Gammat Jammat

गंमत जंमत

"सागर ओळख पाहू मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे?” सारिकाताईने...

read more

error: नका ना दाजी असं छळू!!