थेरडा म्हातारा भाग : ९

थोड्या वेळेपूर्वीच मिसेस माथूरने माझा लंड चोखून मला कामतृप्त केले होते तरीही माझ्या मनात माझी सून, लीनाचा विचार येत होता. तिची पॅन्टी, तिचे नग्न फोटो सतत माझ्या बंद डोळ्यासमोर उभे राहत होते.

मी तिच्या विचारात गढून गेलेलो असताना फोनची रिंग वाजली. मी डोळे बंद ठेवूनच हात लांब केला आणि रिसीव्हर उचलला.

“हॅल्लो.”

“हाय, पप्पा!” लीनाचा मिश्किल आवाज माझ्या कानात शिरला आणि मी झटकन डोळे उघडले. जणू काही ती माझ्या समोरच आली होती व माझ्याशी बोलत होती.

“हं. हाय.” मी थोड्याश्या थकलेल्या स्वरात म्हटले.

“तुमची सेक्रेटरी गेली का?”

लीनाने विचारले पण मी गप्प राहलो.

“तिने तुमचा लंड व्यवस्थित चोखला का?”

पुन्हा तिने चावटपणे विचारले तरीही मी गप्प राहलो.

“पप्पा! तुम्ही रागवलात का?”

“नऽऽ नाही.” मी शेवटी बोललो.

“मग बोलत का नाहीत?”

“एक विचारू, लीना?” मी विचारले.

“अहो एक काय दोन विचारा.” तिने लाडीकपणे म्हटले.

“तू मा‍झ्या सोबत हे? हे सारे का करतेयस?” मी अगतिकपणे तिला विचारले.

“काय?” तिने साळसूदपणे मलाच विचारले.

“हेच. असे पॅन्टी पाठवणे, नग्न फोटो पाठवणे, फोन करून चावटपणे बोलणे.”

“कारण मला माहीत आहे तुम्हाला ते आवडते. त्याने तुम्ही उत्तेजित होता.” पुन्हा तिने चावटपणे हसत उत्तर दिले.

“हो! मला आवडते ते. मी उत्तेजितही होतो. पण हे असे किती दिवस चालणार? किती दिवस तू मला अशी तडफडवत ठेवणार?” मी तिरीमिरीत विचारले.

“हाऽऽ हाऽऽ हाऽऽऽ हाऽऽऽ” लीना पलीकडे खळखळून हसूं लागली.

“आय एम सिरीयस, लीना. मला आता नाही राहवत.” मी काकुळतीला येऊन म्हटले.

“खरंच?” पुन्हा तिने मिश्किलपणे विचारले.

“तुला मस्करी वाटतेय ना?”

“नाही. तसे नाही. पण तुमचा अधीरपणा पाहून मजा वाटतेय.” कसेबसे हसू आवरत तिने म्हटले.

“अगं, तू अशी मला नुसते दाखवून दाखवून खेळवतेयस. मी अधीर होईल नाही तर काय होईल? असे वाटतेय आत्ता तुझ्याकडे यावे आणि तुला नग्न करून झवावे.”

“ओह रियली? मग या ना. अडवलेय कोणी?” तिने हसत हसत म्हटले.

“खरंच येऊ आत्ता? कुठे आहेस तू आता? नयन कुठे आहे?” मी भराभर तिच्यावर प्रश्नांचा भडिमार केला.

“मी ना. आत्ता माझ्या ऑफीसमध्ये आहे. आणि नयन त्याच्या ऑफीसमध्ये आहे.” लीनाने उत्तर दिले.

“ओह शीट! मला वाटले तू घरी आहेस एकटी.” मी हताशपणे म्हटले.

“अच्छा! जर मी घरी असली असते एकटी. तर तुम्ही काय केले असते?” लीनाने मला चावटपणे विचारले.

“काय केले असते? ते मी तुला प्रत्यक्ष करूनच दाखवले असते.” मी उत्तेजित स्वरात म्हटले.

“हो का? मग दाखवा ना आत्ता.”

“आत्ता? कुठे? तुझ्या ऑफीसमध्ये?” मी पुन्हा पटापट प्रश्न विचारले.

“नाही नाही! माझ्या ऑफीसमध्ये नाही, तुमच्या ऑफीसमध्ये!” लीनाने हसत म्हटले.

“माझ्या ऑफीसमध्ये? नको नको. येथे आपल्याला प्रायवसी मिळणार नाही.”

“का? तुमच्या सेक्रेटरीला संशय येईल का? ती आपला कानोसा घेईल का?” तिने चावटपणे विचारले.

“तसे समज हवे तर. पण येथे नाही जमणार.”

“मग दुसरीकडे कुठे तरी जाऊया.”

“कुठे?” मी उत्सुकतेने विचारले.

“कुठेही. जेथे आपल्याला प्रायवसी मिळेल. तुम्हाला माहीत असेल ना एखादी जागा. जेथे तुम्ही आपल्या सेक्रेटरी वगैरेला नेत असाल.” लीनाने हसत हसत म्हटले.

“वेल! सेक्रेटरीला कुठे न्यायची मला गरज पडत नाही. ती मला येथेच अवेलेबल होते. पण येस! एक जागा आहे. जेथे आपल्याला प्रायवसी मिळेल.”

“अच्छा? कुठे बरे?”लीनाने उत्सुकतेने विचारले.

“सांगण्यापेक्षा ती जागा दाखवतो तुला. पण आपल्याला कारमध्ये करावे लागेल.”

“ओह रियली! इंटरेस्टींग! मीही अजूनपर्यंत कारमध्ये केले नाहीय. मजा येईल करायला.” लीनाने उत्साहाने म्हटले.

“हो ना. मग येशील आत्ता?” मी लगेच लीनाला विचारले.

“हो! व्हाय नॉट?”लीना आनंदाने तयार झाली.

“व्हेरी गुड!,” लीनाला झवायला मिळणार ह्या आनंदाने मी ताडकन उठलो आणि पुढे म्हणालो, ”मग मी येथून आत्ता निघतो. साधारण १५/२० मिनिटांनी मी तुझ्या ऑफीसच्या एरीयात पोहचतो. तुझ्या एरीयातील त्या सिनेमा थिएटर समोर मी कारमध्ये असेल. तू येऊन कारमध्ये बस आणि मग आपण पुढे जाऊ.” मी लीनाला माझे प्लानिंग सांगितले.

“ओके! डन!” असे बोलून लीनाने फोन ठेवून दिला.

मी लगबगीने उठलो आणि टॉयलेटमध्ये जाऊन फ्रेश वगैरे झालो. मग मी मिसेस माथूरला सांगितले की आज मी लवकर निघत आहे कारण एका क्लायंटबरोबर तातडीची मिटींग करायची आहे. ती मला विचारत होती कुठला क्लायंट वगैरे पण मी तिला उत्तर द्यायला थांबलो नाही आणि भरभर ऑफीसच्या बाहेर पडलो.

पार्कींग लॉटमधून मी माझी कार बाहेर काढली आणि लीनाच्या ऑफीस एरीयात निघालो. तिला सांगितल्याप्रमाणे मी तिच्या एरीयातील सिनेमा थिएटरच्या समोर तिची वाट पाहत थांबलो आणि काही क्षणातच लीना माझ्या कारचा दरवाजा उघडून आत येऊन बसली. माझ्याकडे पाहून ती दिलखुलासपणे हसली आणि मी कार चालू केली. मेन रोडवर लागल्यानंतर मी तिला विचारले.

“तुला काही खायचे वगैरे आहे का? चहा, कॉफी किंवा कोल्ड-ड्रिंक्स घ्यायचे का?”

“नको. मला काहीही नको, ”लीनाने माझ्याकडे तिरक्या नजरेने पाहत म्हटले, ”मला तुम्ही त्या एकांत जागी न्या आणि जे तुम्हाला द्यायचेय ते मला द्या. मला तुमचा जाडजूड लंड माझ्या पुच्चीत घ्यायचाय. तो मला द्या.”

“बस्स तेवढेच करू? अजून काही नको?”मी चावटपणे तिला विचारले.

“अजून बरेच काही. तुम्ही माझी छाती चोखा, दाबा, कुस्करा. माझी पुच्ची चोखा आणि चाटा. माझी पुच्ची चोळा, माझा दाणा घासा. कामतृप्तीने अगदी मी किंचाळेपर्यंत करा मला.”

“वाऊ! एकाच वेळेत सगळे करायचे? पण केअरफूल हं. त्या जागी आरडाओरडा केलास तर आपण गोत्यात येऊ. तेव्हा काळजी घे.”

“डोंट वरी, पप्पा. मी काळजी घेईन.” लीनाने मला डोळा मारत म्हटले.

मग मी ड्रायव्हींगवर लक्ष केंद्रित करायचा प्रयत्न केला पण माझी नजर बाजूला बसलेल्या लीनावर जाऊ लागली. तिने नेव्ही ब्लू कलरचा मिनी स्कर्ट घातला होता आणि वर स्काय ब्लू कलरचा लेडीज शर्ट घातला होता.

शर्ट तिच्या अंगाला सेकंड स्कीनसारखा चिकटला होता व त्यावरून तिच्या छातीच्या उभारांची गोलाई पूर्णपणे दिसत होती. गाडीच्या हादर्‍याने तिच्या छातीचे गोळे डुचमळत होते व माझी नजर त्यावर जात होती. खाली तिच्या मिनी स्कर्टच्या कडेपासून तिच्या मांड्यांचा बराचसा भाग दिसत होता.

माझी नजर वारंवार तिच्यावर जातेय हे तिच्या लक्षात आले होते. माझ्याकडे पाहून मादकपणे हसत तिने आपला उजवा पाय थोडा वर घेऊन मांड्या फाकवल्या. म्हणजे थोडेसे वळून ती आता माझ्याकडे एक टक पाहू लागली.

फियाट कार असल्याने त्याची पुढची सीट म्हणजे एकच पूर्ण सीट होती. कारचा गिअर स्टेअरींगच्या मागे असल्याने ड्रायव्हर आणि पॅसेंजरच्या मध्ये गिअरचा अडसर नव्हता. तेव्हा जेव्हा तिने पाय फाकवून उजवा पाय थोडा वर घेतला तेव्हा तिची उजवी मांडी माझ्या डाव्या मांडीला भिडली.

जरी लीनाने पायात स्टॉकींग्ज घातलेली होती तरी तिच्या मांसल, गरम मांडीचा स्पर्श मला सुखावत होता. त्याने मी उत्तेजित व्हायला लागलो व माझा लंड कडक व्हायला लागला. माझी नजर तिच्या मांडीवर जातेय हे तिच्या लक्षात आले आणि तिने थोडी हालचाल केली.

जेव्हा ती हालचाल करत होती तेव्हा मी पुढे रोडवर लक्ष देत होतो तेव्हा तिने काय केले ते मला कळले नाही. पुढच्याच क्षणी लीना मला म्हणाली,

“पप्पा, खाली बघा ना.”

मी एक क्षण खाली पाहल्यासारखे केले आणि पुन्हा समोर पाहू लागलो तर ती पुन्हा मादकपणे म्हणाली,

“ओह कम ऑन, पप्पा. जरा नीट निरखून पहा ना.”

शेवटी मी खाली नजर करून नीट पाहिले आणि माझ्या कडक होत असलेल्या लंडाने आचका दिला! ती सीटवर थोडी खाली सरकली होती आणि तिने आपले पाय अजून फाकवून आपला मिनी स्कर्ट जांघेपेक्षा वर सरकवला होता.

तिने आत पॅन्टी घातलेली नव्हती ज्याने तिची पुच्ची उघडी पडली होती. तिच्या पुच्चीची सुरकतलेली पटले ओलसर झाली होती व उजेडात चमकत होती. पुच्चीच्या भेगेच्या वरील तिचा दाणाही चमकत होता. पुच्ची भोवतालचे तिचे काळेभोर केस तिने व्यवस्थित ट्रिम केले होते जेणेकरून तिची पुच्ची उठून दिसत होती.

संध्याकाळची वेळ होती आणि कारला रिफ्लेक्टीव सन कंट्रोल फिल्म लावलेली असल्याने बाहेरून कोणाला आतले स्पष्ट दिसायचा प्रश्न नव्हता. समोरील क्लिअर ग्लासमधूनही काही दिसायचा प्रश्न नव्हता कारण तिच्या छाती खालचे अंग बाहेरून दिसू शकत नव्हते.

तेव्हा आता माझी नजर वारंवार तिच्या उघड्या पुच्चीवर जाऊ लागली आणि त्याने तिला मजा वाटू लागली. तिने आपली लांबसडक बोटे आपल्या पुच्चीवरून फिरवायला सुरुवात केली. लीनाला माहीत होते माझे तिच्या पुच्चीवर लक्ष आहे तेव्हा ती मुद्दाम तसे काही करत होती.

थोडा वेळ पुच्ची वरून चोळल्यावर तिने आपली तर्जनी आणि मधले बोट आपल्या पुच्चीच्या भेगेत सारले. ते पाहून पुन्हा माझ्या कडक लंडाने पुन्हा आचका दिला! आणि मग ती आपली दोन्ही बोटे आपल्या ओलसर पुच्चीत घालून आत-बाहेर करू लागली.

आपले डोके सीटच्या बॅक रेस्टवर टेकवून ती त्वेशाने आपल्या पुच्चीत बोटे घालू लागली आणि ड्रायव्हींग करता करता मी अचंब्याने तिची ॲक्शन बघत होतो.

“लीना, बेटी. वेड्यासारखे असे काही करू नकोस. नाहीतर नखे-बिखे लागतील आतमध्ये कुठे तरी.”

“ओह डोंट वरी, पप्पा. मला चांगली प्रॅक्टीस आहे असे करायची.” लीनाने हसत हसत उत्तर दिले आणि ती अजून जोराने बोटे आत-बाहेर करू लागली.

“अगं नको करू असे जोरात.”

असे बोलून मी माझा हात खाली नेला आणि तिचा हात पकडून तिची बोटे तिच्या पुच्चीतून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर तिने आपली बोटे पुच्चीतून बाहेर काढली आणि माझा हात पकडला.

मग माझा हात पकडून तिने माझी दोन बोटे माझ्या पुच्चीवर ठेवली आणि आपल्या बोटाने माझी बोटे तिच्या पुच्चीच्या भोकात जबरदस्ती खुपसली. मी हात ओढायचा हलकासा प्रयत्न केला पण तिने तो घट्ट पकडून ठेवला होता तेव्हा मला माझा हात बाजूला घेता आला नाही.

“ओह, पप्पा,” लीनाने माझ्या वरच्या हाताचा भाग आपल्या छातीवर दाबून धरत मादकपणे म्हटले, ”किती छान वाटतेय तुमची बोटे माझ्या पुच्चीत घालून घ्यायला.”

शेवटी नाइलाजाने मी हात ढिला सोडला आणि माझे मधले जाडे भरडे बोट तिच्या पुच्चीत आत-बाहेर करू लागलो. मी स्वखुशीने तिच्या पुच्चीत बोट घालतोय हे पाहून तिने माझा हात सोडून दिला आणि ती स्वत: बोटाचा आनंद घेऊ लागली. मध्ये मध्ये मला गिअर चेंज करावा लागायचा तेव्हा मी हात वर घेऊन गिअर चेंज करत होतो आणि मग पुन्हा खाली घेऊन तिच्या पुच्चीत बोट घालत होतो.

थेरडा म्हातारा

बायका-मुलींच्या बाबतीत मी पहिल्यापासून नशीबवान आहे. अगदी शाळेत असल्यापासून मला पोरी फळायच्या. का कोणास ठाऊक पण माझ्या दिसण्या-वागण्याने मुली माझ्याकडे आकर्षित व्हायच्या. अंगाने मी थोराड होतो त्यामुळेही कदाचित त्यांना माझे आकर्षण वाटत असावे. कारण काहीही असो पण मला मुली...

थेरडा म्हातारा भाग : २

पण तिने ती काढून अशी बेडवर का टाकली होती? मी निरखून पाहिले तर मला पॅन्टी खाली काही तरी असल्यासारखे वाटले. खरे तर मी शिडी आणायला तेथे आलो होतो पण बेडवर पडलेली लीनाची अंतर्वस्त्रे पाहून माझी उत्सुकता जागी झाली होती. मी पटकन पुढे झालो आणि तिची पॅन्टी उचलली. मी तिची...

थेरडा म्हातारा भाग : ३

माझे काम झाले आणि मी स्टॉपरचा बॉल फिक्स केला. मग मी टँकचा मेन सप्लाय कॉक चालू केला व टँक पाण्याने पुन्हा भरायला सुरुवात झाली. शिडीवरून मी खाली आलो व लीनाला म्हटले की रिपेअरींग झाले आहे व टँक पाण्याने पूर्ण भरून चेक करूया की स्टॉपर मेकॅनीझम बरोबर काम करते की नाही ते....

थेरडा म्हातारा भाग : ४

वास्तविक आता मी टीव्ही पकडल्यावर लीनाने बाजूला व्हायला हवे होते पण ती बाजूला झाली नाही आणि टीव्ही पकडून मला चिटकून तशीच उभी राहिली. मी टीव्ही सरकवून सरळ केला तेव्हा ती माझ्यापासून बाजूला झाली. मी तिला टीव्ही चालू करायला सांगितले. ती माझ्या मागे सोफ्यावर गेली व तिने...

थेरडा म्हातारा भाग : ४

वास्तविक आता मी टीव्ही पकडल्यावर लीनाने बाजूला व्हायला हवे होते पण ती बाजूला झाली नाही आणि टीव्ही पकडून मला चिटकून तशीच उभी राहिली. मी टीव्ही सरकवून सरळ केला तेव्हा ती माझ्यापासून बाजूला झाली. मी तिला टीव्ही चालू करायला सांगितले. ती माझ्या मागे सोफ्यावर गेली व तिने...

थेरडा म्हातारा भाग : ५

लीनाने डोळे बंद करत आपला हात पॅन्टीमध्ये अजून सारला. मग मान वर करत तिने दोन तीन वेळा हात आत-बाहेर केला आणि मग आपला हात पॅन्टीमधून बाहेर काढला. तिने आपली तर्जनी आणि मधले बोट मला दाखवत वर केले. तिची दोन्ही बोटे तिच्या कामरसाने बरबटली होती व लाईटमध्ये चमकत होती....

थेरडा म्हातारा भाग : ६

नंतर मग आठवडाभर काही घडले नाही आणि नयन टूरवरून परत आला. मग अजून एक आठवडा उलटला आणि एके दिवशी दुपारी नयन आणि लीना लंचसाठी आमच्याकडे आले. नॉर्मली ते दोघे ऑफीसमध्ये लंच घेतात पण त्या दिवशी नयनचे आमच्याच एरीयात काही काम होते तेव्हा त्याने आमच्याकडे लंचला यायचा विचार केला...

थेरडा म्हातारा भाग : ७

नंतर पुढच्या आठवड्यात एके संध्याकाळी मी आणि जान्हवी टीव्ही पाहत हॉलमध्ये बसलो होतो. तेवढ्यात फोनची बेल वाजली. मी फोनपासून जवळ होतो तेव्हा उठून मी फोन घेतला. "हॅल्लो!” मी म्हणालो. "हायऽऽऽऽ,” लीनाचा आवाज माझ्या कानात घुमला, ”हाऊ आर यु, पप्पा?" "फाईन!” मी चाचपत उत्तर...

थेरडा म्हातारा भाग : ८

मिसेस माथूर एक फाईल घेऊन माझ्याजवळ आली व माझ्या अगदी जवळ उभी राहून ती मला फाईलमधील एक रिपोर्ट दाखवू लागली. रिपोर्ट दाखवताना ती किंचित वाकली होती तेव्हा तिच्या बिझनेस टॉपमधून तिच्या छातीचे उभार माझ्या डोळ्याच्या रेषेत आले होते. मी फक्त डोळे वळवून तिच्या मागे बघितले तर...

थेरडा म्हातारा भाग : १०

अचानक लीनाने माझ्या पॅन्टवरील कडक लंडाच्या फुगीरपणावर हात ठेवला आणि मादकपणे म्हणाली, ”वाऊ, पप्पा. चांगलाच कडक झालाय तुमचा लंड. असा पॅन्टमध्ये जखडून ठेवला तर त्रास होईल त्याला. काढा बाहेर त्याला." असे बोलून तिने माझ्या पॅन्टची झिप खाली खेचली आणि आत हात घातला. माझ्या...

थेरडा म्हातारा भाग : ११

गाडीच्या आत आम्ही दोघेही आहे त्या अवस्थेत कसरत करत मागच्या सीटवर आलो. माझी पॅन्ट मी पुढच्या सीटवर असतानाच काढली होती आणि मागे आल्यावर मी माझे शर्ट काढून पुढच्या सीटवर टाकले. आता मी माझ्या सुनेसमोर पूर्ण नागडा होतो. पण लीनाच्या कंबरेला तिचा मिनी स्कर्ट अजूनही होता. मी...

थेरडा म्हातारा भाग : १२

माझ्या सुनेची विनंती आज्ञेसारखी मानून मी मागे झालो आणि सीटच्या दुसर्‍या टोकावर बसून मी खाली वाकलो. माझी जीभ मी लीनाच्या डाव्या गुडघ्याच्या वर मांडीवर टेकवली आणि चाटत चाटत मी वर सरकू लागलो. पूर्ण मांडी चाटल्यावर मी तिच्या जांघेत आलो. जांघेत चाटून मी तिच्या पुच्चीकडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!