वेगळा छंद भाग : ११

काही क्षणानंतर जेव्हा माझा लंड गळायचा थांबला तेव्हा मी तिच्या अंगावरून खाली सरकलो आणि तिच्या बाजूला पडून राहलो. आमची उत्तेजना ओसरून आम्ही जेव्हा नॉर्मल लेवलवर आली तेव्हा आम्ही बोलायला सुरुवात केली.

“काय मग राहुल, मजा आली की नाही?” पूजाताईने मादक स्वरात मला विचारले.

“खूपच ताई, अशी मजा सारखी सारखी घ्यावीशी वाटते. सतत तुला झवायला मिळावे असे मला वाटत आहे.”

“हो, मलाही तुझ्याकडून सारखे झवून घ्यावेसे वाटतेय.” तिचा मादक आवाज आता सिरीअस झाला, “पण आपल्याला काळजी घ्यायला हवी. आपण मिळेल त्या चान्सला नक्कीच झवूया पण आपल्याला जास्त रिस्क घेता येणार नाही. आपल्याला मुले आणि तुझे जिजू यांना विसरून चालणार नाही. त्यांच्यापासून आपल्याला सावध रहायला लागणार.”

“काही काळजी करू नकोस ताई, त्यांना ते कधीही कळणार नाही. आता हेच बघ ना. माझे तुझ्या अंतर्वस्त्राच्या आकर्षणाबद्दल कोणालाही माहीत नाही. तुझ्या बद्दलची माझी कामवासना मी कोणालाही जाणवून दिली नाही की कोणाला ती कळली नाही. तेव्हा त्या बाबतीत माझ्याकडून तरी तू निश्चिंत रहा.”

“ते तर आहेच, राहुल आणि कोणाला कळण्याचे चान्सेस फारच कमी आहेत कारण आपले नातेच तसे आहे. आपण बहीण भाऊ आहोत तेव्हा कोणी कल्पनाही करणार नाही की आपण एकमेकांना झवतोय. आपल्या या नात्याचा फायदा आपल्याला मिळणार आहे.”

“अगदी बरोबर ताई, कोणी कल्पनाही करणार नाही की मी माझ्या ह्या लाडक्या बहिणाला झवतो आणि ही माझी बहीण आपल्या भावाकडून झवून घेते.”

आम्ही दोघेही खळखळून हसलो. मग आम्ही उठलो. आम्हाला वेळेचे काही भानच नव्हते. ऑलरेडी बराच उशीर झालेला होता व दुपारच्या जेवणाचा काही पत्ताच नव्हता. आम्ही झवण्यात इतके मग्न होतो की पोटाच्या भुकेचे आम्हाला भानच नव्हते.

पण आता आम्हाला भूक जाणवायला लागली तेव्हा आम्ही बाहेरून हॉटेलमधून जेवण मागवले व खाल्ले. आमचे जेवण होऊन आम्ही जेमतेम रिलॅक्स होतोय तोवर मुले स्कूलमधून घरी आली. मग रात्रीचे जेवण होईपर्यंत तरी आमच्यात काही घडले नाही.

मुलांच्या नकळत आम्ही बहीण-भाऊ एकमेकांना इशारे करत होतो, आमच्या नजरेचे सूचक कटाक्ष एकमेकांवर टाकत होतो. आता तर पूजाताई आपल्या कपड्यांबाबत अगदीच केअरलेस झाली होती.

मी समोर असताना आता मला तिचे ब्रेसीयरमध्ये कसलेले छातीचे उभार वारंवार दिसू लागले. उठता बसताना तिचा गाऊन इतका वर होऊ लागला किंवा पायावरून घसरू लागला की तिची आत घातलेली पॅन्टी सहज मला दिसू लागली.

जेवल्यानंतर मी हॉलमध्ये टीव्ही बघत बसलो होतो. मुले नुकतीच त्यांच्या रूममध्ये झोपायला गेली होती व पूजाताई किचनमध्ये आवरत होती. मुले झोपायला जाऊन जेमतेम दहा मिनिटे झाली होती आणि पूजाताई किचनमधले आवरून हॉलमध्ये आली.

ती येत असल्याची चाहुल मला आधीच होती तेव्हा मी माझा लंड माझ्या शॉर्टमधून बाहेर काढून हातात घेऊन सोफ्यावर बसलो होतो. ताई हॉलमध्ये आल्यावर मला तसे लंड हातात घेऊन बसलेले पाहून ती चावटपणे हसली आणि म्हणाली,

“राहुल, नालायका! असे निर्लज्जसारखे लंड बाहेर काढून बसणे किती डेंजर आहे माहीत आहे ना? मुले पटकन बाहेर येऊ शकतात.”

“येऊ दे ना. पण मी पटकन असे करू शकतो.” असे म्हणत मी पटकन माझी शॉर्ट वर करत माझा लंड झाकून घेतला व तिच्याकडे बघून हसायला लागलो.

“वेरी स्मार्ट बॉय.” हसत हसत पूजाताई म्हणाली आणि येऊन माझ्या पुढयात उभी राहिली.

मी पुन्हा माझी शॉर्ट खाली करून माझा लंड बाहेर काढला व नजर वर करून पूजाताईकडे बघितले. तिला माझा इशारा कळला आणि ती खाली वाकून माझ्या पायांमध्ये गुडघ्यावर बसली. माझा लंड हातात घेऊन ती कुरवाळू लागली आणि म्हणाली,

“तरीही मला असे वाटते की आपण असे उघडपणे करून मोठी रिस्क घेत आहोत. तेव्हा आपण आत बेडरूममध्ये गेलेले बरे.”

ती खाली वाकली आणि माझा लंड तोंडात घेऊन चोखू लागली. तिने जरी तसे म्हटले तरी ती तेथेच हॉलमध्ये माझा लंड चोखायला लागली. म्हणजे माझा लंड बघून तिलाही राहवले नाही आणि माझा लंड चोखण्याचा मोह तिला आवरता आला नाही. ती माझा लंड आवडीने चोखायला लागली.

ती चोखण्यात मग्न झाली आणि मी तिचा गाऊन काढायला लागलो. माझा लंड जराही तोंडातून बाहेर न काढता तिने मला तिचा गाऊन काढून दिला. फक्त जेव्हा गाऊन तिच्या गळ्यातून काढताना काही क्षण तिने माझा लंड तोंडातून बाहेर काढला व एकदा गाऊन काढून टाकल्यावर पुन्हा ती माझा लंड चोखू लागली.

आता पूजाताई फक्त ब्रेसीयर, पॅन्टीवर होती. तिला इतक्या जवळून अंतर्वस्त्रावर पहाण्याची माझी ही पहिलीच वेळ होती. मी तिच्या ब्रेसीयरवरून हात फिरवू लागलो.

तिच्या ब्रेसीयरचे खांद्यावरील पट्टे, पाठीवरील पट्टे, पुढून तिच्या ब्राचे कप, अगदी एक एक सेंटिमीटर भागावरून मी माझी बोटे आणि हात फिरवत होतो. मग मी तिला ओढून वर सोफ्यावर माझ्या बाजूला बसवले व माझा लंड चोखणे चालू ठेवायला लावले.

ह्या पोझीशनमध्ये मला तिची पाठ आणि नितंब हाताळायला मिळत होते. मी तिच्या नितंबावरील पॅन्टीवर हात फिरवू लागलो. तिच्या पॅन्टीच्या लेगमध्ये बोटे घालून फिरवू लागलो. तिच्या नितंबामधील फटीत बोटे फिरवून तिच्या पुच्चीवर बोटे फिरवू लागलो.

मला माझ्या बहिणीच्या अंतर्वस्त्राचे इतके आकर्षण होते की आता चान्स मिळाला होता तेव्हा ती अंतर्वस्त्रे तिच्या अंगाला जेथे जेथे चिकटली होती तो प्रत्येक मिलीमीटर भाग मला हातळावासा वाटत होता व त्यावर बोटे फिरवावीशी वाटत होती.

त्याने मी लवकरच कामोत्तेजित झालो व माझ्या लंडातून वीर्य स्खलनाच्या भावना उसळ्या मारू लागल्या. लवकरच मी स्खलित होऊन पूजाताईच्या तोंडात वीर्य सोडू लागलो. एकही थेंब तिने आपल्या तोंडातून बाहेर पडू दिला नाही व माझे सारे वीर्य गिळून घेतले. माझे वीर्य स्खलन झाल्यानंतर मी थकून पडून राहलो व तिला म्हणालो,

“ताई आज मी बऱ्याच वेळा फिनिश झालो आहे, मला नाही वाटत माझा लंड आता कडक होईल.”

“डोंट वरी डियर, माझी छाती चोखायला लाग, मग बघ कसा टणकन उभा राहतो तुझा लंड.”

पूजाताईने आपल्या ब्रेसीयरचे कप खाली खेचले व आपल्या छातीचे उभार बाहेर काढले मग मागे सोफ्यावर लवंडत तिने मला आपल्या अंगावर ओढले व माझे तोंड आपल्या छातीवर दाबले. मग मी तिच्या अंगावर पडून तिची छाती चोखू लागलो. तिचा निप्पल तोंडात घेऊन मी चघळत होतो, चोखत होतो, चावत होतो. तिचे उभार दाबत होतो, चोखत होतो, कुस्करत होतो.

पूजाताईने म्हणलेले अगदी खरे झाले! लवकरच माझा लंड कडक झाला. तिला आपल्या पायावर दबत असलेला माझ्या लंडाचा कडकपणा जाणवला आणि तिने मला वर ओढले. आपली पॅन्टी बोटाने बाजूला करत तिने आपली पुच्ची उघडी केली आणि मी बरोबर तिच्या भोकात माझा लंड सारला. मग तेथे सोफ्यावरच मी तिला झवू लागलो.

तिच्या अंगावर तिची अंतर्वस्त्रे होती आणि त्यात ती मला एकदम सेक्सी वाटत होती. असे तिच्या अंगावर फक्त ब्रेसीयर, पॅन्टी ठेवून तिला झवण्याची कल्पना मी शेकडो वेळा केली होती आणि आता ती माझी कल्पना प्रत्यक्षात खरी झाली होती. तेव्हा मोठ्या हिरीरीने मी तिला झवत होतो.

बराच वेळ तसे झवल्यानंतर पूजाताईने मला खाली घेतले व ती वर आली. माझ्या अंगावर बसून तिने माझा लंड आपल्या पुच्चीत घेतला. व ती माझ्या लंडावर मागे पुढे होत झवून घेऊ लागली. आपला पुच्चीदाणा ती माझ्या लंडाच्या वराच्या भागावर घासून ती कामोत्तेजित होत होती. लवकरच तिची कामतृप्ती झाली!

कामतृप्त होऊन ती माझ्या अंगावर पडली. मी तिचे दोन्ही नितंब धरत थोडे वर उचलले आणि खालून वर फटके मारत तिला झवू लागलो. काही क्षणात ती पुन्हा उत्तेजित झाली व पुन्हा माझ्या लंडावर वरखाली होऊ लागली.

आता आम्ही दोघेही त्वेषाने एकमेकांना धक्के देत झवू लागलो. लवकरच आम्ही दोघे एकदमच स्खलित झालो. आम्ही दोघेही झडल्यावर एकमेकांच्या मिठीत पडून राहलो. नंतर आम्ही जेव्हा नॉर्मल झालो तेव्हा आम्ही उठलो व आपापल्या रूममध्ये निघून गेलो.

त्या दिवसानंतर मी जसा जसा चान्स मिळेल तसा माझ्या बहि‍णीला झवू लागलो. तिच्या अंतर्वस्त्राच्या आकर्षणामुळे मी तिला कधीही पूर्ण नागडी केली नाही. तिच्या अंगावर ब्रेसीयर, पॅन्टी ठेवून मी तिला झवत असे. ब्रेसीयरवरून मी तिचे छाती चोखत असे, दाबत असे.

माझा सगळ्यात आवडता प्रकार म्हणजे पॅन्टीने आच्छादलेली तिची पुच्ची चोखणे. कित्येकदा पॅन्टीवरून तिची पुच्ची आणि दाणा चोखून मी तिला कामतृप्त केले आहे. आपली पॅन्टी बोटाने बाजूला धरून ती जेव्हा माझा लंड आपल्या पुच्चीत घालून घेत माझ्याकडून झवत असे तेव्हा मी वेडापिसा होत असे.

तिच्या अंगावर ब्रेसीयर, पॅन्टी ठेवून तिची ती अंतर्वस्त्रे इंच इंच करत चाटणे हा सुद्धा माझा एकदम फेवरेट आयटम होता. माझ्या लाळेने मी तिची अंतर्वस्त्रे अक्षरश: ओली करत असे व त्यांना तोंडाने चोखत असे. माझ्या बहि‍णीला ते फार आवडायचे.

माझ्यासाठी ती नाना प्रकारची अंतर्वस्त्रे विकत घेऊन घालायची. अंतर्वस्त्रातला हार्डली एखादा असा प्रकार असावा जो तिने माझ्यासाठी घातला नसावा. माझ्याकडे माझ्या बहिणीच्या त्या सेक्सी अंतर्वस्त्राचे पूर्ण कलेक्शन पडले आहे. माझ्या बहि‍णीची अंतर्वस्त्रे म्हणजे माझा जीव की प्राण आहेत.

वेगळा छंद

मला माहीत नाही स्त्रियांच्या अंतर्वस्त्रांचे माझे आकर्षण कधी चालू झाले ते. पण मला आठवते की बारावीनंतर जेव्हा मी पार्ट टाईम जॉब चालू केला त्यानंतरच मला स्त्रियांच्या ब्रेसीयर व पॅन्टीजचे आकर्षण वाटू लागले. मॅगझिन मधील अर्धनग्न स्त्रियांचे फोटो माझ्या नजरेस पडू लागले...

वेगळा छंद भाग : २

पूजाताई आलेली असली की मध्यरा‍त्री नंतर मी गुपचूप खाली यायचो. मग दोरीवरील तिची ब्रेसीयर आणि पॅन्टी काढून मी पुन्हा वर यायचो. माळ्याचा दरवाजा बंद करून घेतला की मी निश्चिंत व्हायचो. मग मी ती ब्रेसीयर व पॅन्टी मनसोक्तपणे वरखाली उलटी सुलटी करून बघत असे. त्याच्या टॅगवरील...

वेगळा छंद भाग : ३

नाइलाजाने मग मी नंतर खाली गेलो व माझे सकाळचे कार्यक्रम आवरू लागलो. नंतर दिवसभर मी घराबाहेरच राहलो. संध्याकाळी घरी आल्यावर मला धास्ती वाटत होती की कदाचित आई मला फाइलावर घेईल. पण तसे काही झाले नाही. पुढचे २-३ दिवस मी साळसूदपणे वागत होतो आणि मला भीती होती की काहीतरी होईल...

वेगळा छंद भाग : ४

नंतर काही दिवस असेच चालत राहले. जेव्हा जेव्हा मी पूजाताईकडे राहायचो तेव्हा तेव्हा रात्रीचा मी तिची ब्रेसीयर, पॅन्टीज घेऊन मूठ मारायचो व ती अंतर्वस्त्रे तेथेच ठेवायचो. नंतर सकाळी पूजाताई धुतलेल्या कपड्यातील दुसरा एखादा जोड न घालता तोच जोड घालायची जो मी मूठ मारायला...

वेगळा छंद भाग : ५

पूजाताई बाकी मला चान्स देण्यात चुकत नव्हती. ब्लाउजमधून, गाऊनमधून तिच्या ब्रेसीयरचे पट्टे नेहमीच बाहेर दिसत असत. शक्य असेल तेव्हा कपडे बदलताना मला तिच्या अंगावरील अंतर्वस्त्राचे दर्शन ती घडवत होती. आताशा तिच्या गाऊनचे हूक, ब्लाउजचे हूक बऱ्याचदा उघडे राहू लागले ज्याने...

वेगळा छंद भाग : ६

रात्री बराच उशीर झाला होता तेव्हा दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी फार उशिरा उठलो. ऑफिसला जायला उशीर झालाच होता तेव्हा मी हाफ-डे जायचे ठरवले. अंघोळ वगैरे आटपून मी बाहेर आलो तेव्हा मुले शाळेत गेलेली होती. पूजाताई किचनमध्ये होती. मी किचनमध्ये गेलो तेव्हा ती सिंकच्या खालील...

वेगळा छंद भाग : ७

पूजाताईच्या मिस्टरांचा फोन होता तेव्हा ती फोनवर बोलत होती. मी कपडे वगैरे घालून तयार झालो आणि बाहेर जाऊन एका प्लंबरला घेऊन आलो. त्या प्लंबरने लिकेज शोधून काढला व सांगितले की पाईपचा तुकडा बदलावा लागेल. मग त्याच्या बरोबर जाऊन मी पाईपचा तुकडा आणि इतर गोष्टी घेऊन आलो. मग...

वेगळा छंद भाग : ८

पूजाताईचे मिस्टर तिला झवत होते की नाही कोणास ठाऊक, कारण बरेच दिवस उपाशी असलेल्या जनावरासारखी ती माझ्या लंडावर तुटून पडली. माझा लंड आपल्या पुच्चीत घेऊन माझी बहीण मागे पुढे होऊ लागली व आपली पुच्ची झवून घेऊ लागली. मीपण मग मागे पुढे होत तिला झवू लागलो. तिच्या तोंडातून...

वेगळा छंद भाग : ९

पूजाताईने आता माझा लंड एका हाताने पकडून हलवायाला सुरुवात केली आणि दुसर्‍या हाताने ती माझ्या गोट्या कुरवाळू लागली. पूर्ण वेळ ती माझ्या डोळ्याला डोळा भिडवून होती. "मागे जेव्हा पहिल्या वेळी तुझ्याजवळ माझी ब्रेसीयर, पॅन्टी मला सापडली तेव्हा खरे मला हे माहीत झाले. मला एक...

वेगळा छंद भाग : १०

पूजाताईने तसे म्हणल्यावर मी उत्साहाने तिच्या पुच्चीत माझी दोन बोटे घालून आतबाहेर करू लागलो. जणू मी तिला बोटांनी झवत होतो. माझ्या बोटाच्या झवण्याने तीही उत्तेजित होत होती व माझा कडक लंड जोरजोराने हलवत होती. माझ्या लंडाचा कडकपणा आणि माझी उत्तेजना पाहून शेवटी ती म्हणाली,...

error: नका ना दाजी असं छळू!!