अनोखे सरप्राईज भाग : ९

“हो रे मा‍झ्या राजा! तू मला विचारले की मी नाही म्हणत असे पण गेले कित्येक दिवस मलापण तसे वाटू लागले होते. मला कळत होते की आता तुला जास्त तरसवत ठेवण्यात काही अर्थ नव्हता कारण तुला तरसवताना मीही तरसत होते.

“आपल्याला बऱ्याच वेळा अशी संधी मिळत होती की जेव्हा आपण झटपट करू शकलो असतो पण मला आपली झवण्याची पहिली वेळ ही अविस्मरणीय असावी असे वाटत असे. उगाच घाई घाईत आणि कोणी आपल्याला डिस्टर्ब करेल ही भीती मनात ठेवून करण्यात काही अर्थ नव्हता. आत्ताच मघाशी बघ ना. त्या शेजारच्या बाईने आपल्याला येऊन डिस्टर्ब केले की नाही? जर तू मा‍झ्या पुच्चीत लंड घातला असता व मी तुला झवायला दिले असते तरी आपल्याला थांबावे लागले असते.”

“बरोबर बोललीस तू ताई, आपला उगाच हिरमोड झाला असता त्याने! मलापण आपली पहिली वेळ एकदम फुरसतमध्ये व्हावी असे वाटायचे म्हणूनच मी तुला जास्त फोर्स करत नव्हतो. पण आता आपल्याकडे चांगले दोन तीन दिवस आहेत जेव्हा आपण एकटेच असू आणि आपल्याला या एकांताचा फायदा घेतलाच पाहिजे. आता मला जास्त धीर धरवत नाही ताई!” मी तिला अगतिकपणे म्हणालो.

“मला माहीत आहे रे बंटी!” हलकेच मा‍झ्या गालावर प्रेमळपणे चापट मारत नेहाताई म्हणाली, “मला पण आता धीर धरवणार नाही. पण आत्ता एवढ्यात आपण नको करूया. रात्रीची वेळ अगदी योग्य आहे कारण त्यावेळी आपल्याला डिस्टर्ब करायला कोणीही येणार नाही आणि पूर्ण रात्र आपण झवण्याची मजा करू शकतो.”

“मग आता राहलेल्या दिवसात काय करायचे ताई?” मी तिला प्रश्न केला पण उत्तर मीच दिले, “राहलेला दिवस आपण मजा करत घालवूया ताई, आपण पिक्चर बघायला जायचे का? पिक्चर नंतर आपण बाहेरच रेस्टारंटमध्ये जेवूया.”

“चांगली कल्पना आहे बंटी! आपण संध्याकाळी लवकर बाहेर पडूया म्हणजे मी थोडी शॉपिंगही करेल मग.”

“कसली शॉपिंग ताई?” मी कुतुहलाने विचारले.

“मा‍झ्या लाडक्या भावासाठी काहीतरी खास,” ताईने चिमटीत माझा गाल पकडत लाडात म्हटले, “एकदम प्लेजंट सरप्राईज!”

“वाऊ! तुझे ते ’सरप्राईज’ पहाण्यासाठी मी आसुसलेला असेल ताई.” मी अधीरतेने म्हटले.

“त्यासाठी तुला रात्रीपर्यंत वाट पहावी लागेल बंटी. चल! आता आपण काही तास चांगली झोप घेऊया म्हणजे रात्रभर आपल्याला चांगली मजा करता येईल.”

असे म्हणत नेहाताई दिवाणावर आडवी झाली. मीही तिच्या बाजूला झोपलो. मला तर रात्री होणाऱ्या मजेच्या कल्पनेने झोप लागत नव्हती पण केव्हा तरी मला झोप लागली. नंतर आम्ही साडे चार पाचच्या दरम्यान उठलो आणि बाहेर जाण्यासाठी तयार झालो.

नेहाताईने टाईट फिटींगचा स्लीव्हलेस सलवार कमीज घातला होता व तिच्या कमनीय शरीराची वळणे त्यातून उठून दिसत होती. सहसा असा ड्रेस ती आई बाबांसमोर कधी घालत नसे पण ते नव्हते म्हणून तिने तो घातला होता. माझी नजर वारंवार तिच्या भरगच्च छातीवर व गोल भरीव नितंबावर जात होती.

नंतर आम्ही टॅक्सीने कुलाब्याला गेलो. तेथील शॉपिंग एरीयात आम्ही उतरलो. नेहाताईने मला म्हटले की तेथून जवळच असलेल्या इंग्लीश सिनेमा थिएटरमध्ये जाऊन तिकीट काढ व तिची वाट पहा, तोपर्यंत ती तिची सरप्राईज शॉपिंग करून येते.

मी रमत गमत सिनेमा थिएटरवर आलो व खास करून कॉर्नर सीट मागून आमची दोन तिकिटे काढली. शो चालू व्हायला तसा बराच वेळ होता. साधारण अर्ध्या तासानंतर नेहाताई आली. तिच्या हातात दोन शॉपिंग बॅगा होत्या. मी तिला मिश्किलपणे विचारले की तिने काय खरेदी केले आहे तर थोडेसे लाजतच तिने म्हटले की रात्रीपर्यंत वाट पहा, मग कळेल मला काय आहे ते.

नंतर आम्ही थिएटरमध्ये गेलो व तो इंग्लीश सिनेमा आम्ही पाहिला. त्या सिनेमात एक दोन हॉट सीन ही होते जे पाहून मी गरम झालो होतो. पूर्ण वेळ मी माझा हात नेहाताईच्या मांड्यांवर फिरवत होतो. जेव्हा जेव्हा मी हात तिच्या मांड्यामध्ये तिच्या जांघेवर न्यायचो तेव्हा तेव्हा ती माझा हात गुपचूप बाजूला करत होती.

सिनेमा संपल्यानंतर आम्ही एका चांगल्या रेस्टारंटमध्ये जेवायला गेलो. जेवण झाल्यानंतर नेहाताईने म्हटले की आपण चालत जरा गेटवे ऑफ इंडीया जवळ जाऊया म्हणजे जेवण व्यवस्थित जिरेल. आम्ही मग तेथे गेलो व थोडा वेळ फेरफटका मारू लागलो.

मध्ये मध्ये मी तिला घरी जाऊया म्हणून बोलत होतो पण ती मुद्दाम टाईमपास करत होती, असे म्हणत की आपण उशीरा घरी गेलेले बरे म्हणजे शेजारची लोक झोपलेली असतील. शेवटी एकदाचे अकराच्या दरम्यान आम्ही घरी आलो.

घरात आल्यानंतर सगळ्यात पहिले मी दारे खिडक्या व्यवस्थित लावून घेतल्या. नेहाताईने मला अंघोळ वगैरे करून फ्रेश व्हायला सांगितले. तिने मला अंघोळीसाठी पाणी गरम करून दिले आणि मी छानपैकी अंघोळ वगैरे करून फ्रेश झालो.

कंबरेला टावेल गुंडाळून मी बाहेर आल्यानंतर तिने शॉपिंग केलेल्या बॅगा उचलल्या व किचनमध्ये जात मला म्हणाली की आता ती अंघोळ वगैरे करून फ्रेश होऊन आमच्या रात्रीच्या सरप्राईजसाठी तयार होते. मला डोळा मारत तिने किचनचा दरवाजा लावून घेतला.

मी मग अंडरवेअर न घालता फक्त माझी शॉर्ट घातली व वर उघडाच राहलो. नंतर मी दिवाणावर बसून टीव्ही पहात नेहाताईची वाट पहात बसलो. जेव्हा ती तयार झाली तेव्हा तिने किचनमधून मला हाक मारत म्हटले की ती बाहेर येत आहे.

पुढच्याच क्षणी किचनचा दरवाजा थोडा उघडला आणि तिने आपले डोके बाहेर काढत माझ्याकडे पाहिले. माझ्याकडे बघून ती मादकपणे हसली आणि म्हणाली,

“आर यु रेडी फार माय सरप्राईज बंटी?”

“ओह येस ताई!” मी अधीरतेने म्हटले.

“देन! हिअर इट इज. आज मी हे खरेदी केले, मा‍झ्या लाडक्या लहान भावासाठी.”

असे म्हणत नेहाताईने दरवाजा पूर्ण उघडला आणि ती बाहेर माझ्यासमोर आली. जेव्हा मी तिला पाहिले तेव्हा माझा श्वास रोखला गेला आणि थक्क होऊन मी तिच्याकडे पहात राहलो.

नेहाताईने एक काळा गाऊन घातला होता जो इतका तोकडा होता की जेमतेम तिने घातलेली पॅन्टी झाकत होता. पायात तिने फिशनेटची स्टॉकींग्ज घातलेली होती जी तिच्या अर्ध्या मांड्यांपर्यंत होती. गाऊनचे मटेरीयल इतके पारदर्शक आणि तलम होते की त्याच्या आत घातलेली तिची लेसी ब्रेसीयर आणि लेसी पॅन्टी स्पष्ट दिसत होती.

तिने हाय हिल्सच्या काळ्या सँडल घातल्या होत्या ज्याने ती चांगलीच उंच वाटत होती. चेहर्‍यावर तिने नेहमीपेक्षा जास्तच मेकअप केलेला होता आणि ओठावर तिने लालचुटुक लिपस्टिक लावलेली होती. एकूणच माझी बहि‍णीचा गेटअप इतका सेक्सी आणि मादक दिसत होता की मी त्याचे वर्णनही करू शकत नाही.

“ओह माय गॉड! काय दिसतेस तू ताई! मी स्वप्न तर बघत नाही आहे ना?”

“तुला स्वप्न बघायची गरज नाही आता बंटी! कारण तुझ्यासाठी मी येथे प्रत्यक्षात अशी उभी आहे. तुला आवडला का माझा हा सरप्राईज गेटअप? प्रथमच मी असले काही घालत आहे.” नेहाताईने हसत मला विचारले.

“तुला काय सांगू ताई, अशा कपड्यात एखादी मुलगी मला प्रत्यक्षात बघायला मिळेल असे मला कधी वाटलेच नाही आणि खास करून माझी सख्खी बहीण! जेव्हापासून मी तुझ्याबद्दल कामुकतेने विचार करायला लागलो तेव्हापासून तुला असल्या ड्रेसमध्ये पहाण्याची मी स्वप्ने बघत होतो.”

“त्याची मला कल्पना आहे बंटी, जेव्हा मी तुझे ते मॅगझिन पाहिले आणि तू मला म्हणालास की तुला असली लिंजरी आवडते, तेव्हाच मी ओळखले की तुला मला या कपड्यात बघायला नक्कीच आवडेल. आणि माझी पण बऱ्याच दिवसाची इच्छा होती की सेक्सी लिंजरी घालायची. तेव्हा मी ठरवले की आजच्या आपल्या खास रात्रीसाठी आपण ही लिंजरी खरेदी करावी.”

“ओह ताई, तू किती सेक्सी दिसतेस या लिंजरी मध्ये! असे वाटते तू कायम असेच राहवे आणि मी तुला बघत राहवे.” मी भारावलेल्या नजरेने मा‍झ्या बहि‍णीकडे बघत म्हणालो.

“ऐकायला खूप छान वाटते बंटी, पण प्रॅक्टीकली ते शक्य नाही रे राजा! हे मी घातले आहे ते फक्त आजच्या रात्री पुरते आहे किंवा फार फार तर पुढचे दोन तीन दिवस मी घालू शकते.”

“हो गं ताई, मला माहीत आहे ते. पण नंतरही जेव्हा जेव्हा आपल्याला चांगला एकांत मिळेल तेव्हा तेव्हा तू ही लिंजरी माझ्यासाठी घालशील ना?”

“कदाचित! मी नक्की सांगू शकत नाही.” नेहाताईने मिश्किलपणे हसत उत्तर दिले.

“हो! मला माहीत आहे ताई, माझ्यासाठी तू नक्कीच घालशील!” मी ठामपणे तिला म्हटले.

“हो रे बंटी!” नेहाताईने हसत पुढे म्हटले, “नक्की घालेल मी! या लाडक्या भावासमोर घालण्यासाठीच तर या बहि‍णीने ही सेक्सी लिंजरी आणलेली आहे. तुझ्यासाठी मी काहीही करेल राजा! काहीही!”

“खरंच ताई? पण आत्ता मला फक्त तुला डोळे भरून पहायचे आहे ताई! फक्त माझ्या समोर अशी उभी रहा.”

असे म्हणत मी नेहाताईला माझ्यासमोर उभी केली आणि मी तिचे निरीक्षण करू लागलो. मध्ये मध्ये ती फिरून मला तिची पाठीमागील बाजू दाखवत होती. जवळ जवळ दहा मिनिटे मी तिला मागून पुढून न्याहाळत होतो.

मा‍झ्या बहि‍णीचे त्या सेक्सी लिंजरीमध्ये निरीक्षण करून मी कमालीचा उत्तेजित झालो होतो. उत्तेजनेने माझे शरीर कंप पावत होते. मी अधाशासारखा तिच्याकडे बघत होतो. माझे डोळे तिच्या मादक शरीरावर खिळले होतो, खास करून तिच्या उन्नत छातीच्या उभारावर!

नेहाताईच्या ते लक्षात आले! ती थोडी मागे झाली आणि माझ्याकडे अतिशय मादकपणे बघत ती आपल्या गाऊनची रिबीन धरून त्याच्याशी चाळे करू लागली. त्या पारदर्शक काळ्या गाऊनला बटणे नव्हती तर दोन्ही बाजू छोट्या छोट्या रिबीनीने पुढच्या बाजूला बांधलेल्या होत्या. त्या रिबीनीशी चाळा करत ती म्हणाली,

“मला माहीत आहे बंटी, तुला मा‍झ्या या गाऊनच्या आतली माझी लेसी ब्रेसीयर बघायची आहे, हो की नाही? तुला आपल्या बहि‍णीची या सेक्सी ब्रेसीयरमध्ये कसलेली छाती बघायची आहे, हो ना?”

“होऽऽ ताईऽऽ! होऽऽ! प्लीजऽऽ! प्लीजऽऽ! प्लीजऽऽ! दाखव ना मला लवकरऽऽ!” मी अगदी उताविळपणे तिला म्हणालो.

त्या कल्पनेने माझा लंड लोखंडासारखा कडक झाला होता व मा‍झ्या शॉर्टमध्ये तंबू करून उभा होता. ती अजूनही रिबीनीबरोबर चाळा करत होती आणि मला तरसवत होती. मग हळूहळू तिने रिबीन ओढायला सुरुवात केली. एक एक करत तिने रिबीनीच्या सगळ्या गाठी ओढून सोडल्या आणि तिचा गाऊन उघडा झाला.

अतिशय हळुवारपणे तिने गाऊनच्या दोन्ही बाजू आपल्या छातीच्या उभारावरून बाजूला केल्या. त्या पारदर्शक गाऊन मधून तिची ब्रेसीयरबद्ध छाती आधीही बऱ्यापैकी दिसत होती, तरीही जेव्हा तिने गाऊन बाजूला केला तेव्हा तिचे उभार पाहून माझे डोळे चमकले.

नेहाताईने घातलेली लेसी काळी ब्रेसीयर अर्ध्या कपाची होती व त्यातून तिची वरची अर्धी छाती आणि निप्पलचा बराचसा भाग दिसत होता. थोडा वेळ मला तिच्या त्या अर्धनग्न छातीचे निरीक्षण करून दिल्यानंतर ती वळाली आणि माझ्याकडे पाठ करून उभी राहिली.

मान तिरकी करून ती माझ्याकडे बघून चावटपणे हसत होती. तसे माझ्याकडे बघत तिने गाऊनच्या दोन्ही बाजू धरल्या आणि गाऊन खांद्यावरून खाली सरकवला. एका सफाईदार हालचालीत गाऊन तिच्या हातातून खाली सरकला आणि तिच्या पायात लोळण घेऊ लागला.

आता नेहाताईचा मागचा पूर्ण भाग मा‍झ्या नजरेसमोर होता आणि जे दिसत होते, ते मला स्वप्नवत वाटत होते. तिची गोरी गोरी सपाट पाठ, त्यावर काळ्या ब्रेसीयरच्या पट्ट्या, नितंबावर कसलेली काळी पॅन्टी, स्टॉकींग्ज घातलेले लांबसडक चिकणे पाय, आणि हाय हिल्सची सँडल. सगळे कसे सेक्सी सेक्सी दिसत होते. तिरक्या नजरेने माझ्याकडे बघत तिने मादक स्वरात विचारले,

“काय मग बंटी, कसे वाटतेय मला असे बघून? आवडले का बहि‍णीचे हे वेस्टर्न रूप?”

“ओह ताई जरा खाली येथे मा‍झ्या लंडाकडे बघ म्हणजे तुला कळेल मला किती आवडले तुझे हे रूप ते! माझा लंड एवढा कडक कधीच झाला नव्हता! ताई तुला पाहून असे वाटते की माझे स्वप्न प्रत्यक्षात समोर उभे आहे!”

मा‍झ्या बोलण्याची नेहाताईला मजा वाटली आणि ती खळखळून हसली. हसत हसत ती मा‍झ्या जवळ आली आणि माझा चेहरा आपल्या ओंजळीत घरून तिने मा‍झ्या ओठांचे एक मादक चुंबन घेतले. मग हसत हसत ती मागे झाली व माझ्याकडे पाठ करून उभी राहिली.

हळुवारपणे तिने आपल्या डाव्या खांद्यावरील ब्रेसीयरच्या पट्टीत बोट घुसवत ती खाली सरकवली आणि नंतर उजव्या खांद्यावरील ब्रेसीयरची पट्टी खाली सरकवली. आता तिच्या ब्रेसीयरच्या पट्ट्या तिच्या हाताच्या कोपरावर पडल्या होत्या. नंतर माझ्याकडे तिरक्या नजरेने पहात ती म्हणाली,

“मा‍झ्या ब्रेसीयरचा हूक उघड ना बंटी!”

अनोखे सरप्राईज

आमचे कुटुंब मुंबईतल्या चाळीत राहत आहे. या चाळीत आमचे दोन खोल्यांचे घर आहे. पुढची रूम आम्ही बैठक रूम व झोपण्याची रूम म्हणून वापरतो व मागच्या रूममध्ये आमचे स्वयंपाक घर व एका कोपऱ्यात संडास, बाथरूम आहे. तीन मजल्याच्या या चाळीत आमची रूम शेवटच्या मजल्यावर कोपऱ्यात आहे. वर...

अनोखे सरप्राईज भाग : २

आधी आधी मी नेहाताईच्या पायामध्ये पाय टाकून पडून राहत असे पण नंतर नंतर मी जास्तच धीट होत गेलो. आता मी हळुवारपणे तिचा गाऊन वर सरकवू लागलो. जर तिचे पाय सरळ असतील व गाऊन जास्त वर सरकत नसेल तर मी हळूच तिचा पाय वर करत असे. सावधपणे तिच्या हालचालीचा पूर्णपणे कानोसा घेत मी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ३

एका रविवारी बाराच्या दरम्यान, मी आणि नेहाताई खिडकीत उभे राहून बोलत होतो. आई आतल्या खोलीत स्वयंपाकात मग्न होती. नेहमीसारखीच नेहाताई मला चिटकून उभी होती व मी माझा हात खिडकीच्या सीलवर ठेवून तिच्या मांड्यांमधील भागाचे स्पर्शसुख घेत होतो. बोलताना मध्ये मध्ये आम्ही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ४

नेहमीसारखे रात्री सगळे झोपी गेले. तसे तर मी अंगावर चादर घेऊन झोपत नसे पण नेहाताईने सांगितले होते तेव्हा मी अंगावर चादर घेऊन झोपलो होतो. मध्यरा‍त्री नंतर नेहाताई हळूच माझ्या जवळ सरकली. मला आमंत्रण द्यायची गरजच नव्हती तेव्हा जसे ती माझ्या जवळ आली तसे मी माझा हात तिने...

अनोखे सरप्राईज भाग : ५

रात्री झोपताना नेहाताईने सांगितले त्याप्रमाणे बोलून मी उलटा झोपलो. मला खरे तर तसे उलटे झोपणे आवडले नव्हते कारण आता मला तिच्या छातीचे उभार दाबता येणार नव्हते. हो! पण या पोझीशनचा एक फायदा होता. मी उलटा झोपलो असल्यामुळे मला दिवाणावर घोरत पडलेले बाबा दिसत होते आणि...

अनोखे सरप्राईज भाग : ६

त्या नंतर नेहाताई आणि माझी ही रात्रीची मजा पुढचे एक दोन महिने चालू होती. तिचे मिस्टर जेव्हा जेव्हा बाहेर गावी जायचे तेव्हा तेव्हा ती नेहमीसारखी आमच्याकडे येऊन रहायची आणि मग आम्ही आमचे लैंगिक सुख उपभोगायचो. मा‍झ्या आई वडीलांना आमच्या या संबंधाबद्दल कधी कल्पना आली नाही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ७

नेहाताईच्या ब्रेसीयरचा हूक उघडला! पण मला ब्राच्या घट्टपणाची कल्पना नव्हती त्यामुळे जसा हूक उघडला तसे तिच्या ब्राच्या दोन्ही बाजू पटकन उडाल्या आणि तिची छाती नग्न करत तिच्या बगलेत लोंबकाळू लागल्या. मी तिच्या नग्न छातीचे निरीक्षण करू लागलो. ताई किंचित जरी हलली तरी तिची...

अनोखे सरप्राईज भाग : ८

मला त्याचे आश्चर्य वाटले पण तिने आपले तोंड आ वासून होईल तितके उघडले होते तेव्हा मी पटकन माझा लंड वर उचलून मा‍झ्या गोट्या तिच्या तोंडात सारल्या. तिने गपकन त्या ओठात पकडल्या व आतून आपल्या जि‍भेने ती मा‍झ्या गोट्यांची कातडी चघळू लागली. ती मा‍झ्या गोट्या चोखत होती, चघळत...

अनोखे सरप्राईज भाग : १०

मी थरथरत्या हाताने नेहाताईच्या पाठीवरील ब्रेसीयरचा हूक उघडला. मला वाटले ब्रेसीयरचा हूक उघडल्यावर तिची ब्रेसीयर खाली घसरेल पण ती घसरली नाही. ती पुन्हा माझ्याकडे वळली तेव्हा मला कळले की ब्रेसीयर का घसरली नाही ते. तिने हातांनी ब्रेसीयर तिच्या छातीवर धरली होती. अगदी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ११

"ताई माझा विश्वासच बसत नाही की आता मी तुला झवणार आहे. कल्पना तर खूपदा केली पण प्रत्यक्षात मा‍झ्या बहि‍णीला मला झवायला मिळेल असे कधी वाटले नव्हते. मी स्वप्नात तर नाही ना ताई?" "नाही रे, तू स्वप्नात नाहीस तर प्रत्यक्षात आपल्या बहि‍णीला झवत आहेस. आणि तुझ्या या बहि‍णीला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!