नितू आंटी भाग : ८

तिच्या त्या नवीन ड्रेसचा कपडा अगदी तलम होता त्यामुळे मला तिच्या मुलायम अंगाचे चांगले स्पर्शसुख मिळत होते. उत्तेजनेने तिचे अंग कंप पावत होते आणि त्याची जाणीव मला होत होती. मग पटकन माझ्यापासून दूर होत ती म्हणाली,

“राहुल, आपण निघालेले बरे. जेवढा आपण उशीर करू तेवढा आपल्याला उशीर होईल यायला. मला आता राहवत नाही. तुझ्या नुसत्या स्पर्शाने मी पाणी पाणी होत आहे. माझे सेंसिटीव्ह निप्पल अगदी ताठरून जातायत. उत्तेजनेने माझे शरीर कंप पावतेय. कधी एकदा रात्र होतेय आणि तुला मी एक पूर्ण पुरूष बनवते असे मला झाले आहे. मला काय हवे आहे ते तुला दाखवून मला रात्रभर तुझ्याबरोबर मजा करायची आहे.”

असे बोलून आंटी पुन्हा आत गेली व दोन मिनिटांनी आपली पर्स घेऊन बाहेर आली. बहुतेक तिने पुन्हा मेकअप वगैरे टचअप केला असावा. मग आम्ही निघालो व खाली बेसमेंट पार्कींगमध्ये आलो. आंटीने मधाळ आवाजात मला विचारले,

“राहुल डियर, तू ड्रायव्हींग करशील का?”

“ओह शुअर आंटी, फक्त तुला मला कुठे जायचे ते गाईड करावे लागणार.”

“दॅट्स नॉट अ प्रॉब्लेम, तू तुझे लायसन्स बरोबर ठेवतोस ना?”

“हो, आंटी. जेव्हा जेव्हा मी मुंबईत तुझ्याकडे येतो तेव्हा मी आठवणीने बरोबर ठेवतो. तुमच्या ह्या इंपोर्टेड कार्र्स चालवण्याचा चान्स मला सोडायचा नसतो.” असे म्हणत मी तिला डोळा मारला.

“व्हेरी स्मार्ट, बॉय!” असे म्हणून ती हसली.

मग मी ड्रायव्हींग सीटवर बसलो आणि नितू आंटी मा‍झ्या बाजूला पॅसेंजर सीटवर बसली. तिची कार मी आधी चालवलेली होती तेव्हा मला ती चालवताना काही प्रॉब्लेम वाटत नव्हता.

बेसमेंटमधून मी कार बाहेर काढली आणि आम्ही रस्त्याला लागलो. ती मला कोठून कसे जायचे ते गाईड करू लागली. एकदा आम्ही आंटी राहत असलेला एरीया सोडला आणि मग आंटी मा‍झ्या जवळ सरकली.

आमच्या सीटच्या मध्ये गिअर वगैरे होता पण नितू आंटी शक्य तितक्या जवळ सरकली आणि तिने तिचा उजवा हात मा‍झ्या मांडीवर ठेवला. मी फक्त मान वळवून तिच्याकडे बघून हसलो व पुन्हा रस्त्यावर नजर ठेवत ड्रायव्हींग करू लागलो.

आंटीच्या उष्ण हाताच्या स्पर्शाने माझा लंड वळवळू लागला. थोडा वेळ मा‍झ्या मांडीवर वरखाली हात फिरवल्यावर तिने शेवटी आपला हात मा‍झ्या कडक होत असलेल्या लंडावर ठेवला!

“असे झालेय की कधी एकदा घरी परत येतेय आणि तुझे हे मी हातळतेय असे झालेय मला.” मा‍झ्या कडक होत असलेल्या लंडावरून हळुवारपणे हात फिरवत आंटी म्हणाली.

तिचे वाक्य ऐकून मा‍झ्या अंगावर काटा उभा राहला. त्याने माझा लंड अजूनच कडक झाला.

“तुझा लंड बराच मोठा दिसतोय,” मा‍झ्या अजून जवळ येत नितू आंटी सेक्सी आवाजात पुटपुटली, “मला नाही वाटत मी तो पूर्णपणे मा‍झ्यात घेऊ शकेल. तुला माझ्याशी अगदी हळुवारपणे करावे लागणार. तू माझ्याशी अगदी नाजूकपणे वाग. वागशील ना, राहुल?”

“हं हो, आंटी!” मी कसेबसे तिला उत्तर दिले. तिच्या नाजूक हाताचा इफेक्ट मा‍झ्या लंडावर सहनशक्तीच्या पलीकडचा होता.

“काय सांगू तुला राहुल, मी तुझी कामुक नजर कधीच ओळखली होती पण मी तुला प्रतिसाद द्यायला घाबरत होते. समाज, आपले नाते, आपला वयातला फरक सगळ्या गोष्टींचा विचार मा‍झ्या मनात यायचा त्यामुळे तुझ्याशी आधी संबंध ठेवायला मी कचरत होते.

“पण हल्ली हल्ली मला माझी स्वत:ची कामवासना असह्य झाली होती. तुझ्या मामांकडून मला कामसुख मिळत नव्हते त्यामुळे मी वेडीपिसी होत होते. शेवटी मी निश्चय केला आणि ठरवले की तुला जवळ करायचे. आपले नाते आणि वयाचा फरक लक्षात घेतला तर कोणाला आपला संशय येणार नाही हे मा‍झ्या लक्षात आले आणि मी तुझ्याशी लैंगिक संबंध ठेवायला निर्णय घेतला आणि आता जेव्हा मी तुझ्याशी असे वागत आहे.

“तुला काय सांगू की मी किती खुश आहे, किती एक्सायटेड आहे, किती कामोत्तेजित आहे. फक्त तुला आपले हे सेक्स रिलेशन्स एकदम सिक्रेट ठेवावे लागणार. तुझ्या घरच्यांना, मा‍झ्या घरच्यांना ह्याचा सुगावा लागला नाही पाहिजे. अगदी सावधपणे, काळजी घेऊन आपल्याला हे संबंध ठेवावे लागणार. मान्य आहे ना तुला हे? तू मला वचन दे तसे.”

“हो! आंटी. मी तुला वचन देतो,” असे म्हणत मी नितू आंटीचा हात हातात घेऊन दाबला व पुढे म्हणालो, “तू काही काळजी करू नकोस. मी पूर्ण काळजी घेईल की आपले हे नवीन ‘नाते’ कोणाला कळणार नाही याची.

“ओह राहुल! मा‍झ्या मनावरच एक दडपण उतरले! मला आता खूप रिलॅक्स वाटतेय. म्हणून मला तू फार आवडतोस, राहुल!” असे म्हणत नितू आंटीने माझ्यावर झुकली आणि तिने मा‍झ्या गालाचे चुंबन घेतले.

मग ती रिलॅक्स होऊन मागे बसली. तिच्या ड्रेसच्या उजव्या मांडीवर स्लीट होती ज्याने तिची मांडी उघडी पडत होती आणि आंटी ती अजिबात झाकून घेत नव्हती. ड्रायव्हींग करता करता माझी नजर मध्ये मध्ये तिच्या मांडीच्या दिसत असलेल्या भागावर जात होती. तिच्या ते लक्षात आले आणि तिने आपला ड्रेस सरळ सरळ मांडीपर्यंत वर केला व तिच्या दोन्ही मांड्या उघड्या केल्या.

“आता ठीक आहे का? दिसतेय ना सगळे?”

मी खुश होऊन फक्त हसलो आणि ड्रायव्हींग करता करता मध्ये मध्ये तिच्या दिसत असलेल्या मांड्यांकडे बघत राहलो. तसे बघत बघत ड्रायव्हींग करणे कठीण होते पण मी कसेबसे मॅनेज करत होतो.

थोडा वेळ तसा गेल्यावर आंटीने आपला हात आपल्या मांड्यांच्या मध्ये घातला व ती काहीतरी करू लागली. काही क्षणानंतर माझ्याकडे बघून ती मादक स्वरात म्हणाली,

“तू कधी कोणा मुलीच्या खालच्या भागाची चव घेतली आहे का?”

“नाही! तसे तर एका मुलीच्या छातीचे उभार मी दाबले होते आणि तिची छाती व निप्पल चोखले होते पण तिच्या खालच्या भागावर मी काही केले नाही.”

“अरे मघाशी तर तू म्हणालास की तुला कोणी गर्लफ्रेंड नाही, मग ही मुलगी कोण?”

“अग आंटी ती मुलगी काही माझी गर्लफ्रेंड नव्हती, ती अशीच कित्येक मुलांबरोबर मजा करणारी होती. एकदा तिने मला कॉलेजमध्ये एकांतात गाठले आणि सरळ सरळ आपला टॉप वर करून मला स्वत:च्या छातीशी खेळायला लावले. मलापण उत्सुकता होतीच तेव्हा मीपण त्या संधीचा फायदा घेतला.”

“अरे व्वा! चांगलाच संधीसाधू दिसतोस तू. मग फक्त तिच्या छातीबरोबरच खेळलास की अजून काही केलेस?”

“करायचे तर बरेच काही होते मनात, पण वेळ मिळाला नाही.” मी मिश्किलपणे तिला उत्तर दिले.

“अच्छा! नेव्हर माईंड! तुझ्या सगळ्या इच्छा माझ्याबरोबर पूर्ण कर. तुझ्या ह्या आंटीला तुझी पहिली सेक्स पार्टनर बनू दे. चालेल ना?”

“चालेल काय आंटी, दौडेल! मी खूप लकी आहे की मला तुझ्यासारखी सेक्स गाईड मिळतेय.”

“हो ना. मग हे घे, ह्याची चव घे. तुझ्यामुळे ही तुझी आंटी कशी पाझरतेय ते चाखून बघ.”

असे म्हणत तिने आपल्या मांड्यांमधला हात बाहेर काढला आणि आपली तर्जनी मा‍झ्या तोंडाजवळ आणली. ती तिचे बोट मा‍झ्या तोंडात टाकणार असे मला वाटले तेव्हा मी तोंड वासून आ केले. त्यावर ती मला म्हणाली,

“नको, तुझे तोंड बंद ठेव.”

मी लगेच तोंड बंद केले. आणि नितू आंटीने आपले बोट मा‍झ्या बंद ओठांवर फिरवून माझे ओठ ओलसर केले. तिने माझे पूर्ण ओठ स्वत:च्या पुच्चीरसाने असे ओलसर केले की जणू ती मला लिपस्टिक लावत होती.

तिच्या पुच्चीरसाचा चिकटपणा मला जाणवत होता आणि त्याचा धुंद करणारा उग्र दर्प मा‍झ्या नाकात घोळत होता. मा‍झ्या कामातुर नजरेचा एक कटाक्ष मी तिच्यावर टाकला आणि तिला जाणवून दिले की तिने जे केले ते मला आवडले व नंतर मी पुन्हा समोर बघत ड्रायव्हींगवर लक्ष केंद्रित केले.

“राहुल काल तू आलास तेव्हापासून मी अशीच ओली होत आहे,” कामोत्तेजनेच्या भरात ती बोलू लागली, “रात्री तर मी मा‍झ्या बोटांनीच माझी खाज भागवली पण आज दिवसभर ऑफिसमध्ये असल्याने मला तसे काही करता आले नाही तेव्हा कामवासनेने मला वेड लागायची पाळी आली आहे. मला माहीत आहे तू सुद्धा माझ्यासारखा कामवेडा झाला आहेस. गो अहेड! आता तू तुझ्या आंटीच्या पुच्चीचा रस आपल्या ओठांवरून चाटून घेऊ शकतोस.”

मी माझी जीभ मा‍झ्या ओल्या ओठांवरून फिरवू लागलो. मला मा‍झ्या आंटीच्या पुच्चीरसाचा आस्वाद मनसोक्तपणे घ्यायचा होता तेव्हा मी हळुवारपणे माझे ओठ चाटून घेऊ लागलो.

“ओह, आंटी! मला अजून दे! प्लीज! प्लीज मला तुझा पुच्चीरस अजून हवाय. मला तुझ्या पुच्चीची चव फार आवडली!”

“ओह, राहुल! तुझ्या तोंडून ‘पुच्चीरस,’ ‘पुच्ची’ हे शब्द ऐकायला इतके सेक्सी वाटतेय की मी अजून कामोत्तेजित होत आहे. पाझरत आहे. आपण जर आत्ता थांबलो नाही तर आपण पार्टीला जाऊच शकणार नाही. तेव्हा प्लीज, आपण येथेच थांबूया.”

“ओह प्लीज आंटी, अजून एकदाच फक्त मला तुझा पुच्चीरस चाटू दे, फक्त एकदाच. प्लीज! प्लीज! प्लीज!”

“ओके, डियर! पण फक्त एकदाच हां!”

नितू आंटीने पुन्हा एकदा आपल्या पुच्चीत बोट घालून व्यवस्थित फिरवून बाहेर काढले आणि मा‍झ्या तोंडाजवळ आणले. मी लगेच तोंड उघडले व तिने आपले बोट मा‍झ्या तोंडात घातले. मग मी आवडीने तिचे बोट चोखू लागलो, चाटू लागलो.

मी तिच्या बोटावरचा सगळा पुच्चीरस व्यवस्थित चाटून, चोखून घेतला तेव्हाच तिला तिचे बोट बाजूला घेता आले. मग आंटीने आपला ड्रेस खाली करून व्यवस्थित केला व बाजूला सरकून ती व्यवस्थित बसली.

नंतर आम्ही पार्टीच्या ठिकाणी पोहचेपर्यंत जास्त काही बोललो नाही की काही केले नाही. पार्टी एका रेस्टॉरंटमध्ये होती. त्याच्या बाहेरील पार्कींग लॉटमध्ये कार पार्क करून आम्ही आत निघालो.

आंटीने मा‍झ्या हातात हात अडकवला होता व ती मला खेटून चालत होती. मला तिच्या गुबगुबीत स्तनांचा स्पर्श जाणवत होता आणि मला त्याची मजा वाटत होती.

एकदा आम्ही आत शिरल्यावर आंटीच्या ऑफिसमधल्या बऱ्याच बायका आमच्या भोवती जमा झाल्या. त्या आंटीबरोबर हसत खिदळत बोलू लागल्या. मग आम्ही आतल्या रूममध्ये गेलो जेथे खरी पार्टी चालू होती. एका कोपर्‍यात ऑर्केस्ट्रा चालू होता तर दुसर्‍या कोपर्‍यात बार होता. सगळे जण ड्रिंक्स घेत होते, नाचत होते, इकडून तिकडून बागडत होते, हसत खिदळत होते.

एकूणच पार्टी पूर्ण रंगात चालली होती. एक अतिशय पारदर्शक कपडे घातलेली, उफाड्या अंगाची बाई. जी आंटीच्याच वयाची असेल. ती आमच्या जवळ आली. तिने खेळण्यातल्या बाहुलीसारखे डोळे फिरवत आंटीला विचारले,

“तुझ्याबरोबर असलेला हा हिरो कोण आहे, निता?”

आंटीने हसत हसत तिला उत्तर दिले, “हा हिरो माझा भाचा आहे. मी तुला सकाळी म्हटले नव्हते की मी एका हॅन्डसम मुलाबरोबर आज पार्टीला येणार आहे म्हणून. राहुल! मिट माय फ्रेंड, सुनीता! ही ऑफिसमधली माझी खास मैत्रिण आहे.”

“हॅल्लो, सुनीता आंटी!” असे म्हणत मी शेकहॅन्ड करण्यासाठी माझा हात पुढे केला.

त्यावर सुनीता आंटीने माझा हात बाजूला केला आणि मला आलिंगन देत म्हणाली,

“अरे मला आंटी वगैरे काय म्हणतोस. मी काही तुझ्या आंटीसारखी वयस्कर नाही. मला तू सुनीता म्हण. ओके?”

तिने मला घट्ट मिठीत पकडले होते. त्याने तिच्या उन्नत छातीचे उभार मा‍झ्या छातीवर चिरडले होते. त्यासाठीच बहुतेक तिने मला इतक्या जोरात मिठी मारली होती.

“सुनीता! झाली का तुझी सुरूवात?” नितू आंटीने लटक्या रागाने तिला म्हटले, “आल्या आल्या त्याच्यावर आपली जादू वापरू नकोस.”

“ए राहुल, हिच्या बोलण्याकडे लक्ष देऊ नकोस,” सुनीताने माझ्यापासून थोडे दूर होत मला घायाळ स्वरात म्हटले, “जर तुला ही पार्टी चांगल्या तर्‍हेने एंजॉय करायची असेल तर तू माझा पार्टनर बन. ही पार्टीच काय आपण पूर्ण रात्र धमाल करू.”

“ए सुनीता, मा‍झ्या हिरोपासून दूर रहा हं. तो माझ्याबरोबर आहे हे लक्षात ठेव!” नितू आंटीने हसत हसत तिला दटावले.

“थॅंक्स फॉर युवर ऑफर, सुनीता आं,” मी सुनीताला म्हणालो, “पण मी मा‍झ्या आंटीबरोबर आलोय आणि मला मा‍झ्या आंटीबरोबरच रहायचेय.”

माझे उत्तर ऐकून नितू आंटी जाम खुश झाली व ती सुनीताला वेडावून दाखवायला लागली.

“तू नक्कीच ह्याला चांगले ट्रेन्ड केले आहेस असे दिसतेय.” सुनीताने हसत हसत माघार घेत म्हटले आणि दोघी खळखळून हसल्या.

मग दोघी हसत एकमेकांशी कुजबुजू लागल्या आणि खिदळू लागल्या. त्या दोघी हळू आवाजात बोलत होत्या तेव्हा मला त्या काय बोलत होत्या ते कळत नव्हते. थोडा वेळ त्यांचे हसून, खिदळून झाल्यावर कोणी तरी सुनीताला हाक मारली. तेव्हा आम्हाला ‘बाय’ करत ती निघून गेली.

नितू आंटी

जेव्हा मला मुंबईहून नितू आंटीचा फोन आला तेव्हा मी एकदम खुश झालो. नितू आंटी म्हणजे माझी मामी. मामी जरी असली तरी ती एकदम मॉडर्न आणि फॉरवर्ड होती, एका प्रायव्हेट कंपनीत ती सेल्स एक्झिक्युटीव्ह होती. त्यामुळेच आम्ही तिला मामी न म्हणता आंटी म्हणत असू. माझी ही मामी, म्हणजे...

नितू आंटी भाग : २

कार गॅरेजमध्ये पार्क करून आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये आलो. जेव्हा नितू आंटीने चावीने फ्लॅटचा दरवाजा उघडला तेव्हा मला थोडे आश्चर्य वाटले! मी तिला विचारले, "हे काय आंटी, घरात कोणीही नाही? त्या कामवाल्या दोन्ही बायका कुठे गेल्या?" "अरे त्या दोघी बरेच...

नितू आंटी भाग : ३

नक्कीच आंटीला कळत होते की माझी नजर कुठे टिकली आहे ते. पण ती ना मागे होत होती ना आपल्या गळ्याची फट हाताने झाकत होती. मी वर झालो आणि आंटीच्या डोळ्यात पाहिले तर ती मंदपणे हसत होती. अजूनही ती तशीच होती व तिच्या गळ्यातून तिच्या छातीचे उभार मला दिसत होते. तिचा हा...

नितू आंटी भाग : ४

"राहुल रात्री मी जास्त चावटपणा तर केला नाही ना? पण मी तरी काय करू? किती तरी दिवसांनी एखाद्या पुरूषाकडून मला इतका आनंद मिळाला! तुझ्या त्या मसाजने मला इतके आनंदी आणि रिलॅक्स वाटले की तुझ्या कवेत मी स्वत:ला झोकून दिले. माझा नाइलाज झाला. तुला माझी लाज नाही ना वाटली?" नितू...

नितू आंटी भाग : ५

मी झटकन मा‍झ्या मागच्या पॉकेटमध्ये हात घातला. मा‍झ्या हाताला सिल्कीश कपड्यासारखे काही लागले. मी पटकन ते बाहेर काढून बघितले तर ती लेडीज पॅन्टी होती. अच्छा! तर मघाशी ट्रायल रूममध्ये गेल्यावर तिने आपली पॅन्टी काढली होती आणि मा‍झ्या पॉकेटमध्ये टाकली. किती सॉफ्ट आणि गरम...

नितू आंटी भाग : ६

एवढा वेळ गेल्यानंतर आम्हाला खरोखरच फार भूक लागली. तेव्हा आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील फूड कोर्टच्या मॅकडोनल्डमध्ये जाऊन कॉन्गो मिल घेतले. एका कोपर्‍यात बसून आम्ही खाऊ लागलो. ऑफिस डेची दुपार असल्याने तेथे फारशी गर्दी नव्हती आणि आमच्या आजूबाजूचे बरेच टेबल रिकामे होते. खाता...

नितू आंटी भाग : ७

मी टॅक्सी करून घरी आलो. घरात शिरल्यावर सर्वप्रथम मी काय केले असेल तर माझे सगळे कपडे काढून नागडा झालो. मग नितू आंटीने मला दिलेली तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी घेऊन मी हॉलमध्ये आलो व सोफ्यावर पडलो. तिच्या सिल्की मुलायम पॅन्टीला येत असलेला तिच्या पुच्चीचा वास घेण्यासाठी मी तिची...

नितू आंटी भाग : ९

ती गेल्यावर मी नितू आंटीला म्हटले, "चांगलीच हॉट कॅरेक्टर आहे तुझी ही मैत्रिण आंटी." "अरे ती ना अशीच आहे, दिसायला आणि बोलायला एकदम हॉट. आमच्या ऑफिसमध्ये ती एकदम फेमस आहे आणि ऑफिस मधील सगळे पुरूष तिच्याबरोबर रिलेशन्स ठेवण्यासाठी तिच्या मागे मागे असतात. तिच्यावर मरत...

नितू आंटी भाग : १०

"ओह! मी स्वप्नात तर नाही ना, आंटी?" "हांऽऽ हांऽऽ!" नितू आंटीने मनापासून हसत म्हटले, "अरे स्वप्नाच्या काय गोष्टी करतोस. ही येथे मी रियालिटीत तुझ्यासमोर उभी आहे. कशी दिसते मी?" "आंटी तू इतकी सुंदर आणि आकर्षक दिसू शकतेस असे मला कधी स्वप्नातही वाटले नव्हते. इतक्या मादक...

नितू आंटी भाग : ११

नितू आंटीला माझा लंड बघायची उत्सुकता आहे हे पाहून मजा वाटली आणि मी मागे हात रोवून रिलॅक्स होऊन बसलो. मी मागे झाल्याने माझा लंड अजून थोडा मा‍झ्या शॉर्टमधून बाहेर आला. मी खाली पाहिले आणि मा‍झ्या लक्षात आले की मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील चीरेमधून वीर्याचा पाणेरी थेंब...

नितू आंटी भाग : १२

आम्ही तिच्या बेडरूममध्ये प्रवेश केला व त्यांच्या भल्या मोठ्या बेड जवळ गेलो. या आधी जेव्हा जेव्हा मी तो बेड बघायचो तेव्हा मा‍झ्या मनात कल्पना यायची की कसे मामा मामीला ह्या बेडवर झवत असेल? आणि आत्ता ह्या क्षणाला मी त्या बेड जवळ उभा होतो व लवकरच मामीला मी स्वत: ह्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!