थेरडा म्हातारा भाग : ४

वास्तविक आता मी टीव्ही पकडल्यावर लीनाने बाजूला व्हायला हवे होते पण ती बाजूला झाली नाही आणि टीव्ही पकडून मला चिटकून तशीच उभी राहिली. मी टीव्ही सरकवून सरळ केला तेव्हा ती माझ्यापासून बाजूला झाली. मी तिला टीव्ही चालू करायला सांगितले.

ती माझ्या मागे सोफ्यावर गेली व तिने रिमोट उचलून टीव्ही चालू केला. स्टॅन्डबाय मोडची रेड लाईट जाऊन टीव्ही चालू झाला आणि केबलचा चॅनल त्यावर दिसू लागला. लीनाने एक दोन चॅनल चेंज करून चेक केले की चॅनल नीट दिसत आहेत आणि ते पाहून ती खुश झाली.

मी तिला व्हिसीडी प्लेअर चालू करून तोही टीव्हीवर दिसतोय का ते चेक करायला सांगितले. तिने मला म्हटले की व्हिसीडीचा रिमोट वॉल युनीटवर आहे. मग मी तेथला रिमोट घेतला आणि व्हिसीडी प्लेअर चालू केला.

प्लेअरमध्ये एक सिडी ऑलरेडी होती तेव्हा ती सिडी प्लेअरने रीड केली. मी प्ले बटन दाबले तर आधी जेथे ती सिडी स्टॉप करण्यात आली होती त्या लास्ट पॉईंटवरून सिडी रिस्युम झाली. टीव्हीवर चित्र दिसू लागले आणि एका मुलीचा चेहरा स्क्रिनवर दिसला.

एक दोन सेकंद मला कळले नाही टीव्हीवर काय आहे ते पण पुढच्याच क्षणी माझ्या लक्षात आले की त्या मुलीच्या तोंडात एक लंड होता आणि ती लंड चोखत होती. मी नीट निरखून पाहिले तर त्या मुलीचा चेहरा लीनासारखा वाटत होता.

“ओहहह नोऽऽऽऽ!” माझ्या मागून लीनाचा ओरडण्याचा आवाज आला.

मी मागे वळून तिच्याकडे पाहिले. लीनाचा आवाज आणि ॲक्शन अशी होती की तिला फार मोठे आश्चर्य वाटलेय आणि तिला फार लाज वाटतेय पण तिच्या चेहर्‍यावर तसे काही दिसत नव्हते. मी वळून पुन्हा स्क्रिनवर पाहिले.

स्क्रिनवरची मुलगी म्हणजे लीना होती आणि जो लंड ती चोखत होती तो नयनचा होता. त्या हॉलमध्येच ते शुटींग केले गेले होते कारण स्क्रिनवर हॉलचीच बॅकग्राऊंड होती. व्हिडीओ कॅमेरा ट्रायपॉडवर लावून त्यांनी ते शुटींग केलेले दिसत होते आणि रिमोटने कॅमेरा झूम करून क्लोजअप वगैरे शूट केलेले दिसत होते.

कुतुहलाने मी स्क्रिनवरील दृश्य बघत होतो. अचानक लीनाचा चेहरा झूम होऊन क्लोजअपमध्ये आला. मग तिच्या तोंडातील नयनच्या लंडाला आचके बसायला सुरुवात झाली. लीनाने लंड चोखायचे थांबवले. बहुधा तो तिच्या तोंडात गळायला लागला होता.

पुढच्याच क्षणी लीनाच्या ओठांच्या कोपर्‍यातून वीर्याचे थेंब बाहेर पडले आणि तिच्या हनुवटीवर ओघळू लागले. ते दृश्य संपेपर्यंत लीनाने काही हालचाल केली नव्हती. जेव्हा ते संपले तेव्हा ती लगबगीने माझ्या जवळ आली आणि तिने माझ्या हातातून रिमोट घेऊन पटकन व्हिसीडी प्लेअर स्टॉप केला.

“आय ॲम सॉरी, पप्पा!!” लीना उगाचच स्पष्टीकरण देत म्हणाली, ”मला माहीत नव्हते की ती सिडी प्लेअरमध्ये आहे. कदाचित लास्ट टाईम ती काढून ठेवायला विसरलो आम्ही बहुतेक.”

“ईट्स ओके, लीना. कधी कधी होते अशी चूक माणसाच्या हातून.”

मी जणू काही घडले नाही असे दाखवत शांतपणे म्हटले. पण काही क्षण दिसलेल्या स्क्रिनवरील त्या दृश्याने मी उत्तेजित झालो होतो. माझा लंड माझ्या पॅन्टमध्ये कडक झाला होता. मुश्किलीने मी माझ्या कामवासनेवर कंट्रोल ठेवत होतो.

काही क्षण आम्ही दोघेही काही न बोलता स्तब्धपणे उभे राहलो. मग आमच्यातील टेंशन हलके करण्यासाठी मी मिश्किलपणे हसत तिला म्हणालो,

“लीना बेटा आज मला सरबत वगैरे काही विचारणार नाहीस का?”

“ओह सॉरी, पप्पा. गडबडीत मी विचारायचेच विसरले, ”लीनाने खजीलपणे म्हटले, ”थांबा हं मी आत्ता बनवून घेऊन येते. बसा तुम्ही तोपर्यंत.”

असे बोलून ती झरकन किचनमध्ये निघून गेली. जाताना मी तिला पाठमोरी पाहिली. तिच्या पारदर्शक गाऊनमधून तिची वळणदार फिगर घायाळ करत होती. चालताना तिच्या नितंबाची डुचमळणारी हालचाल पाहून माझ्या हृदयाचे ठोके वाढत होते.

मी सोफ्यावर बसून केबलवरील एक चॅनल पाहू लागलो. क्षणभर मला वाटले व्हिसीडी चालू करून ती लीनाची सिडी पहावी पण माझे तसे धाडस झाले नाही.

दहा मिनिटानंतर लीना सरबताचे दोन ग्लास घेऊन आली. मला एक ग्लास देत ती माझ्या डाव्या बाजूच्या सोफा चेअरवर बसली. आम्ही दोघे सरबत पिऊ लागलो. काही न बोलता शांतपणे आम्ही सरबत संपवले. नंतर लीना बोलायला लागली.

“बरे झाले पप्पा. तुम्ही व्हिसीडी प्लेअर टीव्हीला कनेक्ट केला. आता मी ती सिडी पाहू शकते.”

“मला एक सांग! लास्ट टाईम कधी बघितली तू ती सिडी?” मी कुतुहलाने तिला विचारले.

“ते? नयन जायच्या दोन दिवस आधी! आम्ही ते शुटींग केले. आणि नंतर त्याने ही सिडी बनवली. आणि आम्ही दोघांनी ती पाहिली.” लीनाने थोडेसे लाजत म्हटले.

“अच्छा! म्हणजे तुम्ही असे शुटींग करता आणि एकत्र बघताही?” मी मिश्किलपणे म्हटले.

“हो! बघतो आम्ही एकत्र. पण मोस्टली मी एकटी असली की बघते. नयन बाहेर गावी गेलेला असला. आणि मी एक्साईटेड असले. की मी अशी आमची सिडी लावून पहाते. आणि स्वत:ची कामतृप्ती करून घेते.”

“पण ही कोणाची आयडीया? असे शुटींग करून ब्लू-फिल्म बनवणे.”

“आमच्या दोघांचीही!” लीनाने उत्साहाने म्हटले, ”त्याचे काय की नयन कुठून कुठून त्या विदेशी ब्लू-फिल्म आणायचा ज्या आम्ही एकत्र पाहायचो. पण त्यातील ते विदेशी लोक पाहून एवढी मजा येत नाही. आणि त्याने काही देशी ब्लू-फिल्मही आणल्या पण त्यातील आपल्या देशी मुली सहजपणे वावरत आणि सेक्स करत नाहीत. त्यावरून आम्हाला वाटले की आपण आपला सेक्स शूट करावा. आणि मग आम्ही आमचे शुटींग करायला लागलो. आणि मग आमचे ते शुटींग बघायला आम्हाला मजा वाटू लागली.” लीनाने एका दमात मला सगळा खुलासा केला.

“अच्छा! म्हणजे तुम्हाला आवडते असे ब्लू-फिल्म बघायला.” मी हसत हसत लीनाला विचारले.

“हो! आवडते आम्हाला. आणि खास करून आमची स्वत:ची. तुम्हाला नाही का आवडत? ब्लू-फिल्म बघायला?” तिने चावटपणे मला विचारले.

“आवडते ना,” मी लगेच कबूल करत म्हटले, “आम्हीही तरूणपणात खूप ब्लू-फिल्म पाहायचो. पण आम्ही कधी आमचे स्वत:चे शुटींग केले नाही.”

“मग पप्पा. तुम्हाला आमचे शुटींग बघायला आवडेल?” लीनाने अचानक मला रोख सवाल केला.

“ते?? वेल! तुमची म्हणजे.” तिच्या तडक सवालाने माझी तारंबळ उडाली.

“का पप्पा? आमची ब्लू-फिल्म एक्साईटेड नसेल असे तुम्हाला वाटते का? मी त्या विदेशी मुलींसारखी सेक्सी वाटत नाही का?” लीनाने एक भुंवई उडवत चावटपणे मला विचारले.

“नाही नाही. तसे काही नाही. पण तेऽऽ तुम्हीऽऽ माझे आय मीन नयन माझा मुलगा आहे आणि तू माझी सून आहे. तेव्हा ते थोडे ऑड वाटेल बघायला.” मी उगाचच काहीतरी एक्सप्लेनेशन देत होतो.

“ओह कम ऑन, पप्पा! डोंट टेल मी दॅट! तुम्ही माझ्याकडे कसे पहाता ते मला माहीत नाही का? आय ॲम श्युअर! तुम्हाला नक्कीच आवडेल आमची ब्लू-फिल्म बघायला. मघाशी जे काही तुम्हाला टीव्हीवर दिसले ते तुम्ही आवडीने बघत होता. इव्हन तुमची अवस्था बघून ते लक्षात येत होते.”

असे बोलून लीनाने बिनधास्तपणे माझ्या पॅन्टीच्या फुगीरपणाकडे बघितले.

लीनाबरोबर ब्लू-फिल्मबद्दल असे बिनधास्त संभाषण करताना माझा लंड थोडा कडक झाला होता आणि त्याचा फुगीरपणा माझ्या पॅन्टवरून स्पष्ट दिसत होता तेव्हा लीनाने माझी उत्तेजना बरोबर हेरली. तेव्हा तिला नाही म्हणण्यात काही पॉईंट नव्हता पण सहजा सहजी कसे तयार व्हायचे ह्या विचाराने मी गोंधळलो होतो पण लीनानेच माझी त्या गोंधळातून सुटका केली.

माझ्या होकाराची वाट न पहाता लीना आपल्या जागेवरून उठली आणि टीव्ही युनीटजवळ गेली. तिने व्हिसीडी प्लेअर चालू केला. मग टीव्हीचा चॅनल प्लेअरवर सेट करून तिने सिडी थोडी बॅकवर्ड केली व तिला हवी होती तेथे आणून प्ले बटण प्रेस केले.

पुढच्याच क्षणी टीव्हीवर तिची छबी दिसू लागली. ह्या सीनमध्ये ती फक्त अंतर्वस्त्रावर होती म्हणजे तिने लाल रंगाची ब्रेसीयर, पॅन्टी आणि स्टॉकींग्ज घातली होती. सिडी प्लेअर चालू केल्यावर लीना परत येऊन माझ्या डाव्या बाजूच्या सोफा चेअरवर बसली. यावेळी बसताना तिने आपला डावा पाय सोफ्याच्या डाव्या आर्मरेस्टवर टाकला होता.

मी चमकत्या डोळ्याने लीनाच्या सगळ्या हालचाली बघत होतो. ती सोफ्यावर बसल्यानंतर मी माझी नजर पुन्हा टीव्हीवर वळवली. माझ्या लक्षात आले की टीव्हीमधील लीना त्याच सोफा चेअरवर तशीच एक पाय आर्मरेस्टवर टाकून बसली होती व ती आपल्या पारदर्शक पॅन्टीवरून आपली पुच्ची चोळत होती.

तिचा चेहरा कामोत्तेजनेने बहरला होता व नशेत असल्यासारखे डोळे फिरवत ती आपल्या लालचुटूक ओठांवरून जीभ फिरवत होती. मी नजर वळवून खऱ्या लीनाकडे पाहिले आणि अवाकच झालो! ती टीव्हीतल्या लीनासारखेच आपली पुच्ची पॅन्टीवरून चोळत होती.

हे बाकी फारच होत होते आणि आमच्या दोघांमध्ये आत्ता पर्यंत जे घडत होते त्याचा हा कळस होता. लीना, माझी सून आता सगळी लाजलज्जा, शरम सोडून निर्लज्जासारखी बेताल वागत होती. आपल्या सासऱ्या समोर ती बिनधास्तपणे आपली पुच्ची चोळत होती.

तिच्या ह्या वागण्याबद्दल मी तरी काय करणार होतो? कारण ह्याला कारणीभूत आमच्यातील मोकळे वागणे आणि सुप्त लैंगिक आकर्षण हेच होते. अर्थात! माझी तिच्या अशा वागण्याबद्दल काही तक्रार नव्हती.

इन फॅक्ट! तिने आमचे हे संबंध अजून पुढच्या स्तरावर न्यावे अशी माझी इच्छा होती तेव्हा मी निमूटपणे बसून ती काय करत होती ते पाहत होतो. माझा लंड ऑलरेडी माझ्या पॅन्टीत कडक होत चालला होता आणि आता मी त्याचा फुगीरपणा लपवण्याचा प्रयत्न अजिबात करत नव्हतो.

टीव्हीमधील लीनाने आपला हात आता आपल्या पॅन्टीच्या आत खुपसला होता आणि ती बहुतेक आपला पुच्चीदाणा जोराने घासत होती. तिची कंबर हाताच्या घासण्याच्या तालावर हलत होती. मी बाजूच्या खऱ्या लीनाकडे पाहिले तर तीही तसेच करत होती.

खऱ्या लीनाची नजर एकटकपणे माझ्यावर होती. तिने जेव्हा पाहिले की माझी नजर वारंवार तिच्या छातीपासून मांड्यांपर्यंत वर-खाली फिरत होती तेव्हा तिने ओळखले की मला काय हवे आहे ते. तिने उठत एका झटक्यात आपला शॉर्ट गाऊन काढून टाकला आणि पुन्हा पहिल्यासारखी पाय फाकवून सोफ्यावर बसली.

मग तिने आपल्या ब्रेसीयरचा पुढचा हूक काढून ब्रा कपमधून आपल्या छातीचे उभार मोकळे केले आणि मला आपली छाती ती दाखवू लागली. मग पुन्हा ती आपल्या पॅन्टीच्या आत हात घालून आपला दाणा घासू लागली. माझ्या सुनेची ती नग्न छाती पाहून मी चांगलाच उत्तेजित झालो. माझा कडक लंड पॅन्टमध्ये मावेनासा झाला होता.

“पप्पा, तुम्हाला पुच्ची चाटायला आवडते?” लीनाने मादक स्वरात अचानक मला विचारले आणि मी जवळ जवळ दचकलोच.

“काय?? हो हो!” मी गोंधळत उत्तर दिले.

“गुड! व्हेरी गुड.”

थेरडा म्हातारा

बायका-मुलींच्या बाबतीत मी पहिल्यापासून नशीबवान आहे. अगदी शाळेत असल्यापासून मला पोरी फळायच्या. का कोणास ठाऊक पण माझ्या दिसण्या-वागण्याने मुली माझ्याकडे आकर्षित व्हायच्या. अंगाने मी थोराड होतो त्यामुळेही कदाचित त्यांना माझे आकर्षण वाटत असावे. कारण काहीही असो पण मला मुली...

थेरडा म्हातारा भाग : २

पण तिने ती काढून अशी बेडवर का टाकली होती? मी निरखून पाहिले तर मला पॅन्टी खाली काही तरी असल्यासारखे वाटले. खरे तर मी शिडी आणायला तेथे आलो होतो पण बेडवर पडलेली लीनाची अंतर्वस्त्रे पाहून माझी उत्सुकता जागी झाली होती. मी पटकन पुढे झालो आणि तिची पॅन्टी उचलली. मी तिची...

थेरडा म्हातारा भाग : ३

माझे काम झाले आणि मी स्टॉपरचा बॉल फिक्स केला. मग मी टँकचा मेन सप्लाय कॉक चालू केला व टँक पाण्याने पुन्हा भरायला सुरुवात झाली. शिडीवरून मी खाली आलो व लीनाला म्हटले की रिपेअरींग झाले आहे व टँक पाण्याने पूर्ण भरून चेक करूया की स्टॉपर मेकॅनीझम बरोबर काम करते की नाही ते....

थेरडा म्हातारा भाग : ४

वास्तविक आता मी टीव्ही पकडल्यावर लीनाने बाजूला व्हायला हवे होते पण ती बाजूला झाली नाही आणि टीव्ही पकडून मला चिटकून तशीच उभी राहिली. मी टीव्ही सरकवून सरळ केला तेव्हा ती माझ्यापासून बाजूला झाली. मी तिला टीव्ही चालू करायला सांगितले. ती माझ्या मागे सोफ्यावर गेली व तिने...

थेरडा म्हातारा भाग : ५

लीनाने डोळे बंद करत आपला हात पॅन्टीमध्ये अजून सारला. मग मान वर करत तिने दोन तीन वेळा हात आत-बाहेर केला आणि मग आपला हात पॅन्टीमधून बाहेर काढला. तिने आपली तर्जनी आणि मधले बोट मला दाखवत वर केले. तिची दोन्ही बोटे तिच्या कामरसाने बरबटली होती व लाईटमध्ये चमकत होती....

थेरडा म्हातारा भाग : ६

नंतर मग आठवडाभर काही घडले नाही आणि नयन टूरवरून परत आला. मग अजून एक आठवडा उलटला आणि एके दिवशी दुपारी नयन आणि लीना लंचसाठी आमच्याकडे आले. नॉर्मली ते दोघे ऑफीसमध्ये लंच घेतात पण त्या दिवशी नयनचे आमच्याच एरीयात काही काम होते तेव्हा त्याने आमच्याकडे लंचला यायचा विचार केला...

थेरडा म्हातारा भाग : ७

नंतर पुढच्या आठवड्यात एके संध्याकाळी मी आणि जान्हवी टीव्ही पाहत हॉलमध्ये बसलो होतो. तेवढ्यात फोनची बेल वाजली. मी फोनपासून जवळ होतो तेव्हा उठून मी फोन घेतला. "हॅल्लो!” मी म्हणालो. "हायऽऽऽऽ,” लीनाचा आवाज माझ्या कानात घुमला, ”हाऊ आर यु, पप्पा?" "फाईन!” मी चाचपत उत्तर...

थेरडा म्हातारा भाग : ८

मिसेस माथूर एक फाईल घेऊन माझ्याजवळ आली व माझ्या अगदी जवळ उभी राहून ती मला फाईलमधील एक रिपोर्ट दाखवू लागली. रिपोर्ट दाखवताना ती किंचित वाकली होती तेव्हा तिच्या बिझनेस टॉपमधून तिच्या छातीचे उभार माझ्या डोळ्याच्या रेषेत आले होते. मी फक्त डोळे वळवून तिच्या मागे बघितले तर...

थेरडा म्हातारा भाग : ९

थोड्या वेळेपूर्वीच मिसेस माथूरने माझा लंड चोखून मला कामतृप्त केले होते तरीही माझ्या मनात माझी सून, लीनाचा विचार येत होता. तिची पॅन्टी, तिचे नग्न फोटो सतत माझ्या बंद डोळ्यासमोर उभे राहत होते. मी तिच्या विचारात गढून गेलेलो असताना फोनची रिंग वाजली. मी डोळे बंद ठेवूनच हात...

थेरडा म्हातारा भाग : १०

अचानक लीनाने माझ्या पॅन्टवरील कडक लंडाच्या फुगीरपणावर हात ठेवला आणि मादकपणे म्हणाली, ”वाऊ, पप्पा. चांगलाच कडक झालाय तुमचा लंड. असा पॅन्टमध्ये जखडून ठेवला तर त्रास होईल त्याला. काढा बाहेर त्याला." असे बोलून तिने माझ्या पॅन्टची झिप खाली खेचली आणि आत हात घातला. माझ्या...

थेरडा म्हातारा भाग : ११

गाडीच्या आत आम्ही दोघेही आहे त्या अवस्थेत कसरत करत मागच्या सीटवर आलो. माझी पॅन्ट मी पुढच्या सीटवर असतानाच काढली होती आणि मागे आल्यावर मी माझे शर्ट काढून पुढच्या सीटवर टाकले. आता मी माझ्या सुनेसमोर पूर्ण नागडा होतो. पण लीनाच्या कंबरेला तिचा मिनी स्कर्ट अजूनही होता. मी...

थेरडा म्हातारा भाग : १२

माझ्या सुनेची विनंती आज्ञेसारखी मानून मी मागे झालो आणि सीटच्या दुसर्‍या टोकावर बसून मी खाली वाकलो. माझी जीभ मी लीनाच्या डाव्या गुडघ्याच्या वर मांडीवर टेकवली आणि चाटत चाटत मी वर सरकू लागलो. पूर्ण मांडी चाटल्यावर मी तिच्या जांघेत आलो. जांघेत चाटून मी तिच्या पुच्चीकडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!