सपनाभाभी भाग : ३

“अस्स. चांगला रसीक दिसतोस तू आंब्याचा.,” असे बोलून पुन्हा सपनाने पदराशी चाळा केला जेणेकरून त्याला छाती नीट दिसावी. मग तिने राजकडे वळून त्याला विचारले, “आणि तुला काय आवडते, राज?”
“मला ना. सफरचंद खूप आवडतात. खास करून काश्मिरी असतील तर बेस्ट!” असे बोलून तो सुद्धा तिच्या उभारांकडे पाहू लागला.
“हंम्म्म. काश्मिरी सफरचंदच का? दुसरी नाही चालणार?” सपनाने हसून विचारले.
“चालतील ना. जर मस्त मोठी मोठी असतील तर. एकदम कडक पण खायला मऊ अशी.” राज पुन्हा तिच्या उभारांकडे पाहून म्हणाला.
“ठीक आहे. मी पहाते मिळतात का ते. आज-काल आंब्याचा सिझन नाही आहे. पण बघते मिळतात का ते.”
“मिळणार हो सपनाभाभी.,” दिप हसून तिच्या उभारांकडे पहात म्हणाला, “तुमच्याकडे किती मस्त आंबे आहेत. म्हणजे तुमच्या ह्या सिटीमध्ये सगळे मिळते. तेव्हा बिन सिझनचे आंबेही मिळतील.”
“ठीक आहे. मी बघते मिळतात का ते.” सपना हसून म्हणाली.
मग त्या दोघांचा डोकळा खाऊन झाला तसे सपनाने तिची डिश वगैरे उचलली आणि ती हसत त्यांना म्हणाली,
“ओके मुलांनो. मी निघते आता.”
“सपनाभाभी थांबा ना अजून थोडा वेळ. तुमच्याबरोबर गप्पा मारायला मजा वाटते.” राज उठत म्हणाला.
“अरे थांबले असते रे. पण मला ऑफीसला जायला उशीर होतोय. मी गेल्याशिवाय मा‍झ्या बॉसचे कामच होत नाही.” असे बोलून सपना हसली. रा
ज उभा राहिला तेव्हा टॉवेलमधून त्याच्या लंडाची उभारी लपून राहिली नाही. आणि त्याने आपल्या लंडाचा कडकपणा लपवायचा प्रयत्न केलाही नाही.
सपनाला ऑफीसमध्ये तसे काही कामच नसायचे. फक्त बॉसला वेळ असेल तेव्हा त्याच्या केबीनमध्ये जायचे आणि त्याला मस्त झवायला द्यायचे हे एकच काम तिला होते.
तिशीतील एक तगडा तरुण तिचा बॉस होता आणि पस्तिशीच्या सपनाभाभीला तो तिच्या ४ तासाच्या पार्ट-टाईम ड्युटीमध्ये २ वेळा झवायचा. ती जर आली नाही तर दहा वेळा फोन करून तिला ऑफीसला बोलवेल म्हणून ती सहसा ऑफीस चुकवत नसे.
तेव्हा ती राज-दिपला म्हणाली,
“मी गेले असते ऊशीरा. पण माझा जॉब पार्ट-टाईम आहे, जेमतेच ४ तासाचा. तेव्हा बॉसला भरभरून काम द्यावे लागते. तसे तर मी २ वाजेपर्यंत परत येते म्हणा. आणि नंतर मी एकटीच असते घरी. माझे मिस्टर पण गेले आहेत टूरवर काल. ते पण रात्री नसतील घरी. त्यामुळे मला बरीच कामे आहेत.”
इतके बोलून सपना नितंब मटकवत चालू लागली. हे सगळे सांगून तिने मुलांना बरीच हिंट दिली होती आणि ती हिंट न कळण्याइतकी मुलें मठ्ठ नव्हती.
दुपारी सपनाला घरी यायला अर्धा तास ऊशीरच झाला. नाही म्हणायला सकाळी मुलांना डोकळा देऊन ऑफीसला जायला तिला ऊशीरच झाला होता. डोकळा खाताना त्यांच्याशी सुचक बोलणे आणि तिच्या छातीकडे, नितंबाकडे पाहून त्यांचे उत्तेजित होणे आणि त्यांच्या कडक लंडाची उभारी पाहून सपना उत्तेजित झाली होती.
तेव्हा आपल्या रूममध्ये आल्यावर ती नागडी झाली होती आणि आपल्या पुच्चीत बोटे घालून ती झडली होती. त्यामुळे तिला ऑफीसला जायला अर्धा तास उशीर झाला होता. तो अर्धा तास तिच्या बॉसने तिला अर्धा तास जास्त थांबवून वसूल केला होता.
त्यात ती ऑफीसच्या बाहेर पडल्यावर अवेळी पाऊस चालू झाला. घरी येईपर्यंत ती पूर्ण भिजली होती. रिक्षाने आपल्या बंगल्यासमोर ती उतरली तेव्हा तिला आपल्या बंगल्याच्या दरवाज्यात कोणीतरी उभे असलेले दिसले. पाऊस अजून पडत होता तेव्हा ती पळत आत निघाली. दरवाज्यात आल्यावर तिला समोरील बंगल्यातील त्या जुळ्या मुलांमधील एक मुलगा उभा असलेला दिसला.
“अरे राज. तू काय करतोस इथे?”
“सपनाभाभी, मी राज नाही दिप आहे.” तो हसून म्हणाला.
“अच्छा. काही काम होते का?” सपनाने आपल्या ओल्या अंगावरील पाणी झटकत विचारले.
“नाही. काही काम नव्हते. पण अचानक पाऊस चालू झाल्याने माझा स्पेशल क्लास होता तो कॅन्सल झाला आणि मी लवकर घरी आलो. घरी आलो आणि मा‍झ्या लक्षात आले की आमच्या बंगल्याची चावी सकाळी मी घ्यायला विसरलो.
आता मला राज घरी येईपर्यंत वाट बघावी लागणार. मला वाटले तुम्ही घरी असाल तर मी तुमच्य घरात बसलो असतो. म्हणून मी पहायला आलो तर तुमचे दारही बंद होते.” सपनाभाभीच्या ओल्या अंगातून दिसणाऱ्या तिच्या मादक अंगाकडे पहात दिप म्हणाला.
“अरे मला पण यायला उशीर झाला. त्यात हा अवेळी पाऊस चालू झाला. सगळे अंग भिजून गेले.”
असे म्हणून सपना बिनधास्त आपल्या साडीचा पदर खांद्यावरून काढून तो खाली झटकू आणि पिळू लागली.
तिची ब्लाऊजमध्ये कसलेली छाती त्याने उघडी झाली ह्याची तिला फिकीरच नव्हती. स्लिव्हलेस ब्लाऊज त्यात लो-कट गळ्यांचा. त्यात तो ओला होऊन पारदर्शक झाला होता आणि आतली ब्रेसीयर आणि तिने कशी बशी झाकलेली छाती सगळे काही दिसत होते. आणि ते सगळे नजरेने टिपण्याचा चान्स दिप काही सोडत नव्हता.
सपनाला ते पाहित होते म्हणूनच ती मुद्दाम तसे करत होती. मग ती जणु त्या गावचीच नाही अशा आविर्भावात म्हणाली,
“अरे मी पण बघ किती वेडी. आता जायचे सोडून दारातच उभी राहून हे करतेय. चल आपण आत जाऊ. तू बस राज येईपर्यंत मा‍झ्या घरात.”
असे म्हणून सपनाने आपल्या पर्समधून चावी काढली आणि तिच्या बंगल्याचे कुलूप उघडले.
दिपला आत घेऊन तिने दरवाजा लावला आणि लॉक केला. मग ती दिपला म्हणाली,
“मी मा‍झ्या बेडरूममध्ये जाऊन हे ओले कपडे काढते आणि मस्त शॉवर घेऊन फ्रेश होते. अरे, तुझे कपडे पण भिजले आहेत. तू बदलायला हवे नाही तर तुला सर्दी होईल. तू एक काम कर. तुझे हे ओले कपडे काढ आणि मा‍झ्या नवऱ्याचे कपडे आहेत त्यातले काहीतरी घाल. पाच मिनिटांनी तू आत मा‍झ्या बेडरूममध्ये ये मी तुला कपडे काढून ठेवते.”
असे बोलून सपना आपल्या बेडरूममध्ये निघून आली.
दरवाजा न लावता ती तशीच आपली ओली साडी फेडू लागली. साडी काढून तिने ब्लाऊज आणि परकर काढला आणि तिथेच टाकला. मग ती कपाटाजवळ गेली आणि तिने कपाटातून दिपला घालायला तिच्या नवऱ्याचे एक टि-शर्ट व शॉर्ट काढली.
ते कपडे बेडवर ठेवून ती बाथरूमच्या दरवाज्याकडे गेली. बाथरूमच्या दरवाज्याजवळ आल्यावर तिने अंगातील ओली ब्रेसीयर आणि पॅन्टीही काढून टाकली व ती पूर्ण नागडी झाली.
मग ती तशीच बाथरूममध्ये शिरली पण तिने दरवाजा पूर्ण लावून लॉक केला नाही. दरवाजाला किंचित फट ठेवून ती तशीच शॉवरमध्ये घुसली आणि पाणी चालू करून शॉवर घ्यायला लागली.
इकडे दिप ओलेत्या सपनाभाभीला पाहून एकदम एक्साईट झाला होता. ओल्या साडीतून तिच्या मादक सेक्सी अंगाचा भाग अन भाग उठून दिसत होता आणि झव मला असे आमंत्रण देत होता. तिने झवायला दिले तर आपण तिला कसे झवू ह्याचे स्वप्न तो मनात रंगवायला लागला आणि तिच्या बेडरूममध्ये शिरला.
आत त्याला तिने फेडलेली ओली साडी आणि ब्लाऊज दिसला. अजून पुढे गेल्यावर बाथरूमच्या दरवाज्यात त्याला तिची ब्रा व पॅन्टी सुद्धा पडलेली दिसली. तिची ती ओली अंर्तवस्त्रे पाहून तो खूष झाला आणि त्याने लगेच ती उचलली व त्याचे निरीक्षण करू लागला. त्याच्या मनात विचार चालू झाले.
‘सपनाभाभीची ही ब्रा-पॅन्टी आहे जी काही क्षणापुर्वी तिच्या सेक्सी अंगावर होती. ही तिच ब्रा आहे जिच्यात तिचे भरलेले आंबे कसलेले असतात. ही तिच पॅन्टी आहे जिच्यात तिची छकुली योनी लपलेली असते.
वाऊ! आता ती आत नागडी होऊन शॉवर घेतेय. पाण्याचा आवाज येतोय म्हणजे ते भाग्यवान पाणी तिच्या नग्न अंगावर पडत असणार. तिला नागडी पहायला किती मजा येईल? तिची ती मदमस्त छाती आणि सेक्सी पुच्ची बघायला मिळाली तर किती बहार येईल. ओहहह माझा लंड टाईट होतोय.’
असा विचार करून दिपने आपला कडक होत असलेला लंड पॅन्टवरून दाबला.
सपनाभाभीला नागडी बघायची इच्छा तर तिला ज्यादिवशी प्रथम पाहिली तेव्हापासूनच त्याच्या मनात होती. पण आत्ता तिची अंर्तवस्त्रे पाहून त्याची ती इच्छा जास्तच प्रबळ झाली.
अचानक त्याचे लक्ष बाथरूमच्या दरवाज्याकडे गेले आणि त्याच्या लक्षात आले की दरवाजा उघडा आहे. दरवाज्याची फट पाहून त्याने विचार केला की त्यातून आपल्याला सपनाभाभीला शॉवर घेताना पहाता येणार होते.
खरतर तिने दरवाजा लावून घ्यायला हवा होता, खासकरून तो तिच्या रूममध्ये तिच्या नवऱ्याचे कपडे घ्यायला येणार हे माहीत असताना. पण तिने मुद्दाम दरवाजा उघडा ठेवला असावा असे दिपला वाटले.
तो हळूच चोरपाऊलाने दरवाज्याजवळ गेला आणि गुपचूप दाराच्या फटीतून आत पाहू लागला. आणि त्याला सपनाभाभी पूर्ण नागडी दिसली!
शॉवरचे पाणी तिच्या नग्न अंगावरून ओघळत होते आणि ती गाणे गुणगुणत मागे-पुढे होत अंघोळ करत होती. तिच्या भरलेल्या छातीचे गोळे दिपला दिसत होते. त्यावरचा कडक झालेला निप्पल ताठलेला होता.
खाली तिच्या योनीच्या वर हलका केसांचा झुपका होता पण तिच्या योनीची चीर स्पष्ट दिसत होती. सपनाभाभीचा दाणा खूप मोठा होता आणि तो चीरेच्या वरून बाहेर डोकावत असलेला दिपला दिसला.
मादक सेक्साट सपनाभाभीची नग्न जवानी पाहून दिप प्रचंड उत्तेजित झाला आणि तो पॅन्टवरून आपला कडक लंड दाबायला लागला. मनातून त्याला वाटत होते की असेच आत घुसावे आणि सपनाभाभीला कचून आवळावे.
मग तिच्या सेक्सी अंगाचे वरून-खालून चुंबन घेऊन तिच्यावर चढावे. मागून-पुढून तिला झव झव झावावे. आणि मग तिच्या पुच्चीत लंड गाळून मोकळे व्हावे. उत्तेजनेच्या भरात दिपचा धक्का दरवाज्याला लागला आणि दरवाज्याचा आवाज झाला.
सपनाने चमकून दरवाज्याकडे पाहीले आणि ‘कोण आहे?’ विचारले. दिप पटकन मागे फिरला पण सपनाला माहीत होते की तो दिपच होता. ती काही बोलली नाही आणि शॉवरमधून बाहेर आली.
दिप घाबरून लगबगीने मागे फिरला होता आणि बेडजवळ जाऊन तिने काढलेले कपडे घेऊ लागला. तो कपडे घेऊन निघणार इतक्यात सपना फक्त टॉवेल अंगाला गुंडाळून बाहेर आली. त्याला पाहून तिने मिश्किलपणे विचारले,
“काय रे. बाथरूमच्या दरवाज्यात तू होतास? मला आत अंघोळ करताना पहात.”
“न ना नाही भाभी. मी नव्हतो. मी तर आत्ताच आलोय. हे काय तुम्ही काढलेले कपडे घेतोय.” दिप गडबडत म्हणाला.
“अस्स. मग बहुतेक मला भास झाला असावा. जाऊ दे. अरे पण तुला सुद्धा कपडे बदलायचे आहेत ना? मग तू मा‍झ्या बाथरूममध्ये जा. आणि कपडे बदलायच्या आधी तू सुद्धा शॉवर घे. गरम पाणी अंगावर घेतले की बरे वाटेल तुला.”
असे बोलून सपना त्याच्या समोरच आपले ओले केस झटकू लागली.

सपनाभाभी भाग : ८

तिच्या मनात विचार आला की दिपबरोबर राज आलाच आहे तर त्यालाही थांबवून घ्यायचे का आणि आपल्या मजेत सामील करून घ्यायचे का? ज्या तऱ्हेने तो तिच्या अंगाकडे आत्ता बघत होता त्यावरून त्याला त्यांच्या मजेत सामील व्हायला नक्की आवडेल ह्याची तिला खात्री होती.पण तिने विचार केला की...

सपनाभाभी भाग : ७

सपनाने गपकन राजचा पूर्ण लंड तोंडात घेऊन त्याच्या लंडाच्या मुळाशी ओठ टेकवले आणि सुखाने राजने एक उसळी मारली! ते सुख त्याला पेलवले नाही आणि अनाहूतपणे त्याची कंबर वर उसळली, तिच्या तोंडात लंड अजून आत घुसवायला.पण सपनाने असे कितीतरी लंड आजपर्यंत आपल्या तोंडात घेतले होते...

सपनाभाभी भाग : ६

तसे काही असेल तर मग दिप सपनाभाभीला झवला पण असावा. तिने त्याला दुपारी झवायला दिले असेल तर मग आता मला दिप समजून ती पुन्हा झवायला देईल काय? मला सपनाभाभीला झवायचा चान्स मिळेल काय? ओहहह. सपनाभाभी सारखी सेक्सी बाई झवायला! वाऊऽऽ!!एका मिनीटात सपना हातात दोन डिश घेऊन बाहेर...

सपनाभाभी भाग : ५

सपनाभाभीचे बोलणे ऐकून दिप हुरळुन गेला आणि लपक लपक तिची छाती चोखू लागला. तिच्या छातीवरचा टपोरा बोंडूस त्याने बोटाने आधी कुस्करला होता पण तो आता चोखायला त्याला डबल मजा वाटत होती.तिची छाती चोखता चोखता तो तिच्या पुच्चीत बोटे घालून आत-बाहेर करत होता. सपना त्याचे डोके गच्च...

सपनाभाभी भाग : ४

तिच्या केस झटकण्याने तिचे अंग हलत होते आणि टॉवेलमध्ये गुंडाळली तिची छाती हलत होती. तिच्या छातीकडे चोरटी नजर टाकून दिप तिच्या बाथरूममध्ये शिरला. बाथरूमचा दरवाजा त्याने लावून घेतला पण सपनाभाभीच्या विचारांच्या तंद्रीत तो दरवाजा लॉक करायचा विसरला.भराभर आलले ओले कपडे काढून...

सपनाभाभी भाग : २

दोन्ही मुलें आतून काहीतरी बाहेर आणत होती किंवा बाहेरून काहीतरी आत नेत होती. मिसेस शर्माची त्यांच्याकडे पाठ असल्याने आपली मुलें काय करत आहेत हे तिल दिसत नव्हते. आणि सपनाही त्या मुलांकडे लक्ष नाही असे दाखवत होती पण तिचा एक डोळा त्यांच्यावरच होता.दोघेही सपनाला पाहून...

सपनाभाभी

सपना एक पस्तिशीची तरुण विवाहीत स्त्री होती. ऊंची जवळ जवळ पाऊणे सहा फूट, अंगाने गोरी गोरी पान, सगळे अवयव ठासून गच्च भरलेले, तरीही अंग एकदम प्रमाणबद्ध होते.तिच्या ब्रेसीयरची साईज ४० नंबरची होती. तिचे गोल गोल भरीव छातीचे उभार जेव्हा ब्रेसीयरमध्ये ठासून भरायचे तेव्हा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!