मज्जाच मज्जा भाग : ५

आम्ही घरी पोहचलो. मा‍झ्या अंदाजाप्रमाणे आई किचनमध्ये जेवण बनवत होती. आम्ही पाच मिनिटे विश्रांती घेतली. नंतर शैलाताईने आपला नाईट गाऊन घेतला आणि किचनकडे वळली. किचनमध्ये प्रवेश करून ती वळली आणि तिने मधला पडदा पूर्ण ओढून घेतला. मी चाट पडलो की तिने पडदा थोडा उघडा का ठेवला नाही.

मी गोंधळलेल्या अवस्थेत किचनच्या दरवाज्याकडे बघत होतो. तेवढ्यात पडदा हलला आणि थोडा उघडला गेला. थोड्या उघड्या पडद्यातून शैलाताईने माझ्याकडे नजरेचा एक कटाक्ष टाकून स्मित हास्य केले आणि ती आत गेली. मला हायसे वाटले की तिने प्लान चेंज केला नाही. मी हळूच जाऊन पडद्यामागे उभा राहलो आणि गुपचूप आत पाहू लागलो.

शैलाताई दरवाज्यापासून साधारण पाच फुटावर उभी होती. आई तिच्यापासून साधारणतः पाचच फुटावर पाठमोरी होती आणि किचनच्या ओट्यावर जेवण बनवत होती. आमची पोझीशन म्हणजे आई, शैलाताई आणि दरवाज्याजवळ मी, असा बरोबर त्रिकोण बनत होता.

आत गेल्यावर शैलाताईने आईबरोबर आमच्या खरेदीबद्दल बोलायला सुरवात केली. तिने मादक नजरेने माझ्याकडे बघितले आणि खात्री करून घेतली की मी व्यवस्थित तिला बघत आहे. नंतर आईकडे वळून ती बोलायला लागली आणि हळूहळू तिने आपला टी-शर्ट वर करायला सुरवात केली.

हळुवारपणे तिने आपला टी-शर्ट पूर्ण काढला आणि काळ्या रंगाची ती पुढच्या हूकवाली नवीन ब्रेसीयर मा‍झ्या नजरेस पडली. तिने लगेच आपल्या स्कर्टच्या इलास्टिकमध्ये बोट घालून तो खाली खेचला आणि काढून टाकला. आता शैलाताई तेथे अर्धनग्न अवस्थेत उभी राहून मला तिची नवीन अंतर्वस्त्रे दाखवू लागली.

आई ग! काय सेक्सी ब्रेसीयर शैलाताईने खरेदी केली होती! तिच्या भरगच्च छातीच्या उभारांवर ती व्यवस्थित बसली होती. मी दिलेले सगळे रुपये वसूल झाले जेव्हा मी मा‍झ्या बहि‍णीला त्या ब्रेसीयरमध्ये बघितले.

मी शैलाताईला काही पहिली वेळ तसे ब्रेसीयरमध्ये पहात नव्हतो. पण त्या क्षणी मी तिच्या ब्रेसीयर बाध्य भरदार छातीकडे अगदी बिनधास्तपणे पहात होतो कारण तो ’शो’ माझ्यासाठी होता, ती मला ते दाखवत होती.

शैलाताईची ती नवीन ब्रेसीयर लेसी टाईपची होती. खालच्या अर्ध्या कपवर फुलांची एंब्रोयडरी होती आणि फुलाच्या मध्यावर छिद्र होती. वरचा अर्धा कप पारदर्शक लेसी जाळीचा होता. तिच्या स्तनांच्या मध्यावरचा डार्क ब्राऊन कलरचा अरोला त्यातून अर्धा अधिक दिसत होता. तिच्या छातीचे उभार चांगलेच मोठे आणि भरगच्च होती की ते ब्रेसीयरचा साईडने फुगून बाहेर आले होते.

माझे डोळे शैलाताईच्या छातीच्या उभारांवरून खाली सरकले. तिच्या सपाट पोटावरून तिच्या मादक खोल नाभिवर ते क्षणभर खिळले. आणि नंतर खाली सरकले, तिच्या नवीन काळ्या रंगाच्या पॅन्टीवर! माझी नजर मुख्यत: खिळली ती तिच्या पॅन्टीने आच्छादलेल्या पुच्चीवर!

तिच्या मादक पुच्चीचा फुगीरपणा आणि पुच्चीची मधली उभी भेग मला स्पष्ट दिसत होती. ती पॅन्टी तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्या घट्टपणे पकडून, परफेक्टली व्ही शेपमध्ये वर तिच्या कमरेपर्यंत जात होती. मला आठवत नाही की किती वेळ मी अधाश्यासारखा मा‍झ्या बहिणीच्या अर्धनग्न शरीराचे निरीक्षण करत होतो.

कदाचित फक्त एक दोन मिनिटे झाली असतील पण मला ती एक तासासारखी भासत होती. शैलाताई अर्धनग्न झाली तेव्हाच कामवासनेने माझा लंड उठायला लागला होता आणि नंतर जसे जसे मी तिचे निरीक्षण करत गेलो तसा माझा लंड कडक आणि मोठा होत गेला. कामवासनेने माझा लंड गळू लागला आणि माझी अंडरवेअर ओली होवू लागली.

बहि‍णीविषयीच्या वासनेने मी इतका उत्तेजित झालो की माझे पाय लटपटायला लागले. मी निरखत असताना शैलाताई पूर्ण वेळ दुसरीकडे बघत होती. आपल्या लहान भावाला आपला अर्धनग्नपणा असा दाखवायला तिला कदाचित लाज वाटत असावी.

थोडे लाजतच, डोळ्याच्या कोपर्‍यातून जेव्हा तिने माझ्याकडे बघितले तेव्हा मी तिला इशारा केला की फिरून मला तिची मागची बाजू दाखव. आईवर तिरकी नजर ठेवून ती हळूहळू वळली आणि तिची पाठ माझ्याकडे केली.

आता मी तिचा पार्श्व भाग निरखू लागलो. तिच्या गोऱ्या गोऱ्या पाठीवर काळ्या ब्रेसीयरचे पट्टे अगदी खुलून दिसत होते. तिच्या भरीव आणि मांसल नितंबावर ती काळी पॅन्टी घट्ट बसली होती आणि तिचे अर्धे नितंब झाकत व अर्धे उघडे ठेवत होती.

काय सेक्सी गांड दिसत होती मा‍झ्या बहि‍णीची! मा‍झ्या त्या अर्ध्या नागड्या बहि‍णीला पाठून, पुढून बघून माझा लंड एवढा कडक झाला होता की मी विचार केला की जर मी तिला पूर्ण नागडी बघितली तर काय होईल? माझा लंड टपाटप गळेल आणि जागीच माझे वीर्य स्खलित होईल.

शेवटी शैलाताई वळली आणि तिने गाऊन उचलला. तिने तिरक्या नजरेने माझ्याकडे पाहिले. मी तिला ब्रेसीयर खोलून तिची नग्न छाती मला दाखवण्याचा इशारा केला. ती मंदपणे हसली आणि डोक्यावरून गाऊन घालू लागली.

मी तिला इशारा करत राहलो पण तिने माझे ऐकले नाही. मा‍झ्या लक्षात आले की शो संपला आहे. मी दरवाजा जवळून हललो. शैलाताईने गाऊन पूर्ण घातला. तिचे खाली पडलेले कपडे गोळा केले आणि ती बाहेर हॉलमध्ये आली. तिने तिचे कपडे कपाटात ठेवले आणि ती बाथरूममध्ये फ्रेश होण्यासाठी गेली.

मा‍झ्या बहि‍णीला तसे नवीन अंतर्वस्त्रात, अर्धनग्न बघून मी इतका कामोत्तेजित झालो होतो की मला लगेच जाऊन मूठ मारून मा‍झ्या लंडाला शांत केल्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. त्या संध्याकाळी घडलेल्या सगळ्या घटना मला आठवू लागल्या.

ते शैलाताईबरोबर मार्केटमध्ये जाणे. नंतर समुद्रकिनारी जाणे व खडका पाठी बसणे. मग कसे तिचे चुंबन घेणे व तिची भरदार नग्न छाती दाबणे. मग कसे तिचे उत्तेजित होऊन स्खलित होणे. नंतर ती कशी पब्लिक टॉयलेटमध्ये गेली आणि तिची ओली झालेली पॅन्टी तिने चेंज केली.

अचानक मा‍झ्या लक्षात आली की शैलाताईची ती आधीची ओली पॅन्टी तिच्या बॅगमध्ये असायला पाहिजे. मी किचनमध्ये नजर टाकली आणि खात्री केली की आई आत बिझी आहे. मग लगेच मी आमच्या खरेदीच्या बॅगा जेथे होत्या तेथे आलो आणि ती बॅग मी उचलली जी ती त्या लेडीज अंतर्वस्त्राच्या दुकानातून घेऊन आली होती.

बॅगेत मला तिने आधी घातलेली निळ्या रंगाची ओली पॅन्टी मिळाली, आणि तिची मागच्या हूकाची जूनी ब्रा सुद्धा. तसेच तिने खरेदी केलेली अजून एक नवीन ब्रा, पॅन्टीची जोडी त्यात होती. मी पटकन तिच्या त्या दुसर्‍या नवीन ब्रा, पॅन्टीचे निरीक्षण केले. तीपण काय सॉलीड सेक्सी ब्रेसीयर, पॅन्टी होती! मा‍झ्या बहि‍णीने निवडलेली!

पण मला त्याबद्दल विचार करायला वेळ नव्हता म्हणून मी ती नवीन जोडी बॅगेत टाकली आणि शैलाताईची ओली झालेली पॅन्टी घेऊन मी टॉयलेटमध्ये गेलो. टॉयलेटचा दरवाजा बंद करून मी माझी जीन्स आतल्या अंडरवेअरसकट खाली केली आणि माझा कडक लंड स्प्रिंगसारखा टणकन उठून उभा राहला.

मग मी शैलाताईची ती ओली पॅन्टी उघडून, उलटी करून आतली बाजू बाहेर केली.
पॅन्टीचा तो भाग जो तिची पुच्ची झाकतो, तो ओला आणि चिकट झाला होता तिच्या योनिरसाने. जेव्हा मी त्या जागी स्पर्श केला मला ओलेपणा स्पष्ट जाणवला. मग मी पॅन्टीचा तो भाग मा‍झ्या नाकावर ठेवला आणि त्याचा वास मी घेऊ लागलो.

हळूहळू मी माझा लंड हातात धरून हलवू लागलो आणि मूठ मारू लागलो. मा‍झ्या बहिणीच्या पुच्चीच्या रसाचा तो उग्र आणि नशिला गंध मला जाणवला आणि मी वेडा झालो. मला राहवले नाही आणि मी शैलाताईच्या पॅन्टीचा तो पुच्चीरसाने ओला झालेला भाग तोंडात घेऊन चोखू लागलो.

आहाहा! काय गोड चव होती मा‍झ्या बहिणीच्या योनिरसाची! मला तरी ती चव खूप आवडली. एक वेगळीच झिंग आली मा‍झ्या मेंदूला त्याने! मी पॅन्टीचा तो भाग जि‍भेने चाटला, कुत्र्यासारखा चावला मा‍झ्या तोंडाने, तसेच चोखलाही जोरात! मग मी कल्पना केली की शैलाताईच्या पुच्चीचा तो रस डायरेक्टली तिच्या पुच्चीमधून चाटला तर?

नुसत्या त्या कल्पनेने मी वेडापिसा झालो. मी स्वत:ला रोखू शकलो नाही आणि माझे पावरफूल वीर्यपतन झाले. मा‍झ्या वीर्याच्या एका मागोमाग एक पिचकाऱ्या उडाल्या. मी माझा लंड शेवट पर्यंत हलवत राहलो जोपर्यंत त्यातून वीर्याचा शेवटचा थेंब बाहेर पडत नाही तोपर्यंत!

थोड्या वेळाने मी भानावर आलो. मग मी लघवी केली व जीन्स वर करून चैन लावली. मग शैलाताईची पॅन्टी खिशात कोंबून मी बाहेर आलो.

मी टॉयलेटमध्ये असताना शैलाताई बाथरूममधून फ्रेश होऊन बाहेर आली. तिला बहुतेक तिच्या ओल्या पॅन्टीची आठवण आली असावी. तिने ती पॅन्टी धुवायला टाकायचा विचार केला असावा म्हणून ती बॅग जवळ गेली व त्या बॅगेत पॅन्टी शोधू लागली पण तिला ती मिळाली नाही. जेव्हा मी बाहेर आलो तिने मला दबक्या आवाजात विचारले,

“सोनू! मला माझी जूनी पॅन्टी बॅगेत मिळत नाही आहे. मी तर यातच ठेवली होती.”

मी काही बोललो नाही व गुढपणे हसलो. ते पाहून तिला विचित्र वाटले.

“तू असा का हसतोयस? मी काही विचित्र प्रश्न विचारला का?”

“नाही! पण तुझ्याकडे दोन दोन नवीन पॅन्टी असताना तुला ती जूनी पॅन्टी कशाला हवी, शैलाताई?” मी तिला हसतच विचारले.

“ओह! तू बॅगेला हात लावलास, तेव्हाच तर तुला माहीत पडले की मी दोन जोडी घेतल्यात. मग ती जूनी पॅन्टीपण तूच घेतली असावी. हो की नाही?” शैलाताईने मिश्किलपणे म्हटले.

“हो!” मी म्हणालो.

“का पण?”

“कारण मला तुझी ती पॅन्टी गिफ्ट म्हणून जपून ठेवायची आहे.”

“अरे सोनू, पण ती खराब झाली होती ना?”

“मी ती ऑलरेडी साफ केली ताई!”

“साफ केली? कशी? आणि कधी?” शैलाताईने आश्चर्याने विचारले.

“मी तुला नंतर सांगेन ताई!”

मी घाईघाईत तिला म्हटले कारण आई किचनमधून हॉलमध्ये येऊ लागली. नंतर आमचा तो विषय बंद झाला आई आल्यामुळे!

पुढच्या रविवारी सकाळी मी शैलाताईला विचारले,

“माझ्याबरोबर सिनेमा बघायला येशील का?”

“कोठला सिनेमा?” तिने विचारले.

“कुठलाही जो तुला पहायचा आहे तो!” मी उत्तर दिले.

“मला सांगता येणार नाही कुठला सिनेमा मला पहायचा आहे ते.” ती म्हणाली.

“आपण एक काम करूया का? ती नवीन झालेली मल्टीप्लेक्स सिनेमा थिएटर आहेत ना तेथे जाऊया का? तेथे कुठलाही चांगला सिनेमा आपल्याला वाटेल तो आपण बघूया.” मी शैलाताईला सुचवले.

“ठीक आहे! जाऊया आपण.” तिने तयारी दर्शवली.

जेव्हा मी आईला सांगितले की मी आणि शैलाताई सिनेमा बघायला जाणार आहोत तेव्हा तिने सहज परवानगी दिली. मी मुद्दाम आईला सांगितले की आम्हाला थोडा उशीर होईल तेव्हा आमची वाट बघू नको.

शैलाताईने नंतर मला विचारले की मी उशीर होईल असे आईला का सांगितले. तेव्हा मी तिला म्हटले की आपण अ‍ॅडवान्स बुकींग केलेली नाही आहे तेव्हा आपण कितीचा शो बघू हे माहीत नाही म्हणून मी आईला उशीर होईल असे सांगितले. पण तसे आईला सांगण्याचे खरे कारण वेगळेच होते.

मज्जाच मज्जा

आमचे मध्यम वर्गीय कुटुंब, मुंबईमध्ये लहान फ्लॅटमध्ये राहत आहे. माझे वडील आणि आई दोघेही सर्विस करतात. माझे नाव सागर आहे, वय २० वर्ष. मा‍झ्या बहि‍णीचे नाव शैला आहे आणि तिचे वय २६ वर्ष. ती सहा वर्षांनी माझ्यापेक्षा मोठी आहे. मी मा‍झ्या बहि‍णीला ‘शैलाताई’ म्हणतो आणि मला...

मज्जाच मज्जा भाग : २

दुसर्‍या दिवशी संध्याकाळी मी पुन्हा बाल्कनीत उभा होतो, आदल्या दिवशी प्रमाणे शैलाताई येऊन उभी राहील याची वाट बघत आणि ती आली. पण ती नेहमीसारखी मला चिकटून उभी न राहता थोडी बाजूला उभी राहिली. मी पाच मिनिटे वाट बघितली आणि वळून तिच्याकडे बघितले. तिनेही वळून माझ्याकडे...

मज्जाच मज्जा भाग : ३

दुसर्‍या दिवशी मी आणि शैलाताई बाल्कनीत उभे होतो तेव्हा ती म्हणाली, "सोनू काल आपण पकडले गेलो असतो ना. मला इतके विचित्र वाटत होते की काय सांगू." "हो ताई! माझ्यामुळे आपण संकटात सापडलो असतो. मला माफ कर! पण तुझी ब्रा केवढी घट्ट होती की मला हूक लावता येत नव्हता." "मला...

मज्जाच मज्जा भाग : ४

दोन मिनिटे आम्ही दोघेही शांत बसलो, समोर समुद्राकडे बघत. नंतर मी शैलाताईच्या खांद्यावर हात टाकून तिला जवळ ओढले. मी तोंड वळवून तिच्या कानात पुटपुटलो, "ताई! तू खूप सुंदर आहेस." "काहीतरीच काय बोलतोयस सोनू! माझ्यापेक्षा कितीतरी सुंदर मुली आहेत सगळीकडे. मी तर एकदम साधी...

मज्जाच मज्जा भाग : ६

शैलाताईबरोबर सिनेमा सिरीअसली बघणे हा माझा उद्देश नव्हता काही. सिनेमा बघताना थिएटरमधील अंधारात तिच्या नाजूक अवयवांना स्पर्श करून तिला उत्तेजित करायचे आणि नंतर जमलेच तर तिला कुठे तरी एकांतात नेऊन तिच्याबरोबर थोडी मजा करावी असा माझा प्लान होता. गेल्या काही दिवसात मी...

मज्जाच मज्जा भाग : ७

शैलाताई सरळ टॉयलेटकडे वळाली आणि आत गेली. मा‍झ्या लक्षात आले की ती पुच्ची साफ करायला व पॅन्टी घालायला आत गेली असावी. नंतर आम्ही थिएटरच्या बाहेर आलो. तेव्हा चार वाजत आले होते आणि मला एवढ्यात घरी न जाता शैलाताई बरोबर अजून मजा करायची होती. तेव्हा मी तिला विचारले, "ताई...

मज्जाच मज्जा भाग : ८

अचानक मा‍झ्या लक्षात आले की शैलाताईची नग्न भरीव छाती मा‍झ्या छातीखाली दबली आहे. मी माझा हात आमच्या शरीरामध्ये नेला आणि आंधळ्या सारखा आळीपाळीने तिची छाती कुस्करू लागलो. उत्तेजनेमुळे तिचे निप्पल रबरासारखे कडक झालेले होते. मला त्यांना तोंडात घेऊन चोखण्याचा मोह आवरता आला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!