज, ब्रेसीयर...

शेजारचा राज भाग : ३

“हो! का नाही? त्याच्या सारख्या कोवळ्या मुलाकडून झवून घ्यायला तुला नक्कीच मजा वाटेल.”“मला मजा वाटेल ते ठीक आहे पण तुला काय वाटेल? दुसरे कोणीतरी मला झटवतयं ह्याचे तुला वाईट नाही वाटणार?”“वाईट काय वाटायचे? मीच तर तुला सांगतोय. मला पण त्याची मजा वाटतेय म्हणूनच मी तुला...

शेजारचा राज भाग : २

“अग काय झाले माहीत आहे का. एकदा आम्ही असेच सेक्सविषयी बोलत होतो.”“शी! एका कोवळ्या वयाच्या मुलाबरोबर तू सेक्सविषयी बोलतोस?”“मग काय झाले? तो वयात आला आहे. त्यालाही लैंगीकतेचे आकर्षण वाटते. मग ह्या वयात त्याला सेक्सबद्दल कुतूहल, उत्सुकता वाटणारच. मग अश्यावेळी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!