गुलाबी कल्लोळ भाग : १४

तयारी पूर्ण झाली. नेहाने डिल्डोचं टोक दर्शनच्या भोकावर टेकवत म्हटलं, “स्वाती काकू, तू जरा याची गांड दोन्ही हातानी फाकवून धर. म्हणजे याला पण सोपं जाईल आणि मला पण. दर्शन तू ढिली सोड हं तुझी गांड. दुखलं तर मला ओरडू नको, मी काही ऐकणार नाहिये तुझं!”

स्वातीने जोर लावून दर्शनचं ढुंगण ओढलं आणि डिल्डो वापरण्यात एक्स्पर्ट असलेल्या नेहाने एका झटक्यात अर्धा डिल्डो आत घातला.

दर्शन हलक्या स्वरात ओरडला आणि थरथरू लागला. त्याला चांगलंच दुखलं पण त्यासोबत एक अतिशय मादक अनुभूति त्याच्या लंडातून सळसळून गेली. त्याचा लंड शोभाच्या गांडीत उसळला आणि शोभाला ते जाणवलं.

“अगं स्वाती, दर्शनला फार आवडलेलं दिसतंय. बघ मा‍झ्या गांडीत कसा उड्या मारत आहे त्याचा लंड. माझी नेहा आहेच अशी हुशार या कामामध्ये. चल गं, लवकर आटप म्हणजे आपल्याला पुढची मजा करता येईल.”

नेहाने जोर लावला आणि देठापर्यंत डिल्डो दर्शनच्या गांडीत खुपसला. तो परत कळवळून गेला पण तिच्या मऊ पोटाचा आणि मांड्यांचा स्पर्श होताच दर्शनला रोमांचाची शिरशिरी आली. आता तिच्या रेशमी झाटा पण त्याला गुदगुली करत होत्या. ‘अखेर या सुंदर मुलीचं शरीर आपल्या शरीराला भिडलं, मग अश्या रूपता का होईना?’ असा विचार त्याच्या मनात आला.

स्वातीने दर्शनला कवटाळून त्याचं चुंबन घेतलं, “कसं वाटतंय राजा? मजा येत आहे ना? तुमची जोडी पण फारच गोड दिसत आहे बुवा! नेहमीपेक्षा थोडा वेगळा सीन आहे पण छान दिसतोय!”

दर्शनने मान डोलावली आणि मग न राहवून शोभाची गांड मारू लागला. त्याच्या मागे नेहाने बरोबर त्याच्या धक्क्यांशी आपले धक्के जुळवले आणि ती पण दर्शनची गांड मारू लागली.

तीन शरीर एका लयीत मागे-पुढे होत होते.

“अगं शोभा, कॅमेरा असता तर व्हिडीओ काढला असता. लाखांमध्ये पैसे मिळाले असते.” स्वाती उत्साहाने म्हणाली.

ती वेगळी राहिली होती पण तिने तिघा चुदवय्यांचे चुंबन घेऊन त्यांना चिथावण्याचं काम हाती घेतलं होतं. आळीपाळीने शोभा, दर्शन आणि नेहाचे चुंबन घेणं, शोभाचे लटकणारे थानं दाबणं आणि मधून मधून बिछान्यावर उभी राहून तिघांना आळीपाळीने आपली योनी चाखवणं, असं काम ती करू लागली.

काही वेळाने शोभा हळूच उताणी पडली आणि दर्शन आणि नेहाला पाठीवर घेऊन पालथी झोपली. आता दर्शनला जोराजोरात तिची गांड मारता येत होती. नेहा पण त्याच्या पाठीवर झोपली आणि त्याच्या छातीभोवती आपले हात गुंडाळून पूर्ण जोमाने त्याची गांड मारू लागली. डबल वजन अंगावर असूनही शोभाने अगदी कुरकुर केली नाही. मुलांच्या खुशीसाठी तिने आनंदात हे सहन केलं.

जेव्हा अर्ध्या तासाने अखेर ही झुंज संपली तर सगळे थकले होते. पण अगदी खुशीत होते. सर्वात जास्त आनंद दर्शनला आला होता. एका वेळेला गांड मारायचा आणि मारून घ्यायचा आनंद त्याला मिळाला होता. शोभा अतृप्त होती कारण तिची योनी वेगळी पडली होती. स्वातीने ती चोखून तिला तृप्त केलं.

नेहा तर कित्येकदा झडली होती. नंतर पण जेव्हा शोभा गांडीतून दर्शनचा लंड काढून वेगळी झाली तेव्हा आग्रह करून नेहा तशीच दर्शनवर चढून राहिली. दर्शनला उताणं झोपवून त्याच्यावर चढून तिने अर्धा तास आणखी त्याची गांड मारली.

दर्शनला बरंच दुखलं पण खूप आनंद पण झाला. त्याच्या पाठीवर नेहाचे भरीव उरोज आणि कडक निप्पल गोड बोचत होते. कमीत कमी या बहाण्याने नेहाच्या स्तनांचा स्पर्श आपल्याला झाला या विचारानेच तो खुश होता.

अखेर नेहा तृप्त झाली. दर्शनच्या गांडीतून डिल्डो ओढून काढला आणि त्याच्या पट्ट्या सोडवून आपल्या चूतमध्ये गाडलेला भाग पण बाहेर काढला. तो तिने दर्शनच्या तोंडात दिला.

“घे, पहिले डिल्डो स्वच्छ कर, मग डायरेक्ट पाजते.

दर्शन डिल्डो चाटत असताना तिने हळूच त्याच्या कानात म्हटलं, “खरं म्हणजे तुझ्या गांडीतला भाग पण तूच स्वच्छ करायला हवा. आत्ता सोडून देते, पण नंतर लक्षात ठेव.”

दर्शन ऐकतच राहिला. नेहा चांगलीच चावट विचारांची होती हे त्याला समजलं. पण सध्या तरी तो तिच्या योनिरसाचा आस्वाद घेण्यात मग्न होता.

मग नेहा कुशीवर झोपली. दर्शनला ओढून तिने त्याचं डोकं आपल्या मांड्यांच्या मध्ये घेतलं आणि तोंड पुच्चीवर दाबून घट्ट दोन्ही मांड्यांच्या मध्ये जखडून घेतलं. मग ती मागे-पुढे होत त्याच्या तोंडावर योनी घुसळू लागली.

“घे आता, चोख, पोट भरून चोख, नाहीतर म्हणशील की नेहाने आपली अट पुरी केली नाही.”

ठरल्याप्रमाणे तिने अर्धा तास त्याला आपल्या पुच्चीतून पाजलं. पण मध्येच मुद्दामहून ती त्याच्या डोक्याला इतक्या जोरात आपल्या जंघांनी दाबायची की तो कळवळून जायचा. ती चांगलीच मजबूत होती. पण हा अतिरेक पण त्याने निमूटपणे सहन केला. त्या सुंदरीच्या योनिच्या अमृतापुढे असे प्रकार त्याला नगण्य वाटत होते.

दोघांची ही घासाघीस बघत शोभा आणि स्वातीने पण एक रति करून घेतली. त्या दोघी खुश होत्या की चला अखेर नेहा आणि दर्शन एकत्र तर आले.

या प्रसंगाच्या महिन्याभरानंतरची गोष्ट आहे. चौघांची आता चांगली जुळून आली होती. अगदी साधलेल्या प्रमाणबद्ध स्वरुपात त्यांची रति चालायची. टाइम टेबल, वार आणि जागा निश्चित झाल्या होत्या. शेजारी राहून आता ते कोणाला न कळू देता एका ग्रुपसारखे वावरत होते.

दर्शनने आता बर्‍याचदा शोभाची गांड मारली होती. आता त्याचा डोळा आपल्या आईच्या पांढर्‍या शुभ्र लुसलुशीत गांडीवर होता. दर्शनने एक-दोनदा स्वातीला आग्रह केला होता. “आई, तू पण मला एकदा शोभा काकूसारखी तुझी गांड मारू दे!” असा तो सारखा तिला म्हणायचा. पण स्वातीने त्याला अट घातली होती की नेहा जेव्हा लग्नाला हो म्हणेल तेव्हाच ती दर्शनला त्याची इच्छा पुरी करून देईल.

आत्तापर्यंत नेहा आणि दर्शन दोघांना कळलं होतं की त्यांच्या आयांचा काय प्लान आहे. दर्शन तर एका पायावर लग्नाला होकार द्यायला तयार होता. पण नेहा हो पण म्हणत नव्हती आणि नाही पण म्हणत नव्हती. त्या चाणाक्ष मुलीने दर्शनला झुलवत ठेवलं होतं आणि आपला दास बनवून घेतलं होतं.

एका दुपारी स्वाती आणि शोभा शॉपिंग करून परत आल्या. त्या गेल्या होत्या तेव्हा नेहा आणि दर्शन आपापल्या घरीच होते. दोघी शोभाच्या घरी गेल्या. तिने दार उघडलं. तेव्हा बेडरूममधून काही आवाज तिला आले. दर्शनची चप्पल पण तिथेच बाहेर होती. शोभाला कळलं की नेहा आणि दर्शनने मोका बघून काहीतरी सुरू केलं आहे. पण तिला आश्चर्य वाटलं कारण नेहा कधीच एकटी दर्शनसोबत नसायची. नेहमी आई आणि काकूसोबत असतानाच ती त्याची गांड मारायची.

शोभाने स्वातीला चुप राहायचा इशारा केला आणि मग दोघी हळूच जाऊन बेडरूममध्ये डोकावू लागल्या.

आत दर्शन नग्न उताणा बिछान्यावर पहुडला होता. त्याचे हात-पाय बांधलेले होते. नेहा मोठा काळा डिल्डो आपल्या कमरेभोवती बांधून त्याच्या पायांच्या दोन्ही बाजूला गुडघे टेकवून डिल्डोला क्रीम लावून तयार होती.

“नेहा प्लीज, हळू कर हं, माझी फाडू नको. आज पहिल्यांदाच मी हा मोठा डिल्डो आत घेणार आहे. खूप दुखेल गं, पण फक्त तुला खुश करायला मी तयार झालो आहे. मग माझ्याशी लग्नाला होकार देशील ना गं? प्लीज माझी राणी, सांग ना?”

“अरे हो रे राजा, मी म्हटलं ना हो! आणि काळजी करू नको, नीट मारेन, अगदी हळू हळू! स्वत:च्या होणार्‍या नवर्‍याची गांड मी कशाला फाडेन बरं? पण तुला दुखतं तर मला मजा येते रे. खूप बरं वाटतं. सगळ्या नारी जातीच्या वतीने मी पुरुषांशी बदला घेत आहे असं मला वाटतं. आज मी तासभर तुझी मारणार. आणि बघ, लग्नाला अजून दोन तीन वर्ष आहे. पण आत्ताच तुला सांगून ठेवते. मी दहा इंची डिल्डो आणून ठेवणार आहे हं हनिमूनसाठी, चांगला अडीच इंच जाडीचा. तेव्हा ओरडू नकोस.” नेहा म्हणाली.

“ठीक आहे डार्लिंग, तू म्हणशील ते.” दर्शन विव्हळला.

“आणि लग्नानंतर माझा दास होऊन राहायचं, मी म्हणेन ते करायचं, किती पण घाणेरडं असो. खरं म्हणजे तुझ्यासोबत मी खूप प्रयोग करणार आहे. मॅगझीन आणि इंटरनेटवर बघितलेले खूप किंकी प्रकार मला करून बघायचे आहे. पण आई आणि स्वाती काकूला यातलं काहीही सांगायचं नाही हं. आणि याच अटीवर मी लग्नासाठी होकार दिला आहे हे लक्षात ठेव. आता तोंड उघड मुकाट्‍याने! माझी पॅन्टी कोंबते तुझ्या तोंडात. नाहीतर दुखल्यावर ओरडशील गाढवासारखा आणि कोणी ऐकेल. आता सवय कर, नेहमीच तुला ओरडायला लावणार आहे मी.”

आपल्या भावी पतीच्या तोंडात आपली पॅन्टी कोंबून नेहाने म्हटलं, “तुझ्या तोंडात कोंबायला पण माझ्याकडे खूप गोष्टी आहे हं, हळूहळू कळेलच. चल आता तयार हो.”

मग तिने तो मोठा जाडजूड डिल्डो दर्शनच्या गांडीच्या भोकावर ठेवला आणि एक श्वास घेऊन आत पेलू लागली. दर्शन कळवळू लागला. हात-पाय बांधलेले असल्याने तो काही करू शकत नव्हत्या. त्याच्या तोंडातून बस काही अस्फुट किंकाळ्या निघत होत्या.

नेहा थोडी थांबली आणि गचकन तीन-चार इंच डिल्डो त्याच्या भोकात गाडला. दर्शनची तळमळ आणखी वाढली. त्याच्या डोळ्यात पाणी आलं होतं. पण त्याचा लंड मात्र ताठ उभा होता.

शोभाने दार हळूच बंद केलं आणि स्वातीकडे बघितलं.

“चला, अखेर नेहा लग्नाला तयार झाली स्वाती. पण दर्शनला ती पिळून काढेल गं, हाल हाल करेल त्याचे, चालेल न तुला? तसं ती त्याला खूप यौन सुख पण देईल हं.”

“दर्शन खुशीत हे सर्व करत आहे. काही जबरदस्ती केली नाही नेहाने. म्हणजे त्याला पण मजा येते यात म्हणूनच तो करत आहे ना? वाईट वाटायचं काही कारण नाही. पण शोभा आज रात्री मला आता याची किंमत द्यावी लागेल गं. मी दर्शनला म्हटलं होतं की जेव्हा नेहा लग्नाला तयार होईल तेव्हा…” स्वाती उत्तेजित झाली होती.

शोभाने तिचं तोंड आपल्या तोंडाने बंद केलं आणि हात धरून तिला आपल्या बेडरूममध्ये घेऊन गेली.

“माहीत आहे गं, पण घाबरू नको, त्यातपण सुख आहे. मला तर आता दर्शनकडून गांड मारून घ्यायची सवयच लागली आहे. चुकल्यासारखं होतं तीन-चार दिवस त्याने मारली नाही तर. तुला पण आवडेल. पण चल आता आपण विहीण होणार, थोडं सेलीब्रेट करूया.” आणि स्वातीचे कपडे काढत ती तिला बिछान्यावर घेऊन गेली.

गुलाबी कल्लोळ भाग : १३

काही दिवसांनंतर अखेर शोभाने दर्शनला दिलेलं वचन पूर्ण केलं आणि ते पण एका आगळ्या वेगळ्या आणि कामुक रुपात. त्यामुळे या दोन्ही कुटुंबांच्या संबंधांना एक वेगळीच दिशा मिळाली. एका रात्री चौघं परत एकत्र होते. रात्रीची मैफिल जमली होती. एक राउंड झाला होता. दर्शनने शोभाला भरपूर...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १२

शोभाने अखेर त्या रडकुंडीला आलेल्या मुलावर दया केली. तिने स्वातीचा हात धरून तिला ओढत दर्शनच्या जवळ आणलं. स्वाती पण उत्तेजनेने थरथरत होती. या दोघींनी तिला खूप चोखलं होतं पण झडू दिलं नव्हतं म्हणून तिची अवस्था पण दर्शनसारखीच झाली होती. "स्वाती, बघ त्याचा लंड किती तापलाय,...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ११

आईचा तिच्या मुलावरील या अशा अनोख्या प्रेमाचा हा खेळ पाहून शोभाने नेहाचा हात धरला आणि बाहेर घेऊन गेली. "चल नेहा, आई मुलाला एकटं सोडूया काही वेळ. तसा तो इतका गाढ झोपला आहे की उठणार नाही. चल तोपर्यंत तू पण अंघोळ कर, आराम करून घे. मी जेवायला करते. आज स्वाती आणि दर्शनला...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १०

आता पुढची शिक्षा सुरू झाली. शोभाने आणखी मॅगझीन काढल्या आणि दर्शनला स्तनपान करवत लाडाने मांडीवर बसवून ते चित्र दाखवले. एका मॅगझीनमध्ये गुदा संभोगाचे ते चित्र होते. मऊ गोऱ्यापान ढुंगणात घुसलेल्या लंडाचे चित्र बघून दर्शनला शोभाच्या विशाल नितंबांची आठवण झाली. काल रात्री...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ९

पाच मिनिटांनी नेहाने आपला मोर्चा स्वातीच्या योनिकडे वळवला आणि तिची योनी चोखू लागली. तिची चपळ जीभ स्वातीला एखाद्या लहान लंडासारखं झवत होती. स्वाती स्खलित झाली आणि नेहाचं डोकं आपल्या योनिशी घट्ट धरून बिछान्यावर लोळू लागली. नेहा तिच्या रसावर ताव मारता मारता अशी वखवखली की...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ८

दर्शन पलंगावर बसून मागे टेकून तीच मॅगझीन बघत होता. त्याने कंबरेपर्यंत पांघरूण ओढून घेतलं होतं आणि एक हात आत पांघरुणात जोरात चालत होता. एका हातात ती मॅगझीन धरून कसंबसं त्याची पान पालटून तो हस्तमैथुन करत होता. शोभाला पाहून तो थबकला. धास्तावून त्याचा चेहरा पडला आणि...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ७

शोभाने कसंतरी तिला निर्वस्त्र केलं आणि मग तिला उलटी करून जवळ ओढलं. या गोड तरुणीच्या मखमली पुच्चीचे चुंबन घ्यायला ती पण अधीर झाली होती. खरं म्हणजे तिला नेहाचे कपडे हळूहळू काढून तिचं ते घसघशीत लावण्य नीट जवळून बघायला खूप आवडायचं पण आज नेहा एवढी कामोत्तेजित होती की ते...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ६

नेहा संध्याकाळी परत आली. शोभाने तिला आत घेऊन दार लावताच ती शोभाला बिलगली आणि तिचं चुंबन घेऊ लागली. "आई, किती छान वाटतं घरी येऊन! तुला मी खूप मिस केलं.” शोभाने तिचं चुंबन घेऊन तिला घट्ट छातीशी कवटाळलं. ती आपल्या लाडक्या मुलीची वाटच पाहत होती. सावत्र आई असूनही तिचं या...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ५

अर्धा डिल्डो शोभाच्या आत गेल्याने उरलेला अर्धा भाग अगदी एखाद्या मस्त घट्ट उभ्या लंडासारखा दिसत होता, जणु शोभाचाच लंड आहे असं वाटत होता. वाकून शोभाने त्या लंडाचं गोल टोक स्वातीच्या योनिद्वारावर गोल फिरवून ओलं केलं आणि मग हळूहळू आत घालू लागली. स्वातीच्या तापल्या योनिची...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ४

पाच मिनिटांनी शोभा उठली आणि स्वातीला धरून पलंगावर घेऊन गेली. आपल्या अंगावर स्वातीला घेऊन ती बिछान्यात झोपून स्वातीचे चुंबन घेऊ लागली. धिप्पाड सावळ्या शोभाच्या कुशीत तिच्या अंगावर पडलेली गोरी सुबक स्वाती, जसं एखाद्या आईने मुलीला अंगावर घेतलं आहे, तशी वाटत होती. चुंबन...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ३

आता प्रणयाचा खेळ सुरू होणार होता. बेडरूममध्ये शिरताच शोभाने दार लावून घेतलं. मग वळून तिने स्वातीला आपल्या बाहुपाशात ओढलं आणि तिचं एक दीर्घ चुंबन घेतलं. स्वातीने पण लाजत लाजत हळूच आपली जीभ शोभाच्या ओठांवर लावली. शोभाने ती आपल्या तोंडात ओढून घेतली आणि चोखू लागली. तिचे...

गुलाबी कल्लोळ भाग : २

पण तिची आशंका व्यर्थ होती कारण आत्तापर्यंत स्वाती पुरती कामातुर झाली होती. या अगोदर तिला कधीच स्त्रियांबद्दल ओढ वाटली नव्हती. पण मागचे काही वर्ष नवरा बाहेर गावी असल्यामुळे तिची सेक्स लाइफ पार थंडावली होती आणि ती चांगल्याच कामुक प्रवृत्तीची होती. आता शोभाच्या स्पर्शाने...

गुलाबी कल्लोळ

"अगं पण, तू तर माझ्यापेक्षा वयाने मोठी आहेस, किती उंचपुरी, धिप्पाड पण आहेस, तरी तुझा फिगर कसा मस्त आहे बघ." शोभाच्या भरीव मांसल शरीराकडे बघत स्वाती म्हणाली. "तसं काही नाही गं, हां, कपडे आणि विशेष करून अंतर्वस्त्रं निवडायची काळजी घेते मी, एवढंच. टिपटॉप राहलं तर अर्ध...

error: नका ना दाजी असं छळू!!