अतिथी इन हाउस

आज सकाळपासूनच माझा मुड खराब होता, वारंवार मा‍झ्या डोळ्यांसमोर तो प्रसंग तरळत होता. किती प्रयत्न करून देखील मा‍झ्या मनातून, स्मृतीतून तो प्रसंग जात नव्हता. माझ्याबरोबर असे काही घडेल मला स्वप्नात देखील वाटले नव्हते. कसे काय मी त्या सगळ्यात पडले? छी!! विचार करूनच मला माझी स्वत:ची घृणा वाटू लागली.

ती घटना आठवताच मला असे वाटत होते की तो अजूनही मा‍झ्या समोरच उभा आहे. मी मा‍झ्या मनातून सगळे विचार काढून टाकले आणि घरातले काम करू लागली. पण त्या सगळ्या गोष्टी मा‍झ्या मनात इतक्या खोलवर रूजल्या होत्या की त्यातून बाहेर निघताच येत नव्हते. मी काम आवरले आणि अंघोळ करायला बाथरूममध्ये गेली.

अजय ऑफिसला गेलेला होता. मी अंघोळ उरकून शरीरावर टॉवेल लपेटून बाथरूमच्या बाहेर आली तर मला अचानक वाटले की घरात कोणीतरी आहे. मला त्या भयाने घेरले. असे वाटत होते की तो कुठूनतरी मला पाहत आहे. मी पळतच बेडरूमकडे निघाली पण रस्त्यातच माझा टॉवेल निसटला. मी इतकी घाबरलेली होती की मी नग्नच मा‍झ्या बेडरूममध्ये गेली व कपडे घालू लागली.

ब्रा-पॅन्टी घातल्यानंतर मा‍झ्या डोक्यात विचार आला, असेच जाऊन त्याला चिडवते. तो असेल तर फक्त पाहील पण काहीच करू शकणार नाही. खूप मजा येईल. पण पुढच्याच क्षणाला मा‍झ्या डोक्यात दुसरा विचार आला आणि मी मा‍झ्या कपाळावर हात मारला आणि स्वत:शीच बोलले, “निशा, तो इथे नाही. काय फालतू विचार करत बसलीस, ते मा‍झ्या आयुष्यातील एक वाईट स्वप्न होते जे घडून गेले.”

तो गेल्याने तर मा‍झ्या मनाला काहीतरी सुख मिळाले. नाहीतर तो जवळपास असताना किंवा तो जवळ आहे असा नुसता भ्रम असताना सुध्दा मी वैतागून जात होते. पण माहीत नाही मला काय झाले. माझे पाय आपोआप त्या बेडरूमकडे निघाले जिथे तो काही दिवसापूर्वीपर्यंत राहत होता.

जेव्हापासून तो घरातून गेला आहे तेव्हापासून मी तो बेडरूम उघडून सुध्दा पाहिला नव्हता. त्या बेडरूमच्या जवळ जाताच एक वेगळ्या प्रकारची धकधक मनात जागू लागली. मी स्वत:वर कंट्रोल करत दरवाजा उघडून आत गेले. पूर्ण शरीरात एक वादळ उठले. मा‍झ्या डोळ्यासमोर पूर्ण रूम फिरू लागली, माझ्यावर जी काही परिस्थिती ह्या रूममध्ये ओढवली होती, ते सगळे डोळ्यांसमोर दिसू लागले.

माझे दोन्ही हात समोरच्या टेबलवर ठेवलेले होते व तो मागून मला धक्के मारत होता. प्रत्येक धक्क्याबरोबर मा‍झ्या तोंडातून निघणारा प्रत्येक हुंकार मा‍झ्या कानात स्पष्ट ऐकू येत होता. मा‍झ्या नितंबावर त्याच्या दोन्ही हाताची गच्च पकड आठवत होती. हे सगळे मा‍झ्या डोळ्यासमोरून एखाद्या चित्रपटासारखे सरकत होते. मोठ्या कष्टाने मी स्वत:ला सांभाळले व विचार केला, बरे आहे तो इथे नाही, नाहीतर मला असे ब्रा-पॅन्टीत पाहून त्याचा जीव गेला असता आणि खदखदून हसू लागले.

मी त्या बेडरूममधून बाहेर पडण्यासाठी मान फिरवू लागले तसे मला त्या बेडच्या उशीच्या खाली काहीतरी ठेवलेले दिसले. उत्सुकतेने मी उशी बाजूला केली तर त्याखाली एक डायरी ठेवलेली होती व डायरीवर एक सोन्याची साखळी ठेवलेली होती. ही तीच चैन होती जी त्याने मला गिफ्ट म्हणून दिली होती आणि मी घेण्यासाठी नकार दिला होता. ती डायरी व साखळी घेऊन मी मा‍झ्या बेडरूममध्ये आली.

बेडरूममध्ये येऊन मी बेडवर आडवी झाले. मा‍झ्या हातात ती डायरी व चैन अजूनही होती. काही वेळ मी ती डायरी व चैन ज्यावर ‘एन’ आद्याक्षराचे लॉकेट होते त्याला पाहिले व नंतर बाजूला ठेवून दिले. मा‍झ्या दुसऱ्या हातात अजूनही त्याची डायरी होती. आतमध्ये काय लिहीले असावे? माहीत नव्हते. ती त्याची पर्सनल डायरी होती.

मी बऱ्याच वेळा त्याला डायरीत लिहितांना पाहिलेले होते. त्याची पर्सनल डायरी वाचणे चांगले होईल का? पण घरातले सगळे काम आवरले होते, तसेही आज अजय ऑफिसमधून उशीरा येणार होता, टीव्हीवर सुध्दा काही खास प्रोग्राम नव्हता. मग डायरी वाचून थोडासा टाईमपास तरी होईल, असा विचार करून मी डायरी उघडून वाचायला सुरूवात केली.

डायरी उघडून मी जसे पहिले पान वाचायला सुरूवात केली तसे माझे बुबुळ बाहेर पडतील एवढे मोठे झाले. त्या डायरीत त्याने मा‍झ्याबद्दल लिहिलेले होते!

निशा फार सुंदर आहे. एवढी सुंदर स्त्री मी आजपर्यंत पाहिली नव्हती. पुन्हा एकदा सॉरी! स्त्री म्हणण्यासारखे तिच्यात काय आहे? ती एका मुलीसारखीच दिसते. देवाने खूप फुरसतमध्ये बनवले आहे. मी तर निशाचा चेहरा पाहताच तिच्यावर फिदा झालो. एवढा सुंदर चेहरा प्रत्येकाला मिळत नाही. तिच्या डोळ्यातील चंचलता, त्यांचा मटकण्याचा अंदाज. उफ्फ्फ्फ!!

तिचे ओठ तर बस! गुलाबी! गुलाबी!! जेव्हा गुलाबाच्या दोन्ही पाकळ्या हलतात त्यांना पाहून असे वाटते की त्यातून कामरस टपकत आहे. तिचे साधे बोलणे सुध्दा मला कामुक वाटत असेल म्हणून. भाग्यवान किती अजय आहे ज्याला असे रसाळ ओठ चाखायला भेटतात आणि मी सुध्दा भाग्यवान आहे कारण मला सुध्दा त्यांचा स्पर्श मिळाला आहे.

निशाचे दोन्ही स्तन! त्यांची तर गोष्टच वेगळी आहे! दोन्ही स्तन पहाडाच्या शिखराप्रमाणे टोकदार व उभे तिच्या छातीला चिपकवलेले आहेत. जेव्हा ती चालते तेव्हा दोन्ही स्तन कामुक अवस्थेत वर-खाली हालत असतात. हृदयाचे ठोके थांबतात त्यांचे असे मटकणे पाहून!

तिच्या दोन्ही स्तनांची गोलाई आणि आकार एकदम परफेक्ट आहे. देवाने दोन्ही स्तनांसाठी एकच साचा बनवला असावा, दोन्ही स्तन एकसमान आहेत. कारण मी त्यांना नग्न पाहिले आहे, त्यांना हाताळले आहे. जो पण त्यांना पाहत असेल त्याच्या हाताला तिच्या स्तनांना पकडण्यासाठी खाज सुटत असेल किंवा त्यांना तोंडात घेण्यासाठी पाणी येत असेल. जसे मा‍झ्या तोंडात आले होते.

इतकी शरीर वैशिष्ट्य असताना तिच्यात जर सर्वात जास्त काही खास असेल तर ते आहेत तिची गांड! निशाच्या गांडीबद्दल काय लिहू? तेच समजत नाही. एकदम कलिजा खलास होतो त्यांना पाहिल्यावर. एवढी जबरदस्त गांड मी आजपर्यंत पाहिली नव्हती. जेव्हा ती चालते तेव्हा तिच्या गांडीचे दोन्ही गोल टरबूज जबरदस्त वर-खाली होऊन हलतात, पण जेव्हा ती पायऱ्या उतरायची तेव्हा त्यांच्या वर-खाली होण्याबरोबर त्यात थोडेसे व्हायब्रेशन देखील होते.

दोन्ही गोलांचा फुगीरपणा तर तिच्या नितंबांना अजून जास्त आकर्षक, सेक्सी बनवत होता. त्यांना पाहून तर माझा लंड आपोआप झटके मारायचा. निशाच्या गांडीबद्दल नुसता विचार करून माझी व मा‍झ्या लंडाची अवस्था बिकट होती. लंड खाली बसायचे नावच घेत नाही. दर वेळी तिच्या नितंबांना कडक होऊन सलामी देतो. आणि तिच्या गांडीचा स्पर्श लंडाला झाल्याशिवाय कधीच मजा येत नाही.

मला पूर्ण माहीत आहे की तिची पुच्ची देखील जबरदस्त सेक्सी आहे. नाही सेक्सी नाही तर तिच्या इतर अवयवापेक्षा जास्त कातिल आहे. काय दिसते निशाची पुच्ची! पहिल्यांदा पाहिले तेव्हा थोडेसे झाटे होते आणि नंतर एकदम सपाट चिकनी! कशीही असो पण नक्कीच कमाल होती कारण त्यातील मालमसाला सुध्दा तेवढाच टेस्टी होता.

एकदाच निशाला झवायचे होते! आयुष्यात एकदा तरी तिला प्रत्येक आसनात चोदायचे होते! जेव्हा ती समोर आल्यावर मनात येते तसे झवायचे होते. कधी कधी विचार येतात की तिला कुत्री बनवून मागून झवू तर कधी त्याच आसनात तिची गांड मारू. कधी विचार येतो की तिचे दोन्ही चिकणे पाय खांद्यावर येऊन तिची पुच्ची झवावी. पण मला माहीत आहे की हे शक्य नाही. हे फक्त मा‍झ्या मनातील विचार होते पण ते सत्यात सुध्दा उतरले आहेत. कित्येक वेळा स्वत:ला चिमटा काढून सगळे निशाबरोबर केले आहे याची जाणीव करून घ्यावी लागते.

तिला झवताना जेवढी मजा आली तेवढी दुसर्‍या मुलींना झवताना कधीच आली नाही. ती ज्या प्रकारे आवाज काढते त्याला तोड नाही. तिला झवताना ती खालून कंबर उचलून झटके मारायची. कधी कधी तर मला झटके मारण्याची आवश्यकता सुध्दा भासत नव्हती. ती खालून इतकी जबरदस्त धक्के द्यायची की बस!!

पुढच्या पानावर वेगळ्याच स्त्रीचे नाव आणि तसेच वेगवेगळे लिहिलेले होते. डायरी वाचल्यानंतर मी कसे रिअॅक्ट करावे तेच समजत नव्हते. कारण हे सगळे लिहून ठेवण्यासारखे नव्हते. आल्यापासून त्याची नजर मा‍झ्या शरीरावर जाणवायची. माझ्याबद्दल एवढे घाणेरडे वाचून मी तर शरमेने लाल झाली.

अजयने आजपर्यंत मा‍झ्या समोर एवढ्या खालच्या पातळीचे शब्द तोंडातून बाहेर काढले नव्हते. पण तो माझ्याशी कायम ह्याच भाषेत बोलायचा पण त्याने ते जसेच्या तसे डायरीत उतरवले ह्यावर माझा अजूनही विश्वास बसत नव्हता. ती डायरी वाचल्यानंतर तो आल्यापासून तर तो जाईपर्यंतच्या सगळ्या घटना आठवू लागल्या.

अतिथी इन हाउस भाग : १५

दिवसामागून दिवस जात होते. डोक्यातून दिपकची आठवण जात नव्हती आणि तोही जवळपास अदृश्यच झाला होता. आमचा संभोग जो मध्ये तीन महीने थांबला होता तो परत जोमाने सुरू झाला होता. आज सकाळी उठताना रात्रीच्या संभोगाचा थकवा जाणवत होता. थोडेसे डोके सुध्दा जड वाटत होते. अजय सुध्दा...

अतिथी इन हाउस भाग : १४

दिपकचे लिंग गर्भाशयावर धडका मारत होते तर अजयचे थोडेसे छोटे असल्याने गर्भाशयावर धडका मारू शकत नव्हते. एवढ्या जबरदस्त चुदाईमध्ये सुध्दा मा‍झ्या डोक्यातून मा‍झ्या नवऱ्याचा विचार जात नव्हता. मनातल्या मनात देवाला प्रार्थना केली की अजयचे सुध्दा दिपकप्रमाणे मोठे व जाड हवे...

अतिथी इन हाउस भाग : १३

अचानक माझे एक बोट मी मा‍झ्या योनित टाकले आणि कंबरेची हालचाल, दिपकचे बोट आणि माझे बोट यांचा ताळमेळ बसवत वासनामय वातावरण निर्माण झाले. काही क्षणातच मी माझी कंबर दिपकच्या बोटावर दाबून धरली आणि माझे बोट योनित खोलवर टाकले, तसे तोंडातून एक दीर्घ "आह…" निघाले आणि मा‍झ्या...

अतिथी इन हाउस भाग : १२

त्याने दुसर्‍या हाताने माझा दुसरा स्तन पकडला व त्यावर हात फिरवू लागला. तो मिनिटभर नुसता दोन्ही स्तनांवर हात फिरवायचा आणि अचानक फक्त निप्पलला पकडून दाबायचा. पण प्रत्येक वेळी त्याचे निप्पलला दाबणे मागच्या वेळेपेक्षा तीव्र होते. निप्पलवर दाब पडताच मा‍झ्या तोंडातून...

अतिथी इन हाउस भाग : ११

कपडे घातल्यानंतर मी घाबरलेल्या आवाजात बोलली, "तू इथे काय करतोस?" "वहिनी, तुमच्यामुळे झोप येत नव्हती. आणि इथे तुम्ही बोटे घालून घेत आहात? तुम्ही बोटांना कशाला बिनाकामाचे त्रास देतात? बोटांनी कधी पुच्चीची तहान भागली आहे का? पुच्चीची तहान तर फक्त लंडच भागवू शकतो. आणि मला...

अतिथी इन हाउस भाग : १०

तो मा‍झ्या पाठीवर बसून होता. मी त्याच्या मिठीपासून वाचण्यासाठी खूप धडपड करत होते. पण त्याचे वजन मा‍झ्या कंबरेवर असल्याने मला हलता येत नव्हते. काही वेळ असेच धडपड केल्यानंतर मी थकले आणि शांत झाले. तसे तो बाजूला झाला आणि माझे नितंब घोसळू लागला. त्याचे घोसळणे तनाला आवडत...

अतिथी इन हाउस भाग : ९

हे देवा!! किती निगरगट्ट मुलगा आहे! माझे तोंड उघडेच्या उघडेच राहिले. बस माझ्याकडे आता बोलण्यासारखे काहीच नव्हते. मी त्याच्या चेहऱ्यावरून माझे डोळे बाजूला केले आणि मा‍झ्या बेडरूममध्ये निघून आली. आजपर्यंत मी स्वत:ला इतके लाचार कधीच जाणवले नव्हते जेवढे त्या वेळेस वाटत...

अतिथी इन हाउस भाग : ८

आज पहिल्यांदा पूर्ण नग्न आरशासमोर उभी राहून मला मा‍झ्या सौंदर्याची जाणीव झाली. माझे स्वत:चे रूप पाहून मा‍झ्या तोंडातून सुस्कारा बाहेर पडला आणि आज प्रथमच मला कळले की लोक मला असे टकामका का पहातात? आणि मा‍झ्या मनात असेही आले की दिपकचे माझ्याकडे पाहून असे वागणे काही...

अतिथी इन हाउस भाग : ७

रूपाने खसाखसा त्याच्या लिंगावर तोंड चालवले. काही वेळ तिने दिपकचे लिंग चोखल्यानंतर बाहेर काढले. दिपकचे लिंग पूर्णपणे लाळेने बरबटलेले होते. लाळेची एक तार अजूनही तिच्या ओठापासून ते लिंगाच्या अग्रभागापर्यंत लटकत होती. रूपाच्या लक्षात आल्यावर तिने परत तिचे ओठ उघडत जीभ...

अतिथी इन हाउस भाग : ६

हे देवा!! हे काय चालले आहे मा‍झ्या घरात? हा गावंढळ मुलगा माझ्याबद्दल सगळं विचारतोय आणि ही हरामखोर रूपा सुध्दा माझ्याबद्दल सगळे सांगत सुटलीय. त्या दोघांचे बोलणे ऐकून तर माझे रक्त खवळत होते. एक काम करते, अजयला दाखवण्यासाठी मोबाईलवर शुटींग करते आणि त्याला सांगते बघ हा...

अतिथी इन हाउस भाग : ५

"तू? तू इथे काय करतोस?" मी लगेच बेडवरून उठले व माझे कपडे व्यवस्थित केले. "वहिनी, भूक लागली आहे." त्याचा हात वारंवार त्याच्या लिंगावर फिरत होता. मा‍झ्या मनात आले की एक लाथ त्याच्या सेटवर मारावी, पण असे करू शकले नाही. "ठीक आहे, तू बाहेर चल मी आलेच." थोड्या वेळातच मी...

अतिथी इन हाउस भाग : ४

खूप दिवसांनी अजय असे काही करत होता. पण अचानक मा‍झ्या मनात त्या गावंढळचा विचार आला. "सोडा नां, असे काय करताय तुम्ही?" मी मा‍झ्या मादक आवाजात बोलले. "कोणी मूर्खच असेल, जो एवढ्या सुंदर आणि सेक्सी बायकोला असेच सोडेल." अजयने मा‍झ्या उजव्या स्तनाबरोबर मा‍झ्या डाव्या स्तनाला...

अतिथी इन हाउस भाग : ३

बऱ्याच दिवसानंतर स्वारी मुडमध्ये दिसत होती. मी सुध्दा त्याला समरस होऊन साथ देत होते. त्याचा एक हात कधीच मा‍झ्या गाऊनचे दोन बटण काढून मा‍झ्या स्तनावर पोहचला होता. तो आलटून पालटून माझे स्तन दाबत होता आणि वर जोरजोराने माझे ओठ चोखत होता. त्याच्या दुसऱ्या हाताने माझा गाऊन...

अतिथी इन हाउस भाग : २

एक आठवड्यापूर्वीची घटना आहे, त्या दिवशी रविवार होता. अजयला सुट्टी होती. आम्ही दोघे आरामात बिछान्यात एकमेकांच्या मिठीत पडलेलो होतो. तेव्हा दरवाज्याची बेल वाजली. मी विचारात पडली की एवढ्या सकाळी सकाळी कोण आले असेल? अजय एकदम रोमॅन्टीक मुडमध्ये होता, माझ्याशी एकदम...

error: नका ना दाजी असं छळू!!