अनोखे सरप्राईज भाग : ३

एका रविवारी बाराच्या दरम्यान, मी आणि नेहाताई खिडकीत उभे राहून बोलत होतो. आई आतल्या खोलीत स्वयंपाकात मग्न होती. नेहमीसारखीच नेहाताई मला चिटकून उभी होती व मी माझा हात खिडकीच्या सीलवर ठेवून तिच्या मांड्यांमधील भागाचे स्पर्शसुख घेत होतो. बोलताना मध्ये मध्ये आम्ही एकमेकांकडे बघत होतो. अचानक नेहाताईने बोलण्याचा विषय बदलला आणि माझ्याकडे बघत हळू आवाजात मला विचारले,

“बंटी तुझे डोळे हल्ली फारच लाल दिसताय, रात्रीची झोप न मिळाल्यासारखे झोपाळू वाटताय.”

“अ? क? काय ताई?” तिचा प्रश्न ऐकून मी चपापलो.

“मला वाटते रात्री तुझी झोप पूर्ण होत नसावी, हो ना बंटी?”

“न.. नाही, म्हणजे मी झोपतो रात्रीचा.” मी गडबडत उत्तरलो.

“खरंच? नक्की का? मला वाटते की कदाचित तू झोपत नसावा.”

“काय म्हणतेस ताई?”

“तुला चांगलेच माहीत आहे मी काय म्हणतेय ते.” गुढपणे हसून माझ्याकडे बघत ती म्हणाली.

“काय ताई?” मी अजूनही न कळत असल्याचा आव आणत म्हटले.

“काय बंटी! तुला काय वाटते की तुझी मोठी बहीण मूर्ख वगैरे आहे की काय?”

मा‍झ्या लक्षात आले की माझे गुपित बाहेर पडले आहे. मी हळूच तिच्या मांड्यांमधला माझा आत काढून घेतला आणि शरमेने तिच्याकडे बघितले. ती पुढे म्हणाली,

“बंटी मला माहीत आहे की तू माझ्याशी काय काय करतोस ते आणि तू मला कुठे कुठे स्पर्श करतोस ते! मला माहीत आहे तुझ्या मनात माझ्या विषयी काय विचार आहेत ते, स्वत:च्या सख्ख्या मोठ्या बहिणी विषयी! किती शरमेची आणि लाजिरवाणी गोष्ट आहे ही की मा‍झ्या लहान भावाच्या मनात माझ्या विषयी कामवासना आहे व तो माझ्याशी असले घाणेरडे चाळे करतो ते. जरा विचार कर जर मी हे आई बाबांना सांगितले तर काय होईल तुझे?”

असे गंभीरपणे म्हणत नेहाताईने माझ्याकडे एक कठोर कटाक्ष टाकला व ती खिडकीतून हलली. मी तिला थांबवण्याचा प्रयत्न केला पण तिने माझे ऐकले नाही व ती आतल्या खोलीत निघून गेली.

मी अगदी घाबरून गेलो. आता काय होणार? नेहाताई खरोखरच आई बाबांना सांगेल का? जर तिने त्यांना सांगितले तर ते मला काय करतील? मला मारतील अन घराबाहेर काढतील? असंख्य प्रश्न मा‍झ्या मनात उठले.

नंतर पूर्ण दिवसभर मी प्रचंड तणावाखाली होतो व घाबरलेलो होतो. एकदा दोनदा मी नेहाताईला एकांतात गाठून तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला पण तिने मला बोलू दिले नाही व मला टाळून दुसरीकडे गेली.

रात्री बाबा घरी आल्यानंतर तर मी भीतीने अर्ध मेला झालो होतो. घाबरून मी बाहेर निघून गेलो. मी शक्यतो सगळ्यांना टाळण्याचा प्रयत्न केला कारण मला फार भीती वाटत होती. जेवायच्या वेळेला घरात शिरताना भीतीने मला दरदरून घाम फुटलेला होता. एव्हाना नेहाताईने आई बाबांना सगळे सांगितले असणार याची मला खात्री होती.

सगळ्यांबरोबर जेवायला बसताना तर माझी बोलतीच बंद झाली होती. कुठल्याही क्षणी कोणी तरी बोलायला सुरुवात करणार आणी मग माझी चांगलीच चंपी होणार असे मला राहून राहून वाटत होते. पण काहीही घडले नाही!

जेवताना मध्ये मध्ये मी नेहाताईकडे चोरून बघत होतो व तीसुद्धा माझ्याकडे बघत होती. आमची नजरानजर झाली की मी पटकन खाली बघायचो. मला आश्चर्य वाटत होते की अजून कसे कोणी काही बोलत नव्हते.

मी नक्की सांगू शकत नाही पण मला असे वाटायचे की जेव्हा मी नेहाताईकडे चोरून बघायचो तेव्हा ती माझ्याकडे बघून गुढपणे हसायची असा मला भास व्हायचा. गुपचूप खाली मान घालून जेवताना मी विचार करत होतो की नेहाताईने त्यांना सांगितले असावे की नाही? जर सांगितले नसेल तर तिने का सांगितले नाही? तिच्या मनात काय आहे? तिला काय करायचे आहे? मा‍झ्या मनात विचारांचा इतका गोंधळ झाला होता की मी व्यवस्थित जेवूच शकलो नाही.

रात्री आम्ही सगळे नेहमीसारखे झोपलो. अंथरुणावर पडल्या पडल्या मी डोळे बंद केले आणि झोपण्याचा प्रयत्न करू लागलो. गेले कित्येक महिने जेव्हा जेव्हा माझी बहीण मा‍झ्या बाजूला झोपलेली होती तेव्हा तेव्हा मी तिच्या शरीराचे स्पर्शसुख तिच्या नकळत घेतले होते. पण आता माझी रात्रीची सगळी मजा संपली होती.

मला माहीत होते की आता मी जागा राहून झोपेत असलेल्या मा‍झ्या बहि‍णीबरोबर काही करू शकत नव्हतो. म्हणून मी चुपचाप झोपण्याचा प्रयत्न करत होतो पण मला झोप येत नव्हती. मला मा‍झ्या रात्रीच्या मजेची इतकी सवय झाली होती की मला झोपच येत नव्हती तेव्हा मी शुन्यात बघितल्या सारखे अंधारात बघत राहलो.

अचानक मा‍झ्या डाव्या बाजूला मला हालचाल जाणवली. मी हळूच मान वळवून तिकडे बघितले. अंधारात माझी नजर सरावली होती, तेव्हा मला अंधुकसेपण सगळे दिसत होते. मा‍झ्या लक्षात आले की नेहाताई आधी माझ्यापासून साधारण दोन फुटावर होती, ती आता माझ्या जवळ सरकली होती.

तिने पायापासून डोक्यापर्यंत चादर ओढलेली होती. मा‍झ्या हाताला तिच्या थंड हाताचा स्पर्श जाणवला आणि काय घडतेय हे मा‍झ्या लक्षात यायच्या आत तिने माझा हात ओढला आणि चादरीखाली घेऊन आपल्या छातीच्या उभारावर ठेवला.

मला आश्चर्याचा इतका मोठा धक्का बसला की मी स्तब्धच झालो! मा‍झ्या मोठ्या बहि‍णीने माझा हात ओढून तिच्या छातीच्या उभारावर ठेवला आहे! मी भीतीने का उत्तेजनेने माहीत नाही पण थरथरायला लागलो व मला प्रचंड घाम फुटला.

ती एवढी अनपेक्षित घटना होती की मी गोंधळून गेलो व काही न सुचून माझा हात तसाच तिच्या छातीवर ठेवून पडून राहलो. माझी गोंधळलेली स्थिती नेहाताईच्या लक्षात आली, तेव्हा मला प्रोत्साहीत करण्यासाठी तिने आपला हात मा‍झ्या हातावर ठेवला व मा‍झ्या हाताबरोबर स्वत:ची छाती दाबायला सुरुवात केली.

आता मा‍झ्या लक्षात आले की मा‍झ्या बहि‍णीने आई बाबांना का सांगितले नाही ते! मी जे काही करत होतो ते तिला आवडले होते! आणि तसे करण्याबद्दल तिची काही हरकत नव्हती. उलट मी तसे करावे असे तिला वाटत होते तेव्हा ती स्वत:हून माझ्या जवळ सरकली होती व माझा हात स्वत:च्या छातीवर ठेवून दाबत होती.

आता हे मा‍झ्या लक्षात आल्यानंतर मी मागे थोडीच फिरणार होतो? मी अधाशासारखा मा‍झ्या बहि‍णीच्या छातीचे उभार दाबू लागलो. मला अ‍ॅक्शनमध्ये आलेला पाहून तिने तिचा हात मा‍झ्या हातावरून बाजूला काढला आणि मला तिची पुष्ट छाती दाबून देऊ लागली.

मला स्वर्गात असल्यासारखे वाटायला लागले! आधी मी घाबरत घाबरत मा‍झ्या बहि‍णीच्या छातीला हात लावत असे कारण मला भीती वाटायची की ती जागी होईल याची. पण आता मी न घाबरता बिनधास्तपणे तिची छाती दाबू शकत होतो.

मला काय करू आणि काय नको असे झाले होते. मी नेहाताईच्या छातीचे उभार दाबत होतो, पिळत होतो, कुस्करत होतो. पूर्ण वेळ नेहाताई शांत आणि स्तब्ध पडून होती व मला तिच्या गुबगुबीत छातीशी खेळून देत होती. माझा लंड लोखंडासारखा एकदम कडक झाला होता व मा‍झ्या शॉर्टचा मोठा तंबू करून उभा होता.

बराच वेळ आपल्या छातीचे उभार दाबून घेतल्यानंतर नेहाताईने माझा हात पकडला आणि खाली ढकलत आपल्या मांड्यांमध्ये खुपसला. चादरीच्या आत तिने आपला गाऊन आधीच कंबरेपर्यंत वर केलेला होता तेव्हा माझा हात तिच्या पॅन्टीने आच्छादलेल्या पुच्चीवर टेकला होता.

मग मी तिच्या पॅन्टीवरून तिची पुच्ची हाताळू लागलो. मी तिच्या पुच्चीवर माझा पूर्ण हात पसरवून तिला स्पर्श करत होतो, बोटाच्या चिमटीच तिच्या पुच्चीची पटल धरत होतो तसेच तिच्या पुच्चीच्या भेगेवरून बोट वर खाली करत होतो.

नेहाताईची पुच्ची एकदम गरम भासत होती. मा‍झ्या लक्षात आले की तिची पॅन्टी ओली होत चालली होती. माझ्यासाठी तो वेगळाच स्पर्श होता, वेगळ्याच भावना होत्या. आधी जेव्हा मी मा‍झ्या बहि‍णीच्या पुच्चीला स्पर्श करायचो तेव्हा ती ओली होत नव्हती कारण ती झोपेत असायची.

पण आता जागेपणी ती चांगलीच कामोत्तेजित होत होती आणि तिच्या पुच्चीतून कामरस बाहेर पडत होता. आणि तिची ओली पुच्ची हाताळून मीही ओला होऊ लागलो. मा‍झ्या कडक लंडातून वीर्याचे पातळ थेंब बाहेर पडू लागले.

अचानक मला जाणवले की नेहाताईने मा‍झ्या कडक लंडावर हात ठेवला आहे. आश्चर्याच्या धक्क्याने माझे शरीर कंप पावले कारण प्रथमच मा‍झ्या बहि‍णीने मा‍झ्या लंडाला स्पर्श केला होता. तिने हळूहळू आपला हात मा‍झ्या कडक लंडावर वर खाली फिरवायला सुरुवात केली. तिच्या हाताच्या मुलायम स्पर्शाने माझा लंड आचके देऊ लागला.

त्यावेळी मी अनुभवत असलेल्या कामभावना आणि कामसंवेदना माझ्यासाठी खूपच होत्या आणि मा‍झ्या लक्षात आले की लवकरच मी स्खलित होणार. तीही काम-उत्कर्षाच्या सीमेवर पोहचत होती कारण तिचे शरीर हलकेसे कंप पावू लागले होते व तिने आपला दुसरा हात मा‍झ्या त्या हातावर दाबून धरला जो तिच्या पुच्चीवर होता.

नेहाताई माझा हात आपल्या पुच्चीवर जोरात दाबत होती व मला तिच्या पुच्चीचा ओलसरपणा तिच्या पॅन्टीवरून स्पष्ट जाणवत होता. एक क्षण तिने माझा हात खूप जोरात आपल्या पुच्चीवर दाबला व त्याच वेळी खालून तिने वर धक्का मारत आपला पार्श्व भाग वर उचलून धरला आणि पुढच्याच क्षणी ती शांत झाली!

मा‍झ्या लक्षात आले की तिची कामतृप्ती झाली होती. माझी बहीण माझ्यामुळे कामतृप्त झाली याची जाणीव होऊन मीही स्खलित होऊ लागलो. माझा लंड मा‍झ्या अंडरवेअरमध्ये वीर्य सोडू लागला हे नेहाताईने ओळखले व ती माझा लंड मा‍झ्या शॉर्टवरून जास्तच जोरात दाबू लागली.

आम्ही दोघांनी एकमेकाच्या अंगावरून हात बाजूला घेतले व हळूहळू शांत होत गेलो. दहा पंधरा मिनिटानंतर मी उठलो व टॉयलेटमध्ये गेलो. माझी अंडरवेअर मा‍झ्या वीर्याने इतकी भरली होती की इतके वीर्य मी कधी सोडलेच नव्हते. अंडरवेअर साफ करून वगैरे मी बाहेर आलो व अंथरुणावर झोपलो.

थोड्या वेळाने नेहाताई टॉयलेटला गेली. तीपण साफसफाई करता गेली असावी हे मी ताडले. ती परत येऊन झोपेपर्यंत मला झोप लागली होती कारण मा‍झ्या बहि‍णी बरोबरचा तो माझा पहिला अनुभव माझ्यासाठी खूपच होता.

दुसर्‍या दिवशी संध्याकाळी आम्ही जेव्हा एकत्र घरात होतो तेव्हा, जेव्हा जेव्हा आमची नजरा नजर व्हायची तेव्हा तेव्हा नेहाताई माझ्याकडे मिश्किलपणे बघून हसायची व मी शरमेने हसत मान खाली घालयचो. एका क्षणी आम्हाला एकांत मिळाला तेव्हा ती मला म्हणाली,

“काय मग बंटी, कसे वाटले माझे सरप्राईज?”

“एकदम धक्कादायक ताई! मला वाटले तू माझ्यावर रागावली आहेस व तू सगळे आई बाबांना सांगशील. त्यांना न सांगितल्याबद्दल थँक्स!”

“तुला मजा वाटली की नाही रात्री?” तिने मला मिश्किलपणे विचारले.

“हो ताई, खूप मजा वाटली!” मी थोडे लाजत लाजत तिला म्हणालो, “मला तर आधी वाटत होते की पुन्हा आयुष्यात कधीही मला तुला स्पर्श करायला मिळणार नाही पण मी खरोखरच सरप्राईज झालो जेव्हा तू स्वत:हून माझा हात घेतला आणि तेथे ठेवला.”

“कुठे ठेवला बंटी?” नेहाताईने मला चावटपणे विचारले.

“तेथे! तुझ्या छ…” शरमेने मला पुढे बोलताच आले नाही.

“ओह कम ऑन बंटी, लाजतोस कशाला एवढा! सांग ना मला, कुठे ठेवला मी तुझा हात?”

“तुझ्या छातीच्या उभारावर.” शेवटी मी हसत उत्तर दिले.

“फक्त छातीच्या उभारावर? अजून कुठे ठेवला होता?”

“अजून तुझ्या प… प… पुच्चीवर, ताई!”

“आत्ता कसे बोललास पोपटासारखा,” नेहाताई हसत हसत म्हणाली, “अरे त्यात लाजायचे काय एवढे? मा‍झ्या छातीला आणि पुच्चीला हात लावतोस ना तू मग त्याची नाव घ्यायला काय लाजायचे? बिनधास्त माझ्यासमोर बोलत जा! कळले का?”

मी लाजत लाजत नंदी बैलासारखी मान डोलवली.

“फक्त आपल्याला काळजी घ्यायला हवी की कोणाला हे कळता कामा नये. शक्यतो रात्री कसला आवाज होऊन देऊ नकोस. तसे तुझ्याकडे आवाज करणारे काही नाहीच म्हणा पण माझ्याकडे आहे. मा‍झ्या बांगड्या!” आपल्या बांगड्या दाखवत नेहाताई पुढे म्हणाली, “पण रात्री मी त्या काढून ठेवल्या होत्या, फक्त एक एक बांगडी मा‍झ्या दोन्ही हातात होती.”

अरे हो रे! मा‍झ्या ते लक्षातच आले नाही की रात्री तिच्या बांगड्यांचा आवाजच झाला नाही. एकदम स्मार्ट आहे हा नेहाताई! पूर्ण तयारीनिशी होती ती रात्री!

“पण नेहाताई तुला मजा वाटली का रात्री? म्हणजे मी नुसता हात वगैरे लावतो म्हणून विचारले.” मी तिला बिनधास्त विचारले.

“तुला खरे सांगू का बंटी, मलापण रात्री खूप मजा वाटली. आपण जरा काळजी घेतली तर यापेक्षाही जास्त मजा घेऊ शकतो. आज रात्री मी तुला अजून सरप्राईज देणार आहे. फक्त अंगावर चादर घ्यायला विसरू नकोस.”

असे म्हणत नेहाताई गुढपणे हसली आणि आतल्या खोलीत निघून गेली. नंतर रात्री आम्ही झोपेपर्यंत मी अंदाज करत होतो की तिचे सरप्राईज काय असावे बरे.

अनोखे सरप्राईज

आमचे कुटुंब मुंबईतल्या चाळीत राहत आहे. या चाळीत आमचे दोन खोल्यांचे घर आहे. पुढची रूम आम्ही बैठक रूम व झोपण्याची रूम म्हणून वापरतो व मागच्या रूममध्ये आमचे स्वयंपाक घर व एका कोपऱ्यात संडास, बाथरूम आहे. तीन मजल्याच्या या चाळीत आमची रूम शेवटच्या मजल्यावर कोपऱ्यात आहे. वर...

अनोखे सरप्राईज भाग : २

आधी आधी मी नेहाताईच्या पायामध्ये पाय टाकून पडून राहत असे पण नंतर नंतर मी जास्तच धीट होत गेलो. आता मी हळुवारपणे तिचा गाऊन वर सरकवू लागलो. जर तिचे पाय सरळ असतील व गाऊन जास्त वर सरकत नसेल तर मी हळूच तिचा पाय वर करत असे. सावधपणे तिच्या हालचालीचा पूर्णपणे कानोसा घेत मी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ४

नेहमीसारखे रात्री सगळे झोपी गेले. तसे तर मी अंगावर चादर घेऊन झोपत नसे पण नेहाताईने सांगितले होते तेव्हा मी अंगावर चादर घेऊन झोपलो होतो. मध्यरा‍त्री नंतर नेहाताई हळूच माझ्या जवळ सरकली. मला आमंत्रण द्यायची गरजच नव्हती तेव्हा जसे ती माझ्या जवळ आली तसे मी माझा हात तिने...

अनोखे सरप्राईज भाग : ५

रात्री झोपताना नेहाताईने सांगितले त्याप्रमाणे बोलून मी उलटा झोपलो. मला खरे तर तसे उलटे झोपणे आवडले नव्हते कारण आता मला तिच्या छातीचे उभार दाबता येणार नव्हते. हो! पण या पोझीशनचा एक फायदा होता. मी उलटा झोपलो असल्यामुळे मला दिवाणावर घोरत पडलेले बाबा दिसत होते आणि...

अनोखे सरप्राईज भाग : ६

त्या नंतर नेहाताई आणि माझी ही रात्रीची मजा पुढचे एक दोन महिने चालू होती. तिचे मिस्टर जेव्हा जेव्हा बाहेर गावी जायचे तेव्हा तेव्हा ती नेहमीसारखी आमच्याकडे येऊन रहायची आणि मग आम्ही आमचे लैंगिक सुख उपभोगायचो. मा‍झ्या आई वडीलांना आमच्या या संबंधाबद्दल कधी कल्पना आली नाही...

अनोखे सरप्राईज भाग : ७

नेहाताईच्या ब्रेसीयरचा हूक उघडला! पण मला ब्राच्या घट्टपणाची कल्पना नव्हती त्यामुळे जसा हूक उघडला तसे तिच्या ब्राच्या दोन्ही बाजू पटकन उडाल्या आणि तिची छाती नग्न करत तिच्या बगलेत लोंबकाळू लागल्या. मी तिच्या नग्न छातीचे निरीक्षण करू लागलो. ताई किंचित जरी हलली तरी तिची...

अनोखे सरप्राईज भाग : ८

मला त्याचे आश्चर्य वाटले पण तिने आपले तोंड आ वासून होईल तितके उघडले होते तेव्हा मी पटकन माझा लंड वर उचलून मा‍झ्या गोट्या तिच्या तोंडात सारल्या. तिने गपकन त्या ओठात पकडल्या व आतून आपल्या जि‍भेने ती मा‍झ्या गोट्यांची कातडी चघळू लागली. ती मा‍झ्या गोट्या चोखत होती, चघळत...

अनोखे सरप्राईज भाग : ९

"हो रे मा‍झ्या राजा! तू मला विचारले की मी नाही म्हणत असे पण गेले कित्येक दिवस मलापण तसे वाटू लागले होते. मला कळत होते की आता तुला जास्त तरसवत ठेवण्यात काही अर्थ नव्हता कारण तुला तरसवताना मीही तरसत होते. “आपल्याला बऱ्याच वेळा अशी संधी मिळत होती की जेव्हा आपण झटपट करू...

अनोखे सरप्राईज भाग : १०

मी थरथरत्या हाताने नेहाताईच्या पाठीवरील ब्रेसीयरचा हूक उघडला. मला वाटले ब्रेसीयरचा हूक उघडल्यावर तिची ब्रेसीयर खाली घसरेल पण ती घसरली नाही. ती पुन्हा माझ्याकडे वळली तेव्हा मला कळले की ब्रेसीयर का घसरली नाही ते. तिने हातांनी ब्रेसीयर तिच्या छातीवर धरली होती. अगदी...

अनोखे सरप्राईज भाग : ११

"ताई माझा विश्वासच बसत नाही की आता मी तुला झवणार आहे. कल्पना तर खूपदा केली पण प्रत्यक्षात मा‍झ्या बहि‍णीला मला झवायला मिळेल असे कधी वाटले नव्हते. मी स्वप्नात तर नाही ना ताई?" "नाही रे, तू स्वप्नात नाहीस तर प्रत्यक्षात आपल्या बहि‍णीला झवत आहेस. आणि तुझ्या या बहि‍णीला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!