नितू आंटी भाग : ९

ती गेल्यावर मी नितू आंटीला म्हटले,

“चांगलीच हॉट कॅरेक्टर आहे तुझी ही मैत्रिण आंटी.”

“अरे ती ना अशीच आहे, दिसायला आणि बोलायला एकदम हॉट. आमच्या ऑफिसमध्ये ती एकदम फेमस आहे आणि ऑफिस मधील सगळे पुरूष तिच्याबरोबर रिलेशन्स ठेवण्यासाठी तिच्या मागे मागे असतात. तिच्यावर मरत असतात, तिच्यासाठी झुरत असतात. आणि तू तिला चक्क नकार दिलास, तू तिची ऑफर धुडकावून लावलीस.”

“हो! मान्य की मी तिला नकार दिला. पण बघ! कोणासाठी मी तिची ऑफर धुडकावून लावली,” असे म्हणत मी मा‍झ्या आंटीच्या अंगावरून वरखाली नजर फिरवत म्हणालो, “तिच्यापेक्षा लाखपटीने सेक्सी अशी माझी आंटी माझ्याबरोबर आहे म्हणून मी तिला नकार दिला.”

“ओह राहुल,” नितू आंटी हळू आवाजात पुटपुटली, “तुझे हे असे बोलणे ऐकून मला मजा वाटते आणि मी फार उत्तेजित होते. मला असे झालेय की कधी आपण येथून बाहेर पडतोय आणि आपली मजा चालू करतोय.”

मग आम्ही बार असलेल्या कोपर्‍यात गेलो आणि आंटीने जीनचा एक पेग घेतला. तिने मलाही एखादे ड्रिंक्स घ्यायला सांगितले पण मी नाही म्हटले. एक तर आंटीसमोर ड्रिंक्स घ्यायला मला लाज वाटली आणि दुसरे म्हणजे घरी परत जाताना मलाच ड्रायव्हींग करायचे होते तेव्हा मी तिला ड्रिंक्स नको म्हटले.

एका बाजूला असलेल्या टेबल अरेंजमेंटमधील कोपऱ्याच्या टेबलवर आम्ही बसलो. डान्स म्युझिक चालू होते आणि बरेच जण मधल्या मोकळ्या जागेत नाचत होते. इतर सगळे खात पित होते, इकडून तिकडून जात येत होते. जाता येता मध्येच एखादे कोणी आंटीला हाय करत होते किंवा तिच्याशी काही क्षण बोलत होते पण सहसा कोणाचे कोणाकडे लक्ष नव्हते. जो तो आपापल्या मस्तीत होता.

आंटी आणि मी टेबलच्या पलीकडे एकमेकांना खेटून बसलो होतो. टेबलवर क्लॉथ टाकलेला असल्यामुळे टेबल खालचे कोणाला काही दिसत नव्हते. त्याचा फायदा घेत टेबलच्या खाली नितू आंटी मा‍झ्या मांड्यांवरून हात फिरवत होती. तिचा हात मध्ये मध्ये पॅन्टवरून मा‍झ्या लंडावर फिरायचा.

मी उत्तेजित होत होतो व माझा लंड कडक होत होता पण मी माझी उत्तेजना कंट्रोलमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करत होतो. ड्रिंक्सचा ग्लास उचलण्यासाठी तिने हात बाहेर काढला की मीही तिच्या मांडीवरून हात फिरवत होतो. ती मा‍झ्या डाव्या बाजूला होती तेव्हा तिच्या उजव्या मांडीवर असलेल्या ड्रेसच्या स्लीटमध्ये मला हात घालता यायचा. त्यातून हात सारत मी तिच्या स्टॉकींग्जने आच्छादलेल्या मांड्या हाताळत होतो.

मला खरी मजा तिच्या स्टॉकींग्जची कड आणि पॅन्टीच्या लेगची कड यामधील मुलायम नग्न त्वचेवर फिरवताना वाटायची. जस जसा नितू आंटीचा ग्लास संपत होता तस तसे तिचा मूड बदलत होता. तिचा आवाज वाढला आणि ती जास्त हसू-खिदळू लागली त्यावरून मी ओळखले की ड्रिंक्सचा इफेक्ट तिच्यावर होऊ लागला आहे.

तिचा ग्लास संपल्यावर तिने मला अजून एक पेग घेऊन यायला सांगितले. मला तिला ड्रिंक्सच्या नशेत धुंद होऊ द्यायचे नव्हते तेव्हा मी तिला अजून ड्रिंक्स न घेण्याची गळ घातली. तिच्या मनातून ड्रिंक्स घ्यायचा विचार जावा म्हणून मी तिला डान्सची ऑफर केली. त्याला बाकी ती तयार झाली.

‘बरेच दिवस मी कोणाबरोबर डान्स केलेला नाही’ असे म्हणत ती उत्साहाने डान्स करायला तयार झाली. पण त्याच्या आधी तिने ‘टॉयलेटला जाऊन येते’ म्हणून म्हटले. मग ती आणि मी टॉयलेटला जाऊन आलो.

टॉयलेटमध्ये मी जेव्हा माझा लंड बाहेर काढला तेव्हा मा‍झ्या लक्षात आले की माझी अंडरवेअर ओली झाली होती. उत्तेजनेने मा‍झ्या लंडातून वीर्याचे पाण्यासारखे थेंब बाहेर येत असावे व त्याने माझी अंडरवेअर ओली झाली असावी हे मा‍झ्या लक्षात आले.

मी टिश्यु पेपरने माझी अंडरवेअर आणि लंड पुसून घेतला. पटकन मा‍झ्या लक्षात आले की मा‍झ्या लंडातून जसे पाणी येतेय तसेच नितू आंटीच्या पुच्चीतून पाणी बाहेर येत असणार. तिने कित्येकदा म्हटले होते की ‘ती नुसती पाझरत आहे’ म्हणून. बहुतेक ती ही आपला पुच्चीरस पुसून घेण्यासाठी टॉयलेटला गेली असावी, असा मी अंदाज बांधला.

टॉयलेटला जाऊन आल्यावर मग आम्ही सगळे डान्स करत होते त्या जागी आलो आणि मग मध्यभागी, सगळ्यांच्या मध्ये उभे राहून आम्ही डान्स करू लागलो. नितू आंटी आणि मी दोघंही काही ग्रेट डान्सर वगैरे नव्हतो पण बऱ्यापैकी डिसेन्ट डान्स करू शकत होतो आणि त्या गर्दीत कोण कोणाचा डान्स बघत असणार? तेव्हा आम्ही दोघंही मनमोकळेपणे डान्स करत होतो.

एक स्लो म्युझिक चालू झाल्यावर सगळे कपल्स एकमेकांना चिकटले आणि डान्स करू लागले. आम्हालाही तेच हवे होते तेव्हा लगेच आंटीने मला मिठी मारली आणि आम्ही स्लोली डान्स करू लागलो. मीही आंटीला घट्टपणे जवळ पकडले होते.

आम्ही एकमेकांच्या नजरेत नजर घालून बघत होतो व एकमेकांना आवळून धरत हलत होतो. नितू आंटीने हळूहळू नाचताना आपला एक पाय मा‍झ्या दोन्ही पायांच्या मध्ये घातला आणि ती अजून मला चिकटली. तिची मांडी मा‍झ्या लंडावर दाबली गेली.

हळूहळू माझा लंड कडक होऊ लागला आणि तिलाही तो जाणवू लागला कारण ती आपली मांडी मा‍झ्या लंडावर जास्त दाबू लागली. त्याने मी चेकाळलो आणि माझा एक पाय तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये घातला.

ती तर तयारच होती माझा पाय मध्ये घ्यायला. कारण लगेच तिने आपल्या दोन्ही मांड्यांत माझा पाय घट्ट पकडला. मला तिच्या पुच्चीच्या भागाचे स्पर्शसुख पुरेपूर मिळू लागले. अगदी गरम गरम भासत होता तिच्या पुच्चीचा भाग मा‍झ्या मांडीला.

तिला मी घट्ट आवळली होती व त्याने तिची छाती मा‍झ्या छातीवर चिरडली जात होती. मध्ये मध्ये मी माझा हात तिच्या पाठीवर फिरवत होतो. तिच्या तलम ड्रेसच्या कपड्यावरून मला तिने आत घातलेल्या ब्रेसीयरच्या पट्ट्या स्पष्ट जाणवत होत्या.

नितू आंटीच्या मादक शरीराचा इतका क्लोज स्पर्श मी प्रथमच अनुभवत होतो. त्या धुंद वातावरणात आम्हीही धुंद होत चाललो होतो पण कुठे तरी दोघंही सावध होतो. आमच्या हालचाली संशयास्पद वाटू नये व कोणाचेही लक्ष आमच्याकडे जाऊ नये ह्याची आम्ही जाणीव ठेवून होतो.

शेवटी नितू आंटी मा‍झ्या कानात कुजबुजली की ‘आपण आता खायला जाऊया आणि मग नंतर लगेच निघूया’. ते गाणे संपल्यावर आम्ही डान्स संपवला आणि तेथून निघालो. खाण्याची अरेंजमेंट केलेल्या रूममध्ये आम्ही आलो व बुफेट डिनरचा आस्वाद घेतला.

खाऊन झाल्यावर आम्ही निघालो. एक एक करत आंटीने सगळ्यांचा निरोप घेतला. ज्यांनी पार्टी अरेंज केली होती त्यांनी आल्याबद्दल आमचे आभार मानले. बाहेर येता येता आम्हाला सुनीता भेटली.

तिने पुन्हा एकदा मला तिच्या ऑफरची आठवण करून दिली व मा‍झ्या गालाचे चुंबन घेत मला मिठीत घेतले. पुन्हा मी तिला हसत हसत नकार दिला व तिच्यापासून दूर झालो. नितू आंटीने माझा हात पकडत मला जवळ जवळ ओढतच बाहेर काढले.

बाहेर येऊन आम्ही कार पार्कींगमध्ये आलो. एकदा कारमध्ये बसल्यावर नितू आंटीने जवळ जवळ माझ्यावर झडपच टाकली. मला मिठी मारून ती मा‍झ्या चेहऱ्याचे चुंबन घेऊ लागली. मीही तिला आवळली आणि तिच्या ओठाचे चुंबन घेऊ लागलो. ओठ चोखता चोखता आम्ही जि‍भा चोखू लागलो.

नशीब त्या कार पार्कींगमध्ये कोणीही नव्हते नाहीतर आमचा रानटीपणा बघणाऱ्याला दिसला असता. कसे बसे मला नितू आंटीला बाजूला करावे लागले व अगदी नाइलाजाने ती बाजूला झाली. कार स्टार्ट करून मी पार्कींगमधून बाहेर काढली व रस्त्याला लागलो.

कारमध्ये नितू आंटी मला शक्य होईल तितकी चिकटली होती. मा‍झ्या शर्टाची २/३ बटणे तिने काढून टाकली होती व तिचा हात मा‍झ्या छातीवर व निप्पलवर फिरत होता. मध्ये मध्ये ती मा‍झ्या लंडावर हात फिरवत होती व माझा लंड दाबत होती.

सरळ रोड असला की ती माझा डावा हात पकडून आपल्या मांड्यांमध्ये घालायची व मला पॅन्टीवरून तिची पुच्ची चोळायला लावायची. नशीब ती कार ऑटोमॅटीक असल्यामुळे मी एका हाताने स्टेअरींग सांभाळत कार कंट्रोल करू शकत होतो. तिची पॅन्टी ओलीचिंब झाली होती. मध्येच तिला वाटले की ती आपल्या पुच्चीत बोट घालून आपला पुच्चीरस काढत होती आणि मा‍झ्या तोंडात भरत होती.

शेवटी एकदाचे आम्ही आंटीच्या सोसायटीत पोहचलो. कार बेसमेंटमध्ये पार्क करून आम्ही लिफ्टमध्ये आलो. लिफ्टचा दरवाजा बंद झाला आणि आम्ही एकमेकांना मिठी मारली व किसिंग करू लागलो. माझा हात मुक्तपणे आंटीच्या मुलायम अंगावर सगळीकडे फिरत होता.

त्यांच्या मजल्यावर पोहचल्यावर आम्ही बाहेर आलो. आंटीने चावी काढून दरवाजा उघडला आणि आम्ही दोघं आत गेलो. दरवाजा लॉक करून घेतल्यावर पुन्हा आम्ही एकमेकांवर झपाटलो! रानटी जनावरासारखे आम्ही एकमेकांना आवळत होतो, चोंबळत होतो, किस करत होतो. शेवटी ती माझ्यापासून दूर झाली आणि नशिल्या डोळ्याने, मादक आवाजात मला म्हणाली,

“शेवटी एकदाचे आपण ह्या मुक्कामावर पोहचलो. सगळी प्रतिक्षा आता संपली आहे. आता मी तुला आणि तू मला काहीही करू शकतो. आपण एकमेकांच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करू शकतो. तरीही अजून थोडा वेळ जायचा आहे. चल तू पटकन फ्रेश होऊन ये आणि मी तुझ्यासाठी वेगळ्या रुपात तयार होऊन येते.” असे म्हणत नितू आंटी मला सोडून आत निघून गेली.

मग मी मा‍झ्या रूममध्ये आलो आणि सगळे कपडे काढून नागडा झालो. बाथरूममध्ये जाऊन मी शॉवर घेतला. अंग पुसून मग मी अंगावर बॉडी-स्प्रे वगैरे मारून फ्रेश झालो. नंतर मी एक लूज टी-शर्ट व शॉर्ट घालून तयार झालो आणि मग मी बाहेर हॉलमध्ये आलो.

हॉलमधील लाईटला डिमर असल्याने मी लाईट थोड्या डीम करून ठेवल्या. तसेच वॉल युनीटमधील होम थिएटरवर एक इंग्लिश इंस्ट्रूमेंटल सिडी लावून बारीक आवाजात म्युझिक चालू केले. आमच्या लैंगिक संबंधाच्या ह्या पहिल्या रात्रीला परफेक्ट रोमांटीक वातावरण तयार करून मी नितू आंटीच्या येण्याची वाट पाहू लागलो.

थोड्या वेळात ती बाहेर आली आणि तिला पाहून पुन्हा एकदा मी जागीच स्तब्ध झालो! नितू आंटीने एक अतिशय पारदर्शक काळ्या रंगाचा गाऊन घातला होता जो जेमतेम मांडीवर तिच्या स्टॉकींग्जच्या कडेपर्यंत लांब होता. गाऊनच्या कॉलरला, हाताला आणि खालच्या कडेला लाल रंगाची झालर होती.

पायात तिने काळ्या रंगाच्या स्टॉकींग्ज घातल्या होत्या व त्यावर लाल रंगाची हार्ट शेपची एंब्रॉयडरी खालपासून वरपर्यंत होती. स्टॉकींग्जला सपोर्ट करण्यासाठी तिने लाल रंगाचा गार्टर बेल्ट लावला होता. तिने काळ्या रंगाच्या हाय हिल्सच्या सॅन्डल घातल्या होत्या व त्यावर लाल रंगाच्या फुलाची डिझाइन होती.

तिने आपले रेशमासारखे सरळ आणि मुलायम केस मोकळे सोडले होते व काही बटा आपल्या चेहर्‍यावर आणल्या होत्या. चेहर्‍यावर तिने भडक मेकअप केला होता पण तो तिला शोभत होता. ओठांवर तिने लालचुटुक लिपस्टिक लावली होती ज्याने तिचे ओठ लाल टपोऱ्या चेरीसारखे भासत होते.

एकूणच नितू आंटी इतकी मादक आणि सेक्सी दिसत होती की तिला पाहून माझे हृदय शंभरच्या स्पीडने धडधड करायला लागले आणि माझा लंड मा‍झ्या शॉर्टमध्ये वळवळ करायला लागला. आंटीच्या वयाच्या मानाने ती फारच सुंदर आणि आकर्षक दिसत होती.

नितू आंटी

जेव्हा मला मुंबईहून नितू आंटीचा फोन आला तेव्हा मी एकदम खुश झालो. नितू आंटी म्हणजे माझी मामी. मामी जरी असली तरी ती एकदम मॉडर्न आणि फॉरवर्ड होती, एका प्रायव्हेट कंपनीत ती सेल्स एक्झिक्युटीव्ह होती. त्यामुळेच आम्ही तिला मामी न म्हणता आंटी म्हणत असू. माझी ही मामी, म्हणजे...

नितू आंटी भाग : २

कार गॅरेजमध्ये पार्क करून आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये आलो. जेव्हा नितू आंटीने चावीने फ्लॅटचा दरवाजा उघडला तेव्हा मला थोडे आश्चर्य वाटले! मी तिला विचारले, "हे काय आंटी, घरात कोणीही नाही? त्या कामवाल्या दोन्ही बायका कुठे गेल्या?" "अरे त्या दोघी बरेच...

नितू आंटी भाग : ३

नक्कीच आंटीला कळत होते की माझी नजर कुठे टिकली आहे ते. पण ती ना मागे होत होती ना आपल्या गळ्याची फट हाताने झाकत होती. मी वर झालो आणि आंटीच्या डोळ्यात पाहिले तर ती मंदपणे हसत होती. अजूनही ती तशीच होती व तिच्या गळ्यातून तिच्या छातीचे उभार मला दिसत होते. तिचा हा...

नितू आंटी भाग : ४

"राहुल रात्री मी जास्त चावटपणा तर केला नाही ना? पण मी तरी काय करू? किती तरी दिवसांनी एखाद्या पुरूषाकडून मला इतका आनंद मिळाला! तुझ्या त्या मसाजने मला इतके आनंदी आणि रिलॅक्स वाटले की तुझ्या कवेत मी स्वत:ला झोकून दिले. माझा नाइलाज झाला. तुला माझी लाज नाही ना वाटली?" नितू...

नितू आंटी भाग : ५

मी झटकन मा‍झ्या मागच्या पॉकेटमध्ये हात घातला. मा‍झ्या हाताला सिल्कीश कपड्यासारखे काही लागले. मी पटकन ते बाहेर काढून बघितले तर ती लेडीज पॅन्टी होती. अच्छा! तर मघाशी ट्रायल रूममध्ये गेल्यावर तिने आपली पॅन्टी काढली होती आणि मा‍झ्या पॉकेटमध्ये टाकली. किती सॉफ्ट आणि गरम...

नितू आंटी भाग : ६

एवढा वेळ गेल्यानंतर आम्हाला खरोखरच फार भूक लागली. तेव्हा आम्ही शेवटच्या मजल्यावरील फूड कोर्टच्या मॅकडोनल्डमध्ये जाऊन कॉन्गो मिल घेतले. एका कोपर्‍यात बसून आम्ही खाऊ लागलो. ऑफिस डेची दुपार असल्याने तेथे फारशी गर्दी नव्हती आणि आमच्या आजूबाजूचे बरेच टेबल रिकामे होते. खाता...

नितू आंटी भाग : ७

मी टॅक्सी करून घरी आलो. घरात शिरल्यावर सर्वप्रथम मी काय केले असेल तर माझे सगळे कपडे काढून नागडा झालो. मग नितू आंटीने मला दिलेली तिची ब्रेसीयर, पॅन्टी घेऊन मी हॉलमध्ये आलो व सोफ्यावर पडलो. तिच्या सिल्की मुलायम पॅन्टीला येत असलेला तिच्या पुच्चीचा वास घेण्यासाठी मी तिची...

नितू आंटी भाग : ८

तिच्या त्या नवीन ड्रेसचा कपडा अगदी तलम होता त्यामुळे मला तिच्या मुलायम अंगाचे चांगले स्पर्शसुख मिळत होते. उत्तेजनेने तिचे अंग कंप पावत होते आणि त्याची जाणीव मला होत होती. मग पटकन माझ्यापासून दूर होत ती म्हणाली, "राहुल, आपण निघालेले बरे. जेवढा आपण उशीर करू तेवढा...

नितू आंटी भाग : १०

"ओह! मी स्वप्नात तर नाही ना, आंटी?" "हांऽऽ हांऽऽ!" नितू आंटीने मनापासून हसत म्हटले, "अरे स्वप्नाच्या काय गोष्टी करतोस. ही येथे मी रियालिटीत तुझ्यासमोर उभी आहे. कशी दिसते मी?" "आंटी तू इतकी सुंदर आणि आकर्षक दिसू शकतेस असे मला कधी स्वप्नातही वाटले नव्हते. इतक्या मादक...

नितू आंटी भाग : ११

नितू आंटीला माझा लंड बघायची उत्सुकता आहे हे पाहून मजा वाटली आणि मी मागे हात रोवून रिलॅक्स होऊन बसलो. मी मागे झाल्याने माझा लंड अजून थोडा मा‍झ्या शॉर्टमधून बाहेर आला. मी खाली पाहिले आणि मा‍झ्या लक्षात आले की मा‍झ्या लंडाच्या सुपाड्यावरील चीरेमधून वीर्याचा पाणेरी थेंब...

नितू आंटी भाग : १२

आम्ही तिच्या बेडरूममध्ये प्रवेश केला व त्यांच्या भल्या मोठ्या बेड जवळ गेलो. या आधी जेव्हा जेव्हा मी तो बेड बघायचो तेव्हा मा‍झ्या मनात कल्पना यायची की कसे मामा मामीला ह्या बेडवर झवत असेल? आणि आत्ता ह्या क्षणाला मी त्या बेड जवळ उभा होतो व लवकरच मामीला मी स्वत: ह्या...

error: नका ना दाजी असं छळू!!