सपनाभाभी भाग : २

दोन्ही मुलें आतून काहीतरी बाहेर आणत होती किंवा बाहेरून काहीतरी आत नेत होती. मिसेस शर्माची त्यांच्याकडे पाठ असल्याने आपली मुलें काय करत आहेत हे तिल दिसत नव्हते. आणि सपनाही त्या मुलांकडे लक्ष नाही असे दाखवत होती पण तिचा एक डोळा त्यांच्यावरच होता.
दोघेही सपनाला पाहून घायाळ झाले होते आणि कामोत्तेजीत झाले होते. साडीच्या पारदर्शक पदरामधून तिच्या पुष्ट छातीचे उभार दिसत होते त्यावर त्यांची नजर जायची. पदराच्या आडून दिसणाऱ्या तिच्या एका गोळ्याचा आकार पाहून ते ओठांवरून जीभ फिरवायचे.
झालेच तर गोळ्या खाली दिसणारे तिचे गोरे गोरे पोट आणि खोल बेंबीची झलक त्यांना कासावीस करत होती. दोघांचेही लंड उत्तेजनेने कडक झाले होते आणि येता-जाता ते गुपचूप हात लावून आपला लंड जीन्समध्ये ॲडजस्ट करत होते.
सपनाच्या मनातही विचार चालले होते की ही दोन्ही कोवळी मुलं तिला पाहून कशी कामोत्तेजीत झाली होती ते. ह्यांना जर मी चोदायला दिले तर ह्यांचे काय होईल? निव्वळ मला नागडी बघूनच ह्यांचे पाणी सुटेल ह्याची तिला खात्री होती.
वाऊ! ह्या दोन्ही कोवळ्या मुलांशी झवायला मिळाले तर किती मज्जा येईल? असा विचार तिच्या मनात आला. खूप दिवस झाले होते अशा कोवळ्या मुलांचा लंड सपनाने चोखला नव्हता. कोवळया मुलांच्या लंडातला चीक खूपच वेगळा आणि टेस्टी असतो हे तिला माहीत होते. आणि तो तिला लवकरच मिळण्याची शक्यता होती.
मिसेस शर्मा २/३ दिवसांनी निघून गेल्यानंतर ती मुलें एकटीच रहाणार होती आणि मग सपनाला कधीही त्यांना आपल्या अंगावर घेता येणार होते. नंतर मग सपनाने मिसेस शर्माबरोबरच्या गप्पा आवरत्या घेतल्या आणि ती निघाली.
तिला बाहेर दरवाज्यापर्यंत सोडायला मिसेस शर्माबरोबर तिची दोन्ही मुलेंही आली होती. दरवाज्यात उभे असताना मिसेस शर्मा सपनाला म्हणाली,
“बरे झाले बाई! तुमच्याशी ओळख झाली. २/३ दिवसांनी मी निघून जाईन तेव्हा माझी मुलें एकटीच रहातील. तुम्ही शेजारीच आहात तर दोघांवर लक्ष ठेवा. त्यांना काही अडले-नडले तर मदत करा.”
“हो श्युअर? मी तसे पार्ट-टाईम जॉब करते पण बराचसा वेळ घरीच असते. तेव्हा लक्ष ठेवेल मी तुमच्या मुलांवर. उलट तुमची मुलें आमच्या बाजूला रहायला आली तर तो मलाच एक आधार होणार आहे. तरुण मुलें कशी हेल्पफूल असतात.”
सपनाने डोळ्यांच्या पापण्यांची नाजूक उघडझाप केली आणि हसून म्हटले. तिने हळूच मुलांवर नजर टाकली तर त्यांची नजर तिच्या छातीच्या गोळ्यांवर होती.
“हो तर. माझी मुलंही खूप हेल्पफूल आहेत. मलाही खूप मदत करत होती. मी त्यांना मिस करेन? पण ते तुम्हालाही मदत करतील. हो ना रे मुलांनो? सपनाभाभीला मदत कराल ना?” असे बोलून मिसेस शर्माने आपल्या मुलांकडे पाहीले.
“हं! ह हो! श्युअर, मम्मी,” मुलें गडबडत नजर फिरवत म्हणाली, “आम्ही जरूर सपनाभाभीला मदत करू. आम्हाला पण तिची मदत होईल.”
नंतर मग सपना वळली आणि आपल्या बंगल्याकडे चालू लागली. तिला खात्री होती की दोन्ही मुले मागून तिच्या डुचमुळणाऱ्या नितंबाकडे बघत असावी. मागून तिच्या पारदर्शक साडीमधून दिसणाऱ्या तिच्या मादक फिगरकडेही ते चोरून बघत असतील हे तिला माहीत होते.
आपल्या बेडरूममध्ये आल्यावर सपनाने तरातरा आपली साडी फेडून काढली आणि ती सगळे कपडे काढून पूर्ण नागडी झाली. मग बेडवर पडून ती आपल्या योनीत बोटे घालू लागली आणि कल्पना करू लागली की कसे ती त्या जुळ्या मुलांना वश करून त्यांच्याकडून झवून घेईल.
आपला पुच्चीदाणा रगडत ती इमॅजीन करू लागली की एकाच वेळी ती दोन्ही तरुण मुलें तिच्यावर चढली आहेत. एकाचा कोवळा कडक लंड तिच्या पुच्चीत आहे आणि दुसऱ्याचा कडक लंड तिच्या बोच्यात आहे. ते दोघेही तिला आवळुन एकाचवेळी तिला झवत आहेत. ‘आहहहह’ करत सपना कस्सून झडली आणि हळूहळू शांत झाली.
पुढील ३ दिवस मिसेस शर्मा त्या बंगल्यात होती आणि आपल्या मुलांच्या रहाण्याची सगळी व्यवस्था त्यांनी केली. सपना त्यांच्याकडे जाऊन-येऊन होती आणि ३ दिवसात त्यांची चांगली मैत्री झाली. इव्हन त्यांच्या दोन्ही मुलांशी पण तिची चांगली गट्टी जमली.
ती त्यांच्या घरी गेली की ते दोघे तिच्या अवती-भोवती घुटमळत तिच्या मादक सेक्सी अंगाचे गुपचूप निरीक्षण करायचे आणि अर्थात सपनाला त्यांना भुरळ घालायला मजा वाटायची. ३ दिवसांनी मिसेस शर्मा निर्धास्तपणे निघून गेल्या की आता तिच्या मुलांना काही अडले-नडले तर सपनाभाभी त्यांच्या मदतीला होती.
मिसेस शर्मा निघून गेल्यानंतर २ दिवसांनी एकदा सकाळी सपनाने त्या मुलांना नाश्त्यासाठी खमंग डोकळा केला आणि नटून-थटून तो त्यांना द्यायला गेली. त्यांच्या बंगल्याची बेल मारली तेव्हा तिला आतून आवाज ऐकू आला की ‘दिप, बघ रे दरवाजा उघडून कोण आले आहे ते. मी अंघोळ करतोय.’
मग काही क्षणात दरवाजा उघडला आणि तिला दरवाज्यात दिप दिसला. सपनाला पाहून तो हरकून गेला आणि तिच्याकडे पहातच राहिला.
सपनाने लाल शिफॉनची साडी नेसली होती आणि नेहमीसारखी ती पारदर्शक होती. तिच्या छातीचे उठान त्यातून खुलून दिसत होते आणि ब्लाऊज लो-कट असल्याने तिच्या उभारांची गळ दिसत होती.
छातीच्या जरा खाली हातात सिल्वर पेपरने झाकलेली डोकळ्याची डिश घेऊन ती अशी उभी होती डिशकडे पहाताना नजर छातीवरच खिळावी. त्याला तसे कामुकपणे पहाताना पाहून सपना सुखावली की त्याला तिने चांगले इंप्रेस केले होते.
थोडे खाकरून तिने त्याचे लक्ष वर वेधून घेतले आणि हसत मादक आवाजात म्हणाली,
“अरे आत ये म्हणून सांगशील की नाही? का इथेच बघत बसणार आहेस.”
असे बोलून तिने नजर खाली करून आपल्या उभारांकडे पाहीले. आपण सपनाभाभीच्या उभारांकडे पहातोय हे तिच्या लक्षात आलेय हे पाहून दिप ओशाळला आणि गडबडत म्हणाला,
“हं? ह हो सॉरी. या या ना आत.”
असे म्हणून त्याने सपनाला आत घेतले आणि दरवाजा लावून घेतला.
सपना मटकत मटकत चालत सरळ त्यांच्या डायनींग टेबलकडे जाऊ लागली. मागून दिपची नजर तिच्या हिंदळणाऱ्या नितंबावर गेली आणि त्याने हलकेच बर्म्युड्यावरून आपला कडक होत असलेला लंड दाबला.
पटकन त्याच्या मनात विचार आला ‘ह्या सपनाभाभीची गांड किती मस्त आहे! हिच्या गांडीत लंड घालायला मिळाला तर.’ तो आपल्या विचारात तिच्या नितंबाकडे पहात तिच्या मागे गेला.
“अरे मी तुमच्यासाठी खास गुजराती डोकळा बनवलाय. तेव्हा म्हटले सकाळी सकाळी तुम्हाला खमंग नाश्ता द्यावा.”
सपनाने हातातील डिश डायनींग टेबलवर ठेवली आणि वरचा पेपर काढून डोकळा ओपन केले. पेपर काढल्यावर डोकळ्याचा खमंग वास दरवळायला लागला. तेवढ्यात आतून राज अंघोळ करून फक्त टॉवेलवर बाहेर आला असे म्हणत,
‘कोण आलेय सकाळी सकाळी,” आणि सपनाला पाहून आश्चर्याने तो म्हणाला, “अरे सपनाभाभी.”
मग त्याच्या लक्षात आले की तो फक्त टॉवेलवर आहे तेव्हा लाजत तो पटकन म्हणाला, “सॉरी भाभी. तुम्ही आहात मला माहीत नव्हते. मी पटकन कपडे घालून आलो. सॉरी.”
तो गडबडत आत जाऊ लागला तर सपनाने हसून त्याला थांबवत म्हटले,
“अरे असू दे रे. माझ्यासमोर लाजायची काही गरज नाही. तू पटकन येवून इथे बस आणि मी आणलेल्या ह्या डोकळ्याचा फडशा पाड. नाही तर ते थंड होतील. कुठलीही गोष्ट गरम गरम असेल तर खायला मजा वाटते.”
सपनाने सुचकपणे म्हटले आणि उगाचच आपल्या साडीचा पदर घेऊन तो कंबरेला खोचला. तसे करताना तिने पुढचा पदर बाजूला केला आणि राजला आपले खोल बेंबाट दाखवले. तिच्या बेंबीकडे पाहून राज आवंढळ्या गिळत गुपचूप येवून डायनींग चेअरवर बसला.
तिकडे दिप सपनाभाभीचे मादक अंग न्याहाळत होताच आणि तो न बोलता दुसर्‍या डायनींग टेबलवर बसला. सपना जणू ते तिचेच घर आहे अशा आविर्भावात किचनमध्ये गेली आणि दोन डिश व स्पून वगैरे घेऊन आली.
दोन्ही मुलांच्या पुढे डिश ठेवून तिने त्यांना डोकळा आणि चटणी वाढली. आणि दोघांनाही खायला सुरुवात करायला सांगीतली. दोघेही डोकळा खावू लागले. त्यांनी एक एक डोकळा खाल्ल्यानंतर सपनाने त्यांना हसून विचारले,
“कसे झाले आहेत सपनाभाभीचे डोकळा? आवडले तुम्हाला?”
“हुंम्म्म्म. खूपच एकदम टेस्टी आहेत.” तिच्या उभारांकडे पहात दोघेही म्हणाले.
“अरे असणारच. भाभी अशीच टेस्टी आहे. म्हणजे भाभीच्या हातचे पदार्थ. तुम्हाला कधीही खावेसे वाटले तर फक्त सांगा. भाभी द्यायला नेहमीच तयार असेल.”
असे बोलून सपना उघाचच छातीवरचा पदर सरळ करायच्या नावाखाली त्यांना आपले उभारांचे गोळे आणि बेंबी, पोट दाखवू लागली.
दोघेही कसेबसे डोकळा घश्याखाली सारत तिच्या छातीकडे चोरून बघत होते. मध्येच सपना मागे वळली आणि तिने हातातील चमचा खाली पाडला. चुकून पडला असे दाखवत ती खाली वाकून तो उचलायला गेली. त्याने दोन्ही मुलांना तिचे गरगरीत नितंब उठून दिसायला लागले.
तिने आत घातलेल्या पॅन्टीची लाईन तिच्या गोल गोल नितंबावर त्यांना स्पष्ट दिसली आणि दोघांचाही लंड त्याने कडक झाला. चमचा उचलताना सपनाने हळूच डायनींग टेबलखाली त्या दोघांच्या लंडावर नजर टाकली आणि दोघेही आपल्या लंडाला हात लावत होते ते पाहून तिला मजा वाटली!
मग सपना उठून सरळ झाली आणि तिने चमचा टेबलवर ठेवला. तिची नजर डायनींग टेबलच्या मध्यावर ठेवलेल्या फळांच्या रिकाम्या बास्केटवर केली आणि तिने त्यांना विचारले,
“अरे हे काय? तुमची फळे संपली?”
“हो. मम्मीने आणली होती ती सगळी संपून गेली. आणि नंतर आम्हाला आणायला वेळ मिळाला नाही.” दिप डोकळा खात म्हणाला.
“अरे वेळ नाही मिळाला तर मला सांगायचे. तुमची सपनाभाभी कशासाठी आहे? फळे नेहमी खात जावी. हेल्थसाठी खूप चांगली असतात. मी रेग्युलर फळ खाते. मला केळ जास्त आवडते खायला. लांब लांब केळी.”
असे बोलून तिने हळूच टॉवेलमध्ये असलेल्या राजच्या लंडाकडे पाहीले.
राज ओशाळला आणि खाली मान घालून डोकळा खात राहिला. सपनाने हसून त्यांना विचारले,
“तुम्हाला कुठली फळे आवडतात सांगा. मी आणून देईल. दिप तुला काय आवडते?”
“मला? मला आंबे फार आवडतात. एकदम रसाळ असतात ना.” तिच्या छातीकडे पाहून दिप हसत म्हणाला.

सपनाभाभी भाग : ८

तिच्या मनात विचार आला की दिपबरोबर राज आलाच आहे तर त्यालाही थांबवून घ्यायचे का आणि आपल्या मजेत सामील करून घ्यायचे का? ज्या तऱ्हेने तो तिच्या अंगाकडे आत्ता बघत होता त्यावरून त्याला त्यांच्या मजेत सामील व्हायला नक्की आवडेल ह्याची तिला खात्री होती.पण तिने विचार केला की...

सपनाभाभी भाग : ७

सपनाने गपकन राजचा पूर्ण लंड तोंडात घेऊन त्याच्या लंडाच्या मुळाशी ओठ टेकवले आणि सुखाने राजने एक उसळी मारली! ते सुख त्याला पेलवले नाही आणि अनाहूतपणे त्याची कंबर वर उसळली, तिच्या तोंडात लंड अजून आत घुसवायला.पण सपनाने असे कितीतरी लंड आजपर्यंत आपल्या तोंडात घेतले होते...

सपनाभाभी भाग : ६

तसे काही असेल तर मग दिप सपनाभाभीला झवला पण असावा. तिने त्याला दुपारी झवायला दिले असेल तर मग आता मला दिप समजून ती पुन्हा झवायला देईल काय? मला सपनाभाभीला झवायचा चान्स मिळेल काय? ओहहह. सपनाभाभी सारखी सेक्सी बाई झवायला! वाऊऽऽ!!एका मिनीटात सपना हातात दोन डिश घेऊन बाहेर...

सपनाभाभी भाग : ५

सपनाभाभीचे बोलणे ऐकून दिप हुरळुन गेला आणि लपक लपक तिची छाती चोखू लागला. तिच्या छातीवरचा टपोरा बोंडूस त्याने बोटाने आधी कुस्करला होता पण तो आता चोखायला त्याला डबल मजा वाटत होती.तिची छाती चोखता चोखता तो तिच्या पुच्चीत बोटे घालून आत-बाहेर करत होता. सपना त्याचे डोके गच्च...

सपनाभाभी भाग : ४

तिच्या केस झटकण्याने तिचे अंग हलत होते आणि टॉवेलमध्ये गुंडाळली तिची छाती हलत होती. तिच्या छातीकडे चोरटी नजर टाकून दिप तिच्या बाथरूममध्ये शिरला. बाथरूमचा दरवाजा त्याने लावून घेतला पण सपनाभाभीच्या विचारांच्या तंद्रीत तो दरवाजा लॉक करायचा विसरला.भराभर आलले ओले कपडे काढून...

सपनाभाभी भाग : ३

“अस्स. चांगला रसीक दिसतोस तू आंब्याचा.,” असे बोलून पुन्हा सपनाने पदराशी चाळा केला जेणेकरून त्याला छाती नीट दिसावी. मग तिने राजकडे वळून त्याला विचारले, “आणि तुला काय आवडते, राज?”“मला ना. सफरचंद खूप आवडतात. खास करून काश्मिरी असतील तर बेस्ट!” असे बोलून तो सुद्धा तिच्या...

सपनाभाभी

सपना एक पस्तिशीची तरुण विवाहीत स्त्री होती. ऊंची जवळ जवळ पाऊणे सहा फूट, अंगाने गोरी गोरी पान, सगळे अवयव ठासून गच्च भरलेले, तरीही अंग एकदम प्रमाणबद्ध होते.तिच्या ब्रेसीयरची साईज ४० नंबरची होती. तिचे गोल गोल भरीव छातीचे उभार जेव्हा ब्रेसीयरमध्ये ठासून भरायचे तेव्हा...

error: नका ना दाजी असं छळू!!