गुलाबी कल्लोळ भाग : ९

पाच मिनिटांनी नेहाने आपला मोर्चा स्वातीच्या योनिकडे वळवला आणि तिची योनी चोखू लागली. तिची चपळ जीभ स्वातीला एखाद्या लहान लंडासारखं झवत होती.

स्वाती स्खलित झाली आणि नेहाचं डोकं आपल्या योनिशी घट्ट धरून बिछान्यावर लोळू लागली. नेहा तिच्या रसावर ताव मारता मारता अशी वखवखली की न राहवून तिने उठून आपले पण कपडे काढले. तिच्या गुलाबी ब्रेसीयर आणि पॅन्टीमध्ये लपलेलं घसघशीत यौवन स्वातीला घायाळ करून गेलं.

स्वातीला तिला तसंच अर्धनग्न आपल्या बाहुपाशात घेऊन लाड करावसं वाटलं पण नेहा त्या स्थितीत नव्हती. सर्व कपडे काढून ती स्वातीचे पाय फाकवून तिच्या पुच्चीवर तुटून पडली. स्वातीने मोठ्या मुश्किलीने तिचं शरीर कसंतरी वळवलं आणि मग तिच्या गोर्‍या लुसलुशीत मांड्यांचं चुंबन घेत त्यांना फाकवून अखेर त्या तरुणीच्या रसाळ यौवनाचं दर्शन केलं. गोऱ्यापान फुगीर रेशमी केसांनी भरलेल्या ओटीपोटाचं चुंबन घेतलं. मन भरून ते लावण्य पाहिल्यावर अखेर तिने पण जीभ बाहेर काढली आणि ते अमृत चाटू लागली.

किती वेळ हा खेळ चालला दोघींना कळलं नाही. त्या आपापल्या प्रेयसीच्या योनिपूजेत दंग झाल्या होत्या. अखेर खूपदा स्खलित होऊन आपली वासना पूर्ण करून नेहा थोडी शांत झाली.

“स्वाती काकू, तू खरी छुपी रूस्तम आहेस. मी तसं तुला बघताच आईला सांगितलं होतं की स्वाती काकूला फसव, ती रसाची खाण आहे. आईने पण चांगलीच कामगिरी केली. बघ तुला कसं बरोबर आमच्या तावडीत घेतलं! पण तुला मी आवडले ना काकू? की उगीच माझं मन राखायला बोलत आहेस.”

“माझी राणी, तू तर अगदी अप्सरा आहेस. शोभाचा सेक्सीपणा तुझ्या रुपात मिसळून तू म्हणजे अप्रतिम आहेस. मला वाटलं नव्हतं की मा‍झ्यासारखी मध्यम वयीन स्त्री तुला एवढी आवडेल. तुझा तश्या तरुण मैत्रिणी पण असतील, नाही? आणि मुलं तर फार मागे लागत असतील?” स्वाती म्हणाली.

“नाही गं, कॉलेजच्या मुलांना कळलं आहे की मी त्यांना दाद देणार नाही. आता ते त्रास नाही देत. मला अगदी रस नाही पुरुषांमध्ये! एक मैत्रीण आहे, विभा, तिच्याचकडे गेले होते आठवडाभर. पण मला मोठ्या बायाच आवडतात. म्हणून तर आईशी माझा असा संबंध जुडला आहे. काय खुश झाले मी जेव्हा तिने डॅडींशी लग्न केलं. तिला चोरून भेटायला जायची कटकट पण संपली. तुझ्यावर तर माझा डोळा तुझ्या शेजारी राहायला आल्यापासूनच होता हं, स्वाती काकू.” नेहा तिच्या शरीराचे ठिकठिकाणी चुंबन घेत म्हणाली.

थोड्या वेळाने नेहा उठली आणि स्वातीला धरून एका खुर्चीत बसवलं. तिचे पाय फाकवत म्हणाली, “आता अगदी चुप बसायचं हं, काकू. मी आता तास दोन तास तुझ्या या रसाच्या खजिन्यावर ताव मारणार आहे.” आणि खाली बसून ती आपल्या कामाला लागली.

दहा मिनिटातच ती उठली. स्वाती एवढी उत्तेजित झाली होती की तिचं डोकं आपल्या पुच्चीवर दाबून पाय झटकत होती.

“काय गं, का उठलीस राणी? आणखी कर ना, मला असं सोडू नकोस.” तिने नेहाला विनवणी केली.

नेहा स्वातीची आणि स्वत:ची जमिनीवर पडलेली ब्रेसीयर घेऊन परत आली. स्वातीचे हात तिने खुर्चीच्या हातांवर ठेवले आणि नीट बांधले.

“अगं हे काय करत आहेस? मला बांधू नकोस, तुझ्या अंगाला हात नाही लावता आला तर मला वेड्यासारखं होईल.” स्वाती घाबरून म्हणाली.

नेहाने तिचं चुंबन घेतलं आणि परत तिच्या पायांच्या मध्ये बसली.

“अगं, घाबरू नकोस. आता बघ मी तुला कुठे नेते. आईसोबत पण मी हेच करते. कोणाच्या रसाळ योनिला चोखायचा माझा मूड झाला तर मग मध्ये केलेली लुडबुड मला आवडत नाही हं. आता चुप बस आणि मजा कर.”

आणि आता दोन तासांनी स्वातीला वेडी झाल्यासारखा वाटत होतं. आपल्या योनित एवढी गोड मादक अनुभूति होऊ शकते हे तिला आज कळलं होतं. ती नेहाची गुलामच झाली होती. दोन तासात नेहाने तिला फक्त दोनदा झडू दिलं होतं. बाकी वेळ मोठ्या शिताफीने तिला धारेवर धरून तिच्या पुच्चीतला थेंब थेंब रस ती पिळून काढत होती.

स्वाती अखेर जेव्हा हुंदके देऊ लागली तेव्हा नेहाने तिच्या दाण्यावर जीभ घासत तिच्या योनिचे ओठ तोंडात घेतले आणि जोरात चोखून तिला खलास केलं. एक केविलवाणी किंकाळी सोडून स्वाती अति सुखाने जवळ जवळ बेशुद्ध झाली. तिचा रस चाटत नेहा आपला मोबदला वसूल करण्यात दंग झाली.

अखेर जेव्हा दहा मिनिटांनी बांधलेल्या ब्रा काढून तिचे हात नेहाने सोडले आणि तिला बिछान्याकडे नेऊ लागली तर स्वातीला नेहाला धरून चालावं लागलं. तिच्या पायात त्राणच नव्हता. बिछान्यावर येऊन ती पडली आणि डोळे मिटले. मग सहसा डोळे उघडून नेहाला कवटाळत म्हणाली.

“नेहा बेटी, तुझे कसे आभार मानू काही कळतच नाही, काय चीज आहेस तू! कसं शिकली हे सगळं? पण तू स्वत: इतक्या वेळेची झडली नाहीस. चल, मी आता तुला खुश करते, नीट चोखून देते.”

“अगं, मला खूप अनुभव मिळाला आहे, वयात यायच्या अगोदरपासून. पण ते जाऊ दे. तू झोपून रहा. मी करते काय करायचं ते. फक्त मी म्हणेन तसं करत जा.” असे म्हणत नेहा आपले गुडघे तिच्या डोक्याच्या दोन्ही बाजूला टेकवून बसली.

तिची पुच्ची आता स्वातीच्या तोंडावर दोन इंचांवर तरंगत होती. त्यातून रसाचे थेंब गळत होते. मांड्या पण ओल्या झाल्या होत्या. नेहा खाली बसली. तिची योनी स्वातीच्या तोंडावर येऊन टेकली. नेहाने वर-खाली होत तिच्या तोंडाला झवायला सुरुवात केली.

“स्वाती काकू, हे मी रात्रभर करणार, चालेल ना? उशीरा झोपू. प्रोग्राम दुपारी बारा वाजता आहे. सकाळी पण आपण दहा वाजेपर्यंत झोपू शकतो.”

“चालेल गं.” एवढंच म्हणून स्वाती नेहाच्या पुढील आज्ञेची वाट पाहू लागली.

“चल मग, जीभ काढ आपली, खुपस मा‍झ्या पुच्चीत आणि मस्त झव मला तुझ्या जि‍भेने.” नेहाने आज्ञा सोडली.

स्वातीने जीभ काढली. थकलेली असूनही तिला परत हुरूप आला होता आणि तिच्या पण मनात विचार आला की आता दर्शन काय करत असेल.

सकाळी दर्शनची झोप हळूहळू उघडली. अर्धवट झोपेत त्याला कळेना की काय चाललं आहे? आपल्या लंडाला परत हा कसले गोड घर्षण होत आहे? आणि आपल्या शरीरावर कोणाचं वजन आहे? तेवढ्यात त्याच्या तोंडावर कोणीतरी आपलं तोंड ठेवून त्याचं जोरात चुंबन घेतलं.

“उठ बेटा आता, किती झोपतोस? नऊ वाजायला आले!”

शोभाचा प्रेमळ आवाज त्याच्या कानात पडला आणि तो खाडकन जागा झाला.

शोभा त्याच्यावर चढून त्याला झवत होती आणि त्याचे चुंबन घेत होती. दर्शनला जाग आलेली पाहून ती हसली आणि आपला वेग वाढवला.

“काय रे काल मजा आली ना? मग कशी वाटली शोभा काकू?”

दर्शनने पण खालून धक्के लावायला सुरुवात केली. काय सुरेख वेकअप कॉल होता हा! तो काही म्हणाला नाही, फक्त हातात तिचे स्तन घेऊन दाबू लागला.

त्याच्या डोळ्यातल्या कृतज्ञतेच्या आणि समर्पणाच्या भावाने शोभाला त्याची स्थिती कळली.

“बेताने हं, राजा, जरा मला झडू दे, मग तू मजा कर. यानंतर फक्त रात्रीच चोदायला मिळेल.” असे म्हणत ती परत वाकली आणि त्याचं तोंड चोखत जोरात त्याला चोदू लागली.

दर्शनला कालचा धुंद संभोग आठवला. खूप वेळ काकूने त्याच्याकडून आपली पुच्ची चाटवून आणि चोखवून घेतली होती. आपल्या तोंडाने आणि जि‍भेने कशी पुच्चीची पुजा करायची त्याला शिकवलं पण होतं. शोभाने त्याच्याकडून अगदी व्यवस्थित सेवा करवून घेतली, तीन-चारदा स्खलित झाली होती. काकूच्या पुच्चीच्या रसाचा तो तुरट खारट स्वाद त्याला अजून आठवत होता.

मग जेव्हा तो अतिशय उत्तेजित झाला तेव्हा आपल्यावर चढून त्याला शोभाने झवायला दिलं. काकूच्या ओल्या मखमली घट्ट योनिने त्याला अपूर्व सुख दिलं. पहिल्यांदा तो दहा मिनिटच टिकला. पण शोभाने इतक्यात त्याला सोडलं नाही, आणखी दोनदा व्यवस्थित चोदायला लावलं.

त्याला आणखी मॅगझीन दाखवल्या आणि त्यातले काही आसन त्याच्याकडून करवून घेतले. मागून डॉगी स्टाइलमध्ये तिला चोदताना दर्शनला फार मजा आली. समोरच्या आरशात तिचे झुलते स्तन आणि डोलतं मंगळसूत्र त्याला फार मादक वाटले होते. अखेर तो जेव्हा थकून झोपला तेव्हा रात्रीचे तीन वाजले होते.

कालच्या रात्रीची मजा आठवत त्याने आपल्याला कसंतरी कंट्रोल केलं. शोभा जेव्हा अखेर स्खलित होऊन निपचित त्याच्या अंगावर पडली तेव्हा मात्र त्याने पालटून तिला खाली घेतलं आणि सपासप झवून टाकलं.

अखेर सकाळी शोभा उठली आणि त्याला पण उठवलं.

“चल आता अंघोळ करू. आता जरा आपल्या पठ्ठ्याला कंट्रोलमध्ये ठेव हं, दिवसभर मजा करायची आहे आपल्याला. तुला अभ्यास वगैरे तर नाही ना?”

अंघोळीच्या वेळेला शोभाच्या शरीराला साबण लावून, चोळून दर्शनचा लंड परत कडक झाला होता. त्याला शोभाने कपडेच घालूच दिले नाही.

“तू जा आणि असाच आपल्या खोलीत बस. कोणी आलं विचारत तर मी सांगेन की बाहेर गेला आहे. मला पण तुला असं नग्न मस्त अवस्थेत बघून छान वाटतं. जुन्या काळात त्या रोमन राण्या असेच दास ठेवायच्या. मला पण आज पुरती राणी होऊ दे.”

अंघोळ करून शोभाने नुसता गाऊन घातला. आत ब्रा आणि पॅन्टी घातलीच नाही. चहा आणि नाश्त्या नंतर खेळ परत सुरू झाला.

शोभाला त्याच्याकडून चोदून घ्यायची चटक लागली होती. बर्‍याच दिवसात तिला असा तरुण गोजिरवाणा लंड मिळाला होता. तिने तास भर दर्शनकडून मस्त आपली योनी कुटून घेतली. मात्र दर्शनला योनिच्या आत झडू दिलं नाही. जेव्हा त्याला असह्य झालं तेव्हा चोखून त्याचे वीर्य गिळून घेतलं.

गुलाबी कल्लोळ भाग : १४

तयारी पूर्ण झाली. नेहाने डिल्डोचं टोक दर्शनच्या भोकावर टेकवत म्हटलं, "स्वाती काकू, तू जरा याची गांड दोन्ही हातानी फाकवून धर. म्हणजे याला पण सोपं जाईल आणि मला पण. दर्शन तू ढिली सोड हं तुझी गांड. दुखलं तर मला ओरडू नको, मी काही ऐकणार नाहिये तुझं!" स्वातीने जोर लावून...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १३

काही दिवसांनंतर अखेर शोभाने दर्शनला दिलेलं वचन पूर्ण केलं आणि ते पण एका आगळ्या वेगळ्या आणि कामुक रुपात. त्यामुळे या दोन्ही कुटुंबांच्या संबंधांना एक वेगळीच दिशा मिळाली. एका रात्री चौघं परत एकत्र होते. रात्रीची मैफिल जमली होती. एक राउंड झाला होता. दर्शनने शोभाला भरपूर...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १२

शोभाने अखेर त्या रडकुंडीला आलेल्या मुलावर दया केली. तिने स्वातीचा हात धरून तिला ओढत दर्शनच्या जवळ आणलं. स्वाती पण उत्तेजनेने थरथरत होती. या दोघींनी तिला खूप चोखलं होतं पण झडू दिलं नव्हतं म्हणून तिची अवस्था पण दर्शनसारखीच झाली होती. "स्वाती, बघ त्याचा लंड किती तापलाय,...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ११

आईचा तिच्या मुलावरील या अशा अनोख्या प्रेमाचा हा खेळ पाहून शोभाने नेहाचा हात धरला आणि बाहेर घेऊन गेली. "चल नेहा, आई मुलाला एकटं सोडूया काही वेळ. तसा तो इतका गाढ झोपला आहे की उठणार नाही. चल तोपर्यंत तू पण अंघोळ कर, आराम करून घे. मी जेवायला करते. आज स्वाती आणि दर्शनला...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १०

आता पुढची शिक्षा सुरू झाली. शोभाने आणखी मॅगझीन काढल्या आणि दर्शनला स्तनपान करवत लाडाने मांडीवर बसवून ते चित्र दाखवले. एका मॅगझीनमध्ये गुदा संभोगाचे ते चित्र होते. मऊ गोऱ्यापान ढुंगणात घुसलेल्या लंडाचे चित्र बघून दर्शनला शोभाच्या विशाल नितंबांची आठवण झाली. काल रात्री...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ८

दर्शन पलंगावर बसून मागे टेकून तीच मॅगझीन बघत होता. त्याने कंबरेपर्यंत पांघरूण ओढून घेतलं होतं आणि एक हात आत पांघरुणात जोरात चालत होता. एका हातात ती मॅगझीन धरून कसंबसं त्याची पान पालटून तो हस्तमैथुन करत होता. शोभाला पाहून तो थबकला. धास्तावून त्याचा चेहरा पडला आणि...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ७

शोभाने कसंतरी तिला निर्वस्त्र केलं आणि मग तिला उलटी करून जवळ ओढलं. या गोड तरुणीच्या मखमली पुच्चीचे चुंबन घ्यायला ती पण अधीर झाली होती. खरं म्हणजे तिला नेहाचे कपडे हळूहळू काढून तिचं ते घसघशीत लावण्य नीट जवळून बघायला खूप आवडायचं पण आज नेहा एवढी कामोत्तेजित होती की ते...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ६

नेहा संध्याकाळी परत आली. शोभाने तिला आत घेऊन दार लावताच ती शोभाला बिलगली आणि तिचं चुंबन घेऊ लागली. "आई, किती छान वाटतं घरी येऊन! तुला मी खूप मिस केलं.” शोभाने तिचं चुंबन घेऊन तिला घट्ट छातीशी कवटाळलं. ती आपल्या लाडक्या मुलीची वाटच पाहत होती. सावत्र आई असूनही तिचं या...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ५

अर्धा डिल्डो शोभाच्या आत गेल्याने उरलेला अर्धा भाग अगदी एखाद्या मस्त घट्ट उभ्या लंडासारखा दिसत होता, जणु शोभाचाच लंड आहे असं वाटत होता. वाकून शोभाने त्या लंडाचं गोल टोक स्वातीच्या योनिद्वारावर गोल फिरवून ओलं केलं आणि मग हळूहळू आत घालू लागली. स्वातीच्या तापल्या योनिची...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ४

पाच मिनिटांनी शोभा उठली आणि स्वातीला धरून पलंगावर घेऊन गेली. आपल्या अंगावर स्वातीला घेऊन ती बिछान्यात झोपून स्वातीचे चुंबन घेऊ लागली. धिप्पाड सावळ्या शोभाच्या कुशीत तिच्या अंगावर पडलेली गोरी सुबक स्वाती, जसं एखाद्या आईने मुलीला अंगावर घेतलं आहे, तशी वाटत होती. चुंबन...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ३

आता प्रणयाचा खेळ सुरू होणार होता. बेडरूममध्ये शिरताच शोभाने दार लावून घेतलं. मग वळून तिने स्वातीला आपल्या बाहुपाशात ओढलं आणि तिचं एक दीर्घ चुंबन घेतलं. स्वातीने पण लाजत लाजत हळूच आपली जीभ शोभाच्या ओठांवर लावली. शोभाने ती आपल्या तोंडात ओढून घेतली आणि चोखू लागली. तिचे...

गुलाबी कल्लोळ भाग : २

पण तिची आशंका व्यर्थ होती कारण आत्तापर्यंत स्वाती पुरती कामातुर झाली होती. या अगोदर तिला कधीच स्त्रियांबद्दल ओढ वाटली नव्हती. पण मागचे काही वर्ष नवरा बाहेर गावी असल्यामुळे तिची सेक्स लाइफ पार थंडावली होती आणि ती चांगल्याच कामुक प्रवृत्तीची होती. आता शोभाच्या स्पर्शाने...

गुलाबी कल्लोळ

"अगं पण, तू तर माझ्यापेक्षा वयाने मोठी आहेस, किती उंचपुरी, धिप्पाड पण आहेस, तरी तुझा फिगर कसा मस्त आहे बघ." शोभाच्या भरीव मांसल शरीराकडे बघत स्वाती म्हणाली. "तसं काही नाही गं, हां, कपडे आणि विशेष करून अंतर्वस्त्रं निवडायची काळजी घेते मी, एवढंच. टिपटॉप राहलं तर अर्ध...

error: नका ना दाजी असं छळू!!