सासू माझी लाडकी भाग : ९

श्रेयस चमकत्या डोळ्याने वरतून पहात होता आणि रिमा वर त्याच्याकडे पहात त्याच्या लंडाचे चुंबन घेत होत्या. काही क्षण लंडाचे चुंबन घेतल्यावर त्यांनी आपले ओठ विलग केले आणि त्याच्या लंडाचा सुपाडा तोंडात घेतला.
वर श्रेयसच्या डोळ्यात रोखून पहात त्या जोमाने त्याच्या लंडाचा फक्त सुपाडा चोखू लागल्या. त्यांच्या चोखण्याच्या जोराने श्रेयस सुखावला!
ही आपली सासू आहे आणि ती आपला लंड चोखतेय हे जाणीव अतिशय उत्तेजित करणारी होती आणि त्याने श्रेयस कमालीचा कामोत्तेजीत झाला होता.
जेव्हा रिमाने श्रेयसचा लंड पूर्णपणे तोंडात घेतला तेव्हा त्याला वाटले की आपला लंड कुठल्यातरी ऊबदार दुलईत घुसला आहे.
“मी तुमचे तोंड झवू का, मम्मी?” न राहून श्रेयसने विचारले.
“सोनाली तुला तोंड झवू देते का?” काही क्षण त्याचा लंड तोंडाबाहेर काढत रिमाने विचारले.
“हो देते ना कधी कधी. तिने नाही दिले तर कित्येकदा मी तिचे तोंड जबरदस्तीने झवतो.”
“म्हणजे तू तिच्यावर जबरदस्ती करतोस?”
“मग काय करणार? एकदा तिच्या ऊबदार तोंडात लंड गेला की मला तिचे तोंड झवावेसे वाटते. पण कधी कधी ती मला झवू देत नाही. मग मी जबरदस्ती करतो.”
“पण हे बरे नाही. बायकोवर अशी जबरदस्ती करणे. ते पण तिच्या इच्छेविरूद्ध.” रिमाने नाराज स्वरात म्हटले.
“अहो मम्मी, तिला ते जाम आवडते.” श्रेयसने आवाज वाढवत म्हटले.
“काय जबरदस्ती करणे?” रिमाने आश्चर्याने विचारले.
“हो! जास्त एक्साईट व्हायचा तिचा तो एक प्रकार आहे.”
“कसे काय बाई?” रिमाने पुन्हा आश्चर्याने विचारले.
“अहो मम्मी. आम्ही सेक्सच्या रंगात आलो की ती बऱ्याचदा मला विरोध करते, मा‍झ्या मनाप्रमाणे करत नाही. मग मी तिच्यावर जबरदस्ती करतो. त्याने ती जास्तच उत्तेजित होते आणि जेव्हा तिची कामतृप्ती होते तेव्हा तिला एक वेगळीच किक मिळते.”
“खरच? अजबच बाई तुमचे एक एक प्रकार.”
“हो तर. मला पण एक वेगळीच उत्तेजना मिळते तिच्यावर जबरदस्ती करायला. मग जेव्हा मी गळतो तेव्हा एकदम फोर्सने गळतो.”
“रियली? मग दाखव बघू मला. कशी जबरदस्ती तू तिच्यावर करतोस ते.” रिमाने उत्तेजित स्वरात म्हटले.
ते ऐकल्यावर श्रेयसच्या लंडाला एक आचका बसला! रिमाचे बोलणे झाल्यावर त्यांनी श्रेयसच्या लंडाचा सुपाडा तोंडात घेतला. आपली सासू स्वत:चे तोंड जबरदस्तीने झवायला सांगतेय हे ऐकून श्रेयसच्या कामभावना अनावर झाल्या.
त्याने एक गपकन धक्का मारला आणि आपला पूर्ण लंड सपकन तिच्या तोंडात मुळापर्यंत घातला. रिमाचे डोळे विस्फारले! त्यांना असे वाटले कोणीतरी त्यांचे तोंड दाबले आहे. श्वास घेता न आल्याने त्यांची छाती फुलली आणि मह्तप्रयासाने त्यांनी नाकाने दीर्घ श्वास घेतला.
त्यांची अवस्था पाहून श्रेयस चपापला व त्याने लंड त्यांच्या तोंडातून बाहेर काढत विचारले,
“तुम्ही ठीक आहात ना, मम्मी?”
“ह ह हो! मी ठीक आहे.” रिमाने जोरात श्वास घेत म्हटले.
“नाही. तुम्हाला श्वास घ्यायला येतोय ना? अशा वेळी नाकाने श्वास घ्यायचा.” श्रेयसने त्यांना समजावले.
“हो रे. मला माहीत आहे. ते बरेच दिवस असे काही केले नाही ना तेव्हा थोडी धाप लागली. तू चालू ठेव!” रिमाने खुलासा केला.
“ओके!”
असे म्हणत श्रेयसने पुन्हा रिमाच्या तोंडात लंड मुळापर्यंत खुपसला!
ह्यावेळी त्यांनी श्रेयसचा लंड सहजपणे तोंडात घेतला. त्यांनी त्याच्या नितंबावर हात ठेवून उलट त्याला अजून पुढे ओढून खोलवर तोंडात घेतले. वर त्याच्याकडे पहात त्यांनी डोळ्यांची संमतीदर्शक हालचाल केली.
त्या इशार्‍याने श्रेयस चार्ज झाला आणि गपगप लंड त्यांच्या तोंडात आत-बाहेर करू लागला. त्याच्या लंडाचा सुपाडा रिमाच्या घश्याला टच होत होता आणि त्याच्या लंडाखालील अंडकोष त्यांच्या हनुवटीवर आपटत होते.
रिमाने आपला चेहरा थोडा वर उचलत असा ॲडजस्ट केला की श्रेयसचा लंड अजून खोलवर त्यांच्या घश्यात शिरू लागला. आपल्या सासूचे लंड घश्यात घ्यायचे कसब पाहून श्रेयस थक्क झाला होता.
त्याची बायको सोनाली त्याचा लंड कधी इतपत खोल घश्यात घेऊ शकत नव्हती. दोघा मायलेकींमधील फरक त्याला स्पष्ट कळत होता. त्याच्या लंडाला रिमाच्या घश्यात एक्स्ट्रा खोली मिळत होती तेव्हा तो त्वेशाने त्यांचे तोंड झवत होता.
श्रेयसचा वाढलेला स्पिड आणि उत्तेजना पाहून रिमाने ताडले की तो लवकरच गळणार आहे. अचानक रिमाने त्याचा लंड तोंडातून बाहेर काढला आणि त्याचे नितंब धरून त्याला थांबवले आणि म्हणाल्या,
“तुझा लंड गळणार आहे का?”
“होऽऽऽ, मम्मी. पुन्हा तोंडात घ्या ना.” श्रेयसने उत्तेजित स्वरात म्हटले.
“मा‍झ्या चेहऱ्यावर गाळ ना तुझा लंड.” रिमाने श्रेयसला विनंती केली.
“का? मला तुमच्या तोंडात गळायचेय.” श्रेयसने आश्चर्याने म्हटले.
“अरे गळ रे मा‍झ्या तोंडात नंतर. आधी मा‍झ्या चेहऱ्यावर गाळ.”
“का पण?”
“अरे बरीच वर्ष झाली मी ते फिल केले नाही. सोनालीचे पप्पा खूपदा करायचे. आणि मला ते आवडायचे.”
“अच्छा! मग अजून काही क्षण चोखा माझा लंड. मग उडवतो तुमच्या चेहऱ्यावर पिचकाऱ्या.”
श्रेयसने असे म्हटल्यावर रिमाने वेळ वाया न घालवता पुन्हा त्याचा लंड तोंडात घेतला आणि प्रेमाने चोखायला सुरुवात केली. त्याचा लंड बाहेर येत असताना त्या जीभेने त्याचा सुपाडा चाटायच्या. त्याने श्रेयसच्या सुपाड्याला वेगळेच सेंसेशन मिळत होते.
मग बाकी श्रेयसला धीर धरवला नाही. त्याने आपली सगळी कामवासना आपल्या लंडात एकटवली. सत्खलनाचे फिलींग लंडात तयार झाले. आणि एक शेवटचा धक्का मारून त्याने लंड बाहेर काढला आणि हाताने धरून त्याचा सुपाडा त्यांच्या चेहऱ्यावर धरला.
त्याची कामवासना अजून चेतवण्यासाठी रिमाने आपली जीभ हळूच बाहेर काढली आणि त्याच्या सुपाड्याखालील भेगेवर जीभेचा शेंडा घासला. वीर्याची पहिली पिचकारी श्रेयसच्या लंडातून बाहेर येऊ लागली आणि त्याने लंड किंचित वर उचलला.
श्रेयसच्या वीर्याची पहिली पिचकारी त्यांच्या कपाळावरून नाकावर उडाली. दुसर्‍या पिचकारीला त्याने लंड किंचित डावीकडे वळवला आणि ती पिचकारी त्यांच्या डाव्या गालावर उडाली. मग तिसरी पिचकारी उजव्या गालावर. चवथ्या पिचकारी आधी रिमाने त्याचा लंड पकडला आणि गपकन तोंडात घेतला.
मग श्रेयसने पुढचे वीर्य रिमाच्या तोंडात गाळले. आपल्या सासूच्या तोंडात गळण्याचे ते फिलींग इतके अनोखे होते की श्रेयस डोळे गच्च मिटून घेऊन ते फिल करत राहिला. त्याच्या लंड गळायचा थांबला तरीही रिमा आवडीने त्याच्या लंडाचा सुपाडा चघळत राहिल्या.
त्या तीव्र सत्खलनाने श्रेयसचे गुढगे विक झाले! त्याला वाटले थकव्याने त्याचे अंग गळत आहे. तो रिमाच्या अंगावरून खाली सरकला आणि त्यांच्या अंगावर झोपला. त्याचे डोके त्यांच्या ब्रेसीयरमध्ये कसलेल्या छातीच्या उभारावर विसावले.
रिमाने आपल्या जावयाचे चेहर्‍यावरील ओघळणारे वीर्य बोटांनी पुसून घेतले. मग त्यांनी प्रेमाने त्याला कवेत घेतले. त्याचा थकवा जाणून त्यांनी त्याला थोडा वेळ विश्रांती घेऊ दिली. त्याचा लंड चोखताना त्या सुद्धा कमालीच्या उत्तेजित झाल्या होत्या व त्यांची पुच्ची पाझरत होती.
त्याचा लंड आपल्या पाझरणाऱ्या पुच्चीत घ्यावा असे त्यांना क्षणोक्षणी वाटत होते पण त्यांना हे तोंड झवून घ्यायचे सुखही घ्यायचे होते. तेव्हा त्यांनी श्रेयसला आपल्या चेहऱ्यावर व तोंडात गळू दिले.
थोडा वेळ ते दोघे असेच निपचित पडून राहिले. रिमाना जाणवले की त्यांना लघवीला लागली आहे. त्यांनी हलकेच श्रेयसला ढकलून बाजूला केले आणि त्या बेडवरून उठल्या. त्या बाथरूममध्ये गेल्या आणि त्यांनी लघवी केली. चेहऱ्यावर पाणि वगैरे मारून त्या थोड्या फ्रेश झाल्या. आपला परकर सरळ करत, ब्रेसीयरमधील उभार ठीकठाक करून त्या बाहेर आल्या.
तोपर्यंत श्रेयस भानावर आला होता आणि उशीवर डोके ठेवून पडला होता. जेव्हा त्या दोघांची नजरानजर झाली तेव्हा ते दोघेही हसले. रिमा चालत त्याच्या जवळ आल्या आणि त्याने त्यांचा हात धरून त्यांना आपल्या अंगावर ओढले. रिमा श्रेयसच्या मिठीत शिरल्या आणि त्यांनी त्याच्या ओठावर आपले ओठ ठेवले.
काही क्षण चुंबन घेतल्यावर त्या वर झाल्या आणि त्यांनी त्याला विचारले,
“मग कसे वाटले तुला? मा‍झ्या तोंडात गळून?”
“एकदम छान! तुमच्या तोंडाचा ऊबदारपणा, ओलसरपणा अतिशय छान वाटला!”
“खरच? मला बरे वाटले की मा‍झ्या तोंडाने तुला इतके सुख मिळाले.”
“तुमच्या तोंडानेच नाही. पण तुमच्या पूर्ण शरीराने.”
“पूर्ण शरीराने? पण अजून मा‍झ्या इतर अंगाचा वापर झालाच नाही.”
“नसे ना का. नाही झाला तर होईल आता.” श्रेयसने मिश्कीलपणे हसत म्हटले.
“मग आता काय?” रिमाने कुतुहलाने विचारले.
“आता काय म्हणजे?”
“अरे आता काय करायचेय तुला?”
“तुम्ही उभ्या रहा.” श्रेयस त्यांना म्हणाला.
“उभ्या रहा? कशाला?”
“रहा तर खरे. मग सांगतो.” त्याने त्यांना ढकलत म्हटले.
रिमा उठून उभ्या राहिल्या. श्रेयस वर सरकून बेडरेस्टला टेकून बसला आणि रिमा त्याच्या कंबरेच्या दोन्ही बाजूला पाय ठेवून उभ्या होत्या. श्रेयसने त्यांच्या परकरची नाडी सोडली आणि परकर खाली पडला.
रिमाने परकर पायातून काढला आणि पुन्हा पहिल्यासारख्या त्याच्या जवळ उभ्या राहिल्या. श्रेयसने त्यांना ओढत अजून जवळ उभे केले. आता रिमाची ओलसर पुच्ची त्याच्या चेहर्‍यासमोर आली. तो त्यांच्या पुच्चीकडे रोखून पाहू लागला आणि त्यांच्या मांड्यांवरून हात फिरवू लागला.
काही क्षण मांड्यांवर हात फिरवल्यावर त्याने हात मागे नेले आणि तो त्यांचे नितंब चिवडू लागला. त्यांच्या मांसल, भरीव नितंबाचे मर्दन करता करता तो उत्तेजित होऊ लागला. त्याच्या लंडात उत्तेजना येऊ लागली व तो हळूहळू उठू लागला.
मग त्याने एक हात पुढे आणला आणि त्यांच्या पुच्चीच्या भेगेवर ठेवला. वर त्यांच्याकडे पहात तो त्यांची पुच्ची कुरवाळत म्हणाला,
“तुमच्या ह्या ओठांचे मा‍झ्या तोंडाच्या ओठांशी मिलन घडवून आणा.”
त्याच्या बोलण्याचा अर्थ कळल्यावर रिमाच्या चेहऱ्यावर चावट हास्य पसरले आणि त्या पुढे झाल्या. किंचित खाली वाकून, पाय फाकवत त्यांनी आपली पुच्ची श्रेयसच्या तोंडावर आणली आणि त्याच्या ओठाला टेकवली.
जशी तिची पुच्ची त्याच्या ओठाला टेकली तसे तिला जाणवले की त्याने आपली जीभ बाहेर काढली आहे. तिच्या पुच्चीवरील केसांवर जीभ फिरवत, तिच्या पुच्चीच्या पटलांना चाटत श्रेयस रिमाच्या पुच्चीशी खेळू लागला.
त्याने रिमा चेकाळल्या आणि त्यांची कामवासना भडकू लागली. त्यांनी श्रेयसचे डोके धरले आणि त्याच्या तोंडावर पुच्ची दाबत त्या उत्तेजित स्वरात म्हणाल्या,
“नको ना खेळू असा मा‍झ्या पुच्चीशी, श्रेयस. चांगली चोख ना माझी पुच्ची.”
ते ऐकून श्रेयस सरसावला. रिमाच्या पुच्चीच्या गंधाने त्याची कामवासना पुन्हा भडकली होती आणि त्याचा लंड ताठ झाला होता. त्याने आपले ओठ रिमाच्या पुच्चीवर दाबले आणि तो त्यांची पुच्ची चोखू लागला.

सासू माझी लाडकी भाग : १०

त्यांच्या पुच्चीची जाड पटल तो ओठांत पकडून ओढत होता आणि चोखत होता. त्यांच्या भेगेत जीभ घालून त्यांचा पुच्चीरस चाटत होता. त्यांच्या पुच्चीवरील दाणा चाटत, चोखत तो त्यांना कामतृप्तीच्या शिखरावर घेऊन गेला.बऱ्याच वर्षानी असे कोणा पुरुषाकडून पुच्ची चोखून घेताना रिमा खूष...

सासू माझी लाडकी भाग : ८

हॉलमधून त्याच्या बेडरूममध्ये आणेपर्यंत त्या दोघांची नजर एकमेकांना भिडली होती. दोघेही पुन्हा उत्तेजनेच्या भरात आले होते. आपल्या सासूला घट्ट धरत श्रेयसने त्याच्या बेडरूममधील बेडवर ठेवले.रिमाची कामवासनाही चांगलीच चाळवली होती. त्यांची पुच्ची झवण्याच्या विचाराने पाझरत...

सासू माझी लाडकी भाग : ७

आता श्रेयस फक्त अंडरवेअरवर आपल्या सासूसमोर उभा होता. त्याच्या अंडरवेअरचा चांगलाच मोठा तंबू झाला होता. रिमा चमकत्या डोळ्याने त्याच्या अंडरवेअरमधील लंडाचा आकार पहात होत्या.“आता जरा मोकळे वाटतेय.” श्रेयसने सुस्कारा टाकत म्हटले.“म्हणजे तुझी अंडरवेअर काढायची गरज नाही आता.”...

सासू माझी लाडकी भाग : ६

पुन्हा एकदा त्यांना उत्तेजना जाणवू लागली. कसेबसे आपले फिलींग कंट्रोल करत त्या म्हणाल्या,“झाले का बघून?”“नाही! आत्ताशी तर मी सुरुवात केली आहे.”असे बोलून श्रेयसने हळूच त्यांचे दोन्ही खांदे धरले आणि खाली वाकत त्यांच्या खांद्याच्या उघड्या त्वचेवर आपले ओठ टेकवले. तो असे...

सासू माझी लाडकी भाग : ५

“माझे नुकसान कारण मला तुम्हाला नग्न बघायची संधी गेली. तुमचे नुकसान कारण पुढच्या सगळ्या गंमतीला तुम्ही मुकाल.”“कसली पुढची गंमत?”“गंमत म्हणजे आपण हे जे मित्र-मैत्रीणी सारखे वागायचे ठरवले ती गंमत.”“म्हणजे काय? मला नाही समजले तुला काय म्हणायचे ते?”“अहो, मम्मी. तुम्ही जर...

सासू माझी लाडकी भाग : ४

श्रेयसच्या ह्या प्रश्नाने रिमा गडबडल्या. काही क्षण त्या गप्प राहिल्या. मग थोडा विचार करून त्या म्हणाल्या,“तुला पहायचे आहे का?”“हो! म्हणूनच तर मी सोनालीसाठी स्वत: ब्रेसीयर आणतो. मग ती मला घालून दाखवते. आणि मी चेक करतो की माझा चॉईस तिला सूट होतो की नाही.” श्रेयसने...

सासू माझी लाडकी भाग : ३

पण पुढच्याच क्षणी त्यांनी तो विचार झटकून टाकला. जरी तसा विचार त्यांच्या मनात आला तरी त्यावर अंमल करण्याचे धाडस त्यांना झाले नाही. पण रिमांचे चावट मन त्यांना गप्प बसू देईना.तेव्हा त्यांनी निव्वळ आत्ता पुरते त्यातील काही अंर्तवस्त्र घालून पहायचे ठरवले. त्याप्रमाणे...

सासू माझी लाडकी भाग : २

दुसर्‍या दिवशी सकाळी रिमाना जाग आली आणि क्षणभर त्यांना कळेनाच की आपण कुठे आहोत. पण मग त्यांच्या लक्षात आले की आपण आपल्या मुलीच्या घरात तिच्या बेडरूममध्ये आहोत. मॉडर्न पद्धतीच्या त्या बेडरूममधील वातावरणाने त्यांना अतिशय रिलॅक्स वाटले.त्या उठल्या आणि बाथरूममध्ये गेल्या....

सासू माझी लाडकी

२ वर्षापूर्वी श्रेयसचे लग्न सोनालीबरोबर झाले. ती सॉफ्टवेअर इंजिनीअर आहे आणि तो हार्डवेअर इंजिनीअर. दोघेही मुळचे पुण्याचे पण बॅंगलोर आयटी हब असल्यामुळे बँगलोरमध्ये सेटल झाले आहेत.श्रेयसचे मम्मी, पप्पा पुण्यात असतात आणि त्यांचा एक्स्पोर्टचा छोटा बिझीनेस आहे. सोनालीला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!