गुलाबी कल्लोळ भाग : ७

शोभाने कसंतरी तिला निर्वस्त्र केलं आणि मग तिला उलटी करून जवळ ओढलं. या गोड तरुणीच्या मखमली पुच्चीचे चुंबन घ्यायला ती पण अधीर झाली होती. खरं म्हणजे तिला नेहाचे कपडे हळूहळू काढून तिचं ते घसघशीत लावण्य नीट जवळून बघायला खूप आवडायचं पण आज नेहा एवढी कामोत्तेजित होती की ते शक्‍यंच नव्हतं.

नंतर वासना थोडी शांत झाल्यावर शोभाला विळखा घालून पडल्या पडल्या नेहाने विचारलं,

“आई, स्वाती काकू अशी अचानक स्मार्ट कशी झाली गं?”

तिच्यासोबत दोन दिवस काढायच्या कल्पनेने ती अधीर झाली होती.

“आई, उद्याच बघ कशी स्वाती काकूची योनी पिळून मी कसा तिचा रस काढते. एकदम गोड असेल मला माहीत आहे. ती पण माझ्याकडे कशी हपापलेल्यासारखी बघत होती तू पाहिलंस? तिला पण मी निश्चित आवडते.” शोभाला तिने आपल्या मनातली इच्छा सांगितली.

“हो खूप गोड आहे तिच्या पुच्चीतला रस. आणि तिचे निप्पल तू पाहशील तर थक्क होशील. इतके लांबलचक आहे की चोखत राहावं असं वाटतं. मी तर खूप चोखले तीन-चार दिवस.” शोभा अगदी निर्विकार चेहरा करून म्हणाली.

नेहा उठून खोट्या रागाने शोभाला गुद्दे मारू लागली.

“आईऽऽ, काय बदमाश आहेस तू! मला सांगितलं पण नाही. मला तुझा तृप्त हाव भाव बघून संध्याकाळी वाटलंच होतं की तू एखादी नवीन मैत्रीण शोधलेली दिसतेय. मला कल्पना पण नव्हती की ती स्वाती काकू असेल. तसं आपण बऱ्याच दिवसांपासून तिच्याबद्दल बोलत आहोत. पण अखेर तू तिची शिकार केलीच! सांग ना काय झालं?”

शोभाने नेहाला सगळं सांगितलं. ऐकता ऐकता नेहा अशी उत्तेजित झाली की स्वत:च जाऊन कपाटातून तो डबल डिल्डो घेऊन आली. एक भाग आपल्या पुच्चीत घालून कमरेवर पट्ट्या बांधून ती शोभावर चढली आणि तिच्या योनित बाकीचा भाग खुपसून तिला झवू लागली. आज तिच्या झवण्यात विलक्षण जोर होता. शोभा पण कळवळून गेली.

“अगं जरा बेताने बेटा, तुला आपल्या आईची चूत फाडून टाकायची आहे की काय?” शोभा स्खलित होता होता म्हणाली.

“तुझ्यासारख्या कामुक बदमाश स्त्रीला हीच शिक्षा योग्य आहे. काय चावट आहेस तू. आणि मला आल्यावर नीट सांगितलं पण नाहीस.” धापा टाकत टाकत नेहा म्हणाली.

शोभाला झवून ती थकून गेली तरी तिची वासना शांत झाली नाही. अखेर तिला खाली घेऊन शोभाने जेव्हा तिची तापलेली योनी डिल्डोने चोदून काढली तेव्हा ती शांत झाली.

काही वेळाने शोभा तिचं चुंबन घेत म्हणाली, “झालीस शांत? असा दणकटपणा करू नको स्वातीसोबत. जरा बेताने घे. ती पण नाजूक आहे. जरा तिच्याहून लहान असल्यासारखा वाग. तिला घाबरवू नकोस.”

“हो गं, मी काही एवढी वेंधळी नाही. पण आई, हा डिल्डो पण घेऊन जाऊ सोबत? स्वाती काकूला आवडेल. तशी ती अर्ध्याहून अधिक हेटरो आहे. तिला लंडाने झवून घ्यायला आवडेल.” नेहा स्वातीचं स्वन बघत म्हणाली.

“नको गं, तिच्याशी शुद्ध स्त्री-स्त्री संभोग कर. नंतर बघू तिला एखादा खरोखरचा लंड देता येतो का!” शोभाने डिल्डो चूतच्या बाहेर काढत म्हटलं.

“मला कळलं गं तू कोणाचा म्हणतेयस. तू पण इथे दर्शनवर ताव मारून घेणार आहे, नाही का? तो बिचारा, त्याला माहीत पण नाही कसल्या वाघिणीच्या तावडीत सापडलाय तो!” नेहा हसू लागली.

“असं काही नाही हं, नेहा. तो खरंच गोड मुलगा आहे. मी नीट मन लावून त्याचा उपभोग घेईन. त्याला एक दोनदा माझी छाती मी सहजपणे ओझरती दाखवली तर काय हालत झाली त्याची! ह्या मुलांना खरंच स्तनांची काय ओढ असते, नाही? अगदी सहज तो मा‍झ्या एका इशार्‍यावर पळत येईल मा‍झ्या बाहुपाशात.” शोभा पण हसत म्हणाली.

नेहा आता प्रेमाने डिल्डो चाटत होती. हा तिचा आवडता छंद होता. तिला कवटाळून शोभा पुढे म्हणाली, “नेहा बेटी, तुला माहीतच आहे की मला पुरुषांमध्ये तेवढा रस नाही. कधी कधी स्वाद बदलायला ठीक आहे. पण दर्शनची गोष्ट वेगळी आहे. इतके दिवस झाले मला लंडाचा स्वाद घेऊन. आता त्या सुंदर तरुण मुलाचाच स्वाद घेते. तू स्वाती काकूबद्दल म्हणते तसं मी पण पिळून काढते त्याला दोन दिवसात, पण प्रेमाने.”

“आणि नंतर आपण सर्व एकत्र? स्वाती काकू आणि दर्शन पण? आणि लंडासाठी तहानलेल्या स्वाती काकूची तहान तिचा लाडका मुलगाच विझवणार? मी पहिलेच ओळखलं.” उत्साहाने नेहाने विचारलं.

शोभा काही बोलली नाही; फक्त हसली.

“चल झोप आता, एक वाजला. उद्या तुला जायचं आहे आणि रात्र पण जागून काढायची आहे. आत्ता तरी आराम करून घे.”

दोघी तृप्त होऊन पुढच्या रंगेल दोन दिवसांचं स्वन बघत झोपून गेल्या.

दुपारी स्वाती आणि नेहा निघाले. बसनेच जाणार होते. निघताना नेहाने अगदी अधिकाराने तिचा हात पकडला तर स्वातीला कमालीची गुदगुली झाली. शोभाने त्यांना हात हलवून ‘बाय’ केलं आणि घरी परत येऊन दर्शनची वाट बघू लागली.

दर्शन कॉलेजमधून परत आला. थोडा लाजत होता पण खुश दिसत होता. शोभाने त्याला चहा करून दिला. दर्शनने सांगितलं की चार दिवस कॉलेज पण बंद आहे. शोभाला आनंद झाला. दिवसभर मजा करता येईल वाटलं तर! पण आज सुरुवात झालीच पाहिजे! दर्शनकडे ती आता त्याला न कळू देता नीट बघत होती. तिला तो खूप आवडला होता.

दर्शन काही वेळ बाहेर फिरून आला. परत आल्यावर त्याने अंघोळ केली आणि अभ्यासाला बसला. शोभाने त्याला अभ्यासासाठी बेडरूममध्ये बसायला सांगितलं.

“तू अभ्यास कर, मी पण अंघोळ करून येते आणि मग जेवायला करते.”

पाच मिनिटाने मध्येच तिने बाथरूममधून त्याला हाक मारली, “अरे दर्शन बेटा, मी गाऊन विसरले. जरा मा‍झ्या खोलीत कपाटात वरच्या खणातच आहे तो पांढरा गाऊन देतोस का?”

घरी पण आईसोबत सारखं असं व्हायचं म्हणून दर्शनला जास्त काही वाटलं नाही. तो उठला आणि शोभाच्या खोलीत जाऊन कपाट उघडलं. वरच्या खणात एक पांढरा झिरझिरीत गाऊन होता. त्याचा शेजारी शोभाच्या लिंगरी होत्या.

तिथे पाच-सहा पॅन्टी आणि ब्रेसीयरचे सेट ठेवले होते. काळ्या, पांढर्‍या, स्किन कलरच्या, नायलॉन आणि तलम कॉटनच्या, त्या ब्रा आणि पॅन्टी म्हणजे दर्शनाला अलिबाबाचा खजिना पाहिल्यासारखाच झालं.

त्याने त्यातल्या काही ब्रा आणि पॅन्टी उचलल्या आणि तोंडाला लावून वास घेतला. धुतलेल्या असूनही त्यातून शोभाच्या शरीराचा मंद सुवास येत होता. दर्शन खूपच उत्तेजित झाला. आपल्या भराभर उभा होऊन कडक होत असलेल्या लंडाला सावरत त्याने कपडे ठेवले आणि गाऊन घेऊन दार लावणार तितक्यात त्याला खालच्या खणात एक मॅगझीन दिसली.

त्या मॅगझीनला साधं न्यूजपेपरचं कवर लावलेलं होतं. पण त्याने सहज उघडून पाहिली तर पहिल्याच पानावर एक दुसरीला बिलगलेल्या दोन नग्न स्त्रियांचं चित्र होतं. क्षणभर विचारही न करता त्याने ती मॅगझीन घेतली आणि कपाट लावलं.

आपल्या खोलीत मॅगझीन लपवून त्याने किंचित उघडलेल्या बाथरूमच्या दारातून शोभाला गाऊन दिला आणि परत आला. तिची गुळगुळीत बाही पाहून तो हाच विचार करत होता की आत शोभा काकू पूर्ण नग्न असेल. कशी दिसत असेल? आपण बाथरूमचं दार लोटून आत गेलो असतो तर ती ओरडली असती का? की तिने आपल्याला कवटाळून घेतलं असतं? की त्याला गाऊन आणायला सांगायचं हा तिचा इशारा होता आणि आपण घाबरून तो समजला नाही? त्याला काही कळेनासं झालं.

बेडरूमचं दार लोटून चुपचाप तो ती मॅगझीन बघू लागला. आत सर्व लेस्बियन रति क्रीडेचे चित्र होते! ते बघून दोन मिनिटात त्याचा लंड असा उभा झाला की झडेल की काय असं त्याला वाटू लागलं.

शोभा गाऊन घालून आपल्या खोलीत आली. गाऊनच्या आत तिने मुद्दामहून काळी ब्रा आणि पॅन्टी घातली होती. सावळा रंग असल्यामुळे ती बहुतेक ते घालत नसे. पण या गाऊनवर ते आतून उठून दिसायचे. नेहाला पण हे कॉम्बिनेशन फार आवडायचं. गाऊनचे दोन वरचे हुक तिने उघडेच सोडले होते. त्या लाजर्‍या दर्शनला गाऊन आणायचा इशारा देऊन पण तो समजला नव्हता. बहुतेक आपल्यालाच पुढाकार घ्यावा लागेल हे ती समजली होती.

पण कपाट उघडून बघितलं तर तिला हसायला आलं. दर्शन आता बरोबर तिच्या कामजालात फसला होता. आत अस्तव्यस्त झालेल्या ब्रा आणि पॅन्टीवरून तिला कळलं की दर्शनने काय उद्योग केले होते. आणि गायब झालेली मॅगझीन पण तिच्या योजनेचाच एक भाग होती. ‘या मुलाची शिकार करणं म्हणजे खरंच वाघिणीने सस्याची शिकार करण्यासारखंच आहे.’ असा विचार तिच्या मनात येऊन गेला.

अर्ध्या तासाने तिने दर्शनला जेवायला बोलावलं. दोनदा हाक देऊन पण जेव्हा तो आला नाही तर ती त्याच्या खोलीत गेली. बिचारा दर्शन विचित्र स्थितीत होता. त्याचा लंड एवढ्या जोरात उभा होता की तो चालून किचनमध्ये येण्याच्या स्थितीत नव्हता. ते नग्न चित्र बघून आणि शोभा काकूच्या विवस्त्र शरीराची कल्पना करून करून तो झडायला आला होता.

आता शोभा काकू आल्यावर त्याची पंचाईत झाली. कसाबसा टी-शर्ट आपल्या बर्मुड्यावर खाली खेचून वाकडा चालत तो शोभासोबत किचनमध्ये आला. दर्शनचे निष्फळ प्रयत्न पाहून शोभाला हसू फुटत होतं आणि बर्मुड्याच्या खाली त्याच्या त्या तरुण लंडाचा उभार बघून ती चांगलीच तापली पण होती.

शोभाची काळी ब्रा आणि पॅन्टी तलम शुभ्र गाऊनमधून उठून दिसत होती. ती जरा हलली किंवा वाकली तर तिचे उन्नत उरोज सारखे गाऊनच्या उघड्या भागातून उसळून दिसायचे. आपल्या बाजूला बसून जेवणार्‍या शोभा काकूचं लावण्य आज दर्शनला चटके लावत होतं.

ती सारखी त्याला वाढायला हात लांब करून थोडी वाकायची तेव्हा तिचे स्तन लटकून अर्धे गाऊनच्या बाहेर निघून यायचे. कसंबसं जेवण संपवून दर्शन आपल्या खोलीत पळाला. जाताना त्याच्या कपड्यातला उंच तंबू शोभाला दिसला.

तिने आता अधिक न थांबून सरळ घात घालायचं ठरवलं. त्या बिचाऱ्या मुलाला आणखी सतावणं योग्य नाही, शोभाने विचार केला. आणि या स्थितीत तो मुलगा हमखास हस्तमैथुन करून टाकेल हे पण तिला माहीत होतं. लवकरात लवकर आवराआवर करून हात धुवून तिने दारं खिडक्या बंद केल्या आणि दर्शनच्या खोलीचं दार लोटून तडक आत शिरली.

गुलाबी कल्लोळ भाग : १४

तयारी पूर्ण झाली. नेहाने डिल्डोचं टोक दर्शनच्या भोकावर टेकवत म्हटलं, "स्वाती काकू, तू जरा याची गांड दोन्ही हातानी फाकवून धर. म्हणजे याला पण सोपं जाईल आणि मला पण. दर्शन तू ढिली सोड हं तुझी गांड. दुखलं तर मला ओरडू नको, मी काही ऐकणार नाहिये तुझं!" स्वातीने जोर लावून...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १३

काही दिवसांनंतर अखेर शोभाने दर्शनला दिलेलं वचन पूर्ण केलं आणि ते पण एका आगळ्या वेगळ्या आणि कामुक रुपात. त्यामुळे या दोन्ही कुटुंबांच्या संबंधांना एक वेगळीच दिशा मिळाली. एका रात्री चौघं परत एकत्र होते. रात्रीची मैफिल जमली होती. एक राउंड झाला होता. दर्शनने शोभाला भरपूर...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १२

शोभाने अखेर त्या रडकुंडीला आलेल्या मुलावर दया केली. तिने स्वातीचा हात धरून तिला ओढत दर्शनच्या जवळ आणलं. स्वाती पण उत्तेजनेने थरथरत होती. या दोघींनी तिला खूप चोखलं होतं पण झडू दिलं नव्हतं म्हणून तिची अवस्था पण दर्शनसारखीच झाली होती. "स्वाती, बघ त्याचा लंड किती तापलाय,...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ११

आईचा तिच्या मुलावरील या अशा अनोख्या प्रेमाचा हा खेळ पाहून शोभाने नेहाचा हात धरला आणि बाहेर घेऊन गेली. "चल नेहा, आई मुलाला एकटं सोडूया काही वेळ. तसा तो इतका गाढ झोपला आहे की उठणार नाही. चल तोपर्यंत तू पण अंघोळ कर, आराम करून घे. मी जेवायला करते. आज स्वाती आणि दर्शनला...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १०

आता पुढची शिक्षा सुरू झाली. शोभाने आणखी मॅगझीन काढल्या आणि दर्शनला स्तनपान करवत लाडाने मांडीवर बसवून ते चित्र दाखवले. एका मॅगझीनमध्ये गुदा संभोगाचे ते चित्र होते. मऊ गोऱ्यापान ढुंगणात घुसलेल्या लंडाचे चित्र बघून दर्शनला शोभाच्या विशाल नितंबांची आठवण झाली. काल रात्री...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ९

पाच मिनिटांनी नेहाने आपला मोर्चा स्वातीच्या योनिकडे वळवला आणि तिची योनी चोखू लागली. तिची चपळ जीभ स्वातीला एखाद्या लहान लंडासारखं झवत होती. स्वाती स्खलित झाली आणि नेहाचं डोकं आपल्या योनिशी घट्ट धरून बिछान्यावर लोळू लागली. नेहा तिच्या रसावर ताव मारता मारता अशी वखवखली की...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ८

दर्शन पलंगावर बसून मागे टेकून तीच मॅगझीन बघत होता. त्याने कंबरेपर्यंत पांघरूण ओढून घेतलं होतं आणि एक हात आत पांघरुणात जोरात चालत होता. एका हातात ती मॅगझीन धरून कसंबसं त्याची पान पालटून तो हस्तमैथुन करत होता. शोभाला पाहून तो थबकला. धास्तावून त्याचा चेहरा पडला आणि...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ६

नेहा संध्याकाळी परत आली. शोभाने तिला आत घेऊन दार लावताच ती शोभाला बिलगली आणि तिचं चुंबन घेऊ लागली. "आई, किती छान वाटतं घरी येऊन! तुला मी खूप मिस केलं.” शोभाने तिचं चुंबन घेऊन तिला घट्ट छातीशी कवटाळलं. ती आपल्या लाडक्या मुलीची वाटच पाहत होती. सावत्र आई असूनही तिचं या...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ५

अर्धा डिल्डो शोभाच्या आत गेल्याने उरलेला अर्धा भाग अगदी एखाद्या मस्त घट्ट उभ्या लंडासारखा दिसत होता, जणु शोभाचाच लंड आहे असं वाटत होता. वाकून शोभाने त्या लंडाचं गोल टोक स्वातीच्या योनिद्वारावर गोल फिरवून ओलं केलं आणि मग हळूहळू आत घालू लागली. स्वातीच्या तापल्या योनिची...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ४

पाच मिनिटांनी शोभा उठली आणि स्वातीला धरून पलंगावर घेऊन गेली. आपल्या अंगावर स्वातीला घेऊन ती बिछान्यात झोपून स्वातीचे चुंबन घेऊ लागली. धिप्पाड सावळ्या शोभाच्या कुशीत तिच्या अंगावर पडलेली गोरी सुबक स्वाती, जसं एखाद्या आईने मुलीला अंगावर घेतलं आहे, तशी वाटत होती. चुंबन...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ३

आता प्रणयाचा खेळ सुरू होणार होता. बेडरूममध्ये शिरताच शोभाने दार लावून घेतलं. मग वळून तिने स्वातीला आपल्या बाहुपाशात ओढलं आणि तिचं एक दीर्घ चुंबन घेतलं. स्वातीने पण लाजत लाजत हळूच आपली जीभ शोभाच्या ओठांवर लावली. शोभाने ती आपल्या तोंडात ओढून घेतली आणि चोखू लागली. तिचे...

गुलाबी कल्लोळ भाग : २

पण तिची आशंका व्यर्थ होती कारण आत्तापर्यंत स्वाती पुरती कामातुर झाली होती. या अगोदर तिला कधीच स्त्रियांबद्दल ओढ वाटली नव्हती. पण मागचे काही वर्ष नवरा बाहेर गावी असल्यामुळे तिची सेक्स लाइफ पार थंडावली होती आणि ती चांगल्याच कामुक प्रवृत्तीची होती. आता शोभाच्या स्पर्शाने...

गुलाबी कल्लोळ

"अगं पण, तू तर माझ्यापेक्षा वयाने मोठी आहेस, किती उंचपुरी, धिप्पाड पण आहेस, तरी तुझा फिगर कसा मस्त आहे बघ." शोभाच्या भरीव मांसल शरीराकडे बघत स्वाती म्हणाली. "तसं काही नाही गं, हां, कपडे आणि विशेष करून अंतर्वस्त्रं निवडायची काळजी घेते मी, एवढंच. टिपटॉप राहलं तर अर्ध...

error: नका ना दाजी असं छळू!!