भुकेली वाघीण भाग : ६

“तुला त्रास होतोय का आदी?”

“…”

“बी अ गूड बॉय…मग संपेल हं सारे…”, असे म्हणून तिने माझे दोन्ही निपल जोरात ओढले…

”आ…SSS…”, मी हाताने तिचे हात बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला.

“हात…लावू नकोस मला…बाजूला ठेव…नाहीतर अजून त्रास होईल…”

मी हात बाजूला करून सहन करू लागलो.

“आदी…तू ब्रा घालशील माझी?”

“कायSSS…”, मी उडालोच!

“मा…झी…ब्रा…घा…ल…शी…ल…का…?”, एकेका अक्षराला माझ्या निपल्सना टिचकी मारत म्हणाली.
“काहीही…”

“का? मी तुझे टी शर्ट घालते ना? बनियन घालते ना? मग तुला माझी ब्रा घालायला काय प्रॉब्लेम आहे?”

”अग…पण…”

“पण काय?

“…”

“हां हां… तुझे स्तन इवलेच आहेत म्हणून…? हा हा हा हा… आपण तशीच घालू, काय? माझ्या शिवाय आहे तरी कोण बघायला!?”

मला या संभाषणाने गरगरायला लागलं, सावनी माझ्याकडून अजून काय काय करून घेणार आहे, या विचाराने अस्वस्थ झालो.

सावनीने एक हात पाठीमागे नेऊन माझ्या लिंगाला विळखा घातला.

“आपण क्रॉस ड्रेसिंग करायचे का कधीतरी??”

च्यायला, ही बाई काय काय पोर्न बघतीये…!

“क्रॉस ड्रेसिंग…?”

“हं… म्हणजे माझे कपडे तू घालायचे आणि तुझे मी…आणि मग…वाईल्ड सेक्स”, सावनी स्वप्नाळू आवाजात बोलत होती. बोलताना माझे लिंग, गोट्या कुरवाळत होती.

मला क्रॉस ड्रेसिंग हा प्रकार फारसा पसंत नाही, त्यामुळे हे प्रकरण कसे टाळावे, याचा विचार करू लागलो.

अचानक एक वेदना डोक्यात गेली. सावनी ने माझ्या गोट्या दाबल्या…

“आ…SSS सावन…काय चालू आहे…”, मी किंचाळलो, पण सावनीवर काहीही परिणाम नव्हता.

“माझ्या बोलण्याकडे लक्ष नाही तुझे…”, सावनीने लिंग सोडले आणि हाताचा वास घेतला.

“हममम…मस्त… तुझा कस्तुरीमृग व्हायला लागला आहे… म्हणूनच तू मला आवडतोस…मग का बरं वागावे असे? एक बाई केवळ तुझ्या वासासाठी तळमळत आहे, आणि तू उंडारात हिंडतो आहेस…बरोबर आहे का हे वागणं, तूच सांग बरं”, सावनी मिनिटात मिनिटाला बोलण्याचा गिअर बदलत होती. त्यामुळे तिच्याशी कसे बोलावे, हेच मला कळत नव्हते.

माझ्या सर्वांगाला घाम सुटला होता. इतका वेळ हात पाय ताणून ठेवल्याने रग लागली होती.

सावनी पुढे वाकली आणि चेहेरा माझ्या छातीजवळ नेऊन एक दीर्घ श्वास घेतला.

“आहाहा…आदी, यू आर स्मेलिंग ग्रेट!…”, मग माझ्या काखेत नाक घातले.

“ओ…हो… फेरोमोन ॲक्टिव्ह झालीत…आता मजा येणार…”, असे म्हणून दुसऱ्या काखेचाही वास घेतला. ती वाकल्याने तिचे स्तन माझ्या छातीला स्पर्श करू लागले.

“सिगरेट आहे का?”, सावनी कानात कुजबुजली.

“अं?”, मला कळलंच नाही.

“सिगरेट…,आहे…का?” सावनीने थंडपणे विचारले. आता ही सिगरेट वरून माझी शाळा घेणार…बोंबला!
“अं…आहे, सॅक मध्ये…”

सावनी उभी राहिली. हिंदकळणारे स्तन मी बघत राहिलो.

“हलू नकोस आजिबात!”

तिने जाऊन माझी बॅग आणली, परत पोटावर बसून बॅग छातीवर ठेवली आणि आत सिगरेट शोधू लागली.

क्लासिक माईल्ड्सचे पाकीट आणि लायटर काढला, बॅग बाजूला ठेवून माझ्या छातीवर पाकीट ठेवले. मग लायटरची ज्योत पेटवून तिच्याकडे बघत बसली.

हिच्या डोक्यावर नक्की परिणाम झाला आहे, असा विचार माझ्या मनात आला.

मी काही म्हणणार इतक्यात सावनी पुढे सरकत माझ्या तोंडाजवळ आली. मी मान उंचावून पाहिले, समोर सावनीची पाझरणारी योनी दिसत होती. मदनबिंदू ताठरला होता. योनीचा मादक वास नाकाला आला. खाली माझ्या लिंगाने एक आचाका दिला.

सावनीने पाकिटातून एक सिगरेट काढली. नाकाशी धरून तिचा वास घेतला. माझ्या कपाळावर टॅप केली आणि तोंडात धरून शिलगावली. एक मोठा ड्रॅग घेऊन माझ्या चेहेऱ्यावर धूर सोडला. दुसरा ड्रॅग घेऊन आजून पुढे सरकली. आता तिची योनी माझ्या तोंडापासून काही सेंटिमीटर वर होती. तिचा उबारा मला जाणवत होता. धुंद करणारा कामगंध सिगरेटच्या धुरात मिसळून वेगळाच वास येत होता.

“आता काय करायचे हे काय मीच सांगायचे का?”, सवानीने थंडपणे विचारले.

“चल…काम सुरू कर, माझी सिगरेट संपेपर्यंत थांबायचे नाही… हुं…कर सुरू…”

मी जीभ बाहेर काढून सावनीच्या मदनबिंदूला लावली. आणि त्यावर फुंकर मारली.

“स्ससस…”, सावनीने मान वर करून उसासा टाकला.

मी जीभ योनी वर मदनबिंदू पासून खाली, जिथपर्यंत शक्य होते, तिथपर्यंत फिरवू लागलो. घाम आणि कामसलीलाचे अनोखे मिश्रण चाखायला मिळाले. योनी पदराच्या बाजूने जीभ फिरवताना योनी थरथरत होती, पाकळ्या उघडं मीट व्हायाला लागल्या. कामसलीलाचा नवीन ओघळ त्यातून हळूच बाहेर आला. मला जरा उशीर झाला नाहीतर मी तो जिभेवरच झेलला असता. काही हरकत नाही, आता त्याचे पाटच वाहणार होते.

सावनी सिगरेटचे झुरके घेत विव्हळत होती. मी वर पाहिले तेंव्हा एका हाताने तिने स्तन घट्ट दाबून ठेवला होता. मध्येच ती स्तनाग्र ओढत होती, पिरगाळात होती. तिच्या या अविर्भावाने माझ्या लिंगाने परत एकदा उचल खाल्ली. पण सावनीची पाठ असल्याने त्याची सलामी वाया गेली.

मी माझ्या कामाला लागलो.

“आहाहा…आदी, काय कमाल चाटतोस तू…आ… स्सासस…”

योनी आता लाळेने आणि कामरसाने बरबटायला लागली होती, त्याचे ओघळ माझ्या तोंडावर, गालावर पसरू लागले. शक्य तेवढे मी गिळले, पण आता सावनी पाझर तलाव झाला होता. कंबर हालवून ती योनी प्रदेशाचे विविध भाग माझ्या तोंडाशी आणत होती.

मी मान फिरवून मांड्यांना स्पर्श करू लागलो तशी सावनी गुरगुरू लागली. स्वरयंत्र कधीही काढू शकणार नाही, असे आवाज तिच्या गळ्यातून येऊ लागले आणि मला त्या परिस्थितीतही हसू फुटले. हसताना योनिवर फुंकर मारली गेल्याने सावनी अधिकच चेकाळली. एका हाताने माझे डोके उचलून तोंड योनिवर दाबू लागली.

“आदी…आदी…यू बास्टर्ड…कुठून शिकलास हे…? तुझ्या क्लायंट्स असेच करवून घेतात का तुझ्याकडून?” सावनी आता बरळू लागली होती.

आता पुढचा कार्यक्रम करावा असे ठरवून मी जीभ योनिमुखात सारली. त्या उष्ण, मऊ गुहेत जीभ जाताच सावनीने डोके अजून दाबले. जीभ आत सापाप्रमाणे वळवळत होती. ओला बुळबुळीत स्पर्श जिभेला आत जायला उद्युक्त करत होता. मी जोराने जीभ आत बाहेर करू लागलो.

“आदी…आदी…थांब…थांब…थांब…वर बघ…वर बघ…”

मी वर पाहिले, सावनीने धुराचा एक झोत तोंडावर सोडला… सिगरेट टाकून दिली. आणि मागे झुकून दोन्ही हात मांडीवर रेलून कंबर अजून पुढे सरकवली.

“आता घाल आत…जितकी जाईल तितकी…”

सावनी मागे रेलल्या मुळे तिचे स्तन ताणले गेले, पण मला खालचे अर्धगोल दिसत होते, त्यांना हात लावायची इच्छा होत होती. पण हात हालवतच सावनी रागवत होती.

मी परत योनीचे कोरीव काम करू लागलो. सावनी कंबर हलवत प्रतिसाद देत होती. कामरस आता माझ्या नाकात जाऊ लागला.

भुकेली वाघीण भाग : १०

"आदी, ढिला का झालास? तुला आवडत नाहीये का?" "…" "बोल ना शुंभा! मागे आपण अमेझॉन केले तेंव्हा तर उड्या मारत होतास… मग आता का?" काय सांगणार तिला. आतापर्यंत झालेले अत्याचार, तिचा आवेश, बोलणे आणि शेवटचा फटका यामुळे मी अवाक् झालो होतो. जरा भीती वाटत होती. "काही नाही… जरा...

भुकेली वाघीण भाग : ९

"अहाहा…आदी,… you are Simply marvoulous… हळूहळू कर… ahhhh, उम्मम…घाल आत जीभ घाल घाल घाल…", असे बरळायला लागली. माझ्या डोक्यावरची तिची पकड जरा ढीली झाली आणि मी वर पाहिले. हिंदकळणाऱ्या स्तनांच्या आडून तिचा डोळे मिटलेला, लालबुंद चेहेरा दिसत होता. एका हाताने माझा मोबाईल, ती...

भुकेली वाघीण भाग : ८

नग्न स्त्री पाठमोरी सुद्धा फार विलक्षण दिसते, विशेषतः दोन्ही हातांनी केस डोक्यावर धरून… माझा तर वीक पॉईंट्च! इथे सावनी साक्षात माझ्या पुढ्यात, नव्हे माझ्या समोर अर्ध्या फुटावर असे विलोभनीय प्रकार करत होती. समोरच्या खिडकीतून येणाऱ्या प्रकाशात सावनीची अवर ग्लास सिलोएट,...

भुकेली वाघीण भाग : ७

दहा एक मिनिटे झाल्यावर, सावनी उठून बसली. खाली वाकून तिने योनिकडे पाहिले.. "अरे काय रे इतका रपरपाट केलाय तू… शी…स्वच्छ कर तो…", असे म्हणत माझ्या गालावर हलकी चापट मारली. मी हाताने तिचे नितंब धरून तिला मागे सारले आणि जिभेने मदन बिंदू, योनी, मांड्या चाटून टाकल्या. सावनी...

भुकेली वाघीण भाग : ५

सावनी एकेक प्रसंग सांगत होती, माझ्या डोळ्यासमोरून सारे जात होते… "आणि तू…? तुला साधा एक फोन करावासा वाटला नाही, एक Stupid मेसेज सुद्धा नाही…काय समजतोस कोण स्वतःला?", एकाएकी सावनीने बोलण्याचा पवित्रा बदलला. माझे एक स्तनाग्र जोरात पिळले, आणि तोंडावर हात धरून दोन्ही गाल...

भुकेली वाघीण भाग : ४

सावनीचे ते विकृत हास्य पाहून माझा थरकाप उडाला. आज ही अशी का वागते आहे? तिची उपभोगाची इच्छा होती, आणि मी काही उत्तर दिले नाही, फोनही केला नाही, त्यामुळे ती बिथरली असावी, असा मला अंदाज आला. यापूर्वीही असे झाले होते, पण ती इतकी आक्रमक झाली नव्हती. मग आज का? असा विचार...

भुकेली वाघीण भाग : ३

आता आश्चर्य, आनंद वाटत असला तरी त्यावेळी मात्र सर्व सोडून पळून जावे, असे वाटत होते. सावनीचे असले वागणे आणि आक्रमक हल्ले माझ्यासाठी नवीन होते. सावनीची बोटे माझ्या तोंडात आत बाहेर होत होती. ती अंगठ्याने माझे ओठ, नाक चिवडत होती. जमेल तसा मी श्वास घेण्याचा प्रयत्न करत...

भुकेली वाघीण भाग : २

तिची ही झटापट चालू असताना, गुढग्यावर बसून खाली वाकल्याने तिचे घुमटाकार स्तन झुंबरासारखे हालत होते. मी हात पुढे नेऊन एकाला हातात घेणार, तोच एक जोराचा फटका हातावर बसला.. "हात लावायचा नाही…" मी मुकाट्याने हात बाजूला केले. चिडलेल्या बाईला विरोध करण्याचे धैर्य अजून आपल्यात...

भुकेली वाघीण

सकाळपासून कामात व्यस्त असल्याने फोनकडे माझे लक्षच गेले नव्हते. चार वाजता, चहा सिगरेट घेण्यासाठी नेहेमीच्या टपरीवर गेलो तेंव्हा फोनची आठवण झाली. बघतो तो सावनीचे सत्तावीस मिस्ड कॉल्स! बाप रे, काय झाले असेल, तिला काही प्रॉब्लेम तर आला नसेल ना, या विचारात मी तिला फोन...

error: नका ना दाजी असं छळू!!