येऊन तुझ्या मिठीत

मी लॉगीन करून मेल चेक केले तर इतर मेल बरोबर श्रुती मॅडमचा मेल होता. मेल पाहून मला आश्चर्य वाटले आणि पटकन मेल ओपन करून वाचला.
‘तू नेहमी आग्रह करत असतो ‘दिल्लीमध्ये ये ये’ तेव्हा मी येत आहे. पुढच्या आठवड्यात आमचे एक आय-टी चे सेमीनार दिल्ली मध्ये आहे ज्यासाठी मी ४ दिवस दिल्लीमध्ये येत आहे. एखाद्या हॉटेलमध्ये माझ्यासाठी रूम बूक करून ठेवणे. फ्लाइटचे डिटेल्स मी नंतर कळवते.’
तो मेल वाचून मी एकदम खूष झालो. लगेच तिला रिप्लाय केला.
‘यु आर मोस्ट वेलकम! पण मुलांना सध्या उन्हाळ्याची सुट्टी असल्याने रुपाली त्यांना घेऊन मुंबईला गेली आहे. तेव्हा ते तुला भेटणार नाहीत. तिचीही फार इच्छा होती की तू काही दिवस आमच्याबरोबर राहावे.
एनी वे! तुझे सेमीनार असल्याने तुझे येणे जरूरीचे असणार पण नो प्रॉब्लेम! मी आहे ना. पण हॉटेल वगैरे काही नाही. माझे एवढे मोठे घर पडले असताना तुला हॉटेलमध्ये रहायची गरज काय? तेव्हा मी घरी एकटाच आहे. तू आलीस तर चार दिवस मला चांगली कंपनी मिळेल. फ्लाईटच्या डिटेल्सची वाट पहात आहे.’
श्रुती मॅडमला रिप्लाय करून मी तिच्या आठवणीने भुतकाळात हरवलो. श्रुती मॅडमला आम्ही मॅडम म्हणतो कारण तिच्याकडून आम्ही काही सॉफ्टवेअरचे ट्रेनिंग घेतले होते. ती आमची टिचर होती तेव्हा तिला आम्ही मॅडम म्हणतो नाहीतर ती काही वयस्कर बाई वगैरे नव्हती. माझ्यापेक्षा फक्त पाच वर्षाने मोठी म्हणजे ३८ वर्षाची होती ती.
साधारण दहा वर्षापूर्वी मी मुंबईमध्ये जॉब करत होतो, त्या वेळी श्रुती मॅडमचा नवरा, श्रवण आमच्या ऑफीसमध्ये मॅनेजर होता आणि त्याची आमची चांगली मैत्री होती. आमची म्हणजे मी आणि माझी ऑफीसमधली गर्लफ्रेंड रुपाली, जी आता माझी बायको आहे.
नव्वदच्या दशकात जेव्हा कॉम्प्युटरचे प्रस्थ वाढले तेव्हा आमच्या ऑफीसमध्येही नवीन पिसीज घेतले गेले. अकाऊंट्स रिलेटेड सॉफ्टवेअर शिकण्यासाठी जेव्हा आम्ही चौकशी करत होतो तेव्हा श्रवण सर आम्हाला म्हणाला की ‘अरे माझी बायको ट्रेनिंग देते कॉम्प्युटरच्या सॉफ्टवेअरचे. तुम्हाला हवे असेल तर ती देईल तुम्हाला ट्रेनिंग.’
आमची काही हरकत नव्हती तेव्हा आम्ही लगेच हो म्हणालो. मग एक दिवस श्रवण सरांनी मला आणि रुपालीला पार्ल्याला त्यांच्या घरी नेले आणि तेथे श्रुती मॅडम आणि आमची पहिली भेट झाली.
ती दिसायला गोरी गोरी आणि सुंदर होती. ऊंची साधारण ५ फूट ४/५ इंच असेल. अंगाने सडपातळ होती पण बारीक नव्हती. केसांचा तिने बॉब-कट केलेला होता तेव्हा ती एखाद्या बार्बी डॉलसारखी दिसत होती. तिचे डोळे किंचित घारे होते त्यामुळे ती सेक्सी वाटायची. एकूणच श्रुती मॅडमला पाहून मी इंप्रेस झालो होतो.
मग त्यानंतर रुपाली आणि माझा श्रुती मॅडमबरोबर कॉम्प्युटर क्लास चालू झाला. आठवड्यातून ४ दिवस आम्ही तिच्याकडे क्लाससाठी जाऊ लागलो. लवकरच आमची चांगली मैत्री होऊन गट्टी जमली.
रुपाली आणि मी एकमेकांच्या प्रेमात होतो आणि लग्न करणार होतो तेव्हा श्रुती मॅडमला आमचे फार कौतुक वाटायचे. काही दिवसातच ती आमच्याबरोबर इतकी क्लोज झाली की आमची फार जुनी मैत्री असल्यासारखे आम्ही वागू लागलो.
श्रुती मॅडम आणि श्रवण सरांचेही लव-मॅरेज होते. श्रवण सरांच्या घरून त्यांच्या लग्नाला विरोध होता तरीही त्यांनी श्रुती मॅडमबरोबर लग्न केले होते आणि ते भाड्याने घर घेऊन आपल्या आईवडीलांपासून वेगळे राहत होते. त्यांचे आईवडील पार्ल्यातच राहत होते.
कालांतराने त्यांच्या आईवडीलांचा विरोध मावळला पण हे दोघे वेगळेच राहत होते. श्रुती मॅडम सांगायच्या की जरी श्रवण सरांच्या आईवडीलांनी तिचा स्वीकार केला होता तरी त्यांच्या मनात अजूनही नाराजगी होती. पण ते वेगळे राहत असल्यामुळे तिला त्यांचा काही त्रास नव्हता.
श्रुती मॅडम दिसायला सुंदर होत्या आणि सेक्सीही होत्या तेव्हा मला खास करून त्यांचा सहवास आवडायचा. त्यांच्याबद्दल मा‍झ्या मनात अनेकदा लैंगीक विचार आले होते. त्यांच्या सहवासात असताना कोणाच्या नकळत मी अनेकदा त्यांच्या सेक्सी फिगरचे निरीक्षण केले होते. कित्येकदा मी त्यांच्या आठवणीने मूठ मारून वीर्यही गाळायचो. त्यांच्याबद्दल मला लैंगीक आकर्षण वाटायला लागले त्याला दोन घटना कारणीभूत होत्या.
एक घटना म्हणजे. एके दिवशी संध्याकाळी मी आणि रुपाली त्यांच्या घरी क्लासला गेलो होतो. त्यांचा कॉम्पुटर त्यांच्या बेडरूममध्ये होता तेव्हा आम्ही तेथे बसून ट्रेंनींग घेत होतो. नंतर श्रुती मॅडमनी त्या सॉफ्टवेअरमध्ये आम्हाला काही एक्जरसाईज करायला दिल्या आणि म्हणाल्या की ‘तुमचे झाले की मला हाक मारा मग मी येते’ आणि चेक करते असे बोलून त्या बाहेर हॉलमध्ये श्रवण सर टिव्ही पहात होते त्यांच्याबरोबर जाऊन बसल्या.
ॲक्च्युअली ही एकदम नॉर्मल गोष्ट होती. आम्हाला ट्रेंनींग देत असताना जेव्हा त्या आम्हाला काही एक्जरसाईज करायला द्यायच्या तेव्हा त्या बाहेर जाऊन त्यांची इतर कामे करत असत किंवा हॉलमध्ये बसून टिव्ही वगैरे पहात असत.
जर श्रवण सर घरी असतील तर ती त्यांच्याकडे जायची. जेव्हा आमचे काम व्हायचे तेव्हा आम्ही त्यांना हाक मारायचो. मग त्या यायच्या आणि आम्ही केलेले काम चेक करायच्या. तेव्हा त्या दिवशीही त्यांनी आम्हाला काम दिले आणि त्या बाहेर जाऊन बसल्या.
जेव्हा मी आणि रुपाली एकटे असू तेव्हा मी चान्स मारत रुपालीला अनेकदा चोंबाळायचो. तिचे गालाचे चुंबन घेणे किंवा तिच्या ओठांचे चुंबन घेणे. तिच्या छातीला हात लाव किंवा तिची मांडी किंवा नितंबावरून हात फिरव असे बरेच चाळे मी एकांत मिळाला की रुपालीबरोबर करत असे.
रुपालीलाही माझे हे चाळे आवडायचे तेव्हा किंचित लटका विरोध करत ती मला चाळे करू देत असे. तेव्हा श्रुती मॅडम बाहेर गेल्या की मला आनंद व्हायचा.
असेच त्या दिवशी आम्ही श्रुती मॅडमने दिलेली एक्जरसाईज करताना चाळे करत होतो. रुपाली लटका विरोध करत होती असे म्हणून मी श्रुती मॅडम येतील आणि मी तिला सांगत होतो की ती आपण बोलावल्याशिवाय येणार नाही.
शेवटी मा‍झ्या चाळ्यांनी वैतागून रुपाली उठली आणि म्हणाली की बाहेर जाऊन श्रुती मॅडमला बोलावून आणते मी तिला थांबवण्याचा प्रयत्न केला पण ती पटकन बाहेर पळाली. गेली तशी काही सेकंदात परत पळत आत आली. चेअरवर बसून ती तोंड दाबून हसायला लागली.
“काय झाले?” मी तिला आश्चर्याने विचारले.
“गंमत झाली!” हसू दाबत रुपाली म्हणाली, ” मी बाहेर गेले आणि हॉलकडे चालले होते. मला श्रुती मॅडमचा किंचित हसण्याचा आवाज आला. म्हणून मी हळूच हॉलच्या दरवाज्याजवळ गेले. दरवाज्याचा परदा ओढलेला होता म्हणून मी परद्या मागून हॉलमध्ये हळूच पाहीले तर श्रवण सर आणि श्रुती मॅडम किसींग करत होते.”
“काय म्हणतेस?” मी आश्चर्याने म्हणालो.
“अरे खरच. मी तशीच परत आले.” रुपालीने हसून म्हटले. तिचा चेहरा शरमेने लाल झाला होता.
“थांब मी बघून येतो.”
असे बोलून मी उठलो तर रुपालीने माझा हात पकडत म्हटले,
“तू कशाला जातोस? त्यांनी तुला पाहीले तर?”
“नाही बघणार. मी गुपचूप पहातो.” मी म्हणालो.
“अरे पण ते किसींग करताहेत. ते तू कशाला पहातोस?” रुपालीने मला विचारले.
“अग, गंमत म्हणून ग.”
रुपाली तरीही मला थांबवायला बघत होती पण मी पटकन बाहेर आलो. मागे पाहून मी चेक केले तर रुपाली मा‍झ्या मागे आली नव्हती. मग मी दबक्या पावलाने पॅसेजमधून बेडरूमच्या दरवाज्याकडे गेलो. मलाही श्रुती मॅडमचा हसण्याचा आवाज येत होता. हळूच पुढे जात मी दरवाज्याजवळ आलो आणि दरवाज्याचा परदा किंचित बाजूला करत मी आत पाहीले.
आत श्रवण सर सोफ्यावर रेलले होते आणि त्यांनी श्रुती मॅडमला आपल्या मिठीत घेतले होते. ते तिच्या ओठांचे चुंबन घेत होते आणि श्रुती मॅडम हसून त्यांना लटका विरोध करत होत्या.
श्रुती मॅडम श्रवण सरांच्या मांडीवर बसल्या होत्या. त्यांचा पुढचा हात, ज्याने त्यांनी तिला पकडले होते, तो मध्ये मध्ये तिच्या छातीच्या उभारावर फिरत होता. तर दुसरा हात तिच्या मांडीवरून फिरत होता. श्रुती मॅडमने स्कर्ट घातलेला होता तेव्हा श्रवण सर तिचा स्कर्ट थोडा वर करून तिच्या मांडीवर हात फिरवत होते. त्याने श्रुती मॅडमची एक मांडी बऱ्यापैकी दिसत होती.
तो सीन पाहून मी गरम होऊ लागलो. श्रुती मॅडमबद्दल त्या आधी मा‍झ्या मनात कधी लैंगीक विचार आले नव्हते पण त्याक्षणी त्यांना आपल्या नवऱ्याबरोबर तसे चाळे करताना पाहून माझी त्यांच्याकडे पहाण्याची दृष्टी बदलून गेली. त्यांचे लटका विरोध दाखवत हसणे, त्यांच्या छातीचे उभार, त्यांची दिसत असलेली एक मांडी पाहून मी कामोत्तेजीत झालो. माझा लंड कडक होऊ लागला.
जास्त वेळ मी आतला तो सीन पहात राहलो तर माझा लंड चांगलाच कडक होईल आणि मा‍झ्या पॅन्टमधला तंबू रुपालीच्या नजरेपासून लपवणे मला कठीण जाईल हे मी ओळखले आणि नाईलाजास्तव तेथून मी निघून आलो.
रुपालीने उत्साहाने मला विचारले की मला काय दिसले? मी तिला सांगीतले की ते दोघे किसींग करत होते पण मी तिला इतर डिटेल्स सांगीतले नाही कारण मग ती मला म्हणाली असती की त्यांचे चाळे मी इतका वेळ का बघत बसलो?
श्रुती मॅडमला तसे पाहून मी एक्साईट झालेलोच होतो तेव्हा मग मी रुपालीला मिठीत घेतले आणि उत्कटपणे तिला किसींग करू लागलो. किसींग करता करता मी रुपालीचे उभार कुस्करू लागलो.
किसींग करता करता रुपालीच्या डोळ्यात किंचित आश्चर्य होते की मी इतका उतावळा का वागतोय? आता तिला काय सांगणार की श्रुती मॅडमची मांडी पाहून मी एक्साईट झालो होतो ते.
मग रुपालीने जबरदस्तीने मा‍झ्या तावडीतून आपली सुटका करून घेतली आणि श्रुती मॅडमला जोराने हाक मारली. मग एका मिनिटांनी श्रुती मॅडम आत आली आणि आम्ही केलेले काम पाहू लागली.

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : १०

त्यांच्या विनंतीने मी खजिल झालो! मी त्यांना थोडे ढिल्ले सोडत खाली सरकलो जेणेकरून त्यांना खाली सरकायला चान्स मिळावा. त्या खाली सरकल्या आणि पाठच्या पिलोवर रेलत रिलॅक्सपणे पडल्या. त्यांनी सुटण्याचा प्रयत्न केला नाही व मुकाटपणे त्या खाली सरकल्या ते पाहून मी निश्चिंत झालो...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ९

मा‍झ्या सत्खलनाची तिव्रता वाढवण्यासाठी मी श्रुती मॅडमला अजून मा‍झ्या जवळ ओढले आणि त्यांच्या पाठीवरून हात पुढे नेत मी त्यांच्या छातीचे उभार पकडले. मग मी त्यांचे उभार दाबत माझी कंबर हलवून त्यांच्या तोंडात खालून वर धक्के मारू लागलो व त्या माझा लंड चोखत राहिल्या.मध्येच...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ८

“अहो. तुमच्या पिसी मध्ये एक ब्लू-फिल्मची फाईल सेव्ह केलेली होती. ती एकदा मी आणि श्रवण सर एकटेच तुमच्या घरात असताना त्यांनी मला दाखवली होती.”“चल काहीतरीच काय. तो तुला कशाला दाखवेल?” श्रुती मॅडमने लाजत लाजत म्हटले.“अहो आमचा असाच सेक्स बद्दल विषय चालला होता व त्यात...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ७

“रिलॅक्स, मॅडम रिलॅक्स!” त्यांचे निप्पले हळुवारपणे कुरुवाळत मी म्हणालो, “असे काहीही होणार नाही. रुपालीला माहीत आहे तू येथे माझ्याबरोबर एकटी आहे. पण आपल्यामध्ये काय घडले हे तिला कधीच कळणार नाही. अनलेस तू किंवा मी तिला सांगीतले तर. मी तर सांगणार नाही. आणि तू पण नक्कीच...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ६

“हे असे काही उत्तर देऊन विषय टाळू नकोस. तू प्रॉमीस केले की खरेखुरे उत्तर देशील म्हणून.”“अरे मी खरेच सांगतेय. श्रवणबरोबर डायवोर्स झाल्यानंतर माझा प्रेम आणि पुरुष ह्या दोघांवरील विश्वास उडाला. त्या दु:खात मी मा‍झ्या करिअरवर लक्ष केंद्रीत केले आणि त्यामुळे पुन्हा कधी...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ५

बिअरचा थोडा अंमल आणि त्यांचा जवळचा स्पर्श याने मी उत्तेजित होत होतो. त्यात आणि डान्स करणाऱ्या मुलीं कधी कधी अशा कपड्यात यायच्या की त्यातून त्यांचे व्यवस्थित अंगप्रदर्शन होत होते.अशी एखादी मुलगी आली की श्रुती मॅडम माझ्याकडे सुचकपणे पहायच्या आणि मी सुचकपणे हसून त्यांना...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ४

“आय सी. नो प्रॉब्लेम!,” श्रुती मॅडमने हसत हसत म्हटले, “तशी मी रुपाली सारखी जास्त मेकअप क्रेझी नाही. पण ईट विल बी फन टू युज हर स्टफ.”“गुड! लेट्स गो टू द रूम.”असे बोलून मी श्रुती मॅडमची बॅग उचलली आणि मा‍झ्या बेडरूममध्ये आणून ठेवली.श्रुती मॅडम मा‍झ्या मागोमाग आली होती....

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : ३

श्रुती मॅडम आता कॅनडामध्ये एका मोठ्या फर्ममध्ये जॉब करत होती आणि तेथे तिने स्वत:चे घरही घेतले होते. आम्ही एकदा तिला पुन्हा लग्न करण्याबद्दल विचारले होते तर तिने उत्तर दिले की सध्या मला त्याबाबत विचार करायला अजिबात वेळ नाही.तिच्या बरोबरील चर्चेवरून आमच्या लक्षात आले...

येऊन तुझ्या मिठीत भाग : २

श्रुती मॅडम अशा वागात होत्या की बाहेर जाऊन त्या नवऱ्याबरोबर तसे चाळे करून आल्या होत्या हे अजिबात कळत नव्हते.त्या आम्हाला काहीतरी समजावून सांगत होत्या पण मा‍झ्या नजरेसमोर तो बाहेरचाच सीन होता. मला श्रुती मॅडमचे किसींग करत असलेले ओठ दिसत होते, श्रवण सर दाबत असलेली छाती...

error: नका ना दाजी असं छळू!!