नितू आंटी भाग : ४

“राहुल रात्री मी जास्त चावटपणा तर केला नाही ना? पण मी तरी काय करू? किती तरी दिवसांनी एखाद्या पुरूषाकडून मला इतका आनंद मिळाला! तुझ्या त्या मसाजने मला इतके आनंदी आणि रिलॅक्स वाटले की तुझ्या कवेत मी स्वत:ला झोकून दिले. माझा नाइलाज झाला. तुला माझी लाज नाही ना वाटली?” नितू आंटी अतिशय सेक्सी आवाजात मला विचारू लागली.

“नाही गं आंटी, मला अजिबात लाज नाही वाटली. उलट तू मलाही फार आनंद दिलास, मलाही फार बरे वाटले.”

“काय सांगू तुला राहुल, तुझा विचार मा‍झ्या मनातून जातच नाही, सतत तू मा‍झ्या डोळ्यासमोर उभा आहेस. मला असे झाले आहे की कधी एकदा आपण रात्रीच्या पार्टीला जाऊन येतोय.”

“मलापण आंटी फार उत्सुकता लागलीय. मीही फार आतुर झालोय.”

“तुला सांगू का राहुल,” आंटी एखाद्या लहान मुलीसारखी खिदळत म्हणाली, “जर मी मा‍झ्या ऑफिस मधील लोकांना ‘मी पार्टीला येते’ म्हणून आधीच सांगितले नसते ना तर मी पार्टीला गेलेच नसते आणि मग मी ऑफिसमधून डायरेक्ट घरी आल्यावर रात्री आपण जेथे थांबलो होतो तेथून सुरूवात केली असती, कळलं का?”

“अरे व्वा! तसे झाले असते तर किती बरे झाले असते, मलापण मजा वाटली असती तेथून पुढे सुरूवात करायला.” मीही चावटपणे हसत तिला म्हणालो.

त्यावर आंटी खदखदून हसली. “मला माहीत आहे. तूही तितकाच आतुर आहेस. जितकी मी झाली आहे. डोंट वरी! आपण पार्टीला थोडा वेळ जाऊन येऊ आणि मग नंतर परत आल्यावर आपण तो वाया घालवलेला वेळ भरून काढू. चल मग, आवर लवकर. मला त्या शॉपिंग सेंटरमध्ये लवकर भेट. किचन टेबलवर घराची चावी ठेवली आहे, त्याने घर लॉक कर. ओके?”

“ओके आंटी. हा मी आलोच पटकन. सी यु देअर!” असे बोलून मी आंटीला फोनवर किस केले आणि फोन ठेवून दिला.

मग उड्या मारत मी बाथरूममध्ये गेलो. नागडा होऊन मी अंघोळीला लागलो. माझा लंड चांगलाच कडक झाला होता. तसा तर तो रात्रीपासून सतत कडक राहत होता पण आंटीबरोबरच्या बोलण्याने त्याला चांगलाच खुराक मिळाला होता.

फक्त पाच सहा वेळा मी त्याला हलवला आणि तो वीर्य सोडू लागला. नितू आंटीचा नुसता विचार करून किती सहजपणे माझे वीर्य स्खलन होते हे पाहून मला मजा वाटत होती.

वीर्य स्खलन होऊन शांत झाल्यावर मी मस्तपैकी अंघोळ केली. मग बाहेर येऊन मी भराभर आवरले आणि बाहेर पडलो. खाली येऊन टॅक्सी पकडून मी त्या सिटी बाहेरील शॉपिंग सेंटरवर पोहचलो..

नितू आंटी माझी वाट पाहत एंटरन्सलाच उभी होती. आज तिने क्रीम कलरचा बिझनेस सूट घातला होता. टाईट शॉर्ट स्कर्ट, क्रीम कलरचा ब्लाउज शर्ट आणि त्यावर जॅकेट असा तिचा ड्रेस होता आणि तो तिच्या वळणदार अंगावर छान दिसत होता.

मी तिच्याकडे चालायला लागलो आणि मला पहाताच तिच्या सुंदर, गोड चेहर्‍यावर मोठे हास्य फुलले! मी तिच्या जवळ पोहचल्यावर तिने माझा हात पकडला आणि मा‍झ्या डोळ्यात रोखून पाहत तिने मला विचारले,

“मग राहुल, तयार आहेस ना माझ्याबरोबर ‘शॉपिंग’ करण्यासाठी?” तिने मुद्दाम ‘शॉपिंग’ शब्दावर जोर दिला.

“एकदम, एका पायावर! मलाही फार उत्सुकता लागली आहे ह्या शॉपिंगची.” मी क्षणात उत्तर दिले.

“हो ना. मीही फार एक्सायटेड आहे. मला दुसरे काही सुचतच नव्हते.” असे बोलून आम्ही चालायला लागलो.

तिने माझा हात अजूनही धरून ठेवला होता. बऱ्याच जणांचे लक्ष आमच्याकडे जात होते. आम्हाला बघणारे काय विचार करत असतील कोण जाणे? की ती माझी कोण आहे? मी तिचा कोण आहे? कदाचित ते विचार करत असतील की ती माझी मोठी बहीण आहे किंवा मी तिचा मुलगा आहे.

सर्वप्रथम आम्ही मेन्स वेअर शॉपमध्ये शिरलो. येथे आपण कशाला आलोय म्हणून जेव्हा मी आंटीला विचारले तर ती म्हणाली, “तुला एक ड्रेस घ्यायला.”

मी कितीही नाही म्हटले तरी आंटीने मला रात्रीच्या पार्टीसाठी एक ड्रेस घ्यायला गळ घातली. नाइलाजाने मी तयार झालो. तिने उत्साहाने मा‍झ्या मापाचे २/३ शर्ट व पॅन्ट काढल्या व मला त्यातील एक चॉईस करायला लावली.

मी तिला त्यातला तिचा फेव्हरेट रंग विचारला. तिने जेव्हा एक शर्ट आणि पॅन्ट दाखवली तेव्हा मी तो ड्रेस च्युज केला. मी तिच्या चॉईसचा कलर सिलेक्ट केला त्याचा तिला फार आनंद झाला. म्हणजे मला तिला खुश करायचे होते म्हणूनच मी तो ड्रेस सिलेक्ट केला होता.

त्या शॉपमधून तो ड्रेस खरेदी करून आम्ही बाहेर आलो व पुढे एका लेडीज ड्रेस शॉपमध्ये घुसलो. लेडीज पार्टी वेअर सेक्शनमध्ये नितू आंटी ड्रेस सिलेक्ट करू लागली. तिला आवडलेला एक एक ड्रेस ती मला दाखवायची आणि माझे मत विचारायची.

खरे तर लेडीज ड्रेस बाबत माझे मत व्यक्त करताना मला फार विचित्र वाटत होते. तिने माझा ड्रेस सिलेक्ट करताना मला मदत करणे नॅचरल होते कारण मी लहान होतो व कित्येकदा तिने माझ्यासाठी असे कपडे घेतले होते पण तिच्यासाठी किंवा कोणाही लेडीजसाठी मी कपडे सिलेक्ट करण्याची ही अशी माझी पहिलीच वेळ होती. रॅक जवळ उभी राहून तिने मला विचारले,

“तुला मी कुठल्या रंगाचा ड्रेस घातलेला आवडेल?”

“डार्क! कुठलाही डार्क कलर, मला आवडतो डार्क कलर.” मी उत्साहाने तिला म्हणालो.

त्यावर तिने दोन डार्क कलरचे ड्रेस काढले आणि आपल्या अंगावर दोन्ही बाजूला धरत मला विचारले, “कुठला ड्रेस चांगला वाटेल मा‍झ्या अंगावर?”

मी त्यातील डाव्या बाजूच्या डार्क ब्लॅक ड्रेसकडे बोट दाखवले.

“मलापण हाच आवडला! चल मी ट्राय करून बघते हा ड्रेस, तूपण ये ट्रायल रूम जवळ.”

असे म्हणत ती तो ड्रेस घेऊन ट्रायल रूममध्ये गेली आणि मी रूमच्या बाहेर तिची वाट पाहत थांबलो.

थोड्या वेळाने तिने ट्रायल रूमचा दरवाजा उघडला.

“कसा वाटतो हा ड्रेस मा‍झ्या अंगावर?” मा‍झ्या पुढे येत नितू आंटीने विचारले आणि ती स्वत:भोवती फिरू लागली.

“वाऊ! मस्तच! छान दिसतो तुझ्या अंगावर आंटी.” मी तिची स्तुती करत म्हणालो.

आता तिनेच बघायला सांगितले होते म्हणून मी बिनधास्तपणे तिला वरून-खाली, मागून-पुढून डोळे भरून बघत होतो. मला तिच्या ड्रेसपेक्षा त्याच्या आतील तिचे मादक अंग जास्त इंटरेस्टींग वाटत होते.

मग ती परत ट्रायल रूममध्ये गेली आणि थोड्या वेळाने आपला बिझनेस सूट घालून बाहेर आली. मग मी जाण्यासाठी पुढे झालो तर मागून येणार्‍या आंटीने मा‍झ्या जीन्सच्या मागच्या पॉकेटमध्ये काहीतरी खुपसले. मी मागे वळून तिच्याकडे आश्चर्याने पाहिले आणि हात मागे घेऊन पॉकेटमध्ये टाकणार तेवढ्यात ती म्हणाली,

“आत्ता बघू नकोस. नंतर चेक कर काय आहे ते.” असे चावटपणे म्हणत तिने मला डोळा मारला.

तिने तसे म्हणल्यावर मी काही चेक केले नाही आणि पुढे झालो. मग तो ड्रेस खरेदी करून आम्ही त्या शॉपमधून बाहेर पडलो. मग आम्ही एका लेडीज सॅन्डलच्या शॉपमध्ये गेलो.

“राहुल मला एखादी छान सॅन्डल च्युज करून देशील का?” तिने लाडावलेल्या स्वरात मला विचारले.

“व्हाय नॉट आंटी? आयम ॲट युवर सर्व्हीस.” मीही एअर इंडियाच्या महाराजाची पोझ घेत तिला म्हणालो.

ते पाहून नितू आंटीला जाम हसू आले व ती खळखळून हसली. तिच्या सॅन्डलचा नंबर सांगत ती एका ट्रायल चेअरवर बसली आणि मग मी तिला कुठली सॅन्डल छान दिसेल ते पाहू लागलो.

मा‍झ्या मनात सारखा विचार येत होता की तिने मा‍झ्या जीन्सच्या मागच्या पॉकेटमध्ये काय टाकले असेल? २/३ मॉडेल सिलेक्ट करून मी सेल्समनला त्यातील एक जोड घेऊन यायला सांगितले. मी येऊन आंटीच्या जवळ उभा राहलो तर तिने मला विचारले,

“राहुल डियर तू स्वत: मला सॅन्डल घालायला मदत करशील का?”

“ओह शुअर आंटी.” असे म्हणत मी तिच्या समोर लहान स्टूलवर बसलो.

आंटीचा एक पाय खाली होता व दुसरा पाय समोरील स्लोपिंग स्टूलवर ठेवलेला होता. एवढ्या जवळून मी तिचे लांबसडक पाय पाहत होतो आणि तिने शॉर्ट स्कर्ट घातलेला असल्यामुळे मला तिचे पाय अगदी मांड्यांपर्यंत दिसत होते.

काही क्षणात सेल्समन सॅन्डलचा बॉक्स घेऊन आला व त्याने मला त्यातील सॅन्डलचा जोड दिला. मी त्याला दुसरा जोड आणायला पाठवविले आणि मग त्याने आणलेला जोड मी नितू आंटीच्या पायात घालू लागलो.

पायात सॅन्डल घालण्यासाठी तिने आपला स्टूलवरचा पाय अजून वर उचलला त्याने तिच्या मांड्यांच्या मध्ये बऱ्यापैकी फट पडली. मा‍झ्या मनात तिच्याबद्दल कामुक विचार होतेच तेव्हा तिच्या मांड्यांमध्ये माझी नजर गेली.

त्याच वेळी तिने आपला खालचा दुसरा पाय फाकवला आणि मला तिच्या मांड्यांमधला आतपर्यंतचा भाग सरळ सरळ दिसला! त्या शॉपमध्ये ब्राईट लायटींग केलेली होती तेव्हा तिच्या मांड्यांमधील नजारा मला स्पष्ट दिसला!

मला काळसर काहीतरी दिसले आणि त्यामधील लालसर उभी फट दिसली. एक दोन सेकंद मला कळेना मला काय दिसतेय ते आणि पटकन माझी ट्युब पेटली! ओह माय गॉड! नितू आंटी स्कर्टच्या आत चक्क नागडी होती! मला तिच्या पुच्चीची फट आणि त्या भोवतालची केस दिसत होती.

मी आश्चर्याने वर आंटीकडे बघितले तर ती माझ्याकडे बघत एक ओठ दातात पकडून मिश्किलपणे हसत होती. माझे डोळे खोबणीतून बाहेर यायचेच बाकी होते. मी पुन्हा खाली बघितले आणि आंटीने अजून पाय फाकवत मला जास्त स्पष्ट देखावा दाखवला!

नितू आंटीची पुच्ची आणि त्यावरील केसांचे ओझरते दर्शन पाहून मी चलबिचल झालो! माझा लंड मा‍झ्या जीन्समध्ये टाईट होऊ लागला. माझी अशी हालत करून ती चावटपणे हसत होती व माझा गोरामोरा चेहरा पाहून तिला खळखळून हसू आले.

तेवढ्यात तो सेल्समन आला तेव्हा ती थोडी शांत झाली व तिने आपल्या मांड्या थोड्या जवळ केल्या. मी गुपचूपपणे तिला सॅन्डल घालू लागलो. ती सॅन्डल आम्हा दोघांनाही बरी वाटली नाही तेव्हा मी दुसरी सॅन्डल तिला घातली.

मी पुन्हा सेल्समनला तिसरी सॅन्डल आणायला पाठवविले. तो जाईपर्यंत मी नितू आंटीच्या नजरेला नजर भिडवून पाहत होतो. सेल्समन जाताच आमचे जणू काही ठरले होते या आविर्भावात माझी नजर खाली तिच्या मांड्यांत वळली आणि तिने पुन्हा आपल्या मांड्या फाकवल्या.

मी पुन्हा तिची दिसत असलेली पुच्ची पाहू लागलो. काही क्षण असे गेल्यावर आंटी थोडी खाकरली आणि तिने माझे लक्ष वर वेधून घेतले. ती अतिशय मादक स्वरात मला म्हणाली,

“तुला उत्सुकता लागून राहिली असेल ना की मघाशी मी तुझ्या पॉकेटमध्ये काय टाकले ते? पाहिजे तर तू आता चेक करू शकतोस. पण पटकन हां, तो सेल्समन यायच्या आत.”

नितू आंटी

जेव्हा मला मुंबईहून नितू आंटीचा फोन आला तेव्हा मी एकदम खुश झालो. नितू आंटी म्हणजे माझी मामी. मामी जरी असली तरी ती एकदम मॉडर्न आणि फॉरवर्ड होती, एका प्रायव्हेट कंपनीत ती सेल्स एक्झिक्युटीव्ह होती. त्यामुळेच आम्ही तिला मामी न म्हणता आंटी म्हणत असू. माझी ही मामी, म्हणजे...

नितू आंटी भाग : २

कार गॅरेजमध्ये पार्क करून आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये आलो. जेव्हा नितू आंटीने चावीने फ्लॅटचा दरवाजा उघडला तेव्हा मला थोडे आश्चर्य वाटले! मी तिला विचारले, "हे काय आंटी, घरात कोणीही नाही? त्या कामवाल्या दोन्ही बायका कुठे गेल्या?" "अरे त्या दोघी बरेच...

नितू आंटी भाग : ३

नक्कीच आंटीला कळत होते की माझी नजर कुठे टिकली आहे ते. पण ती ना मागे होत होती ना आपल्या गळ्याची फट हाताने झाकत होती. मी वर झालो आणि आंटीच्या डोळ्यात पाहिले तर ती मंदपणे हसत होती. अजूनही ती तशीच होती व तिच्या गळ्यातून तिच्या छातीचे उभार मला दिसत होते. तिचा हा...

नितू आंटी भाग : ५

मी झटकन मा‍झ्या मागच्या पॉकेटमध्ये हात घातला. मा‍झ्या हाताला सिल्कीश कपड्यासारखे काही लागले. मी पटकन ते बाहेर काढून बघितले तर ती लेडीज पॅन्टी होती. अच्छा! तर मघाशी ट्रायल रूममध्ये गेल्यावर तिने आपली पॅन्टी काढली होती आणि मा‍झ्या पॉकेटमध्ये टाकली. किती सॉफ्ट आणि गरम...

नितू आंटी भाग : ६

एवढा वेळ गेल्यानंतर आम्हाला खरोखरच फार भूक लागली. तेव्हा आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील फूड कोर्टच्या मॅकडोनल्डमध्ये जाऊन कॉन्गो मिल घेतले. एका कोपर्‍यात बसून आम्ही खाऊ लागलो. ऑफिस डेची दुपार असल्याने तेथे फारशी गर्दी नव्हती आणि आमच्या आजूबाजूचे बरेच टेबल रिकामे होते. खाता...

नितू आंटी भाग : ७

मी टॅक्सी करून घरी आलो. घरात शिरल्यावर सर्वप्रथम मी काय केले असेल तर माझे सगळे कपडे काढून नागडा झालो. मग नितू आंटीने मला दिलेली तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी घेऊन मी हॉलमध्ये आलो व सोफ्यावर पडलो. तिच्या सिल्की मुलायम पॅन्टीला येत असलेला तिच्या पुच्चीचा वास घेण्यासाठी मी तिची...

नितू आंटी भाग : ८

तिच्या त्या नवीन ड्रेसचा कपडा अगदी तलम होता त्यामुळे मला तिच्या मुलायम अंगाचे चांगले स्पर्शसुख मिळत होते. उत्तेजनेने तिचे अंग कंप पावत होते आणि त्याची जाणीव मला होत होती. मग पटकन माझ्यापासून दूर होत ती म्हणाली, "राहुल, आपण निघालेले बरे. जेवढा आपण उशीर करू तेवढा...

नितू आंटी भाग : ९

ती गेल्यावर मी नितू आंटीला म्हटले, "चांगलीच हॉट कॅरेक्टर आहे तुझी ही मैत्रिण आंटी." "अरे ती ना अशीच आहे, दिसायला आणि बोलायला एकदम हॉट. आमच्या ऑफिसमध्ये ती एकदम फेमस आहे आणि ऑफिस मधील सगळे पुरूष तिच्याबरोबर रिलेशन्स ठेवण्यासाठी तिच्या मागे मागे असतात. तिच्यावर मरत...

नितू आंटी भाग : १०

"ओह! मी स्वप्नात तर नाही ना, आंटी?" "हांऽऽ हांऽऽ!" नितू आंटीने मनापासून हसत म्हटले, "अरे स्वप्नाच्या काय गोष्टी करतोस. ही येथे मी रियालिटीत तुझ्यासमोर उभी आहे. कशी दिसते मी?" "आंटी तू इतकी सुंदर आणि आकर्षक दिसू शकतेस असे मला कधी स्वप्नातही वाटले नव्हते. इतक्या मादक...

नितू आंटी भाग : ११

नितू आंटीला माझा लंड बघायची उत्सुकता आहे हे पाहून मजा वाटली आणि मी मागे हात रोवून रिलॅक्स होऊन बसलो. मी मागे झाल्याने माझा लंड अजून थोडा मा‍झ्या शॉर्टमधून बाहेर आला. मी खाली पाहिले आणि मा‍झ्या लक्षात आले की मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील चीरेमधून वीर्याचा पाणेरी थेंब...

नितू आंटी भाग : १२

आम्ही तिच्या बेडरूममध्ये प्रवेश केला व त्यांच्या भल्या मोठ्या बेड जवळ गेलो. या आधी जेव्हा जेव्हा मी तो बेड बघायचो तेव्हा मा‍झ्या मनात कल्पना यायची की कसे मामा मामीला ह्या बेडवर झवत असेल? आणि आत्ता ह्या क्षणाला मी त्या बेड जवळ उभा होतो व लवकरच मामीला मी स्वत: ह्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!