सपनाभाभी

सपना एक पस्तिशीची तरुण विवाहीत स्त्री होती. ऊंची जवळ जवळ पाऊणे सहा फूट, अंगाने गोरी गोरी पान, सगळे अवयव ठासून गच्च भरलेले, तरीही अंग एकदम प्रमाणबद्ध होते.
तिच्या ब्रेसीयरची साईज ४० नंबरची होती. तिचे गोल गोल भरीव छातीचे उभार जेव्हा ब्रेसीयरमध्ये ठासून भरायचे तेव्हा ब्रेसीयर चिरफळ्या उडून फाटून जाईल की काय इतकी भरगच्च दिसायची.
गोऱ्या भरीव छातीवर २ इंचाचा गोल गोल डार्क चॉकलेटी अरोला गंध उघळुन लावल्यासारखा दिसायचा. त्या अरोल्यावर रासबेरीसारखे टपोरे बोंडूस कायम ताठलेले असायचे. तिने कुठलाही कपडा घातला तरी त्यातून तिचे भरगच्च उभार उठून दिसत. बघणाऱ्याची नजर तिच्या गोळ्यांवर गेली नाही तरच नवल!
ती एक्स एल साईजच्या पॅन्टीज वापरायची. तिच्या भरीव नितंबाचा घेर मोजला तर ४० सहज झाला असता. पण ती कधीही आपले नितंब झाकले जातील अशी पॅन्टीज घालत नसे. उलट पूर्ण नितंब उघडे रहातील अशी कटवाली जी-स्ट्रिंगसारखी पॅन्टी ती घालायची.
तंबोऱ्यासारखे तिचे भरीव घाटदार गरगरीत नितंब लक्ष जाताच नजर खिळवून ठेवत असत. ती चालताना तिचे दोन्ही नितंब इतक्या मादकपणे हलायचे, डुचमळायचे की बघणाऱ्याचे जागच्या जागी पाणी टपकायचे.
उभार आणि नितंबाच्या मानाने तिची कंबर बारीक होती पण प्रमाणबद्ध होती. सपाट पोटाच्या मध्यावर असलेली खोल बेंबी म्हणजे भुलभुलय्यासारखा भोवरा होता. त्या खोल बेंबीत नजर गेली तर भोवऱ्यात अडकल्यासारखी नजर अडकून रहायची.
पहाताच क्षणी त्या बेंबीत जीभ घालून घुसळावी असे वाटायचे. ती झोपली असताना पाण्याचा थेंब पोटावर टाकला तर तो सरळ तिच्या बेंबीत वाहून जायचा इतके तिचे पोट मुलायम होते.
हरणीसारखे मादक डोळे, डाळींबासारखे टपोरे ओठ आणि गोबरे गोबरे गाल असलेला तिचा चेहरा प्रचंड रेखीव होता. तिच्या चेहऱ्यावरून सहसा नजर हटत नसे. ती हसली की तिचे मोत्यासारखे दात चमकायचे. गालाला मादक खळी पडायची.
पापण्यांची नाटकी उघडझाप करत ती जेव्हा मादकपणे कोणाकडे पाहून हसायची तेव्हा बघणारा पाणी पाणी होऊन जायचा. ओठांचा चंबू करून ती काही बोलली तर बघणाऱ्याला तिच्या ओठांचा चंबू चुंबावसा वाटायचा!
अशी ही प्रचंड मादक, सेक्सी, जवान, तरणी सपना सगळ्या जगाची भाभी होती. तिच्या संपर्कात येणारे सगळे पुरुष आणि मुलें तिला भाभी किंवा सपनाभाभी म्हणत असत. कोणाही पुरुषाने तिला पहाताच क्षणी त्याला तिला करकचून आवळावे वाटत असे आणि तिला नागडी करून उभी-आडवी झवावी अशी पाशवी इच्छा पुरुषाच्या मनात येत असे.
असा एखादा पुरुष नाही जो तिच्या सेक्सी, मादक आणि आकर्षक सौंदर्याने प्रभावित झाला नसेल.
दहा वर्षापुर्वी तिचे लग्न हायर-मिडल-क्लासमधील एका देखण्या तरुणाबरोबर झाले होते जो मल्टी-नॅशनल कंपनीत मॅनेजर होता. कायम तो कंपनीच्या कामात बिझी असायचा.
गेल्या दहा वर्षात प्रचंड मेहनत करून तो आता मोठा मॅनेजर झाला होता. महिन्यातले अर्धे दिवस तो बिझनेस टूरवर जात होता आणि बहुतांशी वेळ सपनाभाभी घरात एकटीच असायची. टाईमपास म्हणून ती एका कंपनीत फ्री लान्सर म्हणून पार्ट-टाईम जॉब करायची.
तिला सासरकडची सगळी लोक होती आणि माहेरीही भरपूर नातेवाईक होते. पण तरीही हे नवरा-बायको एकटेच वेगळे रहात होते. म्हटले तर दोघांचा राजा-राणीसारखा एकटा संसार होता.
लग्न झाल्यावर सुरुवातीला ते खूप सेक्सचा आनंद घेत होते. वेळ मिळेल तेव्हा, चान्स मिळेल तसे ते एकमेकांवर तुटून पडत आणि भरभरून सेक्सची मजा लुटत असत. सेक्समधले सगळे प्रकार ते ट्राय करत असत आणि सगळ्या प्रकारे सेक्सची भरपूर मजा लुटत असत. सपनाला तिच्या नवऱ्याने सेक्समधील सगळे प्रकार शिकवले आणि तिला सगळ्या प्रकारांची गोडी लावली.
त्याच्या करिअरच्या महत्वाकांक्षेमुळे त्यांनी सुरुवातीला मुल ठेवायचा विचार केला नाही आणि नंतर काही मेडिकल प्रॉब्लेममुळे ती कधी गरोदर राहिली नाही. पण दोघांनाही मुल नसल्याचे दु:ख नव्हते आणि ती वस्तुस्थिती स्विकारून ते जीवनाचा आनंद मनमुरादपणे भरभरून लुटत होते.
सपनाभाभी प्रचंड कामुक स्त्री होती. देवाने तिला रंभेसारखे सौंदर्य दिले होते आणि रतीसारखी कामवासना दिली होती. तिच्या मनात सदैव कामभावना असायची आणि तिच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येक पुरुषाबद्दल तिच्या मनात कामवासना उफळून यायची.
एखाद्या पुरुषालाही लाजवेल इतकी तिची कामवासना तीव्र होती. नवऱ्याबरोबर जेव्हा चान्स मिळेल तेव्हा ती कामसुख घेत होतीच पण त्याने तिचे कधीही समाधान झाले नव्हते. त्यामुळे नवऱ्याबरोबर ती इतरही अनेक पुरुषांबरोबर लैंगीक संबंध ठेवावे आणि आपली कामवासना शमवावी असे तिला वाटायचे.
कित्येकदा तर ती अनोळख्या पुरुषाकडून झवून घ्यायची आणि त्या अनोळख्या पुरुषाबरोबर कामक्रिडा करून ती त्याला रिझवायची आणि स्वत:ही भरभरून सुख घ्यायची इच्छा तिला झाली.
सपनाभाभी लंडासाठी नेहमी आसुसलेली असायची. ती गरोदर रहायची शक्यता नसल्याने कोणाबरोबरही कधीही झवाझवी करून पुच्चीत लंड गाळून घ्यायला ती सदैव तयार असायची. तिचा नवरा सोडला तर प्रत्येक पुरुषाची ती भाभी होती!
आज सकाळी सपना थोडी ऊशीराच उठली. रात्री तिचा नवरा, सुरज तिला दोन वाजेपर्यंत झवत होता. दहा दिवसाच्या टूरवरून तो परत आला होता तेव्हा चांगलाच तुंबलेला होता आणि आपल्या लंडातील तुंबलेला चीक त्याने सपनाच्या तिन्ही भोकात भरभरून गाळला होता.
खूप दिवसांनी नवऱ्याचा लंड तिन्ही भोकात घेऊन सपनाही तृप्त झाली होती कारण तो नव्हता तेव्हा इतरांचा लंड घेऊन घेऊन तिला थोडा कंटाळा आला होता. झवण्यात तिचा नवरा थोडा वेगळा होता आणि तो तिच्याशी पाशवी संभोग करायचा जो तिला प्रचंड आवडायचा.
तसाच पाशवी संभोग तिने रात्री मनसोक्त केला होता आणि म्हणून सकाळी उठायला दोघांनाही उशीर झाला होता.
सुरज डायनींग टेबलवर बसून ब्रेकफास्ट करत होता तेव्हा सपना झोपेतून उठून बाहेर आली आणि तिने सुरजला गूड मॉर्नींग किस केला. सपनाने एक पारदर्शक तोकडा नाईट गाऊन घातला होता आणि तिला किस करताना सुरजने तिच्या गाऊनच्या आत हात टाकून तिचा नितंब हलकेच दाबला होता.
सपनाला खूप आवडायचे जेव्हा सुरज तिला असे इथे-तिथे हात लावायचा किंवा तिचे भरीव अवयव असे दाबायचा. तेव्हा त्याच्या स्पर्शाने ती सुखावली. मग खिडकीचा पडदा उघडायला ती गेली तेव्हा खिडकीतून पलिकडल्या बंगल्याच्या दरवाज्यावर तिची नजर गेली.
त्या बंगल्याच्या दारात एक बाई ऊभी होती आणि काही माणसे फर्नीचरचे सामान त्या घरात शिफ्ट करत होते. तो बंगला बरेच दिवस रिकामा होता म्हणजे आता तेथे कोणीतरी रहायला आले आहे असे सपनाच्या लक्षात आले.
“सुरज. कोणी तरी समोरच्या बंगल्यात रहायला आलेले दिसतेय.” सपना आपल्या नवऱ्याला म्हणाली.
“अस्स. कोण आहेत?” सुरजने ब्रेड खाता खाता पेपर मधून नजरही न हटवत विचारले.
“एक बाई दिसतेय वयस्कर. बाकी कोण दिसत नाही. काही माणसे सामान शिफ्ट करताहेत.” सपनाने उत्तर दिले.
“आय सी. बाई आहे तर मग तुला तिच्याकडे जाऊन ओळख करून घ्यायला पाहिजे. आफ्टर ऑल! वुई आर हर नेबर्स.” सुरज हसून म्हणाला.
“हो ना. मी जाईन नंतर तिच्याकडे. ओळख करून घ्यायला.” सपना खिडकीपासून दूर होत म्हणाली.
नंतर सुरज आवरून ऑफीसला निघून गेला आणि सपनाही अंघोळ वगैरे करून फ्रेश झाली. तिने विचार केला की समोरच्या बंगल्यात रहायला आलेल्या बाईला भेटायला जावे. तिने मुद्दाम राणी कलरची शिफॉनची साडी घातली जेणे करून त्या पारदर्शक साडीमधून तिचे अंग-प्रत्यंग उठून दिसावे.
आपल्या मादक सौंदर्याने तिला त्या बाईला इंप्रेस करायचे होते आणि जर तिचा नवरा असेल तर त्यालाही घायाळ करायचे होते. तेव्हा आपल्या साडीतून आपला एक एक अवयव खुलून दिसेल अशा तऱ्हेने साडी नेसून, हलकासा मेकअप करून ती त्या बाईला भेटायला निघाली.
त्या बंगल्याची बेल मारल्यावर दोन मिनिटांनी दरवाजा उघडला आणि ती बाई तिला दिसली. सपनाने हसून तिला ‘हाय-हॅल्लो’ केले आणि स्वत:ची ओळख करून दिली. आपली शेजारीण आपल्याला स्वत:हून भेटायला आली म्हणून ती बाई खूप खूष झाली.
तिने हसून तिचे स्वागत केले आणि तिला घरात घेतले. हॉलमधील सोफ्यावर बसल्यावर त्यांनी जुजबी गप्पा मारायला सुरुवात केली. त्या बाईने मी मिसेस शर्मा म्हणून स्वत:ची ओळख करून दिली आणि स्वत:बद्दल व तिच्या फॅमिलीबद्दल सपनाला माहिती दिली.
मिसेस शर्माच्या बोलण्यावरून सपनाला कळले की त्या बंगल्यात त्या स्वत: रहायला आल्या नव्हत्या तर तिची दोन जुळी मुले रहाणार होती. ते लोक दुसर्‍या शहरात रहाणारे होते आणि ह्या शहरातील युनिवर्सिटीमध्ये तिने तिच्या मुलांना ॲडमिशन घेतले होते.
तिला आपल्या मुलांना हॉस्टेलमध्ये ठेवायचे नव्हते आणि मुळचे सुखवस्तू असल्याने तिने हा बंगला भाड्याने घेतला होता ज्यात फक्त तिची दोन मुलें रहाणार होती. त्यांची सगळी व्यवस्था करून देण्यासाठी ती फक्त दोन तीन दिवसाकरिता आली होती.
तेवढ्यात मिसेस शर्माची दोन्ही मुलें एक कपाट घेऊन बाहेर आली आणि हॉलच्या एका कोपर्‍यात ठेवू लागली. कपाट ठेवत असताना दोघांची नजर सपनावर गेली आणि ते तिच्याकडे बघतच राहिले. आपल्या मुलांना पाहून मिसेस शर्मा हसून म्हणाली,
“ही माझी दोन जुळी मुलं. एक राज आणि एक दिप. दोघांमध्ये १ मिनीटाचे अंतर आहे फक्त. नुकतीच दोघेही १८ वर्षाची झाली आहेत. बॉईज, आंटीला हाय करा?”
“हाय आंटी? हॅल्लो आंटी?” दोघांनीही गडबडत भानावर येत सपनाला म्हटले.
“हॅल्लो, बॉईज? अरे मला आंटी म्हणू नका,” सपना हसून त्यांना म्हणाली, “सगळे मला भाभी म्हणतात. सपनाभाभी. तुम्ही पण तेच म्हणा.”
दोघांनीही हसून मान डोलावली. दोघेही आपल्या सौंदर्याने प्रभावित झाले आहे हे सपनाच्या लक्षात आले होते पण तिने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि ती मिसेस शर्माबरोबर गप्पा मारू लागली.
मिसेस शर्मा खूप बडबडी होती आणि भरभरून बोलत होती. सपना तिचे बोलणे लक्षपुर्वक ऐकतेय असे दाखवत होती आणि तिला अधुन मधून अनुमोदन देत होती. पण सपनाचे लक्ष आत-बाहेर करत असलेल्या तिच्या दोन्ही मुलांवर होते.

सपनाभाभी भाग : ८

तिच्या मनात विचार आला की दिपबरोबर राज आलाच आहे तर त्यालाही थांबवून घ्यायचे का आणि आपल्या मजेत सामील करून घ्यायचे का? ज्या तऱ्हेने तो तिच्या अंगाकडे आत्ता बघत होता त्यावरून त्याला त्यांच्या मजेत सामील व्हायला नक्की आवडेल ह्याची तिला खात्री होती.पण तिने विचार केला की...

सपनाभाभी भाग : ७

सपनाने गपकन राजचा पूर्ण लंड तोंडात घेऊन त्याच्या लंडाच्या मुळाशी ओठ टेकवले आणि सुखाने राजने एक उसळी मारली! ते सुख त्याला पेलवले नाही आणि अनाहूतपणे त्याची कंबर वर उसळली, तिच्या तोंडात लंड अजून आत घुसवायला.पण सपनाने असे कितीतरी लंड आजपर्यंत आपल्या तोंडात घेतले होते...

सपनाभाभी भाग : ६

तसे काही असेल तर मग दिप सपनाभाभीला झवला पण असावा. तिने त्याला दुपारी झवायला दिले असेल तर मग आता मला दिप समजून ती पुन्हा झवायला देईल काय? मला सपनाभाभीला झवायचा चान्स मिळेल काय? ओहहह. सपनाभाभी सारखी सेक्सी बाई झवायला! वाऊऽऽ!!एका मिनीटात सपना हातात दोन डिश घेऊन बाहेर...

सपनाभाभी भाग : ५

सपनाभाभीचे बोलणे ऐकून दिप हुरळुन गेला आणि लपक लपक तिची छाती चोखू लागला. तिच्या छातीवरचा टपोरा बोंडूस त्याने बोटाने आधी कुस्करला होता पण तो आता चोखायला त्याला डबल मजा वाटत होती.तिची छाती चोखता चोखता तो तिच्या पुच्चीत बोटे घालून आत-बाहेर करत होता. सपना त्याचे डोके गच्च...

सपनाभाभी भाग : ४

तिच्या केस झटकण्याने तिचे अंग हलत होते आणि टॉवेलमध्ये गुंडाळली तिची छाती हलत होती. तिच्या छातीकडे चोरटी नजर टाकून दिप तिच्या बाथरूममध्ये शिरला. बाथरूमचा दरवाजा त्याने लावून घेतला पण सपनाभाभीच्या विचारांच्या तंद्रीत तो दरवाजा लॉक करायचा विसरला.भराभर आलले ओले कपडे काढून...

सपनाभाभी भाग : ३

“अस्स. चांगला रसीक दिसतोस तू आंब्याचा.,” असे बोलून पुन्हा सपनाने पदराशी चाळा केला जेणेकरून त्याला छाती नीट दिसावी. मग तिने राजकडे वळून त्याला विचारले, “आणि तुला काय आवडते, राज?”“मला ना. सफरचंद खूप आवडतात. खास करून काश्मिरी असतील तर बेस्ट!” असे बोलून तो सुद्धा तिच्या...

सपनाभाभी भाग : २

दोन्ही मुलें आतून काहीतरी बाहेर आणत होती किंवा बाहेरून काहीतरी आत नेत होती. मिसेस शर्माची त्यांच्याकडे पाठ असल्याने आपली मुलें काय करत आहेत हे तिल दिसत नव्हते. आणि सपनाही त्या मुलांकडे लक्ष नाही असे दाखवत होती पण तिचा एक डोळा त्यांच्यावरच होता.दोघेही सपनाला पाहून...

error: नका ना दाजी असं छळू!!