वेगळा छंद भाग : ५

पूजाताई बाकी मला चान्स देण्यात चुकत नव्हती. ब्लाउजमधून, गाऊनमधून तिच्या ब्रेसीयरचे पट्टे नेहमीच बाहेर दिसत असत. शक्य असेल तेव्हा कपडे बदलताना मला तिच्या अंगावरील अंतर्वस्त्राचे दर्शन ती घडवत होती.

आताशा तिच्या गाऊनचे हूक, ब्लाउजचे हूक बऱ्याचदा उघडे राहू लागले ज्याने खाली वाकल्यावर ब्रेसीयरमध्ये बंदिस्त असलेले तिच्या छातीचे गोळे बाहेर पडायला उत्सुक असलेले दिसत असत. पण मला जाणवत होते की माझ्याप्रमाणे तीही आमची एकांतातील गंमत मिस करत होती. आणि ती गंमत अनुभवण्यासाठी तीही अधीर झाल्यासारखी वाटत होती.

माझा अंदाज अगदी खरा होता! कारण जेव्हा तिच्या मिस्टरांची टूरवर जाण्याची तारीख नक्की झाली तेव्हा तिने पहिले मला फोन करून ते सांगितले व तिला सोबत म्हणून रहायला येशील का असे विचारले.

नॉर्मली ती आईला फोन करायची व सांगायची आणि मग आई मला बोलायची व तिला सोबत म्हणून रहायला जाण्यास सांगायची. पण या वेळी तिने स्वत:हून मला फोन केला आणि तिचा आवाज मला थोडा उत्तेजित असल्यासारखा वाटला. तिच्यापेक्षा जास्त मीच एक्साईट झालो होतो.

मग ज्या दिवशी पूजाताईचे मिस्टर टूरवर गेले त्या दिवशी संध्याकाळी मी तिच्याकडे रहायला गेलो. तिने माझे जरा जास्तच प्रेमाने स्वागत केले. किचनमध्ये काम करताना माझ्याशी बोलण्याच्या निमित्ताने तिने मला तिच्या आसपासच उभे ठेवले.

नेहमीप्रमाणे तिच्या गाऊनमधून तिने आत घातलेल्या ब्रेसीयरचे पट्टे बाहेर डोकावत होते. खाली वाकताना तिच्या गळ्यातून ब्राचे कप आणि त्यामध्ये ठासून भरलेली तिची छाती दिसत होती. त्यावरून मी ओळखले की ती ब्रेसीयर नवीन होती. अगदी लेसी एंब्रॉयडरी असलेली ती ब्रेसीयर वाटत होती.

अच्छा! म्हणजे बऱ्याच दिवसांनी खास मला दाखवण्यासाठी तिने नवीन ब्रेसीयर खरेदी करून घातली होती आणि कदाचित पॅन्टीजही!

नंतर जेवण वगैरे झाल्यानंतर तिने मुलांना त्यांच्या रूममध्ये झोपायला जाण्यास सांगितले. पण मुले माझ्याबरोबर हॉलमध्ये बसून टीव्हीवर सिनेमा पाहत होती तेव्हा ते जायला तयार नव्हते. आता मुले झोपायला गेल्याशिवाय मी माझ्या रूममध्ये जाणार नव्हतो.

आणि मी रूममध्ये गेल्याशिवाय आमची गंमत चालू होणार नव्हती. तेव्हा मुले झोपायला जाईपर्यंत टाईमपास करण्यासाठी पूजाताईने किचनच्या ओट्याखालची कॅबिनेट साफ करायला घेतली. अर्ध्या-पाऊण तासानंतर मुले पेंगायला लागली व झोपायला आपल्या रूममध्ये गेली.

मग मीही उठलो व बाल्कनीत आलो. ड्राईंग रॅकवर मी नजत टाकली तर तेथे मला पूजाताईची एकच ब्रेसीयर, पॅन्टी दिसली. बघताच क्षणी ती ब्रेसीयर, पॅन्टी माझ्या नजरेत भरली!

माझ्या आवडत्या काळ्या रंगाची ती अंतर्वस्त्रे होती. मी ती ब्रेसीयर, पॅन्टी हातात घेऊन त्याचे निरीक्षण केले तर माझ्या लक्षात आले की ती अंतर्वस्त्रे अगदी नवी कोरी होती. म्हणजे ती अंतर्वस्त्रे जरी ड्राईंग रॅकवर वाळत घातलेली होती तरी ती वापरल्यासारखी किंवा धुतल्यासारखी दिसत नव्हती.

पटकन मला स्ट्राईक झाले! अरे ही अंतर्वस्त्रे तिने अंगावर घातलेल्या अंतर्वस्त्रासारखी नवीनच आहेत. पूजाताईला खात्री होती की मी तिची अंतर्वस्त्रे मूठ मारायला घेणार तेव्हा तिनेच आपली नवी कोरी ब्रेसीयर, पॅन्टी माझ्यासाठी तेथे ठेवली होती.

आई गं! नुसत्या त्या विचाराने माझा लंड सणकन ताठरला! मला आता धीर धरवेना. तसेही बरेच दिवस झाले होते मी पूजाताईची अंतर्वस्त्रे घेऊन मूठ मारली नव्हती.

मग मी लगबगीने माझ्या रूममध्ये आलो. सगळे कपडे काढून मी पूर्ण नागडा झालो व नेहमीसारखा बेडवर असा बसलो की मला बाजूच्या आरशातून दरवाज्यात आलेली पूजाताई दिसेल. मग मी पूजाताईची ती अंतर्वस्त्रे न्याहाळू लागलो.

ती ब्रेसीयर, पॅन्टी अगदी पारदर्शक अशी नायलॉनची होती. तिने जर अंगात घातली तर छातीच्या उभारांवरील तिची बोंडे आणि अरोला त्यातून स्पष्ट दिसणार होते. पॅन्टीही इतकी पारदर्शक होती की त्यातून तिची पुच्ची आणि पुच्चीवरील केस नक्कीच दिसणार होती. तेव्हा ताईने ती ब्रेसीयर, पॅन्टी घातली तर ती कशी दिसेल आणि तिचे नाजूक अवयव त्यातून कसे दिसतील या कल्पनेत मी रंगून गेलो.

पूजाताई तिकडे किचनमध्ये साफसफाई करत होती पण ती बहुतेक माझा कानोसा घेत होती कारण थोड्या वेळातच मला दरवाज्यात तिची सावली दिसली. मी हळूच आरशात पाहिले तर पूजाताई आलेली होती व मला गुपचूप बघत होती.

आता ती बघत आहे याची जाणीव झाल्यावर मी माझा कडक झालेला लंड हलवायाला सुरुवात केली. मग मी तिची पॅन्टी माझ्या लंडावर गुंडाळली आणि लंड हलवू लागलो. त्याच वेळी मी तिच्या ब्रेसीयरचे कप एक एक करत माझ्या तोंडात घेऊन चोखू लागलो.

माझ्या बहि‍णीने आपली नवी ब्रेसीयर, पॅन्टी माझ्यासाठी ठेवली. मला मूठ मारायला ठेवली. माझ्या लंडावर गुंडाळायला ठेवली आणि आता बाहेरून बघतेय की कशी मी तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी वापरतोय ते, असे विचार करत मी माझी कामोत्तेजना वाढवू लागलो.

कामांध होऊन मी माझ्या बहि‍णीसमोर लंड हलवू लागलो. आरशातून मी हळूच बघितले तर मला स्पष्टपणे दिसले की पूजाताईने आपला हात मांड्यांमध्ये दाबलेला होता. ते पाहून मी अजूनच चेकाळलो. मला माझे भान राहले नाही. मग मी वासनेच्या भरात पूजाताई आणि तिची अंतर्वस्त्रे याबद्दल घाण घाण बोलू लागलो. जे मी याआधी कधी केले नव्हते.

“ओहऽऽ ताई, किती छान आहेत तुझी ही अंतर्वस्त्रे. माझा एकदम आवडता रंग आहे हा काळा. किती पारदर्शक आहे तुझी ही ब्रेसीयर. तू अंगावर घातली तर तुझी ती मदमस्त, भरगच्च छाती त्यातून स्पष्ट दिसेल. तुझा कडक निप्पल सहज दिसेल.

“तुझी ही पॅन्टी सुद्धा, किती सेक्सी आहे, किती मुलायम आहे. मला किती मजा वाटते, माझ्या कडक लंडावर तिला फिरवताना. तुझ्या पुच्चीची भेग, तुझ्या पुच्चीचे केस यातून नक्कीच दिसतील. मला ते बघायचे आहे. मला तुझी पुच्ची या पॅन्टीमधून बघायची आहे. माझा हा एकदम फेवरेट कलर आहे. ओहऽऽ आहऽऽ” मी शुद्धीवर नसल्यासारखा बडबडू लागलो.

तसे मूठ मारताना असे काही बडबडायचे धाडस मी करत नसे कारण कोणी ऐकले तर पंचाईत होईल असा मी विचार करायचो. पण जेव्हापासून पूजाताई मला मूठ मारताना प्रत्यक्ष बघायला लागली तेव्हापासून माझ्या मनात तसे स्पष्टपणे बडबडायचे विचार येऊ लागले.

तिला तर आता माहीत झालेच होते तेव्हा मग माझ्या मनातील खरे विचार का नाही तिला ऐकवायचे? तिला पण कळू दे की तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी मला नुसतीच आवडत नाही तर त्याच्याबरोबर तीही मला आवडते. तिच्याबद्दल माझ्या मनात कामवासना आहे. तिला झवण्याची माझी इच्छा आहे. तेव्हा खास तिला ऐकवण्यासाठी मी घाण घाण बोलू लागलो.

“आहहऽऽ ताई, तुझी पुच्ची या पॅन्टीमध्ये कशी फुलून दिसेल. तुझे भरीव नितंब या पॅन्टीमध्ये कसे गच्च बसतील. बघ, तुझ्या ह्या सेक्सी ब्रेसीयर, पॅन्टीने माझा लंड किती कडक झालाय. त्याला आता दम धरवत नाही गं ताई, आता तो गळणार आहे, माझा लंड तुझ्या पॅन्टीमध्ये गळणार आहे. तुझी पॅन्टी माझ्या वीर्याने भरणार आहे. आहऽऽ ताई झवलो गं तुला, तुझी पुच्ची झवलो गं मी, झालो मी फिनिश. हे बघ आले माझे वीर्य बाहेर, तुझ्या पॅन्टीवर.”

मनाला येईल तसे मी माझ्या बहि‍णीबद्दल बडबडू लागलो. मी आरशातून पाहिले तर पूजाताईने आपला गाऊन थोडा वर केला होता व आपला हात आत घातला होता. नक्कीच तिचा हात आतमध्ये तिच्या पॅन्टीमध्ये घुसलेला होता व ती आपला पुच्चीदाणा घासत होती.

माझी बडबड माझी बहीण ऐकतेय व त्या बडबडीने तीही कामोत्तेजित होतेय ही भावना मला कामोत्तजनेच्या शिखरावर घेऊन गेली.

जसे माझ्या लंडातून वीर्य स्खलनाच्या लहरी वाहू लागल्या तसे मी पूजाताईची पॅन्टी माझ्या लंडासमोर धरली. आणि मग माझ्या लंडातून वीर्याच्या पिचकाऱ्या उडल्या आणि तिची पॅन्टी माझ्या वीर्याने भरू लागली.

तिच्या पॅन्टीचा पुच्चीचा भाग मी बरोबर माझ्या लंडाच्या सुपाड्यासमोर धरला आणि पुढच्या एक दोन पिचकाऱ्या बरोबर त्या भागावर उडू दिल्या. मग मी तिची पॅन्टी माझ्या लंडाच्या सुपाड्यावर गुंडाळली व शेवटच्या एक दोन लहान पिचकाऱ्या त्या पॅन्टीच्या मऊ मटेरियलचा स्पर्श अनुभवत सोडल्या.

माझ्यावरील कामवासनेचा अंमल कमी कमी होत गेला आणि मी शांत होत गेलो. माझा लंड पूर्ण गळून गेला आणि कोमजल्यासारखा मलूल झाला. पूर्ण शांत होऊन जेव्हा मी भानावर आलो तेव्हा माझ्या लक्षात आले की मी पूजाताईची ती नवीन पॅन्टी माझ्या वीर्याने भरून टाकली आहे. मी पटकन बाजूच्या आरशात बघितले तर पूजाताई आधीच गेलेली होती.

शीट! ताईची पॅन्टी माझ्या वीर्याने ओली झाली! नॉर्मली मी तसे होऊन देत नाही पण आज मी प्रमाणाच्या बाहेर कामोत्तेजित होतो तेव्हा माझ्याकडून तसे घडले होते. तिला ती उद्या घालायची असेल. सकाळी तिने जर अशी वीर्याने भरलेली पॅन्टी पाहिली तर ती कदाचित रागवेल.

मग मी काय करू? पॅन्टी धुवून काढू? पण धुतली तर ती सकाळपर्यंत सुकणार नाही. मग मी काय करू? जाऊ दे! नाही तरी पूजाताईने पाहलेच आहे की माझा लंड तिच्या पॅन्टीवर गळला आहे. त्यात लपवण्यासारखे काय आहे? या पॅन्टी ऐवजी ती दुसरी घालेल उद्या, तिच्याकडे बऱ्याच पॅन्टीज आहेत.

अशी मी स्वत:ची समजूत काढली व माझ्या वीर्याने ओली झालेली माझ्या बहि‍णीची पॅन्टी न धुता तशीच ठेवण्याचा विचार केला. मग मी कपडे घातले व बाहेर आलो. तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी बाल्कनीत नेऊन मी पुन्हा ड्राईंग रॅकवर ठेवली. मग मी टॉयलेटला जाऊन आलो.

माझ्या रूममध्ये परत येण्याआधी मी पूजाताईच्या बेडरूमच्या बाहेर दबक्या पावलाने गेलो व आतला कानोसा घेऊ लागलो. तिच्या रूममधील लाईट चालू होती कारण दरवाज्याच्या खालच्या फटीतून प्रकाश बाहेर येत होता.

मी हळूच दरवाज्याला माझा कान लावला. आतून थोडे फार आवाज ऐकू येत होते. बहुतेक बेडच्या चादरीवर लोळल्याचा किंवा अंग घासल्याचा आवाज. मी नक्की सांगू शकत नाही पण पूजाताईच्या तोंडातून हलकासा चित्कार बाहेर पडलेला मला जाणवला.

म्हणजे पूजाताई आतमध्ये आपली कामवासना शमवत होती. बहुतेक ती आपला पुच्चीदाणा घासत असावी. कदाचित ती आपल्या पुच्चीत बोटे घालून आतबाहेर करत असावी. अश्या बऱ्याच वेगवेगळ्या कल्पना मी करू लागलो आणि माझा लंड पुन्हा कडक होऊ लागला. पण थोड्या वेळापूर्वीच्या माझ्या पॉवरफूल वीर्य स्खलनाने माझ्यातील शक्तीच संपली होती तेव्हा पुन्हा कामोत्तेजित न होता मी माझ्या रूममध्ये आलो आणि झोपून गेलो.

वेगळा छंद

मला माहीत नाही स्त्रियांच्या अंतर्वस्त्रांचे माझे आकर्षण कधी चालू झाले ते. पण मला आठवते की बारावीनंतर जेव्हा मी पार्ट टाईम जॉब चालू केला त्यानंतरच मला स्त्रियांच्या ब्रेसीयर व पॅन्टीजचे आकर्षण वाटू लागले. मॅगझिन मधील अर्धनग्न स्त्रियांचे फोटो माझ्या नजरेस पडू लागले...

वेगळा छंद भाग : २

पूजाताई आलेली असली की मध्यरा‍त्री नंतर मी गुपचूप खाली यायचो. मग दोरीवरील तिची ब्रेसीयर आणि पॅन्टी काढून मी पुन्हा वर यायचो. माळ्याचा दरवाजा बंद करून घेतला की मी निश्चिंत व्हायचो. मग मी ती ब्रेसीयर व पॅन्टी मनसोक्तपणे वरखाली उलटी सुलटी करून बघत असे. त्याच्या टॅगवरील...

वेगळा छंद भाग : ३

नाइलाजाने मग मी नंतर खाली गेलो व माझे सकाळचे कार्यक्रम आवरू लागलो. नंतर दिवसभर मी घराबाहेरच राहलो. संध्याकाळी घरी आल्यावर मला धास्ती वाटत होती की कदाचित आई मला फाइलावर घेईल. पण तसे काही झाले नाही. पुढचे २-३ दिवस मी साळसूदपणे वागत होतो आणि मला भीती होती की काहीतरी होईल...

वेगळा छंद भाग : ४

नंतर काही दिवस असेच चालत राहले. जेव्हा जेव्हा मी पूजाताईकडे राहायचो तेव्हा तेव्हा रात्रीचा मी तिची ब्रेसीयर, पॅन्टीज घेऊन मूठ मारायचो व ती अंतर्वस्त्रे तेथेच ठेवायचो. नंतर सकाळी पूजाताई धुतलेल्या कपड्यातील दुसरा एखादा जोड न घालता तोच जोड घालायची जो मी मूठ मारायला...

वेगळा छंद भाग : ६

रात्री बराच उशीर झाला होता तेव्हा दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी फार उशिरा उठलो. ऑफिसला जायला उशीर झालाच होता तेव्हा मी हाफ-डे जायचे ठरवले. अंघोळ वगैरे आटपून मी बाहेर आलो तेव्हा मुले शाळेत गेलेली होती. पूजाताई किचनमध्ये होती. मी किचनमध्ये गेलो तेव्हा ती सिंकच्या खालील...

वेगळा छंद भाग : ७

पूजाताईच्या मिस्टरांचा फोन होता तेव्हा ती फोनवर बोलत होती. मी कपडे वगैरे घालून तयार झालो आणि बाहेर जाऊन एका प्लंबरला घेऊन आलो. त्या प्लंबरने लिकेज शोधून काढला व सांगितले की पाईपचा तुकडा बदलावा लागेल. मग त्याच्या बरोबर जाऊन मी पाईपचा तुकडा आणि इतर गोष्टी घेऊन आलो. मग...

वेगळा छंद भाग : ८

पूजाताईचे मिस्टर तिला झवत होते की नाही कोणास ठाऊक, कारण बरेच दिवस उपाशी असलेल्या जनावरासारखी ती माझ्या लंडावर तुटून पडली. माझा लंड आपल्या पुच्चीत घेऊन माझी बहीण मागे पुढे होऊ लागली व आपली पुच्ची झवून घेऊ लागली. मीपण मग मागे पुढे होत तिला झवू लागलो. तिच्या तोंडातून...

वेगळा छंद भाग : ९

पूजाताईने आता माझा लंड एका हाताने पकडून हलवायाला सुरुवात केली आणि दुसर्‍या हाताने ती माझ्या गोट्या कुरवाळू लागली. पूर्ण वेळ ती माझ्या डोळ्याला डोळा भिडवून होती. "मागे जेव्हा पहिल्या वेळी तुझ्याजवळ माझी ब्रेसीयर, पॅन्टी मला सापडली तेव्हा खरे मला हे माहीत झाले. मला एक...

वेगळा छंद भाग : १०

पूजाताईने तसे म्हणल्यावर मी उत्साहाने तिच्या पुच्चीत माझी दोन बोटे घालून आतबाहेर करू लागलो. जणू मी तिला बोटांनी झवत होतो. माझ्या बोटाच्या झवण्याने तीही उत्तेजित होत होती व माझा कडक लंड जोरजोराने हलवत होती. माझ्या लंडाचा कडकपणा आणि माझी उत्तेजना पाहून शेवटी ती म्हणाली,...

वेगळा छंद भाग : ११

काही क्षणानंतर जेव्हा माझा लंड गळायचा थांबला तेव्हा मी तिच्या अंगावरून खाली सरकलो आणि तिच्या बाजूला पडून राहलो. आमची उत्तेजना ओसरून आम्ही जेव्हा नॉर्मल लेवलवर आली तेव्हा आम्ही बोलायला सुरुवात केली. "काय मग राहुल, मजा आली की नाही?" पूजाताईने मादक स्वरात मला विचारले....

error: नका ना दाजी असं छळू!!