तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ३

असेच ४/५ महिने निघून गेले आणि सोनाली व माझे डिव्हिडी पहायचे रुटीन चालू होते. एके दिवशी सोनालीने मला सांगीतले की संदीपने एक खुपच इंटरेस्टींग डिव्हिडी आणली आहे. त्यात काय आहे हे जेव्हा मी तिला विचारले तेव्हा तिने थोडक्यात मला त्यात काय आहे ते सांगीतले.
ते ऐकून मी खुप एक्साईट झाले आणि माझी योनि पाझरायला लागली. संध्याकाळी सोनालीबरोबर तिच्या घरी जाऊन ती डिव्हिडी पहायचे आमचे ठरले. ऑफिसमध्ये काम करता करता मा‍झ्या डोक्यात त्या डिव्हिडीचाच विचार होता. कधी एकदा ती डिव्हिडी पहाते असे मला झाले होते.
लंच टाईमला मी सोनालीला म्हणाले की मला ती डिव्हिडी बघायची खुप घाई झाली आहे तेव्हा संध्याकाळी आपण तास दोन तास लवकर ऑफीसमधुन निघू आणि तिच्या घरी जाऊया.
माझा उतावळेपणा पाहून तिला हसूं आले. पण ती मला म्हणाली की तिच्याकडे भरपूर काम आहे तेव्हा तिला संध्याकाळी लवकर निघता येणार नव्हते. इन फॅक्ट ती म्हणाली की उलट तिला आज संध्याकाळी ऑफीसमध्ये ऊशीरच होईल तेव्हा डिव्हिडी बघायचा प्रोग्राम आपण उद्या ठेवूया.
उद्यापर्यंत थांबण्याची माझी तयारी नव्हती तेव्हा मी तिला कसेही करून आजच प्रोग्राम करुया अशी गळ घातली. शेवटी ती मला म्हणाली की ती डिव्हिडी बघायची जर मला इतकी जास्त उत्सुकता आहे तर मी एकटीनेच तिच्या घरी जाऊन ती डिव्हिडी बघावी.
ती म्हणाली मी तुला घराची चावी देते आणि तू जाऊन आरामात डिव्हिडी बघून आनंद घे. आधी मी त्याला तयार झाले नाही व तिला म्हटले राहु दे आपण दोघी उद्याच एकत्र बघुया. पण ती डिव्हिडी पहायची उत्सुकता मला स्वस्थ बसु देत नव्हती.
शेवटी मी परत तिच्याकडे गेले आणि तिला म्हटले की मला ती डिव्हिडी आजच बघायची आहे तेव्हा मी एकटी तिच्या घरी जायला तयार आहे. तिने हसून मला तिच्या घराची चावी दिली आणि म्हणाली की संध्याकाळी घरी जा आणि मजा कर. तिने डिव्हिडी कोठे ठेवली आहे ते मला सांगीतले.
सोनालीच्या घराची चावी घेऊन मी मा‍झ्या जागेवर आले पण मला संध्याकाळपर्यंत थांबण्याचा धीर धरवेना. माझ्याकडे जास्त काही काम नव्हते तेव्हा मी चार वाजताच ऑफिसमधुन निघायचे ठरवले.
सोनालीला न सांगताच मी ऑफिसमधुन निघाले आणि तिच्या घरी आले. दरवाजा उघडुन मी आत शिरले आणि दरवाजा लावून मी लॉक केला. चावी बाजूच्या कपाटावर ठेवून मी आत हॉलमध्ये गेले. हॉलमधील एसी लावून मी आधी खिडक्यांचे सगळे परदे नीट लावून घेतले.
मग मी असेच सोनालीच्या पूर्ण घरात एक फेरी मारली. तिच्या बेडरुममध्ये नजर टाकताना त्यांच्या बेडकडे पाहून मा‍झ्या मनात विचार आला की ह्याच बेडवर सोनाली आणि संदीप प्रणयाचा धुंद आनंद लुटत असतात.
टॉयलेटमध्ये जाऊन मी फ्रेश झाले आणि शेवटी हॉलमध्ये परत आले. टिव्ही आणि डिव्हिडी प्लेअर ऑन करून मी सोनालीने जेथे डिव्हिडी ठेवली होती तेथुन ती काढून प्लेअरमध्ये टाकली. मग मी येऊन सोफ्यावर रिलॅक्स होऊन बसले आणि डिव्हिडी प्ले केली.
असे ब्लू-फिल्म मी पहिल्यांदाच एकटी बघत होते आणि मनात एक अनामिक हुरहूर लागलेली होती. उत्तेजनेने माझी छाती धडधडत होती व अंग कंप पावत होते. स्क्रिनवर सेक्सी सीन चालू झाला आणि मी मन लावून तो सीन पहायला लागले.
नॉर्मली सोनाली असेल तेव्हा डिव्हिडीचा आवाज कमीच असायचा पण आज मी एकटी असल्याने आवाज थोडा जास्त ठेवला होता. त्यामुळे डिव्हिडीमधील सेक्सी सीनचे मादक हुंकार आणि चित्कार थोडे जास्तच लाऊडली ऐकायला येत होते.
त्याचा इफेक्ट माझ्यावर होऊ लागला आणि मी कामोत्तेजीत व्हायला लागले. नकळत माझे दोन्ही हात मा‍झ्या अंगावर फिरायला लागले आणि मी मा‍झ्या छातीचे उभार व योनिचा भाग कुरवळायला लागले.
मी एकटीच असल्याने मला एकदम फ्री वाटत होते आणि मा‍झ्या हालचाली आणि हुंकार जरा जास्तच मोकळ्या होत होत्या. कधी आणि कसे कोणास ठाऊक मी एक एक करून माझे कपडे काढायला सुरुवात केली.
आधी मी मा‍झ्या टॉप शर्ट काढला आणि मग माझा स्कर्ट काढला. निव्वळ ब्रा आणि पॅन्टीवर मी सोफ्यावर पहुडले आणि मा‍झ्या अंगावर हात फिरवत आवडीने डिव्हिडी बघू लागले.
ब्रा वरुन मा‍झ्या छातीचे उभार दाबताना मा‍झ्या अंगाची लाहीलाही होत होती. माझे निप्पल बाहेर काढून त्यांना पिळवटुन टाकावे असे मला वाटत होते तेव्हा मी ब्रा खाली करून माझे गोळे मोकळे केले आणि निप्पल चुरू लागले. ब्रा चा मला अडसर वाटत होता तेव्हा मी ब्रा काढून टाकली आणि माझे नग्न उभार कुरवाळत दाबू लागले.
खाली मा‍झ्या योनितून कामसलील पाझरुन माझी पॅन्टी चिंब ओली झाली होती. आता ते एकमेव वस्त्रे तरी अंगावर कशाला ठेवावे असा विचार करून मी माझी पॅन्टीही काढून टाकली.
आता मी पूर्ण नग्न होऊन सोनालीच्या घरात तिच्या सोफ्यावर पडून ब्लू-फिल्ममधील मादक सेक्सी सीन पहात माझे सेक्सी अंग कुरवाळत पडले होते.
मला खुप वेगळे वाटत होते. असे एकटे मा‍झ्या मैत्रिणीच्या घरात नग्न पडून ब्लू-फिल्म पहात मी कामोत्तेजनेचे वेगळेच सुख अनुभवत होते. पूर्ण जगाचा मला विसर पडला होता आणि मी माझ्याच धुंदीत होते.
मा‍झ्या एका हाताची बोटे मा‍झ्या छातीच्या उभारावर फिरत होती आणि मा‍झ्या ताठ झालेल्या निप्पलवर ती थिरकत होती. माझा निप्पल प्रचंड ताठरला होता आणि मी निर्दयीपणे त्याला दाबत होते, चुरत होते, पिळत होते.
माझा निप्पल धरुन मी ओढत होते आणि सोडून दिल्यावर मा‍झ्या छातीत एक गोड संवेदना उमटत होती. माझे गोळे आणि निप्पल किती दाबु व किती त्यांना कुस्करू असे मला झाले होते.
माझा दुसरा हात मा‍झ्या जांघेमध्ये मग्न होता. मा‍झ्या ओलीचिंब झालेल्या योनिच्या चीरेवर माझी नाजुक बोटे फिरत होती. जेव्हा जेव्हा माझा मदनमणी घासला जात होता तेव्हा तेव्हा उत्तेजनेची एक लहेर मा‍झ्या अंगात सळसळुन जात होती.
माझी तर्जनी मी मा‍झ्या दाण्यावर हळुवारपणे फिरवत त्याला छेडत होते आणि त्याने मा‍झ्या अंगाला एक झटका बसत होती. माझे मधले बोट मा‍झ्या चीरेत शिरुन योनिच्या आतल्या भागाला मसाज करत होते आणि ऑलरेडी पाझरत असलेली योनि अजूनच गळत होती. योनित कामवासनेचा लाव्हा फुटला होता आणि प्रचंड गरमी मला आत जाणवत होती. तसे तर मा‍झ्या पूर्ण शरीरात आग लागली होती आणि मी गरम झालेले होते.
अचानक मा‍झ्या चेहर्‍यावर एक कपडा आला आणि त्या कपड्याने माझे डोळे झाकले गेले. भीतीची एक लहेर मा‍झ्या शरीरातुन खालून वर गेली आणि मी उठायला गेले. मा‍झ्या डोळ्यावरील तो कपडा मा‍झ्या डोक्या मागे बांधला जात होता. ‘कोण आहे’ असे ओरडत मी डोळ्यावर बांधलेला कपडा काढायला गेले पण माझे हात वरचेवर पकडले गेले.
क्षणभर मला वाटले की सोनाली आली असेल आणि मला ह्या अवस्थेत पाहून ती माझ्याशी गंमत करत असेल. त्या विचाराने मी थोडी रिलॅक्स झाले आणि विचारले, “सोनाली, तू आली आहे का? हे काय करतेय?”
पण तिने मला उत्तर दिले नाही. माझे हात तिने पकडलेले होते तेव्हा मा‍झ्या डोळ्यावरील कपडा काढून मला बघता पण येत नव्हते. मनात मी म्हटले की ‘ठिक आहे, ती गंमत करतेय तर आपण पण तिला साथ देऊया’.
तेव्हा मी काही विरोध केला नाही आणि तशीच बसून राहिले. मनात म्हटले पाहुया तरी ती पुढे काय करतेय ते. माझे हात धरलेल्या अवस्थेत मा‍झ्या मागून सोनाली सोफ्याच्या पुढे आली आणि तिने मला उभे केले.
मग ती सोफ्यावर बसली आणि तिने मला तिच्या मांडीवर बसवले. अचानक मला कसलीतरी जाणीव झाली आणि मा‍झ्या हृदयाची धडधड जणू थांबली! भीतीची एक लहेर पुन्हा एकदा मा‍झ्या अंगातुन गेली आणि मा‍झ्या अंगाचा थरकाप उडाला.
मी ज्या मांडीवर बसले होते ते अंग सोनालीच्या अंगासारखे नाजुक भासत नव्हते आणि किंचित केसाळ वाटत होते. मुख्य म्हणजे मा‍झ्या नितंबाच्या फटीत मला पुरुषाचे लिंग खुपत असल्याची जाणीव झाली.
‘हि सोनाली नाही. ही सोनाली नाहीये. हा पुरुष आहे. हा पुरुष आहे. कोण आहे? कोण असेल. कोण आहे हा??’ अश्या विचाराने मनात काहुर उठले आणि मी उसळी मारून उठायला लागले.
मी किंचाळत विचारले, “कोण आहे? सोड मला.”
“रिलॅक्स, मनीषा. मी संदीप आहे!” असा आवाज मा‍झ्या कानाजवळ आला.
‘ओह, हा संदीप आहे! पण हा इथे कसा? कधी आला? माझे डोळे त्याने का बांधले आहेत? आणि हा नग्न का आहे? त्याला माझ्याशी काही करायचे आहे का? ओह नो. ओह नोऽऽऽ’
पुन्हा एक भीतीची लहेर मा‍झ्या अंगातुन उठली आणि मला दरदरून घाम फुटायला लागला. मला जाणवले की संदीपने मला आपल्या मिठीत घट्ट आवळुन घेतले आणि त्याचे ओठ मा‍झ्या उघड्या खांद्यावर आणि मानेवर फिरायला लागले.
त्याने मला आपल्या जांघेवर दाबून धरले तसे मला जाणवले की त्याच्या कडक लिंगावर माझी नग्न योनि दाबली गेली होती. मला रहावले नाही आणि मी जोरात ओरडले,
“सोड मला, संदीप.”
मी जोर लावला आणि त्याच्या मिठीतून सुटले. उठून मी चार पाऊले पुढे पळाले आणि डोळ्यावर बांधलेला कपडा मी काढून टाकला. मग वळून मी भेदरलेल्या अवस्थेत सोफ्याकडे पाहीले.
सोनालीचा नवरा, संदीप आरामात सोफ्यावर बसला होता. तो पूर्ण नागडा होता आणि निर्लज्जपणे हसत माझ्याकडे बघत आपला कडक लंड हातात घेऊन कुरवाळत होता. त्याची मा‍झ्या नग्न अंगावर रेंगाळणारी नजर पाहून मला प्रचंड शरम वाटली.
अनाहूतपणे माझे दोन्ही हात हलले आणि भांबावत मी एक हात मा‍झ्या योनिवर नेला व दुसरा हात मा‍झ्या उभारांवर आडवा धरुन माझी लाज झाकण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला.
“तू इथे काय करतोय, संदीप?” मी आवेशाने त्याला विचारले.
“अरे व्वा. मा‍झ्या घरात मलाच विचारतेय तू इथे काय करतोय?” संदीप हसत म्हणाला.
“नाही. म्हणजे. तू कधी आलास? म्हणजे इतक्या लवकर. घरी.” ओशाळत मी विचारले.
“वेल. माझी एक मिटींग कॅन्सल झाली आणि दुसरे काही काम नव्हते. तेव्हा मी विचार केला की लवकर घरी जावे आणि आराम करावा,” संदीप शांतपणे म्हणाला आणि मग पुढे चावटपणे हसत बोलला, “घरी आल्यावर कळले की माझा लवकर घरी यायचा निर्णय एकदम बेस्ट होता. मला जे काही बघायला मिळाले ते क्वचित कधी बघायला मिळाले असते.”
त्याने मुद्दामहुन मा‍झ्या नग्न अंगावर वरुन-खाली एक दोनदा नजर फिरवली. पुन्हा मला प्रचंड शरम वाटली आणि मेल्याहुन मेल्यासारखे झाले! निव्वळ मा‍झ्या दोन हातांनी मी काहीच झाकून ठेवू शकत नव्हते ह्याची मला जाणीव झाली.

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १४

मी हळूच संदीपला म्हटले की ‘नितेशचा फोन आहे’ आणि इशाऱ्यानेच त्याला म्हटले की आवाज करू नको. मग मोबाईल घेऊन मी ग्रीन बटण दाबले आणि हसून नितेशशी बोलायला लागले.“हाय मणु.”“हाय नितु.”“काय ग. किती ऊशीर फोन घ्यायला? काय झोपली होतीस का?” नितेशने पलीकडून विचारले.“हो रे. जाम झोप...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १३

दोन मिनिटांनी संदीप परत आला आणि त्याच्या हातात एक बाऊल होता. लगबगीने तो परत बेडजवळ आला आणि वर चढत मा‍झ्या मागे पहिल्यासारखा बसला. माझे नितंब वर करत त्याने पुन्हा मला पहिल्यासारखी पोजीशन घ्यायला लावली.मग त्याने मला तसेच स्थिर रहायला लावले आणि बाऊलमधुन काहीतरी घेतले आणि...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १२

माझे मलाच आश्चर्य वाटले की कसे काय मी ते म्हटले? त्याने संदीपला स्पष्ट झाले की मला ते थांबवावे असे वाटत नव्हते आणि ते चालू राहवे असे मला मनापासून वाटत होते.त्याची प्रचिती संदीपला अजून स्पष्ट मिळाली जेव्हा नकळत मी कंबर हलवली आणि त्याचे किंचित बाहेर काढलेले बोट मी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ११

मी इतकी गरम झाले होते की मा‍झ्या योनितून माझी गरमी त्याच्या लिंगामध्ये परावर्तित होत होती. नक्कीच त्याला माझी योनि एकदम गरम भासत असावी कारण तिचा दाह जाणवून तो उसासे भरत होता. एक दिर्घ श्वास घेत त्याने आपले अर्धे लिंग मा‍झ्या योनितून बाहेर काढले आणि गपकन पुन्हा आत...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : १०

नुकतीच मी झडून शांत झाले होते पण संदीपच्या तोंडातून मा‍झ्या योनिरसाची चव घेणे मला पुन्हा चेतवायला लागले आणि माझी उत्तेजना पुन्हा वाढायला लागली. संदीप मागे झाला आणी गुढग्यावर उभा राहत मला म्हणाला,“आता माझा बेल्ट, पॅन्ट खोल आणि माझा लंड बाहेर काढ.”मी आज्ञाधारक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ९

कदाचित त्याला एकदम माझ्यावर झडप घालायची नव्हती आणि मला अजून थोडा वेळ द्यायचा होता म्हणून तो शांतपणे चहा पित होता. तो कशाला आला होता हे त्याला माहीत होते आणि मलाही माहीत होते. पण तरीही तो घाई करत नव्हता की मी काही उतावळेपणा दाखवत नव्हते.मनातून आम्ही दोघेही कामोत्सुक...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ८

प्रॉब्लेम काय होता तो मला माहित होता पण त्यावरील इलाज करायला मी तयार नव्हते. पण शेवटी प्रत्येक गोष्टीची एक हद्द असते. मी कितीही मा‍झ्या मनाला आवर घालायचा प्रयत्न केला, मा‍झ्या मनातील सुप्त इच्छेला दाबून टाकायचा प्रयत्न केला तरी मी ते थोपवू शकले नाही.एके दिवशी मला माझी...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ७

अचानक संदीपच्या विचाराने माझी तंद्री भंग झाली आणि मी ताडकन उठून बसले. मी बेडरुमच्या दिशेने पहात पुन्हा विचार करु लागले.‘संदीप आत काय करत असावा? बहुतेक बेडवर पडून वाट बघत असावा की कधी सोनाली दरवाजा वाजवतेय. त्याला माहीत पडले असेल का की बाहेर सोनाली नव्हती तर पेपरवाला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ६

मन म्हणत होते की तसेच सरळ उभे राहवे पण त्याच्या विरुद्ध हालचाल मा‍झ्या अंगाची होत होती आणि मी पाय फाकवत होते. त्याला हवे तितके पाय फाकवुन मी उभी राहिल्यावर संदीपने मा‍झ्या योनिच्या चीरेत आपले बोट घुसवले. मा‍झ्या योनिचे भोक शोधुन त्याने त्यात आपले बोट घालून हलवायला...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ५

मा‍झ्या मनात असे विचारांचे काहूर माजले होते आणि तिकडे संदीप खाली मा‍झ्या पोटावर हळुवारपणे आपली बोटे फिरवत होता. मा‍झ्या खोलगट बेंबीमध्ये अनेकदा त्याचे बोट घसरत होते आणि तो बोटाने त्याची खोली मापत होता.मा‍झ्या मानेवर आपले ओठ ठेवून तो मला किस करु लागला आणि ओठांमध्ये...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : ४

खाली इकडे तिकडे पडलेल्या मा‍झ्या कपड्यांवर माझी नजर गेली तसे मी ते गोळा करायला खाली वाकले. पण संदीप झटकन आपल्या जागेवरुन उठला आणि त्याने पटकन मला पकडले. मी त्याच्या पकडीतुन सुटण्याचा प्रयत्न केला पण त्याच्या घट्ट पकडीतुन मी सुटू शकले नाही.“मला का पकडलेस? सोड मला,...

तू घरी नसतेस तेव्हा भाग : २

सोनालीने ती डिव्हिडी लावली आणि ती मा‍झ्या जवळ येऊन सोफ्यावर बसली. माझी नजर टिव्ही स्क्रिनवर खिळली आणि मी मागे बॅकरेस्टला रेलुन रिलॅक्स झाले. डिव्हिडी चालू झाली आणि पहिला सीन स्क्रिनवर आला.एक स्त्री टिव्ही स्क्रिनवर ब्लू-फिल्म पहात स्वत:ची कामतृप्ती स्वत: करून घेत...

तू घरी नसतेस तेव्हा

माझे नाव मनीषा आणि मी ३२ वयाची जॉब करणारी एक गृहिणी आहे. माझा स्वभाव खेळकर होता. मी घरात बसणारी, लाजरी बुजरी गृहणी नव्हते तर थोडी बिनधास्त अशी, बाहेर फिरणारी किंचित डॅशिंग अशी होते.मला माणसे आवडतात आणि नवनवीन लोकांबरोबर ओळख करून घ्यायला, त्यांच्याशी मिळून मिसळुन...

error: नका ना दाजी असं छळू!!