मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ७

मा‍झ्या मनात मिसेस पम्मीला चार वाजता भेटण्याची आतुरता चालू झाली होती तेव्हा माझे कशातही लक्ष लागेना. चार कधी वाजतायेत असे मला व्हायला लागले. चार वाजता मा‍झ्या बायकोला काय कारण सांगून बाहेर पडावे ह्याबद्दल मी विचार करायला लागलो तेव्हा मला आठवले की साडे चारच्या दरम्यान माझी बायको बाहेर जाणार होती.

तिची एक मैत्रिण सबर्बनमध्ये राहते, तिच्या घरी काही कार्यक्रम होता, त्यासाठी तिने मा‍झ्या बायकोला बोलावले होते. माझी बायको मला बरोबर चला म्हणून विचारत होती पण मी तिला नकार दिला होता. एकतर रंगपंचमी खेळून दमायला होणार होते तेव्हा लगेच कुठे बाहेर जायचा माझा मूड नव्हता म्हणून मी तिला एकटीनेच जायला सांगितले होते.

ती गेली की ३/४ तास तरी येणार नव्हती तेव्हा मला रान मोकळे होते. तेव्हा मी निर्धास्त झालो आणि माझी बायको रंगपंचमी खेळून परत यायची वाट पाहू लागलो. तासभरानंतर माझी बायको आली. खाली काय काय गंमती जमती घडल्या त्या ती उत्साहाने सांगायला लागली. मग आम्ही दोघेही अंघोळ करायला शॉवरमध्ये घुसलो.

आम्ही दोघे पूर्ण नागडे झालो आणि एकमेकांचे अंग घासून अंगावरील रंग काढू लागलो. मा‍झ्या बायकोच्या छाती, नितंबाला कुस्करून, मध्ये मध्ये तिचे चुंबन घेऊन मी तिला तापवली. ती पण माझा लंड चोळत होती तेव्हा मी पण गरम झालो होतो. मग तेथेच बाथरूममध्ये मी तिला ओणवी केली आणि तिला मागून झवायला लागलो.

तिला मागून झवताना मला मिसेस पम्मीची आठवण आली आणि मनात विचार आला की अजून काही तासानंतर मी अशीच मिसेस पम्मीची गांड मारत असेल. तिच्या पुच्चीत असाच माझा लंड आतबाहेर होत असेल.

त्या विचाराने मला एकदम टोकावर नेले आणि मी मा‍झ्या बायकोच्या पुच्चीत लंड गाळायला लागलो. ती खालून आपला दाणा घासत होती तेव्हा ती पण काही क्षणात काम तृप्त झाली. नंतर आम्ही व्यवस्थित अंग स्वच्छ करून अंघोळ केली आणि बाहेर आलो. जेवण आम्ही बाहेरूनच मागवले आणि ते खाऊन थोडा वेळ आम्ही झोपलो.

साधारण तीन वाजता मी मा‍झ्या बायकोला उठवले आणि तिला जायचे म्हणून तयार व्हायला सांगितले. ती थोडी कंटाळली होती तेव्हा नाही जात म्हणायला लागली. ती जर गेली नाही तर मा‍झ्या प्लानिंगचा बट्टयाबोळ होणार होता तेव्हा मी तिला समजावून सांगू लागलो की ती जर गेली नाही तर तिच्या मैत्रिणीला वाईट वाटेल तेव्हा तिने जायला पाहिजे वगैरे वगैरे.

शेवटी ती जायला तयार झाली आणि उठली. मग तिने आवरायला घेतले. मी बेडवर पडूनच राहलो असे दाखवत की मी पडूनच राहणार आहे व रात्रीपर्यंत मस्त झोपणार आहे.

मा‍झ्या बायकोने साडी घातली, मेकअप वगैरे केले आणि ती तयार झाली. तरी सगळे आवरायला तिला सव्वा चार वाजले. माझे लक्ष पूर्ण वेळ घड्याळावर होते. शेवटी दहा मिनिटात मला किस वगैरे करून माझी बायको बाहेर पडली.

ती गेल्यावर दहा मिनिटे मी जबरदस्ती बेडवर पडून राहलो. अचानक ती परत आली तर मी झोपलोय हे तिला दिसायला हवे होते. मग मी उठलो आणि भराभर फ्रेश व्हायला लागलो.

मला वरच दहाव्या मजल्यावर जायचे होते म्हणून मी कॅज्युअल ट्रॅक पॅन्ट व टी-शर्ट घातले आणि बाहेर पडलो. लिफ्टसाठी वाट पहाण्याचाही धीर मा‍झ्यात नव्हता तेव्हा मी जिन्यानेच दोन दोन पायऱ्या चढत वर दहाव्या मजल्यावर गेलो.

मिसेस पम्मीच्या दरवाज्या बाहेर मी पोहचलो तेव्हा माझा श्वास फुलला होता व मला किंचित धाप लागली होती. एक मिनिट स्तब्ध उभा राहून मी दम घेतला आणि मगच बेल वाजवली.

तिचा नवरा तर घरात नसेल ना? असा भयानक प्रश्न मा‍झ्या मनात डोकावला. पण मी बेल मारत असतानाच अचानक दरवाजा उघडला आणि हसऱ्या चेहऱ्याच्या मिसेस पम्मीने मला आत ओढलो.

बहुतेक ती दरवाज्यातच उभे राहून माझी वाट पाहत होती. मला ती त्यांच्या हॉलमध्ये घेऊन गेली आणि तिने मला बसायला सांगितले. मिसेस पम्मीने काळ्या रंगाचा एक सेक्सी गाऊन घातला होता जो थोडा पारदर्शक होता. आतमध्ये तिने घातलेली लाल रंगाची ब्रेसीयर आणि पॅन्टी वरून दिसत होती.

गाऊनचा गळा इतका खोल होता की त्यातून तिच्या उभाराची घळ स्पष्ट दिसत होती. माझे लक्ष तिच्या गाऊनच्या गळ्यावर जात होते हे तिच्या लक्षात आले आणि ती मंदपणे हसत आत निघून गेली. तिला पाहून माझा लंड ऑलरेडी उठायला लागला होता.

काही क्षणात ती सरबताने भरलेले दोन ग्लास घेऊन बाहेर आली आणि मला एक ग्लास देत ती मा‍झ्या बाजूला सोफ्यावर बसली. मग आम्ही रंगपंचमीबद्दल बोलत सरबत घ्यायला लागलो. मी तिच्या मिस्टरांची चौकशी केली तर ती म्हणाली ‘ते तीन वाजताच निघून गेले होते.’

ते परत कधी येणार हे विचारले तर ती म्हणाली दोन दिवसानंतर येणार आहेत. मी मनात विचार करू लागलो. म्हणजे आत्ता मी तिला झवण्यात सक्सेस झालो तर मला पुढे २ दिवसात २/३ वेळा तरी तिच्या बरोबर मजा करता येणार होती. तेव्हा आत्ता हा चान्स सोडायचा नाही व तिला कसेही करून झवायचेच असा मी निश्चय केला.

माझे सरबत पिऊन झाल्यावर मी ग्लास पुढच्या टीपॉयवर ठेवला आणि मिसेस पम्मी तो घ्यायला पुढे वाकली. ती संधी साधून मी तिला मागून आवळले आणि मा‍झ्या अंगावर खेचले.

थोडीशी लाजत हसत ती मा‍झ्या मिठीत आली आणि मादक स्वरात म्हणाली,

“काय? इतके उतावळे झालात का? जराही दम धरवत नाही?”

“नाही ना,” तिला गच्च पकडून तिच्या गालाचे चुंबन घेत मी म्हणालो, “तुम्ही चार वाजता या म्हणून सांगितल्यापासून माझे मन एकदम सैरभैर झाले होते. कधी चार वाजतात आणि तुमच्याकडे येतो असे झाले होते.”

“हंऽऽऽ म्हणून इतक्या उशिरा आलात.” पम्मीने लटकेपणे म्हटले.

“ती माझी बायको बाहेर जाणार होती. तिला जायला उशीर झाला तेव्हा मला यायला उशीर झाला.”

“हो! म्हणाली होती ती मला, तिला तिच्या मैत्रिणीकडे जायचे आहे ते पण जर ती परत आली तर?” पुन्हा मिसेस पम्मीने त्या दिवशी सारखे थोडे खोचटपणे हसत विचारले.

“मिस्टर प्यारेलाल परत आले तर? मग तुम्हाला कसे वाटेल? तसेच मला वाटेल.” मी तिच्या छातीच्या उभारावर हात ठेवत उत्तर दिले.

मा‍झ्या हजरजबाबी उत्तराने तिला मजा वाटली आणि तिने प्रेमाने मा‍झ्या हातावर चापट मारली. मग तिने वळून माझ्याकडे पाहिले आणि मा‍झ्या ओठांवर आपले ओठ टेकवत मला विचारले,

“एक विचारू का राजेश?”

“उंऽऽऽऽ विचारा.” तिच्या ओठांचे चुंबन घेत मी म्हटले.

“ती नयना कोण होती?”

“तीऽऽऽ? सांगितले ना आमच्या ऑफिसमधली कलीग.”

“उंहंऽऽऽ! मला माहीत आहे, ती तुमच्या ऑफिसमधली नव्हती. त्या दिवशी तुम्ही मला लिफ्टमध्ये भेटलात तेव्हापण मला संशय होता आणि तुमच्या बायकोसमोर तिचा विषय जेव्हा मी काढला तेव्हापण ते सिद्ध झाले. तेव्हा मला आता खरे सांगा.” तिने हसत म्हटले.

“अग खरंच ती माझी ऑफिस कलीग आहे. त्या दिवशी माझ्याकडे गेट-टुगेदर होते म्हणून ती आली होती.” मी तरीही नयनाचा पाढा चालू ठेवला.

“मिस्टर राजेश तुमच्याकडे त्या दिवशी काहीही गेट-टुगेदर नव्हते कारण मी एकदा दोनदा तुमच्या फ्लॅटच्या दरवाज्यात येऊन चेक केले होते. आत बरीच माणसे असल्यासारखा काहीही आवाज येत नव्हता.” मिसेस पम्मीने हसत खुलासा केला.

“काय सांगता काय, मिसेस पम्मी? तुम्ही मा‍झ्या दरवाज्याच्या बाहेरून चेक केले?”

“आय ॲम सॉरी! पण येस, मला शंका होती आणि उत्सुकताही होती की ती कोण असेल, तेव्हा मी चेक करायला आले होते.”

“मग तुम्हाला काय वाटते? ती कोण असेल?” मी तिचे उभार दाबत मिश्किलपणे तिला विचारले.

“ती बहुतेक वेश्या होती.” मिसेस पम्मीने बेधडकपणे आपला अंदाज सांगितला.

“वेल! ती वेश्या नव्हती, ती एक हाय सोसायटी लेडी होती.”

असे बोलून मी मिसेस पम्मीला थोडक्यात त्या रात्रीची सगळी घटना सांगितली. सिनेमा थिएटरमधून मी नयनाला पाहल्यापासून पहाटे मी तिला तिच्या घरी सोडेपर्यंत काय काय कसे कसे घडले ते सगळे थोडक्यात सांगितले. अर्थात! मी नयनाला मिसेस पम्मी बनवून झवलो हे मी तिला सांगितले नाही.

“आय सी, म्हणजे माझा अंदाज काही अंशी खरा होता. ती जरी खरी वेश्या नव्हती तरी तुम्ही तिला वेश्या समजूनच घरी आणली होती,” मिसेस पम्मीने हसत म्हटले आणि पुढे मला विचारले, “वेल! मग त्या रात्री तुम्ही तिच्याबरोबर भरपूर मजा केली असेल ना?”

“भरपूरऽऽऽ! इतकी मजा आली की काय सांगू.” मिसेस पम्मीचे दोन्ही उभार कुस्करत मी मुद्दाम जोशात म्हटले.

“अहो पण इतके रात्रभर काय करत होता? आय मीन एका रात्रीत किती वेळा आणि कसे कसे करणार?” मिसेस पम्मीने कुतुहलाने विचारले.

“वेल! त्याचे पण एक सिक्रेट आहे. तुम्ही रागवणार नसाल तर सांगतो.” मी तिच्या कानाला जीभ लावत म्हटले.

“वेल आता मला कशाला राग येईल तुम्ही काय केले ते सांगितले तर?” मिसेस पम्मीने हसत उत्तर दिले.

“नाही, ते सिक्रेट तुमच्याशी रिलेटेड आहे. म्हणून विचारले.” मी म्हणालो.

“माझ्याशी रिलेटेड?” ते ऐकून मिसेस पम्मीला आश्चर्य वाटले आणि माझ्याकडे वळून पाहत तिने विचारले, “कसे काय?”

“आहे म्हणून तर विचारले, तुम्ही रागवणार नाही ना?”

“नाही हो, सांगा बिनधास्त.” तिने मला आश्वासने देत म्हटले.

मिसेस पम्मी प्यारेलाल

मी अंधारात घड्याळाकडे पाहिले. रात्रीचे साडे दहा वाजत होते. अजून तासभराचा सिनेमा बाकी होता. माझी बायको माहेरी गेली होती तेव्हा घरी जाण्याची मला काही घाई नव्हती. माझी एक मिटींग नरीमन पॉईंटला होती. तेव्हा रात्री मिटींग संपल्यावर मी टाईमपास करण्यासाठी ई-मॅक्समध्ये सिनेमा...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : २

मिसेस पम्मी प्यारेलाल माझ्या बायकोची मैत्रिण होती. तेव्हा बऱ्याचदा ती आमच्या घरात यायची. माझ्या बायकोबरोबर ती तासन तास गप्पा मारत बसायची. ती बऱ्यापैकी मॉडर्न होती तेव्हा तिचे ड्रेस एकदम सेक्सी आणि अंगप्रदर्शन करणारे असायचे. ती आमच्याकडे आली की मी चोरून तिच्याकडे...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ३

माझ्याबरोबर किसिंग करता करता काही क्षण तिचा हात माझ्या मांड्यांवर फिरला पण मग तिने माझा कडक लंड हातात घेतला. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने मी बेभान झालो आणि उत्कटपणे तिची जीभ चोखायला लागलो. वेश्येच्या बाबतीत माझा अनुभव असा होता की त्या येतात, रुपये घेतात, कपडे काढतात आणि...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ४

मला माझेच आश्चर्य वाटत होते की इतक्या पटकन कसे काय मी इतका उत्तेजित झालो आणि गळायच्या बेतात आलो? मला राहवत नव्हते. सटासट फटके मारत मी तिला त्वेषाने झवायला लागलो आणि तिच्या पुच्चीत खोलवर लंड घालू लागलो आणि मग विदाऊट वार्निंग मी तिच्या पुच्चीत माझे वीर्य सोडायला लागलो....

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ५

माझी कामोत्तेजना इतकी प्रचंड वाढली होती की आधी दोनदा गळूनही आता तिसऱ्यांदा मा‍झ्या लंडातून खूप वीर्य बाहेर पडायला लागले. मी तिला गच्च पकडून, धक्के देत तिची गांड मारत राहलो. तिच्या भोकातून मा‍झ्या वीर्याचा चीक बाहेर आला पण तरीही मी तिला झवत राहलो. जेव्हा माझी कामवासना...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ६

दरवर्षी आमच्या सोसायटीत आम्ही सगळे टेनंट मिळून रंगपंचमी साजरी करत असू. यंदाच्या रंगपंचमीलाही जंगी तयारी होती. सोसायटीच्या मागच्या गार्डनमध्ये २/३ छोटे तंबू उभे करून आम्ही एकात ओले सुके रंग, एकात खाणे पिणे आणि एकात बसण्याची व्यवस्था केली होती. मैदानात ४/५ ठिकाणी...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ८

मग मी सुद्धा मिसेस पम्मीला बिनधास्तपणे सांगू लागलो की कसे ती मला आवडते आणि तिच्याबद्दल मा‍झ्या मनात सेक्सच्या कश्या कश्या फॅन्टसी होत्या. त्या रात्री नयनाने मला मिसेस पम्मीबद्दल विचारल्यावर कसे मी तिला मा‍झ्या फॅन्टसीबद्दल सांगितले आणि मग तिने मला मिसेस पम्मी बनून कसे...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ९

ती कंबरेची हलकी हालचाल करायला लागली. तिच्या पुच्चीची पटले व्यवस्थित चोखल्यावर मी वर तिच्या पुच्चीदाण्याला चोखायला लागलो. तिचा दाणा चोखता चोखता मी तिच्या पुच्चीत एक बोट घातले आणि हलवायाला लागलो. ती खालून कंबर हलवायाला लागली. तिच्या पुच्चीत माझे बोट आतबाहेर होत होते, ते...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : १०

माझा लंड हळूहळू आत घुसत होता आणि मिसेस पम्मी आपले डोळे गच्च मिटून घेत, दात ओठ चावत आपले चित्कार दाबून ठेवत होत्या. शेवटी एकदाचा माझा पूर्ण लंड त्यांच्या बोच्यात गेला. मला लंड कुठल्या तरी ट्रॅपमध्ये घातल्या सारखा वाटत होता. मी त्यांच्या अंगावर पडलो आणि त्यांच्या कानात...

मिसेस पम्मी प्यारेलाल भाग : ११

बघता बघता मी झवण्याची गती पकडली! तिच्या ओठांचे चुंबन घेता घेता मी तिला झवायला लागलो. आमच्या दोघांची शरीरे तापायला लागली. तिने आपले पाय मा‍झ्या कंबरेभोवती टाकले आणि मला घट्ट आवळले! जरी तिने मला पायाच्या विळख्याने घट्ट पकडले होते तरी मी लंड बाहेर काढताना ती विळखा ढिल्ला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!