प्रणय वेडी

“हॅल्लो मनोज संक्रांती निमित्त तीळाचे लाडू केले आहेत. तुला खूप आवडतात ना, म्हणून जरा जास्तच केले आहेत. कधी येतोस खायला?” गेल्या महिन्यात संक्रांतीनंतर मायादिदीने फोन करून मला विचारले.

“दिदी तू बनवलेले लाडू तर मला आवडतातच. पण तुझे अजून काय काय मला आवडते ते तुला चांगले माहीत आहे. ते खायला मिळणार असेल तर उड्या मारत येतो.” मी चावटपणे हसत म्हणालो.

“अरे म्हणूनच तर खास बोलावतेय. तुझे जिजू ऑफिस टूरवर चालले आहेत. ह्या विकएंडला ते घरी नसणार आहेत. मस्त चान्स आहे आपल्याला. तुला आवडते ते सगळे खायला देते.” मायादिदीने तितक्याच चावटपणे उत्साहाने म्हटले.

“व्वा! म्हणजे ह्या विकएंडला मला पंचपक्वान खायला मिळणार तर. नक्की येतो. आल्यावर तुटून पडतो तुझ्यावर म्हणजे तुझ्या जिन्नसावर.” मी आनंदाने चेकाळत म्हणालो आणि माझा ताठलेला लंड दाबला!

“अरे पण एकदम माझ्यावर हल्ला करू नकोस. घरात सायली असेल हे विसरू नकोस.” मायादिदीने मला तिची मुलगी, सायलीची आठवण करून देत म्हटले.

“ओहऽऽ मग कसला आपल्याला एकांत मिळणार?” मी थोडे खट्टू होत म्हटले.

“अरे मिळेल रे. संडेला ती तिच्या आत्याकडे जाणार आहे. तिच्या आत्या कडून तिला बोलवायची व्यवस्था मी करून ठेवली आहे.” मायादिदीने मला दिलासा देत म्हटले.

“अगं पण ती जाईल का? नाही गेली तर आपली पंचाईत.” मी शंका बोलून दाखवली.

“नाही होणार पंचाईत. ती नक्की जाईल. तिला तिच्या आत्या कडून ड्रेस गिफ्ट म्हणून मिळणार आहे. गेल्या महिन्यात तिचा २० वा वाढदिवस झाला तेव्हा तिच्या आत्याला यायला मिळाले नाही. तिचे ते गिफ्ट बाकी आहे. तिच्या आत्याने फोन करून म्हटले होते की सायलीला विकएंडला पाठवून दे म्हणजे तिचे गिफ्टही तिला देता येईल.” मायादिदीने खुलासा केला.

“ठीक आहे. मग मी संडेलाच येतो, ती गेल्यावर.” मी मुद्दाम म्हणालो.

“नको. तू शनिवारीच ये. सायली असली म्हणून काय झाले. तुला तोंडी लावायला काही ना काही मिळत राहील. सायली संडेला गेली की मेन डिश मिळेलच.” मायादिदी पुन्हा चावटपणे हसत म्हणाली.

“हंम्म चांगली चेकाळलेली दिसतेय तू दिदी? राहवत नाही ना?” मी मिश्किलपणे हसत तिला विचारले.

“चेकाळेल नाही तर काय? जवळ जवळ महिना झाला आपण केले नाही. आय मिस यु.” मायादिदीने अधीरपणे म्हटले.

“मला मिस यु आणि मा‍झ्या लहान भावाला?” मी चावटपणे तिला विचारले.

“दोघांना! तू आणि तुझा तो. दोघांना मिस यु.” मायादिदी मादकपणे म्हणाली.

“ओह कमॉन, दिदी. आता पंचेचाळीशी आली ना. अजूनपण तू इतकी अधीर आहेस?” मी हसत विचारले.

“मनोज तुझी चाळीशी पार झाली. तरी तुला माझी आसक्ती आहे ना? मी समोर असली की अजूनही अधाश्यासारखा माझ्या अंगाकडे बघत असतोस. नजरेने मला नागडी करत असतोस.” दिदी हसून म्हणाली.

“अगं तू आहेसच तश, दिदी. तू साठची झाली तरी तुझ्या मादक अंगाची मला आसक्ती राहील. अजूनपण तू किती सेक्सी दिसतेस.” मी मायादिदीचे मादक अंग आठवून चेकाळत म्हणालो.

“चल काहीतरीच काय. आता मी म्हातारी झाली.” दिदीने मिश्किलपणे म्हटले.

“म्हातारी? तुला कोण म्हातारी म्हणेल? अजूनही तू तिशीची वाटतेस. सायली आणि तू बरोबर उभ्या राहिल्या तर कोणी म्हणणार नाही की तुम्ही माय-लेकी आहात. तुम्ही बहि‍णी आहेत असे म्हणतील.” मी हसून म्हणालो.

“हो! असे काही जण म्हणतात खरं. पण ते मस्करीत म्हणतात.” दिदी हसून म्हणाली.

“मस्करी नाही दिदी. खरोखर तू खूपच तरूण दिसतेस. ॲटलिस्ट तुझ्या वयापेक्षा १०/१२ वर्षे कमीच दिसतेस. खरं सांगतो अजूनही तुझ्याशी करताना मला वाटत असते की मी त्या २२ वर्षाच्या मायादिदीशीच करतोय. अगदी आपल्या पहिल्या करण्याच्या वेळी जसे मला वाटले होते तसेच अजूनही वाटते.” मी उत्तेजितपणे म्हटले.

“ओह मनोज नुसते हे ऐकून मी ओली ओली होतेय खाली. धीरच धरवत नाही. माझी हालत अजून खराब करू नकोस. शनिवारी नक्की ये. मी वाट बघतेय.” मायादिदीने अधीरपणे म्हटले.

“ओके दिदी, नक्की येतो. मलापण राहवत नाही. माझीपण हालत खराब झाली आहे. चल मी ठेवतो फोन.” मी म्हणालो.

“ओके बायऽऽऽऽ लव्ह युऽऽऽ” मायादिदीने लाडात म्हटले आणि मला एक किस देत फोन कट केला.

माझी सख्खी मोठी बहीण, मायादिदी बरोबर माझे पहिल्यापासून लैंगिक संबंध आहेत. आम्हा दोघांची लग्ने झाली आहेत आणि आम्ही दोघेही आपापल्या पार्टनर बरोबर लैंगिकदृष्ट्या तृप्त आणि समाधानी आहोत तरीही आमची एकमेकांबद्दलची ओढ जराही कमी झालेली नाही. अजूनही आम्हाला चान्स आणि एकांत मिळाला की आम्ही झवाझवी करत असतो व एकमेकाला तृप्त करत असतो.

आज दिदीचे वय ४५ आहे व माझे वय ४१ आहे. अजूनही आमच्यात तेच लैंगिक आकर्षण आहे आणि तिशीत असल्यासारखे आम्ही एकमेकांशी झुंजत असतो. आमच्या ह्या अनैतिक संबंधाचा सुगावा अजून पर्यंत कोणालाही लागलेला नाही. खास करून मायादिदीचे मिस्टर बाहेर गावी जातात तेव्हा आम्ही गुपचूप मजा करत असतो. अर्थात! मायादिदीचे मिस्टर जरी घरी नसले तरी तिच्या मुलीचे भान आम्हाला ठेवावे लागते.

बारावी नंतर सायली आयटीच्या स्टडीसाठी दोन वर्षे बॅंगलोरला राहत होती. तेव्हा ते २ वर्ष मी आणि मायादिदीने मस्त मजा करत घालविले. जेव्हा जेव्हा तिचे मिस्टर टूरला जायचे तेव्हा तेव्हा मी तिच्या घरी जाऊन तिला मनसोक्त झवायचो. मायादिदी पुण्यात राहते आणि मी मुंबईला. पण आमच्यातील ह्या अंतराचा आम्हाला कधी प्रॉब्लेम झाला नाही.

कित्येकदा मी ऑफिसच्या प्रोजेक्टच्या साईट विजीटच्या नावाखाली सकाळी लवकर बाहेर पडून दादरला कॅबने अडीच तीन तासात पुण्यात जायचो आणि तिच्या घरी जाऊन तिला झवत असे. संध्याकाळी पुन्हा कॅबने मुंबईला परतून मी साळसुदासारखा घरी येत असे, जणू दिवसभर साईटवरून दमून भागून घरी येतोय. घरी आल्यावर शॉवर घेऊन स्वच्छ अंघोळ करून मी माझ्या अंगावरील दिदीबरोबर केलेल्या सेक्सच्या सगळ्या खुणा धुवून काढतो म्हणजे बायकोला काही संशयाला जागा राहत नसे.

मायादिदीने विकएंडला खास बोलावले आणि तिच्याकडे मुक्काम करायचा असला तर मी बायकोला सांगून तिच्याकडे जायचो. कधी तिच्याकडे जायचे निमित्त करायचो तर कधी पुण्यातील आमच्या इतर नातेवाईकांकडे जायचे निमित्त सांगायचो. आमचे बहुतेक नातेवाईक पुण्यात असल्याने पुण्याला दर आठवड्याला जाण्याबद्दल बायकोला काही ऑब्जेक्शन नसायचे.

पण जरी मायादिदीला मी वरचे वर झवत असलो तरी माझ्या बायकोला काही सोडायचो नाही. माझी बायको सुद्धा मायादिदी सारखीच सेक्सी आणि माल आहे तेव्हा तिला झवायलाही मी सदैव तयार असतो. कित्येकदा मायादिदीला दिवसा दोनदा झवून मी रात्री बायकोला दोनदा झवलेलो आहे. जितक्या उत्कटपणे मी मायादिदीला दिवसा झवत असे तितक्याच तीव्रपणे मी रात्री बायकोला चोदत असे.

पण असे जरी असले तरी मायादिदी मध्ये काही औरच गोष्ट होती. तिला झवण्यात जी तीव्रता मला जाणवायची त्याला काही तोड नव्हती! तेव्हा मायादिदीचे विकएंडचे आमंत्रण आले तसे मी विशीतल्या तरूणासारखा उत्साहीत आणि उत्तेजित झालो आणि चातकासारखा शनिवारची वाट पाहू लागलो.

यथावकाश शनिवार आला आणि मी दुपारी कुल कॅबने पुण्याला निघालो. मनात मायादिदी, तिचे नग्न सेक्सी अंग, तिच्याबरोबर मी करतो तो उत्कट सेक्स! बस्स हेच विचार होते. प्रवासात माझा हा नेहमीचा छंद होता. डोळे मिटणे आणि मायादिदी बरोबर मी केलेली आत्ता पर्यंतची मजा आठवणे.

वयाच्या १७/१८ वर्षापासून कसे मला तिचे लैंगिक आकर्षण होते. कसे मी तिला नग्न बघायला, तिच्या अर्धनग्न अंगाची झलक बघायला तरसायचो. तिच्या विषयीच्या लैंगिक आसक्तीमुळे मी काय काय करायचो.

नंतर तिला कसे माझे आकर्षण माहीत पडले. मग कसे ती मला कळत नकळत प्रोत्साहन देऊ लागली. आणि मग आमच्यात पहिला सेक्स घडून आला. आणि मग आमच्यातील सेक्सचा सिलसिला चालू झाला. त्या वेगवेगळ्या आठवणी प्रवासात काढून मी माझा प्रवास सुख दायक करत असे. आत्तापण मायादिदीच्या घराच्या बाहेर पोहचे पर्यंत मी माझ्या आठवणी चालू ठेवल्या होत्या.

दिदीच्या दरवाज्याची बेल मारली तसा झटकन दरवाजा उघडला आणि हसतमुख मायादिदी दिसली! जणु काही ती दरवाज्याला लागूनच उभी होती आणि माझी वाट बघत होती. तसे मी तिला महिन्याभरापूर्वी बघितले होते पण आता एक महिन्याने बघताना मला ती किंचित जाड झालेली वाटत होती. पण तिच्या ५ फुट ८ इंच उंचीला तो जाडेपणा शोभून दिसत होता. उलट ती आता अजून भरल्यासारखी दिसत होती.

तिने गुलाबी रंगाची साडी घातली होती आणि नेहमीप्रमाणे स्लीव्हलेस ब्लाउज होता. माझ्यासाठी खास ती बेंबीच्या खाली साडी नेसली होती आणि मुद्दाम पदर दोन छातीच्या मध्ये ठेवला होता जेणेकरून मला तिची भरगच्च छातीपण दिसावी आणि खोलगट बेंबी सुद्धा दिसावी.

एक तर मायादिदीने साडी घातली की ती एकदम मारू दिसायची आणि त्यात तिने आपल्या भरगच्च छातीचे ब्लाउजमध्ये कसलेले गोळे व खोलावलेली बेंबी दाखवली की माझा जीव आणि लंड दोन्हीही कमालीचे कासावीस व्हायचे. तिला तिथेच आवळून कचकवावे अशी तीव्र इच्छा उफळून यायची.

पण स्वत:वर ताबा ठेवून मी हसत आत शिरलो आणि तसाच उभा राहून मागे दरवाजा लावून घेतला. दरवाजा लॉक करून मी वळतो ना तोच मायादिदी मला बिलगली. मी तिला कवेत घेत हळूच विचारले,

“तू एकटीच आहेस का घरात?”

“म्हणूनच तर तुला चिकटले. कोणी असले असते तर असे तुझे स्वागत केले असते का?” मायादिदीने चावटपणे हसत म्हटले.

“हम्म्म म्हणजे लाइन क्लिअर आहे तर.” असे बोलून मी तिला गच्च आवळली.

“ॲटलिस्ट अर्ध्या तासाकरिता.” असे बोलून मायादिदीनेही मला आवळले.

“फक्त अर्धा तास? का गं?” मी हळूच दिदीचे तोंड माझ्याकडे वळवून विचारले.

“सायली टेनीस खेळायला गेली आहे ती अर्ध्या तासाने परत येईल.” थरथरत्या ओठांनी दिदी म्हणाली.

उत्तेजनेने थरथरणारे दिदीचे ते टपोरे ओठ पाहून माझा संयम सुटला आणि अधीरपणे मी माझे ओठ तिच्या ओठांना भिडवले. तिच्या सर्वांगावरून माझा राकट वासनामय हात फिरवत मी तिच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागलो.

हल्ली आम्ही नाजुक किंवा प्रेमाने घोळवणारे चुंबन घेत नसे तर रानटी श्वापद एकमेकांना झोंबतात तसे रासवट चुंबन घेत असू. ओठ ओठांना भिडले की आमची तोंडे उघडायची आणि आम्ही एकमेकांची जीभच चोखायला सुरूवात करायचो. एकमेकांचे ओठ त्वेषाने चोखत आम्ही जीभा चोखायचो. एकमेकांच्या तोंडातील लाळ पीत तोंडात खोलवर जीभ घालायचो. तसेच रानटी फ्रेंच किसिंग करत आम्ही एकमेकांचे अंग चोंबाळत राहलो.

मला राहवले नाही आणि मी दिदीला तसेच धरून बाजूला भिंतीला चिकटवले. मग तिच्या अंगावर माझे अंग दाबून मी तिला चुंबू लागलो. तिच्या साडीवरूनच तिच्या पुच्चीवर माझा पॅन्टमधला कडक लंड मी घासू लागलो. जणु तिला भिंतीला लावून मी झवतोय असा मी तिच्या मादक अंगाशी झुंजू लागलो.

मी एकदम रानटीपणे तिला चोंबाळत होतो पण माझा हा रानटीपणा तिला आवडायचा. माझा आवेश आणि अधीरपणा पाहून दिदीला मजा वाटत होती आणि तिच्या चेहर्‍यावर मादक हास्य होते. नशा केल्यासारखे आपले डोळे अर्धोन्मीलित करत ती हुंकार देत होती. माझ्या ह्या झोंबाझोंबीसाठी जणु ती आसुसलेली होती आणि मी करत होतो तर त्याचे सुख ती भरभरून घेत होती.

मायादिदीचे चुंबन घेता घेता माझे हात तिची मदमस्त छाती कुस्करत होते. पदराच्या आत तिच्या ब्लाउज वरून तिची छाती दाबताना मला नेहमीसारखा आनंद मिळत होता. तिने ब्लाउजच्या आत ब्रेसीयर घातलेली नव्हती त्यामुळे तिचे मऊशार गच्च उभार दाबायला मस्त वाटत होते.

ब्लाउजच्या पातळ कपड्यावरून मला तिचा ताठरलेला निप्पल कळत होता आणि मी मध्ये मध्ये तो पकडून त्याला दाबत होतो. मी तिचा निप्पल दाबला की ती ’स्स्सऽऽ’ करत चित्करायची. तिची छाती मुठीत भरून करकचून दाबली की ती हुंकारत मादक उसासे सोडायची.

प्रणय वेडी भाग : २

तिच्या छातीशी थोडा वेळ खेळल्यावर मी माझे हात तिच्या मागे नितंबावर नेले आणि मग मी तिचे गरगरीत नितंब चिवडू लागलो. तिचे चुंबन घेता घेता तिचे नितंब चिवडत मी तिच्या पुच्चीवर माझा कडक लंड घासत होतो. आता मला तिची ती सेक्सी साडी अडसर असल्यासारखी वाटू लागली. मी तिची साडी वर...

प्रणय वेडी भाग : ३

सायली आपल्या मस्तीत बोलत होती तेव्हा तिला माझी चोरटी नजर कळत नव्हती. माझी पाठ मायादिदीकडे होती तेव्हा मी सायलीकडे कसे वेगळ्या नजरेने पहात होतो ते तिला कळण्याचा काही प्रश्न नव्हता. तेव्हा मी माझे निरीक्षण चालू ठेवले. सायली सुद्धा मायादिदी सारखीच उंच म्हणजे ५ फुट ७...

प्रणय वेडी भाग : ४

मायादिदी जेव्हा विशीत होती तेव्हा तिच्या अंतर्वस्त्रांना कसा वेगळाच गंध यायचा ते मला आठवले. ऐन तारुण्यातील तरूणीच्या योनिच्या रसाचा गंध, त्याची चव काही औरच असते. एक वेगळीच झिंग तो गंध कामवासनेला देतो आणि त्याने मिळणारे प्रचंड वेगळे सुख मला माहीत होते. तेव्हा आता...

प्रणय वेडी भाग : ५

दरवाजा उघडला गेला तेव्हा मी थोडासा दरवाज्याच्या मागे होतो तेव्हा सायलीला लगेच दिसलो नाही. ती आपल्या धुंदीत आत शिरली आणि सरळ समोरील शॉवर एरियाकडे गेली. शॉवर एरियाच्या भिंतीला जी खिडकी होती ती त्या खिडकीकडे गेली आणि तिने त्यावर ठेवलेले तिचे ब्रेसलेट घेतले आणि ती पटकन...

प्रणय वेडी भाग : ६

पुन्हा माझ्या छातीत धस्स झाले! आता सायली सांगते की काय मायादिदीला?? आता काही माझी खैर नव्हती. मी भांबावून समोर बसलेल्या सायलीकडे बघू लागलो. ती माझ्याकडे पाहून मिश्किलपणे हसली आणि मायादिदीला म्हणाली, "मामा ना टॉयलेटमध्ये चेक करत असतो." इतके बोलून तिने एक कटाक्ष...

प्रणय वेडी भाग : ७

"ओके ओके. कबूल करतो! मीच घेतली होती तुझी पॅन्टी." मी सरळ सरळ कबूल केले. "हंम्म्म. मग मला सांगशील का कशासाठी घेतलीस??" तिने हसून विचारले. "बघायला." मी म्हणालो. "बघायला? काय बघायला? त्यात काय बघायचे??" तिने पापण्यांची हालचाल करत आश्चर्य दाखवत विचारले. "बघायला. तुझ्या...

प्रणय वेडी भाग : ८

तिच्या तोंडून ते वाक्य ऐकून माझ्या अंगातून उत्तेजनेची एक सणक गेली! सायली वर्जीन नाही! ती कुमारिका नाही! म्हणजे ती मी समजतोय तितकी भोळी नाही. म्हणजे तिने सेक्स केला होता. तिला सेक्सचे प्रॅक्टीकल नॉलेज होते! वाऊ! कोणाबरोबर तिने सेक्स केला असावा? कोण तो भाग्यवान मुलगा...

प्रणय वेडी भाग : ९

काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे रोखून बघितले आणि मी झटकन तिचे डोके पुढे दाबले आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ भिडवले! लोहचुंबकासारखे आमचे ओठ एकमेकांना चिकटले आणि आम्ही चुंबाचुंबी करायला लागलो. मला माझी जीभ सायलीच्या ओठांना नुसती स्पर्श करायची होती की तिने पटकन आपले तोंड उघडून...

प्रणय वेडी भाग : १०

मी उठलो आणि सायलीच्या जवळ गेलो. खाली जमिनीवर गुडघे टेकून मी गुडघ्यावर बसलो आणि माझे तोंड सायलीच्या तोंडाजवळ नेले. माझ्या श्वासाच्या हवेने तिने डोळे उघडले आणि ती माझ्याकडे पाहून हसली. ती तशीच पडून होती आणि फक्त डोळे फिरवून माझ्याकडे बघत होती. मी तिच्या ओठांवर साईडने ओठ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!