अनोखे सरप्राईज

आमचे कुटुंब मुंबईतल्या चाळीत राहत आहे. या चाळीत आमचे दोन खोल्यांचे घर आहे. पुढची रूम आम्ही बैठक रूम व झोपण्याची रूम म्हणून वापरतो व मागच्या रूममध्ये आमचे स्वयंपाक घर व एका कोपऱ्यात संडास, बाथरूम आहे.

तीन मजल्याच्या या चाळीत आमची रूम शेवटच्या मजल्यावर कोपऱ्यात आहे. वर कौलारू छप्पर असल्यामुळे आमच्या बैठकीच्या रूमवर माळा आहे जो आम्ही आमचे न वापरातले सामान ठेवण्यासाठी वापरतो. आतल्या रूमच्या दरवाज्याच्या बाजूला माळ्यावर जाण्यासाठी शिडी उभी केलेली असते जी आम्ही वर जाण्यासाठी खाली पाडतो.

माझे वडील एका फॅक्टरीत प्रोडक्शन मॅनेजर आहेत. दिवसातील बराच वेळ ते त्यांच्या फॅक्टरीतच असतात. सकाळी ते लवकर जातात आणि रात्री उशीरा येतात. माझी आई घरीच असते व दिवसभर घरकामात ती गुरफटलेली असते.

माझे वय १८ वर्षे व मी बारावीला आहे आणि हो, माझी बहीण, नेहाताई, २८ वर्षाची आहे. ती माझ्यापेक्षा दहा वर्षानी मोठी आहे. तीन वर्षापूर्वीच तिचे लग्न होऊन ती तिच्या सासरी गेली आहे.

मी घरात अगदी छोटा असल्यामुळे सगळे माझ्यावर खूप प्रेम करतात व अजूनही मला लहान मुलासारखे समजतात. मी वयाच्या १४व्या वर्षापर्यंत सर्वसाधारण मुलांसारखा होतो. नंतर माझ्या लैंगिक भावना जोपासू लागल्या.

आधी आधी मला त्याचा अर्थ कळत नव्हता पण जे मी अनुभवत होतो ते मला आवडत होते आणि मग जस जसे माझे ज्ञान वाढत गेले तस तसे माझे मुलींबद्दलचे लैंगिक आकर्षण वाढत गेले. मला माझ्या वयापेक्षा मोठ्या मुलींचे व बायकांचे जास्त आकर्षण वाटायचे.

साधारणतः नऊ दहा महिन्यापूर्वीपर्यंत नेहाताईचे आणि माझे फक्त बहीण भावासारखे संबंध होते. पण नंतर ते बदलले.

नेहाताईचे सासर मुंबईतच आहे व ती एका प्रायवेट कंपनीत सर्व्हीस करते. तिचे मिस्टर एका मोठ्या कंपनीत मॅनेजर आहेत. ते सतत फिरतीवर असतात व महिन्यातले अर्धे दिवस मुंबईच्या बाहेरच असतात.

जेव्हा ते मुंबईच्या बाहेर जातात तेव्हा नेहाताई आमच्या घरी येऊन राहते कारण तिच्या सासरी तिच्या शिवाय कोणीही नसते. तिचे सासू सासरे त्यांच्या गावी राहतात. तेव्हा लग्न झालेले असले तरी माझी बहीण बराच काळ आमच्या घरातच राहत असते.

एके दिवशी सकाळी मी उशिरापर्यंत झोपून होतो. आदल्या रात्री मला झोपायला उशीर झाला होता. आमच्या चाळीतील एका मित्राच्या घरचे सगळे बाहेर गावी गेले होते, तेव्हा आम्ही त्याच्या घरी रात्री उशिरा ब्लू-फिल्म बघत होतो. ती इंडियन ब्लू-फिल्म होती ज्यात इंडियन मुली व बायकांची झवाझवी होती. तशी इंडियन ब्लू-फिल्म मी पहिल्यांदा बघितली होती व मी खूप उत्तेजित झालो होतो.

जरी मी उशिरा झोपलो होतो तरी मला माझ्या नेहमीच्या वेळी जाग आली आणि मग नंतर मला काही झोप लागली नाही. पुन्हा झोप लागावी म्हणून मी माझ्या डोळ्यावर आडवा हात ठेवून डोळे मिटून पडलो होतो. माझ्या डोक्यात रात्री पाहलेल्या ब्लू-फिल्म मधले सीन होते. मी झोपण्याचाही प्रयत्न करत होतो आणि झोप न लागल्यामुळे मध्ये मध्ये डोळे उघडून इकडे तिकडे बघत होतो.

आई सकाळच्या कामात व्यस्त होती. बाबा नेहमीप्रमाणे लवकर उठून फॅक्टरीत गेले होते. नेहाताई बहुतेक अंघोळ करायला गेली होती. तिचे मिस्टर दोनच दिवसापूर्वी दोन तीन आठवड्याकरिता बाहेर गावी गेले होते आणि ताई आमच्याकडे आलेली होती.

एकदा जेव्हा मी हाताखालून डोळे उघडून बघितले तेव्हा मला दिसले की नेहाताई अंघोळ उरकून बाहेर आली होती व ऑफिसला जायला तयार होत होती. मला झोप लागत नव्हती तेव्हा मी सहजच तिच्याकडे बघायला लागलो.

आरशात बघून नेहाताई तिचा हलकासा मेकअप करत होती. तिचा मेकअप झाल्यानंतर ती कोपर्‍यातील कपाटाजवळ गेली आणि कपाट उघडून तिने आतली साडी बाहेर काढली. मग तेथेच उभी राहून ती साडी घालायला लागली.

साधारणतः पुरूष मंडळी बाहेरच्या रूममध्ये असतील तर आमच्या घरातील स्त्रिया आतल्या रूममध्ये कपडे बदलतात. पण बाहेरच्या रूममध्ये कोणीही नव्हते फक्त मी होतो आणि मीही झोपलेलो होतो, तेव्हा नेहाताईने तेथेच कपडे बदलणे, यात काही आश्चर्य वाटण्यासारखे नव्हते.

जरी मला मुली आणि स्त्रियांचे लैंगिक आकर्षण होते तरी मला माझ्या बहि‍णीचे कधी आकर्षण वाटले नव्हते. मी अगदी सहजच तिला न्याहाळू लागलो.

नेहाताईने आपल्या गाऊनची छातीवरची बटणे काढली मग खालून गाऊन वर करत काढून टाकला. आत तिच्या अंगावर काळ्या रंगाची ब्रेसीयर आणि निळ्या रंगाची पॅन्टी होती. हळुवारपणे तिने तिचा परकर घेतला व त्यात पाय घालून त्याची नाडी कंबरेला बांधली.

मग तिने आपला ब्लाउज घेतला व तो घातला. मग तिने ब्लाउजचे खालचे दोन हूक लावले व आपल्या छातीचे उभार ब्लाउजच्या कपमध्ये व्यवस्थित बसवून राहलेले वरचे हूक लावले. ब्लाउजच्या खालच्या आडव्या पट्टीत दोन्ही बाजूने बोटे घालून तिने ब्लाउजची खालची कड व्यवस्थित केली. खांद्यावर ब्लाउजमध्ये बोटे घालून तिने आतले ब्रेसीयरचे पट्टे व्यवस्थित केले.

मग तिने साडी घेतली व घालायला सुरुवात करू लागली. आधी कंबरेवर परकरामध्ये साडी खोचून तिने लपेटून घेतली मग पदर वगैरे काढून निऱ्या नीट करू लागली. नितंबावर साडी चापून चोपून बसवल्यानंतर तिने पदर नीट केला व पिन लावून खांद्यावर फिक्स केला.

साडी घालून झाल्यानंतर तिने कपाटाच्या आरशात स्वत:ला मागून पुढून निरखून घेतले मग कपाट बंद करत पुन्हा जाऊन तिने मेकअपचा फायनल टचअप केला आणि मग आतल्या रूममध्ये ती आईला निघते म्हणून सांगायला गेली.

आधी मी बऱ्याच वेळा नेहाताईला कपडे बदलताना बघितले होते आणि तिला तिच्या अंतर्वस्त्रातही ओझरते पाहिले होते. पण त्या क्षणी ती कपडे बदलताना मी तिला व्यवस्थित निरखत होतो. तिला अर्धनग्न अवस्थेत बघण्याचे ते दृष्य एखाद्या मिनिटाचे होते पण त्याने माझे आयुष्यच बदलून टाकले!

रात्री पाहलेल्या ब्लू-फिल्मचा परिणाम असावा कदाचित पण प्रथमच मी नेहाताईला माझी मोठी बहीण या नजरेने न बघता एक भरलेली स्त्री या नजरेने बघितले.

नेहाताई उंच होती, ५ फूट ७ इंच किंवा ८ इंच असेल. गोरा गोरा रंग, माझ्या आई सारखा. लांबसडक पाय, वळणदार नितंब, सपाट पोट, खोलगट गोल नाभी आणि मोठे मोठे छातीचे उभार, जे ब्रेसीयरमध्ये मावत नव्हते.

त्या वेळी मला माहीत नव्हते की तिची फिगर ३६-२४-३६ वगैरे आहे की नाही पण जे मी पाहिले ते मला नक्कीच उत्तेजित करून गेले. माझा लंड माझ्या शॉर्टमध्ये इतका कडक झाला होता की तसा तो कधीही झाला नव्हता. माझा लंड इतका कडक झाला कारण कदाचित मी जे पाहिले होते ते ’भाऊ’ या नात्याने मी पहायला नव्हते पाहिजे.

त्या दिवसानंतर नेहाताईला कपडे बदलताना गुपचूप बघणे हा माझा दिनक्रम झाला. जस जसे मी तिला निरखून बघू लागलो तस तसे मला तिच्या मादक सौंदर्याची जास्तच जाणीव होऊ लागली. प्रत्येक क्षणी माझ्या मनात आता नेहाताईचा विचार असायचा.

मी क्षणोक्षणी तिला गुपचूप निरखू लागलो पण तिला माझ्यातील या बदलाबद्दल कधी कळले नाही. तिचे वागणे माझ्याशी मोठ्या बहि‍णी सारखेच होते पण मी आता तिच्या प्रेमळपणाचा आणि जवळीकतेचा गैरफायदा घेऊन तिच्या भरलेल्या शरीराचे स्पर्शसुख घेऊ लागलो.

आता नेहाताईने मला प्रेमाने कवेत घेतले की मला तिच्या मऊ मऊ छातीच्या उभारांचा स्पर्श स्पष्ट जाणवायचा. घरातून इकडे तिकडे फिरताना तिच्या मांसल अंगाला हात लावायची संधी मला नेहमी मिळायची.

मी नेहमी दिवाणावर झोपून टीव्ही बघत असे आणि मुद्दाम दिवाणाच्या मध्यावर, कुशीवर झोपत असे. बऱ्याचदा नेहाताई बेडवर बसून टीव्ही बघत असे किंवा पेपर वगैरे वाचत असे. मी मध्यावर तसा झोपलेलो असल्यामुळे तिला मला टेकून बसावे लागे.

त्यामुळे माझा मांड्यांमधला भाग तिच्या नितंबाला मागून सटत असे व मी तिच्या नितंबाच्या गोलाईचे स्पर्शसुख घेत असे. तिचे शरीर मला नेहमी गरम भासे व त्याने मीही गरम होई. पण माझा लंड जास्त कडक न होण्याची मी काळजी घेत असे की ज्याने ते तिच्या लक्षात येऊ नये म्हणून.

आमच्या चाळीला लागून एक बागेसारखे मैदान होते आणि आमच्या बाहेरच्या रूमची खिडकी त्या बाजूला होती. खिडकीत उभे राहून त्या मैदानात चाललेली वर्दळ पहाणे हा एक आमचा विरंगुळा होता.

आता जेव्हा मी खिडकीत उभा राहून बाहेर बघत असे, तेव्हा मी माझे हात खिडकीच्या ग्रिलवर, थोडे वर असे ठेवत असे की कधी कधी नेहाताई माझ्या बाजूला येऊन उभी राहिली की तिची छाती माझ्या हातावर दाबली जायची.

ती अगदी सहजच मला खेटून उभी राहत असे पण मला जर काही जाणवत असेल तर ते म्हणजे तिच्या छातीच्या उभाराने ग्रिलवर दबलेला माझा हात! मी कधी माझ्या हाताची हालचाल करत नसे व हात स्थिरच ठेवत असे. बोलताना नेहाताई हलत असे व माझ्या हाताला तिच्या पुष्ट छातीचा मसाज देत असे.

कधी कधी मी माझा हात खिडकीच्या सीलवर ठेवत असे व नेहाताई माझ्या बाजूला येऊन उभी राहिली की माझा हात तिच्या मांड्यामध्ये दबला जात असे. मला तिच्या मांड्यांमधली गरमी स्पष्ट जाणवायची. कधी कधी तर मी माझा हात उलटा ठेवत असे, म्हणजे मूठ सीलवर टेकवून आणि जेव्हा ती खिडकीला टेकून माझ्या बाजूला उभी राही, तेव्हा माझ्या बोटांचा स्पर्श तिच्या मांड्यांमध्ये व्हायचा.

आधी मला वाटायचे की नेहाताईच्या पुच्चीला माझ्या बोटांचा स्पर्श होत आहे पण नंतर मला कळले की तो तिच्या पुच्चीचा वरचा फुगीर भाग होता. हे सगळे नकळत होत आहे असेच मी भासवत असे. नेहाताईच्या ते कधी लक्षात आले नाही की मी तिच्या नाजूक भागाचे स्पर्शसुख घेत होतो ते.

असेच एक दोन महिने गेले आणि दिवसेंदिवस नेहाताई बद्दलची माझी कामवासना वाढत गेली. रात्रंदिवस मी तिचा विचार करू लागलो. रात्री ती माझ्या जवळच झोपायची. आई तिच्या बाजूला नेहाताई आणि शेवटी भिंतीजवळ मी झोपायचो. बाबा वर दिवाणावर झोपायचे.

आमची ही झोपण्याची व्यवस्था पहिल्यापासून होती व नेहाताईच्या लग्नानंतर जेव्हा जेव्हा ती आमच्या घरी राहत असे तेव्हा तेव्हा आम्ही पहिल्यासारखेच एकमेकांच्या जवळ झोपत असू.

रात्रीच्या वेळी आम्ही कधी नाईट लॅम्प वगैरे लावत नसू त्यामुळे रूममध्ये अंधारच असायचा. रस्त्यावरील लाईटचा प्रकाश थोडा फार घरात येत असे व अंधारात नजर सरावल्यावरच अंधुकसे दिसत असे.

सुरुवातीला नेहाताई जवळ झोपलेली असताना मी अंधारात नजर सरावल्यावर, अंधुकपणे दिसणार्‍या तिच्या शरीराच्या गोलाईकडे तासंतास नुसता बघत असे. तिच्याकडे तसे बघत मी तिच्या बरोबर कामुक क्रीडा करत असल्याची कल्पना करत असे व कधीतरी झोपून जाई.

पण नंतर नंतर मला नुसते बघत बसण्यापेक्षा काहीतरी करावेसे वाटू लागले. तेव्हा आता मी हळूहळू नेहाताई जवळ सरकून तिला चिटकून झोपू लागलो. एकदा तिला चिटकून पाठीवर पडून राहिल्यानंतर मी कुशीवर वळत असे ज्याने माझा पुढचा भाग तिच्या अंगाला चिकटला जात असे.

एक बरे होते की नेहाताईची झोप अगदी शांत व गाढ होती. सहसा ती कधी झोपेत चुळबुळ करत नसे. उलट मी झोपेत जास्त लोळत असे.

पूर्वी कित्येकदा गाढ झोपेत असताना मी नेहाताईच्या अंगावर जात असे. मला जाग आली की कळायचे की मी माझ्या बहिणीच्या अंगावर आलो आहे. पण झोपेच्या मूडमध्ये वळून सरळ व्हायचा कंटाळा यायचा तेव्हा मी तसाच तिच्या अंगावर रेलून झोपी जायचो.

कधी कधी माझ्या वजनाने तिला जाग आली तर ती मला ढकलून सरळ करत असे व पुन्हा झोपी जात असे. तिने मला सरळ करताना जाग आली तरच मला कळायचे की झोपेत मी तिच्या अंगावर गेलो होतो. तेव्हा ते सगळे नकळत होत होते पण आता त्याच गोष्टीचा फायदा घेत मी कामुकतेने तिच्या अंगाला चिटकत असे.

प्रत्येक हालचाली नंतर मी स्तब्ध राहून नेहाताईच्या हालचालीचा कानोसा घेई. तिच्याकडून काही हालचाल झाली नाही की मगच मी पुढची हालचाल करत असे. नंतर नंतर माझा धीर वाढत गेला.

एकदा तिला चिटकल्यानंतर मी हळूच माझा पाय तिच्या मांड्यांमध्ये टाकत असे व तिची मांडी माझ्या दोन्ही पायामध्ये अलगद पकडत असे. गाऊनच्या वरूनही तिची मांडी मला गरम गरम भासे. तिच्या मांडीवर माझ्या लंडाचा भाग चिटकवण्याचे सुख काही औरच होते! बऱ्याचदा मी तासंतास तसाच पडून राहत असे, अगदी माझ्या मांड्यांना रग लागेपर्यंत.

अनोखे सरप्राईज भाग : २

आधी आधी मी नेहाताईच्या पायामध्ये पाय टाकून पडून राहत असे पण नंतर नंतर मी जास्तच धीट होत गेलो. आता मी हळुवारपणे तिचा गाऊन वर सरकवू लागलो. जर तिचे पाय सरळ असतील व गाऊन जास्त वर सरकत नसेल तर मी हळूच तिचा पाय वर करत असे. सावधपणे तिच्या हालचालीचा पूर्णपणे कानोसा घेत मी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ३

एका रविवारी बाराच्या दरम्यान, मी आणि नेहाताई खिडकीत उभे राहून बोलत होतो. आई आतल्या खोलीत स्वयंपाकात मग्न होती. नेहमीसारखीच नेहाताई मला चिटकून उभी होती व मी माझा हात खिडकीच्या सीलवर ठेवून तिच्या मांड्यांमधील भागाचे स्पर्शसुख घेत होतो. बोलताना मध्ये मध्ये आम्ही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ४

नेहमीसारखे रात्री सगळे झोपी गेले. तसे तर मी अंगावर चादर घेऊन झोपत नसे पण नेहाताईने सांगितले होते तेव्हा मी अंगावर चादर घेऊन झोपलो होतो. मध्यरा‍त्री नंतर नेहाताई हळूच माझ्या जवळ सरकली. मला आमंत्रण द्यायची गरजच नव्हती तेव्हा जसे ती माझ्या जवळ आली तसे मी माझा हात तिने...

अनोखे सरप्राईज भाग : ५

रात्री झोपताना नेहाताईने सांगितले त्याप्रमाणे बोलून मी उलटा झोपलो. मला खरे तर तसे उलटे झोपणे आवडले नव्हते कारण आता मला तिच्या छातीचे उभार दाबता येणार नव्हते. हो! पण या पोझीशनचा एक फायदा होता. मी उलटा झोपलो असल्यामुळे मला दिवाणावर घोरत पडलेले बाबा दिसत होते आणि...

अनोखे सरप्राईज भाग : ६

त्या नंतर नेहाताई आणि माझी ही रात्रीची मजा पुढचे एक दोन महिने चालू होती. तिचे मिस्टर जेव्हा जेव्हा बाहेर गावी जायचे तेव्हा तेव्हा ती नेहमीसारखी आमच्याकडे येऊन रहायची आणि मग आम्ही आमचे लैंगिक सुख उपभोगायचो. मा‍झ्या आई वडीलांना आमच्या या संबंधाबद्दल कधी कल्पना आली नाही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ७

नेहाताईच्या ब्रेसीयरचा हूक उघडला! पण मला ब्राच्या घट्टपणाची कल्पना नव्हती त्यामुळे जसा हूक उघडला तसे तिच्या ब्राच्या दोन्ही बाजू पटकन उडाल्या आणि तिची छाती नग्न करत तिच्या बगलेत लोंबकाळू लागल्या. मी तिच्या नग्न छातीचे निरीक्षण करू लागलो. ताई किंचित जरी हलली तरी तिची...

अनोखे सरप्राईज भाग : ८

मला त्याचे आश्चर्य वाटले पण तिने आपले तोंड आ वासून होईल तितके उघडले होते तेव्हा मी पटकन माझा लंड वर उचलून मा‍झ्या गोट्या तिच्या तोंडात सारल्या. तिने गपकन त्या ओठात पकडल्या व आतून आपल्या जि‍भेने ती मा‍झ्या गोट्यांची कातडी चघळू लागली. ती मा‍झ्या गोट्या चोखत होती, चघळत...

अनोखे सरप्राईज भाग : ९

"हो रे मा‍झ्या राजा! तू मला विचारले की मी नाही म्हणत असे पण गेले कित्येक दिवस मलापण तसे वाटू लागले होते. मला कळत होते की आता तुला जास्त तरसवत ठेवण्यात काही अर्थ नव्हता कारण तुला तरसवताना मीही तरसत होते. “आपल्याला बऱ्याच वेळा अशी संधी मिळत होती की जेव्हा आपण झटपट करू...

अनोखे सरप्राईज भाग : १०

मी थरथरत्या हाताने नेहाताईच्या पाठीवरील ब्रेसीयरचा हूक उघडला. मला वाटले ब्रेसीयरचा हूक उघडल्यावर तिची ब्रेसीयर खाली घसरेल पण ती घसरली नाही. ती पुन्हा माझ्याकडे वळली तेव्हा मला कळले की ब्रेसीयर का घसरली नाही ते. तिने हातांनी ब्रेसीयर तिच्या छातीवर धरली होती. अगदी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ११

"ताई माझा विश्वासच बसत नाही की आता मी तुला झवणार आहे. कल्पना तर खूपदा केली पण प्रत्यक्षात मा‍झ्या बहि‍णीला मला झवायला मिळेल असे कधी वाटले नव्हते. मी स्वप्नात तर नाही ना ताई?" "नाही रे, तू स्वप्नात नाहीस तर प्रत्यक्षात आपल्या बहि‍णीला झवत आहेस. आणि तुझ्या या बहि‍णीला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!