प्रणय वेडी भाग : ६

पुन्हा माझ्या छातीत धस्स झाले! आता सायली सांगते की काय मायादिदीला?? आता काही माझी खैर नव्हती. मी भांबावून समोर बसलेल्या सायलीकडे बघू लागलो. ती माझ्याकडे पाहून मिश्किलपणे हसली आणि मायादिदीला म्हणाली,

“मामा ना टॉयलेटमध्ये चेक करत असतो.” इतके बोलून तिने एक कटाक्ष माझ्यावर टाकला.

“चेक करत असतो? काय??” मायादिदीने कुतुहलाने सायलीला विचारले. माझ्या छातीत धडधड वाढली!

“हेच की आपल्या टॉयलेटमध्ये किती टाइल्स लावल्या आहेत. तो सगळ्या भिंतीच्या टाइल्स मोजत बसलेला असतो.” सायली माझ्याकडे तिरक्या नजरेने बघत हसत म्हणाली. आणि माझा जीव भांड्यात पडला!

“हो रे? खरं की काय?” मायादिदीने खळखळून हसत मला विचारले.

“नाही गं, हिचे काय ऐकतेस. ही आपली काहीही बोलतेय.” मी ओशाळून हसत म्हणालो.

“नाही हं मम्मी, मी पाहिलेय मामाला मघाशी टॉयलेटमध्ये.” सायली पटकन म्हणाली.

“पाहिलेय? काय करताना??” पुन्हा मायादिदीने कुतुहलाने विचारले.

“मामा एक हात वर करून बघत होता आणि दुसरा हात खाली ठेवून मोजत होता.” सायली हसू दाबत म्हणाली.

“सायली, तुला नाऽऽ! दिदी, हिचे काही ऐकू नकोस. ही उगाच माझी मस्करी करतेय. हिला ना चांगला मार द्यायला पाहिजे.” मी तिचे बोलणे हसण्यावारी नेत म्हणालो.

“अरे माहितेय मला. ती तुझी मस्करी करतेय. सायली, खूप झाली हं मस्करी. संपव बरं लवकर पोहे.”

मायादिदीने सायलीला दटावले आणि तिने दुसरा एक विषय चालू केला. मग आम्ही पोहे खात खात त्या विषयावर गप्पा मारायला लागलो. आता मी थोडा रिलॅक्स झालो होतो. चान्स मिळूनही सायलीने मायादिदीला काही सांगितले नव्हते म्हणजे मला काही धोका नव्हता.

जे तिने पाहिले त्याने ती अपसेट झालेली किंवा तिला राग आलेला दिसत नव्हता. उलट सायली सूचक शब्दात माझी मस्करी करत होती म्हणजे जे पाहिले त्याची तिला मजा वाटली असावी. पण काही सांगता येत नव्हते. तिने जे पाहिले त्या विषयावर ती नक्कीच माझ्याशी बोलणार होती हे निश्चित होते.

आमचे खाऊन झाले आणि आम्ही सगळे डायनिंग टेबलवरून उठलो. मायादिदी सगळ्या डिशेस घेऊन किचनमध्ये गेली. मी आणि सायली हॉलमध्ये सोफ्यावर जाऊन बसलो आणि टीव्ही बघू लागलो.

मध्ये मध्ये सायली माझ्याकडे सूचकपणे पहायची आणि गालातल्या गालात हसायची पण मी तिच्याकडे दुर्लक्ष करत होतो. जणु काही तिच्या चेहऱ्यावरील भाव मला कळतच नव्हते असे मी दाखवत होतो.

टीव्ही चॅनलवर जो सिनेमा चालला होता त्यातील हिरॉईनच्या कॉसच्युमबद्दल ती मध्ये मध्ये माझ्याशी बोलत होती आणि मी माझ्या परीने उत्तर देत होतो.

तेवढ्यात फोन वाजला! सायलीने जाऊन फोन घेतला आणि ती बोलू लागली. समोरील व्यक्तीचा आवाज ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर आठ्या पडल्या आणि मग तिने ’एक मिनिट हं’ करत रिसीव्हर खाली ठेवला. मग ती माझ्याकडे बघून हळूच म्हणाली,

“ह्या मम्मीच्या मैत्रिणीला ना काही कामधंदा नाही. सारखी फोन करून तिच्याशी तासन तास बोलत बसते,” इतके बोलून ती किचनच्या दरवाज्याजवळ गेली आणि तिने ओरडून मायादिदीला म्हटले, “मम्मीऽऽऽ सुनीता आंटीचा फोन आहे.”

सायली किंचित वैतागत आली आणि फतकल मारून सोफ्यावर बसली. सोफ्यावर मागे रेलून पडत तिने एक पाय वर घेतला. त्याने तिचा स्कर्ट तिच्या गुडघ्यावरून खाली सरकला आणि तिची मांडी दिसायला लागली. माझी नजर पटकन तिच्या मांडीकडे गेली.

माझा बघण्याचा रोख बदललेला सायलीच्या लक्षात आला आणि तिने मान वळवून माझ्याकडे पाहिले. मी नजर वर करून तिच्याकडे पाहिले पण तिला कळले की माझी नजर तिच्या मांडीकडे होती ते. तिने माझ्याकडे रोखून पहात आपला हात स्कर्टकडे नेला आणि स्कर्ट वर करत आपली मांडी झाकून घेतली.

तेवढ्यात मायादिदी लगबगीने चालत हॉलमध्ये आली आणि फोन घ्यायला गेली. तिला आलेले पाहून सायली थोडी सावरून नीट बसली. तिने रिमोटने टिव्हीचा आवाज कमी केला आणि आम्ही दोघे टीव्हीकडे लक्ष देऊ लागलो.

मायादिदी फोनवर तिच्या मैत्रिणीशी बोलायला लागली. आता ती किती मिनिटे बोलत बसेल ह्याचा काही नेम नव्हता. पण आश्चर्य म्हणजे पाच मिनिटात मायादिदीने बोलणे संपवले आणि फोन ठेवून दिला. मग हसत आमच्याकडे बघत ती म्हणाली,

“सुनीता म्हणाली की त्या नवीन मॉलमध्ये मस्त सेल लागला आहे. तेव्हा तिने मला बोलावले आहे, तिच्याबरोबर त्या मॉलमध्ये जायला. मी जाऊ का?”

तिने मला विचारले की सायलीला हे आम्हा दोघांना कळेना आणि आम्ही दोघे एकमेकांकडे पाहू लागलो.

“जा ना. मला काही प्रॉब्लेम नाही.” सायली खांदे उडवत म्हणाली, “मामा आहे मला कंपनी द्यायला. हो ना, मामा?”

सायलीने मला विचारले आणि माझ्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली! खरे तर मला सायलीबरोबर एकटे रहायचे नव्हते कारण ती तो बाथरूमचा विषय काढून काय बोलेल हे सांगता येत नव्हते. पण माझ्याकडे दुसरे काही कारण नव्हते की ज्यामुळे मी मायादिदीला जाऊ नकोस म्हणून शकत होतो. शेवटी मी नाइलाजाने पण चेहर्‍यावर तसे न दाखवता म्हणालो,

“हो हो. तू जा दिदी. आम्ही दोघे करू टाईमपास.” मनातल्या मनात ’कसला डोंबल्याचा टाईमपास!’ असे मी म्हणालो.

“ओके! ही मी गेले आणि आले परत,” असे बोलून मायादिदीने एक पॉज घेतला आणि म्हणाली, “दोन-तीन तासात.”

आणि ती खळखळून हसली आणि आम्ही तिच्या हास्यात सामील झालो!

मग मायादिदी आवरायला तिच्या रूममध्ये गेली आणि आम्ही पुन्हा टीव्ही बघू लागलो. साधारण २०/२५ मिनिटांनी मायादिदी तयार होऊन बाहेर आली. तिला पाहून सायली आणि मी दोघेही तिच्याकडे पहात बसलो!

मायादिदीने काळ्या रंगाची शिफॉनची साडी घातली होती ज्यातून तिच्या अंगाचे प्रत्येक वळण उठून दिसत होते. वर तिने स्लीव्हलेस ब्लाउज घातला होता जो तिच्या मादक सौंदर्यात भर घालत होता. ब्लाउजवरून तिचे गोळे गुबगुबीत भरलेले दिसत होते. चेहर्‍यावर हलकासा मेकअप केला होता ज्याने ती अजूनच सेक्सी दिसत होती!

तिला पाहून मी उत्तेजित व्हायला लागलो आणि माझ्या पायजम्यात लंडाने वळवळ केली! जर मी तेथे एकटा असलो असतो तर तिला करकचून आवळली असती पण सायली असल्याने मला काही करता येत नव्हते.

मी नुसताच तिच्याकडे पहात बसलो. सायली बहुतेक माझ्याकडे बघत होती. मी काहीश्या वेगळ्याच नजरेने मायादिदीला पहातोय हे तिच्या लक्षात आले. तिने मग माझे लक्ष वेधून घेण्यासाठी खाकरत म्हटले,

“वाऊ मम्मी! तू नक्की शॉपिंगलाच चालली आहेस ना? का कुठे पार्टीला चालली आहेस?” तिच्या बोलण्यात मिश्किलपणा होता.

“अगं शॉपिंगलाच चालली आहे. त्या मॉलमध्ये एकदम पॉश पब्लिक असते ना. तेव्हा थोडी ग्लॅमरस होऊन जातेय.” मायादिदी उत्साहाने हसत म्हणाली.

“हंम्म्म्म. इव्हन मामा तुझ्याकडे बघत बसलाय,” सायली माझ्याकडे पाहून म्हणाली आणि चावटपणे हसत पुढे तिला बोलली, “म्हणजे मॉलमधील पुरूषांचे काही खरे नाही!”

तिच्या बोलण्याने मी भानावर आलो आणि नजर वळवून मी सायलीकडे पाहिले. मग मी ओशाळत हसलो आणि म्हणालो,

“नाही तस नाही. दिदी कधी काळ्या रंगाची साडी नेसत नाही. तिला मी पहिली वेळ काळ्या साडीत पाहिले, म्हणून मी बघत होतो.” मी माझा निरर्थक खुलासा दिला.

“हो गं, मी कधी काळी साडी नेसली नाही. ही त्या सुनीतानेच मला जबरदस्ती घेऊन दिली होती. तिने म्हटले की आज ही साडी नेसून ये. म्हणून मी नेसलेय.” मायादिदी हसत म्हणाली.

“हंम्म्म. पण मम्मी खरंच तुला खूप छान दिसतेय ही साडी!” सायली तिच्याकडे पहात मनापासून म्हणाली आणि पुढे बोलली, “मम्मी, मीपण नेसणार तुझी ही साडी एखाद्या फंक्शनला.”

“हो गं बाई, नेस तू. तसेपण तू माझे कुठले कपडे घालायचे सोडतेस? ते हल्ली माझे वजन वाढलेय म्हणून माझे हल्लीचे कपडे तुला टाईट होतात. नाहीतर तू काहीही सोडणार नाहीस.”

असे बोलून त्या दोघी दिलखुलासपणे हसल्या.

मग मायादिदी ’चला मी निघते, मला उशीर होतोय’ म्हणून तरातरा दरवाज्याकडे निघून गेली. सायली माझ्याकडे बघत असेल ह्याची कल्पना असूनही मी एक चोरटा कटाक्ष पाठमोऱ्या दिदीकडे टाकला.

मागून साडीतून दिसणाऱ्या तिच्या डुचमूळणाऱ्या कूल्ह्यांची मोहक हालचाल मी चोरून पाहिली. मग मी मान वळवून सायलीकडे न बघता तशीच नजर टीव्हीकडे वळवली आणि त्या गावचाच नाही अश्या तऱ्हेने टीव्ही बघू लागलो. दरवाज्यातून मायादिदी सायलीला म्हणाली,

“सायली डियर, दरवाजा लॉक करून घे.” आणि ती बाहेर निघून गेली.

सायली आपल्या जागेवरून उठली आणि दरवाज्याकडे गेली. मी नजर वळवून तिच्याकडे बघू लागलो. तिने जाऊन दरवाजा लॉक केला आणि ती वळली. मी पटकन नजर फिरवून टीव्हीकडे पाहू लागलो. सायली हळूहळू एक एक पाऊल टाकत सोफ्याकडे येऊ लागली.

मी तिच्याकडे बघत नव्हतो पण नजरेच्या कोपऱ्यातून मला तिच्या हालचाली कळत होत्या. ती येऊन पुन्हा सोफ्यावर पहिल्यासारखी बसली. ती बसल्यावर मी तिच्याकडे पाहिले आणि तिने माझ्याकडे पाहिले. मी किंचित हसलो आणि तिनेही मला स्माईल दिले. आणि मग आम्ही टीव्ही बघू लागलो.

आता खरी वेळ आली होती! आता मी आणि सायली फक्त दोघेच घरात होतो. आता सायली मला टॉयलेटमध्ये पाहलेल्या गोष्टीबद्दल विचारणार ह्याची मला खात्री होती. फक्त ते संभाषण कसे चालू होईल हीच एक उत्सुकता होती.

सुरुवातीला तिने पाहिले म्हणून मला जी भीती वाटत होती ती आता मला वाटत नव्हती. इन फॅक्ट! तिने तो विषय काढावा असे मला मनातून वाटत होते. आणि मी तिला काहीतरी सबब सांगून माझी बाजू पटवून देण्याचा प्रयत्न करणार नव्हतो तर सरळ सरळ तिला सांगणार होतो की मी काय करत होतो ते!

एका क्षणी सायली मागे सोफ्यावर रेलली आणि तिने पुन्हा पहिल्यासारखा आपला पाय वर घेतला. त्याने परत पहिल्यासारखा तिचा स्कर्ट गुडघ्यावरून खाली घसरला आणि तिची मांडी दिसायला लागली. सवयीनुसार म्हणा किंवा मुद्दाम म्हणा पण मी लगेच तिच्या मांडीकडे पाहिले.

अपेक्षेप्रमाणे सायलीच्या ते लक्षात आले आणि तिने माझ्याकडे पाहिले. ह्या वेळी मी तिच्या मांडीवरची नजर झटकन वर घेतली नाही तर ४/५ सेकंद तिच्या मांडीकडे बघत राहलो आणि मगच नजर वर घेतली. आमची नजरानजर झाली! सायली तशीच आपली मांडी दाखवत माझ्याकडे रोखून पहात म्हणाली,

“मामा, तू आज माझ्याकडे वेगळ्याच नजरेने बघतोय. काय चाललेय?” तिच्या विचारण्यात जाब नव्हता तर कुतुहल होते.

“कुठे काय? ते अशीच माझी नजर गेली.” मी शांतपणे उत्तर दिले.

“मघाशीपण गेली, आत्तापण गेली, अशीच कशी नजर जाईल? आणि तुला टॉयलेटमध्ये मी त्या अवस्थेत पाहिले ते?” इतके बोलून सायली काही क्षण थांबली आणि मग पुढे तिने विचारले, “काय करत काय होतास तू टॉयलेटमध्ये? माझ्या पॅन्टीबरोबर??”

शेवटी सायलीने एकदाचे विचारले आणि तो विषय छेडला! मी त्याची अपेक्षा केली होती तेव्हा अजिबात गडबडलो नाही. मी शांतपणे तिला उत्तर दिले,

“ते तुझी पॅन्टी मध्येच पडली होती ती उचलून बाजूला टाकत होतो.” मी किंचित हसून उत्तर दिले.

“हो का. पण मी पॅन्टी मध्येच टाकली नव्हती. कोपऱ्यात माझ्या कपड्यामध्ये टाकली होती.” तिनेपण हसून उत्तर दिले.

“ते मला माहीत नाही. मी आत गेलो तेव्हा ती मध्येच पडली होती.” मी मुद्दाम खोटे बोललो.

“ओह कमॉन, मामा, मी इतकी काही स्टुपीड नाही. सरळ सांग ना तू मुद्दाम घेतली होतीस ते.” ती म्हणाली.

प्रणय वेडी

"हॅल्लो मनोज संक्रांती निमित्त तीळाचे लाडू केले आहेत. तुला खूप आवडतात ना, म्हणून जरा जास्तच केले आहेत. कधी येतोस खायला?" गेल्या महिन्यात संक्रांतीनंतर मायादिदीने फोन करून मला विचारले. "दिदी तू बनवलेले लाडू तर मला आवडतातच. पण तुझे अजून काय काय मला आवडते ते तुला चांगले...

प्रणय वेडी भाग : २

तिच्या छातीशी थोडा वेळ खेळल्यावर मी माझे हात तिच्या मागे नितंबावर नेले आणि मग मी तिचे गरगरीत नितंब चिवडू लागलो. तिचे चुंबन घेता घेता तिचे नितंब चिवडत मी तिच्या पुच्चीवर माझा कडक लंड घासत होतो. आता मला तिची ती सेक्सी साडी अडसर असल्यासारखी वाटू लागली. मी तिची साडी वर...

प्रणय वेडी भाग : ३

सायली आपल्या मस्तीत बोलत होती तेव्हा तिला माझी चोरटी नजर कळत नव्हती. माझी पाठ मायादिदीकडे होती तेव्हा मी सायलीकडे कसे वेगळ्या नजरेने पहात होतो ते तिला कळण्याचा काही प्रश्न नव्हता. तेव्हा मी माझे निरीक्षण चालू ठेवले. सायली सुद्धा मायादिदी सारखीच उंच म्हणजे ५ फुट ७...

प्रणय वेडी भाग : ४

मायादिदी जेव्हा विशीत होती तेव्हा तिच्या अंतर्वस्त्रांना कसा वेगळाच गंध यायचा ते मला आठवले. ऐन तारुण्यातील तरूणीच्या योनिच्या रसाचा गंध, त्याची चव काही औरच असते. एक वेगळीच झिंग तो गंध कामवासनेला देतो आणि त्याने मिळणारे प्रचंड वेगळे सुख मला माहीत होते. तेव्हा आता...

प्रणय वेडी भाग : ५

दरवाजा उघडला गेला तेव्हा मी थोडासा दरवाज्याच्या मागे होतो तेव्हा सायलीला लगेच दिसलो नाही. ती आपल्या धुंदीत आत शिरली आणि सरळ समोरील शॉवर एरियाकडे गेली. शॉवर एरियाच्या भिंतीला जी खिडकी होती ती त्या खिडकीकडे गेली आणि तिने त्यावर ठेवलेले तिचे ब्रेसलेट घेतले आणि ती पटकन...

प्रणय वेडी भाग : ७

"ओके ओके. कबूल करतो! मीच घेतली होती तुझी पॅन्टी." मी सरळ सरळ कबूल केले. "हंम्म्म. मग मला सांगशील का कशासाठी घेतलीस??" तिने हसून विचारले. "बघायला." मी म्हणालो. "बघायला? काय बघायला? त्यात काय बघायचे??" तिने पापण्यांची हालचाल करत आश्चर्य दाखवत विचारले. "बघायला. तुझ्या...

प्रणय वेडी भाग : ८

तिच्या तोंडून ते वाक्य ऐकून माझ्या अंगातून उत्तेजनेची एक सणक गेली! सायली वर्जीन नाही! ती कुमारिका नाही! म्हणजे ती मी समजतोय तितकी भोळी नाही. म्हणजे तिने सेक्स केला होता. तिला सेक्सचे प्रॅक्टीकल नॉलेज होते! वाऊ! कोणाबरोबर तिने सेक्स केला असावा? कोण तो भाग्यवान मुलगा...

प्रणय वेडी भाग : ९

काही क्षण आम्ही एकमेकांकडे रोखून बघितले आणि मी झटकन तिचे डोके पुढे दाबले आणि तिच्या ओठांवर माझे ओठ भिडवले! लोहचुंबकासारखे आमचे ओठ एकमेकांना चिकटले आणि आम्ही चुंबाचुंबी करायला लागलो. मला माझी जीभ सायलीच्या ओठांना नुसती स्पर्श करायची होती की तिने पटकन आपले तोंड उघडून...

प्रणय वेडी भाग : १०

मी उठलो आणि सायलीच्या जवळ गेलो. खाली जमिनीवर गुडघे टेकून मी गुडघ्यावर बसलो आणि माझे तोंड सायलीच्या तोंडाजवळ नेले. माझ्या श्वासाच्या हवेने तिने डोळे उघडले आणि ती माझ्याकडे पाहून हसली. ती तशीच पडून होती आणि फक्त डोळे फिरवून माझ्याकडे बघत होती. मी तिच्या ओठांवर साईडने ओठ...

error: नका ना दाजी असं छळू!!