आत्याचे सांत्वन भाग : ६

मला राहवत नव्हते. नेहमी सारखे तिच्या रूममध्ये जावे असे मला वाटत होते. दाजींचे जेवण झाले की ते जाऊन घोरत पडणार होते तेव्हा आत्याच्या रूममध्ये जायला काहीच हरकत नाही असा विचार मी केला आणि शेवटी उठलो. दबक्या पावलाने मी आत्याच्या रूमकडे गेलो.

अर्धवट उघड्या दरवाज्यातून नाईट लॅम्पचा अंधुक प्रकाश बाहेर येत होता. मी हळूच आत डोकावून पाहिले. मला वाटले आत्या नेहमीप्रमाणे बेडच्या कडेला बसलेली असावी पण ती तेथे नव्हती.

मला दिसले की ती बेडवर पाय फाकवून पडलेली होती व दाजी तिच्या अंगावर पडून हलत होते. आत्याची पॅन्टी आणि साडी बाजूला जमिनीवर पडलेली होती. तिचा ब्लाउज आणि ब्रेसीयर खोललेली होती व तिचा पेटिकोट तिच्या कंबरेपर्यंत वर केलेला होता.

दाजी नागडे होते आणि त्यांचे केसाळ कूल्हे आत्याच्या फाकलेल्या पायात वरखाली होत होते. ते हिंस्त्र प्राण्यासारखे गुरगुरत आत्याला झवत होते. आत्या वर छताकडे पाहत यंत्रवत पडून होती. ते दृश्य पाहून मा‍झ्या मनात अनेक भावना उचंबळून आल्या.

एक क्षण मला आत्याची कीव वाटली तर दुसर्‍या क्षणी मला दाजींचा राग आला. काही क्षण मला दाजींची किळस वाटली तर काही क्षण मला ते दृश्य म्हणजे अत्याचार वाटला.

जरी मा‍झ्या मनात असे अनेक विचार आले तरी ते दृश्य पाहून मी कामोत्तेजित झालो. माझा लंड हळूहळू टाईट होत गेला व आपोआप मी माझा लंड शॉर्टवरून हातात पकडला.

असे वाटू लागले की आत जावे आणि दाजींना बाजूला ओढून आपण आत्यावर चढावे आणि आत्याचे लक्ष माझ्याकडे गेले. क्षणभर आमची नजरा नजर झाली. पण आत्याच्या डोळ्यात लाज-लज्जा, शरम अजिबात नव्हती की मी तिला असे झवले जाताना बघत आहे.

मी दरवाज्यातून किंचित आत आलो. दारूच्या नशेत असलेल्या दाजींच्या अजिबात लक्षात आले नाही की कोणी तरी दरवाज्यात आहे. ते आत्याला झवण्यात मग्न होते. शेवटी आत्यालाच थोडी भीती वाटली. तिने मला नजरेनेच खुणावले की बाहेर जा.

मी जागचा हलत नाही हे पाहून तिने आपला हात किंचित हलवून मला इशारा केला की निघून जा. मी जागचा हललो नाही असे दर्शवून की मी दाजींना घाबरत नाही. शेवटी आत्याने डोळ्यांचीच हालचाल करून मला कळकळीची विनंती केली. तेव्हा मी हललो आणि गुपचूप बाहेर आलो.

तेथून मी बाहेर पडलो आणि किचनमध्ये आलो. मा‍झ्या घशाला कोरड पडली होती तेव्हा मी थंड पाणी पिण्यासाठी फ्रिज उघडला. काही क्षणानंतर आत्या तेथे आली. ती पेटिकोटवर होती आणि वर तिचा ब्लाउज अन ब्रेसीयर उघडीच होती. फ्रिजचा दरवाजा उघडा होता आणि त्याच्या प्रकाशात मला तिचे नग्न स्तन दिसत होते.

ती सरळ माझ्या जवळ आली आणि तिने मला मिठी मारली. मी सुद्धा तिला आतुरतेने मिठी मारली. काही क्षण तसे मिठीत राहिल्यावर मी माझे हात हलवले. एक हात पुढे आणून मी तिचे स्तन दाबायला लागलो तर दुसरा हात मी मागे तिच्या नितंबांवर नेऊन त्यांना कुस्करू लागलो.

थोडा वेळ असे तिला दाबल्यावर मी तिच्या नितंबावरील हात पुढे आणला आणि पेटिकोट वरूनच तिच्या पुच्चीवर दाबला. प्रथमच मी आत्याच्या पुच्चीला हात लावत होतो. तिने आत पॅन्टी घातलेली नव्हती त्यामुळे मला तिच्या पुच्चीचा ओलसरपणा लगेच जाणवला.

माझा लंड कमालीचा टाईट झाला होता व मी प्रचंड कामोत्तेजित झालो होतो. शेवटी आत्या थोडी मागे झाली आणि तिने आपला पेटिकोट वर केला. पेटिकोट फोल्ड करत तिने कंबरेत खोचला आणि राहलेला पेटिकोट अजून वर करत मला तिने आपली पुच्ची दाखवली.

फ्रिजच्या मंद प्रकाशात मला तिची पुच्ची स्पष्ट दिसत नव्हती आणि तिची पुच्ची केसांनी आच्छादलेलीही होती. ती मागे सरकली आणि किचनच्या प्लॅटफॉर्मला खेटून उभी राहिली.

तिने माझा एक हात पकडला आणि आपल्या पुच्चीवर ठेवला. मग माझी दोन बोटे पकडून तिने ती तिच्या पुच्चीच्या भोकात घातली आणि मा‍झ्या अंगठ्याचा वरील भाग आपल्या पुच्चीवरील भागावर ती घासायला लागली. तिला हवे तसे मी तिच्या पुच्चीत बोटे घालू लागलो व तिचा दाणा घासू लागलो.

तिने आपला हात बाजूला काढला आणि मी तिला हवे तसे करू लागलो. ती डोळे मिटून थोडी मागच्या बाजूला झुकली आणि तिच्या तोंडून हुंकार बाहेर पडू लागले. मध्ये मध्ये तिचा पेटिकोट तिच्या पुच्चीवर येत होता तेव्हा मी मा‍झ्या दुसर्‍या हाताने तो वर करत तिची पुच्ची नीट बघत होतो.

तेवढ्यात आत्याच्या रूममधून दाजींचा बरगळल्याचा आवाज आला आणि आम्ही दोघंही क्षणभर स्तब्ध झालो. पण नंतर काही आवाज आला नाही तेव्हा परत आम्ही चालू झालो.

मी तिच्या पुच्चीत बोट आतबाहेर करत होतो व तिचा दाणा अंगठ्याने घासत होतो. आत्याला राहवले नाही. तिने पुन्हा आपली बोटे मा‍झ्या बोटांवर ठेवली आणि ती आता जोराने आमची बोटे तिच्या पुच्चीवर घासू लागली.

काही क्षणातच ती कामोत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचली. काही क्षण तिचा स्पीड वाढत गेला आणि अचानक ती थंड झाली. त्यावरून मी ओळखले की ती झडली होती!. मी तिच्याकडे पाहिले तर ती माझ्याकडे पाहून मंदपणे हसली.

जेव्हा तिची उत्तेजना थंड झाली आणि तिचा श्वास मुळ पदावर आला तेव्हा ती खाली गुडघ्यावर बसली. मग तिने माझी शॉर्ट अंडरवेअर सकट खाली खेचली व माझा कडक लंड उघडा पडला.

वर माझ्याकडे पाहत ती चावटपणे हसली. मग आपल्या चेहर्‍यावर आलेली केसांची बट आपल्या कानामागे नेत ती पुढे झुकली आणि तिने माझा लंड आपल्या तोंडात घेतला. व्वा! माझी आत्या माझा लंड चोखत होती. म्हणजे तिला सेक्सचे हे सगळे प्रकार माहीत होते तर.

तिच्या थंड तोंडाचा मा‍झ्या कडक लंडाभोवतीचा स्पर्श मला एक क्षण थरकावून गेला पण पुढच्याच क्षणापासून मला एका वेगळ्याच कामसुखाची अनुभूति होऊ लागली. नकळत मी तिच्या डोक्याचे केस पकडले आणि तिचे तोंड तालबद्धपणे मा‍झ्या लंडावर वरखाली करू लागलो.

काय अफलातून सुख होते ते! माझा टिकाव लागला नाही आणि काही क्षणातच मी आत्याच्या तोंडात गळू लागलो. माझा लंड आत्याच्या तोंडात असा गळला की तशी उत्तेजना, तशी तीव्रता मी कधीही अनुभवली नव्हती. आत्याने माझे वीर्य गिळून घेतले.

आपल्या जि‍भेने तिने माझा लंड व्यवस्थित चाटून पुसून घेतला. मग जि‍भेने आपल्या ओठांवरील माझे वीर्य चाटत ती हसत हसत उठली. तिने फ्रिजमधून पाण्याची बाटली काढली आणि गटागटा पाणी प्यायले. थोडे पाणी तोंडात ठेवून तिने आतल्या आत गुळणा केला आणि ते पाणी गिळून घेतले.

मी चकितपणे पाहत होतो की कसे तिने माझे वीर्य गिळले आणि त्याचा शेवटचा थेंबही आपल्या घशात गिळून घेतला. तिचे झाल्यावर तिने मा‍झ्या गालावर प्रेमाने हात फिरवला आणि ती जशी आली होती तशी भरकन निघून गेली.

मग मी मा‍झ्या रूममध्ये आलो आणि बेडवर पडलो. नंतर जे घडले होते ते इतक्या स्पीडने घडले की मला विचार करायला वेळच मिळाला नव्हता. आता बेडवर पडल्यावर मला सगळे आठवू लागले. तोच विचार करत करत कधीतरी मला झोप लागली.

दुसर्‍या दिवशी सकाळी मी उठलो तेव्हा थोडा उशीरच झाला होता. दाजी अजून घरातच होते आणि ते सुद्धा उशिरा उठलेले होते. मी भराभर आवरून कॉलेजला जायला निघालो. दाजी असल्यामुळे आत्या गुपचूप होती व काहीही दर्शवत नव्हती.

मी घराबाहेर पडलो तरी ती काही बोलली नाही की ती माझ्याजवळ आली नाही. आज शनिवार होता तेव्हा कॉलेजला हाफ डे होता. थोडे पुढे गेल्यावर मी डायरी काढली की आत्याने काही लिहून ठेवले असेल की काय. अपेक्षेप्रमाणे तिने डायरीत लिहिले होते.

‘विजु, तुझे दाजी मला करत होते ते पाहून तुला कसेतरीच वाटले असेल ना? हेच चालते आमचे गेली काही वर्ष. कधीतरी त्यांना हुक्की येते आणि मग माझ्यावर अशी ‘जबरदस्ती’ करतात. मला काही सुख मिळत नाही त्यातून पण त्यांचे सगळे सहन करावे लागते.

मला शंका होती की तू किचनमध्ये असणार म्हणून मी तेथे आले. तेथे तू मला जसे तृप्त केले त्याने मला फार बरे वाटले. तुलाही मजा वाटली असणार ना? जेव्हा मी तुझे ते तोंडात घेतले तेव्हा. कसे वाटले माझे नग्न अंग तुला बघायला? फ्रिजच्या प्रकाशात फारसे काही दिसत नव्हते म्हणा आणि काय मेली तुला मा‍झ्या अंगाची मजा वाटणार? मी आता वयस्कर झालीय. तू माझ्यापेक्षा तरूण मुलींना बघितले असशील.’

तिचा हा मेसेज वाचून मला मजा वाटली. नेहमीपेक्षा आज तिने जास्तच मजकूर लिहिला होता. त्याला उत्तर म्हणून मी पण डायरीत लिहिले.

‘आत्या, तू भलेही वयस्कर झालेली असशील पण काल रात्री मला तू एकदम सुंदर वाटलीस आणि सेक्सी सुद्धा. खरे तर प्रकाश अगदी कमी होता तेव्हा मला तुला व्यवस्थित नग्न पाहता आले नाही. आज शनिवार, मला कॉलेजला हाफ डे आहे. दुपारी मी घरीच असेल. कदाचित राजेशही घरी असेल. पण जर तो बाहेर गेला आणि आपल्याला एकांत मिळेल.

तर माझी इच्छा आहे की तू मा‍झ्या रूममध्ये यावेस आणि आपले कपडे काढून नग्न व्हावेस. आणि मग मला तुझे नग्न अंग व्यवस्थित दाखवावेस. नंतर तू मला जे हवे ते तुझ्या नग्न शरीराबरोबर करू द्यावे. बघ तू माझी ही इच्छा पूर्ण करू शकतेस की नाही.’

आत्याचे सांत्वन

वयाच्या १२व्या वर्षापासून मी मा‍झ्या आत्याकडे मुंबईला राहत आहे. आधी मी गावी आईवडीलांबरोबर राहत होतो. घरात ४ भावंडे आणि आई, वडीलांना मिळणारा जेमतेम रोजगार यामुळे आमचे कुटुंब तंगीने पिचले होते. आत्याचा माझ्यावर जीव होता आणि तिच्या नवऱ्याला चांगली मिळकत होती तेव्हा सातवी...

आत्याचे सांत्वन भाग : २

आत्याची उंची साधारण साडेपाच फूट होती. रंगाने ती किंचित सावळी होती पण तिची काया तुकतुकीत होती. तिचा चेहरा गोल व आकर्षक होता. अंगाने ती भरलेली होती. भरीव नितंब आणि किंचित चरबी असलेली कंबर नक्कीच लक्ष वेधून घेत असे. पण सगळ्यात जास्त आकर्षक तिच्या छातीचे उभार होते. चापून...

आत्याचे सांत्वन भाग : ३

मी पॅन्टच्या खिशातील डायरी चेक केली तर त्यातील रुपये गायब झाले होते. म्हणजे मी फ्रेश होत असताना किंवा जेवत असताना तिने ते डायरीतून काढले होते. तिने मी लिहिले ते वाचले असेल का अशी मला शंका आली. तोच विचार करत मी मा‍झ्या बेडवर पडलो. मी माझीच समजूत काढली की तिने नक्कीच...

आत्याचे सांत्वन भाग : ४

आजची गंमत संपली होती. मी तिच्या रूममधून बाहेर पडलो. माझा लंड जास्तच कडक झालेला होता आणि त्याला गाळण्याची नितांत गरज होती. मी टॉयलेटमध्ये गेलो आणि खसकन माझी शॉर्ट खाली खेचून मी माझा लंड बाहेर काढला. मी मुद्दाम टॉयलेटचा दरवाजा लावला नाही, जेणे करून आत्याला मी जे काही...

आत्याचे सांत्वन भाग : ५

अचानक आत्या मा‍झ्या रूममध्ये आली. तिच्या चेहर्‍यावर मिश्किल हसू होते. मी पटकन उठून बेडच्या कडेला बसलो आणि चमकत्या डोळ्याने तिच्याकडे पाहू लागलो. चावटपणे हसत तिने आपल्या खांद्यावरील पदर काढला आणि कंबरेला साडीच्या आत खोचला. मग माझ्याकडे बघून मंदपणे हसत तिने आपल्या...

आत्याचे सांत्वन भाग : ७

मी दुपारी घरी आलो. अपेक्षेप्रमाणे राजेश घरी होता. मी गुपचूप जेवायला बसलो. मला खात्री होती की मी जेवत असताना आत्या जाऊन मी लिहिलेला मेसेज वाचणार होती. नंतर जेव्हा ती मा‍झ्या समोर आली आणि तिच्या चेहऱ्यावरील सूचक हास्य मी पाहिले तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की तिने मेसेज...

आत्याचे सांत्वन भाग : ९

काही क्षणातच ती कामोत्तेजनेच्या शिखरावर पोहचली आणि जोरजोराने कंबर हलवून रत होऊ लागली. तिच्या तोंडून बाहेर पडलेली घुसमटलेली अस्फुट किंचाळी ऐकून मा‍झ्या लक्षात आले की तिची कामतृप्ती झाली होती. जेव्हा तिचा श्वास मुळ पदावर आला तेव्हा तिने हळूच डोळे उघडले. आमची नजरा नजर...

आत्याचे सांत्वन भाग : ८

आत्या अजून दोन पावले पुढे आली आणि माझ्यापासून साधारण ३ फुटावर उभी राहिली. आता माझा संकोच नाहीसा झाला. माझे डोळे पुन्हा तिच्या स्तनांच्या उभारावर खिळले. २/३ मिनिटे मी त्यांना न्याहाळल्यावर माझी नजर वर झाली आणि आत्याच्या नजरेला भिडली. तिने एक भुंवई उडवत मला इशारा केला...

आत्याचे सांत्वन भाग : १०

सुरुवातीला मी हळूहळू धक्के मारत आत्याची पुच्ची झवत होतो. पण नंतर माझा स्पीड वाढला. आता मी जोरात धक्के मारत तिला झवायला लागलो. जरी थोड्या वेळापूर्वी मी स्खलित झालेलो होतो व मला असे वाटत होते की मी इतक्यात पुन्हा गळणार नाही तरी कामसुखाच्या त्या तीव्र भावना माझी उत्तेजना...

error: नका ना दाजी असं छळू!!