गुलाबी कल्लोळ भाग : ११

आईचा तिच्या मुलावरील या अशा अनोख्या प्रेमाचा हा खेळ पाहून शोभाने नेहाचा हात धरला आणि बाहेर घेऊन गेली.

“चल नेहा, आई मुलाला एकटं सोडूया काही वेळ. तसा तो इतका गाढ झोपला आहे की उठणार नाही. चल तोपर्यंत तू पण अंघोळ कर, आराम करून घे. मी जेवायला करते. आज स्वाती आणि दर्शनला इकडेच झोपायला सांगते.”

“म्हणजे आज रात्री फुल धम्माल? वा आई मजा आली! आज दर्शन आणि स्वाती काकूची जुगलबंदी लावूनच देऊ आपण.” नेहा उत्साहाने म्हणाली.

“चल काहीतरीच काय बोलतेस? मला तर बाई लाज वाटते.” स्वाती मागून म्हणाली.

स्वाती पण दर्शनला सोडून बाहेर आली होती. त्याचा तो लंड चोखून टाकायचा मोह तिने मोठ्या मुश्किलीने आवरला होता.

“अरे आम्हाला वाटलं की तू आत्तापर्यंत कपडे काढून आपल्या लाडक्या मुलावर चढली असशील. का गं, त्याला का सोडलंस? किती छान संधी होती.” नेहाने थट्टा केली.

“अगं, तो थकला असेल, इतका गाढ झोपला आहे, माझं मन नाही झालं त्याला उठवायचं. आणि तुम्ही काय चावट प्लान्स बनवताय इकडे येऊन?” स्वाती लाजून म्हणाली.

शोभाने आज रात्रीचा प्लान सांगितला. स्वाती एक-दोनदा नको नको म्हणाली. पण मनातून उकळ्या फुटत होत्या. अखेर ती तयार झाली.

शोभाच्या सल्ल्यानुसार प्रवासाचा थकवा दूर करायला नेहा आणि स्वाती जाऊन झोपून गेल्या. रात्री दहा वाजता उठून त्या जेवल्या. दर्शन अजून झोपला होता. शोभाने त्याच्यासाठी सैंडविच बनविले आणि त्याच्या खोलीतच टेबलवर ठेवून दिले. मग तिघी शोभाच्या बेडरूममध्ये गेल्या. लवकरच तिकडून हसण्याचे आणि खिदळण्याचे आवाज ऐकू येऊ लागले. आणखी एक रति सुरू झाली होती.

रात्री बाराच्या सुमारास दर्शनची झोप उघडली. त्याला खूप भूक लागली होती. जेवण करून तो तसाच बाहेर पडला. सगळीकडे अंधार होता. त्याला समजत नव्हतं की आई आणि नेहा आले की नाही. त्याचा लंड जोमात उभा होता. आराम करून त्याला परत हुरूप आला होता. आईच्या आठवणीने आणि या जाणि‍वेने की आज बहुतेक शोभा काकू त्याच्या आईशी त्याचं मिलन करवेल, तो आणखी उत्तेजित होत होता.

शोभाच्या बेडरूमच्या दाराखालील फटीतून उजेड येत असल्याचं त्याला दिसलं. दार हळूच उघडून तो आत गेला आणि आपल्या मागे दार लोटून घेतलं.

“घे स्वाती, आला तुझा लाडका, आता नीट जोड्या जमतील.”

शोभाचा आवाज ऐकून त्याने वळून डबल बेडकडे पाहिलं. काल शोभाने सगळं सांगितल्यामुळे त्याला जरी शॉक बसला नाही, तरी पहिल्यांदाच स्त्री-स्त्री संभोगाचं ते दृश्य बघून त्याची कामोत्तेजना चांगलीच उसळली.

शोभा बिछान्यावर झोपली होती आणि नेहा तिच्यावर चढून तिला त्या डबल डिल्डोने झवत होती. दोघी संपूर्ण नग्न होत्या. दर्शनने हा प्रकार पहिल्यांदाच पाहिला होता. काळा जाडजूड रबराचा तो लंड शोभाच्या पुच्चीत सटासट आत बाहेर होत होता. नेहाचं नग्न रूप तर त्याला धुंद करून गेलं. डिल्डो बांधल्यामुळे जरी तिची योनी दिसत नव्हती पण ते गोरे चिकणे नितंब आणि पुष्ट सफरचंदासारखे उरोज एखाद्या मॉडल सारखेच वाटत होते.

बाजूला त्याची आई, स्वाती, अर्धनग्न बसली होती. तिने काळी ब्रा आणि पॅन्टी घातली होती. वाकून ती शोभाचं चुंबन घेत तिचे स्तन कुस्करत होती. शोभा तिच्या पॅन्टीच्या आत हात टाकून तिच्या पुच्चीच्या चीरेत बोट घासत होती.

आईचं हे रूप पाहून दर्शनचा लंड आणखी कडक झाला. शोभाने त्याला जवळ बोलवलं आणि तो जाऊन स्वातीच्या शेजारी बसला.

स्वातीकडे बघायची त्याची हिम्मत अजून होत नव्हती. शोभाने त्याला जवळ ओढलं आणि त्याचं चुंबन घेतलं. मग त्याला म्हटलं. “आता आईला एक छान पापा दे. बघू तुला आई किती आवडते ते? मा‍झ्या पुढे तर खूप फुशारक्या मारल्या होत्या तू आईबद्दल?”

दर्शनने लाजून स्वातीकडे पाहिलं. ती शोभा आणि नेहाची रति बघून केव्हाची त्यांच्यात सामील व्हायला तडफडत होती. पण मुद्दामहून शोभाने तिला उपाशी ठेवलं होतं.

“अगं, आता आपली सर्व भूक आपल्या मुलासाठी ठेव.” ती हसत तिची चेष्टा करत म्हणाली होती. आणि म्हणूनच तिने स्वातीला ब्रा आणि पॅन्टी घालून राहायला सांगितलं होतं.

“अगं, ही अंतर्वस्त्रं आता तुझा मुलगाच काढेल. त्याला लहानपणी चॉकलेट दिलं तर तो त्याचं रैपर काढायचा ना? ह्या तुझ्या काळ्या लेसच्या लिंगरीच्या रैपरमध्ये गुंडाळलेलं हे तुझं सेक्सी शरीर हेच त्याच्यासाठी जगातली सर्वात गोड चॉकलेट आहे, आता हे रैपर त्यालाच काढू दे.”

दर्शनने स्वातीकडे बघितलं. तिच्या डोळ्यात पण वात्सल्य आणि असीमित वासना त्याला दिसली. दर्शनला लाजताना पाहून अखेर तिनेच सुरुवात केली. त्याला जवळ ओढून आपल्या कुशीत घेतलं आणि त्याचं चुंबन घेऊ लागली.

“माझं लाडकं बाळ, खरंच मी तुला एवढी आवडते? अरे वेड्या, मला पहिले का नाही सांगितलंस? अखेर शोभाकडून मला खात्री करून घ्यावी लागली. आणि तिनेच सांगितलं की तू कसा मस्त प्रणयवीर झाला आहेस आता!”

“आई, मला भीती वाटत होती की तू रागवशील. असं स्वत:च्या आईबद्दल वाटणं म्हणजे मला कसंतरी वाटत होतं.” दर्शन पुटपुटला.

स्वातीने आपली जीभ त्याच्या तोंडात टाकली आणि दर्शन ती चोखत चोखत तिच्या शरीराला चाचपडू लागला. आईचं ते पहिलं गोड चुंबन आणि मग तिची मऊ ओली गोड जीभ, त्याला विश्वासच नव्हता बसत की आता त्याची आई त्याला आईसारखं नव्हे तर प्रेयसीसारखं प्रेम देणार होती.

त्याचा कडक लंड आता तिच्या मांडीवर घासला जात होता. ब्रेसीयरच्या वरूनच त्याने आपल्या आईचे स्तन गोंजारले आणि आत खरंच निप्पल नसून लांबलचक शेंगदाणे असल्याचा भास त्याला झाला. तो हात लांबवून स्वातीच्या ब्राचे हुक उघडायची खटपट करू लागला.

शोभाने नेहाला डोळा मारला. नेहा उठली आणि डिल्डो सपकन आपल्या सावत्र आईच्या पुच्चीतून बाहेर काढला. शोभाने खेचून दर्शनला स्वातीपासून वेगळं केलं आणि ढकलत त्याला एका खुर्चीत बसवलं.

नेहा तयार होती. तिने पटकन त्याचे हात खुर्चीला बांधले. हात बांधायला तिने शोभा आणि स्वत:च्या ब्राचा वापर केला होता. त्याच्या कडक लंडाचं चुंबन घेऊन ती परतली.

“अगं, त्याला असं का बांधलंय नेहा? मला पण तू असंच केलं होतंस परवा नाशिकला. काय हाल केले होते माझे! सोड त्याला, बघ कशी अवस्था झालीये त्याची!”

स्वाती आपल्या मुलाच्या मदतीला धावून आली. दर्शनच्या डोळ्यातली तीव्र पण असहाय कामुकता तिला बघवत नव्हती.

तिला उठू न देता नेहाने तिला विळखा घातला. शोभा पण तिच्या जवळ येऊन बसली. नेहा स्वातीचे स्तन धरून म्हणाली, “हाल केले, पण काय कण्हत होतीस तू सुखाने! असंच सुख तुझ्या मुलाला आज द्यायची इच्छा आहे आमची.”

शोभा पण तिचं चुंबन घेत म्हणाली, “आता आम्ही दोघी मिळून तुला भोगणार स्वाती, अगदी तुझ्या मुलासमोर! त्याला हळूहळू आपल्या आईचं सगळं शरीर दिसेल, हे मांसल मऊ स्तन आणि लांब निप्पल दिसतील, मग तुझी रसाळ चूत त्याच्यासमोर उघडी होईल पण मजा घेणार आम्ही, तो नुसता बघेल. त्याला कळू तर दे की त्याची आई काय चीज आहे. मग आमचं पोट भरल्यावर दर्शनची पंगत बसवू. तोपर्यंत त्याला पण चांगली भूक लागेल, मग पुढे आलेल्या पक्वानाचा तो नीट फडशा पाडेल.”

स्वाती लटक्या रागाने, “नको, नको, सोडा मला!” असे म्हणत राहिली पण तिच्या विरोधात काही जोर नव्हता. ती सुखाच्या दरीत गोते लावत होती. शोभाने आता तिचं डोकं आपल्या मांड्यांच्या मध्ये घेऊन तिला आपला योनिरस पाजायला सुरुवात केली होती तर नेहा एका हाताने तिच्या स्तनांना कुस्करत होती आणि दुसरा हात तिच्या चड्डीत घालून तिची पुच्ची बोटांनी झवत होती.

दर्शन त्या एक तासात जवळ जवळ वेडा झाला. त्याच्यासमोर त्याच्या सेक्सी आईला दोन्ही स्त्रियांनी मिळून व्यवस्थित पुरतं भोगलं, तिची पुच्ची चोखली, तिच्या तोंडावर बसून आपली चूत तिला चोखायला लावली आणि तिचे स्तनाग्र तोंडात घेऊन चुरले. स्तनमर्दन करून तिची थानं लाल केली.

हळूहळू त्यांनी स्वातीची ब्रा आणि पॅन्टी काढली आणि मग तिचं ते नग्न रूप त्याला दाखवलं. तिचे पाय फाकवून बोटांनी तिची चूत उघडून शोभाने त्याच्या समोर धरली आणि म्हणाली, “बघ राजा, कुठून तू या जगात आला! काय मस्त जागा आहे, नाही? आता आम्ही तुला सोडू तेव्हा परत त्या स्वर्गात जायचा प्रयत्न कर. जाता नाही आलं तरी या गुफेतून निघणारं अमृत तरी तू चाखू शकशील, पण तुझ्या आधी आम्ही ते संपवायला नको.”

नेहा स्वातीचे निप्पल बोटात धरून आणखी ओढत होती.

“दर्शन बघ, तुझ्या आईचे बोंड केवढे लांब आहे. चोखायला तर मजा येतेच, थोडं चावलं तर आणखी मस्त वाटतं, बघ!” आणि एक निप्पल तोंडात घेऊन तिने चोखून आणि हळूहळू चावून दाखवला.

स्वाती सुख आणि वेदनेने हळूच किंचाळली, “आईऽऽ गंऽऽ! चावू नको नाऽऽ नेहा, मला कसं तरी होतं.”

दर्शन आता गयावया करत होता. रडायला आला होता. त्याची अवस्था स्वर्गात पोहोचून पण तिथलं सुख न चाखू शकणार्‍या त्रिशंकु राजासारखी झाली होती. त्याचा लंड अगदी लोखंडाच्या सळीसारखा उभा होता.

शोभाने आता आपली दोन बोटं स्वातीच्या पुच्चीत टाकली होती आणि जोराजोरात स्वातीला हस्तमैथुन करवत होती. मध्येच उठून ती दर्शनकडे गेली. त्याच्या तोंडासमोर बोट धरून म्हणाली, “बघ तुझ्या आईच्या पुच्चीचा रस कसा मधासारखा घट्ट आणि बुळबुळीत आहे. वास बघ! मी तर कितीतरी दिवसांपासून याच्यावर ताव मारत आहे.”

दर्शन त्या ओल्या चिकट स्त्रावाने माखलेल्या बोटांकडे बघून विव्हळू लागला. शोभाने त्याला काही वेळ चिडवलं. बोटं त्याच्या तोंडासमोर नेले आणि त्याने जीभ काढताच मग खेचून घेतले. अखेर दर्शनच्या डोळ्यातली केविलवाणी विनंती बघून तिने दोन्ही बोटं त्याला चोखायला दिले.

शोभा परत जाऊन स्वातीची योनी चाटू लागली. मध्येच तोंड परत वर करून परत तिने दर्शनला चिडवलं.

“बेटा, आज तुला काही मिळेल असं वाटत नाही. स्वातीची पुच्ची आज एवढा चविष्ट रस सोडत आहे की आम्ही दोघीच ते फस्त करू. पण असं काय झालं आहे आज? अरे मी विसरले, आपल्या लाडक्या पोटच्या गोळ्याच्या हा कडक लंड बघून तिची अवस्था अशी झाली आहे.”

“नेहा, आता तू पण चोखून घे हं, नाहीतर मला म्हणशील की तूच फस्त केलास म्हणून.” दर्शनला असं गोड चिडवत त्या स्वातीला आळीपाळीने चोखत राहिल्या.

गुलाबी कल्लोळ भाग : १४

तयारी पूर्ण झाली. नेहाने डिल्डोचं टोक दर्शनच्या भोकावर टेकवत म्हटलं, "स्वाती काकू, तू जरा याची गांड दोन्ही हातानी फाकवून धर. म्हणजे याला पण सोपं जाईल आणि मला पण. दर्शन तू ढिली सोड हं तुझी गांड. दुखलं तर मला ओरडू नको, मी काही ऐकणार नाहिये तुझं!" स्वातीने जोर लावून...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १३

काही दिवसांनंतर अखेर शोभाने दर्शनला दिलेलं वचन पूर्ण केलं आणि ते पण एका आगळ्या वेगळ्या आणि कामुक रुपात. त्यामुळे या दोन्ही कुटुंबांच्या संबंधांना एक वेगळीच दिशा मिळाली. एका रात्री चौघं परत एकत्र होते. रात्रीची मैफिल जमली होती. एक राउंड झाला होता. दर्शनने शोभाला भरपूर...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १२

शोभाने अखेर त्या रडकुंडीला आलेल्या मुलावर दया केली. तिने स्वातीचा हात धरून तिला ओढत दर्शनच्या जवळ आणलं. स्वाती पण उत्तेजनेने थरथरत होती. या दोघींनी तिला खूप चोखलं होतं पण झडू दिलं नव्हतं म्हणून तिची अवस्था पण दर्शनसारखीच झाली होती. "स्वाती, बघ त्याचा लंड किती तापलाय,...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १०

आता पुढची शिक्षा सुरू झाली. शोभाने आणखी मॅगझीन काढल्या आणि दर्शनला स्तनपान करवत लाडाने मांडीवर बसवून ते चित्र दाखवले. एका मॅगझीनमध्ये गुदा संभोगाचे ते चित्र होते. मऊ गोऱ्यापान ढुंगणात घुसलेल्या लंडाचे चित्र बघून दर्शनला शोभाच्या विशाल नितंबांची आठवण झाली. काल रात्री...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ९

पाच मिनिटांनी नेहाने आपला मोर्चा स्वातीच्या योनिकडे वळवला आणि तिची योनी चोखू लागली. तिची चपळ जीभ स्वातीला एखाद्या लहान लंडासारखं झवत होती. स्वाती स्खलित झाली आणि नेहाचं डोकं आपल्या योनिशी घट्ट धरून बिछान्यावर लोळू लागली. नेहा तिच्या रसावर ताव मारता मारता अशी वखवखली की...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ८

दर्शन पलंगावर बसून मागे टेकून तीच मॅगझीन बघत होता. त्याने कंबरेपर्यंत पांघरूण ओढून घेतलं होतं आणि एक हात आत पांघरुणात जोरात चालत होता. एका हातात ती मॅगझीन धरून कसंबसं त्याची पान पालटून तो हस्तमैथुन करत होता. शोभाला पाहून तो थबकला. धास्तावून त्याचा चेहरा पडला आणि...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ७

शोभाने कसंतरी तिला निर्वस्त्र केलं आणि मग तिला उलटी करून जवळ ओढलं. या गोड तरुणीच्या मखमली पुच्चीचे चुंबन घ्यायला ती पण अधीर झाली होती. खरं म्हणजे तिला नेहाचे कपडे हळूहळू काढून तिचं ते घसघशीत लावण्य नीट जवळून बघायला खूप आवडायचं पण आज नेहा एवढी कामोत्तेजित होती की ते...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ६

नेहा संध्याकाळी परत आली. शोभाने तिला आत घेऊन दार लावताच ती शोभाला बिलगली आणि तिचं चुंबन घेऊ लागली. "आई, किती छान वाटतं घरी येऊन! तुला मी खूप मिस केलं.” शोभाने तिचं चुंबन घेऊन तिला घट्ट छातीशी कवटाळलं. ती आपल्या लाडक्या मुलीची वाटच पाहत होती. सावत्र आई असूनही तिचं या...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ५

अर्धा डिल्डो शोभाच्या आत गेल्याने उरलेला अर्धा भाग अगदी एखाद्या मस्त घट्ट उभ्या लंडासारखा दिसत होता, जणु शोभाचाच लंड आहे असं वाटत होता. वाकून शोभाने त्या लंडाचं गोल टोक स्वातीच्या योनिद्वारावर गोल फिरवून ओलं केलं आणि मग हळूहळू आत घालू लागली. स्वातीच्या तापल्या योनिची...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ४

पाच मिनिटांनी शोभा उठली आणि स्वातीला धरून पलंगावर घेऊन गेली. आपल्या अंगावर स्वातीला घेऊन ती बिछान्यात झोपून स्वातीचे चुंबन घेऊ लागली. धिप्पाड सावळ्या शोभाच्या कुशीत तिच्या अंगावर पडलेली गोरी सुबक स्वाती, जसं एखाद्या आईने मुलीला अंगावर घेतलं आहे, तशी वाटत होती. चुंबन...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ३

आता प्रणयाचा खेळ सुरू होणार होता. बेडरूममध्ये शिरताच शोभाने दार लावून घेतलं. मग वळून तिने स्वातीला आपल्या बाहुपाशात ओढलं आणि तिचं एक दीर्घ चुंबन घेतलं. स्वातीने पण लाजत लाजत हळूच आपली जीभ शोभाच्या ओठांवर लावली. शोभाने ती आपल्या तोंडात ओढून घेतली आणि चोखू लागली. तिचे...

गुलाबी कल्लोळ भाग : २

पण तिची आशंका व्यर्थ होती कारण आत्तापर्यंत स्वाती पुरती कामातुर झाली होती. या अगोदर तिला कधीच स्त्रियांबद्दल ओढ वाटली नव्हती. पण मागचे काही वर्ष नवरा बाहेर गावी असल्यामुळे तिची सेक्स लाइफ पार थंडावली होती आणि ती चांगल्याच कामुक प्रवृत्तीची होती. आता शोभाच्या स्पर्शाने...

गुलाबी कल्लोळ

"अगं पण, तू तर माझ्यापेक्षा वयाने मोठी आहेस, किती उंचपुरी, धिप्पाड पण आहेस, तरी तुझा फिगर कसा मस्त आहे बघ." शोभाच्या भरीव मांसल शरीराकडे बघत स्वाती म्हणाली. "तसं काही नाही गं, हां, कपडे आणि विशेष करून अंतर्वस्त्रं निवडायची काळजी घेते मी, एवढंच. टिपटॉप राहलं तर अर्ध...

error: नका ना दाजी असं छळू!!