सावनी भाग : १४

मी हळूच माझे लिंग सावनीच्या योनिवर एकदा फिरवून ओले केले, तिच्या मदनबिंदूवर घासले आणि हलकेच योनित सारले. नुकतीच कामसलीलाने ओलीचिंब झालेल्या योनित माझे लिंग अलगद गेले. मी पुढे झुकून सगळे लिंग आत सारू लागलो.

सावनीची योनी अजूनही आवेगाने आकुंचन प्रसरण पावत होती. लिंगावरचा दाब कमी जास्त होऊन चांगला मसाज होत होता. उष्ण मांसल योनित लिंगाचा आकार वाढवत होते. मी पुढे झुकलो तसे लिंग पूर्ण आत गेले आणि वृषणे योनिच्या खाली चिकटली.

“अहाहाहा! बरं वाटतेय.” सावनी बरळली.

पाच दहा मिनिटे तसेच राहून मी लिंगाची काढ घाल करू लागलो. सावनीचे हुंकार वाढू लागले दोन्ही हात बाजूला पसरून सावनी स्प्रेड-ईगल झाली होती. स्तनाग्रे बुलेटप्रमाणे उभी होती. मी हातांनी दोन्ही स्तनांना पकडले, चिमटीत स्तनाग्रे पिळू लागलो.

सावनीच्या चेहर्‍यावर वेदना दिसत होत्या पण तिने मला थांबवले नाही. खाली रांधा मारावा तसे लिंग योनित पुढे मागे करत होते. आवेग वाढायला लागला तसे मी लिंग बाहेर काढले आणि उठून उभा राहलो.

“काय झाले? का थांबलास??” सावनीने डोळे उघडत विचारले.

“काही नाही गं कंडोम घालतो.”

“नको, तू माझ्या तोंडावर, स्तनावर फिनिश हो.”

मी परत माझा कार्यक्रम चालू केला. दोघांच्या ओलेपणामुळे प्रत्येक झटक्याला योनित निर्वात पोकळी होऊन ‘पचक पाचक’ आवाज येत होता, मध्येच तिचे आणि माझे हुंकार येत होते. आणि सरतेशेवटी तो क्षण आला.

मला आता थांबणे शक्य नव्हते. मी तातडीने लिंग योनी बाहेर काढले. तिचे पाय खाली करून तिच्या पोटावर आलो, दोन्ही बाजूस गुडघे टेकून लिंग सावनीच्या तोंडावर आणले. सावनी टपोऱ्या डोळ्यांनी बघत होती. चेहर्‍यावर एक लबाड, मिश्किल हास्य होते. दोन्ही हातानी स्वत:चे स्तन दाबत होती.

मी लिंग हातात घेऊन तिच्या चेहर्‍यावर वळवले आणि वीर्याची एक मोठी पिचकारी माझ्या लिंगातून निघाली, ती सरळ सावनीच्या ओठ, नाक, डोळे आणि केसांवर पडली. मी थोडे मागे सरकून लिंगाचे तोंड तिच्या स्तनाच्या दिशेने केले. तेवढ्यात दुसरी पिचकारी निघाली, स्तनाच्या घळीमध्ये पडली. तिसरी मात्र एका स्तनाग्रावर पडली.

सावनीने जि‍भेने ओठांवरचे वीर्य चाटून घेतले, हाताने चेहर्‍यावर पसरले आणि मग दोन्ही स्तनांना चोळले. ते बघून माझ्या लिंगातून आणखी दोन छोट्या पिचकाऱ्या निघाल्या. त्या तिने हातावर झेलल्या आणि जि‍भेने चाटून टाकले आणि हातांनी माझ्या वृषणांना मसाज करत शेवटची पिचकारी बरोबर तोंडात झेलली.

माझे लिंग इतके उष्ण झाले होते की त्यातून वाफा निघतात की काय असे वाटले. आवेगाने आचके देणाऱ्या लिंगाला सावनीने परत तोंडात घेतले. आईस्क्रीम चाटावे तसे चोखून स्वच्छ करू लागली.

दोन एक मिनिटांनी मला ग्लानी येऊ लागली आणि मी तिच्यावर कोसळलो! माझ्या छातीवर तिचे स्तन दाबले गेले. हाताने ती मला थोपटू लागली आणि मी डोळे मिटले. आणि अचानक!

“आदीऽऽ! आदीऽऽ! उठऽऽ! उठ ना, आदीऽऽ!”

सावनी मला पाठीवर चपटा मारत होती. मी खडबडून जागा झालो, खाली पहिले तर सावनी जागी होऊन माझ्या खालून बाहेर यायचा प्रयत्न करत होती.

किती वेळ गेला, ते कळलेच नाही. घड्याळात पाहिले तर रात्रीचे पावणे नऊ! दीड तास आम्ही असेच एकमेकांच्या नग्न शरीरावर झोपलो होतो. इतकी गाढ झोप मला कधी लागल्याचे आठवत नव्हतो.

सावनी माझ्याकडे हसत पहात होती, चेहर्‍यावर केस, डोळे मिश्किल, गाल आरक्त. मला हातांनी बाजूला सारून ती लगबग उठली तशी तिचे स्तन झुंबराप्रमाणे हलले. न राहवून मी एकाला हातात घेतले तसे हातावर चापट मारून हसत म्हणाली,

“पुरे आता, बराच उशीर झालाय, तीन तास नुसता गोंधळ घातला तू!”

“मी घातला?? आणि तू? तू काय केवळ प्रेक्षक होतीस?”

“आगाऊपणा करू नकोस, अजून जेवण व्हायचे आहे, मला जाम भूक लागलीय.”

“मग? जादूचा रस हवाय का?” मी माझे लिंग दाखवत म्हणालो.

“माकडा, ती भूक नाही, पोटाची भूक! पण त्या आधी आंघोळ करून घेऊ. उठ. उठ लवकर.”

मलाही जोराची भूक लागली होती. मी उठलो आणि कॉमन बाथरूमकडे जायला लागलो.

“तिकडे नको, माझ्याच बाथरूममध्ये कर. माझेही अंग, पाठ चोळून दे. किती रपेट मारल्या आहेस माझ्यावर!”

आणि माझा हात पकडून, जवळ जवळ ओढतच मला तिच्या बेडरूमकडे घेऊन निघाली. मी निमूटपणे तिच्या मागे चालता झालो.

सावनीची बेडरूम तिला साजेशीच होती. हलक्या निळ्या रंगाच्या भिंती, त्याला फ्रेंच विंडो असलेली टुमदार बाल्कनी. बाजूच्या खिडकी खाली क्विन साईज बेड, त्यावर नाजूक नक्षीचे बेडशीट असलेली मऊ गादी.

बेड समोर टेबल खुर्ची आणि समोरच्या भिंतीवर टीव्ही कम म्युझिक सिस्टम. कोपऱ्यात पूर्ण आरसा असलेले कपड्यांचे आणि शेजारी पुस्तकांचे कपाट. त्याच्या बाजूला गोल आरशाचे ड्रेसिंग टेबल. आणि ड्रेसिंग टेबल समोर बाथरूम. असा जामनिमा होता.

सावनीने मला सरळ ओढत बाथरूममध्ये नेले. स्वच्छ बाथरूममध्ये हलका सुगंध पसरला होता. केवळ खालच्या फरश्याच नव्हे तर भिंतीवरच्या फरश्या देखील स्वच्छ चकचकीत. भिंतीवरच्या दांडीवर कालचे धुवायचे कपडे व्यवस्थित लावलेले. माझे बाथरूम माझ्या डोळ्यासमोर आले आणि मनोमन मला शरम वाटली.

सावनीने शॉवर चालू केला आणि त्याखाली उभी राहिली. वाफाळत्या पाण्याचे तुषार तिच्या डोक्यावर खांद्यावर पडू लागले. पाणी तोंडावरून गळ्यावर तेथून स्तनाच्या दरीतून पोटावर येऊन, क्षणभर नाभित गिरकी घेऊन, त्यांची धार योनी समोरून खाली पडायला लागली.

डोक्यावरचे केस ओले होऊन तिच्या गोऱ्या गालांवर चिकटले होते. डोळे मिटून सावनी पाण्याचा आनंद घेत होती आणि मी ते ओले सौंदर्य डोळ्यांत साठवून घेत होतो. डोळे मिटूनच तिने हात वर केले आणि डोक्यावरून पाणी निथरू लागली. तिच्या काखांमधले केसांचे पुंजकेही पाण्याच्या धारेत न्हावून निघत होते.

तिच्या प्रत्येक हालचाली सोबत तिचे स्तन हिंदकळत होते. तिला असे समोर बघून माझी ग्लानी कुठच्या कुठे पळून गेली. मलूल पडलेले लिंग ताठ होऊ लागले. मी पुढे जाऊन एकदम तिला मिठीत घेतले आणि तिच्या नाजूक ओठांवर ओठ टेकवले.

तिनेही मला मिठीत घेऊन डोळे मिटूनच मला प्रतिसाद दिला. दोघांच्या जि‍भा खेळू लागल्या. एकमेकांची लाळ तोंडात घोळवली गेली. त्या परिस्थितीत मला आठवले, आम्ही एकरूप झालो.

एकमेकांच्या शरीराशी आम्ही यथेच्छ खेळलो पण आतापर्यंत ओठांचे चुंबन घेतले नव्हते. आतापर्यंत केवळ शारीरिक भुकेने वखवखलेल्या पशुप्रमाणे आम्ही एकमेकाच्या शरीराचा उपभोग घेतला. ती भूक भागल्यावर प्रणयप्रेम दोघांमध्ये उफाळून आले. या स्पर्शात वासनेची वखवख नव्हती, तर प्रेमाची ऊब होती.

वरून पडणाऱ्या गरम पाण्याच्या झोतात आम्ही दोघे एक विलक्षण जवळीक अनुभवत होतो. बराच वेळ चुंबनात घालवल्यावर सावनीचा हात माझ्या लिंगावर आला. नाजुक मुठीत तिने लिंगाला पकडून हलवायाला सुरूवात केली. मीही माझ्या एका हाताने तिची योनी कुरवाळू लागलो.

शॉवरमध्येच ती गुडघ्यावर बसली आणि माझ्या लिंगाचे ओठांनी चुंबन घेतले. पाण्याच्या धारेत धरून धुतले आणि तोंडात घेतले. तिच्या मुखाचा उष्ण ओलेपणा अद्वितीय होता! जि‍भेने ती लिंगावर मसाज करू लागली, कधी लिंगमुखावर दाताने हळूच चावा घे, कधी गालात लिंग घोळव तर कधी आतापर्यंत ओढून पार घशात त्याला जागा दे, असा तिचा खेळ चालू होता.

हालचाल करताना तिचे मऊ मुलायम स्तन माझ्या गुडघे, मांडी यांना स्पर्श करत होते. मी खाली पाहिले तर डोळे मिटून सावनी माझ्या लिंगाचा आस्वाद घेत होती. एका हाताने योनित बोटे घालत होती. माझ्यासारखी ती सुद्धा उत्तेजित होत होती.

आता माझे लिंग लोखंडाप्रमाणे कडक झाले होते. सावनी उभी राहिली. न बोलता माझ्या डोळ्यात रोखून बघितले. एक दीर्घ चुंबन घेऊन माझ्याकडे पाठ केली, एक पाय शॉवरच्या नळावर ठेवला आणि हाताने लिंगाला योनिवर घासू लागली.

मीही पडत्या फळाची आज्ञा समजून अजून जवळ सरकलो. सावनीने टाच उचलून नितंब वर घेतले आणि मी अलगद लिंग तिच्या योनित सारले. नितंब खाली सोडून लिंगावरची पकड घट्ट केली. मागे मान वळवून माझ्या ओठांचे चुंबन घेऊ लागली. मी मागून हात पुढे घेतले आणि दोन्ही स्तन दाबायला सुरूवात केली. सावनीच्या तोंडून हुंकार निघू लागले.

एकदा अशी स्थिती पक्की झाल्यावर मी योनित लिंगाची काढ घाल करू लागलो. तोंडाने एकमेकांचा आस्वाद घेणे चालू होते. वाफांच्या पडद्यात आमचा प्रणय चालू होता. तासभरात पूर्वीचा रांगडा प्रणय, ती आक्रमकता आता नाहीशी होऊन तिची जागा संयत समर्पणाने घेतली होती.

एका तालात आम्ही दोघे वरखाली होत होतो. जितका जास्त स्पर्श होईल तितका आनंद दोघांना मिळत होता. लक्ष्य माहिती होते, मार्ग ठाऊक होता आणि एकमेकांची साथ होती, कधी पोचायचे ते आमच्या हातात होते.

थोड्या वेळाने पाय अवघडला म्हणून सावनीने पाय बदलला आणि परत मार्गक्रमण चालू झाले.

दहा एक मिनिटांनी मी टोकावर पोचलो पण या वेळी सावनी थोडी मागे पडत होती.

“सावनी, काय झालं, तू साथ देत नाहियेस, तुला नकोय का?” मी तिचा कान चावत विचारले.

डोळे मिटूनच ती कुजबुजली,

“मी तृप्त झाले आहे रे आधीच.”

“अगं पण मग तू फक्त माझी समजूत घालण्यासाठी करत आहेस का?”

“नाही रे, मला तुझे स्पर्श साठवून ठेवायचे आहेत मला आणि तू एकदाच झालास. म्हणून तुला तृप्त करायचेय मला. आता काही बोलू नकोस, फक्त एंजॉय कर.”

मला बिलगून सावनी स्पर्श अनुभवत होती. नाही म्हणायला ती सुद्धा उत्तेजित झाली होती. लिंगाला पाण्याच्या ओलेपणातून कामरसाचा चिकट ओलेपणा जाणवायला लागला होता. सावनीचा श्वास वाढत होता, छातीची स्पंदने वाढली होती, स्तनाग्रे ताठ होऊन माझ्या छातीला टोचू लागली होती, पण मनाने सावनी तृप्त होती.

असेच काही वेळ गेला, माझी उत्तेजना शिगेला पोचायला लागली होती. सावनीला कसे समजले माहिती नाही पण ती लिंगावरून बाजूला झाली, गुडघ्यावर बसून माझे लिंग हातात घेतले.

“माझ्या तोंडात फिनिश हो पूर्ण.” असे म्हणून ती लिंग चोखायला लागली.

मी तिचे डोके धरून दिशा दाखवत होतो आणि अचानक माझा बांध फुटला. वीर्याची एक जोरदार पिचकारी सावनीच्या तोंडात सोडून माझी वृषणे रीत झाली! माझे पाय लटपटायला लागले, सावनीने आधार देऊन मला त्या शॉवर खालीच बसते केले.

आजूबाजूला गरम पाणी आणि वाफेचे आच्छादन होते. मी वर तिच्याकडे पाहिले, तिच्या चेहर्‍यावर मंद स्मित होते. गालाच्या पोकळीत वीर्य भरलेले, त्याचा ओघळ ओठांमधून हनुवटीपर्यंत आलेला. मी स्वप्नात तर नाही ना अशी मला शंका आली, मी भिंतीला टेकून बसलो आणि डोळे मिटले.

जाग आली तेव्हा शॉवर बंद झाला होता आणि बाथरूममध्ये मी एकटाच होतो. मी धडपडत उठलो आणि बाथरूमचे दार उघडून बाहेर आलो, तर सावनी ड्रेसिंग टेबल समोर नग्न बसून हेअर ड्रायरने केस सुकवत होती.

गोऱ्यापान कमनीय पाठीवर, नितंबांना चुंबणारे मोकळे केस अशक्य सुंदर दिसत होते आणि समोरच्या आरशात तिचे स्तन कुंभ प्रत्येक हालचालीने हिंदकळत होते. माझ्या लिंगात परत हालचाल सुरू झाली आणि दोन पावले पुढे आलो. तेवढ्यात सावनीने आरशातून मला पाहिले. मी पुढे येतोय हे दिसताच,

“अंह. आता नाही. आता जेवायचे आहे. मी पिझ्झाची ऑर्डर केली आहे. तो येईलच इतक्यात. तू शॅम्पिन घेऊन ये. आपण इथेच पिऊ.”

मी तिचाच बेडवर पडलेला टॉवेल उचलून कंबरेला गुंडाळला आणि शॅम्पिन घ्यायला गेलो.

शॅम्पिन आणि ग्लास घेऊन आलो तर सावनी बेडवर पाठ टेकून बसली होती. मी आल्यावर उठली, जवळ येऊन एक सुंदर चुंबन घेतले आणि दोघांनी शॅम्पिन उघडली.

“आपल्या नवीन नात्याच्या नावे.” असा टोस्ट केला आणि पहिला क्रॉस हॅण्ड सीप घेतला.

एक ओझरते चुंबन घेऊन बेडवर बसलो आणि टीव्ही लावला, तर दोघांच्या आवडीचा ‘व्हेन हैरी मेट सैली’ हा सिनेमा लागला होता. मग काय बेडवर एकमेकांवर रेलून शॅम्पिनचे घोट घेत, पिझ्झाची वाट बघत सिनेमा बघू लागलो.

सावनी

सावनी माझी मैत्रिण. आठ वर्षांपूर्वी तिचा घटस्फोट झाला. तेव्हापासून एकटीच राहते. तिला मूल बाळ नाही. पस्तिशीची असेल पण दिसायला विशीतली सारखी सुंदर! शिकत असताना तिची फिगर काही नजरेत भरायची नाही, लग्नानंतर तिची गोलाई वाढली. पण सावनी उंच असल्याने ती गोलाई सेक्सी वाटू लागली...

सावनी भाग : २

पुढच्या पंधरा दिवसातच सावनीच्या घरी जायचा योग आला. शनिवारी सकाळी तिचा फोन आला, “आज रात्री जेवायला ये. संध्याकाळी लवकर ये म्हणजे गप्पा मारत येतील.” मी तिला होकार दिला आणि संध्याकाळी तिच्या घरी पोचलो तर ती अजून ऑफिसमधून घरी पोचली नव्हती. मग पार्कींगमध्येच तिची वाट पहात...

सावनी भाग : ३

एकदाचा केसांचा अंबाडा बांधून ती खाली झोपायला तयार झाली. केस वरती बांधल्याने तिची गोरीपान मान आणि खांदे, पाठीचा भाग दिसू लागला. त्यावर हळुवार चुंबन द्यायला माझे ओठ आतुर झाले. मी परत एकदा माझ्या लिंगावर हात फिरविला. सावनी खाली पालथी झोपली आणि तिची गोलाई नजरेत भरली. तिचे...

सावनी भाग : ४

सावनीच्या मनातली घालमेल मला कळत होती. त्याचे तिच्या शरीरावर काय परिणाम होताहेत याचा मला अंदाज होता. आता मला फक्त संयम पाळून तिला पुरेशी उत्तेजित करायचे होते. मी लेगिंग्ज वरूनच तिच्या मांड्या, पोटऱ्या यावरील कामबिंदूंना मी मसाज करू लागलो. “आता कसे वाटतंय?” “अरे, खूपच...

सावनी भाग : ५

“अगं माझ्या क्लायंट केवळ पॅन्टीवर असतात, त्यामुळे त्यांचे नितंब अर्धे उघडे असतात. उघड्या नितंबांवर चापटी मारल्यात की ती लाल होतात, तेथे रक्तप्रवाह वाढतो आणि स्नायूंना बरे वाटते.” खरं म्हणजे तिने लेगिंग्ज काढून नितंब उघडी करावीत असे मी सुचवित होतो. ते बहुदा तिलाही कळत...

सावनी भाग : ६

क्षणोक्षणी सावनी अजून उत्तेजित होत होती. कामसलीलाने तिचे लेगिंग्ज भिजले होते, योनिभाग फुगून चांगला टपोरा झाला होता. बराच वेळ असे केल्यावर आता पुढची बाजू हाताळायची असा विचार करून मी म्हणालो, “सावनी, आता पाठीवर झोपतेस का? पुढच्या भागालाही मालीश करतो, पोट आणि...

सावनी भाग : ७

मी आता बिनधास्तपणे तिच्या अवयवांबद्दल बोलायला लागलो. “तुझे दोन्ही स्तन छान गोलाकार झालेत. हा बदल माझ्या नजरेला नवीन होता. लग्नापूर्वी तुझे सर्व अवयव लहान होते, त्यामुळे फारसे ध्यानात नाही आले. पण नंतरची तू एखाद्या सेक्सी मॉडेलसारखी दिसलीस.” “हम्म. मला कळले ते तुझ्या...

सावनी भाग : ८

आता मी सावनीचे लेगिंग्ज मांड्यांवरून ओढून पायातून काढून टाकले. तिने पाय सरळ केले. माझा डोळ्यांवर विश्वासच बसत नव्हता. सावनी माझ्यासमोर केवळ पॅन्टी घालून झोपली होती. आता अंगावर एकाच कपडा आहे, हे जेव्हा तिच्या लक्षात आले, तेव्हा ती जाम लाजली. डोळे घट्ट मिटून गडबडीने एका...

सावनी भाग : ९

सावनीचे हुंकार आणि चित्कार वाढू लागले. थोड्या वेळाने मी बोट बाहेर काढून तिच्या संपूर्ण योनिभागाला जि‍भेने चाटायला लागलो. कामसलीलाने बरबरटलेल्या योनिभागाला चाटून स्वच्छ करू लागलो. सर्व भाग चाटून काढल्यावर ओठांनी योनिपदर घट्ट पकडले आणि चोळू लागलो. बोटाने सावनीचा...

सावनी भाग : १०

“सावनी!” मला सावनीची कीव आली. मी तिला बाजूला केले, हनुवटी धरून चेहरा वर केला आणि डोळ्यात पाहून म्हणालो, “मग आताही मी तुला हात लावला, तुझ्या सर्वांगाला मसाज केला इतकेच नव्हे तर तुझी योनिही चाटली. आताही तुला ओंगळवाणे वाटले का?” मला उत्तर माहीत होते, तरीही मी विचारले....

सावनी भाग : ११

माझ्या लिंगाशी स्तनांचा मनसोक्त खेळ करून सावनीने जरा दम घेतला. ताठ बसून परत केस डोक्यावर बांधले. सावनीच्या उन्नत स्तनांना पुन्हा पाहून मी माझे हात त्यावर ठेवले आणि दाबू लागलो. सावनीने जोरात माझे हात झटकले, माझ्या गालावर एक चापट मारली, लटके रागवून म्हणाली, “तुला...

सावनी भाग : १२

थोड्या वेळाने सावनी आडवी माझ्या पोटावर झोपली. तिची गोरीपान पाठ माझ्या पोटाला चिकटली. डोके माझ्या लिंगाला लागले. हात वर करून तिने माझे लिंग आणि वृषणे चोळायला सुरूवात केली. झोपल्यामुळे तिची योनी फाकून माझ्या संपूर्ण चेहर्‍यावर बसली. तिने मांड्यानी माझे डोके घट्ट धरले...

सावनी भाग : १३

बराच वेळ अशीच गंमत चालू होती आमची. माझे लिंग योनित इतके ताठ झाले होते की ते आता निघते की नाही असे मला वाटायला लागले. मी थोडा काढायचा प्रयत्न केला की सावनी योनी घट्ट करायची. आता या परिस्थितीत मी स्वत: झडतो की काय असे मला वाटले. सावनी काही गर्भनिरोधक गोळ्या घेत नसावी...

error: नका ना दाजी असं छळू!!