मज्जाच मज्जा

आमचे मध्यम वर्गीय कुटुंब, मुंबईमध्ये लहान फ्लॅटमध्ये राहत आहे. माझे वडील आणि आई दोघेही सर्विस करतात. माझे नाव सागर आहे, वय २० वर्ष. मा‍झ्या बहि‍णीचे नाव शैला आहे आणि तिचे वय २६ वर्ष. ती सहा वर्षांनी माझ्यापेक्षा मोठी आहे. मी मा‍झ्या बहि‍णीला ‘शैलाताई’ म्हणतो आणि मला सगळे ‘सोनू’ म्हणतात.

सुरवातीला मुलगी किंवा बाईबद्दल मला खास आकर्षण नव्हते. मी मुलांच्या शाळेत शिकत होतो. शाळेतील काही मुले कधी कधी एखादे सेक्स मॅगझिन आणायचे, त्यातील उघड्या नागड्या बायकांशिवाय मी कधी कोणाला नग्न बघितले नव्हते की कोणाला स्पर्श केला नव्हता.

मुली व त्यांच्या रेखीव अवयवाबद्दलचे आकर्षण मला मा‍झ्या चौदाव्या वाढदिवसानंतर वाटू लागले. आमच्या बिल्डींगमधे मा‍झ्या वयाची कोणी मुलगी नव्हती. एकच मुलगी मा‍झ्या जवळपास होती, ती म्हणजे माझी मोठी बहीण शैला!

शैलाताई उंचीने मा‍झ्या एवढीच म्हणजे पाच फुट आठ इंच आहे, गोरी गोरीपान आणि आकर्षक फिगर, थोडे लहान पण उन्नत उरोज, खोल बेंबी आणि भरीव नितंब!

एका रविवारी सकाळी मी बाथरूममध्ये अंघोळीला गेलो होतो. मा‍झ्या आधी शैलाताईने अंघोळ केली होती. मी बाथरूमचा दरवाजा बंद केला आणि माझे सगळे कपडे काढून मी नागडा झालो. पहाटेचा ताठरपणा मा‍झ्या लंडात होता तेव्हा मी लंड हातात घेऊन हलवायाला लागलो.

अचानक माझे लक्ष बाथरूमच्या कोपर्‍यात गेले जेथे शैलाताईचा नाईट गाऊन इतर कपड्यावर पडला होता. तिच्या गाऊन खालून मला काहीतरी काळ्या रंगाच्या कपड्याचा तुकडा दिसला. मी तो ओढला आणि शैलाताईची काळी ब्रेसीयर बाहेर आली. जसे मी त्या ब्राला स्पर्श केला माझा लंड ताठ व्हायला लागला.

मी गाऊन पूर्ण उचलला आणि शैलाताईची डार्क ब्लू कलरची अंडरवेअर खाली पडली. मी ती अंडरवेअर उचलली. आता मा‍झ्या एका हातात शैलाताईची ब्रेसीयर होती तर दुसर्‍या हातात तिची अंडरवेअर होती.

मा‍झ्या बहि‍णीची अंतर्वस्त्रे अशी हातात धरून मी खूप उत्तेजित होत होतो. हीच ती ब्रा जी तिचे भरदार स्तन धरून राहतात, हीच ती अंडरवेअर जी तिचा सगळ्यात खाजगी भाग झाकते, तिची पुच्ची! असल्या विचाराने मी वेडापिसा झालो.

मी त्यावरून हात फिरविला, त्याचा वास घेतला. ती ब्रा आणि अंडरवेअर मी तोंडात घेऊन चोखली. मा‍झ्या ताठ झालेल्या लंडावर मी ती अंतर्वस्त्रे चोळली. मी मा‍झ्या बहि‍णीची ब्रेसीयर मा‍झ्या छातीवर घातली, मा‍झ्या ताठ झालेल्या लंडावरून मी तिची अंडरवेअर घातली. तो अंडरवेअरचा कपडा मा‍झ्या कडक लंडावर ताणला होता आणि तंबूसारखा दिसत होता.

शेवटी माझे लक्ष बाथरूममध्ये एका हूकावर अडकवलेल्या हँगरवर गेले आणि मला एक कल्पना सुचली. मी शैलाताईचा गाऊन उचलून त्या हँगरला अडकवला. नंतर मी आजूबाजूला बघितले आणि मला काही कपड्याच्या पिना दिसल्या. मी त्या पिना घेऊन शैलाताईची ब्रा गाऊनच्या वरच्या भागाला लावली आणि तिची अंडरवेअर खालच्या भागाला लावली.

जेव्हा मी गाऊनकडे बघितले तेव्हा मला असे भासले की माझी शैलाताई ब्रा आणि अंडरवेअरवर तेथे उभी आहे. नंतर मी शैलाताईच्या गाऊनला चिकटलो आणि तिच्या ब्राचा कप चोखू लागलो. तसेच खाली माझा ताठ लंड मी तिच्या अंडरवेअरवर घासून माझी कमर हलवू लागलो जसे काही मी शैलाताईला झवत आहे.

मी इतका उत्तेजित झालो होतो की माझा लंड प्रमाणाच्या बाहेर कडक आणि मोठा झाला होता. आणि अचानक मा‍झ्या लंडातून वीर्याची पिचकारी उडाली. मला माहीत नाही किती वीर्य मा‍झ्या लंडातून बाहेर आले.

एका पाठोपाठ एक आचके देत माझा लंड वीर्य सोडू लागला ज्यावर शैलाताईचे नाव होते. मा‍झ्या वीर्याने शैलाताईच्या अंडरवेअरचा पुढचा भाग आणि तिचा गाऊन भरला. आयुष्यात प्रथमच मी स्खलित झालो. माझे पहिले वीर्य स्खलन इतके तीव्र होते की माझे पाय लटपटायला लागले आणि मी पटकन खाली बसलो.

काही वेळानंतर मी भानावर आलो. मी उठलो आणि अंघोळ करायला लागलो. गरम पाण्याने अंघोळ करून मी ताजा तवाना झालो. बाथरूममधून बाहेर येण्याआधी मी शैलाताईचा गाऊन, ब्रा आणि अंडरवेअर काढली आणि त्यावरील माझे वीर्य साफ करून जसे होते तसे कोपर्‍यात ठेवले.

त्यानंतर अशा तर्‍हेने बाथरूममध्ये मैथुन करणे हा माझा आवडता प्रकार झाला. पण मी तसे फक्त रविवारी करू शकत होतो कारण रविवारी सुट्टी असते आणि फक्त त्याच दिवशी मी शैलाताई नंतर अंघोळीला जाऊ शकत होतो.

जो पर्यंत शैलाताई बाथरूममध्ये अंघोळीला जात नाही तोपर्यंत मी अंथरुणातून उठतच नसे. म्हणजे तिच्या मागे अंघोळीला माझाच नंबर! आई आणि बाबा सकाळी लवकरच उठायचे आणि बहुतेक वेळा आई किचनमध्ये नाश्ता करत असायची आणि बाबा बाहेर गेलेले असायचे. इतर वेळी मी शैलाताईला डोळ्यासमोर आणून टॉयलेटमध्ये हस्तमैथुन करायचो.

सुरुवातीला मी मूठ मारताना विचार करायचो की माझी बहीण शैला, संपूर्ण नागडी कशी दिसत असेल? तिचे पुष्ट उरोज, भरीव नितंब कसे दिसत असतील? नंतर मी मा‍झ्या बहि‍णीला झवण्याची स्वप्न बघू लागलो. माझा लंड हातात घेऊन मी हलवायचो आणि कल्पना करायचो की शैलाताईच्या पुच्चीमध्ये मी माझा कडक लंड घालून तिला झवत आहे.

चोवीस तास मा‍झ्या मनात शैलाताईचा विचार असायचा. जेव्हा मी घरात असायचो तेव्हा मी शैलाताईला, तिच्या नकळत निरखत असे. ती कपडे बदलत असताना किंवा आईला कामात मदत करत असताना तिच्या मादक शरीराचे जे अवयव दिसतील ते मी चोरून बघायचो.

आमचे घर लहान असल्यामुळे तिच्या लुसलुशीत शरीराचा स्पर्श करण्याची संधी मला कित्येकदा मिळायची. पण शैलाताईच्या भरगच्च स्तनांना आणि भरीव नितंबांना स्पर्श करण्यासाठी मी मरत असे.

शैलाताईच्या छातीच्या उभाराना स्पर्श करण्याचा माझा सगळ्यात आवडता प्रकार म्हणजे संध्याकाळी मेन रोड वर बघत बाल्कनीत उभे राहणे!

आमची बाल्कनी अशी होती की लांबी अरूंद गल्लीच्या दिशेने होती तर रुंदी मेन रोडच्या दिशेने होती. बाल्कनीची रुंदी दोन माणसे जेमतेम उभी राहतील एवढी होती. मी हाताची घडी करून बाल्कनीच्या रुंदीच्या मध्ये उभा राही, रेलिंगवर हात ठेवून आणि मुद्दाम मा‍झ्या हाताची बोटे मा‍झ्या दंडावर ठेवत असे.

कधी कधी शैलाताई बाल्कनीत येई आणि मी सरकून तिला जागा देई. मी जेमतेम इतकाच सरके की तिला मा‍झ्या अंगावर रेलून उभे राहवे लागे. त्यामुळे तिच्या छातीचे उभार मा‍झ्या दंडावर दाबले जायचे.

मा‍झ्या दुसर्‍या हाताची बोटे तेथे दंडावर असायची त्यांना तिच्या गुबगुबीत स्तनांचा स्पर्श व्हायचा. मी मा‍झ्या बोटांची काळजीपूर्वक हालचाल करायचो की तिला वाटणारच नाही की मी तिच्या स्तनाचे स्पर्शसुख घेत आहे.

अहाहा! काय मुलायम स्पर्श भासायचा शैलाताईच्या छातीचा! मऊ मऊ! तरीही कडक! खाली तिच्या नितंबाचा स्पर्श मा‍झ्या साईडला व्हायचा. अशा तर्‍हेने कित्येक वेळा मी शैलाताईच्या शरीराचे स्पर्शसुख घ्यायचो.

मला वाटले शैलाताईला कधी कळणार नाही की मा‍झ्या मनात तिच्याविषयी काय विचार आहेत किंवा मी तिच्या स्पर्शाचे कसे सुख घेतो. तिला कळणारही नाही की तिच्या सख्ख्या भावाच्या मनात तिच्याविषयी वासना आहे. पण मी चुकत होतो. शेवटी शैलाताईला कळले. तिने मला रंगेहात पकडले!

एकदा शैलाताई किचनमध्ये कपडे बदलत होती आणि किचनचा पडदा थोडा उघडा होता. मी हॉलमध्ये बसून टीव्ही बघत होतो आणि तेथून मला शैलाताई साईडने पूर्ण दिसत होती. जसा तिने कमीज काढला माझे डोळे तिच्या ब्रा घातलेल्या छातीवर खिळले.

मा‍झ्या लक्षात आले नाही की तिच्या समोर भिंतीवर आरसा होता आणि त्यातून तिचे लक्ष माझ्याकडे गेले. तिच्या लक्षात आले की मा‍झ्या नजरेचा रोख तिच्या छातीवर आहे आणि ती जागीच स्तब्ध झाली. ती का थांबली हे बघण्यासाठी मी नजर उचलली आणि माझी न तिची नजरानजर आरशात झाली.

मी ओशाळलो आणि नजर फिरवून टीव्ही बघायला लागलो. माझी छाती जोरजोराने धडधडायला लागली. बापरे! शैलाताईला कळले मी तिच्या छातीकडे बघत होतो. ती काय विचार करत असेल? ती मला नालायक, बेशरम, काय काय समजत असेल? आता ती काय करेल? तिला माझा खूप राग येत असेल. ती आई, बाबाना सांगेन का? हजारो प्रश्न मा‍झ्या मनात उठले आणि मी घाबरलो.

नंतर ती कपडे बदलून बाहेर आली तेव्हा तिच्याकडे बघायची सुद्धा माझी हिम्मत नव्हती. त्या पूर्ण दिवशी आणि पुढील २/३ दिवस मी शक्यतो घराबाहेर राहून तिला टाळले. मला भीती वाटत होती की ती मला खडसावून विचारेन किंवा आई, बाबाना सांगेन. पण तसे काही घडले नाही. मला थोडे हायसे वाटले आणि दिलासा आला.

नंतर पुन्हा मी शैलाताईला चोरून बघायला लागलो. तिने पुन्हा २/३ वेळा मला तिला बघताना पकडले. पण आश्चर्य म्हणजे ती मला काहीही बोलली नाही की तिने कोणाला सांगितले नाही. मीपण आता तिला उघडपणे बघू लागलो.

एका संध्याकाळी शैलाताई आणि मी नेहमी सारखे बाल्कनीत उभे होतो. आमची बाल्कनी अरूंद गल्लीत आहे त्यामुळे तेथे थोडा अंधार होता. तिची छाती मा‍झ्या दंडावर साईडने दाबली गेली होती आणि मा‍झ्या बोटांचा स्पर्श छातीला होत होता. तिच्या ते कदाचित लक्षात आले नसावे नाही तर ती अशी कधीच उभी राहिली नसती.

जरी आम्ही शाळा आणि कॉलेजबद्दल बोलत होतो तरी मा‍झ्या मनात तिच्या गुबगुबीत छातीच्या होणार्‍या स्पर्शाचे विचार होते. शैलाताई बरोबर बोलताना मी मा‍झ्या बोटांची बारीक हालचाल केली जी तिच्या छातीच्या उभारांना स्पर्श करत होती. तिच्या ते लगेच लक्षात आले कारण ती बोलायची थांबली. पण तिने काहीही हालचाल केली नाही व जागीच स्तब्ध उभी राहिली.

ते पाहून मी धाडस केले आणि माझी पाचही बोटे तिच्या मऊ छातीवर ठेवली. मी उत्तेजित झालो होतो आणि घाबरलो सुद्धा होतो की तिची प्रतिक्रिया काय असेल? पण तिने काहीही हालचाल केली नाही. फक्त चेहरा वळवून एकदा माझ्याकडे बघितले आणि पुन्हा ती रस्त्यावर बघायला लागली.

माझी तिच्याकडे बघायची हिंमत झाली नाही. मीपण समोर रस्त्यावर बघू लागलो आणि हळूहळू शैलाताईच्या मऊ छातीच्या उभारावरून बोटे फिरवू लागलो. मी शैलाताईच्या डाव्या बाजूला होतो आणि तिच्या डाव्या स्तनावरून बोटे फिरवत होतो.

नंतर मी बिनधास्तपणे मा‍झ्या पूर्ण पंजाने मा‍झ्या बहि‍णीचे स्तन कुरवाळू लागलो. तिच्या छातीचे उभार बरेच मोठे होते आणि मा‍झ्या हातात मावत नव्हते. मी खालचा अर्धा भाग दाबायचो तर कधी वरचा अर्धा भाग तर कधी मधला भाग दाबायचो.

शैलाताईचे भरदार स्तन मी दाबत होतो त्याने ती उत्तेजित झाली होती हे मा‍झ्या लक्षात आले कारण तिची स्तनाग्रे मोठी आणि कडक झाली होती. तिने घातलेल्या कमीज आणि ब्रेसीयरचे मटेरियल पातळ होते त्यामुळे मला स्पष्टपणे जाणवत होते की तिची स्तनाग्रे रबरासारखी कडक झाली होती.

अहाहा! शैलाताईची मऊ मऊ आणि तेवढीच कडक छाती दाबण्याचा तो पहिलाच अनुभव मी कधीच आयुष्यात विसरू शकत नाही. स्वर्गसुख होते ते! मला आठवत नाही किती वेळ मी तिची छाती दाबत होतो. आश्चर्य म्हणजे ती अजिबात मला थांबवत नव्हती आणि तिचे स्तन मला दाबू देत होती.

माझी सख्खी मोठी बहीण, मला तिच्या लहान भावाला स्वत:ची छाती दाबू देत होती! मी शैलाताईची छाती दाबायचो थांबलोच नसतो जर आईने तिला किचनमधून हाक मारली नसती तर! ती कधी शांतपणे निघून गेली ते मला कळलेच नाही!

त्या रात्री मला क्षणभरही झोप लागली नाही. रात्रभर मा‍झ्या मनात शैलाताईच्या मऊ आणि कडक छातीच्या स्पर्शाचा विचार होता.

मज्जाच मज्जा भाग : २

दुसर्‍या दिवशी संध्याकाळी मी पुन्हा बाल्कनीत उभा होतो, आदल्या दिवशी प्रमाणे शैलाताई येऊन उभी राहील याची वाट बघत आणि ती आली. पण ती नेहमीसारखी मला चिकटून उभी न राहता थोडी बाजूला उभी राहिली. मी पाच मिनिटे वाट बघितली आणि वळून तिच्याकडे बघितले. तिनेही वळून माझ्याकडे...

मज्जाच मज्जा भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी मी आणि शैलाताई बाल्कनीत उभे होतो तेव्हा ती म्हणाली, "सोनू काल आपण पकडले गेलो असतो ना. मला इतके विचित्र वाटत होते की काय सांगू." "हो ताई! माझ्यामुळे आपण संकटात सापडलो असतो. मला माफ कर! पण तुझी ब्रा केवढी घट्ट होती की मला हूक लावता येत नव्हता." "मला...

मज्जाच मज्जा भाग : ४

दोन मिनिटे आम्ही दोघेही शांत बसलो, समोर समुद्राकडे बघत. नंतर मी शैलाताईच्या खांद्यावर हात टाकून तिला जवळ ओढले. मी तोंड वळवून तिच्या कानात पुटपुटलो, "ताई! तू खूप सुंदर आहेस." "काहीतरीच काय बोलतोयस सोनू! माझ्यापेक्षा कितीतरी सुंदर मुली आहेत सगळीकडे. मी तर एकदम साधी...

मज्जाच मज्जा भाग : ५

आम्ही घरी पोहचलो. मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे आई किचनमध्ये जेवण बनवत होती. आम्ही पाच मिनिटे विश्रांती घेतली. नंतर शैलाताईने आपला नाईट गाऊन घेतला आणि किचनकडे वळली. किचनमध्ये प्रवेश करून ती वळली आणि तिने मधला पडदा पूर्ण ओढून घेतला. मी चाट पडलो की तिने पडदा थोडा उघडा का ठेवला...

मज्जाच मज्जा भाग : ६

शैलाताईबरोबर सिनेमा सिरीअसली बघणे हा माझा उद्देश नव्हता काही. सिनेमा बघताना थिएटरमधील अंधारात तिच्या नाजूक अवयवांना स्पर्श करून तिला उत्तेजित करायचे आणि नंतर जमलेच तर तिला कुठे तरी एकांतात नेऊन तिच्याबरोबर थोडी मजा करावी असा माझा प्लान होता. गेल्या काही दिवसात मी...

मज्जाच मज्जा भाग : ७

शैलाताई सरळ टॉयलेटकडे वळाली आणि आत गेली. मा‍झ्या लक्षात आले की ती पुच्ची साफ करायला व पॅन्टी घालायला आत गेली असावी. नंतर आम्ही थिएटरच्या बाहेर आलो. तेव्हा चार वाजत आले होते आणि मला एवढ्यात घरी न जाता शैलाताई बरोबर अजून मजा करायची होती. तेव्हा मी तिला विचारले, "ताई...

मज्जाच मज्जा भाग : ८

अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की शैलाताईची नग्न भरीव छाती मा‍झ्या छातीखाली दबली आहे. मी माझा हात आमच्या शरीरामध्ये नेला आणि आंधळ्या सारखा आळीपाळीने तिची छाती कुस्करू लागलो. उत्तेजनेमुळे तिचे निप्पल रबरासारखे कडक झालेले होते. मला त्यांना तोंडात घेऊन चोखण्याचा मोह आवरता आला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!