थेरडा म्हातारा भाग : ८

मिसेस माथूर एक फाईल घेऊन माझ्याजवळ आली व माझ्या अगदी जवळ उभी राहून ती मला फाईलमधील एक रिपोर्ट दाखवू लागली. रिपोर्ट दाखवताना ती किंचित वाकली होती तेव्हा तिच्या बिझनेस टॉपमधून तिच्या छातीचे उभार माझ्या डोळ्याच्या रेषेत आले होते.

मी फक्त डोळे वळवून तिच्या मागे बघितले तर तिचे गोलाकार नितंब मागच्या बाजूने उचलल्यासारख्रे वाटत होते. ते पाहून माझी कामोत्तेजना अजून चाळवली. एकतर पार्सलमधून आलेल्या लीनाच्या फोटोने व पॅन्टीने मी आधीच उत्तेजित होतो त्यात मिसेस माथूरच्या छातीचे गोळे आणि नितंबाची गोलाई माझ्या कामभावना अजूनच चाळवू लागल्या.

रिपोर्ट पाहल्यानंतर मी त्यावर सही केली व मिसेस माथूर थँक्स म्हणून बाहेर जाऊ लागल्या. तिला थांबवत मी म्हटले,

“मिसेस माथूर. तुम्ही फार बिझी नसाल तर या माझ्या केबिनमध्ये पुन्हा. मी फ्री झालो आहे.” असे बोलून मी तिला डोळा मारला.

“ओह! श्युअर, सर. आलेच हं मी, माझी पर्स घेऊन.”

आनंदाने असे बोलत मिसेस माथूर बाहेर निघून गेली व साधारण दोन मिनिटांनी पर्स घेऊन परत आली. जोपर्यंत ती केबिनचा दरवाजा आतून लॉक करत होती तोपर्यंत मी उठून माझ्या टेबल समोर आलो.

जेव्हा ती माझ्याजवळ पोहचली तेव्हा मी तिला मिठीत घेतले आणि तिच्या ओठांचे मी चुंबन घेऊ लागलो. तिने आपल्या हातातील पर्स बाजूच्या चेअरवर टाकली. तिने आपली शेंडेदार जीभ माझ्या तोंडात सारली आणि मी तिची जीभ चोखू लागलो.

तिच्या गरम श्वासाचे उसासे माझ्या चेहर्‍यावर फवारले जात होते. मी तिचे दोन्ही नितंब धरून तिला किंचित वर उचलली आणि तिची पुच्ची माझ्या कडक लंडावर दाबली. माझ्या तोंडात मादक चित्कार टाकत तिने पाठीचा बाक केला आणि माझ्या लंडावर आपली पुच्ची अजून घासण्याचा प्रयत्न केला.

“आहहहऽऽ आईऽऽ गऽऽऽऽ!” तिने चित्कारत म्हटले, ”सकाळपासून मी तापलेले होते. तुमच्याकडून पुच्चीची खाज भागवावी असे फार वाटत होते.”

“का आज एवढी तापलेली होतीस?” मी तिचे नितंब चिवडत विचारले.

“रात्री माझा नवरा मला झवला. पण मला त्याने तृप्त केलेच नाही. तशीच गरम सोडून झोपून गेला.”

“अच्छा! मग अजूनही तू गरम आहेस तर?” मी तिचे ओठ चावत विचारले.

“हात घालून स्वत: चेक करा ना!”

चावटपणे असे बोलून ती मागे झाली आणि तिने माझा हात पकडून आपल्या स्कर्टमध्ये घातला.

तिच्या जांघेमधील नायलॉनची पॅन्टी चांगली ओली झाली होती. तिच्या पुच्चीचा फुगीरपणा आणि भेग मी चाचपू लागलो आणि ती माझ्या हातावर आपली पुच्ची दाबू लागली. त्याच वेळी तिने माझ्या पॅन्टची झिप खाली खेचली आणि आत हात घालून माझा लंड अंडरवेअरच्या स्लीव्हमधून बाहेर काढला. मग ती माझा कडक लंड हलवू लागली.

मी तिच्या तोंडात जीभ घालून तिची जीभ चाटत होतो व त्याच वेळी एका हाताच्या बोटांनी तिच्या पुच्चीची भेग आणि वरील दाणा घासत होतो आणि दुसर्‍या हाताने तिचे नितंब आळीपाळीने कुस्करत होतो आणि नितंब कुस्करताना माझे एखादे बोट तिच्या नितंबामधील फटीत घालून घासत होतो. काही सेकंदातच ती कामतृप्तीच्या शिखरावर पोहचली व माझ्या दोन्ही हातावर मागे-पुढे दाब देत पहिली वेळ झडली.

मिसेस माथूरच्या पॅन्टीला स्पर्श केल्यावर मला लीनाची पॅन्टी आठवली होती व माझ्या डोक्यात तिची पॅन्टी आणि पुच्चीचे फोटो येत होते. तेव्हा मिसेस माथूर झडल्यावर मी तिला माझ्या टेबलवर ढकलले. तिला पाठीवर मागे झोपायला लावून मी तिचा स्कर्ट मागे सारला आणि तिचे पाय फाकवले. तिची पॅन्टीने आच्छादलेली पुच्ची माझ्यासमोर उघडी पडली.

एका विजीटर चेअरवर बसत मी खाली वाकलो आणि माझे तोंड मी तिच्या पॅन्टीमधील पुच्चीवर ठेवले. मग मी तिची ओलसर पॅन्टी तोंडात घेऊन चोखू लागलो व तिच्या पुच्चीवर माझ्या तोंडाचा दाब देत राहलो.

माझे केस पकडून मिसेस माथूर तडफडू लागली व माझ्या तोंडावर आपली पुच्ची घासू लागली. तिच्या तोंडातून हलके चित्कार आणि हुंकार बाहेर पडत होते. मी तिच्या पॅन्टी तिच्या पुच्चीवरून बाजूला सारली आणि माझी जीभ सरळ तिच्या भेगेत घातली.

मग मी तिचा पुच्चीरस तिच्या पुच्चीतून डायरेक्ट पिऊ लागलो. तिच्या रसाने माझे गाल आणि नाक ओले झाले. तिला पुन्हा एकदा पटकन कामतृप्त करण्यासाठी मी माझे तोंड तिच्या दाण्यावर वळवले. जि‍भेने तिचा दाणा चाटत आणि दाणा ओठात पकडत मी चोखू लागलो.

माझ्या तोंडावर आपली पुच्ची घासत ती तडफडू लागली आणि पुन्हा काही सेकंदात ती रत होवू लागली. आपला आवाज बाहेर जाऊ नये याची काळजी घेत ती घुसमटल्यासारखे स्वर काढत दुसर्‍यांदा झडू लागली.

ती पूर्णपणे तृप्त होऊन रिलॅक्स होईपर्यंत मी तिचा दाणा आणि पुच्ची चोखत होतो, चाटत होतो. जेव्हा ती शांत झाली तेव्हा तिने माझे डोके आपल्या पुच्चीवरून वर केले आणि ती टेबलवरून उठली. मग खाली माझ्या मांडीवर बसून तिने आपल्या हाताचा विळखा माझ्या मानेभोवती घातला आणि माझे तोंड आपल्या तोंडावर ओढले.

मग ती माझ्या तोंडातील आपला पुच्चीरस चाटून घेऊ लागली. माझ्या गालावरील, नाकावरील, ओठांवरील आपल्याच पुच्चीचा ओलसरपणा ती चाटून घेऊ लागली. सगळा रस चाटून-पुसून घेतल्यावर मिसेस माथूर तृप्तपणे हसली आणि माझ्या मांडीवरून उठली.

मी पटकन चेअरवरून उठलो आणि टेबलवर बसलो. माझा कडक लंड माझ्या पॅन्टच्या झिपमधून वर ताठ उभा होता. ती माझी जागा घेत चेअरवर बसली. त्याच वेळी माझ्या टेलिफोनची बेल वाजली. मी तसाच मागे वाकलो आणि मी रिसीव्हर उचलला.

“हॅल्लो!” धापा टाकत मी म्हणालो.

“काय पप्पा! तुम्ही एकदम जोराने उसासे घेताय. माझे फोटो पाहून तुम्ही हस्तमैथुन करत आहात का?” लीनाने विचारले.

“हं?” मी गोंधळलो पण पटकन उत्तर दिले, ”नाही!”

“नाही? मग माझी पॅन्टी चोखत लंड हलवत आहात का?” पुन्हा तिने मिश्किलपणे विचारले.

त्याच वेळी काहीतरी नरमपणा आणि ओलसरपणा मला माझ्या लंडाभोवती जाणवला! मी खाली पाहिले तर मिसेस माथूर माझा लंड तोंडात घेऊन हसत होत्या.

“आह! नाही! तसे काही नाही!” मी उत्तेजित स्वरात म्हणालो.

“नाही? कमाल झाली! मी तुम्हाला इतका खजाना पाठवला आणि तुम्ही त्याच्याबरोबर काही नाही करत आहात? आणि तरीही तुम्ही धापा टाकत आहात? अच्छा! मग माझा अंदाज चुकत नसेल तर तुम्ही आपल्या सेक्रेटरीला चोदत असाल.” पुन्हा तिने चावटपणे म्हटले.

त्याच वेळी मिसेस माथूरने माझा लंड मुळापर्यंत गिळला आणि आपले ओठ माझ्या लंडाच्या मुळाशी दाबले. त्याने माझ्या तोंडून दबका चित्कार बाहेर पडला.

“ती तुमचा लंड चोखतेय का, पप्पा?” लीनाने उत्तेजित स्वरात विचारले.

“ऊं? मला एक अर्जंट काम आहे. मी तुझ्याशी नंतर बोलतो.” मी विषय बदलत बोललो.

“ओके, पप्पा. जेव्हा तुम्ही तिच्या तोंडात आपले वीर्य गाळाल तेव्हा माझी आठवण काढा. मी तुमचा लंड चोखतेय अशी कल्पना करा.”

असे बोलून लीनाने फोन ठेवून दिला. मीही रिसीव्हर ठेवून दिला आणि खाली मिसेस माथूरकडे पाहिले. ती आवडीने माझा कडक लंड चोखत होती.

आता मला तिच्या जागी लीनाचा भास होवू लागला. लीना माझा लंड चोखतेय अशी मी कल्पना करू लागलो आणि मला जाणवले की माझी कामोत्तेजना वेगळ्याच लेवलला पोहचलीय. मी तिच्या तोंडातून माझा लंड बाहेर काढला आणि वर माझ्या पोटाच्या दिशेने तिरपा धरला व हलवू लागलो.

मिसेस माथूर हावऱ्यासारखी माझ्या गोट्या चोखू लागली, चाटू लागली. झिपच्या ओपनिंग मधून तिला पूर्ण गोट्या चोखता येत नव्हत्या तर तिने माझ्या गोट्या झिपच्या बाहेर काढल्या आणि एका हाताने तोलून धरत जि‍भेने ती माझ्या गोट्या आणि त्याची सुरकतलेली कातडी चघळू लागली. त्याने माझी कामोत्तेजना अजून भडकली.

तिला माहीत होते मला असे केलेले जाम आवडते आणि नंतर जेव्हा मी तिच्या तोंडात गळतो तेव्हा नेहमीपेक्षा जास्तच गळतो. म्हणूनच ती मुद्दाम तसे करत होती. थोडा वेळ तिला तश्या गोट्या चाटून दिल्यावर मला राहवेना.

मी तिचे केस धरून खसकन तिचे डोके वर केले आणि माझा लंड तिच्या उघड्या तोंडात गपकन घातला. लंड मुळापर्यंत तिच्या तोंडात घालून मी तिचे केस धरून तिचे डोके माझ्या लंडावर वरखाली करायला लागलो. माझा स्पीड वाढला! मी गपगप करत तिच्या तोंडात लंड आत-बाहेर करून तिचे तोंड झवू लागलो.

पुढच्याच क्षणी माझा बांध फुटला. एक जोराचा धक्का मारत मी लंड तिच्या तोंडात मुळापर्यंत घातला आणि तिच्या घशात वीर्य गाळू लागलो. प्रत्येक पिचकारीला मी तिचे डोके माझ्या लंडावर दाबत होतो व तिच्या घशातच पिचकारी जाईल याची काळजी घेत होतो.

अशा प्रकारे मिसेस माथूरच्या तोंडात गळताना मी रानटी जनावरासारखे तिला ट्रिट करतो. ती कितीही तडफडली तरी मी तिला सोडत नसे व तिच्या तोंडात वीर्याचा थेंब न थेंब गाळूनच तिला सोडत असे. असा पाशवीपणा मी जान्हवीबरोबर करू शकत नसे कारण ती माझी बायको होती.

पण मिसेस माथूरला मी लैंगिक संबंधाबाबत एखाद्या रांडेसारखे वागवत असे. तिला मी झवत होतो त्या बदल्यात तिला लैंगिक सुख मिळत होते व त्याच बरोबर माझ्याकडून आर्थिक मदतही मिळत असे. त्या आर्थिक मदतीचा मी पुरेपूर मोबदला वसूल करत असे. तेव्हा आत्ताही मी तिला रांडेसारखे ट्रिट करत तिच्या तोंडात माझे सगळे वीर्य गाळले.

अर्थात! तिच्या तोंडात गळत असताना मी डोळे बंद करून घेतले होते आणि लीनाच्या तोंडात मी गळतोय अशी कल्पना करत होतो. मी पूर्णपणे गळल्यावर मिसेस माथूरचे डोके सोडून दिले व धापा टाकत तसेच टेबलवर बसून राहलो. तीही आपला श्वास नॉर्मल होईपर्यंत चेअरवर बसून राहिली.

जेव्हा आम्ही दोघेही शांत होऊन भानावर आलो तेव्हा प्रथम मी उठून माझ्या चेअरवर जाऊन बसलो. मग मिसेस माथूर उठल्या आणि आपला ड्रेस वगैरे ठीक करू लागल्या. ड्रेस ठीक करून झाल्यावर तिने माझ्या टेबल वरील टिश्यु बॉक्समधून २/३ टिश्यु घेत आपला चेहरा, ओठ वगैरे साफ केले.

मग आपली पर्स घेऊन तिने त्यातून छोटा मिरर, लिपस्टिक, पावडर पॅड वगैरे काढले आणि मग मिररमध्ये बघून आपल्या चेहर्‍यावरचा मेकअप करू लागली. त्याच वेळी मी टिश्यु घेऊन माझा ओला झालेला लंड पुसून घेतला आणि मिसेस माथूरकडे पाहत माझा लंड झिपच्या आत घालू लागलो.

मिसेस माथूर मेकअप करता करता तिरक्या नजरेने माझ्याकडे पाहत लाडात हसायची आणि मीही हसून तिला प्रतिसाद द्यायचो. तिचा मेकअप झाल्यावर तिने मला नजरेने खुणावून विचारले काय? कशी दिसते मी? सगळे ठीक ठाक आहे ना?

मग मीही नजरेनेच तिला खुणावले की व्वा! फारच छान! खुश होऊन मिसेस माथूर बाहेर निघून गेली आणि मी ‘हश्श!!’ करत माझ्या चेअरमध्ये आरामात विसावलो. काही मिनिटे मी नुसताच डोळे मिटून पडून राहलो.

थेरडा म्हातारा

बायका-मुलींच्या बाबतीत मी पहिल्यापासून नशीबवान आहे. अगदी शाळेत असल्यापासून मला पोरी फळायच्या. का कोणास ठाऊक पण माझ्या दिसण्या-वागण्याने मुली माझ्याकडे आकर्षित व्हायच्या. अंगाने मी थोराड होतो त्यामुळेही कदाचित त्यांना माझे आकर्षण वाटत असावे. कारण काहीही असो पण मला मुली...

थेरडा म्हातारा भाग : २

पण तिने ती काढून अशी बेडवर का टाकली होती? मी निरखून पाहिले तर मला पॅन्टी खाली काही तरी असल्यासारखे वाटले. खरे तर मी शिडी आणायला तेथे आलो होतो पण बेडवर पडलेली लीनाची अंतर्वस्त्रे पाहून माझी उत्सुकता जागी झाली होती. मी पटकन पुढे झालो आणि तिची पॅन्टी उचलली. मी तिची...

थेरडा म्हातारा भाग : ३

माझे काम झाले आणि मी स्टॉपरचा बॉल फिक्स केला. मग मी टँकचा मेन सप्लाय कॉक चालू केला व टँक पाण्याने पुन्हा भरायला सुरुवात झाली. शिडीवरून मी खाली आलो व लीनाला म्हटले की रिपेअरींग झाले आहे व टँक पाण्याने पूर्ण भरून चेक करूया की स्टॉपर मेकॅनीझम बरोबर काम करते की नाही ते....

थेरडा म्हातारा भाग : ४

वास्तविक आता मी टीव्ही पकडल्यावर लीनाने बाजूला व्हायला हवे होते पण ती बाजूला झाली नाही आणि टीव्ही पकडून मला चिटकून तशीच उभी राहिली. मी टीव्ही सरकवून सरळ केला तेव्हा ती माझ्यापासून बाजूला झाली. मी तिला टीव्ही चालू करायला सांगितले. ती माझ्या मागे सोफ्यावर गेली व तिने...

थेरडा म्हातारा भाग : ४

वास्तविक आता मी टीव्ही पकडल्यावर लीनाने बाजूला व्हायला हवे होते पण ती बाजूला झाली नाही आणि टीव्ही पकडून मला चिटकून तशीच उभी राहिली. मी टीव्ही सरकवून सरळ केला तेव्हा ती माझ्यापासून बाजूला झाली. मी तिला टीव्ही चालू करायला सांगितले. ती माझ्या मागे सोफ्यावर गेली व तिने...

थेरडा म्हातारा भाग : ५

लीनाने डोळे बंद करत आपला हात पॅन्टीमध्ये अजून सारला. मग मान वर करत तिने दोन तीन वेळा हात आत-बाहेर केला आणि मग आपला हात पॅन्टीमधून बाहेर काढला. तिने आपली तर्जनी आणि मधले बोट मला दाखवत वर केले. तिची दोन्ही बोटे तिच्या कामरसाने बरबटली होती व लाईटमध्ये चमकत होती....

थेरडा म्हातारा भाग : ६

नंतर मग आठवडाभर काही घडले नाही आणि नयन टूरवरून परत आला. मग अजून एक आठवडा उलटला आणि एके दिवशी दुपारी नयन आणि लीना लंचसाठी आमच्याकडे आले. नॉर्मली ते दोघे ऑफीसमध्ये लंच घेतात पण त्या दिवशी नयनचे आमच्याच एरीयात काही काम होते तेव्हा त्याने आमच्याकडे लंचला यायचा विचार केला...

थेरडा म्हातारा भाग : ७

नंतर पुढच्या आठवड्यात एके संध्याकाळी मी आणि जान्हवी टीव्ही पाहत हॉलमध्ये बसलो होतो. तेवढ्यात फोनची बेल वाजली. मी फोनपासून जवळ होतो तेव्हा उठून मी फोन घेतला. "हॅल्लो!” मी म्हणालो. "हायऽऽऽऽ,” लीनाचा आवाज माझ्या कानात घुमला, ”हाऊ आर यु, पप्पा?" "फाईन!” मी चाचपत उत्तर...

थेरडा म्हातारा भाग : ९

थोड्या वेळेपूर्वीच मिसेस माथूरने माझा लंड चोखून मला कामतृप्त केले होते तरीही माझ्या मनात माझी सून, लीनाचा विचार येत होता. तिची पॅन्टी, तिचे नग्न फोटो सतत माझ्या बंद डोळ्यासमोर उभे राहत होते. मी तिच्या विचारात गढून गेलेलो असताना फोनची रिंग वाजली. मी डोळे बंद ठेवूनच हात...

थेरडा म्हातारा भाग : १०

अचानक लीनाने माझ्या पॅन्टवरील कडक लंडाच्या फुगीरपणावर हात ठेवला आणि मादकपणे म्हणाली, ”वाऊ, पप्पा. चांगलाच कडक झालाय तुमचा लंड. असा पॅन्टमध्ये जखडून ठेवला तर त्रास होईल त्याला. काढा बाहेर त्याला." असे बोलून तिने माझ्या पॅन्टची झिप खाली खेचली आणि आत हात घातला. माझ्या...

थेरडा म्हातारा भाग : ११

गाडीच्या आत आम्ही दोघेही आहे त्या अवस्थेत कसरत करत मागच्या सीटवर आलो. माझी पॅन्ट मी पुढच्या सीटवर असतानाच काढली होती आणि मागे आल्यावर मी माझे शर्ट काढून पुढच्या सीटवर टाकले. आता मी माझ्या सुनेसमोर पूर्ण नागडा होतो. पण लीनाच्या कंबरेला तिचा मिनी स्कर्ट अजूनही होता. मी...

थेरडा म्हातारा भाग : १२

माझ्या सुनेची विनंती आज्ञेसारखी मानून मी मागे झालो आणि सीटच्या दुसर्‍या टोकावर बसून मी खाली वाकलो. माझी जीभ मी लीनाच्या डाव्या गुडघ्याच्या वर मांडीवर टेकवली आणि चाटत चाटत मी वर सरकू लागलो. पूर्ण मांडी चाटल्यावर मी तिच्या जांघेत आलो. जांघेत चाटून मी तिच्या पुच्चीकडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!