गुलाबी कल्लोळ भाग : ४

पाच मिनिटांनी शोभा उठली आणि स्वातीला धरून पलंगावर घेऊन गेली. आपल्या अंगावर स्वातीला घेऊन ती बिछान्यात झोपून स्वातीचे चुंबन घेऊ लागली. धिप्पाड सावळ्या शोभाच्या कुशीत तिच्या अंगावर पडलेली गोरी सुबक स्वाती, जसं एखाद्या आईने मुलीला अंगावर घेतलं आहे, तशी वाटत होती. चुंबन घेता घेता स्वाती आपल्या मैत्रिणीच्या थानांशी खेळण्यात मग्न होती.

चुंबन थांबल्यावर स्वाती खाली वाकली आणि तिचं एक थान आपल्या दोन्ही हातात धरून त्याचं बोंड चोखू लागली, अगदी दोन्ही हातात शहाळं धरून त्याचं पाणी पितात तसं. मध्येच शोभा आपल्या कुशीवर वळली आणि स्वातीला खाली पटकून तिच्या अंगावर चढून तिने आपलं स्तन स्वातीच्या तोंडात खुपसलं. मग आपल्या मांड्यांमध्ये तिचे पाय धरून अगदी झवण्याच्या अंदाजात तिला घुसळू लागली.

या कामुक स्त्री-स्त्री अभिसाराला आता जोर आला होता. अखेर शोभा उठून उलट्या बाजूने स्वातीच्या समोर आपल्या कुशीवर झोपली.

“सिक्स्टी-नाइन करू या का मा‍झ्या लाडो? आता मला पण राहवत नाहिये.”

स्वातीची मूक संमती होतीच. शोभाने स्वातीच्या कंबरेत हात घालून तिचं शरीर आपल्या जवळ ओढलं आणि तिचे पाय फाकवून तिच्या पुच्चीत तोंड घालून चाटू लागली. तिने पण आपले पाय उघडले आणि स्वातीचा चेहरा आपल्या योनिवर धरून आपल्या मांड्यांमध्ये तिचं डोकं घट्ट धरलं आणि तिच्या तोंडाला झवू लागली.

हा आसन स्वातीला धुंद करून गेला. तिने याबद्दल ऐकले जरूर होते पण प्रत्यक्षात करताना त्याची मजा आगळीच होती. शोभाने आपल्या बाहुपाशात तिचे कूल्हे भरून घेतले होते आणि स्वातीच्या योनित आपली जीभ आणखी खोल टाकून तिला जि‍भेने झवत झवत तिच्या नितंबांना पण ती जोरात दाबत होती. मध्येच तिच्या गुदद्वारावर ती हळूच आपलं बोट फिरवायची आणि स्वाती सुखाने हुरळून जायची.

स्वाती पण मन लावून शोभाची रसाळ चूत चोखत होती. तो चिकट बुळबुळीत स्त्राव तिला अमृत वाटत होता. प्रेमाच्या अतिरेकाने तिने आपल्या बाह्यांमध्ये शोभाचे घसघशीत नितंब भरून घेतले आणि तिला कवटाळून तिच्या योनित तोंड लपवून पडून राहिली.

ती रात्र कशी गेली हे स्वातीला कळलं पण नाही. एक मादक धुंदीत ती होती. शोभाने वेगळ्या वेगळ्या आसनांनी तिचा उपभोग करून घेतला होता. तिला लेस्बियन प्रणयाच्या सर्व कला शिकवल्या होत्या. तिला अंगठ्याने आपल्या दाण्याला चुरत नीट हस्तमैथुन करायला शिकवलं होतं. दोन बोटं आत टाकून स्वत:ला कसं सपासप चोदून घ्यायचं याची पण ट्रेनिंग दिली होती.

पण हे सर्व करताना तिने स्वत:च्या वासना पूर्तिकडे दुर्लक्ष केलं नाही. तिने स्वातीकडून आपली चूत मन भरून चाटवून घेतली, अगदी प्रेमाची जबरदस्ती करून! तिने स्वातीला जि‍भेने आपल्या योनिला झवायचं शिकवलं तेव्हा स्वाती काही वेळाने जीभ दुखल्यामुळे थांबली. पण शोभाने तिला सोडलं नाही, आपल्या योनिवर तिचं डोकं घट्ट दाबूनच ठेवलं आणि ढुसणे देत राहिली. नाइलाजाने स्वातीला तिची योनी चोखत राहावी लागली.

अखेर तीन वाजता जेव्हा स्वाती थकून पडली तेव्हा शोभाने या रात्रीचा अखेरचा कार्यक्रम सुरू केला. तिने स्वातीच्या पुच्चीतला थेंब न थेंब रस पिळून काढायचं ठरवलं. थकून डोळे मिटून झोपायच्या तयारीत असलेल्या स्वातीला खाली सरळ झोपवून ती उलट्या बाजूने तिच्यावर चढली आणि आपली चूत तिच्या तोंडावर देऊन तिचं डोकं घट्ट आपल्या मांड्यांमध्ये धरून स्वातीवर स्वार झाली. शोभा सायकलवर स्वार होतात तशी स्वातीवर स्वार झाली आणि स्वातीचं डोकं आता ती सीट म्हणून वापरत होती.

आता तिने स्वातीची चूत चोखायला घेतली. स्वातीचा लहानसा दाणा दातांमध्ये घेऊन तिने हळुवारपणे चावला आणि त्यावर जीभ घासत चूत चोखू लागली. स्वाती बिचारी इतक्यांदा स्खलित झाली होती की आता तिच्यात काही त्राण उरला नव्हता. तिच्या योनिला शोभाचं चोखणं सहन होत नव्हतं. वळवळ करून सुटण्याची धडपड करत ती शोभाला सांगायचा प्रयत्न करत होती पण शोभाने मुद्दामहून तिचं तोंड आपल्या पुच्चीने बंद करून टाकलं होतं.

शोभाने आता आपली पुरती काम कला वापरली आणि त्या अवस्थेत पण स्वातीला झडवून तिच्या योनितून कामरस काढलाच. असह्य स्वातीची योनी चोखताना शोभा वर-खाली होत, स्वातीच्या डोक्याला आपल्या मांड्यांमध्ये घट्ट आवळून धरत, तिच्या तोंडाला झवत राहिली.

अखेर स्वातीला आपल्या चूतच्या नसांवरची ही सुखद आणि आता काहीशी वेदनादायक जबरदस्ती असहनीय झाली आणि ती बेशुद्ध पडली, तेव्हा कुठे शोभाने तिला सोडलं. स्वातीचं निस्तेज ढिलं शरीर आपल्या मालकीचं एक खेळणं आहे अश्या आविर्भावात शोभा तिला बाहुपाशात घेऊन कवटाळून झोपून गेली.

आज शोभा अगदी संतुष्ट होती. आपल्या या गोड शेजारणीला आपल्या तावडीत घेऊन तिला मनसोक्त उपभोगायचं स्वप्न आज पुरं झालं होतं. या कामजालातून आता स्वातीची सुटका शक्य नव्हती.

सकाळी स्वाती खूप उशीरा उठली. ते पण तेव्हा जेव्हा दर्शन सकाळी परत आला आणि आपलं घर अजून बंदच असल्याचं बघून शोभाच्या दारावरची बेल वाजवली.

शोभाने त्याला किल्ली दिली आणि सांगितलं की रात्री खूप वेळ गप्पा मारून त्या उशीरा झोपल्या होत्या म्हणून स्वाती आत्ताच उठली आहे. दर्शन शोभाने लगबगीने घातलेल्या गाऊनच्या वरच्या दोन उघड्या बटणांमुळे दिसणार्‍या उरोजांच्या उभाराकडे बघत होता.

शोभा मनात हसली आणि मुद्दामहून खाली पेपर उचलायला वाकली. ते दृश्य बघून दर्शन ओशाळला आणि नजर फिरवून घाईघाईत तिच्याकडून किल्ली घेऊन घरी गेला. शोभा हसत आत गेली आणि स्वातीला दर्शन आल्याचं सांगितलं.

स्वाती लगबगीने कपडे घालू लागली. शोभाकडे पाहून ती आता अशी लाजत होती जशी नवी नवरी मधुचंद्राच्या रात्रभर झवली गेल्यानंतर नवऱ्याकडे बघते. तिचं अंग अंग तृप्तीने भरलं होतं आणि शरीरातली सर्व शक्ती गेल्यासारखी वाटत होती.

शोभाचं एक चुंबन घेऊन जाता जाता ती म्हणाली, “शोभा, तू मला पुरतं पिळलंस गं बाई, अंगात आता त्राणच नाहिये.”

शोभा दारात उभी राहत तिच्या कानात म्हणाली, “भरपूर आराम कर आणि तुझ्या चूतला पण आराम दे. मस्त घट्ट रस बनव तुझ्या चूतमध्ये. आता मा‍झ्या तोंडाला एकदा स्वाद लागला आहे तर तुला मी सोडणार थोडीच आहे?”

या गोड पण अधिकारात्मक बजावणीने सुखावून स्वाती लाजेने लालीलाल होऊन आपल्या घरी गेली.

तो दिवस तसाच गेला. दर्शनच्या कॉलेजला सुट्टी होती आणि तो घरीच अभ्यास करत बसला. म्हणून त्या दुपारी आणि रात्री ही आगळी प्रणय लीला पुढे सरकू शकली नाही. दुसर्‍या दिवशी पण दर्शन घरीच होता. स्वातीने या अनपेक्षित सुट्टीचा उपयोग करून आराम केला आणि झोपूनच राहिली.

दुसर्‍या दिवशीपर्यंत तिचा थकवा गेला होता आणि परत तिची कामाग्नी धगधगू लागली होती. पण दोघी मैत्रिणी दहा-वीस मिनिटांच्या गप्पा सोडून काही करू शकल्या नाही. शोभाची मादक भुकेली नजर स्वातीला आणखिनच चिथावत होती पण काय करणार?

त्यांच्या सुदैवाने दुसर्‍या दिवशी रात्री दर्शन परत मित्राकडे अभ्यासाला गेला आणि त्या रात्री शोभाच्या बेडरूममध्ये प्रणय लीला परत सुरू झाली.

दोघींच्या प्रखर वासनेची धार पहिल्या रात्रीच्या तीव्र संभोगाने आता थोडी कमी झाली होती म्हणून या वेळेला त्यांची रति प्रेमाने आणि सावकाश झाली.

एक दुसर्‍याच्या नग्न शरीराला नीट पुरतं बघणं, अंगा अंगाला प्रेम करून त्याचं चुंबन घेणं आणि मग सावकाश एका मादक तास भराच्या सिक्स्टी-नाइन आसनात आपल्या प्रेमिकेच्या योनिरसावर ताव मारणं इत्यादी प्रकार झाले.

त्यानंतर जेव्हा त्या एक दुसर्‍याला कवटाळून आपल्या बोटांनी आपल्या सखीची योनी चोदत होत्या तेव्हा स्वाती उत्तेजित होऊन शोभाला म्हणाली, “अगं शोभा, तीन बोटं टाक ना प्लीज, दोन बोटांनी पण समाधान होत नाहिये बघ!”

“नवर्‍याचा लंड आठवत आहे वाटतं तुला, काय गं?” शोभाने तीन बोटं स्वातीच्या योनित खुपसत चेष्टा केली.

“अगं हो गं, यांचा चांगलाच जाड आहे. झवतात तेव्हा मजा येतो. पण काही महिन्यापासून मला ते ही सुख मिळेनासे झालं आहे. हे बाहेर गावी असतात, घरी येतात तेव्हा पण थकले असतात, कधीच मूडमध्ये नसतात.” स्वाती हळहळून म्हणाली.

“मग एक गंमत करू या, मी डिल्डो आणते, थांब.”

शोभा उठली आणि कपाटातून एक डिल्डो घेऊन परत आली. स्वाती त्याला बघतच राहिली. तिने काही चित्रांमध्ये बघितला होता तसा साधा डिल्डो नव्हता. हा व्ही शेपचा एक काळा लवचिक रबराच्या दीड इंची जाड डिल्डो होता. व्हीचे दोन्ही भाग चांगलेच आठ-आठ इंची लांब होते. मध्ये बांधायला दोन पट्ट्या होत्या.

स्वातीचा आश्चर्यचकित चेहरा बघून शोभा हसली.

“अगं, हा खास लेस्बियन डिल्डो आहे. दोघींनी अर्धा अर्धा आपल्या पुच्चीत खुपसायचा आणि मस्त झवायचं.” शोभा म्हणाली.

शोभा तिच्याजवळ येऊन बसली आणि एक भाग आपल्या चूतमध्ये पूर्ण खुपसून त्याची पट्टी आपल्या कंबरेभोवती बांधू लागली. स्वातीने विचारल्यास तिने समजावलं.

“अगं स्त्री-पुरुषासारखं चोदायचं असेल तर एकीला ह्या बांधाव्या लागतात. जी बांधते तिच्या योनित डिल्डो फसून राहतो आणि आत-बाहेर होत नाही, म्हणजे तिला पुरुष होऊन दुसरीला झवता येतं. नाही बांधला तर दोघींच्या पुच्चीत डिल्डो आत बाहेर सरकतो. पण तो आसन वेगळा आहे, नंतर कधी दाखवेन.”

स्वातीच्या मनात अजूनही एक प्रश्न होता. न राहवून तिने विचारलं, “पण शोभा, मला वाटलं की तू पुरती लेस्बियन..?” आणि मग चुप झाली.

शोभाने पट्ट्या बांधल्या आणि बाहेर राहलेल्या त्या रबरी लंडाला मुठीत धरून खऱ्या लंडासारखं वर-खाली करत स्वातीचे वाक्य पूर्ण केलं.

“पूर्ण लेस्बियन आहे, हेच ना? मग मला डिल्डो का पाहिजे, हेच विचारतेस ना? अगं हे खरं आहे की मला स्त्रिया फार आवडतात पण वीस टक्के मी बायसेक्सुअल पण आहे. मला पण कधी कधी मस्त लंडाने चोदायला आवडतं. आणि हा नुसता माझा प्रश्न नाहिये. मा‍झ्या आवडत्या लाडक्या दुसर्‍या व्यक्तीचा पण विचार करायला नको?”

“अगं, पण तुझे मिस्टर तर मस्त चोदत असतील ना तुला?” स्वातीने शंका विचारली.

शोभाने अगदी आरामात तो आठ इंची डिल्डो आपल्या योनित समावून घेतला होता हे पाहून ती चांगलीच गरम व्हायला लागली होती. ‘काय खोल आहे या बाईची चूत?’ असा गोड विचार तिच्या मनात येऊन गेला.

“नाही गं, त्यांना स्त्रियात फार इंटरेस्ट नाही. दुसरेच इंटरेस्ट आहे त्यांना. अगदी आपल्या दोघींच्या संबंधासारखेच म्हण. त्यांना काय आवडतं ते तुला समजलंच असेल? आमचे लग्न फक्त नावापुरते आहे. म्हणून तर ते खुशाल आरामात बाहेर असतात. ते पण खुश आणि मी पण खुश.”

शोभा स्वातीच्या पायांच्या मध्ये गुडघे टेकून बसली.

“चल आता झोप सरळ आणि ढुंगणाखाली ती उशी घे. आता मी तुझी लंडाची खाज कशी मिटवते बघच.”

गुलाबी कल्लोळ भाग : १४

तयारी पूर्ण झाली. नेहाने डिल्डोचं टोक दर्शनच्या भोकावर टेकवत म्हटलं, "स्वाती काकू, तू जरा याची गांड दोन्ही हातानी फाकवून धर. म्हणजे याला पण सोपं जाईल आणि मला पण. दर्शन तू ढिली सोड हं तुझी गांड. दुखलं तर मला ओरडू नको, मी काही ऐकणार नाहिये तुझं!" स्वातीने जोर लावून...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १३

काही दिवसांनंतर अखेर शोभाने दर्शनला दिलेलं वचन पूर्ण केलं आणि ते पण एका आगळ्या वेगळ्या आणि कामुक रुपात. त्यामुळे या दोन्ही कुटुंबांच्या संबंधांना एक वेगळीच दिशा मिळाली. एका रात्री चौघं परत एकत्र होते. रात्रीची मैफिल जमली होती. एक राउंड झाला होता. दर्शनने शोभाला भरपूर...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १२

शोभाने अखेर त्या रडकुंडीला आलेल्या मुलावर दया केली. तिने स्वातीचा हात धरून तिला ओढत दर्शनच्या जवळ आणलं. स्वाती पण उत्तेजनेने थरथरत होती. या दोघींनी तिला खूप चोखलं होतं पण झडू दिलं नव्हतं म्हणून तिची अवस्था पण दर्शनसारखीच झाली होती. "स्वाती, बघ त्याचा लंड किती तापलाय,...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ११

आईचा तिच्या मुलावरील या अशा अनोख्या प्रेमाचा हा खेळ पाहून शोभाने नेहाचा हात धरला आणि बाहेर घेऊन गेली. "चल नेहा, आई मुलाला एकटं सोडूया काही वेळ. तसा तो इतका गाढ झोपला आहे की उठणार नाही. चल तोपर्यंत तू पण अंघोळ कर, आराम करून घे. मी जेवायला करते. आज स्वाती आणि दर्शनला...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १०

आता पुढची शिक्षा सुरू झाली. शोभाने आणखी मॅगझीन काढल्या आणि दर्शनला स्तनपान करवत लाडाने मांडीवर बसवून ते चित्र दाखवले. एका मॅगझीनमध्ये गुदा संभोगाचे ते चित्र होते. मऊ गोऱ्यापान ढुंगणात घुसलेल्या लंडाचे चित्र बघून दर्शनला शोभाच्या विशाल नितंबांची आठवण झाली. काल रात्री...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ९

पाच मिनिटांनी नेहाने आपला मोर्चा स्वातीच्या योनिकडे वळवला आणि तिची योनी चोखू लागली. तिची चपळ जीभ स्वातीला एखाद्या लहान लंडासारखं झवत होती. स्वाती स्खलित झाली आणि नेहाचं डोकं आपल्या योनिशी घट्ट धरून बिछान्यावर लोळू लागली. नेहा तिच्या रसावर ताव मारता मारता अशी वखवखली की...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ८

दर्शन पलंगावर बसून मागे टेकून तीच मॅगझीन बघत होता. त्याने कंबरेपर्यंत पांघरूण ओढून घेतलं होतं आणि एक हात आत पांघरुणात जोरात चालत होता. एका हातात ती मॅगझीन धरून कसंबसं त्याची पान पालटून तो हस्तमैथुन करत होता. शोभाला पाहून तो थबकला. धास्तावून त्याचा चेहरा पडला आणि...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ७

शोभाने कसंतरी तिला निर्वस्त्र केलं आणि मग तिला उलटी करून जवळ ओढलं. या गोड तरुणीच्या मखमली पुच्चीचे चुंबन घ्यायला ती पण अधीर झाली होती. खरं म्हणजे तिला नेहाचे कपडे हळूहळू काढून तिचं ते घसघशीत लावण्य नीट जवळून बघायला खूप आवडायचं पण आज नेहा एवढी कामोत्तेजित होती की ते...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ६

नेहा संध्याकाळी परत आली. शोभाने तिला आत घेऊन दार लावताच ती शोभाला बिलगली आणि तिचं चुंबन घेऊ लागली. "आई, किती छान वाटतं घरी येऊन! तुला मी खूप मिस केलं.” शोभाने तिचं चुंबन घेऊन तिला घट्ट छातीशी कवटाळलं. ती आपल्या लाडक्या मुलीची वाटच पाहत होती. सावत्र आई असूनही तिचं या...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ५

अर्धा डिल्डो शोभाच्या आत गेल्याने उरलेला अर्धा भाग अगदी एखाद्या मस्त घट्ट उभ्या लंडासारखा दिसत होता, जणु शोभाचाच लंड आहे असं वाटत होता. वाकून शोभाने त्या लंडाचं गोल टोक स्वातीच्या योनिद्वारावर गोल फिरवून ओलं केलं आणि मग हळूहळू आत घालू लागली. स्वातीच्या तापल्या योनिची...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ३

आता प्रणयाचा खेळ सुरू होणार होता. बेडरूममध्ये शिरताच शोभाने दार लावून घेतलं. मग वळून तिने स्वातीला आपल्या बाहुपाशात ओढलं आणि तिचं एक दीर्घ चुंबन घेतलं. स्वातीने पण लाजत लाजत हळूच आपली जीभ शोभाच्या ओठांवर लावली. शोभाने ती आपल्या तोंडात ओढून घेतली आणि चोखू लागली. तिचे...

गुलाबी कल्लोळ भाग : २

पण तिची आशंका व्यर्थ होती कारण आत्तापर्यंत स्वाती पुरती कामातुर झाली होती. या अगोदर तिला कधीच स्त्रियांबद्दल ओढ वाटली नव्हती. पण मागचे काही वर्ष नवरा बाहेर गावी असल्यामुळे तिची सेक्स लाइफ पार थंडावली होती आणि ती चांगल्याच कामुक प्रवृत्तीची होती. आता शोभाच्या स्पर्शाने...

गुलाबी कल्लोळ

"अगं पण, तू तर माझ्यापेक्षा वयाने मोठी आहेस, किती उंचपुरी, धिप्पाड पण आहेस, तरी तुझा फिगर कसा मस्त आहे बघ." शोभाच्या भरीव मांसल शरीराकडे बघत स्वाती म्हणाली. "तसं काही नाही गं, हां, कपडे आणि विशेष करून अंतर्वस्त्रं निवडायची काळजी घेते मी, एवढंच. टिपटॉप राहलं तर अर्ध...

error: नका ना दाजी असं छळू!!