ओळख पाहू?

“समीर, ओळख पाहू. मी आत कुठल्या रंगाची पॅन्टी घातली आहे??” श्वेताताईने चावटपणे हसत मला विचारले.
‘पॅन्टी’ हा शब्द माझ्या बहिणीच्या तोंडून ऐकला आणि माझ्या लंडाला एक सणसणीत आचका बसला! ‘माझी बहिण मला विचारतेय? ती स्वत:हून मला विचारतेय?? एक बहिण आपल्या छोट्या भावाला विचारतेय माझ्या पॅन्टीचा कलर काय ते सांग??? कसे शक्य आहे ते??’
माझे मलाच प्रश्न पडले आणि त्याचे उत्तरही माझे मीच दिले. ‘का नाही शक्य ते?? किती वर्षे झाली माझ्या मनात श्वेताताईबद्दल लैंगिक आकर्षणाचे फिलींग चालू झाले, फिलींग कायम राहिले आणि जसे माझे वय वाढतेय तसे ते अजूनच वाढत आहे. वयाच्या १४व्या वर्षापासून माझ्या मनात तिच्याबद्दल फिलींग्ज आहेत आणि आज मी ३५ वर्षाचा आहे. तिने चाळीशी गाठलीय पण तिशीतील मुलींना लाजवेल अशी सेक्सी अजूनही ती दिसते! १४व्या वर्षापासून आजपर्यंत मी किती गॅलन विर्य तिच्या नावाने गाळले आहे. अगणित वेळा तिला कल्पनेने इतके झवलो आहे की प्रत्यक्षात तिला झवलो असतो तर दर महिन्याला तिला मुल झाले असते.
जळी-स्थळी मला श्वेताताई दिसते. तिचे सौंदर्य, तिची मादक अदा, तिची भरगच्च फिगर चोवीस तास, प्रत्येक सेकंद माझ्या मनात ठसलेली असते. कितीदा तिला सेक्सी कपड्यात पाहिली. अर्धनग्न पाहिली. पूर्ण नागडी पाहिली. झवताना पाहिली. झवून घेताना पाहिली. तिच्या नवऱ्याला म्हणजे माझ्या जिजुंनाही तिच्या मादक सेक्सी अंगाची जितकी ओळख नसेल तितकी मला म्हणजे तिच्या भावाला होती. माझ्या बहिणीविषयीच्या लैंगिक आकर्षणापोटी, आसक्तीपोटी मी माझ्या लैंगिक स्वप्न-कल्पना शब्दबद्ध केल्या. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत माझ्या मनातील तिच्या फॅन्टसीच्या खुप खुप कथा लिहिल्या. कुठल्या कुठल्या साईटवर, ग्रुपवर त्या कथा पोष्ट केल्या. मला आवडेल त्या प्लॉटमध्ये, मला आवडेल त्या कॅरेक्टरमध्ये मी श्वेताताईला घातले आणि तिला मनसोक्त मागुन, पुढुन, खालुन, वरतुन, तिन्ही भोकांमध्ये झव झव झवले, चोद चोद चोदले.
अर्थात! माझ्या तिच्याबद्दलच्या लैंगिक आसक्तीची तिला नंतर कल्पना आली. ४/५ वर्षापुर्वी तिला माझ्या कथांचा सुगावा लागला आणि तिला सगळे सगळे माहीत पडले. माझी सगळी फिलींग तिला पुर्णपणे माहीत झाली. ऑफकोर्स! पण आता आम्ही दोघेही मॅच्युअर असल्याने आणि आमच्यातील संबंध बहिण-भाऊ नात्यापेक्षा मैत्रीच्या नात्यात जास्त रुजल्याने तिला माझे ते फिलींग तितके धक्कादायक वाटले नाही. तिने जरी त्याबद्दल कोठलीही नापसंती, राग, द्वेष, किंवा तिरस्कार व्यक्त केला नाही पण पसंतीही व्यक्त केली नाही. तेव्हा तिला माझ्या ह्या फिलींगबद्दल नक्की काय भावना आहेत हे मला खुप काळ कळले नाही.
पण मग नंतर नंतर माझ्या लक्षात यायला लागले की तिला माझ्या लैंगिक आकर्षणाबद्दल पसंती नाही पण नापसंतीही नाही. तिने तिरस्कार व्यक्त केला नाही म्हणजे भाऊ-बहिण सेक्स कल्पनेबद्दल ती ओके होती. तिला माहीत पडल्यानंतर बऱ्याच काळाने जेव्हा आम्ही अजून जास्त मोकळेपणे बोलू लागलो, चावट थटटा-मस्करी करू लागलो, सेक्स ह्या विषयावर मोकळेपणे बोलू लागलो. तेव्हापासून माझ्या आशा जास्त पल्लवीत झाल्या. माझ्या मनात श्वेताताईविषयी जे सेक्स्युअल फिलींग होते आणि आहे ते प्रत्यक्षात खरे होईल अशी आशा माझ्या मनात निर्माण झाली. त्या आशेला खतपाणी श्वेताताईच घालू लागली.
माझ्याशी चावट विनोद करणे, द्विअर्थी चावट बोलणे, माझ्यासमोर कपडे बदलणे, मला इथे-तिथे हात लावायचा चान्स देणे, नकळत घडतेय असे दाखवत चोरटे स्पर्शसुख घेऊ देणे. अश्या नाना प्रकारे श्वेताताई मला उत्तेजीत करत होती आणि माझी तिला झवायला मिळायची आशा दिवसेन दिवस अजूनच तीव्र होत होती. अनेकदा मी तिला कळत-नकळत, हिंट देत, द्विअर्थी संवादात झवण्याबद्दल विचारुन पाहिले, सुचवून पाहिले. आणि तिनेही तसेच कळत-नकळत, हिंट देत, द्विअर्थी संवादात माझ्या त्या शक्यता फेटाळल्या. तिने कधी स्पष्टपणे ‘नाही’ म्हटले नाही. प्रत्येकवेळी तिने तिचे उत्तर अनाकलनीय दिले. म्हणजे त्याचा अर्थ नाही पण असू शकेल किंवा हो पण असू शकेल.
अर्थात! मी कधी तिला स्पष्ट विचारले नाही, कधी तिच्यावर जबरदस्ती केली नाही की तिला काही करण्यास भाग पाडले नाही. मी मनात ठरवले होते की ‘मला काही घाई नाही. अगदी वयाची साठी आली आणि तेव्हा तिने मला चान्स दिला तरी विशीतल्या आवडीने, आसक्तीने मी तेव्हा तिला झवेल!’ अशी माझ्या मनाशी मी खुणगाठ बांधली होती. पण मला वयाच्या साठाव्या वर्षापर्यंत वाट बघावी लागणार नाही याची मला काहीशी खात्री होती. श्वेताताईचे निरस लैंगिक जीवन, तिच्या नवऱ्याबरोबरील तिचे नावापुरते लैंगिक संबंध, त्याला तिचे आणि तिला त्याचे राहिलेले क्वचित आकर्षण आणि माझी तिच्याबद्दलची दिवसेन दिवस वाढत चाललेली आसक्ती जिचा तिच्यावर परिणाम होत होता आणि तो मला दिवसेन दिवस जास्तच जाणवत होता.
तेव्हा श्वेताताईने मला तो प्रश्न विचारला आणि ते ऐकून माझ्या मनात काही क्षण ज्या आश्चर्याच्या भावना निर्माण झाल्या त्या पुढच्याच क्षणी विरुन गेल्या आणि त्याची जागा माझ्या आसक्तीने घेतली. तिने मला ‘पॅन्टीचा रंग सांग’ म्हणून विचारले आणि तिच्या चेहऱ्यावरील माझी नजर आपोआप खाली तिच्या जांघेत गेली. जणु काही तिने घातलेली टाईट स्लॅक पारदर्शक होणार होती आणि मला तिने आत घातलेली पॅन्टी दिसणार होती अश्या तऱ्हेने मी निरखून तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे बघायला लागलो.
‘पॅन्टी हा शब्द ऐकला की माझ्या मनात वेगळ्याच कामलहरी उठतात. त्यात ती माझ्या ‘बहिणीची पॅन्टी’ असेल तर स्वर्गसुखाची अनुभूती. माझ्या बहिणीच्या पॅन्टीचे मला किती आकर्षण आहे हे मी तुम्हाला सांगायची गरजच नाही. ‘बहिणीची अंर्तवस्त्रे’ कथेत मी माझ्या आकर्षणाबद्दल अगदी सविस्तर सांगितले आहे. त्या कथेतील बहुतांशी भाग सत्यकथा आहे. फक्त कथेत बहिणीबरोबर जो सेक्स घडलेला सांगितला आहे ती माझी फॅन्टसी होती. बाकी इतर गोष्टी साधारणत: तश्या घडल्या होत्या. अगदी वॉशबेसीनचे लिकेज चेक करताना श्वेताताईने मला दाखवलेल्या पॅन्टीचा प्रसंगही साधारण तसा घडला होता.
तेव्हा ‘पॅन्टी’. आणि खासकरुन ‘श्वेताताईची पॅन्टी’ हा माझ्या तर प्रचंड जिव्हाळ्याचा भाग होताच पण आताशा श्वेताताईच्या पण जिव्हाळ्याचा भाग झालेला होता. ती अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या, डिझाईनच्या, पॅटर्नच्या पॅन्टीज घालायची, दिवसातुन २/३ वेगवेगळ्या पॅन्टीज घालायची (खासकरुन जेव्हा मी तिच्याकडे मुक्कामाला असेल तेव्हा किंवा ती आमच्या घरी रहायला येते तेव्हा). मी तिच्याकडे मुक्कामाला असेल तेव्हा तिच्या बेडरुममध्ये नाहीतर टॉयलेटमध्ये, तर कधी कधी चक्क पॅसेजमध्ये कोठेतरी तिची पॅन्टी ‘पडलेली’ असायची. अर्थात! ती मला दाखवायला पडलेली असायची किंवा मी तिचा ‘उपयोग’ करून घ्यावा म्हणून पडलेली असायची हे मला कळत होते. मी पण तिची पॅन्टी घेऊन, तिचा मनसोक्त आस्वाद घेऊन, त्या पॅन्टीवर मूठ मारुन माझा लंड गाळायचो आणि तशीच माझ्या विर्याने भरलेली ती पॅन्टी पडुन द्यायचो.
आजच्या रक्षाबंधनानिमित्त मी कालच तिच्याकडे आलो होतो आणि कालपासून आज दुपारपर्यंत मी तिच्या ३/४ पॅन्टीवर मूठ मारली होती. जिजुंनी २/३ वर्षापुर्वी स्वत:चा बिझनेस चालू केला होता तेव्हा ते घरात क्वचितच असतात आणि गेले २ दिवस कोठे बाहेरगावी गेलेले होते. श्वेताताईची दोन्ही मुले हायर स्टडीसाठी बाहेरगावी रहात होती. तेव्हा ती बहुतेकवेळा घरी एकटीच असायची. तसे तर मी दर आठ-दहा दिवसातुन एक दोन वेळा तिच्याकडे मुक्कामाला रहायचोच आणि खास सणासुदीला तर हक्कानेच मुक्कामाला यायचो. रक्षाबंधन म्हटले तर हक्काचा भाऊ-बहिणीचा सण! तेव्हा तर मी कमीत कमी २ दिवस तरी तिच्याकडे रहायचोच.
आणि मग तिच्याकडे राहिलो की पदोपदी मला तिच्याकडुन वेगवेगळ्या प्रकारे नेत्रसुख, स्पर्शसुख, चावट संभाषण सुख मिळत असे. काल मी आल्यापासुन वेगवेगळ्या सुखांची रेलचेल चालू होती आणि ह्या वेळी तर त्याची मजा जरा जास्तच मिळत होती. अगदी सकाळी ती तिच्या रुममध्ये अंघोळ करून बाथरुममधुन बाहेर आली ती फक्त ब्रा आणि पॅन्टीवर. रुमचा दरवाजा सताड उघडा होता आणि मी बाहेर हॉलमध्ये बसलो होतो तेथुन ती मला स्पष्ट दिसत होती. तिने तेव्हा लाल रंगाची ब्रा-पॅन्टी घातली होती. तिने सकाळी लाल रंगाची ब्रा-पॅन्टी घातली होती म्हणजे तिच अंर्तवस्त्रे आता तिच्या अंगावर असतील ह्याची काहीच गॅरंटी नव्हती.
जसे मी आधी सांगितले तसे जेव्हा मी तिच्याकडे मुक्कामाला असेल तेव्हा ती दिवसातुन ३/४ वेळा तरी पॅन्टी (आणि ब्रा पण) बदलायची. अर्थात! ती अंगात घातलेले कपडे बदलायची आणि त्याबरोबर ब्रा-पॅन्टीही बदलायची. आज पण सकाळी अंघोळीनंतर तिने एक थोडासा सेक्सी नाईट गाऊन घातला होता. नंतर दुपारच्या जेवणाआधी रक्षाबंधनची राखी बांधायच्यावेळी तिने हिरव्या रंगाची काठापदराची साडी घातली होती (होम पेज पिकमध्ये पाहिले ना तुम्ही तिला). नंतर जेवून झाल्यावर मी हॉलमध्ये येऊन सोफ्यावर पडलो होतो आणि टिव्ही बघत होतो. श्वेताताईने किचनमधले काम आवरले आणि ती तिच्या रुममध्ये जाऊन साडी बदलुन राणी कलरचा टि-शर्ट व त्याच कलरची टाईट स्लॅक घालून आली होती.
आधी आम्ही थोड्या इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारल्या. मग आमच्या गप्पांचा विषय चावटपणाकडे झुकला आणि मग आम्ही पांचट थटामस्करी करू लागलो. आजच्या रक्षाबंधनानिमित्त तू मला काय देणार आणि मी तुला काय देणार ह्यावर आमची थोडी मिश्किल, चावट चर्चा झाली. इतर काही वस्तु देण्याबद्दल आम्ही बोललो पण काय द्यायचे हे फायनल झाले नाही. मध्येच श्वेताताई दोनदा उठून आत जाऊन आली. एकदा चहा करायला गेली तर दुसऱ्यांदा टॉयलेटला गेली. आणि त्यातच शेवटी बाहेर आल्यावर माझ्या समोर उभी रहात तिने अचानक मला तो प्रश्न विचारला!
तेव्हा श्वेताताईच्या टाईट स्लॅकच्या आत आत्ता कुठल्या रंगाची पॅन्टी होती हे सांगणे एक दिव्यच होते. बरे तिची ती स्लॅक जराही पारदर्शक किंवा पातळ नव्हता की त्यावरुन पॅन्टीचा रंग कळावा. वर तिने स्लॅकला मॅचिंग टि-शर्ट घातला होता जो बंद गळ्याचा होता आणि तिच्या कंबरेला व्यवस्थित झाकेल इतका लांब होता. तेव्हा तिच्या पॅन्टीचा रंग ओळखायला मला माझे सगळे कसब पणाला लावावे लागणार होते.
श्वेताताईच्या पुच्चीच्या भागाला निरखून पाहिल्यावर काही अंदाज आला नाही म्हणून मी माझी नजर वर तिच्या टि-शर्टच्या आत लपलेल्या भरगच्च छातीच्या उभारावर नेली. मी तिच्या उभाराकडे बघतोय हे पाहुन ती पुन्हा चावटपणे हसली आणि म्हणाली,
“आणि बरं का, समीर. माझी ब्रा. म्हणजे मी आत्ता घातलेली ब्रा माझ्या पॅन्टीच्या मॅचिंग कलरची आहे.”

ओळख पाहू? भाग : ९

"इतके काय स्पेशल आहे माझ्या पुच्चीत, समीर? की तू इतके टक लावून पहात रहावेस." तिने न राहवून विचारले."ही माझ्या बहिणीची पुच्ची आहे. बहिणीची पुच्ची जी भावाने बघायला नाही पाहिजे. भावाला जगातील ही एकच गोष्ट कधी बघायला मिळत नाही जे भाग्य मला लाभले आहे. जे बघायला मिळु नये ते...

ओळख पाहू? भाग : ८

उदासपणे असे म्हणत मी खाली गुढगे टेकुन बसलो आणि माझी नजर मी श्वेताताईच्या जांघेमध्ये दिसणाऱ्या तिच्या स्लॅकवरील पुच्चीच्या भागावर टाकली. काही क्षण मी तिच्या पुच्चीच्या भागाकडे टक लावून पहात राहिलो आणि श्वेताताई वरुन माझ्याकडे बघत होती."काय पहातोस? तिच्यावरचा तुझा चान्स...

ओळख पाहू? भाग : ७

माझी शंका खरी ठरली आणि थोड्या वेळाने श्वेताताईच अस्वस्थ होत मला म्हणाली,"तुला काही नाही वाटत? तुझा लाईफ-टाईम चान्स गेला म्हणून?""वाटतं ना. खुप वाईट वाटतंय. पण काय करणार. आता तुच सगळे कॅन्सल झाले म्हटलेय तर मी काय करणार?""मघाशी तर टॉयलेटच्या दारात येऊन माझी मनधरणी करत...

ओळख पाहू? भाग : ६

मी तिन्ही ठिकाणची माझी तीव्रता वाढवली. हिरिरीने मी तिची जीभ चोखत तिला कसुन चुंबू लागलो आणि त्याचवेळी तिच्या पुच्चीत माझे मधले बोट आत-बाहेर करत तिचा दाणा अंगठ्याने जोरात घासू लागलो. झालेच तर मागे तिच्या बोच्याच्या भोकावर मधले बोट दाबुन तिला अजूनच चेकळवू लागलो.आणि...

ओळख पाहू? भाग : ५

त्या स्पर्शाने श्वेताताईच्या अंगाला एक झटका बसला आणि ती पूर्ण शहारली! तिने मला घटट आवळुन धरले आणि माझ्या लंडावर स्वत:ला पूर्ण जखडुन घेतले. मी हळुवारपणे माझ्या चेकाळलेल्या बहिणीच्या बोच्याच्या भोकावर माझे बोट फिरवायला लागलो. मी जसे माझे बोट तिथे फिरवत होतो तसे तिची...

ओळख पाहू? भाग : ४

तिच्या दोन्ही बगलेतुन मी बोटे वर तिच्या काखेत नेली आणि तिच्या घामोजलेल्या काखेच्या फुगीर भागावर मी बोटे फिरवू लागलो. तिला पुन्हा किंचित गुदगुल्या झाल्या आणि तिने आपले अंग हलवले. मी तिच्या काखेची ती किंचित जाडसर निबर त्वचा बोटाच्या मध्ये धरली आणि ती त्वचा दाबायला...

ओळख पाहू? भाग : ३

"माझ्या पुच्चीपर्यंत जायची गरज नाही. तिकडे खाली तुला काही करायला मिळणार नाही." श्वेताताईने असे म्हटले खरे पण तिच्या बोलण्यात अजिबात ठामपणा नव्हता."खाली तर मेन स्पॉट आहे, ताई. आता तू पॅन्टीबद्दल विचारतेय ती पॅन्टी कोठे घालतेस तू? तुझ्या पुच्चीवर ना. मग त्या पुच्चीशी...

ओळख पाहू? भाग : २

तिने तसे म्हटल्यावर पुन्हा जणु तिचा टि-शर्ट पारदर्शक होऊन मला आतली ब्रा दिसणार होती अश्या तऱ्हेने मी तिच्या उन्नत उभारांकडे टक लावून पहायला लागलो. माझ्या बहिणीच्या छातीचे उभार म्हणजे काय! प्रचंड गोलाकार आणि भरलेले दोन गोळे होते ते! तिला स्वत:ला कल्पना होती की तिच्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!