मी आणि माझे भावजी भाग : ४

मी माझ्या घरातील कामांना सुरवात केली, मी भावजींसाठी चहा व नाश्ता बनवला. भावजी चहा व नाश्ता करून ऑफिसला निघून गेले. मग मी घरातील सर्व कामे आवरली. दुपारचे जेवण करून थोडा वेळ विश्रांती घावी म्हणून बेडवर पडले.

तासभर माझा डोळा लागला मला जाग आल्यावर मी माझा फोन पहिला पाहते तर अनु ताईचे चार मिस कॉल आलेले होते. मी अनु ताईला परत फोन केला.

“हॅलो ताई.”

“अरे कुठे होतास तू?”

“आग ताई मी बाथरूमला गेलो होतो.”

“बरं तू कसा आहेस?”

“मी मस्त आहे ताई.”

“करमत का तुला तिकडे?”

“हो ताई.”

“हे कसे आहेत?”

“भावजी पण मस्त आहेत, पण तुझी खूप आठवण येते त्यांना असे वाटतंय मला.”

“वेळेवर घरी येतात ना ते? थोडे लक्ष दे त्यांच्यावर.”

“म्हणजे? ताई समजले नाही मला.”

“त्यांना बाहेर एकटे सोडू नकोस आणि गेले तरी सारखी चौकशी करत जा त्यांची.”

“ठीक आहे ताई. तू काही काळजी करू नकोस. मी करेन तू सांगितले आहे तसे.”

“स्वत:ची पण काळजी घे रे, बाय.”

“तू पण स्वत:ची काळजी घे, इकडचा जास्त विचार करू नकोस. मी आहे इकडे, बाय ताई.”

मी फोन ठेवला आणि ताईबद्दल विचार करू लागलो ताईला भावजींची खूपच काळजी वाटत होती. कदाचित भावजी बाहेर काहीतरी करतील याची तिला शंका येत असावी पण गेले २ दिवस भावजी माझ्यासोबत ज्या प्रमाणे वागत होते त्यावरून मला ते बाहेर असे काही करतील असे वाटत नव्हते.

भावजींबद्दल विचार करत मी डोळे मिटले तर मला कालच्या रात्रीचे सर्व प्रसंग आठवू लागले आपसूकच माझा हात माझ्या मांड्यामधे जाऊ लागला आणि मला माझ्या मांड्यामधे उभार जाणवू लागला.

मी उठून बसले व माझ्या फोनवर मी देशी सेक्स स्टोरीसची साईट उघडली आणि त्यामधील क्रॉसड्रेसिंग सेक्स स्टोरीस वाचू लागले. त्या कथांमधील क्रॉसड्रेसर्सनी व्यक्त केलेल्या भावना वाचून मनात कुठेतरी हा अनुभव आपणही घ्यावा असे वाटू लागले होते आणि मनात कुठेतरी एक प्रकारची भीती पण वाटत होती.

भावजी जे काय करत होते ते माझ्या नकळत करत होते. आज रात्री भावजी काय करतात हे पाहण्याची मला पण मनात कुठेतरी ओढ लागली होती. मला माझ्या भावना कंट्रोल करणे अवघड झाले होते.

मी सरळ बाथरूममध्ये जाऊन माझ्या सर्व भावनांचा निचरा केला आणि फ्रेश होऊन मी संध्याकाळच्या स्वयंपाकाची तयारी सुरू केली. आज भावजींना माझ्या हाताचे जेवण करून मला वाढायचे होते. आज मी मन लावून स्वयंपाक करू लागले. संध्याकाळी भावजी आले. फ्रेश होऊन ते स्वयंपाक घरामध्ये आले.

“व्वा आज तुझ्या हाताचे जेवण खायला मिळणार तर.”

“हो भावजी दररोज बाहेरच खाणे ठीक नाही. घरचे खाणे कधीही चांगले.”

“मलासुद्धा बाहेरचे खाणे बिलकुल आवडत नाही.”

“घरचे खाणे कधीही शरीरासाठी चांगले असते.”

“म्हणूनच तर घरचे खाण्यासाठी ट्राय करतोय.”

भावजींनी आपला हात पॅन्टवर नेला.

“म्हणजे? समजले नाही मला.”

“अगं मी तुझ्या हाताच्या जेवणाबद्दल बोलतोय.”

“जेवण तयार झालेच आहे. तुम्ही चला मी ताट लावते.”

“लवकर आज खूप भूक लागलीये मला.”

“झालंच ह.”

आज मी व भावजींनी सोबत जेवण केले. मी जेवण झाल्यावर सर्व आवराआवर करून मी बाथरूममध्ये जाऊन चेंज करून आले. आज मी ताईचा हाल्फ गाऊन घातला होता जो फक्त माझ्या गुडघ्यापर्यंत येत होता आणि बेडरूममध्ये जाऊन डोळे मिटून पडले व भावजींच्या हालचालींचा अंदाज घेऊ लागले.

भावजींनी येऊन रूम मधील लाईट बंद केला व माझ्या शेजारी येऊन झोपले. माझी पाठ भावजींच्या कडे होती. काही वेळ रूममध्ये काहीच हालचाल झाली नाही. भावजी काय करतात हे डोळे मिटून मी वाट पाहू लागले.

साधारण १५ मिनिटांनंतर भावजींनी माझा गाऊन माझ्या मांड्यांच्या वर केलेला मला जाणवले. माझ्या पायावर व मांड्यांवर ते हात फिरवत होते. भावजींचा हात माझ्या मांड्यावर फिरत होता. त्यांची बोटे माझ्या दुधाळ मांड्यांना स्पर्श करत होती. एक वेगळीच अनुभूति मला जाणवत होती.

मी माझे ओठ घट्ट मिटून घेऊन पुढे काय होते आहे याची वाट पाहत होते. काही वेळा नंतर भावजींचा एक हात माझ्या छातीवर आला आणि ते माझ्या छोट्या छोट्या उभारांची गोलाई मोजू लागले. भावजी मा‍झ्यामध्ये एक स्त्री शोधत होते.

माझा अंदाज घेत काही वेळ भावजींनी माझ्या छातीचे उभार व माझ्या मांड्या सोबत खेळण्यात घालवला. नंतर ते मला मागून चिटकले त्यांच्या गरम स्वसांचा स्पर्श मला माझ्या मानेवर जाणवत होता.

खाली एका हाताने ते माझ्या नितंबांची गोलाई मोजू लागले होते. त्यांचा एक हात माझ्या नितंबावर जाणवू लागला होता. आलटून पालटून ते माझ्या नितंबाना स्पर्श करत होते. मला पण तो स्पर्श हवाहवासा वाटू लागला होता.

काही वेळाने भावजींनी आपला सोटा माझ्या नितंबाच्या फटीमध्ये आणून लावला, त्याची गरमी मला माझ्या कपड्यवरुन पण जाणवत होती. काही वेळ भावजींनी आपला सोटा तसाच तिकडं ठेवला. आता मला काहीतरी हालचाल करणे भाग होते म्हणून मी माझे अंग थोडे हलवले आणि त्याबरोबरच भावजी माझ्यापासून दूर झाले.

खूप वेळ मी माझ्या बिछान्यामध्ये जागी होते पण नंतर भावजी माझ्या जवळ आले नाहीत सकाळी मला जाग आली त्यावेळी मी पहिले तर मी व भावजी एकमेकांना चिटकून झोपलेलो होतो.

आज सकाळी तशी मला भावजींच्या मिठीमधेच जाग आली होती. कालरात्री प्रथमच कोना पुरुषाने माझ्या शरीराच्या त्या भागांना स्पर्श केला होता. एक वेगळ्या प्रकारची भावना माझ्या मनामध्ये येत होती. भावजींचा तो टणक स्पर्श अजूनही माझ्या आठवणींमधून जात नव्हता.

मी उठले शेजारी पहिले तर भावजी गाढ झोपले होते. मी उठले व माझे प्रातर्विधी आवरून घेतले. माझा विग व दागिने काढून ड्रेसिंग टेबलवर मी ठेवले. आज मी साडी नेसायचे ठरवले आणि ताईची लिंबू रंगाची साडी मी वॉर्डरॉबमधून बाहेर काढली व अंघोळीसाठी मी बाथरूममध्ये गेले.

सर्व कपडे अंगावरून उतरून मी बाजूला टाकले. अंगावर केसांची बारीक लव परत येत होती. मी ताईची वीट क्रीम घेऊन पूर्ण शरीरावरील केसांना काढून टाकले. माझे हात माझ्या नितंबावर फिरू लागले. मी माझ्या नितंबांची गोलाई वळून वळून बाथरूम मधील आरशामध्ये पाहू लागले पण माझ्या मनाचे समाधान काही होत नव्हते. मग मी मस्त अंघोळ करून अंतर्वस्त्रे घातली.

आज मी भावजींसमोर कपडे नेसायचे ठरवले आणि बाथरूमच्या बाहेर येऊन माझा परकर व ब्लाउज घालू लागले. एक चोरटी नजर मी भावजींकडे टाकली ते झोपलेलेच होते. मग मी भावजीकडे पाठ केली व साडी नेसू लागले, साडी नेसून झाल्यावर मी ड्रेसिंग टेबलासमोर बसून माझा मेकअप केला आणि माझा विग डोक्यात घातला. वळून मी भावजींकडे पहिले तर ते माझ्याकडेच पाहत होते.

“अय्या. भावजी तुम्ही कधी उठलात?”

“तू उठलीस त्याच वेळी मला जाग आली होती. फक्त बेडवर पडून होतो मी.”

“इश्श! म्हणजे तुम्ही मला?”

“हो. अगं तू खूप मन लावून कपडे नेसत होतीस.”

“भावजी हे ठीक नाही हा. असं कोणाला चोरून पाहणं.”

“आणि खर सांगू? कपडे नेसताना तू खूपच सेक्सी दिसत होतीस. मला कंट्रोलच नाही झाले ग.”

“इश्श! हे काय हो भावजी?”

मी लाजून मान खाली घातली.

“पाठीमागून तू अगदी अनु सारखीच दिसत होतीस.”

“हो का?”

“हो ग.”

“आज रविवार आहे त्यामुळे मला वाटले की तुम्ही उशिरा उठाल त्यामुळे मी.”

“ही लिंबू कलरची साडी तुला खूप छान दिसते आहे हा आरोही.”

“थँक्स भावजी.”

मी माझा मोर्चा स्वयंपाक घराकडे वळवला व चहा आणि नाश्ता बनवू लागले. भावजी तयार होऊन आत आले आणि माझ्या शेजारी येऊन उभे राहिले. मला त्यांच्याकडे पाहायला देखील लाज वाटत होती.

“काय बनवते आहेस आरोही?”

“आज उपमा बनवते आहे भावजी.”

“ठीक आहे तुझं आवर, तुझी घरातील कामे झाली की सांग.”

“बरं ठीक आहे भावजी.”

जाता जाता भावजींनी हळूच माझ्या कमरेवर हात फिरवला, मी खुद्कन हसले आणि माझ्या कामामध्ये मग्न झाले.

खूप वेळ भावजी मला हॉलमधून निरखून पाहत होते. मी नाश्ता तयार झाल्यावर नेवून डायनिंग टेबलवर ठेवला. आम्ही सोबत नाश्ता केला. मग मी माझ्या नेहमीच्या घरातील कामामध्ये व्यस्त झाले.

आज रविवार असल्यामुळे दुपारचे जेवण तयार करायला मला थोडा वेळच झाला होता. दुपारी जेवण करून भावजी आराम करण्यासाठी बेडरूममध्ये गेले. मी माझी कामे आवरून हॉलमध्ये टीव्ही पाहत बसले.

४ वाजता भावजींची झोप झाली आणि त्यांनी माझ्याकडे चहाची फरमाईश केली. मी तत्परतेने त्यांना चहा बनवून दिला.

“आरोही चल बाहेर जाऊयात.”

“कुठे जायचं भावजी?”

“चल आज तुझ्यासाठी थोडी खरेदी करूयात.”

“पण भावजी?”

“चल तुला आज पुण्यातील तुळशी बाग कशी आहे ते दाखवतो.”

“तिकडे काय आहे भावजी?”

“लेडीजसाठी लागणारे सर्व सामान तिकडे मिळते.”

“खरंच का?”

“हो ग. माझ्या मेहुणीसाठी मी अजून काहीच नाही घेतले. आज माझ्याकडून माझ्या या सुंदर मेहुणीला शॉपिंग करवून आणूया असं मला वाटतंय.”

“थँक्स भावजी.”

“जा. लवकर तयार हो.”

“ठीक आहे भावजी.”

मी बेडरूममध्ये गेले व ताईची गुलाबी रंगाची साडी मी नेसली, थोडा मेक- अप केला आणि मी बाहेर आले.

“चला भावजी निघूयात पण या वेळी आपण निघतोय तर संध्यकाळचे जेवण आपल्याला बाहेरच करावे लागेल.”

“हो ठीक आहे. तिकडेच आपण जेवण करून येऊ.”

आम्ही निघालो आणि तुळशी बागेमध्ये आलो. आज रविवार असल्यामुळे संध्यकाळच्या वेळी तुळशी बागेमध्ये खूपच गर्दी होती.

“भावजी खूपच गर्दी आहे इकडे.”

“अगं लेडीजसाठी फेव्हरेट स्पॉट आहे ना हा, त्यामुळे.”

“ठीक आहे पण या गर्दीमध्ये शॉपिंग कशी करणार आपण?”

“चल दाखवतो तुला.”

भावजींनी माझा हात पकडला आणि आम्ही गर्दी मध्ये घुसलो. पुढे गेल्यावर गर्दी अजून वाढलेली होती, त्यामुळे भावजींनी मला त्यांच्या पुढे येण्यास सांगितले आणि मला त्यांनी पाठीमागून कव्हर केले. गर्दीमुळे त्यांनी त्यांचे दोन्ही हात माझ्या कमरेपाशी आणले आणि चालता चालता एक हात माझ्या कमरेवर ठेवला.

आम्ही एका मेकअपच्या दुकानापाशी थांबलो मी किट पाहू लागले आणि भावजी गुपचूप माझ्या कमरेशी खेळू लागले. मी किट सिलेक्ट केली भावजींनी पैसे दिले. पुढे आम्ही एका ज्वेलरीच्या दुकानापाशी थांबलो यावेळी भावजींनी हिंमत करून माझ्या कमरेवर एक चिमटा काढला.

“स्स्स.”

“काय झाले ग आरोही?”

“काही नाही कदाचित मुंगळा चावला असेल.” मी हसत म्हणाले.

“ओह्ह. मग ग आता?” भावजी पण हसत होते.

“सहन करावा लागेल डंख.”

भावजी परत चिमटा काढलेल्या जागेवर हात फिरवू लागले, मला पण छान वाटू लागले होते. तसे पहिले तर मी भावजींना माझ्याकडून हिरवा कंदील दाखवला होता. आता भावजी काय करतात ते मला पाहायचे होते.

मी आणि माझे भावजी भाग : ८

२ दिवस नंतर आम्ही ताईला डिस्चार्ज मिळाला व तिला आम्ही घरी घेऊन आलो. भावजी ताईची खूप काळजी घेत होते. घरातील लोक पण त्या दोघांना प्रायव्हसी देत होतो. ३-४ दिवस ताईचा मूड ठीक नव्हता. तिच्यामध्ये व भावजी मध्ये काय बिनसलं ते घरातील लोकांना समजत नव्हतं. माझ्या सोबत पण ती...

मी आणि माझे भावजी भाग : ७

मी नाश्त्याची तयारी करायला स्वयंपाक घरात आले. मी नाश्ता तयार केला तोपर्यंत भावजी तयार होऊन डायनिंग टेबलवर येऊन बसले होते. आज भावजींनी टी शर्ट व लुंगी नेसली होती. मी नाश्ता डायनिंग टेबलवर मांडला व आम्ही नाश्ता केला. आज भावजींची नजर माझ्यावरून हटत नव्हती. मला आज...

मी आणि माझे भावजी भाग : ६

मी भावजींच्या केसांमधून प्रेमाने हात फिरवत होते. ५ मिनिट भावजी माझ्या अंगावर तसेच पडून होते. आता मला त्यांचा भर सहन होईनासा झाला, शेवटी मी त्यांना म्हणाले, “भावजी उठा ना.” “अगं असू दे ना छान वाटतेय ग.” “अहो पण मला वॉशररूमला जायचे आहे.”.“बरं बाई ठीक आहे.” भावजी...

मी आणि माझे भावजी भाग : ५

आम्ही पुढील शॉपिंग सुरू केली. मी एका बांगड्यांच्या दुकानापाशी आले आणि मी बांगड्या पाहू लागले. इकडे भावजींचा हात माझ्या बेंबी सोबत खेळत होता. “आईss गs.” काय छान वाटत होते! पुढे आम्ही छोटी मोठी खरेदी करत होतो आणि भावजींचे हात आता माझ्या उभारापर्यंत आले होते मिळालेल्या...

मी आणि माझे भावजी भाग : ३

सकाळी मला लवकर जाग आली. मी बेडवर उठून बसले आणि मी हात पसरून मस्त एक आळस दिला मी घड्याळामध्ये पाहिले तर सकाळचे ६ वाजले होते. बाहेर पक्षांचा किलबिलाट माझ्या कानावर येत होता. मी उठून बेडरूमची खिडकी उघडली. सकाळचा आल्हादायक गारवा जाणवत होता. रात्री भावजी कधी येऊन माझ्या...

मी आणि माझे भावजी भाग : २

माझ्या छातीमध्ये धस्स झाले होते. मी रेड हॅन्ड लेडीज ड्रेसिंगमध्ये पकडलो गेलो होतो. मी उठून उभा राहिलो. आता पुढे काय होणार याचा विचार करून माझा जीव टांगणीला लागला होता. माझा घसा सुकला होता. माझे अंग अनामिक भीतीने थरथर कापत होते. आता भावजी काय बोलतील किंवा काय करतील...

मी आणि माझे भावजी

माझं नाव अरुण. गेली ४ वर्षे मी गुपचूप घरी कोणी नसताना संधी मिळेल त्या वेळी आई व ताईचे कपडे वापरून ड्रेसिंग करतोय. मी एक पार्टटाइम क्रॉसड्रेसेर आहे. माझं वय आता १८ वर्षे आहे. माझी सडपातळ शरीरयष्टी, रंगाने गोरा आहे. माझी उंची ५' ८" व वजन ५५ किलो आहे. या ४ वर्षांमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!