अतिथी इन हाउस भाग : १०

तो मा‍झ्या पाठीवर बसून होता. मी त्याच्या मिठीपासून वाचण्यासाठी खूप धडपड करत होते. पण त्याचे वजन मा‍झ्या कंबरेवर असल्याने मला हलता येत नव्हते. काही वेळ असेच धडपड केल्यानंतर मी थकले आणि शांत झाले. तसे तो बाजूला झाला आणि माझे नितंब घोसळू लागला.

त्याचे घोसळणे तनाला आवडत होते पण मनाला पटत नव्हते. नितंब दाबता दाबता त्याने हळूहळू माझी साडी वर करणे सुरू केले. मला समजत होते पण आता परिस्थिती अशी होती की त्याला थांबवणे माझ्याकडून शक्य नव्हते आणि तनही बंड करून उठले होते.

त्याने एक हात पोटाखाली टाकला आणि वर उचलत साडी नितंबाच्या वर पोहचवली. नग्न नितंबावर एसीचा गार वारा पडताच त्याच्यावर काटे उभे राहिले तसे दिपकच्या तोंडातील गरम श्वास मा‍झ्या नितंबावर जाणवले आणि इच्छा नसताना सुध्दा तोंडातून दीर्घ सुस्कारा बाहेर पडला. दिपकने जीभ बाहेर काढून माझे नितंब चाटणे सुरू केले.

बराच वेळ नितंब चाटल्यानंतर त्याने दोन्ही हाताने नितंब फाकवले. पार्श्व भोकावर त्याची ओलसर गरम जीभ जाणवली तसा पूर्ण शरीराला वि‍जेचा झटका बसला. अजयने १०० वेळा इच्छा प्रदर्शित केली असूनही मी त्याला मागे काहीच करू देत नव्हते. पण दिपक मात्र जबरदस्तीने मागे जीभ फिरवत होता आणि सर्वात वाईट म्हणजे मला ते आवडत होते.

जीभ नितंबाच्या फटीत फिरवता फिरवता त्याने एक बोट मा‍झ्या बुळबुळीत योनित ढकलले. मा‍झ्या पूर्ण शरीराला परत एकदा झटका बसला. बोट आत बाहेर करत तो पार्श्व भोक चाटत होता. जेव्हा मी झडण्याच्या जवळ पोहचले तेव्हा दिपकने अचानक जीभ व बोटे दोन्ही काढून घेतले. आणि मला वर करत चार पायावर उभे केले. मी सुध्दा तनाच्या सुखासाठी त्याने जसे उभे केले तसेच उभी राहिले आणि पुढच्या गोष्टीची वाट पाहू लागली.

पुढच्याच क्षणाला मा‍झ्या योनिवर एक कडक वस्तु टेकवली, हे जाणवले. दिपकचा एक हात मा‍झ्या कंबरेवर आला व नंतर दुसरा सुध्दा आला. त्याने दोन्ही हाताने माझे नितंब पकडत माझा विचार न करता एक धक्क्यात पूर्ण लिंग मा‍झ्या योनित ढकलले.

पूर्ण शरीरातून एक त्रासाची सणक गेली आणि मा‍झ्या तोंडातून ‘आई… गं…’ असा आवाज आला. त्याचे शिश्न सरळ मा‍झ्या गर्भाशयावर आदळले होते. त्याने एकही विचार न करता मला घट्ट पकडत मा‍झ्या योनिवर प्रहार करणे चालू केले. मी कसमसत होते पण त्याचा दिपकवर काहीच परिणाम होत नव्हता.

दोन मिनिटाच्या ठोकाठोकीनंतर मला त्याचे लिंग हवेहवेसे वाटू लागले. मी सुध्दा सगळे विसरून त्याच्या संभोगाला नकळत साथ देऊ लागले. माझे नितंब मागे पुढे झुलवत मी दिपकची बरोबरी करण्याचा प्रयत्न करू लागली.

तो माझे नितंब दाबत जोरजोरात प्रहार करत होता. त्याचे पूर्ण लक्ष फक्त मा‍झ्या योनिवर होते. त्याने मा‍झ्या स्तनांना सुध्दा चिवडावे असे वाटत होते. पण तो त्याच्याच मूडमध्ये होता. कितीतरी वेळ तो माझी योनी भोगत होता. मी दोनदा झडले होते पण तो मात्र झडत नव्हता.

त्याचा वेग कमालीचा होता. दणादण फटके चालू होते. दोनदा झडल्यामुळे गुडघ्यावर व हातावर वजन सहन होत नव्हते. अचानक मी खाली पडले तरीही त्याने माझे पाय फाकवत त्याच अवस्थेत मला भोगायला सुरूवात केली. १५ मिनिटाच्या प्रखर रतीनंतर त्याने मा‍झ्या योनित पिचकारी मारली आणि तसेच मा‍झ्या अंगावर पडून राहिला.

थोड्या वेळाने जाग आली तर दिपक मा‍झ्या शेजारी नव्हता. मी बेडवर पडून माझे अश्रु वाहायचे थांबत नव्हते. मला वाईट ह्या गोष्टीचे वाटत होते की अजयची धर्मपत्नी असून देखील मी त्याला मा‍झ्या शरीराला त्या विचित्र ठिकाणी हात लावू दिला नव्हता.

माझे शरीर बेडवर आडवे होऊन थरथर कापत होते. मला अजूनही मा‍झ्या पार्श्व छिद्रावर दिपकचे बोट जाणवत होते. मला विश्वास करणे अवघड जात होते की दिपकने माझ्याबरोबर तेही मा‍झ्याच घरात त्याने हे सगळे केले होते. आणि हे सगळे घडत असताना मी स्वत:वर कंट्रोल ठेवू शकले नाही. मी काही क्षणासाठी का होईना त्याला समर्पित झाले होते. मी मनातल्या मनात दिपकला शिव्याशाप देत होते.

आता माझे जे व्हायचे ते होऊ दे, पाणी डोक्याच्या वर निघून गेले आहे. हे सगळे अजयला स्पष्ट सांगितले पाहिजे. मी मा‍झ्या सेलफोन वरून अजयला फोन लावला पण त्यांचा नंबर नॉट रिचेबल येत होता. हा अजय पण नां, जेव्हा पण ह्याला काही महत्त्वाच्या कामानिमित्त फोन केला तर नॉट रिचेबल असतो किंवा कामाच्या गर्तेत फोनच रिसिव्ह करत नाही.

मा‍झ्या दोन्ही पायाच्या मधोमध चिकचिक वाटत होती. अंघोळ करून घ्यावी नाही तर रात्रभर त्याची जाणीव सारखी होत राहील. एकतर माझा बाथरूम अजूनही उघडत नाही, काय प्रॉब्लेम झाला असेल? पण दिपकला जर कळले की मी जागी झाली तर? पण मनाने समजवले, नाही तो बाहेर नसेल कारण रात्र इतकी झाली आहे की तो त्याच्या बेडरूममध्ये असेल. पण तरीही एकदा खात्री करून घेणे आवश्यक होते. नाही तर परत मगास सारखे मा‍झ्या बरोबर व्हायला नको.

बराच वेळ मा‍झ्या मनात प्रश्न उत्तर चालू होते आणि रूममधील एसी सुध्दा चालू होता. जेव्हा माझा योनिरस सुकून त्याची टोचणी होऊ लागली तेव्हा मला सहन झाले नाही. म्हणून मी थोडासा दरवाजा उघडून मान बाहेर काढली व चारही बाजूने पाहिले. जेव्हा मा‍झ्या मनाला विश्वास झाला की कोणीच नाही तेव्हा मी दरवाजा पूर्ण उघडला आणि दिपकच्या बेडरूमकडे गेली.

त्याचा दरवाजा आतून बंद होता म्हणजे तो आतच होता. मी पटकन मा‍झ्या बेडरूममध्ये परत आली आणि कपाटातून दुसरे कपडे काढून व त्यांना घेऊन दुसर्‍या बाथरूममध्ये आले. बाथरूममध्ये येताच मी दरवाजा व्यवस्थित बंद केला. तसेही बेडरूममधून बाहेर पडताच गरमी किती आहे याचा अंदाज मला आला.

काही क्षणातच माझे कपडे धारातिर्थी पडले. मी गार पाण्याने स्नान करू लागली. मी मा‍झ्या मांड्या चोळून साफ करू लागली जिथे माझा योनिरस व दिपकचा चीक सुकलेला होता. जसे पाणी मा‍झ्या शरीरावर पडत होते तसे मला बरे वाटत होते. पण जसे मी मा‍झ्या पाठीवर पाणी टाकायला गेली तसे मा‍झ्या हातातून मग निसटला आणि पाणी एकदम मा‍झ्या नितंबावर पडले.

आणि पुढच्याच क्षणाला मला असे वाटले की मा‍झ्या नितंबावर कोणीतरी हात फिरवला आहे, जसे मगाशी दिपक फिरवत होता. पण आता मला तो फिल आवडला होता त्यामुळे मी मग भरून भरून पाणी डायरेक्ट मा‍झ्या नितंबावर टाकू लागली. त्या जाणि‍वेने माझ्यावर काय जादू केली मी मा‍झ्या नितंबावर हात फिरवू लागली.

आज प्रथमच उत्तेजनेने मी मा‍झ्या नितंबावर हात फिरवत होते. आणि दिपक म्हणतो तसेच माझे नितंब कापसासारखे मऊ होते. दिपक मा‍झ्या नितंबाबद्दल काहीच चुकीचे बोलला नव्हता असा विचार करून मा‍झ्या चेहर्‍यावर आपोआप हास्य आले.

माझ्यावर ती नशा चढत चालली होती. आज मला काय झाले तेच समजत नव्हते, कधीकधी मी अजयला सेक्ससाठी नकार द्यायचे आणि आज छोट्या छोट्या गोष्टी आठवून स्वत:च वासनेच्या सागरात बुडत चालली आहे. त्याच कारणामुळे मा‍झ्या योनीने परत एकदा रस गाळणे चालू केले.

योनितून रस निघणे चालू झाल्यामुळे मा‍झ्या चेहर्‍यावर परत एकदा खुशी आली. मी उभी होती पण योनिच्या वाहण्याने मा‍झ्या गुडघ्यांनी परत एकदा असहाय्य केले. मी सरळ खाली बसले आणि आपोआप माझे हात मा‍झ्या योनिबरोबर सुध्दा म्हणू की दोस्ती करू लागले. त्याने मला उत्तेजनेच्या नवीन थराला पोहचवले.

पण जेव्हा उत्तेजनेचे वावटळ थांबले तेव्हा माझा पूर्ण हात योनिरसाने भरलेला होता. मी लगेच पाण्याने माझा हात व योनी स्वच्छ धुतली, तसे बाहेरून येणार्‍या आवाजाने मी एकदम गडबडली.

“वहिनी, ती बोटांनी खेळण्याची जागा नाही. आता बोटांनीच काम करणार? माझा लंड परत तयार आहे. एकदम कडक झाला आहे. फक्त एकदा तुम्ही हुकूम तर द्या.”

त्याचा आवाज आणि हास्याचा खळखळाट ऐकून तर माझे हृदय बंद पडण्याच्या परिस्थितीत आले. समजत नव्हते काय करावे? एक तर तो बाहेर उभा आणि त्याने मला पाहिले सुध्दा असेल. कुठून पाहिले असेल? मला कि-होल दिसले. तशी माझी हवा टाईट झाली.

मी लगेच उभी राहिली आणि फटाफट स्वत:चे कपडे घालू लागली. भीतीने माझे हात पाय थरथर कापत होते. काय करू? बाहेर कसे जाऊ? नाही तर हा परत मला पकडेल. देवा!! मी आता काय करू? त्या वेळेस तर माझे डोके काम करणेच बंद झाले होते.

अतिथी इन हाउस भाग : १५

दिवसामागून दिवस जात होते. डोक्यातून दिपकची आठवण जात नव्हती आणि तोही जवळपास अदृश्यच झाला होता. आमचा संभोग जो मध्ये तीन महीने थांबला होता तो परत जोमाने सुरू झाला होता. आज सकाळी उठताना रात्रीच्या संभोगाचा थकवा जाणवत होता. थोडेसे डोके सुध्दा जड वाटत होते. अजय सुध्दा...

अतिथी इन हाउस भाग : १४

दिपकचे लिंग गर्भाशयावर धडका मारत होते तर अजयचे थोडेसे छोटे असल्याने गर्भाशयावर धडका मारू शकत नव्हते. एवढ्या जबरदस्त चुदाईमध्ये सुध्दा मा‍झ्या डोक्यातून मा‍झ्या नवऱ्याचा विचार जात नव्हता. मनातल्या मनात देवाला प्रार्थना केली की अजयचे सुध्दा दिपकप्रमाणे मोठे व जाड हवे...

अतिथी इन हाउस भाग : १३

अचानक माझे एक बोट मी मा‍झ्या योनित टाकले आणि कंबरेची हालचाल, दिपकचे बोट आणि माझे बोट यांचा ताळमेळ बसवत वासनामय वातावरण निर्माण झाले. काही क्षणातच मी माझी कंबर दिपकच्या बोटावर दाबून धरली आणि माझे बोट योनित खोलवर टाकले, तसे तोंडातून एक दीर्घ "आह…" निघाले आणि मा‍झ्या...

अतिथी इन हाउस भाग : १२

त्याने दुसर्‍या हाताने माझा दुसरा स्तन पकडला व त्यावर हात फिरवू लागला. तो मिनिटभर नुसता दोन्ही स्तनांवर हात फिरवायचा आणि अचानक फक्त निप्पलला पकडून दाबायचा. पण प्रत्येक वेळी त्याचे निप्पलला दाबणे मागच्या वेळेपेक्षा तीव्र होते. निप्पलवर दाब पडताच मा‍झ्या तोंडातून...

अतिथी इन हाउस भाग : ११

कपडे घातल्यानंतर मी घाबरलेल्या आवाजात बोलली, "तू इथे काय करतोस?" "वहिनी, तुमच्यामुळे झोप येत नव्हती. आणि इथे तुम्ही बोटे घालून घेत आहात? तुम्ही बोटांना कशाला बिनाकामाचे त्रास देतात? बोटांनी कधी पुच्चीची तहान भागली आहे का? पुच्चीची तहान तर फक्त लंडच भागवू शकतो. आणि मला...

अतिथी इन हाउस भाग : ९

हे देवा!! किती निगरगट्ट मुलगा आहे! माझे तोंड उघडेच्या उघडेच राहिले. बस माझ्याकडे आता बोलण्यासारखे काहीच नव्हते. मी त्याच्या चेहऱ्यावरून माझे डोळे बाजूला केले आणि मा‍झ्या बेडरूममध्ये निघून आली. आजपर्यंत मी स्वत:ला इतके लाचार कधीच जाणवले नव्हते जेवढे त्या वेळेस वाटत...

अतिथी इन हाउस भाग : ८

आज पहिल्यांदा पूर्ण नग्न आरशासमोर उभी राहून मला मा‍झ्या सौंदर्याची जाणीव झाली. माझे स्वत:चे रूप पाहून मा‍झ्या तोंडातून सुस्कारा बाहेर पडला आणि आज प्रथमच मला कळले की लोक मला असे टकामका का पहातात? आणि मा‍झ्या मनात असेही आले की दिपकचे माझ्याकडे पाहून असे वागणे काही...

अतिथी इन हाउस भाग : ७

रूपाने खसाखसा त्याच्या लिंगावर तोंड चालवले. काही वेळ तिने दिपकचे लिंग चोखल्यानंतर बाहेर काढले. दिपकचे लिंग पूर्णपणे लाळेने बरबटलेले होते. लाळेची एक तार अजूनही तिच्या ओठापासून ते लिंगाच्या अग्रभागापर्यंत लटकत होती. रूपाच्या लक्षात आल्यावर तिने परत तिचे ओठ उघडत जीभ...

अतिथी इन हाउस भाग : ६

हे देवा!! हे काय चालले आहे मा‍झ्या घरात? हा गावंढळ मुलगा माझ्याबद्दल सगळं विचारतोय आणि ही हरामखोर रूपा सुध्दा माझ्याबद्दल सगळे सांगत सुटलीय. त्या दोघांचे बोलणे ऐकून तर माझे रक्त खवळत होते. एक काम करते, अजयला दाखवण्यासाठी मोबाईलवर शुटींग करते आणि त्याला सांगते बघ हा...

अतिथी इन हाउस भाग : ५

"तू? तू इथे काय करतोस?" मी लगेच बेडवरून उठले व माझे कपडे व्यवस्थित केले. "वहिनी, भूक लागली आहे." त्याचा हात वारंवार त्याच्या लिंगावर फिरत होता. मा‍झ्या मनात आले की एक लाथ त्याच्या सेटवर मारावी, पण असे करू शकले नाही. "ठीक आहे, तू बाहेर चल मी आलेच." थोड्या वेळातच मी...

अतिथी इन हाउस भाग : ४

खूप दिवसांनी अजय असे काही करत होता. पण अचानक मा‍झ्या मनात त्या गावंढळचा विचार आला. "सोडा नां, असे काय करताय तुम्ही?" मी मा‍झ्या मादक आवाजात बोलले. "कोणी मूर्खच असेल, जो एवढ्या सुंदर आणि सेक्सी बायकोला असेच सोडेल." अजयने मा‍झ्या उजव्या स्तनाबरोबर मा‍झ्या डाव्या स्तनाला...

अतिथी इन हाउस भाग : ३

बऱ्याच दिवसानंतर स्वारी मुडमध्ये दिसत होती. मी सुध्दा त्याला समरस होऊन साथ देत होते. त्याचा एक हात कधीच मा‍झ्या गाऊनचे दोन बटण काढून मा‍झ्या स्तनावर पोहचला होता. तो आलटून पालटून माझे स्तन दाबत होता आणि वर जोरजोराने माझे ओठ चोखत होता. त्याच्या दुसऱ्या हाताने माझा गाऊन...

अतिथी इन हाउस भाग : २

एक आठवड्यापूर्वीची घटना आहे, त्या दिवशी रविवार होता. अजयला सुट्टी होती. आम्ही दोघे आरामात बिछान्यात एकमेकांच्या मिठीत पडलेलो होतो. तेव्हा दरवाज्याची बेल वाजली. मी विचारात पडली की एवढ्या सकाळी सकाळी कोण आले असेल? अजय एकदम रोमॅन्टीक मुडमध्ये होता, माझ्याशी एकदम...

अतिथी इन हाउस

आज सकाळपासूनच माझा मुड खराब होता, वारंवार मा‍झ्या डोळ्यांसमोर तो प्रसंग तरळत होता. किती प्रयत्न करून देखील मा‍झ्या मनातून, स्मृतीतून तो प्रसंग जात नव्हता. माझ्याबरोबर असे काही घडेल मला स्वप्नात देखील वाटले नव्हते. कसे काय मी त्या सगळ्यात पडले? छी!! विचार करूनच मला...

error: नका ना दाजी असं छळू!!