लगीन घाई भाग : ८

अचानक तिचे अंगही ताठ झाले आणि ती आपली कंबर हलवायला लागली. एक आर्त किंचाळी मारत पुन्हा तिने मला घट्ट आवळून धरले. ती सुद्धा माझ्याबरोबर झडली हे मा‍झ्या लक्षात आले.
एकमेकांना घट्ट पकडून आम्ही स्तब्ध पडून राहिलो आणि आमच्या पहिल्या झवण्याचा आणि झडण्याचा आनंद मन:पटलावर ठसवत राहिलो. बराच वेळ आम्ही एकमेकांना पकडून तसेच पडून राहिलो. आमच्या झडण्याचा भर ओसरला आणि आम्ही एकदम शांत झालो तेव्हाच मी माझे डोके वर केले. दिपालीने हळूच आपले डोळे उघडले आणि माझ्याकडे पाहीले.
मी तिच्याकडे पाहून दिलखुलासपणे हसलो आणि ती पण प्रसन्नपणे हसली. मी प्रेमाने हळूच तिला म्हटले,
“आय लव यु, दिपाली!”
“आय लव यु टू, दिनेश!” तिनेही प्रेमाने म्हटले.
मग मी तिच्या बाजूला सरकलो आणि तिला कवेत घेऊन पडून राहिलो. ती मा‍झ्या अंगावर एक पाय टाकून मला बिलगली आणि मा‍झ्या खांद्यावर डोके ठेवून पडली. मी तिच्या पाठीवरून हात फिरवत तिला विचारले,
“कसे वाटले तुला, दिपाली? आपले हे मिलन.”
“खूप छान! खूपच छान!” दिपाली हळूच म्हणाली.
“हो ना. बघितलस. मी तुला सांगत होतो. खूप अनोखे सुख असते हे. तू तयार झाली असतीस तर आपण हे कधीच केले असते.”
“हो! पण हे सुख खरे तर लग्नानंतरच घ्यायचे असते.” दिपालीने हसून म्हटले.
“ठीक आहे ग. पण तू बघितलेस ना किती अनोखा आनंद ह्यात मिळतो. मग लग्नाआधी केले तर काय फरक पडला? उलट हे सुख आपण आत्तापासूनच एंजॉय करायला लागलो. आपण फक्त काळजी घ्यायची की काही गडबड होणार नाही याची’”
“गडबड? कसली गडबड?” दिपालीने मान वर करत मिश्किलपणे मला विचारले.
“गडबड म्हणजे,” इतके बोलल्यावर अचानक मला स्ट्राईक झाले आणि मी आश्चर्याने ओरडलो, “माय गॉड! दिपाली मी तुझ्यात ग.. गळलो. तुझ्या योनीमध्ये मी गळलो. ओह शीट! मी कंडोम पण लावला नव्हता.”
“हंम्म्म. बघितलस. तुझा उतावळेपणा,” दिपाली हसूं दाबत म्हणाली, ” कंडोम आणला तरी होता का?”
“आणला तर नव्हता,” मी ओशाळत म्हटले, “शीट! पण आधी लक्षात आले असते तर आणून ठेवले असते.”
“आता बोलण्यात काय पॉईंट आहे? आणि वर तोऱ्यात सांगतोय. आपण फक्त काळजी घ्यायची की काही गडबड होणार नाही याची.” दिपालीने वेडावणे आणत मला चिडवत म्हटले.
“सॉरी, दिपाली! माझी चूक झाली! आय ॲम रिअली सॉरी!” मी खजील होत हिरमुसलेपणे म्हटले.
दिपाली सिरीयस चेहऱ्याने माझ्याकडे बघत होती आणि मी अपराध्यासारखे तिच्याकडे बघत होतो. काही क्षण तसे सिरीयसपणे पाहिल्यावर ती खळकन हसली आणि मोठ्याने हसत सुटली.
मला तिच्या हसण्याचे आश्चर्य वाटले! मी वेड्यासारखा तिच्याकडे पहात राहिलो. ती हसत हसत मला बिलगली तेव्हा मी उत्सुकतेने तिला विचारले.
“काय ग. अशी हसतेस काय?”
“नाही. तुझा पडलेला चेहरा पाहून हसत होते.” ती हसू आवरत माझ्याकडे बघत म्हणाली.
“हां. तू हस. माझी इथे हवा गेलीय. आणि तू हस. काही गडबड झाली की धरशील माझे मानगुट.” मी त्रासिकपणे म्हटले.
“अरे वेडा. डोन्ट वरी. तू प्रिकॉशन घ्यायला विसरलास. पण मी विसरले नाही.” दिपालीने हळूच म्हटले.
“म्हणजे? तू विसरली नाहीस म्हणजे?” मी आश्चर्याने विचारले.
“मी दोन दिवसापुर्वी पासून टॅबलेट घेत आहे. गर्भनिरोधक.” तिने लाजून म्हटले.
“काय? काय सांगतेस काय, दिपाली?” मी आश्चर्याने पुन्हा ओरडलो.
“हो! आता तू काळजी घेशील की नाही हे मी सांगू शकत नव्हते. तेव्हा माझी मीच काळजी घेतली.” तिने हसून म्हटले.
“म्हणजे तुला माहीत होते? आपण असे काही करणार ते.” मी आश्चर्याने तिला विचारले.
“माहीत होते म्हणजे. मला अंदाज होता.”
“कसला अंदाज?” मी विचारले.
“हाच. की तू येथे काही संयम बाळगणार नाहीस. आणि माझ्याशी कसेही करून करणार. आणि मग मला तुला रोखता येणार नाही. मी पण तुझ्याबरोबर वहावत जाणार. आणि मग वहावत गेल्यावर प्रिकॉशन घेतली नाही म्हणून रडत बसावे लागणार. तेव्हा आपणच आपली प्रिकॉशन घ्यावी असा मी विचार केला.” दिपालीने शांतपणे खुलासा केला.
“ओहहह दिपाली! यु आर ग्रेट! यु आर परफेक्ट!,” मी खूष होत तिला मिठीत आवळत आनंदाने म्हणालो, “मला खरोखर अभिमान वाटतो की मला तू मिळालीस. खरच मी खूप लकी आहे! आय लव यु, डिअर. आय लव यु व्हेरी मच!”
“आय लव यु टू, दिनेश. आय ॲम अल्सो लकी. तुझ्यासारखा मुलगा माझा जीवनसाथी होणार.”
दिपाली सुद्धा आनंदाने मला बिलगली. मग आम्ही तसेच एकमेकांच्या मिठीत पडून राहिलो आणि बराच वेळ गप्पा मारत राहिलो. गप्पांच्या ओघातच कधीतरी आम्हाला झोप लागली.
दुसर्‍या दिवशी सकाळी आम्ही उठलो तेव्हा पुन्हा एकदा आम्ही सेक्स केला.
नंतर दिपाली तिच्या रूममध्ये आवरायला गेली. आवरून आम्ही एक्झिबिशनला गेलो. दिवसभर आम्ही आदल्या दिवशीसारखे एक्झिबिशनमध्ये बिझी होतो. संध्याकाळी वेळ संपल्यानंतर आम्ही कोठे फिरायला न जाता सरळ हॉटेल रूमवर आलो.
आपापल्या रूममध्ये फ्रेश झाल्यावर दिपाली मा‍झ्या रूममध्ये आली आणि आम्ही पुन्हा एकदा सेक्सची मजा लुटू लागलो. आम्ही रूममध्येच रात्रीचे जेवण मागवले आणि जेवणानंतर आमची सेक्सची मजा पुढे चालू ठेवली. त्या रात्री आम्ही तीनदा झवलो आणि कामतृप्त झालो!
तिसरा दिवसही आदल्या दिवशीसारखाच गेला. फक्त त्या दिवशी रात्री आम्ही परत मुंबईला जाणार होतो तेव्हा संध्याकाळी परत आल्यानंतर व रात्री ट्रेनच्या आधी रूम सोडेपर्यंत आम्ही सेक्सची मजा घेत होतो.
आमचे समाधानच होत नव्हते. असे वाटायचे की सतत सेक्सची मजा लुटत रहावी. आमचा जणू लग्नापुर्वीच हनीमून चालला होता! औरंबादहून परतताना लिटरली आम्ही नवविवाहीत जोडपे झालो होतो.
औरंगाबाद ट्रिपवरून आम्ही परत आलो आणि आमचे रुटीन लाईफ चालू झाले. जेव्हा केव्हा आम्हाला चान्स मिळेल आणि वेळ असेल तेव्हा आम्ही सेक्सची मजा घेत होतो.
सेक्समध्ये आम्ही जणू एक्सपर्ट झालो होतो! आमचे ब्लू-फिल्ममधले ज्ञान वापरून आम्ही जमेल तसे वेगवेगळ्या प्रकारे संभोग करून कामसुख घेत होतो.
आठवड्यातील एक दिवस तरी आम्ही मा‍झ्या रूमवर जात असू आणि एकदा किंवा दोनदा झवून तृप्त होत असू. दिपाली गर्भनिरोधक गोळ्या घेत होती पण त्याबद्दल तिच्या आईला माहीत पडण्याची भीती होती.
तेव्हा थोडे दिवस ती गोळ्या घेत नव्हती आणि झवताना मी कंडोम लावायचो. पण कंडोम ना मला आवडत होता न तिला. कंडोम लावला की मला म्हणावे तसे सुख मिळत नव्हते आणि तिलाही आत योनीमध्ये थोडा त्रास व्हायचा. तेव्हा मग तिने पुन्हा गोळ्या घेणे चालू केले.
आम्हा दोघांनाही आता सेक्सची चटक लागली होती. खरे तर लग्नाच्या आधी असे संभोग करत रहाण्यात खूप रिस्क होती. हे मला कळत होते आणि तिलाही. तरीही आम्ही रिस्क घेत होतो आणि मजा करत होतो. पण ह्या बाबतीत माझ्यापेक्षा दिपाली जास्त केअरफूल होती. तेव्हा कित्येकदा चान्स मिळाला तरी ती सेक्ससाठी नकार द्यायची.
तेव्हा ह्या रिस्कवर काहीसा उपाय म्हणून आम्ही प्रत्यक्ष संभोग करण्याऐवजी एकमेकांना चोखून तृप्त करण्यावर भर देऊ लागलो. मा‍झ्या घरात असताना मूड आला की आम्ही पूर्ण नग्न व्हायचो आणि सिक्स्टी-नाईन पोजीशनमध्ये राहून एकमेकांना चोखायचो.
दिपालीला खाली झोपवून मी उलटा तिच्यावर आडवा व्हायचो. मग तिच्या योनीवरील दाणा चोखता चोखता मी तिच्या योनीच्या भोकात २ बोटे घालून तिला बोटांनी झवत असे. ती माझा लंड तोंडात घेऊन चोखत असे तर कधी मा‍झ्या गोट्या चोखत असे.
मध्ये मध्ये माझा लंड आपल्या तोंडाच्या बाहेर काढून हलवत असे. तिचा दाणा चोखून मी पहिले तिला झडवत असे. आणि मग वरून खाली तिचे तोंड चोदून तिच्या तोंडात विर्य गाळत असे.
कधी कधी नुसतीच मी तिची योनी खाली राहून चोखत चोखत तिला कामतृप्त करत असे. तर मी उभ्याने तिच्या तोंडात लंड देवून, तिचे तोंड झवून, नंतर झडताना तिच्या तोंडावर नाहीतर छातीवर माझे विर्य गाळून तृप्त होत असे.
कधी कधी आम्ही समोर ब्लू-फिल्म लावून ती बघत बघत एकमेकांना चोळत, दाबत बसायचो. मग ब्लू-फिल्म बघत मी तिच्या योनीत २ बोटे घालून वर तिचा दाणा घासत असे आणि ती माझा लंड धरून हलवत असे. असेच एकमेकांना तापवत आम्ही दोघेही झडत असू.
कधी कधी लॅपटॉपवर चावट कथा वाचत एकमेकांना घासत, हलवत कामतृप्त करत असू. जेव्हा जसे वाटेल त्याप्रमाणे आम्ही कामसुख घेत होतो आणि मजा करत होतो. औरंगाबादच्या ट्रिपमध्ये आम्ही प्रथम झवलो त्यानंतर पुढे जवळ जवळ आठ-नऊ महिने आम्ही अशीच मजा करत होतो.
पण आता लपून छपून अशी मजा करण्याचा दिपालीला कंटाळा आला होता. हळूहळू तिने मा‍झ्या मागे आपण लग्न करुया ना असा तगादा लावायला सुरुवात केली. मी मा‍झ्या प्लानींगबद्दल म्हटले की ती म्हणायची की ‘आता खूप अनुभव घेतलास. आता आपण लग्न करू आणि लवकर तुझ्या गावी जाऊन तुझा बिझनेस चालू करू!’
ती सांगायला लागली की हल्ली तिला आमच्या संसाराची स्वप्ने पडायला सुरुवात झाली होती. आमचे लग्न होऊन आम्हाला मुलें झाली आहेत अशी तिला स्वप्ने पडायला लागली होती. तिच्या स्वप्नात तिने आमच्या २ मुलांची नावेही ठरवून टाकली होती.
सदानकदा आता ती तिच्या स्वप्नांबद्दल, आमच्या लग्नाबद्दल बोलायला लागली. आता आपण आपापल्या घरी एकमेकांबद्दल सांगून लग्नाची परवानगी घ्यायला हवी असे ती मला सांगू लागली. जर यदा कदाचित कोणा एकाच्या घरून परवानगी नसेल किंवा दोघांच्याही घरून विरोध असेल तर पुढे आपण काय आणि कसे करायचे ह्याबद्दल ती चर्चा करायला लागली.
मला पण खरे वाटत होते की आता तिच्याबरोबर लग्न करायची वेळ आली आहे पण का कोणास ठाऊक पण मी थोडी चाल ढकल करत होतो.

लगीन घाई भाग : ७

दिपाली जराही तक्रार न करता माझे धक्के खोलवर घेऊ लागली. उलट ती तिचा एक हात मा‍झ्या मांडीवर फिरवायला लागली आणि दुसर्‍या हाताने मा‍झ्या गोट्या कुरवळायला लागली. पुन्हा ती ब्लू-फिल्ममधले ज्ञान वापरून मला अनोख्या सुखाची अनुभुती देत राहिली.फ्रॅन्कली! माझा पण तो पहिलाच...

लगीन घाई भाग : ६

आहाहाहाऽऽऽऽ! काय मस्त वाटत होते! प्रथम दुसर्‍या कोणीतरी माझा लंड असा पकडला होता. आणि तो हात दिपालीचा आहे ह्या जाणीवतेने माझी कामोत्तेजना अजूनच पेटत होती. माझा लंड नुसतेच आचके द्यायला लागला आणि त्याची थरथर तिलाही जाणवली.तिने कुतुहलाने वर पाहून मला नजरेनेच विचारले, ‘काय...

लगीन घाई भाग : ५

आमची तोंडे उघडून आम्ही दोघे एकमेकांची जीभ चोखायला लागलो. त्याने आम्ही दोघेही अजून जास्त चेकाळलो! माझा हात कधी तिच्या छातीवर तर कधी मांडीवर तर कधी तिच्या नितंबावर आळीपाळीने फिरत होता, दाबत होता.नुसते तेवढ्यावर माझे समाधान होत नव्हते तेव्हा मी तिच्या टि-शर्टमध्ये हात...

लगीन घाई भाग : ४

दिपाली अजूनही डोळे मिटून उभीच होती आणि नंतर भानावर आली. तिला वाटले होते की मी पुढे काही करेन पण मी तिला सोडून दिले होते.तिने डोळे उघडल्यावर मी तिच्याकडे पाहून हसलो आणि मिश्किलपणे म्हणालो,“निघायचे का आपण आता? बाकी सगळे रात्री. परत आल्यावर.”दिपाली थोडी ओशाळली आणि लाजत...

लगीन घाई भाग : ३

एकदा असेच आम्ही सिनेमा थिएटरमध्ये एक इंग्लिश सिनेमा बघत होतो. सिनेमा जुना असल्याने जास्त गर्दी नव्हती आणि आम्ही एका कोपऱ्यात एकटेच बसलो होतो. सवयीप्रमाणे माझे चाळे चालू होते आणि माझा हात दिपालीच्या खांद्यावरून खाली येऊन तिच्या कमीजच्या आतील ब्रेसीयरमध्ये मुक्तपणे फिरत...

लगीन घाई भाग : २

आम्हा दोघांना कळत होते की आता आमच्यात फक्त मैत्री राहिली नव्हती तर प्रेमाचे नाते तयार झाले होते. पण आमच्या प्रेमाची कबुली ना ती मला देत होती ना मी तिला देत होतो. मांजर जसे डोळे मिटून दूध पिते आणि त्याला वाटते की जग आपल्याला पहात नाही तसे आम्ही दोघेही एकमेकांच्या...

लगीन घाई

“दिपाली. आपले हे असे किती दिवस चालत रहाणार? आपल्या ह्या मैत्रीला काय म्हणायचे? ही केवळ मैत्री आहे की अजून काही?” मी दिपालीच्या कानात हळूच म्हणालो.आम्ही चर्नी रोड जवळील सी-फेसच्या कटट्यावर बसलो होतो.“ओऽऽ होऽऽ हो हो होऽऽऽ असे विचारतोय जसे काही तुला माहीतच नाही. तुला पण...

error: नका ना दाजी असं छळू!!