गुलाबी कल्लोळ भाग : ८

दर्शन पलंगावर बसून मागे टेकून तीच मॅगझीन बघत होता. त्याने कंबरेपर्यंत पांघरूण ओढून घेतलं होतं आणि एक हात आत पांघरुणात जोरात चालत होता. एका हातात ती मॅगझीन धरून कसंबसं त्याची पान पालटून तो हस्तमैथुन करत होता.

शोभाला पाहून तो थबकला. धास्तावून त्याचा चेहरा पडला आणि हातातलं पुस्तक खाली पडलं. शोभाने आतून दार लावलं आणि त्याच्या जवळ येऊन चादर धरून ओढून टाकली. मुठीत धरलेला कडक उभा तरुण लंड बघून तिने आपल्या ओठांवरून जीभ फिरवली. मग दर्शनकडे बघत मंद स्मित करत काही न बोलता तिने आपला गाऊन काढून टाकला.

नुसत्या ब्रेसीयर आणि पॅन्टीमधलं तिचं ते मादक अर्धनग्न रूप पाहून दर्शनचे डोळे पांढरे व्हायला आले. शोभा काकू आपल्याला रागवायला नाही आली, तर त्याच्या कल्पनेपलीकडील स्वर्गात घेऊन जायला आली हे जेव्हा त्याला कळलं तर त्याला आनंदाने सुचेना की काय करायचं.

शोभाने त्याचं काम थोडं सोपं केलं, ती पलंगावर चढून त्याच्या बाजूला येऊन बसली आणि दर्शनला कवटाळून त्याचा जोरात मुका घेतला.

पहिल्यांदा कोणत्या स्त्रीचं चुंबन दर्शनला मिळालं होतं आणि ते पण त्याच्या आईहून मोठ्या त्या सेक्सी शोभा काकूचं. शोभाने त्याचा हात त्याच्या लंडावरून काढला आणि तो थरथरता लंड आपल्या हातात घेतला.

“काय रे दर्शन, संध्याकाळपासून अशी हालत आहे ना तुझी? आणि मा‍झ्या कपाटात पण चाल-ढाल करून आलास? नेहमी तू माझ्याकडे कसा बघत असतो! मी तुला एवढी आवडते तर पहिलेच का नाही मला म्हणालास? आज तर तुला मी कितीदा संधी दिली! भित्रा कुठला!” तिने लाडात म्हटलं.

दर्शन लाजत लालबुंद झाला.

“शोभा काकू, तू मला एवढी आवडतेस, भीती वाटत होती की तू रागवशील. तुला आठवतच मी रात्री झोपतो.”

“आणि मला आठवत हे करतोस जे आत्ता करत होतास, नाही? हाऊ स्वीट!”

शोभाच्या या प्रश्नावर दर्शन लाजून चुप झाला. पण आता तो एवढा खुलला होता की शोभाचं परत दीर्घ चुंबन घेऊन तिचे ओठ चोखत त्याने आपले हात तिच्या ब्रेसीयरवर ठेवले. तिच्या मऊ स्तनांना धरून दाबत तो नकळत आपले कुल्हे वर-खाली करून शोभाच्या मुठीत धरलेल्या आपल्या लंडाला तिच्याकडून मूठ मारून घ्यायचा प्रयत्न करू लागला.

शोभाने त्याच्याकडे पाठ फिरवली आणि हुक काढायला सांगितले. दर्शनने ब्राचे हुक सोडले आणि शोभाने ब्रा काढून त्याच्याकडे तोंड केलं. ते विशाल झुलते मऊ गोळे आणि त्यांच्यावरचे ताठ निप्पल बघून दर्शनचा श्वास जोरात चालू लागला. त्याची उत्तेजना बघून शोभाने विचारलं, “आवडले का रे? चोखतोस?” आणि दर्शनचं डोकं धरून आपल्या छातीवर दाबलं. त्याने तोंड उघडून ते काळं निप्पल आत घेतलं आणि डोळे बंद करून चोखू लागला.

शोभा दर्शनच्या लंडाला प्रेमाने दाबत त्याला हळूहळू मूठ मारून देत होती. पण आता तो लंड उसळू लागला होता. तिने ओळखलं की हा मुलगा झडणार म्हणून दर्शनचं डोकं बाजूला सारून पटकन ती वाकली आणि तोंडात घेऊन त्याला चोखू लागली.

एवढा टणक आणि घट्ट लंड तिने कितीतरी दिवसांनी पाहिला होता. तिने त्याला तोंडात पुरता गिळून तो चोखला आणि दोन मिनिटात वीर्याचे गरम गरम फवारे तिच्या घशात पडू लागले.

“आऽऽ ईऽऽऽ गंऽ!” दर्शनने विव्हळून तिचं डोकं घट्ट धरून ठेवलं आणि पाय घासू लागला.

त्याचा लंड चाटून चोखून साफ केल्यावर शोभा उठली.

“काय मस्त मलई होती!”

धापा टाकत पडलेल्या दर्शनचा एक मुका घेऊन तिने त्याला प्रेमाने आपल्या छातीवर ओढलं आणि एक निप्पल त्याच्या तोंडात देऊन त्याला घट्ट आवळून अर्धा उरोज त्याच्या तोंडात कोंबला.

“मजा आली ना बाळा? आणि काय रे? आईची आठवण येतेय का? तशी तुझी आई पण खूप सुंदर आहे हं, राजा.”

तोंडात कोंबलेल्या त्या मऊ गोळ्याला लहान मुलासारखं चोखत दर्शन काही म्हणाला नाही; फक्त शोभाकडे एक कृतज्ञतेच्या भावनेने बघत राहिला. ‘काय मस्त चोखला माझा शोभा काकूने! पण आईबद्दल काय म्हणत आहे ती या वेळी? अर्थ काय तिचा?’ तो विचार करत होता.

शोभाची पुच्ची आता ओलीचिंब झाली होती. पुढचं काम सुरू करायची गरज होती. पण त्याआधी या मुलाला परत गरम करणं आवश्यक होतं. तिने ती मॅगझीन उचलली आणि दोघे एकत्र ती बघू लागले.

लवकरच शोभाच्या मुठीत धरलेला लंड ताठ होऊ लागला. आपल्या दुसर्‍या हाताने आता शोभा हळूहळू स्वत: पण हस्तमैथुन करत होती. दोन बोटं तिने खोल आपल्या पुच्चीत घातली होती.

चित्रातल्या सुंदर नग्न आणि रतिरत स्त्रिया बघून दर्शन पण उत्तेजित होत होता. तोंडात कोंबलेल्या त्या उरोजाने पण त्याला धुंद केलं होतं. एका क्लोजअप फोटोमध्ये दिसणार्‍या गुलाबी मखमली रसाळ योनी आणि त्यात जीभ टाकून चाटणारी एक तरुणी बघून दर्शन अचानक तोंडातून तिचं निप्पल काढून म्हणाला, “शोभा काकू, मजा येत असेल नाही असं चोखायला? किती छान दिसत आहे ती चूत इतक्या जवळून?”

“तू पाहिली आहे कधी, राजा? गर्लफ्रेन्डची?”

शोभाच्या या उद्गारावर लाजून त्याने नकारार्थी मान हलवली.

शोभा त्याला कुरवाळत म्हणाली, “माझी बघायची आहे का? याहून जास्त रसाळ आहे बघ.” आणि आपले बोटं पुच्चीतून काढून तिने दर्शनला दाखवली.

तिच्या बोटांना चिकट मधासारखं काहीतरी लागलं होतं. शोभा श्वास रोखून दर्शनच्या प्रतिक्रियेची वाट बघत होती.

दर्शनने काही वेळ तिच्या बोटांकडे बघितलं आणि मग तोंड उघडून ते चोखू लागला.

“आवडला का रे काकूचा रस?”

त्याने तिच्याकडे बघत फक्त डोळ्यांनी इशारा केला आणि परत चोखण्यात दंग झाला.

शोभा खूप सुखावली.

“हा मुलगा म्हणजे हिरा आहे हिरा.” तिने मनात म्हटलं.

आता पाठीशी उशी घेऊन ती नीट मागे टेकून बसली. आपले पाय फाकवले आणि दर्शनला त्यांच्या मध्ये बसवलं.

“घे, मन लावून बघ, चाट वाटल्यास, मी काही बोलणार नाही.”

दर्शन वाकून जवळून तिच्या योनिचं निरीक्षण करू लागला. हळूच त्याने केस बाजूला सारले आणि एक बोट आत टाकलं. त्याला स्वर्ग जमिनीवर आल्यासारखं वाटत होतं.

शोभा काकूची पुच्ची चित्रातल्या पुच्चीपेक्षाही गुलाबी, मऊ आणि रसाळ भासत होती. न राहवून वाकून तो तिची पुच्ची चाटू लागला. त्याच्या अडाणी जि‍भेचा स्पर्श होताच शोभाने एक दीर्घ श्वास सोडला. दर्शनला शिकवावं लागेल, हे तिला माहीत होतं. पण किती मन लावून तो चाटत होता! त्या मुलाला शिकवण्यात पण तिला एक वेगळीच मजा येणार होती.

“असंच राजा, जरा जोरात चाट, तो लाल मणि दिसतो ना, त्याला चाट, आणि जीभ पण आत टाक मधून मधून.”

तिने त्याच्या डोक्याला धरून शिकवणीला सुरुवात केली आणि तिच्या मनात आलं की तिकडे नाशिकला काय होत असेल! ती आपल्या लाडक्या लेकीच्या रंगेल कामुक स्वभावाला पुरती ओळखून होती. “जरूर या वेळी नेहा स्वातीच्या, दर्शनच्या आईच्या पुच्चीतला रस काढत असणार.” ती मनात म्हणाली.

रात्रीचे अकरा वाजले होते. नाशिकला कॉलेजच्या लेडीज होस्टलमध्ये त्यांना दिलेल्या खोलीत काम देवीची पुजा जोरात चालली होती. नग्नावस्थेत स्वाती कण्हत एका खुर्चीत बसली होती. तिचे हात खुर्चीच्या हातांना बांधलेले होते म्हणून ती असहाय होती. असहनीय सुखाच्या लाटा तिच्या अंगात उसळत होत्या.

ही नेहा म्हणजे ‘आईवर बेटी सवाई’ ही म्हण खरी करणारी होती. तिच्या समोर बसून तिच्या मांड्यांमध्ये डोकं खुपसून नेहा आपल्या जि‍भेची जादू दाखवत होती. अतिशय गोड आणि मादक घडामोडींनी भरलेला आजचा दिवस स्वातीच्या डोळ्यांपुढे नाचू लागला.

नाशिकसाठी निघताना तिला वाटलं होतं की काय व्हायचं ते रात्री होईल. पण बसमध्येच नेहाने तिच्याशी लगट करायला सुरुवात केली होती. अर्ध्या तासाच्या आत तिचा हात स्वातीच्या स्तनांना साडीवरूनच दाबत होता. तिचा निप्पल अचूकपणे तिने बोटांनी धरला होता. स्वातीच्या कानात ती हळूच म्हणाली, “छान लांब आहे हं, स्वाती काकू, मजा येईल रात्री.”

स्वातीला कळेना की काय म्हणावं. या मुलीने काही न जोडता मुद्द्याला हात घातला होता. अखेर तिने पण तिच्या स्तनाग्रात होत असलेल्या मधुर अनुभूतिसमोर गुडघे टेकले आणि डोळे बंद करून प्रवासाचा आनंद घेऊ लागली.

नाशिकला पोहोचे पर्यंत स्वातीची हालत नकोशी झाली होती. नेहाने तिच्या मांड्यांच्या मध्येच हात घातला होता. तिच्या मांड्या ओल्या झाल्या होत्या. एकदा ती स्खलित पण झाली होती. एक-दोनदा तिने नेहाला थांबवायचा प्रयत्नही केला होता पण ती काही ऐकायला तयार नव्हती.

दोघींनी आपल्या पायांवर शाल घेतली होती म्हणून कोणाला काही दिसत नव्हतं. न राहवून स्वातीने पण नेहाच्या मांड्यांवर हात ठेवला आणि नेहाने सरळ मांड्या उघडून तो हात आपल्या पुच्चीवर घट्ट धरून घेतला आणि शिताफीने मागे-पुढे होत तिच्या हातावर हस्तमैथुन करू लागली.

होस्टलमध्ये रूम्स कमी असल्याने दोघींना एकच रूम दिली गेली. रात्र झाली होती म्हणून त्या जेवायला गेल्या. परत आल्यावर कसंतरी त्यांनी बॅगा उघडून सामान अनपैक केलं आणि मग नेहा स्वातीवर तुटून पडली. तिने शोभाला सांगितलं होतं की स्वाती काकूसोबत असा अधाशीपणा करणार नाही पण ती एवढी तापली होती की तिला राहवलं नाही.

आपल्या मुलाच्या वयाच्या त्या तरुणीच्या या बेभान गोड आक्रमणापुढे स्वातीने पण जास्त विरोध न करता शरण पत्करली होती. खरं म्हणजे ती पण या गोड तरुणीचा उपभोग घ्यायला बेचैन झाली होती.

नेहाने भराभर मोठ्या शिताफीने तिचे कपडे काढले आणि मग तिला बिलगून तिचे चुंबन घेत तिला ढकलत बिछान्यावर नेलं. स्वातीला बिछान्यावर पटकून तिने ते लांब निप्पल बोटात धरले आणि कुस्करू लागली.

“काय हे तुझे निप्पल, स्वाती काकू! खरंच खूप लांब आहे हं, कमाल आहे, मी कधीच असे पाहिले नाही. काय गोड दिसतात, आई खरं सांगत होती.” असे म्हणून ती ते निप्पल आळी पाळीने चोखू लागली.

स्वातीला गोड गुदगुल्या होत होत्या. हसत ती नेहाला बाजूला सारायचा प्रयत्न करत होती पण तिची काही चालली नाही.

गुलाबी कल्लोळ भाग : १४

तयारी पूर्ण झाली. नेहाने डिल्डोचं टोक दर्शनच्या भोकावर टेकवत म्हटलं, "स्वाती काकू, तू जरा याची गांड दोन्ही हातानी फाकवून धर. म्हणजे याला पण सोपं जाईल आणि मला पण. दर्शन तू ढिली सोड हं तुझी गांड. दुखलं तर मला ओरडू नको, मी काही ऐकणार नाहिये तुझं!" स्वातीने जोर लावून...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १३

काही दिवसांनंतर अखेर शोभाने दर्शनला दिलेलं वचन पूर्ण केलं आणि ते पण एका आगळ्या वेगळ्या आणि कामुक रुपात. त्यामुळे या दोन्ही कुटुंबांच्या संबंधांना एक वेगळीच दिशा मिळाली. एका रात्री चौघं परत एकत्र होते. रात्रीची मैफिल जमली होती. एक राउंड झाला होता. दर्शनने शोभाला भरपूर...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १२

शोभाने अखेर त्या रडकुंडीला आलेल्या मुलावर दया केली. तिने स्वातीचा हात धरून तिला ओढत दर्शनच्या जवळ आणलं. स्वाती पण उत्तेजनेने थरथरत होती. या दोघींनी तिला खूप चोखलं होतं पण झडू दिलं नव्हतं म्हणून तिची अवस्था पण दर्शनसारखीच झाली होती. "स्वाती, बघ त्याचा लंड किती तापलाय,...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ११

आईचा तिच्या मुलावरील या अशा अनोख्या प्रेमाचा हा खेळ पाहून शोभाने नेहाचा हात धरला आणि बाहेर घेऊन गेली. "चल नेहा, आई मुलाला एकटं सोडूया काही वेळ. तसा तो इतका गाढ झोपला आहे की उठणार नाही. चल तोपर्यंत तू पण अंघोळ कर, आराम करून घे. मी जेवायला करते. आज स्वाती आणि दर्शनला...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १०

आता पुढची शिक्षा सुरू झाली. शोभाने आणखी मॅगझीन काढल्या आणि दर्शनला स्तनपान करवत लाडाने मांडीवर बसवून ते चित्र दाखवले. एका मॅगझीनमध्ये गुदा संभोगाचे ते चित्र होते. मऊ गोऱ्यापान ढुंगणात घुसलेल्या लंडाचे चित्र बघून दर्शनला शोभाच्या विशाल नितंबांची आठवण झाली. काल रात्री...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ९

पाच मिनिटांनी नेहाने आपला मोर्चा स्वातीच्या योनिकडे वळवला आणि तिची योनी चोखू लागली. तिची चपळ जीभ स्वातीला एखाद्या लहान लंडासारखं झवत होती. स्वाती स्खलित झाली आणि नेहाचं डोकं आपल्या योनिशी घट्ट धरून बिछान्यावर लोळू लागली. नेहा तिच्या रसावर ताव मारता मारता अशी वखवखली की...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ७

शोभाने कसंतरी तिला निर्वस्त्र केलं आणि मग तिला उलटी करून जवळ ओढलं. या गोड तरुणीच्या मखमली पुच्चीचे चुंबन घ्यायला ती पण अधीर झाली होती. खरं म्हणजे तिला नेहाचे कपडे हळूहळू काढून तिचं ते घसघशीत लावण्य नीट जवळून बघायला खूप आवडायचं पण आज नेहा एवढी कामोत्तेजित होती की ते...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ६

नेहा संध्याकाळी परत आली. शोभाने तिला आत घेऊन दार लावताच ती शोभाला बिलगली आणि तिचं चुंबन घेऊ लागली. "आई, किती छान वाटतं घरी येऊन! तुला मी खूप मिस केलं.” शोभाने तिचं चुंबन घेऊन तिला घट्ट छातीशी कवटाळलं. ती आपल्या लाडक्या मुलीची वाटच पाहत होती. सावत्र आई असूनही तिचं या...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ५

अर्धा डिल्डो शोभाच्या आत गेल्याने उरलेला अर्धा भाग अगदी एखाद्या मस्त घट्ट उभ्या लंडासारखा दिसत होता, जणु शोभाचाच लंड आहे असं वाटत होता. वाकून शोभाने त्या लंडाचं गोल टोक स्वातीच्या योनिद्वारावर गोल फिरवून ओलं केलं आणि मग हळूहळू आत घालू लागली. स्वातीच्या तापल्या योनिची...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ४

पाच मिनिटांनी शोभा उठली आणि स्वातीला धरून पलंगावर घेऊन गेली. आपल्या अंगावर स्वातीला घेऊन ती बिछान्यात झोपून स्वातीचे चुंबन घेऊ लागली. धिप्पाड सावळ्या शोभाच्या कुशीत तिच्या अंगावर पडलेली गोरी सुबक स्वाती, जसं एखाद्या आईने मुलीला अंगावर घेतलं आहे, तशी वाटत होती. चुंबन...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ३

आता प्रणयाचा खेळ सुरू होणार होता. बेडरूममध्ये शिरताच शोभाने दार लावून घेतलं. मग वळून तिने स्वातीला आपल्या बाहुपाशात ओढलं आणि तिचं एक दीर्घ चुंबन घेतलं. स्वातीने पण लाजत लाजत हळूच आपली जीभ शोभाच्या ओठांवर लावली. शोभाने ती आपल्या तोंडात ओढून घेतली आणि चोखू लागली. तिचे...

गुलाबी कल्लोळ भाग : २

पण तिची आशंका व्यर्थ होती कारण आत्तापर्यंत स्वाती पुरती कामातुर झाली होती. या अगोदर तिला कधीच स्त्रियांबद्दल ओढ वाटली नव्हती. पण मागचे काही वर्ष नवरा बाहेर गावी असल्यामुळे तिची सेक्स लाइफ पार थंडावली होती आणि ती चांगल्याच कामुक प्रवृत्तीची होती. आता शोभाच्या स्पर्शाने...

गुलाबी कल्लोळ

"अगं पण, तू तर माझ्यापेक्षा वयाने मोठी आहेस, किती उंचपुरी, धिप्पाड पण आहेस, तरी तुझा फिगर कसा मस्त आहे बघ." शोभाच्या भरीव मांसल शरीराकडे बघत स्वाती म्हणाली. "तसं काही नाही गं, हां, कपडे आणि विशेष करून अंतर्वस्त्रं निवडायची काळजी घेते मी, एवढंच. टिपटॉप राहलं तर अर्ध...

error: नका ना दाजी असं छळू!!