लव्ह यु डार्लिंग भाग : २

अचानक मम्मीचा आवाज आला, “रोहन टॉवेल दे रे, मी बाहेरच विसरून आले.”

मी लगेच टॉवेल घेऊन देण्यासाठी गेलो असता मम्मीने दरवाजा अर्धवट उघडला आणि टॉवेल घेण्यासाठी हात पुढे केला. हात पुढे करून मम्मी दे म्हटली टॉवेल, तेव्हा मम्मीने माझ्याकडे बघितले.

मम्मीचे केस पूर्ण भिजलेले होते, हात समोर केला तेव्हा हात पूर्ण ओला होता आणि चेहर्‍यावर आणि हातावर जे पाण्याचे थेंब होते त्यावरून मम्मी एकदम मला मादक स्त्री वाटत होती.

मम्मीने जेव्हा हात पुढे केले तेव्हा ती थोडी बाजूच्या साईटला सरकली होती तेव्हा मला तिची थोडीशी कंबर दिसली होती आणि त्यावरचे पाण्याचे थेंब दिसले होते तिचे ते पुढे केलेले हात जणू मला आताच बोलावत आहे असे वाटले.

पण ती चलाख असल्यामुळे ती लगेच आतमध्ये सरकली. तिचा तो उघडा खांदा पाहून मी खूपच उत्तेजित झालो. अस वाटत होतं की लगेच आतमध्ये जाऊन तिला उभ्यानेच झवून टाकावे. काय होणार होत तेव्हा कारण आता पप्पा पण नव्हते घरी. पण मी लगेच स्वत:वर कंट्रोल करून बाहेर हॉलमध्ये येऊन बसलो.

मग दहा मिनिटाने मम्मी टॉवेल अंगाला गुंडाळून हॉलमध्ये टिव्ही शेजारी असलेल्या टेबल आरशासमोर येऊन उभी राहिली आणि हेअर ड्रायरने केस सुकवू लागली मी तर अजून उत्तेजित झालो आणि तिला पाठीमागून पाहू लागलो.

तिने टॉवेल बॉलच्या थोडा वर टाईट बांधला होता आणि टॉवेल खाली मांड्यांपर्यंत होता. जेव्हा जेव्हा मम्मी केसांमध्ये हात घालत असे ड्रायरने सुकविण्यासाठी तेव्हा तिची काख मला दिसत असे. तिची काख मला खूप चाटा वाटत होती.

तिला पाठीमागून पाहताना वाटत होते की हिला एकदा तरी डॉग शॉट द्यायला भेटायला पाहिजे. तिची पाठीमागून दिसणारी उघडी पाठ आणि उडघ्या मांड्या बघून मी खूप उत्तेजित होऊ लागलो.

मम्मीसाठी सगळं नॉर्मल होत पण तिला काय माहीत होतं की पाठीमागे सोफ्यावर बसलेला मुलगा तिला झवण्यासाठी पागल झाला आहे आणि पाठीमागून तिचे मादक शरीर पाहत आहे.
मनात विचार केला की आज पासूनच प्रयत्न केले पाहिजे आणि मी वेळ न घालवता बोललो,

“मम्मी, तू नेहमी साडी आणि पंजाबी ड्रेस का घालते घरात?”

“कां रे बाळा? तास काही नाहीये, मला जे वाटत ते घालते, असा वेगळं काय घालायला पाहिजेत असा तुला वाटत?”

“काही नाही ग, काल तू जीन्स आणि टॉप घातला होता ना म्हणून म्हटलं.”

“अरे वेड्या घरात कुणी जीन्स आणि टॉप घालतात का? बाहेर जायचे असेल तरच घालणार ना?”

“तस नाही ग मम्मी, तू साडी आणि पंजाबी ड्रेस घातला ना खूप वयस्कर वाटतेस म्हणून ग.”

“आता तरुण दिसून तरी काय करायचं आहे, ज्याच्यावर प्रेम केलं त्यासोबत लग्न केलं आणि तुझ्यासारखा आळशी मुलगा आहे मग जून काय पाहिजे आता आयुष्यात?”

एवढं बोलून मम्मी हसली मोठ्याने आणि बेडरूममध्ये गेली कपडे घालण्यासाठी. मी पण हसलो आणि टिव्ही पाहू लागलो.

थोड्या वेळाने मम्मी बाहेर आली तेव्हा मम्मीने नाईट पँट आणि टीशर्ट घातला होता. पण त्याच्या आतमध्ये एकदम टाईट ब्रा असल्यामुळे त्यातून ती बॉल जरासुद्धा हलत नव्हते.
मी मनातल्या मनात खुश झालो होतो आणि नाराजपण. कारण मम्मीने माझं ऐकलं होतं आणि नाराज यासाठी झालो होतो की तिचे बॉल दररोज सारखे हलत नव्हते.

मम्मी हॉलमध्ये येऊन मला म्हटली,

“बघ आता वाटते का तरुण?”

मी आश्चर्य चकित होऊन बोललो,

“आरे वा, आता तर तू एकदम मा‍झ्या वयाची मुलगी वाटत आहेस.”

“अस होय,अरे बुद्धू तुझा आणि मा‍झ्या वयात १८ वर्षाचे अंतर आहे आणि कास काय मी तुला तुझ्या वयाची वाटत आहे?”

आता काय बोलावे सुचत नव्हते पण काहीतरी बोलले पाहिजे होत कारण मला कसलीच संधी सोडायची नव्हती म्हणून मी म्हटलं,

“अरे मम्मी, तुझ वय मला आणि तुला माहीत आहे इथे बाहेर थोडीच माहीत आहे कुणाला, आत्ता जरी आपण दोघे बाहेर फिरायला गेलो तर लोकांना वाटेल की आपण दोघे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आहोत. पण..”

एवढे बोलून मी मुद्दामहून थांबलो आणि मम्मीची काय रिऍक्शन आहे पाहू लागलो. मम्मीने वेळ न घालवता उत्सुकतेने विचारले,

“पण काय हा, सांग बाळा?”

“काही नाही राहूदे तुला राग येईल परत.”

“नाही येणार बाळ, तुला पण माहीत आहे की मला कधी तुझा राग आलाय का आत्तापर्यंत आणि महत्त्वाचे म्हणजे माझं बाळ चुकीचं वागतच नाहीतर मला कसा काय राग येईल आता सांग पटकन काय बोलणार होतास.”

“मी असा बोलणार होतो की आपण दोघे जेव्हा बाहेर फिरायला जाऊ, तेव्हा लोक आपल्याला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समजतील पण तुझ्या गळ्यातील मंगळसूत्रामुळे ते आपल्याला नवरा बायको समजतील.”

एवढे बोललो आणि मम्मी मोठ्याने हसायला लागली.

“अरे बापरे एवढ्या छोट्या गोष्टीसाठी मला कशाला राग येईल सांग बर तूच?” आणि परत मम्मी हसायला लागली.

“हसू नकोस ना मम्मी.”

एवढे बोलून मम्मीने मला चिडवण्यासाठी पुन्हा हसू लागली आणि मी मम्मीच्या अंगावर धावून गेलो मस्करीत मारण्यासाठी. मम्मी तेव्हा पळून गेली किचनमध्ये आणि हसू लागली.

मग मी हॉलमध्ये बसून विचार करू लागलो की चला सुरुवात तर झाली आहे पण अजून खूप काम बाकी आहे आणि तेवढेच अवघड सुद्धा कारण मम्मी खूप संस्कारी आहे आणि मला अजून कधीच असे काही दिसले नाही किंवा जाणवले नाही की तिला सेक्स या गोष्टीसाठी कमतरता भासत असेल कारण मम्मी आणि पापांचे लव्ह मेरीज असल्यामुळे सेक्स ही गोष्ट त्यांच्यात आधीपासूनच होत असेल. गरज तर फक्त मला होती आणि ती गरज मला काहीही करून पूर्ण करायची होती ती पण मम्मीकडून.

मग थोड्या वेळाने पुन्हा प्रयत्नाना सुरुवात केली. मम्मी किचनमध्ये काम करत होती मी तिथे गेलो आणि म्हटलं,

“मम्मी तुला दररोज बोर होत नाही का ग हेच काम करून करून?”

“नाही बाळ दररोज कुठे तेव्हा आपली कामवाली बाई आली की मला आराम असतो.”

“मला तर खूप बोर झाले आहे ३-४ दिवसातच आत्ता तर कुठे सुट्ट्या सुरू झाल्या आहेत.”

“मग काय करायचं आपण कुठे जायचे का फिरायला दोघेजण?”

“हो जाऊयात पण जाऊ एखाद्या दिवशी पप्पा आल्यावर.”

“तोपर्यंत काय करणार तू?”

“मला एक गेम माहीत आहे मम्मी. तुला जर काही प्रॉब्लेम नसेल तर खेळूयात घरातल्या घरात.”

“मला लॅपटॉप वर गेम खेळण्यात इंटरेस्ट नाहीये. तू दुसरं सांग काहीतरी.”

“अरे माझी बुद्धू, मम्मी लॅपटॉप वरती नाही रे असाच दोघांमध्ये खेळूयात.”

“अच्छा ठीक आहे सांग कोणता गेम?”

“मम्मी Truth or Dare?”

“अच्छा तो गेम का? ठीक आहे खेळूयात पण मला आधी घरातली कामे उरकू दे मग या. अन खेळूयात.”

“ठीक आहे मी तोवर मा‍झ्या बेडरूममध्ये जातो. तुझं उरकलं की ये बेडरूममध्ये.” अस बोलून मी तिला पाठीमागून मिठी मारली आणि गालावर किस करून बेडरूममध्ये येऊन बसलो.

मी बेडरूममध्ये येऊन विचार करू लागलो मम्मी तयार तर झाली आहे पण विचारायचं काय जेणेकरून तिला राग नाही आला पाहिजे आणि आपलं काम पण झालं पाहिजे.

थोड्या वेळाने मम्मी बेडरूममध्ये आली आणि माझ्यासमोर बसली.

“हा बोल आता काय खेळायचं?”

“तुला माहीत आहे की गेम. आता सुरुवात तू करतेस की मी करू?”

“हम्म तू कर सुरुवात.”

“तुला Truth पाहिजे की Dare?”

“Truth.”

“तुला लग्नाआधी बॉयफ्रेंड होता का?”

“असला कसला प्रश्न आहे रोहन?”

“हा माझा प्रश्न आहे आणि तूच Truth सिलेक्ट केले आहे.”

“हो मला बॉयफ्रेंड होता आणि ते म्हणजे तुझे पप्पा.”

“आता तू विचार माझ Truth आहे.”

मम्मीने विचार केला आणि माझाच प्रश्न मला विचारला,

“तुला कोणी गर्लफ्रेंड आहे का?”

“”हो आहे ना माझ्यासमोर बसली आहे.”

“अरे बाळा असा बोलणं चुकीचं आहे, मी तुझी मम्मी आहे.”

सुरुवातीलाच माझा कॉन्फिडन्स कमी झाल्यासारखा झाला कारण मम्मीला असल्यात काही इंटरेस्ट नव्हता आणि ती संस्कारी होती पण मी हार मानायला तयार नव्हतो.

“होय की मम्मी पण मघाशी आपला जो विषय झाला त्यावरून बोललो ग लगेच काय चिडतेस.”

मम्मी लाडक्या स्वरात हसली आणि होकारार्थी मान हलवली.

“आता काय पाहिजेत तुला Truth or Dare?”

“Truth.”

“लग्नाच्या आधी तुम्ही कधी सेक्स किंवा किसिंग केला आहे का?”

“रोहन, हे अति होतंय आणि मला नाही वाटत की तू असले प्रश्न विचारावे. आपण इथेच थांबले पाहिजे. जर तुला असले प्रश्न विचारायचे असतील तर.”

“अरे मम्मी आपण चांगले फ्रेंड्स आहोत आणि मला नाही वाटत की तू माझ्यापासून काही लपवून ठेवावे. जर तुझं माझ्यावर प्रेम असेल तर आणि माझ्यावर विश्वास असेल तर.”

“पण बाळ तू माझा मुलगा आहेस आणि या गोष्टी चुकीच्या आहेत.”

“मम्मी तू तर खूप शिकलेली आहेस आणि तुलासुद्धा या गोष्टी चुकीच्या वाटत आहे, ज्या गोष्टी आम्हाला अकरावीमध्ये शिकवल्या जातात.”

“कॉलेजमध्ये किसिंग नाही शिकवल जात बाळ.”

“शिकवत नाही तर मग मला या गोष्टी माहीत पण नसल्या पाहिजेत का?”

“हो तुला पूर्ण अधिकार आहे सगळ्या गोष्टी जाणून घेण्याचा पण तू कोणाला विचारतोय याचा पण विचार कर. मी तुझी आई आहे आणि तुला मला विचारतोय.”

“मम्मी तुला पण माहीत आहे की मला दुसरे कुणी मित्र किंवा मैत्रिण नाहीये, मग कोणाला विचारू? आणि तूच एक अशी आहेस की जिला मी सगळ्या गोष्टी विचारतो.”

मम्मीला थोडं वाईट वाटलं कारण लहानपणापासून मी कधी जास्त बाहेर गेलो नाही आणि मला जास्त मित्र पण नाही आणि तिला कळून चुकलं की मी काही ऐकणार नाहीये. मग ती तयार झाली बोलायला.

“हो आम्ही खूप वेळा किसिंग केलं आहे आणि एकदा सेक्स केला आहे.”

“एवढ्याश्या गोष्टीसाठी किती वेळ घेतलास मम्मी तू?”

“हो ना झाला ना आता खुश?” असा बोलली आणि मम्मीने थोडी स्माईल दिली.

“आता तू सांग Truth की Dare?”

“Truth.”

“हा सांग तू केलं आहे का कुणाला किस?”

“नाही. पण तुझ्यासारखी दिसणारी आणि तुझ्यासारखे ओठ असणारी एखादी मुलगी भेटली तर करेल किस नक्कीच.”

“हो का मघाशी तर बोललास मी तुझी गर्लफ्रेंड आहे आणि परत बोलतो की भेटली तर करेल किस.”

“मग करू का किस तुला?”

“हो. कर ना पण गालावर.”

“नाही. मला ओठांवर पाहिजे.”

लव्ह यु डार्लिंग भाग : १०

आता मला मम्मीचे गरम श्वास जाणवू लागले. मग मी जास्त विचार न करता किस थाम्बवला आणि तिचे दोन्ही फाकवुन तिच्या दोन्ही मांड्यांच्यामध्ये आलो आणि मा‍झ्या डाव्या हाताने तिची योनी फाकवली आणि उजव्या हाताच्या बोटाने तिच्या योनीवर थोडा मसाज केला. माझं उजव्या हाताच मधले बोट...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ९

एवढे बोलून ती उठायला लागली आणि तिच्या लक्षात आले की माझे तिच्या योनीत सोडलेले सगळे पाणी थोडं बाहेर आले होते. तिने रागात येऊन माझ्याकडे पाहिलं आणि मी समजून गेलो. लगेच मी उठून शेजारचा नॅपकिन घेऊन तिच्या योनीला साफ करायला लागलो. तेवढ्यात तिने नॅपकिन हिसकावून घेतले आणि ती...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ८

मम्मीने अचानक भानावर आल्यासारखे केलं आणि तिच्या डाव्या हाताने माझा उजवा हात धरण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण मी माझा हात काय थांबवला नाही आणि चोळणे चालूच ठेवले. ती मध्ये विरोध करायची आणि मधेच मान जोर जोरात इकडे तिकडे फिरवायची. मग मी किस करणे थांबवले आणि आणि मम्मीकडे...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ७

थोड्या वेळाने जेव्हा मम्मीने मला जेवायला आवाज दिला तेव्हा मी हात धुवून डायनिंग टेबल वर जाऊन बसलो मम्मी मला वाढू लागली पण काही बोलत नव्हती मी पण जास्त काही बोलत नव्हतो. मी पटापट जेवलो आणि हात धुवून निघालो. तेवढ्यात मम्मी मला म्हटली, “पोटभर तरी जेव.” “भूक नव्हती मम्मी,...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ६

आता मम्मी पण खूप जोशमध्ये आली होती ती सुद्धा जो जोरात किस करत होती त्यात मी तिला उचलून मा‍झ्या मांड्यांवर बसवले. मी सोफ्यावर बसलो होतो त्यामुळे तिला मांड्यांवर बसवणे अवघड गेले नाही. तिला मांडीवर बसवताना ती काहीच बोलली नाही. आता मात्र आम्ही किसिंगमध्ये गुंग झालो होतो....

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ५

“हो का, मला ते जाणवलं होत की तू खुपच पुढे चालला आहे म्हणून तर तुला ‘बास बास’ म्हटले मी आणि त्यात तू मान चाटू लागलास.” “हम्मम्म, आवडली का मी मान चाटलेली?” “नाही आवडली.” “हम्मम. कशी काय आवडणार, तुला तर पप्पानी केलेलं आवडत असेल ना. छोट्या बॉयफ्रेंडच काय किस आवडणार तुला?”...

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ४

मम्मीने आता ओठ ढिले सोडले होते फक्त काही रीस्पॉन्स देत नव्हती. मग मी तिचा ओठ ओठात घेऊन चोखत राहिलो कधी खालचा ओठ कधी वरचा ओठ चोखू लागलो. पण तोंड उघडत नसल्यामुळे मला तिची जीभ मा‍झ्या तोंडात घेता येत नव्हती. आता मी “हम्मम उमम्म्मम” असा आवाज काढत तिचे ओठ ओठात घेत होतो....

लव्ह यु डार्लिंग भाग : ३

आता मात्र मम्मी खूप चिडली आणि मला काहीपण बोलू लागली. पण तेवढ्यात सुद्धा मी हार मानली नाही कारण मला माहित होतं आत्ता जर थांबलो तर परत कधीच मम्मीला झवायला भेटणार नाही. कसंबसं करून मम्मीला शांत केलं आणि परत पुढे गेम चालू केला. “ओठांवर मिळणार नाही, गालावर करायची असेल तर...

लव्ह यु डार्लिंग

आमच्या कुटुंबामध्ये मी, माझे बाबा आणि माझी मम्मी सरिता असे आम्ही तिघेच आहोत. पप्पा एक आयटी कंपनीमध्ये जॉब करतात आणि मम्मी गृहिणी आहे. मम्मी पप्पांची लव मॅरेज आणि दोघेही वेल एज्युकेटेड असल्यामुळे आमच्या घरात वातावरण तसे मोकळे आहे. मम्मीबद्दल सांगायचे झाल्यास मम्मी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!