आत्याचे सांत्वन भाग : ३

मी पॅन्टच्या खिशातील डायरी चेक केली तर त्यातील रुपये गायब झाले होते. म्हणजे मी फ्रेश होत असताना किंवा जेवत असताना तिने ते डायरीतून काढले होते. तिने मी लिहिले ते वाचले असेल का अशी मला शंका आली.

तोच विचार करत मी मा‍झ्या बेडवर पडलो. मी माझीच समजूत काढली की तिने नक्कीच वाचले असणार आणि मला झोप लागली. पुन्हा मला मध्यरा‍त्रीनंतर जाग आली. क्षणभर मला कळेना मी कुठे आहे वगैरे. मग मला सगळे आठवले. मी पटकन उठलो आणि आत्याच्या रूमकडे गेलो.

तिच्या रूमचा दरवाजा उघडा होता आणि आत नाईट लॅम्पचा अंधुक प्रकाश दिसत होता. मी आत पाहिले तर आत्या कालच्याच सारखी बेडवर बसून होती. आज ती रडत नव्हती तर शुन्यात पाहल्यासारखे समोर बघत होती. दाजी नेहमी सारखे तिच्या मागे आडवे होऊन घोरत होते.

आत्याला मी आल्याची चाहुल लागली आणि तिने दरवाज्याकडे पाहिले. तिने मला आत येण्याचा इशारा केला. माझी छाती धडधडू लागली. आता काय होणार? वगैरे विचार करत मी तिच्या जवळ गेलो.

तिने कालच्याच सारखी मला मिठी मारली. मीही तिच्या खांद्यावरून हात टाकले. तिने मला घट्टपणे जवळ ओढले. पण मी थोडे मागे व्हायचा प्रयत्न केला जेणे करून माझा लंड तिच्या पोटाला चिकटणार नाही.

तिने हळूच वर पाहिले आणि ती माझ्याकडे पाहून मंदपणे हसली. मला थोडे लाजल्या सारखे झाले. ती मा‍झ्या पाठीवरून हात फिरवायला लागली. मीसुद्धा तिच्या पाठीवरून हात फिरवू लागलो.

आत्याच्या शरीराची इतकी जवळीक, तिच्या स्तनांचा होत असलेला स्पर्श मला उत्तेजित करू लागला. बघता बघता माझा लंड टाईट होऊ लागला. त्याचा फुगीरपणा मा‍झ्या शॉर्टवरून स्पष्ट दिसू लागला. पण मला आता त्याची पर्वा नव्हती.

आत्याला मा‍झ्या लंडाचा फुगीरपणा जाणवला आणि तिने खाली त्याकडे पाहिले आणि मग वर माझ्याकडे पाहत ती मिश्किलपणे हसली. मीही लाजत लाजत हसलो. तिने मला सोडून दिले. मी तिच्यापासून दूर झालो.

तिने मा‍झ्या हाताला धरून मला खाली ओढले. मी थोडासा बेसावध होतो तेव्हा माझा तोल गेला आणि मी आधार घेण्यासाठी तिला धरायला गेलो व माझा हात तिच्या डाव्या स्तनावर घासला गेला. मला जणू इलेक्ट्रिक शॉक लागला!

तिच्या गुबगुबीत, मांसल स्तनाचा स्पर्श मला सुखाहून गेला. तिने मला खाली ओढून मा‍झ्या ओठांवर आपले ओठ ठेवत एक चुंबन घेतले. मी तर एकदम सर्दच झालो! आत्याने माझे चुंबन घेतले! तिच्या ओठांना मा‍झ्या ओठांचा स्पर्श झाला! माझ्यासाठी ती अतिशय उत्तेजक गोष्ट होती.

हवेत उडल्यासारखे चालत मी बाहेर आलो. मा‍झ्या रूममध्ये जाण्याऐवजी मी सरळ टॉयलेटमध्ये गेलो. माझा लंड बाहेर काढून मी खसखस करून हलवू लागलो. आत्याच्या स्तनांचा स्पर्श, तिच्या ओठांचे चुंबन आठवून मी जोरजोराने लंड हलवू लागलो.

काही क्षणातच मा‍झ्या लंडातून वीर्याची पिचकारी उडाली! माझे स्खलन इतके तीव्र होते की मा‍झ्या तोंडातून हुंकार बाहेर पडले. नक्कीच ते आत्याला ऐकू गेले असणार. मग जाऊन मी मा‍झ्या रूममध्ये झोपलो.

सकाळी उठल्यावर मी कॉलेजसाठी तयार होऊ लागलो. आत्या आपल्या कामात मग्न होती. अध्ये मध्ये आमची नजरानजर व्हायची पण आम्ही काहीही बोलत नव्हतो.

मी गुपचूप तिचे निरीक्षण करत होतो. तिने आंघोळ केली होती आणि ती साडी आणि ब्लाउजमध्ये होती. ब्लाउजच्या आत तिने ब्रेसीयर घातली नव्हती त्यामुळे तिचे भरगच्च स्तन डुचमळत होते. साडीच्या पदराआडून त्यांची मोहक हालचाल मला दिसत होती.

मी तयार होऊन बाहेर पडलो. आज आत्या दरवाज्यात आली नाही की तिने मला काही आणायला सांगितले नाही. तेव्हा मा‍झ्या कालच्या मेसेजबद्दल तिची रिएक्शन काय ते मला कळत नव्हते.

बाहेर पडल्यावर थोड्या वेळाने तिने काही लिहून ठेवले असेल का हे पहाण्यासाठी मी माझी डायरी बाहेर काढली. शेवटची पाने उलटून मी पाहिली आणि मा‍झ्या अपेक्षेप्रमाणे आत्याने मा‍झ्या कालच्या मेसेज खाली तिच्या नवीन लाईन लिहिल्या होत्या.

‘तुझा वरील मेसेज वाचला. थँक्स! तुझ्या ह्या प्रेमळ वाक्याने मला हुरूप आला आहे! तुला मिठीत घेण्यासाठी मी सदैव आतुरलेली असेल. तुझ्या उत्तेजनाबद्दल माझी काही हरकत नाही. नंतर मला टॉयलेटमधून आवाज ऐकू आले. बहुतेक तू तुझी कामोत्तेजना टॉयलेटमध्ये मोकळी केली असावीस.’

उत्तेजनेने मी थरथरायला लागलो! आत्याला कळले की मी नंतर टॉयलेटमध्ये मूठ मारून गळलो व माझी कामोत्तेजना शांत केली! या आधी आत्या माझ्याबरोबर सेक्सबद्दल कधी काही बोलली नव्हती. पण आजच्या मेसेजमध्ये तिने सेक्ससंबंधी शब्द लिहिला होता. तिचे खरे फिलिंग ह्या मेसेजमधून बाहेर पडत होते.

मी कल्पना करू लागलो की ती ही वाक्ये लिहित असताना तिच्या चेहर्‍यावर कसे मिश्किल हास्य असेल. तसेच चावट हास्य जे काल रात्री तिच्या चेहर्‍यावर होते जेव्हा तिने माझा शॉर्टमधला फुगीरपणा पाहिला तेव्हा.

आत्या माझ्याबरोबर खुलत होती. तिच्या भावना ती माझ्याकडे मोकळ्या करत होती आणि त्याच बरोबर आमच्यात एक वेगळीच जवळीक निर्माण होत होती. म्हणूनच ती मोकळेपणे असे काही लिहू शकत होती. आता ती बिनधास्तपणा दाखवत होती तर मी सुद्धा मागे राहणार नव्हतो. मी सुद्धा तिला बोल्ड मेसेज लिहिला.

‘मला पण तुझ्या मिठीत रहायला आवडते! आणि तुझ्या स्तनाचा स्पर्श झाला की मी कामोत्तेजित होतो, माझा मा‍झ्या भावनांवर कंट्रोल राहत नाही. आणि जसे तू म्हटले तसे कामोत्तेजना मोकळी केल्या शिवाय मला झोप येत नाही म्हणून मी नंतर टॉयलेटमध्ये जातो. तुझ्या स्तनाचा स्पर्श फार छान वाटतो! अगदी मुलायम आणि मऊ!’

मी रात्र व्हायची वाट पाहू लागलो. रात्री व्हिडीओ लायब्ररीमधून परत आल्यावर मा‍झ्या मनात विचारांचे वादळ चालू होते. मी इतकी बिनधास्त वाक्ये लिहिली आहेत त्याने आत्याला काय वाटेल? ती रागवेल का? का तिला ते आवडेल?

घरात येऊन मी फ्रेश होऊ लागलो. दाजी जेवत होते. मी जेवणासाठी येईपर्यंत त्यांचे जेवण झाले होते. मी जेवायला बसलो आणि आत्याने मला जेवायला वाढले. मी जेवत असताना ती मा‍झ्या रूममध्ये गेल्याचे मा‍झ्या लक्षात आले. ती परत आली तेव्हा तिच्या चेहर्‍यावर काही भाव नव्हते.

माझे मन थोडे खट्टू झाले! मी लिहिलेले तिला आवडले नाही का? आता ती मला रागवेल का? त्याने मला थोडी धास्ती वाटू लागली. मी तसे लिहायला नको होते असे मला वाटू लागले. पण जेव्हा दाजी झोपायला गेले तेव्हा आत्याच्या चेहर्‍यात फरक पडला.

आपल्या कामात मग्न असताना आता ती अधून मधून माझ्याकडे पाहून चावटपणे हसत होती. ती काही बोलली नाही पण तिच्या चेहऱ्यावरील मिश्किल भाव सांगत होते की तिला मी लिहिलेले आवडले होते.

जेवण झाल्यावर मी मा‍झ्या रूममध्ये गेलो. आज मला अजिबात झोप येत नव्हती. तेव्हा मी बेडवर नुसता पडून राहलो. मा‍झ्या मनात आत्या आणि फक्त आत्याचाच विचार होता. मला आता राहवत नव्हते पण सगळी सामसूम झाल्याशिवाय मला आत्याच्या रूममध्ये जाता येणार नव्हते.

कसेबसे बारा वाजून गेल्यावर मी उठलो आणि आत्याच्या रूमकडे गेलो. दरवाजा उघडा होता. मी आत शिरलो. आत्या नेहमीसारखी बेडवर बसलेली होती, जणू ती माझी वाटच बघत होती. मला पाहल्यावर तिचा चेहरा खुलला!

मी मा‍झ्या मागे दरवाजा बंद केला आणि तिच्याकडे निघालो. तिने आपले हात पसरले आणि मला स्वत:च्या मिठीत यायचे आमंत्रण दिले. मी लगबगीने चालत तिच्या मिठीत शिरलो. मग नेहमीसारखीच आम्ही दोघांनी एकमेकांना घट्ट मिठी मारली.

नेहमी सारखेच आम्ही एकमेकांच्या पाठीवर हात फिरवू लागलो. तिचे भरगच्च स्तन मा‍झ्या पोटावर दबले गेले होते आणि त्यांच्या स्पर्शाने माझा लंड आधीच टाईट झाला होता. पण आज मी बिनधास्त माझा कडक लंड तिच्या छातीखाली, तिच्या पोटावर दाबत होतो.

तिला त्याचा स्पर्श जाणवत होता व ती मंदपणे हसत होती. मला जाम मजा वाटत होती की आता आमच्यात फारसा संकोच राहला नव्हता म्हणून. मी वरून खाली पाहिले तर तिचे दोन्ही स्तन मा‍झ्या पोटावर दबले गेलेले मला दिसत होते.

तिने नकळत किंवा मुद्दाम म्हणा आपला पदर पाडलेला होता तेव्हा तिच्या ब्लाउजच्या गळ्यातून तिच्या उभारांचा फुगीरपणा उसळून बाहेर येत होता. माझे लक्ष तिच्या स्तनांवर आहे हे आत्याच्या लक्षात आले. ती माझ्याकडे बघून हसली आणि मागे झाली. तिने माझे हात पकडले आणि आपल्या भरगच्च स्तनांवर ठेवले.

मी जणू स्वर्गात पोहचलो! मला खरेच वाटत नव्हते की मा‍झ्या आत्याने स्वत: माझे हात तिच्या स्तनांवर ठेवले आहेत. मी वेड्यासारखे तिचे स्तन चोळू लागलो. मा‍झ्या लक्षात येत नव्हते मी नक्की काय करू, पण मी जमेल तसे तिचे स्तन दाबू लागलो.

ती शांत राहून मला तिचे स्तन हाताळू देत होती. ब्लाउजच्या आत तिने ब्रेसीयर घातली नव्हती तेव्हा तिची कडक झालेली स्तनाग्रे मला जाणवत होती. मी तिच्या ताठर बोंडावर माझा तळहात घासून त्यांचा कडकपणा जाणून घेत होतो. मा‍झ्या हाताच्या पंज्यात तिच्या स्तनाची गोलाई मावत नव्हती पण मी जमेल तसे त्याचे स्पर्श सुख घेत होतो.

आत्याला काय वाटत होते वा ती उत्तेजित होत होती हे मला कळत नव्हते. पण तिला ते आवडले असणार म्हणूनच ती मला ते करू देत होती असा मी माझा समज करून घेतला आणि तिचे स्तन दाबत राहलो.

थोड्या वेळानंतर तिने माझे हात तिच्या स्तनावरून दूर केले. मग माझे हात तसेच धरून तिने मला खाली ओढले. मी खाली वाकलो. तिने कालच्या सारखेच मा‍झ्या ओठांवर ओठ ठेवले. पण आज ते जरा जास्तच रेंगाळले.

तिने आपले ओठ मा‍झ्या ओठांवर घट्ट दाबून धरले. मी मा‍झ्या ओठांची किंचित हालचाल करून तिचे चुंबन घेतल्यासारखे करत होतो. मग तिने माझे डोके धरून माझा चेहरा वर केला. नजरेनेच तिने मला जाण्यासाठी खुणावले.

आत्याचे सांत्वन

वयाच्या १२व्या वर्षापासून मी मा‍झ्या आत्याकडे मुंबईला राहत आहे. आधी मी गावी आईवडीलांबरोबर राहत होतो. घरात ४ भावंडे आणि आई, वडीलांना मिळणारा जेमतेम रोजगार यामुळे आमचे कुटुंब तंगीने पिचले होते. आत्याचा माझ्यावर जीव होता आणि तिच्या नवऱ्याला चांगली मिळकत होती तेव्हा सातवी...

आत्याचे सांत्वन भाग : २

आत्याची उंची साधारण साडेपाच फूट होती. रंगाने ती किंचित सावळी होती पण तिची काया तुकतुकीत होती. तिचा चेहरा गोल व आकर्षक होता. अंगाने ती भरलेली होती. भरीव नितंब आणि किंचित चरबी असलेली कंबर नक्कीच लक्ष वेधून घेत असे. पण सगळ्यात जास्त आकर्षक तिच्या छातीचे उभार होते. चापून...

आत्याचे सांत्वन भाग : ४

आजची गंमत संपली होती. मी तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा लंड जास्तच कडक झालेला होता आणि त्याला गाळण्याची नितांत गरज होती. मी टॉयलेटमध्ये गेलो आणि खसकन माझी शॉर्ट खाली खेचून मी माझा लंड बाहेर काढला. मी मुद्दाम टॉयलेटचा दरवाजा लावला नाही, जेणे करून आत्याला मी जे काही...

आत्याचे सांत्वन भाग : ५

अचानक आत्या मा‍झ्या रूममध्ये आली. तिच्या चेहर्‍यावर मिश्किल हसू होते. मी पटकन उठून बेडच्या कडेला बसलो आणि चमकत्या डोळ्याने तिच्याकडे पाहू लागलो. चावटपणे हसत तिने आपल्या खांद्यावरील पदर काढला आणि कंबरेला साडीच्या आत खोचला. मग माझ्याकडे बघून मंदपणे हसत तिने आपल्या...

आत्याचे सांत्वन भाग : ६

मला राहवत नव्हते. नेहमी सारखे तिच्या रूममध्ये जावे असे मला वाटत होते. दाजींचे जेवण झाले की ते जाऊन घोरत पडणार होते तेव्हा आत्याच्या रूममध्ये जायला काहीच हरकत नाही असा विचार मी केला आणि शेवटी उठलो. दबक्या पावलाने मी आत्याच्या रूमकडे गेलो. अर्धवट उघड्या दरवाज्यातून नाईट...

आत्याचे सांत्वन भाग : ७

मी दुपारी घरी आलो. अपेक्षेप्रमाणे राजेश घरी होता. मी गुपचूप जेवायला बसलो. मला खात्री होती की मी जेवत असताना आत्या जाऊन मी लिहिलेला मेसेज वाचणार होती. नंतर जेव्हा ती मा‍झ्या समोर आली आणि तिच्या चेहऱ्यावरील सूचक हास्य मी पाहिले तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की तिने मेसेज...

आत्याचे सांत्वन भाग : ९

काही क्षणातच ती कामोत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचली आणि जोरजोराने कंबर हलवून रत होऊ लागली. तिच्या तोंडून बाहेर पडलेली घुसमटलेली अस्फुट किंचाळी ऐकून मा‍झ्या लक्षात आले की तिची कामतृप्ती झाली होती. जेव्हा तिचा श्वास मुळ पदावर आला तेव्हा तिने हळूच डोळे उघडले. आमची नजरा नजर...

आत्याचे सांत्वन भाग : ८

आत्या अजून दोन पावले पुढे आली आणि माझ्यापासून साधारण ३ फुटावर उभी राहिली. आता माझा संकोच नाहीसा झाला. माझे डोळे पुन्हा तिच्या स्तनांच्या उभारावर खिळले. २/३ मिनिटे मी त्यांना न्याहाळल्यावर माझी नजर वर झाली आणि आत्याच्या नजरेला भिडली. तिने एक भुंवई उडवत मला इशारा केला...

आत्याचे सांत्वन भाग : १०

सुरुवातीला मी हळूहळू धक्के मारत आत्याची पुच्ची झवत होतो. पण नंतर माझा स्पीड वाढला. आता मी जोरात धक्के मारत तिला झवायला लागलो. जरी थोड्या वेळापूर्वी मी स्खलित झालेलो होतो व मला असे वाटत होते की मी इतक्यात पुन्हा गळणार नाही तरी कामसुखाच्या त्या तीव्र भावना माझी उत्तेजना...

error: नका ना दाजी असं छळू!!