मी आणि माझे भावजी भाग : ५

आम्ही पुढील शॉपिंग सुरू केली. मी एका बांगड्यांच्या दुकानापाशी आले आणि मी बांगड्या पाहू लागले. इकडे भावजींचा हात माझ्या बेंबी सोबत खेळत होता. “आईss गs.” काय छान वाटत होते! पुढे आम्ही छोटी मोठी खरेदी करत होतो आणि भावजींचे हात आता माझ्या उभारापर्यंत आले होते मिळालेल्या संधीचा भावजी पुरेपूर फायदा घेत होते आणि मला स्पर्श करत होते.

शेवटी आम्ही एक ड्रेसच्या स्टॉलपाशी थांबलो. हा स्टॉल एक कडेला होता त्यामुळे कोणाचे जास्त लक्ष तिकडे नव्हते. भावजी आता बरोबर माझ्या मागे येऊन उभे राहिले आणि मागून मला चिटकले त्यांचा सोटा माझ्या नितंबांना स्पर्श करत होता, साडीवरून पण तो स्पर्श मला जाणवत होता.

“आरोही तो काळ्या रंगाचा ड्रेस छान दिसेल तुला.”

माझ्या नितंबावर सोटा घासत होते.

“भावजी ताईसाठी ठीक आहे पण माझ्यासाठी ही साईझ मोठी होईल.”

“अगं बरोबर आहे साईझ. अगोदर तुझ्या ताईला पण मोठाच वाटत होता.”

“मग हो भावजी?”

“एकदा सुरवातीला एकदा त्रास होतो पण नंतर सवय होते.”

“तुम्ही म्हणता तर घेऊ का मी?”

“अगं एकदा घेऊन तर बघ नंतर तुलाच आवडेल.”

“ठीक आहे मग हा ड्रेस घेते मी.”

नंतर मी ४ रेडिमेड ब्लाउज घेतले, काही इंनर्स घेतले. भावजी व मी एका कपड्याच्या दुकानात गेलो. तिकडे भावजींनी स्वत:च्या पसंदीच्या ३ साड्या खरेदी केल्या माझ्यासाठी. नंतर आम्ही जेवण केले आणि आम्ही घरी परतलो.

“भावजी या खरेदीसाठी मनापासून थँक्स.”

“यु आर वेलकम आरोही, माझ्या एकुलत्या एक मेहुणीसाठी मी इतकं पण नाही करू शकत का?”

“भावजी खरंच तुम्ही मला तुमची मेहुणी समजता का?”

“हो ग.”

“इश्श!”

“अरु आज आणलेली ती नेटेड पार्टी वेअर साडी नेसून दाखव ना मला.”

“आता?”

“हो. मला तुला त्या साडीमध्ये पाहायचे आहे.”

“ठीक आहे तुम्ही बसा मी येते नेसून.”

मी बेडरूममध्ये आले. अगोदर मी अंगावरील साडी काढून, तिची नीट घडी घालून ताईच्या वॉर्डरोब मध्ये ठेवून दिली. मग मी भावजींनी घेतली काळ्या रंगाची नेटेड पार्टी वेअर साडी बॅग मधून बाहेर काढली.

आता पारदर्शी साडी असल्यामुळे मला आता ब्लाउज आणि परकर देखील काळाच नेसावा लागणार होता. त्यामुळे मला परकर व ब्लाउज पण काढावा लागला. मी फक्त माझ्या इंनर्समध्ये होते. आज केलेल्या शॉपिंगमध्ये मी नवीन इंनर्स पण घेतले होते. त्यामधील स्किन कलरची इंनर्स मी बाहेर काढले आणि ते नेसले.

मग मी काळ्या रंगाचा ब्लाउज व परकर नेसला. मग मी साडी नेसले ड्रेसिंगला शोभेल असा थोडासा मेकअप केला आणि स्वत:चे रूप आरशामध्ये पाहिले. खरंच मी एका स्त्री सारखीच दिसत होते. स्वत:चे रूप न्याहाळताना मी विचार करत होते की मला असा नटायला आवडते पण मी कोणासाठी नटते आहे? कोणीतरी हवे ज्याच्यासाठी मी नटावे ज्याने मला प्रेम करावे बाईसारखे वागवावे.

मी विचार करत असताना बाहेर भावजींचा आवाज आला,

“झाले की नाही आरोही?”

“हो झाले, आलेच हा मी.”

मी बेडरूम मधून बाहेर हॉलमध्ये आले भावजी माझ्याकडे पाहतच राहिले. त्यांच्या तोंडून शब्दच निघत नव्हता.

“काय झाले हो भावजी? असा काय पाहताय माझ्याकडे?”

“आरोही तू खरोखर अप्रतिम दिसते आहेस. ये इकडे ये माझ्या शेजारी बस.”

मी जाऊन भावजीं शेजारी बसले. भावजींनी माझा हात त्यांच्या हातामध्ये घेतला. काही वेळ आम्ही दोघेपण गप्पच बसून होतो. आता काय करावे मला समजत नव्हते. भावजींनी मला विचारले,

“आरोही माझ्या सोबत डान्स करणार का?”

मी मानेनेच होकार दिला.

भावजींनी उठून म्युझिक सिस्टम सुरू केली व लाईट म्युझिक लावले. भावजींनी माझा हात पकडून मला उभे केले व दोन्ही हात हातामध्ये घेऊन आम्ही डान्स करू लागलो. काही वेळ डान्स केल्यानंतर भावजींनी मला जवळ ओढले आणि त्यांनी मला जवळ ओढून माझ्या कमरेत एक हात टाकला. मी काही बोलले नाही.

आम्ही डान्स करू लागलो. मला पण आता थोडी मजा येऊ लागली. काही वेळ डान्स केल्यावर भावजींनी मला फिरवले आणि माझी पाठ त्यांच्याकडे झाली. त्यांनी दोन्ही हात माझ्या कमरेतून पुढे आणले आणि माझ्या पोटाभोवती हातांची कैची केली.

भावजींचे तोंड माझ्या कानापाशी होते. त्यांचा गरम श्वास मला जाणवत होता. मग हळूहळू माझ्या मानेवर मला गरम श्वासांचा आभास होऊ लागला. भावजींच्या व माझ्यामधील अंतरदेखील कमी होऊ लागले. आम्ही एकमेकांना चिकटलो होतो.

भावजी आता माझ्या मानेवर किस करत होते माझ्या श्वासांची गतीपण वाढली होती. माझ्या मागे भावजींचा सोटा मला जाणवत होता. माझ्यामागे ते त्याला हळूहळू रगडत होते.

“स्स्स भावजी.”

भावजींनी मला वळवले आणि अजून जवळ ओढून घेतले. मी आता भावजींच्या गळ्यात माझे दोन्ही हात गुंफले. आम्ही एकमेकांच्या डोळ्यात पाहत होतो. माझ्या डोळ्यामध्ये भावजींसाठी आमंत्रण होते आणि त्यांनी ते आमंत्रण स्वीकारले. ते खाली वाकले आणि माझ्या ओठावर आणि आपले ओठ टेकवले आणि आम्ही आमचे पहिले चुंबन सुरू केले.

व्वा! काय मस्त फिलिंग होती ती! माझ्या आयुष्यामधील पहिले चुंबन! भावजी माझ्या ओठांचे रसपान करत होते. मी पण त्या चुंबनाने गरम झाले होते आणि भावजींच्या सोबत मी चुंबनाची मजा घेत होते. काही वेळाने आम्ही भानावर आलो. एकमेकांपासून आम्ही दूर झालो.

“कसे वाटले अरु. तू एन्जॉय केलेस ना?”

“इश्श!”

मी त्यांच्यापासून दूर जाऊ लागले.

“कुठे निघाली आहेस? आता तर सुरवात झाली आहे.”

“भावजी पण ते मी.”

भावजींनी माझा हात पकडून मला जवळ ओढले.

“तुझी इच्छा नाही का?”

“भावजी मला भीती वाटतेय.”

“अग भीतेस कशाला? मी आहे ना.”

“पण भावजी हे?”

“हे पण आपले सिक्रेट असेल. फक्त तू आणि मी.”

“पण मग तुम्ही बाहेर कुठे कोणासोबत काही करणार नाहीत?”’

“अनु परत येईपर्यंत जर तू साथ दिलीस तर मी नक्कीच बाहेर काही करणार नाही.”

“प्रॉमिस?”

“हो प्रॉमिस.”

भावजींनी मला आपल्या बाहुपाशात घेतले आणि पुन्हा माझ्या ओठांवर ओठ ठेवले. मी माझे डोळे बंद करून आमच्या चुंबनाचा आनंद घेऊ लागले. भावजींनी हळुवारपणे त्यांची जीभ माझ्या तोंडामध्ये सारली. मी पण माझे तोंड उघडून तिचे स्वागत केले. भावजींची जीभ आता माझ्या तोंडामध्ये मुक्तसंचार करत होती.

आम्ही दोघंही या चुंबनाचा आनंद घेत होतो. त्याचवेळी भावजींचे हात माझ्या नितंबावर फिरत होते आणि त्यांची गोलाई मोजत होते. माझ्या शरीरामधून एक वेगळ्याच प्रकारचा रोमांच मला जाणवत होता. आता भावजींनी चुंबन थांबवले मी भावजीच्या कडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहिले.

भावजींनी माझ्या कमरेत हात घातला व मला उचलून घेतल आणि मला ते बेडरूममध्ये घेऊन आले. त्यांनी मला अलगदपणे बेडवर झोपवले. माझ्या साडीचा पदर बाजूला केला आणि माझ्या ब्लाउजची हुक सोडू लागले.

काही क्षणामध्ये माझ्या ब्लाउज व माझी ब्रा पण माझ्या शरीरापासून विलग झाली आणि भावजींनी त्यांनी मोर्चा माझ्या वक्षांवर वळवला. माझे वक्ष भावजींच्या तोंडामध्ये होते. प्रथमच मी कोणाचा तरी स्पर्श माझ्या वक्षावर अनुभवत होते.

मी भावजींच्या केसातून हात फिरवत होते मला एकाच वेळी तो स्पर्श हवा होता व गुद्गुल्यापण वाटत होत्या. हे आलटून पालटून माझ्या वक्षांचा समाचार घेत होते आणि त्यांना दात पण लावत होते एक गोड संवेदना मला जाणवत होती.

आता भावजींनी त्यांचा मोर्चा माझ्या पोटाकडे वळवला त्यांची जीभ माझ्या बेंबीची खोली मोजत होती आणि माझी हालत एका पाण्याविना तडपणाऱ्या मासळी सारखी झाली होती. आता माझ्या तोंडातून सुस्कारे निघत होते.

भावजींनी माझ्या साडीच्या निऱ्या सोडल्या, मला बेडवरुन उठवले आणि माझी साडी व माझा परकर माझ्या अंगापासून विलग केला आणि स्वत: पण स्वत:चे कपडे काढून टाकले. आता मी व भावजी आपापल्या निकरमध्ये होतो.

आता भावजींनी माझी निकर सुद्धा काढून टाकली. मी आता भावजीं समोर पूर्ण विवस्त्र होते. भावजींनी पण त्यांची अंडरवेअर काढून टाकली आणि मला बेडवर ओढले. मी सरळ त्यांच्या शेजारी बेडवर जाऊन पडले.

भावजींनी माझा एक हात त्यांच्या सोट्यावर ठेवला. मी भावजींच्या सोट्यावर हात फिरवू लागले. बाप रे! किती जाड आणि लांब होता तो! त्याला पाहताच मला त्याची नेमकी साईझ समजली. ८ इंच तरी लांबी होती. त्याच्या पुढे माझा हात पण खूप छोटा वाटत होता. तो पूर्ण गरम होऊन कडक झाला होता.

माझ्या आयुष्यामध्ये प्रथमच मी असा दुसऱ्या कोणाच्या तरी त्या भागाला स्पर्श करत होते. खूपच छान वाटत होते मला त्याच्या सोबत खेळायला. भावजींनी साईड ड्रॉवरमधून कंडोम कडेला व मला दिला. मी तो कंडोम त्यांच्या सोट्यावर नीट घातला.

आता भावजी माझ्या बीळासोबत खेळू लागले ते तेल घेऊन मस्त मालिश व वंगण करत होते तिथे. मी रिलॅक्स फील करत होते. सुरवातीला भावजींनी बोट आत टाकल्यावर मला त्रास झाला थोडा पण काही वेळानंतर मलापण मजा येऊ लागली आणि या सर्वामुळे मी खूपच एक्साईट होऊ लागले आणि आता माझा बाबु सुद्धा ताठ झाला होता.

भावजी माझ्यावर येऊन परत मला चुंबू लागले. त्यांनी माझे दोन्ही पाय गुडघ्यामध्ये दुमडले. आता आम्ही दोघेपण आमच्या मिलनासाठी खूपच उत्सुक झालो होतो. भावजींनी माझ्यामध्ये प्रवेश केला. आईss गs भावजींच्या थोड्याश्याच प्रवेशाने खुपच त्रास होतं होता मला. भावजी माझे सांत्वन करत होते

काही वेळाने मी शांत झाले भावजींनी माझे ओठ आपल्या ओठानी घट्ट मिटून टाकले होते आणि हे परत प्रवेश करू लागले पण यावेळी एका झटक्यात भावजींनी पूर्ण प्रवेश केला. मला वेदना सहन होतं नव्हत्या. सर्व माझ्या डोळ्यात पाणी जमा झाले होते.

मी माझे पाय झाडू लागले होते पण भावजी मुरलेले खेळाडू होते. त्यांची पकड इतकी मजबूत होती की मी एक इंच देखील इकडे तिकडे हलू शकत नव्हते आणि मी सर्व सहन करण्याचा प्रयत्न करत होते. भावजी माझे लक्ष वेदनांपासून विचलित व्हावे म्हणून माझ्या छातीसोबत खेळत होते.

काही वेळाने मी शांत झाले. आता माझ्या वेदना पण कमी झाल्या होत्या. मी आता भावजींना माझ्यामध्ये पूर्णपणे सामावून घेतले होते आणि आता आमच्या पहिल्या वाहिल्या प्रणयाला सुरवात झाली होती.

रूममध्ये फक्त माझ्या सुसकाऱ्यां सोबत माझ्या हातामधील बांगड्या व पायातील पैंजणांचा ‘किण किण’ असा तालबद्ध आवाज घुमत होता. आम्ही दोघेही प्रणय सागरामध्ये मनसोक्त डुंबत होतो. आम्हा दोघांचीही शरीरं घामाने चिंब भिजून गेली होती.

आमचा प्रणय देखील आता परमोच्च बिंदूवर येऊन पोचला होता. आता भावजींनी माझे पाय स्वत:च्या खांद्यावर घेतले आणि शेवटचे धक्के हे मला देऊ लागले. भावजींच्या प्रत्येक धक्क्यासोबत माझे पूर्ण शरीर हालत होते आणि या मिलनाचा अंत जवळ आला होता याची कल्पना आम्ही दोघानापण आली होती.

भावजींनी धापा टाकत माझ्या अंगावर आपले अंग टाकले. त्यांची छाती लोहाराच्या भात्यासारखी वर खाली होतं होती. मी त्यांच्या ह्रयद्याची गती ऐकू शकत होते. आज मी देखील आमच्या संभोगानंतर पूर्ण बाई झाल्याची एक गोड अनुभूति घेत होते. मी भावजींच्या केसांमधून प्रेमाने हात फिरवत होते.

मी आणि माझे भावजी भाग : ८

२ दिवस नंतर आम्ही ताईला डिस्चार्ज मिळाला व तिला आम्ही घरी घेऊन आलो. भावजी ताईची खूप काळजी घेत होते. घरातील लोक पण त्या दोघांना प्रायव्हसी देत होतो. ३-४ दिवस ताईचा मूड ठीक नव्हता. तिच्यामध्ये व भावजी मध्ये काय बिनसलं ते घरातील लोकांना समजत नव्हतं. माझ्या सोबत पण ती...

मी आणि माझे भावजी भाग : ७

मी नाश्त्याची तयारी करायला स्वयंपाक घरात आले. मी नाश्ता तयार केला तोपर्यंत भावजी तयार होऊन डायनिंग टेबलवर येऊन बसले होते. आज भावजींनी टी शर्ट व लुंगी नेसली होती. मी नाश्ता डायनिंग टेबलवर मांडला व आम्ही नाश्ता केला. आज भावजींची नजर माझ्यावरून हटत नव्हती. मला आज...

मी आणि माझे भावजी भाग : ६

मी भावजींच्या केसांमधून प्रेमाने हात फिरवत होते. ५ मिनिट भावजी माझ्या अंगावर तसेच पडून होते. आता मला त्यांचा भर सहन होईनासा झाला, शेवटी मी त्यांना म्हणाले, “भावजी उठा ना.” “अगं असू दे ना छान वाटतेय ग.” “अहो पण मला वॉशररूमला जायचे आहे.”.“बरं बाई ठीक आहे.” भावजी...

मी आणि माझे भावजी भाग : ४

मी माझ्या घरातील कामांना सुरवात केली, मी भावजींसाठी चहा व नाश्ता बनवला. भावजी चहा व नाश्ता करून ऑफिसला निघून गेले. मग मी घरातील सर्व कामे आवरली. दुपारचे जेवण करून थोडा वेळ विश्रांती घावी म्हणून बेडवर पडले. तासभर माझा डोळा लागला मला जाग आल्यावर मी माझा फोन पहिला पाहते...

मी आणि माझे भावजी भाग : ३

सकाळी मला लवकर जाग आली. मी बेडवर उठून बसले आणि मी हात पसरून मस्त एक आळस दिला मी घड्याळामध्ये पाहिले तर सकाळचे ६ वाजले होते. बाहेर पक्षांचा किलबिलाट माझ्या कानावर येत होता. मी उठून बेडरूमची खिडकी उघडली. सकाळचा आल्हादायक गारवा जाणवत होता. रात्री भावजी कधी येऊन माझ्या...

मी आणि माझे भावजी भाग : २

माझ्या छातीमध्ये धस्स झाले होते. मी रेड हॅन्ड लेडीज ड्रेसिंगमध्ये पकडलो गेलो होतो. मी उठून उभा राहिलो. आता पुढे काय होणार याचा विचार करून माझा जीव टांगणीला लागला होता. माझा घसा सुकला होता. माझे अंग अनामिक भीतीने थरथर कापत होते. आता भावजी काय बोलतील किंवा काय करतील...

मी आणि माझे भावजी

माझं नाव अरुण. गेली ४ वर्षे मी गुपचूप घरी कोणी नसताना संधी मिळेल त्या वेळी आई व ताईचे कपडे वापरून ड्रेसिंग करतोय. मी एक पार्टटाइम क्रॉसड्रेसेर आहे. माझं वय आता १८ वर्षे आहे. माझी सडपातळ शरीरयष्टी, रंगाने गोरा आहे. माझी उंची ५' ८" व वजन ५५ किलो आहे. या ४ वर्षांमध्ये...

error: नका ना दाजी असं छळू!!