मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ५

माझी कामोत्तेजना इतकी प्रचंड वाढली होती की आधी दोनदा गळूनही आता तिसऱ्यांदा मा‍झ्या लंडातून खूप वीर्य बाहेर पडायला लागले. मी तिला गच्च पकडून, धक्के देत तिची गांड मारत राहलो.

तिच्या भोकातून मा‍झ्या वीर्याचा चीक बाहेर आला पण तरीही मी तिला झवत राहलो. जेव्हा माझी कामवासना पूर्ण शांत झाली तेव्हाच मी थांबलो आणि माझा लंड तिच्या गांडीतून बाहेर काढत मी तिच्या अंगावर कोसळलो.

तीनदा तिला झवून मला ग्लानी आली आणि माझे डोळे मिटले. किती वेळाने कोणास ठाऊक पण मी डोळे उघडून पाहिले तर नयना साडी वगैरे व्यवस्थित घालून, फ्रेश होऊन मा‍झ्या बाजूला बसली होती. मी तिच्याकडे पाहून हसलो आणि पटकन उठलो.

त्यावर ती मला म्हणाली,

“इफ यु डोंट माईंड, मला मा‍झ्या घरी ड्रॉप करशील का?”

“ओह श्युअर, मी पटकन तयार होतो.”

असे म्हणत मी पटकन टॉयलेटमध्ये गेलो आणि फ्रेश वगैरे होऊन बाहेर आलो. मग मी पटकन एक ड्रेस घातला आणि तयार झालो. निघताना मी नयनाला मिठीत घेतले व तिचे एक चुंबन घेत म्हणालो,

“थँक्स नयना, यु आर वंडरफूल! इतके सुख मी क्वचितच कधी घेतले असेल. थँक्स फॉर दॅट.”

असे बोलून मी माझे पाकीट काढून त्यातून रुपये काढू लागलो तर माझा हात धरून नयना हसत म्हणाली,

“नाही राजेश, मला पैसे नकोत. मी वेश्या नाही, एक खानदानी हाय सोसायटी लेडी आहे. मा‍झ्या नवऱ्याचा बिझनेस आहे आणि तो नेहमी माझ्यापासून दूर असतो. त्यामुळे मी नेहमी अतृप्त असते. मी खरे तर मा‍झ्या एका मैत्रिणीबरोबर तो सिनेमा पाहायला आले होते पण ती आलीच नाही. मी बोअर होत होते तेव्हा सिनेमा एकटीच पाहत होतो. तुला पाहून का कोणास ठाऊक मला तू आवडलास आणि मी तुझ्याकडे पाहून हसले! तू जेव्हा मला वेश्या समजून माझ्याशी बोलायला लागला तेव्हा मी ठरवले की वेश्येचे नाटक करायचे आणि तुला खुश करायचे.”

ते सगळे ऐकून मला पुन्हा एकदा आश्चर्याचा धक्का बसला! मी वेड्यासारखा तिच्याकडे पाहत राहलो. माझ्याकडे पाहून चावटपणे हसत तिने मला विचारले,

“मग कसा होता माझा परफॉर्मन्स? ॲज अ रंडी.”

“नंबर वन! तुझ्यासारखी रंडी नेहमी मिळावी अशी मी प्रार्थना करेन.” मी मनापासून म्हणालो.

“वेल तुला प्रार्थना करायची गरज नाही, नुसता माझा नंबर फिरवायचा लगेच हजर होईल.”

“रियली? ओह नयना आय लाईक यु!” असे म्हणत मी तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव केला.

“नयना नाही, मिसेस पम्मी म्हण.”

तिने हसून म्हटले आणि आम्ही दोघीही खळखळून हसलो.

त्या रात्री ह्या नयना नावाच्या हाय सोसायटी लेडीने रंडी बनून मला सेक्सची भरपूर मजा दिली. मा‍झ्या बिल्डींगमध्ये दहाव्या मजल्यावर रहाणारी सेक्सी मिसेस पम्मी प्यारेलाल मला चाळवायची आणि तिला झवण्याची माझी जी फॅन्टसी होती ती नयनाने काही अंशी पूर्ण केली होती.

नंतर काही दिवसांनी माझी बायको परत आल्यावर एकदा मिसेस पम्मी आमच्या घरी आली होती. हॉलमध्ये बसून ती मा‍झ्या बायकोबरोबर गप्पा मारत होती तेवढ्यात मी हॉलमध्ये आलो. मला पाहून ती मादकपणे हसली आणि तिने मला ‘हाय हॅल्लो’ वगैरे केले. नंतर आम्ही थोडा वेळ इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारल्या.

अचानक मिसेस पम्मीने मा‍झ्या बायकोसमोर मला विचारले,

“मग मिस्टर राजेश, त्या दिवशी तुमचे गेट-टुगेदर कसे झाले?”

तिचा प्रश्न मिश्किल होता पण थोडा खोचक होता. ती पटकन असे काही विचारेल असे मला वाटले नव्हते तेव्हा मी थोडा थबकलो पण मी पटकन उत्तर दिले,

“ठीक होते, काही खास स्पेशल असे नव्हते.”

“कसले गेट-टुगेदर रे, राजेश?” मा‍झ्या बायकोने कुतुहलाने विचारले.

“अगं,” मी काही बोलायच्या आधीच मिसेस पम्मी उत्साहाने मा‍झ्या बायकोला सांगायला लागली, “तू नव्हतीस ना तेव्हा एका रात्री तुझ्या मिस्टरांच्या ऑफिसमधील काही कलीग आले होते. म्हणजे मला काही माहीत नव्हते पण मला लिफ्टमध्ये मिस्टर राजेश आणि ती… काय हो नाव तिचे? ती तुमची ऑफिस कलीग.”

“नयना!” मी पटकन उत्तर दिले. मिसेस पम्मी नक्कीच माझी गोची करत होत्या.

“हो नयनाऽऽ ती भेटली. तेव्हा मी सहज विचारले तेव्हा हे म्हणाले की ऑफिस मधील काही कलीग आले आहेत, गेट-टुगेदर आहे म्हणून.”

“हो? मला माहीत नाही,” माझी बायको आश्चर्याने म्हणाली व पुढे तिने मला नवलाने विचारले, “अरे राजेश तू मला सांगितले नाही?”

“अगं… ते…,” मी थोडा गडबडलो पण तिला उत्तर दिले, “अगं ते अचानक ऑफिसमधले सगळे म्हणाले की राजेश एकटा घरी आहे तर आपण त्याच्याकडे जाऊया. ड्रिंक्स, जेवण वगैरे मागवून थोडी धमाल करूया. म्हणून ते त्या रात्री आले होते. दुसर्‍या दिवशी मी तुला सांगणार होतो पण त्या दिवशी नाही का तुझ्या मोबाइलची रेंज मिळत नव्हती. त्या प्रॉब्लेममुळे सांगायचे राहून गेले.”

“अस्सं. अरे पण नंतर सांगायचे ना.” मा‍झ्या बायकोला काहीसे माझे कारण पटले.

मनातल्या मनात मी मिसेस पम्मीला जाम शिव्या दिल्या. ती गालातल्या गालात हसत होती असा मला भास झाला.

“अग नंतर कामाच्या गडबडीत मी विसरून गेलो.” मी बायकोला म्हणालो.

“अरे पण ही नयना कोण? तुझ्या ऑफिसमध्ये कोणी नयना नाही.” मा‍झ्या बायकोने उत्सुकतेने विचारले.

“ती ना,” पुन्हा माझी गोची. पण पुन्हा मी हजरजबाबीपणे उत्तर दिले, “अगं ती मिस्टर जोशींची नवीन सेक्रेटरी आलीय ना, तिचे नाव नयना. ती इकडे नवीन आहे ना, म्हणून मी तिला आणायला खाली गेलो होतो, तेव्हा लिफ्टमध्ये मिसेस पम्मी आम्हाला भेटल्या होत्या.”

असे बोलून मी तेथून उठलो आणि काही थातूर मातूर कारण सांगून आत निघून गेलो. आत आल्यावर मी सुटकेचा निश्वास टाकला! मिसेस पम्मीने माझी आज चांगलीच गोची केली होती. नशीबाने मला पटापट थापा सुचल्या आणि मा‍झ्या बायकोला त्या पटल्या. नाहीतर माझे काही खरे नव्हते.

नंतरही माझे कान बाहेर माझी बायको आणि मिसेस पम्मी काय बोलत होत्या त्यावर होते. कारण मी आत आल्यावर मिसेस पम्मी मा‍झ्या बायकोला अजून काही सांगून आमच्यात संशयाचे वातावरण तर तयार करत नाही ना हे मी ऐकत होतो. पण नंतर मा‍झ्या बायकोने इतर काही विषय काढले तेव्हा तो विषय राहून गेला.

त्यानंतर जेव्हा जेव्हा मिसेस पम्मी मला भेटायच्या तेव्हा तेव्हा त्या माझ्याकडे पाहून गुढपणे हसायच्या. तिला नयनाबद्दल काही संशय आला होता की काय असे मला नेहमी वाटायचे. पण तिने कधी स्पष्टपणे मला काही विचारले नाही. नंतर माझ्याशी त्यांचे वागणे थोडे जास्तच फ्री आणि मोकळे झाले होते.

आता माझ्यासमोर त्यांचे भरपूर अंगप्रदर्शन होऊ लागले. येता जाता त्यांच्या नाजूक अवयवांचे मला जरा जास्तच स्पर्शसुख मिळू लागले. त्याने माझी त्यांना झवण्याची फॅन्टसी खूपच तीव्र झाली!

त्या दिवशी पहाटे मी नयनाला तिच्या बिल्डींगमध्ये ड्रॉप केल्यावर तिने मला तिचा मोबाइल नंबर दिला होता. नंतर मग जेव्हा मला चान्स मिळायचा तेव्हा मी तिच्याकडे जायचो किंवा बाहेर एखाद्या हॉटेल रूमवर जायचो आणि आम्ही मनसोक्त झवाझवीचा आनंद घ्यायचो.

माझी बायको माहेरी वगैरे गेलेली असली तरी नयनाला पुन्हा कधीही मी मा‍झ्या घरी आणले नाही. न जाणो तिला आणायचो आणि पुन्हा मिसेस पम्मी तिला पहायच्या. तेव्हा तिला मा‍झ्या घरी न आणता मी बाहेरच कुठे तरी झवायचो.

प्रत्येक वेळी नयना मिसेस पम्मी बनायची आणि मला वेगवेगळ्या प्रकारे झवायला द्यायची. मिसेस पम्मीला झवण्याची माझी जी फॅन्टसी होती ती जरी नयना पूर्ण करत होती तरी मिसेस पम्मीला प्रत्यक्षात झवायला मिळाले तर काय बहार येईल असे मला नेहमी वाटायचे.

खास करून जेव्हापासून तिने मा‍झ्या बायकोकडे नयनाबद्दल चुगली केली होती तेव्हापासून तिला झवण्याची माझी इच्छा जास्तच प्रबळ झाली होती. तेव्हा मिसेस पम्मीला रियलमध्ये झवायचा चान्स कसा घ्यायचा ह्याचा मी नेहमी विचार करायचो. तो चान्स मला होळीच्या वेळी मिळाला!

मिसेस पम्मी प्यारेलाल

मी अंधारात घड्याळाकडे पाहिले. रात्रीचे साडे दहा वाजत होते. अजून तासभराचा सिनेमा बाकी होता. माझी बायको माहेरी गेली होती तेव्हा घरी जाण्याची मला काही घाई नव्हती. माझी एक मिटींग नरीमन पॉईंटला होती. तेव्हा रात्री मिटींग संपल्यावर मी टाईमपास करण्यासाठी ई-मॅक्समध्ये सिनेमा...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : २

मिसेस पम्मी प्यारेलाल माझ्या बायकोची मैत्रिण होती. तेव्हा बऱ्याचदा ती आमच्या घरात यायची. माझ्या बायकोबरोबर ती तासन तास गप्पा मारत बसायची. ती बऱ्यापैकी मॉडर्न होती तेव्हा तिचे ड्रेस एकदम सेक्सी आणि अंगप्रदर्शन करणारे असायचे. ती आमच्याकडे आली की मी चोरून तिच्याकडे...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ३

माझ्याबरोबर किसिंग करता करता काही क्षण तिचा हात माझ्या मांड्यांवर फिरला पण मग तिने माझा कडक लंड हातात घेतला. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने मी बेभान झालो आणि उत्कटपणे तिची जीभ चोखायला लागलो. वेश्येच्या बाबतीत माझा अनुभव असा होता की त्या येतात, रुपये घेतात, कपडे काढतात आणि...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ४

मला माझेच आश्चर्य वाटत होते की इतक्या पटकन कसे काय मी इतका उत्तेजित झालो आणि गळायच्या बेतात आलो? मला राहवत नव्हते. सटासट फटके मारत मी तिला त्वेषाने झवायला लागलो आणि तिच्या पुच्चीत खोलवर लंड घालू लागलो आणि मग विदाऊट वार्निंग मी तिच्या पुच्चीत माझे वीर्य सोडायला लागलो....

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ६

दरवर्षी आमच्या सोसायटीत आम्ही सगळे टेनंट मिळून रंगपंचमी साजरी करत असू. यंदाच्या रंगपंचमीलाही जंगी तयारी होती. सोसायटीच्या मागच्या गार्डनमध्ये २/३ छोटे तंबू उभे करून आम्ही एकात ओले सुके रंग, एकात खाणे पिणे आणि एकात बसण्याची व्यवस्था केली होती. मैदानात ४/५ ठिकाणी...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ७

मा‍झ्या मनात मिसेस पम्मीला चार वाजता भेटण्याची आतुरता चालू झाली होती तेव्हा माझे कशातही लक्ष लागेना. चार कधी वाजतायेत असे मला व्हायला लागले. चार वाजता मा‍झ्या बायकोला काय कारण सांगून बाहेर पडावे ह्याबद्दल मी विचार करायला लागलो तेव्हा मला आठवले की साडे चारच्या दरम्यान...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ८

मग मी सुद्धा मिसेस पम्मीला बिनधास्तपणे सांगू लागलो की कसे ती मला आवडते आणि तिच्याबद्दल मा‍झ्या मनात सेक्सच्या कश्या कश्या फॅन्टसी होत्या. त्या रात्री नयनाने मला मिसेस पम्मीबद्दल विचारल्यावर कसे मी तिला मा‍झ्या फॅन्टसीबद्दल सांगितले आणि मग तिने मला मिसेस पम्मी बनून कसे...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ९

ती कंबरेची हलकी हालचाल करायला लागली. तिच्या पुच्चीची पटले व्यवस्थित चोखल्यावर मी वर तिच्या पुच्चीदाण्याला चोखायला लागलो. तिचा दाणा चोखता चोखता मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घातले आणि हलवायाला लागलो. ती खालून कंबर हलवायाला लागली. तिच्या पुच्चीत माझे बोट आतबाहेर होत होते, ते...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : १०

माझा लंड हळूहळू आत घुसत होता आणि मिसेस पम्मी आपले डोळे गच्च मिटून घेत, दात ओठ चावत आपले चित्कार दाबून ठेवत होत्या. शेवटी एकदाचा माझा पूर्ण लंड त्यांच्या बोच्यात गेला. मला लंड कुठल्या तरी ट्रॅपमध्ये घातल्या सारखा वाटत होता. मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि त्यांच्या कानात...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ११

बघता बघता मी झवण्याची गती पकडली! तिच्या ओठांचे चुंबन घेता घेता मी तिला झवायला लागलो. आमच्या दोघांची शरीरे तापायला लागली. तिने आपले पाय मा‍झ्या कंबरेभोवती टाकले आणि मला घट्ट आवळले! जरी तिने मला पायाच्या विळख्याने घट्ट पकडले होते तरी मी लंड बाहेर काढताना ती विळखा ढिल्ला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!