मी आणि माझे भावजी भाग : ६

मी भावजींच्या केसांमधून प्रेमाने हात फिरवत होते. ५ मिनिट भावजी माझ्या अंगावर तसेच पडून होते. आता मला त्यांचा भर सहन होईनासा झाला, शेवटी मी त्यांना म्हणाले,

“भावजी उठा ना.”

“अगं असू दे ना छान वाटतेय ग.”

“अहो पण मला वॉशररूमला जायचे आहे.”
.
“बरं बाई ठीक आहे.”

भावजी माझ्यावरून बाजूला झाले.

मी उठून वॉशररूमला जाऊन बाहेर आले आणि माझे लक्ष आरशाकडे गेले मी स्वत:ला पहिले तर माझ्या ओठांवरील लिपस्टिक गायब झाली होती, माझा विग अस्ताव्यस्त झाला होता माझ्या छातीवर भावजींच्या प्रणयखुणा मला स्पष्ट दिसत होत्या. आज त्या खुणांना पाहून मला स्वतःचा अभिमान वाटत होता व भावजींच्या धसमुसळेपणाबद्दल आपुलकीसुद्धा.

मी आता स्वत:ला थोडे आवरले. माझा विस्कटलेला अवतार ठीक केला आणि मी बेडवर येऊन झोपले. आता भावजी उठले आणि बाथरूमला जाऊन आले व माझ्या शेजारी झोपले. भावजींनी मला मिठीमध्ये घेतले होते. मला त्यांच्या मिठी मध्ये खूपच सुरक्षित वाटत होते.

आज पर्यंत मी फक्त ड्रेसिंग केले होते पण आज बाईला एका पुरुषाची गरज का भासते ह्याची जाणीव मला झाली होती. मला माझ्या तिकडे मागे खूप दुखत होते पण वेदनेमध्ये पण एक प्रकारचा गोडवा जाणवत होता.

भावजी बेडवर मा‍झ्या शेजारी झोपले, मला जवळ ओढून पाठमोरी करून माझ्याशी परत बिलगले. मला त्यांचा सोटा त्याच्या गरमी सोबत माझ्या नितंबाच्या फटींमध्ये जाणवत होता.

“भावजी एक विचारू का?”

“हो विचार ना.”

“त्या दिवशी अंडरवेअरमध्ये? तुम्ही कोणाचा विचार करून केलं होत?”

“तुझाच विचार करून, त्या दिवशी सकाळी तुला साडीमध्ये पाहून कंट्रोलच नाही झालं मला.”

“हो का? स्स्स.”

भावजी आता माझ्या मानेवर चुंबन घेत होते.

“हो ना आणि माझी वीर्याने भरलेली अंडरवेअर तू धुतेस की नाही ते मला पाहायचे होते.”

“म्हणजे? समजले नाही मला.”

“तू त्या दिवशी माझी अंडरवेअर काही न बोलता धुतलीस आणि त्या बद्दल एक शब्दपण बोलली नाहीस याचा अर्थ तू स्वत:ला एक बाई समजू लागली आहेस असा होतो.”

“खूपच हुशार आहेत तुम्ही म्हणून दुसऱ्या दिवशी सरळ माझ्या मांड्या खराब केल्या तुम्ही?”

“ओह्ह म्हणजे तू जागी होतीस तर?”

“नाही मी झोपले होते पण अचानक मला जाग आली आणि तुम्ही काय केलात ते समजलं.”

“कस वाटलं ग?”

“सुरवातीला मांड्यावर ओलेपणामुळे खूप विचित्र वाटत होत त्यामुळे मला झोप आली नाही.”

“म्हणूनच सकाळी तू शाम्पूबद्दल बोललीस का?”

“हो. म्हटलं तुमच्या लक्षात आणून द्यावे.”

“पण शाम्पू आवडला की नाही?”

“इश्श!”

“म्हणजे आवडला तर तुला?”

“हो. पण आज संध्याकाळी तर कमालच केलीत, तुम्ही गर्दीचा फायदा पुरेपूर घेतलात ना?”

“तुझी काय प्रतिक्रिया येते ते मला पाहायचे होते.”

“जर मी काही बोलले असते तर?”

“तू काही बोलणार नाहीस याचा विश्वास होता मला.”

“ते कस काय?”

“माझे स्पर्श तू एन्जॉय करत होतीस.”

“हो का?”

“आणि गर्दीमध्ये ते कोणी पाहू नये म्हणून किती आटापिटा करत होतीस.”

“तुम्ही मला स्पर्श करताय हे मी सर्वांना दाखवावे अशी तुमची इच्छा होती का?”

“नाही ग पण तुला मजा आली की नाही?”

“इश्श! आणि ड्रेस घेताना किती डब्बल मिनिंग बोलत होतात तुम्ही?”

“म्हंटल तुला हिंट द्यावी की माझा काय विचार आहे तो.”

“मी पण तिथेच तुम्हाला होकार दिला होता.”

“आज तू पूर्ण बाई बनलीस.”

“भावजी खरंच तुम्हाला मला करायचे होते का?”

“हो, अग असं विचार ना की तुम्हाला माझी मारायची होती का म्हणून?”

“इश्श! तेच.”

“तुला पहिले की मला तुझ्या मध्ये अनु दिसते ग.”

“इश्श! भावजी ताईने तुम्हाला तिकडे करू दिले का कधी?”

“मी अनु सोबत पण खूप वेळा केलाय.”

“खर का? पण ताई कशी काय राजी झाली?”

“अगोदर खूप नाटक केली तिने, पण एकदा सवय झाल्यावर मग मजा पण घेतली तिने.”

“खर का?”

“अजूनही बरच काही आहे जे तुझी ताई आणि मी करत होतो.”

“काय हो भावजी?”

“शिकवीन मी सर्व तुला हळूहळू. फक्त तू शिकायला तयार हो.”

“बरं ठीक आहे भावजी.”

“हो ग. तुला एक सांगू का?”

“काय हो भावजी?”

“खूप पुरुषांचे लक्ष बाईच्या छातीवर आणि नितंबावर असते.”

“हम्म. आणि तुमचे लक्ष?”

“सध्यातरी तुझ्यावर आहे.”

“इश्श!”

“कसे वाटले ग तुला मारून घेताना?”

“सुरवातीला आत जाताना खूप त्रास झाला पण नंतर घर्षणामुळे छान वाटू लागले.”

“मग तू आहेस ना तयार दुसऱ्या फेरीसाठी?”

“आताच तर केले ना?”

“पण मन नाही भरले माझे अजून एकदा करूयात ना?”

“म्हणजे उद्या दिवसभर मला रूममध्येच आराम करावा लागणार तर?”

“उद्याचे उद्या पाहू पण आता याला शांत करणे तुलाच शक्य आहे.”

भावजींचा सोटा माझ्या नितंबांच्या फटींमध्ये होता. आमच्या या गप्पामुळे तो परत कडक झाला होता. मला त्याचा कडकपणा जाणवत होता. भावजींनी माझी मान फिरवून माझ्या ओठांचे चुंबन घ्यायला सुरवात केली. मधेच ते माझ्या ओठांना दातपण लावते होते. एक वेगळीच शिरशिरी मला जाणवत होती. ज्या वेदना मला मिळत होत्या त्या सुद्धा गोड वाटत होत्या.

या खेळात भावजी खूपच अनुभवी खेळाडू होते. भावजींनी ड्रॉवरमधून दुसरा कंडोम काढला आणि आपल्या सोट्यावर चढवला. यावेळी भावजींनी मला बेडवर ओणवी केली आणि माझ्या पाठीमागे आले. त्यांचा सोटा माझ्या फटीवर घासू लागले.

काही वेळ घासल्यावर भावजींनी माझे पाय अजून फाकवले व स्वतःसाठी जागा करू घेतली. त्यांचा सोटा माझ्या बीळामध्ये शिरू लागला. त्याचे घर्षण मला माझ्या बीळामध्ये जाणवत होते. वेदना आणि समाधान या दोन्ही भावना एकाच वेळी माझ्या मनामध्ये येत होत्या. मी माझे ओठ घट्ट मिटून सहन करत भावजींना मा‍झ्यामध्ये पूर्ण सामावून घेत होते. यावेळी मला वेदना कमी आणि सुख जास्त मिळत होते.

आता भावजींनी लय पकडली होती. यावेळी भावजी पूर्ण रंगात आले होते. वाकून आता एकीकडे माझे गुढघे दुखायला लागले होते, माझ्या मांड्यांना पण रग जाणवू लागली होती तर दुसरीकडे भावजींनी मला सुखाच्या परम बिंदूवर नेऊन ठेवले होते.

खोलीमध्ये आता फक्त फाटकाऱ्यानाच ‘फट फट’ असा आवाज येत होता. आमचे दोघांनी अंग घामाने भिजून गेली होती. भावजींच्या प्रत्येक धक्क्या सोबत माझे शरीर पूर्ण हालत होते आम्ही प्रणयाच्या दुसऱ्या लाटेमधे मनसोक्त डुंबू लागलो होतो. प्रणयाची खरी माझा काय असते हे मी अनुभवत होते.

आता भावजींनी गती पकडली होती, त्यांचा शेवट जवळ आला होता आणि भावजी माझ्या पाठीवर कोसळले. काही वेळानंतर आम्ही दोघे पण सावरलो आणि बाथरूमला जाऊन फ्रेश होऊन आलो. मी सरळ भावजींच्या कुशीमध्ये शिरले आणि आम्ही दोघे कधी झोपी गेलो हे मला समजलेच नाही.

सकाळी मला जाग आली, मी घड्याळामध्ये पाहिले तर सकाळचे सात वाजले होते. मी अजूनही भावजींच्या कुशीमध्ये झोपले होते. रात्रभर आम्ही दोघेही निर्वस्त्रच होतो. बाहेर पक्षांचा किलबिलाट सुरू होता. मी बेडवर उठून बसले. मी हात पसरून मस्त एक आळस दिला.

अगंss आईsss गs माझे सर्व अंग ठणकत होते. काल रात्रीचे सर्व प्रसंग एखाद्या चित्रफितीप्रमाणे माझ्या डोळ्यासमोर झरझर आले. मी भावजींकडे पहिले, लवकरच ते एका बाळाचे बाप होणार होते पण आता ते एखाद्या लहान बाळाप्रमाणे झोपले होते.

झोपेमध्ये त्यांचा चेहरा खूपच निरागस दिसत होता. भावजींच्या गालांच चुंबन घेण्यापासून मी स्वत:ला रोखू शकले नाही आणि मी हलकेच भावजींच्या गालांच एक चुंबन घेतले. ते अजूनही साखरझोपे मध्ये होते. भावजींना उठवून मला कोणताही धोका पत्करायचा नव्हता म्हणून मी हळूच बेडवरुन उठले.

आईss गs चालताना देखील मला वेदना होत होत्या तिथे, पण या वेदना आता गोड वाटायला लागल्या होत्या. माझी नजर समोर आरशाकडे गेली. मी स्वत:ला आरशामध्ये निर्वस्त्र पाहत होते, माझा माझ्या डोळ्यावर विश्वासच बसत नव्हता.

माझ्या छातीवरच्या काळ्यानिळ्या प्रेमखुणा खूपच स्पष्ट दिसत होत्या. मी त्यावरून हात फिरवू लागले. “आहss” एक दुखरी वेदना होती. मी स्वतःशीच म्हणाले, “अरु. हे तर होणारच होते.” आणि मी माझी नजर एकदा बेडरूममध्ये सगळीकडे फिरवली.

बेडच्या बाजूला कालरात्री वापरलेले कंडोम तसेच पडले होते. ते उचलून मी अगोदर कचरापेटीमध्ये टाकून दिले. रूममध्ये खाली जमिनीवर माझे व भावजींचे कपडे सगळीकडे अस्ताव्यस्त पडलेले होते. खूपच पसारा झाला होता. मी अगोदर ते गोळा केले आणि आणि धुण्यासाठी बाथरूममध्ये टाकून दिले.

मग मी बाथरूमला गेले आणि माझे प्रातर्विधी आवरून मी शॉवर सुरू केला, शॉवरखाली मस्त उभी राहिले आणि माझ्या सर्वांगावर गरम पाण्याचा शेक घेऊ लागले. गरम पाण्याच्या त्या झोतामुळे माझ्या अंगाचा ठणका कमी होऊ लागला होता.

१५ मिनिट्स मी पाण्याखाली उभी होते आता मला खूपच फ्रेश वाटू लागले होते. अंघोळ करताना माझा बाबु कालच्या विचाराने उभा राहिला, आपोआप माझा हात त्याच्या वर फिरू लागला. आता मला त्याला शांत करावे लागणार होते, त्यामुळे मी हातगाडी चालवून त्याला शांत केले.

मी अंघोळ करून बाहेर आले आज भावजींनी काल घेतलेली हिरव्या रंगाची साडी नेसली .ड्रेसिंग टेबलसमोर उभी राहून स्वतःचा मेकअप केला व मी चहाच्या तयारीला लागले.

चहा बनवून मी भावजींना उठवायला बेडरूममध्ये गेले.

“गुड मॉर्निंग भावजी, उठा ना.”

“उम्म. झोपू देना अजून थोडावेळ.”

“अहो. भावजी अस काय करताय उठा चला चहा घ्या.”

“बरं चल उठतो. गुड मॉर्निंग अरु.”

भावजी आपले डोळे चोळत बेडवर उठून बसले मी त्यांना चहा दिला.

“व्वाह आज साडीमध्ये खूपच सेक्सी दिसते आहेस अरु तू.”

“थँक्स, चहा घ्या अगोदर नाहीतर गार होईल.”

भावजींनी चहाचा कप घेतला आणि हे चहा पिऊ लागले.

“अरु. हे काय ग एकाच कप चहा तू नाही घेणार का?”

“तुम्ही घ्या मी स्वयंपाक घरात जाऊन घेईन.”

“हे काय चहामध्ये साखर कमी आहे ग.”

“पाहू द्या कप इकडे पाहू दे.”

मी कपमधून एक घोट घेतला.

“ठीक तर आहे.”

“नाही, आता ठीक झाले तुझ्या ओठांची साखर आता यात मिसळली.”

“इश्श! तुम्ही सकाळी सकाळीच सुरू झालात भावजी?”

“अगं वाटून खाल्ले की प्रेम वाढते म्हणतात.”

आणि एक घोट घेऊन परत कप माझ्याकडे दिला.

“हो का?”

मी कपमधून एक घोट घेतला.

“हो ना असा चहा पिला की प्रेम वाढते म्हणतात.”

“हो हो. पुरे आता भावजी. एवढे प्रेम करायला मी तुमची बायको नाही ह.” मी हसत म्हटले.

“बायको नाहीस तर काय झाले? आता आधी घरवाली झाली आहेस ना?” भावजींनी डोळा मारला.

“तुमचं आपलं काहीही हा भावजी उठा आणि फ्रेश व्हा आज मला खूप काम आहेत.”

मी आणि माझे भावजी भाग : ८

२ दिवस नंतर आम्ही ताईला डिस्चार्ज मिळाला व तिला आम्ही घरी घेऊन आलो. भावजी ताईची खूप काळजी घेत होते. घरातील लोक पण त्या दोघांना प्रायव्हसी देत होतो. ३-४ दिवस ताईचा मूड ठीक नव्हता. तिच्यामध्ये व भावजी मध्ये काय बिनसलं ते घरातील लोकांना समजत नव्हतं. माझ्या सोबत पण ती...

मी आणि माझे भावजी भाग : ७

मी नाश्त्याची तयारी करायला स्वयंपाक घरात आले. मी नाश्ता तयार केला तोपर्यंत भावजी तयार होऊन डायनिंग टेबलवर येऊन बसले होते. आज भावजींनी टी शर्ट व लुंगी नेसली होती. मी नाश्ता डायनिंग टेबलवर मांडला व आम्ही नाश्ता केला. आज भावजींची नजर माझ्यावरून हटत नव्हती. मला आज...

मी आणि माझे भावजी भाग : ५

आम्ही पुढील शॉपिंग सुरू केली. मी एका बांगड्यांच्या दुकानापाशी आले आणि मी बांगड्या पाहू लागले. इकडे भावजींचा हात माझ्या बेंबी सोबत खेळत होता. “आईss गs.” काय छान वाटत होते! पुढे आम्ही छोटी मोठी खरेदी करत होतो आणि भावजींचे हात आता माझ्या उभारापर्यंत आले होते मिळालेल्या...

मी आणि माझे भावजी भाग : ४

मी माझ्या घरातील कामांना सुरवात केली, मी भावजींसाठी चहा व नाश्ता बनवला. भावजी चहा व नाश्ता करून ऑफिसला निघून गेले. मग मी घरातील सर्व कामे आवरली. दुपारचे जेवण करून थोडा वेळ विश्रांती घावी म्हणून बेडवर पडले. तासभर माझा डोळा लागला मला जाग आल्यावर मी माझा फोन पहिला पाहते...

मी आणि माझे भावजी भाग : ३

सकाळी मला लवकर जाग आली. मी बेडवर उठून बसले आणि मी हात पसरून मस्त एक आळस दिला मी घड्याळामध्ये पाहिले तर सकाळचे ६ वाजले होते. बाहेर पक्षांचा किलबिलाट माझ्या कानावर येत होता. मी उठून बेडरूमची खिडकी उघडली. सकाळचा आल्हादायक गारवा जाणवत होता. रात्री भावजी कधी येऊन माझ्या...

मी आणि माझे भावजी भाग : २

माझ्या छातीमध्ये धस्स झाले होते. मी रेड हॅन्ड लेडीज ड्रेसिंगमध्ये पकडलो गेलो होतो. मी उठून उभा राहिलो. आता पुढे काय होणार याचा विचार करून माझा जीव टांगणीला लागला होता. माझा घसा सुकला होता. माझे अंग अनामिक भीतीने थरथर कापत होते. आता भावजी काय बोलतील किंवा काय करतील...

मी आणि माझे भावजी

माझं नाव अरुण. गेली ४ वर्षे मी गुपचूप घरी कोणी नसताना संधी मिळेल त्या वेळी आई व ताईचे कपडे वापरून ड्रेसिंग करतोय. मी एक पार्टटाइम क्रॉसड्रेसेर आहे. माझं वय आता १८ वर्षे आहे. माझी सडपातळ शरीरयष्टी, रंगाने गोरा आहे. माझी उंची ५' ८" व वजन ५५ किलो आहे. या ४ वर्षांमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!