अतिथी इन हाउस भाग : ६

हे देवा!! हे काय चालले आहे मा‍झ्या घरात? हा गावंढळ मुलगा माझ्याबद्दल सगळं विचारतोय आणि ही हरामखोर रूपा सुध्दा माझ्याबद्दल सगळे सांगत सुटलीय. त्या दोघांचे बोलणे ऐकून तर माझे रक्त खवळत होते.

एक काम करते, अजयला दाखवण्यासाठी मोबाईलवर शुटींग करते आणि त्याला सांगते बघ हा तुझा गावचा मुलगा आपल्याबद्दल किती घाण घाण बोलतो? आणि कामवाली बरोबर कसले घाण कृत्य करतो? पण कशाला तो येण्याची वाट पहावी. लगेच त्यांची क्लिप अजयला एम.एम.एस. करून टाकते. तेव्हा ह्याला कळेल. पण पहिली जागा शोधावी लागेल जिथून हे दोघे मला दिसू शकतील.

असेच ऐकून मी इकडे तिकडे आतमध्ये पाहण्यासाठी जागा शोधू लागले. शोधता शोधता मी खिडकीच्या जवळ पोहचले. जी नशीबाने उघडी होती. मी खिडकी हळूच ढकलली आणि आत नजर टाकली तर माझे डोळ्यांनी फाकण्याची कमाल मर्यादा गाठली.

रूपा बेडवर एकदम नग्न पडलेली होती. तो गावंढळ दिपक रूपाच्या वर झोपलेला होता. त्यांच्या तोंडात रूपाचा एक स्तन होता आणि एका हाताने तिचा दुसरा स्तन दाबत होता. त्याचा दुसरा हात रूपाच्या योनिवर होता व त्या हाताची बोटे योनी खाचेत फिरत होती.

रूपा ३०-३२ वर्षाची होती. तिची उंची चांगली साडे पाच फुटाच्या आसपास होती. तिचा रंग सावळा होता, जवळजवळ काळाच. आज पहिल्यांदा मी एखाद्या स्त्रीला नग्न पाहिले होते. काही वेळ तर माझे डोळे रूपाच्या शरीरावरच अटकले होते.

तिचे दोन्ही स्तन जवळजवळ माझ्यासारखेच मोठे होते. ज्याच्या बरोबर तो गावंढळ दिपक खेळत होता. दिपकच्या हालचालीमुळे रूपाचे स्तनाचे निप्पल एकदम कडक व पेन्सीलच्या टोकासारखे ताठ झालेले होते. निप्पलचा रंग एकदम काळा होता पण त्यांची उंची जवळपास १ सेंमीच्या आसपास होती.

“मला नाही माहीत की मालकीण साहेबांचा लंड गांडीत घेत असेल की नाही.” रूपाने दिपकच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले.

हा मुलगा एकदम वेडा आहे. अॅनल सेक्स ही काय करायची गोष्ट आहे का? मी मनातल्या मनात त्याच्या अकलेवर हसले. त्यांना असे पाहून व त्यांच्या घाणेरड्या पण चावट बोलणे ऐकून माझी अवस्था पूर्ण वाईट झाली होती. मा‍झ्या योनिला कधी पाणी सुटले ते सुध्दा समजले नाही. मा‍झ्या योनितून सुटणारे पाणी हळूहळू मा‍झ्या मांड्या ओल्या करू लागले.

“आह… साहेब.. जरा हळू दाबा की… तोडून टाकायचा विचार करताय का? आरामात दाबा नां… नाही तर मालकिण कधीही जाग्या होऊ शकतात…”

“अग वहिनी आरामात झोपलेली असेल… झोपू दे तिला… तिच्या चक्करमध्ये आपली मजा कशाला खराब करते? आणि माझे नाव दिपक आहे… ते साहेब साहेब बोलणे सोड आता… फक्त दिपक म्हण किंवा दिपूच म्हण.. साहेब म्हणू नको…”

दिपकने रूपाचे स्तन सोडले व खाली सरकू लागला आणि तिच्या दोन्ही पायाच्या मध्ये येऊन बसला. तो तिच्या शरीराला चिटकून खाली सरकला होता त्यामुळे त्याचे लिंग मला दिसले नव्हते. त्याचे तोंड खिडकीकडे होते. त्यामुळे मला सांभाळून पहावे लागत होते. त्यांना पाहताना मी त्याला दिसणार नाही याची काळजी सुध्दा घेत होते. पण मला त्याचे लिंग पाहण्याची खूप इच्छा होती. कारण मगाशी रूपा बोलली होती की साहेब तुमचा लंड खूप मोठा आहे. त्यामुळे मला पहायचे होते की त्याचा लंड किती मोठा आहे.

पुढच्याच क्षणाला मला करंट लागला की मी सुध्दा लिंगाला मनातच का होईना ‘लंड’ म्हणून उच्चारले. नक्कीच रूपाच्या बोलण्याने मा‍झ्या डोक्यात लंड शब्द घुसला होता. पण त्यांच्या तोंडातून ‘लंड-पुच्ची’ असे शब्द ऐकून मला मजा येत होती.

दिपकने रूपाचे दोन्ही पाय हवेत उचलून गुडघे दुमडले व तिच्या योनिला बघू लागला. थोड्या वेळ पाहिल्यानंतर दिपकने रूपाच्या योनिवर हात फिरवणे चालू केले. रूपा स्वत:च्या योनिवर दिपकचा हात फिरताना जाणवून जोरजोराने सुस्कारे तोंडातून सोडू लागली.

“श्श्श… स्स्स … आह… आह… ह…. ह… ह… उम्म्म्म्म… म्म्म्म्म….. आहहहहहह…”

तिच्या तोंडातून निघणारे आवाज मला एकदम स्पष्ट ऐकू येत होते. आतला सीन पाहून माझी स्वत:ची अवस्था बिघडत चालली होती. माझा घसा कोरडा पडला होता आणि दोन्ही पाय थरथर कापत होते. मा‍झ्या पायाच्या थरकापाने मला उभे राहणे अवघड जात होते.

एवढी उत्तेजना तर मला अजय बरोबर सेक्स करताना सुध्दा जाणवली नव्हती तेवढी उत्तेजना मला पाहताना जाणवत होती. ह्या उत्तेजनेने कधी मा‍झ्या योनिला महापूर आला कधी मी झडले ते समजले नाही. पण झडताना नेहमीप्रमाणे माझे डोळे घट्ट बंद केले होते आणि दोन्ही हाताने खिडकीचे दरवाजे घट्ट पकडले होते.

झडल्याने थोडाशी ऑफ बॅलन्स झाले आणि खिडकी बंद झाली. खिडकीचा दरवाजा बंद झाल्याने थोडासा आवाज झाला. मी लगबगीने खिडकीपासून दूर झाले. योनिरस मा‍झ्या मांड्यावर रेंगाळत असल्याने एकदम विचित्र फिल येत होता.

काही वेळाने मी परत खिडकीतून आत पाहिले तर दिपकने रूपाचे दोन्ही पाय हवेत उचलले होते व त्याचे तोंड रूपाच्या योनिवर होते.

“आह… ह…. आह.. दिपु… श्श्श्श्श्श …. अजून जोरात चाट ना रे… जोरात चाट रे… ही पुच्ची तुझीच आहे… खाऊन टाक तिला… सगळीच्या सगळी खाऊन टाक… दाण्याला चोख… आह… असेच… असे… अजून जोरात…”

दिपक कुत्र्यासारखा जीभ बाहेर काढून योनी चाटत होता तर कधी पूर्ण तोंडात घेऊन चोखत होता. रूपा सुध्दा मस्तीत आलेली होती. ती दिपकचे डोके स्वत:च्या मांडीत योनिवर दाबत होती. दिपकला त्या पोजिशनमध्ये पाहून मला वाटले की दिपकची नजर माझ्यावर पडली नसावी. तो ज्याप्रकारे रूपाबरोबर चिपकला होता त्यावरून त्याने खिडकीकडे पाहिले नसावे. दिपकला रूपाची योनी चोखताना पाहून मा‍झ्या मनात आले की अजय सुध्दा अशीच माझी योनी चोखायचा तेव्हा किती मजा यायची.

थोड्याच वेळात रूपाचे सुस्कारे वाढू लागले. तिचे पूर्ण शरीर अकडू लागले. तिने दिपकचे डोके योनिवर घट्ट दाबून धरले व जोरजोरात, “दिपु… दिपु… मी कामातून गेले… मी संपले…” असे बोलून ती शांत पडली.

दिपक जेव्हा तिच्या पायातून बाजूला होऊन उभा झाला तेव्हा त्याच्या लिंगाचे दर्शन मला झाले. पण रूपा बोलली तेवढे काही मोठे नव्हते. एखाद्या वेळी रूपाच्या नवऱ्याचे छोटे असावे. पण त्याला रूपाच्या भाषेत लंड बोलता येईल अशी त्याची साईज तर नक्कीच होती.

त्याची व अजयची साईज जवळपास सारखी होती. फरक फक्त त्यांच्या ताठण्याचा होता. वयामानानुसार दिपकचा लंड जास्त कडक होता आणि तो आपोआप हलत सुध्दा होता. पण अजयच्या शरीरयष्टीच्या मानाने दिपक खूप किरकोळ होता, त्यामुळे त्याचा लंड नजरेत भरत होता. दिपक माझ्यापेक्षा एखादा इंच उंच असेल पण अजय चांगला ६-७ इंच उंच होता. त्यामुळे त्याच्या शरीराच्या मानाने त्याचे लिंग खूपच इंप्रेसीव्ह होते.

दिपकने त्याचे दोन्ही हात रूपाच्या उरोजावर ठेवले व बोलला, “रूपा, तुला एक गोष्ट सांगू, जर निशा वहिनीचे एकदा दाबायला आणि चोखायला मिळाले तर लाईफ बन जायेंगी.” आणि कसून रूपाचे स्तन दाबू लागला.

“साहेब… दिपु… हळू बोल… नाही तर मॅडमला ऐकू जाईन…” रूपा मस्तीत दिपकच्या केसांवर हात फिरवत बोलली.

“अग ऐकू दे तिला, वहिनीला सुध्दा कळेल की तिच्या पुच्चीच्या दर्शनासाठी तिचा कोणी तरी आशिक व्याकुळ होत आहे.”

असे बोलून दिपकने बसूनच त्याचे लिंग हातात घेतले आणि जसे त्याने त्यावरची कातडी मागे घेतली तेव्हा गुलाबी रंगाची सुपारी समोर आली. ती पाहून वाटले की नक्कीच दिपकने जास्त सेक्स केलेला नसावा. तो त्याच्या लिंगावर असे हात फिरवत होता की जसे त्याला माहीत होते की मी त्याला पाहत आहे आणि तो मला त्याचे लिंग दाखवत आहे.

थोड्या वेळ त्याने अजून रूपाचे स्तन चिवडले आणि उठून तिच्या चेहर्‍याजवळ उभा राहिला. दिपक त्याचे लिंग रूपाच्या चेहर्‍याजवळ नेऊ लागला. मला तर विश्वासच पटत नव्हता की तो काय करत आहे? कारण आजपर्यंत मी अजयचे लिंग तोंडात घेऊन चोखले नव्हते. अजयची खूप इच्छा असायची पण मला त्याची किळस यायची पण विरोधाभास असा होता की मला योनी चोखवून घ्यायला खूप आवडायचे.

रूपाने दिपकचे लिंग एका हाताने पकडले व त्याची सुपारी बाहेर काढत त्यावर जीभ फिरवू लागली. त्याने दिपक जोरजोरात श्वास घेऊ लागला व रूपाच्या केसांवर हात फिरवू लागला. काही वेळ असेच दिपकचे लिंग वरून चाटल्यानंतर तिने लिंग तोंडात घ्यायला सुरूवात केली.

तिने एका दमात त्याचे आख्खे लिंग गिळले ते पाहून तर माझे तोंडच वासले. कारण नाही म्हटले तरी दिपकचे लिंग चांगलेच मोठे होते, कारण अजयचे खाली आत घेताना सुध्दा मला त्रास व्हायचा म्हणजे एक फटक्यात मी कधीच आत घेतले नव्हते. अजय दोन-तीन धक्क्यांनंतर पूर्ण आत टाकायचा आणि इथे ही बया एका झटक्यात दिपकचे लिंग गिळते.

अतिथी इन हाउस भाग : १५

दिवसामागून दिवस जात होते. डोक्यातून दिपकची आठवण जात नव्हती आणि तोही जवळपास अदृश्यच झाला होता. आमचा संभोग जो मध्ये तीन महीने थांबला होता तो परत जोमाने सुरू झाला होता. आज सकाळी उठताना रात्रीच्या संभोगाचा थकवा जाणवत होता. थोडेसे डोके सुध्दा जड वाटत होते. अजय सुध्दा...

अतिथी इन हाउस भाग : १४

दिपकचे लिंग गर्भाशयावर धडका मारत होते तर अजयचे थोडेसे छोटे असल्याने गर्भाशयावर धडका मारू शकत नव्हते. एवढ्या जबरदस्त चुदाईमध्ये सुध्दा मा‍झ्या डोक्यातून मा‍झ्या नवऱ्याचा विचार जात नव्हता. मनातल्या मनात देवाला प्रार्थना केली की अजयचे सुध्दा दिपकप्रमाणे मोठे व जाड हवे...

अतिथी इन हाउस भाग : १३

अचानक माझे एक बोट मी मा‍झ्या योनित टाकले आणि कंबरेची हालचाल, दिपकचे बोट आणि माझे बोट यांचा ताळमेळ बसवत वासनामय वातावरण निर्माण झाले. काही क्षणातच मी माझी कंबर दिपकच्या बोटावर दाबून धरली आणि माझे बोट योनित खोलवर टाकले, तसे तोंडातून एक दीर्घ "आह…" निघाले आणि मा‍झ्या...

अतिथी इन हाउस भाग : १२

त्याने दुसर्‍या हाताने माझा दुसरा स्तन पकडला व त्यावर हात फिरवू लागला. तो मिनिटभर नुसता दोन्ही स्तनांवर हात फिरवायचा आणि अचानक फक्त निप्पलला पकडून दाबायचा. पण प्रत्येक वेळी त्याचे निप्पलला दाबणे मागच्या वेळेपेक्षा तीव्र होते. निप्पलवर दाब पडताच मा‍झ्या तोंडातून...

अतिथी इन हाउस भाग : ११

कपडे घातल्यानंतर मी घाबरलेल्या आवाजात बोलली, "तू इथे काय करतोस?" "वहिनी, तुमच्यामुळे झोप येत नव्हती. आणि इथे तुम्ही बोटे घालून घेत आहात? तुम्ही बोटांना कशाला बिनाकामाचे त्रास देतात? बोटांनी कधी पुच्चीची तहान भागली आहे का? पुच्चीची तहान तर फक्त लंडच भागवू शकतो. आणि मला...

अतिथी इन हाउस भाग : १०

तो मा‍झ्या पाठीवर बसून होता. मी त्याच्या मिठीपासून वाचण्यासाठी खूप धडपड करत होते. पण त्याचे वजन मा‍झ्या कंबरेवर असल्याने मला हलता येत नव्हते. काही वेळ असेच धडपड केल्यानंतर मी थकले आणि शांत झाले. तसे तो बाजूला झाला आणि माझे नितंब घोसळू लागला. त्याचे घोसळणे तनाला आवडत...

अतिथी इन हाउस भाग : ९

हे देवा!! किती निगरगट्ट मुलगा आहे! माझे तोंड उघडेच्या उघडेच राहिले. बस माझ्याकडे आता बोलण्यासारखे काहीच नव्हते. मी त्याच्या चेहऱ्यावरून माझे डोळे बाजूला केले आणि मा‍झ्या बेडरूममध्ये निघून आली. आजपर्यंत मी स्वत:ला इतके लाचार कधीच जाणवले नव्हते जेवढे त्या वेळेस वाटत...

अतिथी इन हाउस भाग : ८

आज पहिल्यांदा पूर्ण नग्न आरशासमोर उभी राहून मला मा‍झ्या सौंदर्याची जाणीव झाली. माझे स्वत:चे रूप पाहून मा‍झ्या तोंडातून सुस्कारा बाहेर पडला आणि आज प्रथमच मला कळले की लोक मला असे टकामका का पहातात? आणि मा‍झ्या मनात असेही आले की दिपकचे माझ्याकडे पाहून असे वागणे काही...

अतिथी इन हाउस भाग : ७

रूपाने खसाखसा त्याच्या लिंगावर तोंड चालवले. काही वेळ तिने दिपकचे लिंग चोखल्यानंतर बाहेर काढले. दिपकचे लिंग पूर्णपणे लाळेने बरबटलेले होते. लाळेची एक तार अजूनही तिच्या ओठापासून ते लिंगाच्या अग्रभागापर्यंत लटकत होती. रूपाच्या लक्षात आल्यावर तिने परत तिचे ओठ उघडत जीभ...

अतिथी इन हाउस भाग : ५

"तू? तू इथे काय करतोस?" मी लगेच बेडवरून उठले व माझे कपडे व्यवस्थित केले. "वहिनी, भूक लागली आहे." त्याचा हात वारंवार त्याच्या लिंगावर फिरत होता. मा‍झ्या मनात आले की एक लाथ त्याच्या सेटवर मारावी, पण असे करू शकले नाही. "ठीक आहे, तू बाहेर चल मी आलेच." थोड्या वेळातच मी...

अतिथी इन हाउस भाग : ४

खूप दिवसांनी अजय असे काही करत होता. पण अचानक मा‍झ्या मनात त्या गावंढळचा विचार आला. "सोडा नां, असे काय करताय तुम्ही?" मी मा‍झ्या मादक आवाजात बोलले. "कोणी मूर्खच असेल, जो एवढ्या सुंदर आणि सेक्सी बायकोला असेच सोडेल." अजयने मा‍झ्या उजव्या स्तनाबरोबर मा‍झ्या डाव्या स्तनाला...

अतिथी इन हाउस भाग : ३

बऱ्याच दिवसानंतर स्वारी मुडमध्ये दिसत होती. मी सुध्दा त्याला समरस होऊन साथ देत होते. त्याचा एक हात कधीच मा‍झ्या गाऊनचे दोन बटण काढून मा‍झ्या स्तनावर पोहचला होता. तो आलटून पालटून माझे स्तन दाबत होता आणि वर जोरजोराने माझे ओठ चोखत होता. त्याच्या दुसऱ्या हाताने माझा गाऊन...

अतिथी इन हाउस भाग : २

एक आठवड्यापूर्वीची घटना आहे, त्या दिवशी रविवार होता. अजयला सुट्टी होती. आम्ही दोघे आरामात बिछान्यात एकमेकांच्या मिठीत पडलेलो होतो. तेव्हा दरवाज्याची बेल वाजली. मी विचारात पडली की एवढ्या सकाळी सकाळी कोण आले असेल? अजय एकदम रोमॅन्टीक मुडमध्ये होता, माझ्याशी एकदम...

अतिथी इन हाउस

आज सकाळपासूनच माझा मुड खराब होता, वारंवार मा‍झ्या डोळ्यांसमोर तो प्रसंग तरळत होता. किती प्रयत्न करून देखील मा‍झ्या मनातून, स्मृतीतून तो प्रसंग जात नव्हता. माझ्याबरोबर असे काही घडेल मला स्वप्नात देखील वाटले नव्हते. कसे काय मी त्या सगळ्यात पडले? छी!! विचार करूनच मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!