गंमत जंमत

“सागर ओळख पाहू मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे?” सारिकाताईने चावटपणे हसत मला विचारले.

‘पॅन्टी’ हा शब्द माझ्या बहि‍णीच्या तोंडून ऐकला आणि माझ्या लंडाला एक सणसणीत आचका बसला! माझी बहीण मला विचारतेय? ती स्वत:हून मला विचारतेय? एक बहीण आपल्या छोट्या भावाला विचारतेय माझ्या पॅन्टीचा रंग काय ते सांग? कसे शक्य आहे ते?

माझे मलाच प्रश्न पडले आणि त्याचे उत्तरही माझे मीच दिले. का नाही शक्य ते? किती वर्षे झाली माझ्या मनात सारिकाताईबद्दल लैंगिक आकर्षणाचे फिलिंग चालू झाले, फिलिंग कायम राहले आणि जसे माझे वय वाढतेय तसे ते अजूनच वाढत आहे. वयाच्या १४व्या वर्षापासून माझ्या मनात तिच्याबद्दल फिलिंग्ज आहेत आणि आज मी ३५ वर्षाचा आहे.

तिने चाळीशी गाठलीय पण तिशीतील मुलींना लाजवेल अशी सेक्सी अजूनही ती दिसते! १४व्या वर्षापासून आजपर्यंत मी कितीतरी लिटर वीर्य तिच्या नावाने गाळले आहे. अगणित वेळा तिला कल्पनेने इतके झवलो आहे की प्रत्यक्षात तिला झवलो असतो तर दर महिन्याला तिला मूल झाले असते.

जळी-स्थळी मला सारिकाताई दिसते. तिचे सौंदर्य, तिची मादक अदा, तिची भरगच्च फिगर चोवीस तास, प्रत्येक सेकंद माझ्या मनात ठसलेली असते. कितीदा तिला सेक्सी कपड्यात पाहिली, अर्धनग्न पाहिली, पूर्ण नागडी पाहिली, झवताना पाहिली, झवून घेताना पाहिली. तिच्या नवऱ्याला म्हणजे माझ्या जिजूंनाही तिच्या मादक सेक्सी अंगाची जितकी ओळख नसेल, तितकी मला म्हणजे तिच्या भावाला होती.

माझ्या बहि‍णीविषयीच्या लैंगिक आकर्षणाने, आसक्तीने मी तिच्याबद्दल कितीतरी लैंगिक स्वप्न-कल्पना केल्या. स्वप्नात किती वेळा तिला मनसोक्त मागून, पुढून, खालून, वरतून, तिन्ही भोकांमध्ये झव झव झवले, चोद चोद चोदले. अर्थात! माझ्या तिच्याबद्दलच्या लैंगिक आसक्तीची तिला नंतर कल्पना आली.

४/५ वर्षापूर्वी तिला सगळे माहीत पडले. मला झोपेत बडबड करण्याची सवय होती तेव्हा तिने मला तिचे नाव घेत बडबडताना म्हणजे झोपेत झवताना पाहिले आणि माझी सगळी फिलिंग तिला पूर्णपणे माहीत झाली. पण आता आम्ही दोघेही मॅच्युअर असल्याने आणि आमच्यातील संबंध बहीण-भाऊ नात्यापेक्षा मैत्रीच्या नात्यात जास्त रूजल्याने तिला माझे ते फिलिंग तितके धक्कादायक वाटले नाही.

तिने जरी त्याबद्दल कुठलीही नापसंती, राग, द्वेष किंवा तिरस्कार व्यक्त केला नाही पण पसंतीही व्यक्त केली नाही. तेव्हा तिला माझ्या ह्या फिलिंगबद्दल नक्की काय भावना आहेत हे मला खूप काळ कळले नाही.

पण मग नंतर नंतर माझ्या लक्षात यायला लागले की तिला माझ्या लैंगिक आकर्षणाबद्दल पसंती नाही पण नापसंतीही नाही. तिने तिरस्कार व्यक्त केला नाही म्हणजे भाऊ-बहीण सेक्स कल्पनेबद्दल ती ओके होती.

तिला माहीत पडल्यानंतर बऱ्याच काळाने जेव्हा आम्ही अजून जास्त मोकळेपणे बोलू लागलो, चावट थट्टा मस्करी करू लागलो, सेक्स ह्या विषयावर मोकळेपणे बोलू लागलो. तेव्हापासून माझ्या आशा जास्त पल्लवित झाल्या. माझ्या मनात सारिकाताईविषयी जे सेक्स्युअल फिलिंग होते आणि आहे ते प्रत्यक्षात खरे होईल अशी आशा माझ्या मनात निर्माण झाली. त्या आशेला खतपाणी सारिकाताईच घालू लागली.

माझ्याशी चावट विनोद करणे, द्विअर्थी चावट बोलणे, माझ्यासमोर कपडे बदलणे, मला इथे तिथे हात लावायचा चान्स देणे, नकळत घडतेय असे दाखवत चोरटे स्पर्शसुख घेऊ देणे. अश्या नाना प्रकारे सारिकाताई मला उत्तेजित करत होती आणि माझी तिला झवायला मिळायची आशा दिवसेन दिवस अजूनच तीव्र होत होती.

अनेकदा मी तिला कळत नकळत, हिंट देत, द्विअर्थी संवादात झवण्याबद्दल विचारून पाहिले, सुचवून पाहिले आणि तिनेही तसेच कळत नकळत, हिंट देत, द्विअर्थी संवादात माझ्या त्या शक्यता फेटाळल्या. तिने कधी स्पष्टपणे नाही म्हटले नाही. प्रत्येक वेळी तिने तिचे उत्तर अनाकलनीय दिले. म्हणजे त्याचा अर्थ नाहीपण असू शकेल किंवा होपण असू शकेल.

मी कधी तिला स्पष्ट विचारले नाही, कधी तिच्यावर जबरदस्ती केली नाही की तिला काही करण्यास भाग पाडले नाही. मी मनात ठरवले होते की मला काही घाई नाही. अगदी वयाची साठी आली आणि तेव्हा तिने मला चान्स दिला तरी विशीतल्या आवडीने, आसक्तीने मी तेव्हा तिला झवेल! अशी माझ्या मनाशी मी खूणगाठ बांधली होती. पण मला वयाच्या साठाव्या वर्षापर्यंत वाट बघावी लागणार नाही याची मला काहीशी खात्री होती.

सारिकाताईचे निरस लैंगिक जीवन, तिच्या नवऱ्याबरोबरील तिचे नावापुरते लैंगिक संबंध, त्याला तिचे आणि तिला त्याचे राहलेले क्वचित आकर्षण आणि माझी तिच्याबद्दलची दिवसेन दिवस वाढत चाललेली आसक्ती जिचा तिच्यावर परिणाम होत होता आणि तो मला दिवसेन दिवस जास्तच जाणवत होता.

तेव्हा सारिकाताईने मला तो प्रश्न विचारला आणि ते ऐकून माझ्या मनात काही क्षण ज्या आश्चर्याच्या भावना निर्माण झाल्या त्या पुढच्याच क्षणी विरून गेल्या आणि त्याची जागा माझ्या आसक्तीने घेतली.

तिने मला पॅन्टीचा रंग सांग म्हणून विचारले आणि तिच्या चेहऱ्यावरील माझी नजर आपोआप खाली तिच्या जांघेत गेली. जणु काही तिने घातलेली टाईट स्लॅक पारदर्शक होणार होती आणि मला तिने आत घातलेली पॅन्टी दिसणार होती अश्या तऱ्हेने मी निरखून तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे बघायला लागलो.

‘पॅन्टी’ हा शब्द ऐकला की माझ्या मनात वेगळ्याच कामलहरी उठतात. त्यात ती माझ्या बहि‍णीची पॅन्टी असेल तर स्वर्गसुखाची अनुभूति. तेव्हा ‘पॅन्टी’ आणि खास करून ‘सारिकाताईची पॅन्टी’ हा माझ्या तर प्रचंड जिव्हाळ्याचा भाग होताच पण आताशा सारिकाताईच्या पण जिव्हाळ्याचा भाग झालेला होता.

ती अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या, डिझाइनच्या, पॅटर्नच्या पॅन्टीज घालायची, दिवसातून २/३ वेगवेगळ्या पॅन्टीज घालायची, खास करून जेव्हा मी तिच्याकडे मुक्कामाला असेल तेव्हा किंवा ती आमच्या घरी राहायला येते तेव्हा. मी तिच्याकडे मुक्कामाला असेल तेव्हा तिच्या बेडरूममध्ये नाहीतर टॉयलेटमध्ये, तर कधी कधी चक्क पॅसेजमध्ये कुठे तरी तिची पॅन्टी पडलेली असायची.

अर्थात! ती मला दाखवायला पडलेली असायची किंवा मी तिचा उपयोग करून घ्यावा म्हणून पडलेली असायची हे मला कळत होते. मीपण तिची पॅन्टी घेऊन, तिचा मनसोक्त आस्वाद घेऊन, त्या पॅन्टीवर मूठ मारून माझा लंड गाळायचो आणि तशीच माझ्या वीर्याने भरलेली ती पॅन्टी पडू द्यायचो.

मी कालच तिच्याकडे आलो होतो आणि कलापासून आज दुपारपर्यंत मी तिच्या ३/४ पॅन्टीवर मूठ मारली होती. जिजूंनी २/३ वर्षापूर्वी स्वत:चा बिझनेस चालू केला होता तेव्हा ते घरात क्वचितच असतात आणि गेले २ दिवस कुठे बाहेर गावी गेलेले होते. सारिकाताईची दोन्ही मुले हायर स्टडीसाठी बाहेर गावी राहत होती. तेव्हा ती बहुतेक वेळा घरी एकटीच असायची.

तसे तर मी दर आठ-दहा दिवसातून एक दोन वेळा तिच्याकडे मुक्कामाला रहायचोच आणि खास सणासुदीला तर हक्कानेच मुक्कामाला यायचो आणि कमीत कमी २ दिवस तरी तिच्याकडे रहायचोच. आणि मग तिच्याकडे राहलो की पदोपदी मला तिच्याकडून वेगवेगळ्या प्रकारे नेत्रसुख, स्पर्शसुख, चावट संभाषण सुख मिळत असे.

काल मी आल्यापासून वेगवेगळ्या सुखांची रेलचेल चालू होती आणि ह्या वेळी तर त्याची मजा जरा जास्तच मिळत होती. अगदी सकाळी ती तिच्या रूममध्ये अंघोळ करून बाथरूममधून बाहेर आली ती फक्त ब्रा आणि पॅन्टीवर!

रूमचा दरवाजा सताड उघडा होता आणि मी बाहेर हॉलमध्ये बसलो होतो तेथून ती मला स्पष्ट दिसत होती. तिने तेव्हा लाल रंगाची ब्रा-पॅन्टी घातली होती. तिने सकाळी लाल रंगाची ब्रा-पॅन्टी घातली होती म्हणजे तीच अंतर्वस्त्रे आता तिच्या अंगावर असतील ह्याची काहीच गॅरंटी नव्हती.

जेव्हा मी तिच्याकडे मुक्कामाला असेल तेव्हा ती दिवसातून ३/४ वेळा तरी ब्रा-पॅन्टी बदलायची. अर्थात! ती अंगात घातलेले कपडे बदलायची आणि त्याबरोबर ब्रा-पॅन्टीही बदलायची. आजपण सकाळी अंघोळीनंतर तिने एक थोडासा सेक्सी नाईट गाऊन घातला होता. नंतर दुपारच्या जेवणाआधी तिने हिरव्या रंगाची साडी घातली होती.

नंतर जेवून झाल्यावर मी हॉलमध्ये येऊन सोफ्यावर पडलो होतो आणि टीव्ही बघत होतो. सारिकाताईने किचनमधले काम आवरले आणि ती तिच्या रूममध्ये जाऊन साडी बदलून राणी कलरचा टी-शर्ट व त्याच कलरची टाईट स्लॅक घालून आली होती.

आधी आम्ही थोड्या इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारल्या. मग आमच्या गप्पांचा विषय चावटपणाकडे झुकला आणि मग आम्ही पांचट थट्टा मस्करी करू लागलो. नंतर आमची थोडी मिश्किल, चावट चर्चा झाली.

मध्येच सारिकाताई दोनदा उठून आत जाऊन आली. एकदा चहा करायला गेली तर दुसर्‍यांदा टॉयलेटला गेली आणि त्यातच शेवटी बाहेर आल्यावर माझ्या समोर उभी राहत तिने अचानक मला तो प्रश्न विचारला!

तेव्हा सारिकाताईच्या टाईट स्लॅकच्या आत आत्ता कुठल्या रंगाची पॅन्टी होती हे सांगणे एक दिव्यच होते. बरे तिची ती स्लॅक जराही पारदर्शक किंवा पातळ नव्हता की त्यावरून पॅन्टीचा रंग कळावा. वर तिने स्लॅकला मॅचिंग टी-शर्ट घातला होता जो बंद गळ्याचा होता आणि तिच्या कंबरेला व्यवस्थित झाकेल इतका लांब होता. तेव्हा तिच्या पॅन्टीचा रंग ओळखायला मला माझे सगळे कसब पणाला लावावे लागणार होते.

सारिकाताईच्या पुच्चीच्या भागाला निरखून पाहल्यावर काही अंदाज आला नाही म्हणून मी माझी नजर वर तिच्या टी-शर्टच्या आत लपलेल्या भरगच्च छातीच्या उभारावर नेली. मी तिच्या उभाराकडे बघतोय हे पाहून ती पुन्हा चावटपणे हसली आणि म्हणाली,

“आणि बरं का सागर, माझी ब्राऽऽ म्हणजे मी आत्ता घातलेली ब्रा माझ्या पॅन्टीच्या मॅचिंग कलरची आहे.”

तिने तसे म्हणल्यावर पुन्हा जणु तिचा टी-शर्ट पारदर्शक होऊन मला आतली ब्रा दिसणार होती अश्या तऱ्हेने मी तिच्या उन्नत उभारांकडे टक लावून पाहायला लागलो.

माझ्या बहि‍णीच्या छातीचे उभार म्हणजे काय! प्रचंड गोलाकार आणि भरलेले दोन गोळे होते ते! तिला स्वत:ला कल्पना होती की तिच्या छातीचे उभार आंधळ्याचीही नजर वेधून घेणारे आहेत ते. तिच्या सेक्स अपिलमध्ये तिची भरघोस छाती हा केंद्रबिंदु होता, खास करून माझ्यासाठी, तिच्या भावासाठी ह्याची तिला कल्पना होती.

तेव्हा मी तिच्या उभारांकडे टक लावून पाहायला लागलो तसे तिच्या शरीरातून सूक्ष्म कंप उठायला लागले. नक्कीच उत्तेजनेने तिचे उभार फुलायला लागले आणि तिच्या उभारावरील तिचे निप्पल ताठरले! टी-शर्ट आणि त्याच्या आत ब्रा घातलेली असूनही त्या दोन कपड्यावरून मला तिची ताठरलेली स्तनाग्रे स्पष्ट जाणवू लागली.

आणि फक्त सारिकाताईचीच नाही तर माझी उत्तेजनाही बाहेर पडायला लागली. माझ्या चेहऱ्यावरील बदलते रंग सारिकाताई निरखत होती. माझ्या बर्मुडा शॉर्टमध्ये माझा लंड कडक होत चालला होता ज्याची तिला नक्कीच कल्पना होती.

माझे ओठ किंचित थरथरत होते आणि आवंढा गिळत मी ओठांवरून हलकेच जीभ फिरवत होतो. माझ्या अंगालाही एक कंप सुटला होता आणि मी अस्वस्थपणे हालचाल करत होतो. माझी उत्तेजना मला चिथावत होती ह्याची तिला कल्पना होती आणि म्हणून तिने मिश्किलपणे हसत मला विचारले,

“काय मग सागर भाऊराया, आज तू भलताच अस्वस्थ झालेला दिसतोय. इतका अस्वस्थ या आधी मी तुला कधी पाहिले नाही, का बरं?”

“अस्वस्थ नाही ताई, उत्तेजित. कामोत्तेजित म्हण. आणि का नाही होणार? या आधी कधी तू मला असा प्रश्न विचारला होतास का? तुझ्या प्रश्नांनी माझ्या तोंडाला पाणी सुटलंय.” मी पटकन म्हणालो.

“तोंडाला पाणी सुटलंय की लंऽऽ! हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽऽ!”

शेवटचा शब्द अर्धवट ठेवून सारिकाताई खळखळून हसायला लागली तसे तिचे भरगच्च उभार डुचमळायला लागले आणि त्यांची मनमोहक हालचाल पाहून माझा लंड शॉर्टमध्ये डुचमळायला लागला. माझी नजर तिच्या छातीच्या उभारांवरून खाली तिच्या जांघेत पुच्चीच्या भागावर वरखाली रेंगळायला लागली.

गंमत जंमत भाग : २

इतक्या स्पष्टपणे, रोखून, निरखून, टक लावून तिच्या छाती-पुच्चीला मी कधीच पाहिले नव्हते. आणि तिनेही कधी मला तसे बघू दिले नव्हते पण त्या क्षणी ती मला मनसोक्त पाहू देत होती. माझ्या उत्तेजनेत ती चावट, पांचट बोलून अजून भर घालत होती. "असा काय बघतोय? मी काय बिन टी-शर्ट, ब्राची...

गंमत जंमत भाग : ३

सारिकाताईच्या ह्या म्हणण्यावर मी काही क्षण विचार केला. आणि मग मनाशी काहीतरी ठरवून मी तिला म्हणालो, "ठीक आहे ताई, मला मान्य आहे. मी जर हरलो तर पुन्हा कधीही असे काही घडेल ही अपेक्षा ठेवणार नाही. जोवर तू स्वत: पुन्हा म्हणणार नाहीस तोपर्यंत. पण मग ही माझ्यासाठी पहिली आणि...

गंमत जंमत भाग : ४

"एकदम मुलायम आणि रेशमासारखे आहे ना?” सारिकाताईने आपले ओठ किंचित मागे घेत हळूच मला विचारले. "हो ताई, एकदम! खूप खूप मुलायम वाटताहेत.” मीपण उत्तेजितपणे उत्तर दिले. "कशाबद्दल बोलतोय तू, सागर?” सारिकाताईने मिश्किलपणे विचारले. "आणि कशाबद्दल? मी माझ्या बहि‍णीच्या ह्या भरीव...

गंमत जंमत भाग : ५

काही क्षण तिची पॅन्टी आतल्या बाजूने चेक केल्यावर मी पुन्हा माझा हात फिरवला आणि माझी बोटे सरळ सरळ तिच्या पुच्चीवरील केसांवर फिरवू लागलो. तिला ते जाणवले आणि ती ‘ऊंऽऽहुंऽऽऽ‘ करत मला विरोध दर्शवू लागली. "राहु दे गं ताई, खूप खूप मजा वाटतेय, तुझ्या तेथील केसांवर बोटे...

गंमत जंमत भाग : ६

काही क्षण आम्ही दोघेही गप्प होतो आणि टीव्ही बघत राहलो. मध्ये मध्ये आम्ही एकमेकांकडे चोरटे कटाक्ष टाकत होतो आणि नजरेला नजर भिडली की ओठांवर फुटणारे हसू दाबत राहलो. बहुतेक ती मनातून विचार करत असावी. खरे तर तिनेच स्वत:हून मला पहिल्यांदा विचारले होते, माझ्या पॅन्टीचा रंग...

गंमत जंमत भाग : ७

काही क्षण मी तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे टक लावून पाहत राहलो आणि सारिकाताई वरून माझ्याकडे बघत होती. "काय पहातोस? तिच्यावरचा तुझा चान्स गेला त्याचे वाईट वाटतेय का?" "तिच्यावर म्हणजे कशावर ताई? स्पष्ट बोलायचे ठरले आहे ना आपले?” त्या परिस्थितीतही मी चावटपणे हसत तिला...

गंमत जंमत भाग : ८

मी उठलो आणि तसाच सारिकाताईच्या नग्न अंगावर झोपलो. तिच्या ओठांवर मी ओठ नेले आणि तिला किस करायला लागलो. आमची तोंडे कधी उघडली आणि कधी आम्ही फ्रेंच किसिंग करायला लागलो ते आम्हाला कळलेच नाही. तिच्या नग्न छातीचे उभार माझ्या मग्न छातीखाली चिरडले होते. सपाट पोट तिच्या किंचित...

error: नका ना दाजी असं छळू!!