आत्याचे सांत्वन भाग : १०

सुरुवातीला मी हळूहळू धक्के मारत आत्याची पुच्ची झवत होतो. पण नंतर माझा स्पीड वाढला. आता मी जोरात धक्के मारत तिला झवायला लागलो. जरी थोड्या वेळापूर्वी मी स्खलित झालेलो होतो व मला असे वाटत होते की मी इतक्यात पुन्हा गळणार नाही तरी कामसुखाच्या त्या तीव्र भावना माझी उत्तेजना रोखू शकले नाहीत.

मला असे वाटायला लागले की आता मी गळणार. झवता झवता मी आत्याला म्हणालो, “आत्या आता नाही राहवत, मी गळणार आता.”

“गळ ना मग, गळ मा‍झ्या योनित.” आत्याने डोळे मिटून मला दुजोरा दिला.

“काही होणार तर नाही ना? तू गरोदर. वगैरे.” मी शंका विचारली.

“काही नाही! फार पूर्वी माझे ऑपरेशन झाले आहे. तेव्हा मी गरोदर होणार नाही. बिनधास्त गळ.”

तिचे बोलने जेमतेम संपले आणि मी आत्याच्या पुच्चीत माझे वीर्य गाळू लागलो. मा‍झ्या तोंडून तीव्र कामसुखाचे चित्कार आणि हुंकार बाहेर पडू लागले. मा‍झ्या वीर्याने आत्याची पुच्ची जणू भरू लागली. त्याची जाणीव तिला झाली आणि ती सुद्धा रत होऊ लागली. खालून वर आपली कंबर उचलून ती चित्कारू लागली व झडू लागली.

तिची बोटे मा‍झ्या पाठीत रूतली होती व तिने मला घट्ट मिठी मारली होती. मी सुद्धा तिला घट्ट मिठीत धरले होते. जेव्हा तिच्या झडण्याची तीव्रता कमी झाली व तिचे अंग ढिल्ले पडले तेव्हा मी तिला सोडून दिले. मा‍झ्या वीर्य स्खलनाने मला सुद्धा थकवा जाणवायला लागला तेव्हा मी आत्याच्या अंगावर पडून राहलो.

आम्ही जेव्हा पूर्णपणे नॉर्मल झालो तेव्हा मी आत्याच्या अंगावरून बाजूला झालो. मला जोराची मुतायला लागली होती तेव्हा मी बेडवरून उठलो आणि टॉयलेटमध्ये गेलो.

मुतून व थोडा फ्रेश होऊन मी परत आलो आणि पुन्हा आत्याच्या बाजूला पडलो. मग आत्या टॉयलेटला गेली. ती सुद्धा थोड्या वेळाने फ्रेश होऊन परत आली आणि मा‍झ्या बाजूला पडली. मी तिला मिठीत घेतले आणि म्हणालो,

“थँक्स आत्या, मला हा अनुभव दिल्याबद्दल. खूप सुख वाटले मला. खूप मजा वाटली. तू एकदम सेक्सी आहेस आणि सेक्समध्ये अनुभवीही.”

“अरे थँक्स काय म्हणायचे त्यात, मलापण मजा वाटली. उलट मला वाटले होते की तुला माझे वयस्कर अंग आवडणार नाही. पण तुला मी आवडले, माझे अंग आवडले. हे पाहून मला फार बरे वाटले.”

आत्याने पुन्हा मला घट्ट मिठी मारली. मग पुढचे १५/२० मिनिटे आम्ही एकमेकांच्या अंगावरून हात फिरवत होतो, एकमेकांचे चुंबन घेत होतो, एकमेकांना चोंबळत होतो. मग माझा लंड पुन्हा कडक व्हायला लागला.

मला आता आत्याकडून झवाझवीच्या प्रकारातील सगळे काही शिकायचे होते, तिच्याबरोबर सगळे काही करायचे होते. तसे मी तिला बोलून दाखवले तर ती खुश झाली. ती लगेच उठली आणि हाता-गुडघ्यावर उभी राहत मला म्हणाली की ‘मागून मा‍झ्यात ‘डॉगी स्टाईल’ ने घाल.’

आज आज्ञाधारक विद्यार्थ्याप्रमाणे मी पटकन तिच्या मागे गेलो आणि गुडघ्यावर उभा राहलो. तिचे गरगरीत भरीव नितंब पाहून मला त्यांचे चुंबन घ्यायचा मोह झाला.

मी खाली वाकलो आणि तिचे मांसल नितंब चाटू लागलो. दोन्ही हाताने तिचे नितंब चिवडत मी त्यांना चाटत होतो. माझे मन भरल्यावर मी वर झालो. मग आत्याच्या कंबरेला धरून मी तिला थोडे खाली ओढले जेणे करून माझा लंड मागून तिच्या पुच्चीच्या रेषेत यावा.

ब्लू-फिल्म पाहून असलेल्या ज्ञानाचा पुन्हा एकदा वापर करून मी तिच्या मागे पोझीशन घेतली. मागून माझे एक बोट तिच्या पुच्चीच्या भोकात घालून मी तिच्या पुच्चीच्या भोकाचा अंदाज घेतला आणि मा‍झ्या लंडाचा सुपाडा तिच्या भोकावर ठेवला. मग हळूहळू मी मागून तिच्या पुच्चीत लंड घुसवला.

आत्याला थोडासा त्रास झाला खरा पण तिनेही किंचित मागे पुढे होऊन अशी पोझीशन घेतली ज्याने तिला त्रास होणार नाही. माझा पूर्ण लंड जेव्हा तिच्या पुच्चीत गडप झाला तेव्हा काही क्षण मी शांत राहलो.

मा‍झ्या लंडाला तिच्या पुच्चीचा घट्टपणा प्रचंड जाणवत होता. आधीच्या पोझीशनपेक्षा ह्या पोझमध्ये मला जास्त टाईटनेस जाणवत होता. मग मी हळूहळू आतबाहेर करत आत्याला मागून झवू लागलो.

झवता झवता मी तिचे नितंब चिवडत होतो, कुस्करत होतो. मध्ये मन केले की तिच्या अंगावर झुकून मी तिच्या बगलेतून हात घालून तिचे स्तन पकडत होतो व त्यांना दाबता दाबता तिला झवत होतो.

आमच्या ह्या झवाझवीत ना मी थकत होतो ना आत्या दमत होती. जितक्या तीव्रतेने मी माझी कामवासना शमवत होतो तेवढ्याच तीव्रतेने ती कामसुख घेत होती.

मध्येच एकदा मी तिचे दोन्ही नितंब बाजूला ताणून धरले आणि मला तिच्या गांडीचे भोक दिसले. मी माझा एक अंगठा त्यावर फिरवू लागलो. मा‍झ्या अंगठ्याने मी तिचे गुदद्वार किंचित दाबू लागलो.

त्याने ती चेकाळली आणि खाली वाकून आपल्या दोन्ही पायातून हात मागे आणत खालून मा‍झ्या गोट्या आणि स्वत:ची पुच्ची चोळू लागली. त्याने मला टोकावर नेले. झवत झवता लंडाबरोबर मा‍झ्या गोट्यांना मिळणाऱ्या सेंसेशनमुळे मी स्खलित व्हायला लागलो.

मा‍झ्या गोट्यांबरोबर ती आपला दाणाही घासत होती तेव्हा मी स्खलित होत असताना ती सुद्धा झडू लागली. आत्याने आपला चेहरा खाली बेडवर चिटकवला होता आणि ती आपले नितंब वर करून पडून होती.

माझे झडणे बंद झाल्यावर जेव्हा मी माझा लंड तिच्या पुच्चीतून बाहेर काढला तेव्हा मला तिच्या पुच्चीचे उघडे झालेले भोक दिसले. मा‍झ्या वीर्याचे काही थेंब तिच्या पुच्चीतून बाहेर आलेले होते. माझे झाल्यावर पुन्हा मी आत्याच्या बाजूला पडलो आणि ती सुद्धा खाली होऊन पडून राहिली.

थोड्या वेळानंतर मी तिच्या अंगावरून हात फिरवू लागलो. हात फिरवता फिरवता मी तिच्या पुच्चीवर नेला. तिची मा‍झ्या वीर्याने आणि तिच्या रसाने ओली झालेली पुच्ची मी चाचपून पाहिली.

अचानक मी तिला म्हटले, “आत्या, मी तुझी पुच्ची चाटू का? मला माहीत आहे की पुच्ची चाटल्याने स्त्रियांना वेगळाच आनंद मिळतो.”

“हो रे विजु. मिळतो खरा. अरे पण तुला एकाच वेळी सगळे करायचे आहे का? तुला कल्पना आहे का किती वेळ झाला आहे. ऑलरेडी अंधार पडला आहे. आपण आता थांबलो नाही तर कोणी तरी आपल्याला ह्या अवस्थेत पकडतील जरूर. मी जाते बाई आता. रात्री बघू जमलेच तर. राहलेली मजा रात्री घेता येईल.”

आत्याचे म्हणणे मला पटले. फारच उशीर झालेला होता तेव्हा अजून काही करणे म्हणजे संकटाला आमंत्रण देण्यासारखे होते. पुन्हा एकदा आत्याला शेवटचे मिठीत घेऊन मी तिचे एक दीर्घ चुंबन घेतले आणि मग तिला सोडले.

आत्या बेडवरून उठली. तिने आपली साडी वगैरे कपडे गोळा केले आणि माझ्याकडे बघून हसत हसत ती रूमच्या बाहेर निघून गेली. नंतर मी टॉयलेटला जाऊन आलो.

आल्यावर मी बेडवर पडलो आणि प्रथमच मला प्रचंड थकवा जाणवला. मा‍झ्या लाडक्या आत्याला झवण्याच्या आनंदात मला थकवा जाणवलाच नव्हता. मग मला झोप लागली आणि मग त्या दिवसापासून माझे मा‍झ्या आत्या बरोबर झवाझवीचे संबंध चालू झाले.

तिच्या दु:खात तिचे सांत्वन करता करता आमच्यात लैंगिक संबंध चालू झाले आणि त्यातून मिळणाऱ्या कामसुखाने आत्या आनंदी राहू लागली. नंतर जेव्हा जेव्हा, जस जसा आम्हाला चान्स मिळेल तसे आम्ही झवाझवी करू लागलो. किचनमध्ये, बाथरूममध्ये, हॉलमध्ये जेथे जसा चान्स मिळेल तसे मी आत्याला झवू लागलो.

जेव्हा घरात कोणी असे तेव्हा मी तिचे स्तन आणि नितंब दाबण्याचा चान्स सोडत नव्हतो. आत्याने घरात असताना ब्रेसीयर, पॅन्टी घालायचे सोडून दिले. जेणे करून जेव्हा आम्हाला चान्स मिळेल तेव्हा मला तिचे नाजूक अवयव हाताळायला आणि झवायला सोपे जावे म्हणून.

पुढे पुढे माझी भीड चेपत गेली आणि दाजी किंवा राजेश घरात असतील तेव्हाही मी आत्याबरोबर चान्स मारू लागलो.

आत्याचे सांत्वन

वयाच्या १२व्या वर्षापासून मी मा‍झ्या आत्याकडे मुंबईला राहत आहे. आधी मी गावी आईवडीलांबरोबर राहत होतो. घरात ४ भावंडे आणि आई, वडीलांना मिळणारा जेमतेम रोजगार यामुळे आमचे कुटुंब तंगीने पिचले होते. आत्याचा माझ्यावर जीव होता आणि तिच्या नवऱ्याला चांगली मिळकत होती तेव्हा सातवी...

आत्याचे सांत्वन भाग : २

आत्याची उंची साधारण साडेपाच फूट होती. रंगाने ती किंचित सावळी होती पण तिची काया तुकतुकीत होती. तिचा चेहरा गोल व आकर्षक होता. अंगाने ती भरलेली होती. भरीव नितंब आणि किंचित चरबी असलेली कंबर नक्कीच लक्ष वेधून घेत असे. पण सगळ्यात जास्त आकर्षक तिच्या छातीचे उभार होते. चापून...

आत्याचे सांत्वन भाग : ३

मी पॅन्टच्या खिशातील डायरी चेक केली तर त्यातील रुपये गायब झाले होते. म्हणजे मी फ्रेश होत असताना किंवा जेवत असताना तिने ते डायरीतून काढले होते. तिने मी लिहिले ते वाचले असेल का अशी मला शंका आली. तोच विचार करत मी मा‍झ्या बेडवर पडलो. मी माझीच समजूत काढली की तिने नक्कीच...

आत्याचे सांत्वन भाग : ४

आजची गंमत संपली होती. मी तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा लंड जास्तच कडक झालेला होता आणि त्याला गाळण्याची नितांत गरज होती. मी टॉयलेटमध्ये गेलो आणि खसकन माझी शॉर्ट खाली खेचून मी माझा लंड बाहेर काढला. मी मुद्दाम टॉयलेटचा दरवाजा लावला नाही, जेणे करून आत्याला मी जे काही...

आत्याचे सांत्वन भाग : ५

अचानक आत्या मा‍झ्या रूममध्ये आली. तिच्या चेहर्‍यावर मिश्किल हसू होते. मी पटकन उठून बेडच्या कडेला बसलो आणि चमकत्या डोळ्याने तिच्याकडे पाहू लागलो. चावटपणे हसत तिने आपल्या खांद्यावरील पदर काढला आणि कंबरेला साडीच्या आत खोचला. मग माझ्याकडे बघून मंदपणे हसत तिने आपल्या...

आत्याचे सांत्वन भाग : ६

मला राहवत नव्हते. नेहमी सारखे तिच्या रूममध्ये जावे असे मला वाटत होते. दाजींचे जेवण झाले की ते जाऊन घोरत पडणार होते तेव्हा आत्याच्या रूममध्ये जायला काहीच हरकत नाही असा विचार मी केला आणि शेवटी उठलो. दबक्या पावलाने मी आत्याच्या रूमकडे गेलो. अर्धवट उघड्या दरवाज्यातून नाईट...

आत्याचे सांत्वन भाग : ७

मी दुपारी घरी आलो. अपेक्षेप्रमाणे राजेश घरी होता. मी गुपचूप जेवायला बसलो. मला खात्री होती की मी जेवत असताना आत्या जाऊन मी लिहिलेला मेसेज वाचणार होती. नंतर जेव्हा ती मा‍झ्या समोर आली आणि तिच्या चेहऱ्यावरील सूचक हास्य मी पाहिले तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की तिने मेसेज...

आत्याचे सांत्वन भाग : ९

काही क्षणातच ती कामोत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचली आणि जोरजोराने कंबर हलवून रत होऊ लागली. तिच्या तोंडून बाहेर पडलेली घुसमटलेली अस्फुट किंचाळी ऐकून मा‍झ्या लक्षात आले की तिची कामतृप्ती झाली होती. जेव्हा तिचा श्वास मुळ पदावर आला तेव्हा तिने हळूच डोळे उघडले. आमची नजरा नजर...

आत्याचे सांत्वन भाग : ८

आत्या अजून दोन पावले पुढे आली आणि माझ्यापासून साधारण ३ फुटावर उभी राहिली. आता माझा संकोच नाहीसा झाला. माझे डोळे पुन्हा तिच्या स्तनांच्या उभारावर खिळले. २/३ मिनिटे मी त्यांना न्याहाळल्यावर माझी नजर वर झाली आणि आत्याच्या नजरेला भिडली. तिने एक भुंवई उडवत मला इशारा केला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!