सासू माझी लाडकी भाग : ८

हॉलमधून त्याच्या बेडरूममध्ये आणेपर्यंत त्या दोघांची नजर एकमेकांना भिडली होती. दोघेही पुन्हा उत्तेजनेच्या भरात आले होते. आपल्या सासूला घट्ट धरत श्रेयसने त्याच्या बेडरूममधील बेडवर ठेवले.
रिमाची कामवासनाही चांगलीच चाळवली होती. त्यांची पुच्ची झवण्याच्या विचाराने पाझरत होती. आपल्या पतीच्या मृत्यु नंतर त्यांनी कधी झवाझवीची सुख घेतले नव्हते आणि पतीबरोबर झवल्याला बरीच वर्षे झाली होती.
असे नव्हते की मधल्या काळात त्यांची कामवासना कधी चाळवली नाही. पण जेव्हा जेव्हा त्या कामोत्तेजीत झाल्या तेव्हा तेव्हा त्यांनी आपल्या उफळणाऱ्या भावना दाबून टाकल्या होत्या.
क्वचित प्रसंगी त्यांनी हस्तमैथून करून स्वत:ची वासना शांत केली होती. पण आता जेव्हा जावयाबरोबर झवण्याचा चान्स आला होता तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की इतकी वर्ष झवण्यापासून वंचित राहिल्यावर त्यांच्या पुच्चीची भूक किती वाढली होती. तेव्हा जेव्हा श्रेयसने त्यांना बेडवर झोपवले तेव्हा त्यांचे शरीर उत्तेजनेने कंप पावू लागले.
श्रेयस बेडवर आला आणि रिमाच्या पायात गुढग्यावर बसला. त्याने त्यांचा एक पाय उचलला आणि तो त्यांच्या पायाच्या घोट्याचे चुंबन घेऊ लागला. रिमा आवडीने तो काय करतोय ते बघत होत्या.
त्याचा आता पूर्ण कडक झालेला लंड त्याच्या मांड्यांमध्ये कंप पावत होता. रिमाची नजर जेव्हा त्याच्या लंडावर गेली तेव्हा त्यांनी आपला दुसरा पाय उचलला आणि आपले पाऊल त्याच्या लंडावर फिरवू लागल्या.
श्रेयस खूष होऊन त्यांच्याकडे पाहू लागला आणि त्या चावटपणे हसत त्याच्या लंडावर पाय फिरवत राहिला. रिमाने जेव्हा आपला दुसरा पाय वर केला तेव्हा परकर त्यांच्या पायावरून खाली सरकला आणि त्यांच्या दूधाळ मांड्यां श्रेयसच्या नजरेस पडल्या.
त्यांच्या मांड्यां पाहून श्रेयस त्यांच्या दोन्ही पायांमध्ये सरकला आणि त्याने त्यांच्या दोन्ही मांड्यां आपल्या खांद्यावर ठेवल्या. मग तो त्यांच्या मांड्यांवरून हात फिरवू लागला. त्यांच्या मांड्यां खांद्यावर ठेवल्यामुळे परकर अजून खाली सरकला व त्याला त्यांची ओली पँटीज दिसली.
श्रेयसने परकर त्यांच्या कंबरेच्या वर केला व काही क्षण तो त्यांची पँटीजने झाकलेली पुच्ची आणि जांघ पहात राहिला. मग बोटे त्यांच्या पँटीजमध्ये खुपसून त्याने ती खाली खेचली. रिमाने किंचित नितंब उचलून त्याला पँटीज काढायला मदत केली.
खांद्यावरील पाय वर घेत त्याने पँटीज पूर्ण काढली आणि बाजूला टाकला. मग रिमाने आपले पाऊल श्रेयसच्या छातीवर फाकवून ठेवले आणि त्याच्यासमोर आपली पुच्ची उघडी केली. शेवटी त्याला आपल्या सासूची पुच्ची पहायला मिळाली!
रिमाच्या पुच्चीवर भरपूर केस होते. काळे कुरळे केस पुच्चीरसाने ओले झाले होते आणि चमकत होते. त्या केसांमधून त्यांच्या पुच्चीची गुलाबी पटल दिसत होती. पुच्चीची उभी चीर त्याच्या वरच्या भागावर पुच्चीदाण्याचा बाहेर आलेला भाग सगळे श्रेयसला जवळून बघता येत होते. त्याचे डोळे त्यांच्या पुच्चीवर केंद्रीत झाले होते. त्याच्या डोळ्यातील चमक स्पष्ट सांगत होती की आपल्या सासूची पुच्ची पाहून तो प्रभावित झाला होता.
जरी त्याची सासू वयस्कर होत्या तरी त्यांची पुच्ची कोणा तरुणीपेक्षा कमी आकर्षक वाटत नव्हती. आपल्या जावयाच्या हपापलेल्या नजरेसमोर असे पाय फाकवून पडलेल्या रिमाना काही संकोच वाटत नव्हता.
त्यांच्या छातीच्या उभारांवर अजूनही ब्रेसीयर होती पण त्यातून त्यांचे ठासून भरलेले उभार उसळून बाहेर येत होते. कंबरेवर त्यांचा परकर गोळा झालेला होता. श्रेयसचे चमकते डोळे आणि त्यातील कामवासना पाहून त्यांची वासना भडकत होती. त्या वासनेच्या प्रभावात त्यांनी मादक स्वरात विचारले,
“हेच तुला पहायचे होते ना?”
“होऽऽऽ! माझी फार इच्छा होती.”
“काय?”
“तुमची पुच्ची पहायची, मम्मी.”
“का बरे तुला अशी इच्छा झाली? तू सोनालीची पुच्ची पहात असशील ना?”
“पहातो ना. अगदी निरखून पहातो. पण तुम्ही तिच्या मम्मी आहात. तिची पुच्ची इतकी सेक्सी वाटते तर तुमची पुच्ची किती सेक्सी असेल ह्याची मी कल्पना करायचो.”
“मग कशी वाटते माझी पुच्ची? माझी पुच्ची जास्त सेक्सी आहे की सोनालीची?”
“वेल! तुम्हा दोघांचीही पुच्ची सेक्सी आहे आणि त्याची तुलना होऊ शकत नाही. प्रत्येकाचे आपापले एक वैशिष्ट आहे.”
“तरी पण काय फरक आहे आम्हा दोघांच्या पुच्चीत?” रिमाने कुतुहलाने विचारले.
“सोनालीची भेग थोडी छोटी आहे. आणि तिच्या पुच्चीवरील केस इतके काळे आणि दाट नाहीत.”
“कदाचित तिने ट्रिम केले असतील.”
“नाही! तिचे केस मीच ट्रिम करतो. ते इतके दाट नाहीत. पण तुमचे फारच दाट आहेत.” असे म्हणत श्रेयसने त्यांच्या पुच्चीवरील केसांवरून आपली बोटे फिरवली.
“तुला दाट केस असलेली पुच्ची बघायला आवडते?”
“हो! खूपच.”
“कोणा कोणाची पाहिलीस तू?” रिमाने विचारले.
“प्रत्यक्षात फक्त सोनाली आणि तुमचीच. पण ब्लू-फिल्ममध्ये असंख्य स्त्रियांची.”
“म्हणून तुला दाट केसांचे आकर्षण आहे तर.”
“हो! स्त्रियांचे पुच्चीवरील केस. तसेच काखेतील केस बघायला मला फार आवडतात.”
“काखेतील केस? म्हणजे असे.” असे म्हणत रिमाने आपले हात वर करून त्याला आपल्या काखेतील केस दाखवले.
“हो! असेच. मी नोटीस केले होते तुमच्या काखेतील केस.”
“मग काही बोलना नाहीस त्याबद्दल?” रिमाने विचारले.
“कारण चान्स मिळाला की मी त्यावर तुटून पडणार होतो असा.”
असे म्हणत श्रेयसने आपल्या छातीवरील त्यांचे पाय ढकलून बाजूला केले आणि तो त्यांच्या अंगावर झोपला. झोपताना त्याने त्याचे तोंड डायरेक्ट त्यांच्या केसाळ काखेत खुपसले.
आपल्या अंगावर आपल्या जावयाचे वजन पेलताना रिमाना मजा वाटत होती. बरीच वर्षे असे पुरुषाचे वजन त्यांनी अंगावर घेतले नव्हते तेव्हा त्या भाराने त्यांचे अंग चिरडले असले तरी त्यांना त्याची मजा वाटली!
श्रेयस एक दोन मिनीट रिमाच्या काखेत नाक खुपसून वास घेत राहिला. त्यांच्या घामाचा धुंद करणारा वास घेताना तो कमालीचा उत्तेजित झाला. त्यांच्या केसांची, घामाची खारट तुरट चव घ्यायला तो आतुर होता तेव्हा त्याने जीभ बाहेर काढून त्यांची काख चाटायला सुरूवात केली.
त्याने रिमाना गुदगुल्या झाल्या पण मजाही वाटली. थोडा वेळ त्याला काख चाटू दिल्यावर त्यांनी त्याच्या केसांवर प्रेमाने हात फिरवला आणि त्याचे डोके ओढून आपल्या चेहर्‍यासमोर आणले. त्याचा चेहरा हातात घेऊन त्यांनी म्हटले,
“मला सोनालीबद्दल सांग ना जरा!”
“काय?” त्यांच्या ओठांचे हलके हलके चुंबन घेत त्याने विचारले.
“तुझ्याबरोबर सेक्स असताना तिला काय करायला आवडते.”
“कशाला विचारताय तुम्ही ते?” श्रेयसने त्यांना विचारले.
“असेच! कुतुहल म्हणून.”
“ओके! आम्ही सेक्स करायच्या आधी प्रथम ती सेक्सी हालचाली करत, थोडा डान्स करत, एक एक करून आपले सगळे कपडे काढते आणि नग्न होते.”
“आय सी! इंटरेस्टींग! मग नंतर?”
“मग ती माझे कपडे काढते. माझी अंडरवेअर काढताना ती तिचे तोंड वापरते.”
“म्हणजे?”
“ती माझी अंडरवेअर दातात पकडून खाली खाली खेचते आणि ओठात पकडून काढते.” श्रेयसने हसत उत्तर दिले.
“आय सी! ती आपल्या तोंडाचा वापर भरपूर करते असे दिसतेय.” रिमाने मिश्कीलपणे म्हटले.
“हो! जेव्हा जेव्हा माझा लंड मलूल असतो. तेव्हा तेव्हा ती माझा लंड तोंडात घेते आणि माझा लंड ताठ करते.”
“अच्छा! म्हणजे ती तुझा लंड चोखते.”
“हो! आवडीने चोखते.”
“मग तू त्याची परतफेड करतोस का?”
“परतफेड म्हणजे?”
“म्हणजे तू तिच्या पुच्चीला किस करतोस का?”
“ओह, पुच्चीला ना. करतो ना.”
“नुसते किस करतो की अजून काही?” रिमाने प्रश्न विचारला.
“अजूनही बरेच काही. पुच्चीचे चुंबन घेतो. पुच्ची जीभेने चाटतो. तोंडात घेऊन चोखतो.”
“म्हणजे तुला पुच्ची चोखायला आवडते तर.” रिमाने चावटपणे म्हटले.
“एकदम.”
“मग ती कशीही असली तरी?”
“हो! कशीही असली तरी. मला पुच्चीचा वास आवडतो. कधी कधी मी पुच्चीचा नुसता वास घेत रहातो.”
“अच्छा? मग पुच्ची अस्वच्छ असली तरी?”
“हो. धुतलेली, न धुतलेली असली तरी. तुम्ही इतके का विचारताय, मम्मी?”
“नाही! असेच.”
“तुमची पुच्ची चोखलेली आवडेल का तुम्हाला?” श्रेयसने रिमाना विचारले.
“हा काय प्रश्न झाला? कोणाही स्त्रिला पुच्ची चोखलेली आवडेल.”
“म्हणजे तुम्ही त्या स्त्रियांपेक्षा वेगळ्या नाहीत तर.”
“ऑफकोर्स! नाही.”
“मग मी चोखू का तुमची पुच्ची?” श्रेयसने विचारले.
“चोख ना. जर तुला काही वाटणार नसेल तर.” रिमाने उत्तेजीतपणे म्हटले.
“छे! मला काय वाटणार?”
“नाही. मी तुझी सासू आहे. वयस्कर आहे. तेव्हा तुला आवड.”
“अहो मम्मी,” त्यांचे बोलणे मध्येच थांबवत श्रेयस म्हणाला, “माझ्यासाठी तुमची आणि सोनालीची पुच्ची वेगळी नाही. तिची पुच्ची मी आवडीने चोखतो. मग तुमची तर मला नक्कीच आवडेल. पण तुम्हाला पण माझा लंड चोखावा लागणार.”
“माझी काही हरकत नाही.” रिमाने हसत हसत उत्तर दिले.
“आत्ता? या क्षणी चोखाल माझा?” श्रेयसने आनंदाने विचारले.
“का नाही? तुझा लंड इतका मस्त आहे की चोखेल मी आवडीने.”
“वाऊ!!”
असे म्हणत श्रेयस रिमाच्या अंगावरून उठला आणि त्यांच्या बगलेत दोन्ही गुढगे ठेवून गुढग्यावर उभा राहिला.
आपला कडक लंड हातात पकडत त्याने त्यांच्या तोंडाच्या दिशेने केला आणि म्हणला,
“मम्मी, तुम्हाला लंड चोखायला सांगावा असे मा‍झ्या मनात पहिल्यापासून होते.”
“मग का विचारले नाहीस?” रिमाने हसत विचारले.
“मला वाटले तुम्हाला कदाचित आवडणार नाही.”
“तुला असे का वाटले बरे? मी स्त्री नाही आहे का?”
“आहे हो! पण सगळ्या स्त्रियांना नाही आवडत हा प्रकार.”
“अरे मला माहीत नाही का पुरुषांना काय आवडते ते? पुरुषांना कसे खूष करतात हे सोनालीच्या पप्पांनी मला शिकले नाही असे वाटले का तुला?”
“नाही तसे नाही. तुम्हाला माहीत असणार म्हणा.”
“मी वयस्कर असले तरी आम्हीही हे प्रकार केलेत आमच्या जवानीत.”
“आय सी! मग चोखा माझा लंड, मम्मी!”
“ये! अजून जरा जवळ ये.”
रिमाने असे म्हणत आपल्या डोक्याखाली अजून एक उशी घेत आपले डोके अजून वर केले. मग त्यांनी श्रेयसचा लंड पकडून त्याला हलकेच अजून जवळ ओढले. मग आपले ओठ त्याच्या लंडावर टेकवत त्यांनी त्याच्या लंडाच्या सुपाड्याचे चुंबन घ्यायला सुरूवात केली.

सासू माझी लाडकी भाग : १०

त्यांच्या पुच्चीची जाड पटल तो ओठांत पकडून ओढत होता आणि चोखत होता. त्यांच्या भेगेत जीभ घालून त्यांचा पुच्चीरस चाटत होता. त्यांच्या पुच्चीवरील दाणा चाटत, चोखत तो त्यांना कामतृप्तीच्या शिखरावर घेऊन गेला.बऱ्याच वर्षानी असे कोणा पुरुषाकडून पुच्ची चोखून घेताना रिमा खूष...

सासू माझी लाडकी भाग : ९

श्रेयस चमकत्या डोळ्याने वरतून पहात होता आणि रिमा वर त्याच्याकडे पहात त्याच्या लंडाचे चुंबन घेत होत्या. काही क्षण लंडाचे चुंबन घेतल्यावर त्यांनी आपले ओठ विलग केले आणि त्याच्या लंडाचा सुपाडा तोंडात घेतला.वर श्रेयसच्या डोळ्यात रोखून पहात त्या जोमाने त्याच्या लंडाचा फक्त...

सासू माझी लाडकी भाग : ७

आता श्रेयस फक्त अंडरवेअरवर आपल्या सासूसमोर उभा होता. त्याच्या अंडरवेअरचा चांगलाच मोठा तंबू झाला होता. रिमा चमकत्या डोळ्याने त्याच्या अंडरवेअरमधील लंडाचा आकार पहात होत्या.“आता जरा मोकळे वाटतेय.” श्रेयसने सुस्कारा टाकत म्हटले.“म्हणजे तुझी अंडरवेअर काढायची गरज नाही आता.”...

सासू माझी लाडकी भाग : ६

पुन्हा एकदा त्यांना उत्तेजना जाणवू लागली. कसेबसे आपले फिलींग कंट्रोल करत त्या म्हणाल्या,“झाले का बघून?”“नाही! आत्ताशी तर मी सुरुवात केली आहे.”असे बोलून श्रेयसने हळूच त्यांचे दोन्ही खांदे धरले आणि खाली वाकत त्यांच्या खांद्याच्या उघड्या त्वचेवर आपले ओठ टेकवले. तो असे...

सासू माझी लाडकी भाग : ५

“माझे नुकसान कारण मला तुम्हाला नग्न बघायची संधी गेली. तुमचे नुकसान कारण पुढच्या सगळ्या गंमतीला तुम्ही मुकाल.”“कसली पुढची गंमत?”“गंमत म्हणजे आपण हे जे मित्र-मैत्रीणी सारखे वागायचे ठरवले ती गंमत.”“म्हणजे काय? मला नाही समजले तुला काय म्हणायचे ते?”“अहो, मम्मी. तुम्ही जर...

सासू माझी लाडकी भाग : ४

श्रेयसच्या ह्या प्रश्नाने रिमा गडबडल्या. काही क्षण त्या गप्प राहिल्या. मग थोडा विचार करून त्या म्हणाल्या,“तुला पहायचे आहे का?”“हो! म्हणूनच तर मी सोनालीसाठी स्वत: ब्रेसीयर आणतो. मग ती मला घालून दाखवते. आणि मी चेक करतो की माझा चॉईस तिला सूट होतो की नाही.” श्रेयसने...

सासू माझी लाडकी भाग : ३

पण पुढच्याच क्षणी त्यांनी तो विचार झटकून टाकला. जरी तसा विचार त्यांच्या मनात आला तरी त्यावर अंमल करण्याचे धाडस त्यांना झाले नाही. पण रिमांचे चावट मन त्यांना गप्प बसू देईना.तेव्हा त्यांनी निव्वळ आत्ता पुरते त्यातील काही अंर्तवस्त्र घालून पहायचे ठरवले. त्याप्रमाणे...

सासू माझी लाडकी भाग : २

दुसर्‍या दिवशी सकाळी रिमाना जाग आली आणि क्षणभर त्यांना कळेनाच की आपण कुठे आहोत. पण मग त्यांच्या लक्षात आले की आपण आपल्या मुलीच्या घरात तिच्या बेडरूममध्ये आहोत. मॉडर्न पद्धतीच्या त्या बेडरूममधील वातावरणाने त्यांना अतिशय रिलॅक्स वाटले.त्या उठल्या आणि बाथरूममध्ये गेल्या....

सासू माझी लाडकी

२ वर्षापूर्वी श्रेयसचे लग्न सोनालीबरोबर झाले. ती सॉफ्टवेअर इंजिनीअर आहे आणि तो हार्डवेअर इंजिनीअर. दोघेही मुळचे पुण्याचे पण बॅंगलोर आयटी हब असल्यामुळे बँगलोरमध्ये सेटल झाले आहेत.श्रेयसचे मम्मी, पप्पा पुण्यात असतात आणि त्यांचा एक्स्पोर्टचा छोटा बिझीनेस आहे. सोनालीला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!