गुलाबी कल्लोळ भाग : ३

आता प्रणयाचा खेळ सुरू होणार होता. बेडरूममध्ये शिरताच शोभाने दार लावून घेतलं. मग वळून तिने स्वातीला आपल्या बाहुपाशात ओढलं आणि तिचं एक दीर्घ चुंबन घेतलं. स्वातीने पण लाजत लाजत हळूच आपली जीभ शोभाच्या ओठांवर लावली. शोभाने ती आपल्या तोंडात ओढून घेतली आणि चोखू लागली. तिचे हात स्वातीच्या लो-कट ब्लाउजमधून दिसणार्‍या उघड्या पाठीवर फिरत होते.

चुंबन संपवून शोभा स्वातीचे कपडे काढू लागली. तिने स्वातीची साडी फेडली आणि नीट घडी करून बाजूला ठेवली. मग तिच्या परकराची गाठ ओढली आणि स्वातीने पायातून परकर काढून तिच्या हातात दिला. मग शोभा स्वातीच्या मागे गेली आणि हळूच तिचे उरोज दोन्ही हातात पकडून कुस्करले आणि मग ब्लाउजची बटण काढून तो ही अंगावेगळा केला.

स्वाती लाजत डोळे बंद करून निमूटपणे उभी होती. आता तिच्या अंगावर नुसती ब्रेसीयर आणि पॅन्टी राहून गेली होती. ती शोभाने तशीच राहू दिली आणि दोन पावलं मागे होऊन ती स्वातीच्या अर्धनग्न सौंदर्याचं निरीक्षण करू लागली.

“काय दिसतेस गं माझी राणी, गोरीपान आणि त्यावर ही काळी लिंगरी. बघ, ब्रेसीयर टाइट असल्यामुळे तुझे उरोज कसे गर्वाने ताठ उभे आहे! आता कोणी म्हणेल का त्यांना लहान? जरा गोल फिर गं माझी छम्मक छल्लो, मला एकदा नीट बघू दे. खरं सांगते, मी पुरुष असते तर आत्तापर्यंत तुझ्यावर चढून तुला पार झवून टाकलं असतं. पण मला तुझा सावकाश उपभोग घ्यायचाय, अगदी सावकाश.”

स्वाती हळूहळू गोल फिरली आणि शोभाने तिचं ते रूप चारी बाजूनी पाहिलं. मागून तिची कमनीय पाठ आणि त्यावर ब्राच्या काळ्या पट्ट्या, बारीक कंबर आणि काळ्या तंग पॅन्टीमधून ओथंबणारे जरा जाडी लठ्ठ कूल्हे पाहून शोभाने चक्क एक शिटी मारली.

स्वाती सुखावली पण समोरच्या आरशात तिला स्वत:चे स्थूल नितंब दिसले आणि ते बघून ती थोडी निराश झाली.

“अगं, पण माझे हे हिप्स किती जाड आहेत, बाकी शरीर प्रमाणबद्ध असलं तरी मला यांची लाज वाटते.”

“अगं असं काय बोलतेयस? तुझे हिप्स बघून कोणाही पुरुषाचा कसा ताठ उभा राहील बघ. मला पण ते खूप आवडलेत. आता तू इथे या सोफ्यावर बस आणि माझ्याकडे बघ, तोपर्यंत मी पण कपडे काढते.” असे म्हणून शोभा कपडे काढू लागली.

धडधडत्या छातीने स्वाती शोभाला नागवी होताना बघू लागली. आज तिला शोभाच्या मांसल, धिप्पाड आणि तिच्यासाठी अतिशय सेक्सी अश्या शरीराचं पूर्ण दर्शन होणार होतं. शोभा पण पुरती वस्ताद निघाली. तिने इतक्या हळूहळू आणि मादक अंदाजात स्वत:चे कपडे काढले की तिला तसे करताना बघूनच स्वातीची योनी पाझरू लागली.

तिने पहिले साडी फेडली आणि ती व्यवस्थित घडी केली. हे करताना ती सारखी वाकत होती आणि फिरत होती. त्यामुळे तिच्या लो-कट ब्लाउजमधून तिच्या पांढर्‍या ब्राचे कप आणि त्यातून दिसणाऱ्या विशाल उरोजांमधील खोल दरी स्वातीला दिसून बेचैन करत होती.

शोभाच्या पेटीकोटच्या नाडीखालच्या स्लिटमधून स्वातीला आतल्या फुगीर ओटीपोटाचा उभार दिसत होता. “बापरे!” स्वातीच्या श्वासाची गती वाढली. मग शोभाने ब्लाउज काढला. पहिले एकदा तिचे ते ब्रेसीयरमध्ये घट्ट बांधलेले उरोज बघितले असूनही स्वाती चांगलीच उत्तेजित झाली. मग शोभाने पेटीकोट काढला.

तिच्या पुष्ट मांसल कदली स्तंभासारख्या जाड सावळ्या मांड्या बघून स्वातीला असे झाले की कधी त्या मांड्यांवर आपलं डोकं ठेवते. तिची पॅन्टी पण एवढी लहान होती की बस पुच्चीची चीरच झाकली जात होती. मधल्या पट्टीच्या बाजूने तिच्या झाटांचे काळेभोर केस डोकावत होते.

नुसत्या पांढऱ्या ब्रा आणि लहान तंग पॅन्टीमध्ये कसलेलं तिचं ते उंचपुरं मजबूत शरीर बघून स्वातीला राहवलं नाही आणि नकळत तिचा हात आपल्या ओल्या होत चाललेल्या पुच्चीवर गेला. शोभाने ते पाहिलं आणि खोट्या रागाने डोळे विस्फारून तिला सांगितले, “तिकडे हात लावायचा नाही!”

स्वातीची लाज आता पुरती गेली होती. शोभाच्या शरीराचा उपभोग घ्यायला ती तळमळत होती.

“अगं शोभा, मला असं झुलत ठेवू नको ना, काढ ना बाकीचे कपडे. मला तुझ्या त्या मऊ फुगलेल्या योनितला रस प्यायचाय, पाज ना मला, प्लीज.”

शोभा परत येऊन तिला बाहुपाशात घेत तिच्या जवळ बसली आणि तिचे ओठांचे चुंबन घेत तिला म्हणाली, “अगं हीच तर मजा आहे. असं अर्धनग्न स्त्रीचं शरीर किती मादक असतं बघ. उगीच नाही ब्रेसीयर आणि लिंगरीचा बिजनेस एवढा चालत. जरा अशीच मजा घेऊ या, मग रात्र आपलीच आहे.”

नंतर अर्धा एक तास नुसतं आलिंगन, चुंबन, ब्रावरूनच स्तनमर्दन, एक दुसर्‍याचे सर्व अंग हाताने दाबणे आणि चोळणे आणि पॅन्टीच्या वरूनच एक दुसर्‍याच्या योनिला घासून हस्तमैथुन करणे इत्यादी प्रकार चालू होते.

अपूर्व सुखाची आणि वासनेची एक लाट स्वातीच्या अंगाअंगात समावली होती. शोभा पण आपल्या या मैत्रिणीला अखेर आपल्या बेडरूममध्ये आणण्यात यशस्वी झाल्यामुळे चांगलीच मस्तीत आली होती. पण तिचे आपल्या वासनेवर नियंत्रण होते. ती या क्षेत्रातली अनुभवी खेळाडू होती!

अखेर स्वाती जेव्हा काम वासनेच्या अतिरेकाने कण्हू लागली तेव्हा शोभाने पुढचं पाऊल उचललं. आपल्या प्रेयसीची ओलीचिंब झालेली पॅन्टी शोभाने ओढून काढली आणि पटकन खाली बसून स्वातीचे पाय फाकवून आपलं तोंड तिच्या ओल्या योनित खुपसलं.

खरं म्हणजे तिला स्वातीची पुच्ची जवळून नीट पहायची खूप इच्छा होती पण तिच्या कामरसाचा सुवास असा तिच्या डोक्यात भिनला होता की आणखी काही विचार न करता शोभा भराभर ते ओघळणारं मध चाटू लागली. शोभाच्या जि‍भेत अशी जादू होती की बर्‍याच वेळ अधांतरी असलेली स्वाती दोन मिनिटात स्खलित झाली.

“अगं, आईऽऽऽगंऽऽ! स्स्स्ससऽऽ मेऽऽलेऽऽ! मेलेऽऽ!”

गोड किंकाळी काढून तिने शोभाचं डोकं आपल्या योनिवर दाबलं आणि आपल्या मांड्या तिच्या डोक्याभोवती घट्ट आवळून मागे-पुढे होत तडफडू लागली. तिच्या योनिमधून आता कामसलीलाची धार लागली होती आणि शोभा त्याच्यावर पुरता ताव मारत होती.

स्वाती थोडी शांत झाल्यावर शोभाने तिचे पाय परत फाकवले आणि नीट तिची पुच्ची बघितली. केस नीट कापलेले होते, पुच्चीतली चीर, लाल ओठ आणि लहान चण्या एवढा योनिदाणा व्यवस्थित तिने मन भरून पाहिले आणि त्यांचे चुंबन घेतले.

आता तिने बोटांनी योनिचे ओठ फाकवून हळूच एक बोट आत घातलं आणि आत-बाहेर करू लागली.

“स्वाती डार्लिंग, चांगलीच टाइट आहे हं तुझी चूत, तुझ्या नवर्‍याने काही ढिली नाही केली वाटतं?”

शोभाचं बोट योनिमध्ये आत आकंचून धरत स्वाती म्हणाली, “अगं, हे इथे असतातच कुठे? असतात तेव्हा पण यांना जास्त इंटरेस्टच नसतो सेक्समध्ये, लवकर झोपून जातात.”

स्वातीने योनी घट्ट करताच शोभाने आणखी जोर लावून बोट आत-बाहेर करायला सुरुवात केली.

“आऽऽऽईऽऽ गंऽऽ! छान वाटतं गं, आणखी कर नाऽऽ!”

थोडा वेळ आत-बाहेर केल्यावर शोभाने बोट बाहेर काढलं आणि चाटलं.

“गोड मध आहे गं, अगदी प्युअर!”

मग ती उठली आणि स्वातीची ब्रेसीयर काढत म्हणाली, “आता तुझे स्तन दाखव ना परत. लहान पण फारच मऊ आणि गोड आहेत. आणि तुझे ते तपकिरी शेंगदाण्या एवढे लांब निप्पल, ते चोखल्याशिवाय मी काही तुला आपला रस चाखवत नाही.”

स्वातीच्या नग्न स्तनांना तिने एकत्र दाबून ते जवळ आणले आणि तिचं लांब लचक बोंड तोंडात घेऊन चोखू लागली. मध्येच ती त्यांना दातात धरून हळूच चावायची आणि आनंदाने हुमकून स्वाती तिचं डोकं आपल्या छातीवर दाबून घ्यायची.

स्तनाग्र चोखता चोखता शोभा हाताने स्वातीची योनी पण घासत होती. तिने परत स्वातीला काम वासनेच्या शिखरावर आणून सोडून दिलं. आता ती उठून उभी राहली आणि स्वातीची मान वर करून तिच्या डोक्यावर हात फिरवून तिला म्हणाली, “चल आता, तुला आता माझा खजिना दाखवते, तुझी तहान भागवते, तयार आहेस ना रसपानाला?”

स्वातीचे डोळे चमकत होते. तिने मान डोलावली.

शोभाने संथ गतीने आपली ब्रा आणि पॅन्टी काढली. तिची विशाल थानं स्वातीने आज दुपारीच बघितली होती तरी ती लोंबकाळणारी जाडजूड उरोज बघून स्वाती भान हरपू लागली. आणि जेव्हा पॅन्टी काढून शोभा पूर्ण नागडी झाली तेव्हा ती शोभाच्या मांड्यांच्या जोडाशी असलेले कुरळ्या दाट केसांनी आच्छादित त्रिकोण बघतच राहिली.

“अगं, झाटांचे केस किती दाट आहेत हेच बघतेस ना? तुझे छान कापलेले आहे. पण मला का ठाऊक, असेच दाट केस ठेवायला आवडतं. आणखी मा‍झ्या एका आवडत्या व्यक्तीला पण ते फार आवडतात.”

शोभा येऊन सोफ्यावर बसली आणि स्वातीचे चुंबन घेऊन तिला हळूच जमिनीवर ढकलत म्हणाली, “आता तू खाली बस मा‍झ्या समोर मा‍झ्या पायांच्या मध्ये आणि मार ताव मा‍झ्या खजिन्यावर. माझी चूत जवळून नीट बघायची असेल ना तुला? तर बघ आरामाने.”

स्वातीने हळुवारपणे ते दाट केस बाजूला केले. योनिद्वारावरचे दोन मोठे गुबगुबीत मांसल ओले ओठ तिला दिसले. तिने ते फाकवले आणि वाकून त्यांचे चुंबन घेतले. ओठांच्या वर एक चांगल्या मोठ्या द्राक्षाएवढा मोठा लालचुटुक दाणा तिला दिसला. ती त्या रसाळ दाण्याकडे बघतच राहिली.

शोभाच्या सांगण्यावरून तिने तो ओठांत धरला आणि चोखू लागली. शोभा मस्तीत येऊन मागे-पुढे होत धक्के मारू लागली. आता योनिच्या लाल खोल भोकातून चिकट पाकाचा स्त्राव होत होता. जराही न डचमळता स्वातीने आपली जीभ लावली आणि त्या वासाने आणि स्वादाने बेभान होऊन तो स्त्राव अधाश्यासारखा चाटू लागली.

शोभाने तिला काही वेळ चाटू दिलं आणि मग प्रेमाने योनी कशी चाटायची हे शिकवायला सुरुवात केली. स्वाती हुशार होती. पंधरा मिनिटात ती एवढं मस्त चाटू आणि चोखू लागली की शोभा हुमकून स्खलित झाली. तिच्याच शिकवणीनुसार स्वातीने तिचे योनिओठ आपल्या तोंडात पुरते भरून घेतले आणि आंबा चोखावा तशी शोभाची चूत चोखू लागली.

गुलाबी कल्लोळ भाग : १४

तयारी पूर्ण झाली. नेहाने डिल्डोचं टोक दर्शनच्या भोकावर टेकवत म्हटलं, "स्वाती काकू, तू जरा याची गांड दोन्ही हातानी फाकवून धर. म्हणजे याला पण सोपं जाईल आणि मला पण. दर्शन तू ढिली सोड हं तुझी गांड. दुखलं तर मला ओरडू नको, मी काही ऐकणार नाहिये तुझं!" स्वातीने जोर लावून...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १३

काही दिवसांनंतर अखेर शोभाने दर्शनला दिलेलं वचन पूर्ण केलं आणि ते पण एका आगळ्या वेगळ्या आणि कामुक रुपात. त्यामुळे या दोन्ही कुटुंबांच्या संबंधांना एक वेगळीच दिशा मिळाली. एका रात्री चौघं परत एकत्र होते. रात्रीची मैफिल जमली होती. एक राउंड झाला होता. दर्शनने शोभाला भरपूर...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १२

शोभाने अखेर त्या रडकुंडीला आलेल्या मुलावर दया केली. तिने स्वातीचा हात धरून तिला ओढत दर्शनच्या जवळ आणलं. स्वाती पण उत्तेजनेने थरथरत होती. या दोघींनी तिला खूप चोखलं होतं पण झडू दिलं नव्हतं म्हणून तिची अवस्था पण दर्शनसारखीच झाली होती. "स्वाती, बघ त्याचा लंड किती तापलाय,...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ११

आईचा तिच्या मुलावरील या अशा अनोख्या प्रेमाचा हा खेळ पाहून शोभाने नेहाचा हात धरला आणि बाहेर घेऊन गेली. "चल नेहा, आई मुलाला एकटं सोडूया काही वेळ. तसा तो इतका गाढ झोपला आहे की उठणार नाही. चल तोपर्यंत तू पण अंघोळ कर, आराम करून घे. मी जेवायला करते. आज स्वाती आणि दर्शनला...

गुलाबी कल्लोळ भाग : १०

आता पुढची शिक्षा सुरू झाली. शोभाने आणखी मॅगझीन काढल्या आणि दर्शनला स्तनपान करवत लाडाने मांडीवर बसवून ते चित्र दाखवले. एका मॅगझीनमध्ये गुदा संभोगाचे ते चित्र होते. मऊ गोऱ्यापान ढुंगणात घुसलेल्या लंडाचे चित्र बघून दर्शनला शोभाच्या विशाल नितंबांची आठवण झाली. काल रात्री...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ९

पाच मिनिटांनी नेहाने आपला मोर्चा स्वातीच्या योनिकडे वळवला आणि तिची योनी चोखू लागली. तिची चपळ जीभ स्वातीला एखाद्या लहान लंडासारखं झवत होती. स्वाती स्खलित झाली आणि नेहाचं डोकं आपल्या योनिशी घट्ट धरून बिछान्यावर लोळू लागली. नेहा तिच्या रसावर ताव मारता मारता अशी वखवखली की...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ८

दर्शन पलंगावर बसून मागे टेकून तीच मॅगझीन बघत होता. त्याने कंबरेपर्यंत पांघरूण ओढून घेतलं होतं आणि एक हात आत पांघरुणात जोरात चालत होता. एका हातात ती मॅगझीन धरून कसंबसं त्याची पान पालटून तो हस्तमैथुन करत होता. शोभाला पाहून तो थबकला. धास्तावून त्याचा चेहरा पडला आणि...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ७

शोभाने कसंतरी तिला निर्वस्त्र केलं आणि मग तिला उलटी करून जवळ ओढलं. या गोड तरुणीच्या मखमली पुच्चीचे चुंबन घ्यायला ती पण अधीर झाली होती. खरं म्हणजे तिला नेहाचे कपडे हळूहळू काढून तिचं ते घसघशीत लावण्य नीट जवळून बघायला खूप आवडायचं पण आज नेहा एवढी कामोत्तेजित होती की ते...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ६

नेहा संध्याकाळी परत आली. शोभाने तिला आत घेऊन दार लावताच ती शोभाला बिलगली आणि तिचं चुंबन घेऊ लागली. "आई, किती छान वाटतं घरी येऊन! तुला मी खूप मिस केलं.” शोभाने तिचं चुंबन घेऊन तिला घट्ट छातीशी कवटाळलं. ती आपल्या लाडक्या मुलीची वाटच पाहत होती. सावत्र आई असूनही तिचं या...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ५

अर्धा डिल्डो शोभाच्या आत गेल्याने उरलेला अर्धा भाग अगदी एखाद्या मस्त घट्ट उभ्या लंडासारखा दिसत होता, जणु शोभाचाच लंड आहे असं वाटत होता. वाकून शोभाने त्या लंडाचं गोल टोक स्वातीच्या योनिद्वारावर गोल फिरवून ओलं केलं आणि मग हळूहळू आत घालू लागली. स्वातीच्या तापल्या योनिची...

गुलाबी कल्लोळ भाग : ४

पाच मिनिटांनी शोभा उठली आणि स्वातीला धरून पलंगावर घेऊन गेली. आपल्या अंगावर स्वातीला घेऊन ती बिछान्यात झोपून स्वातीचे चुंबन घेऊ लागली. धिप्पाड सावळ्या शोभाच्या कुशीत तिच्या अंगावर पडलेली गोरी सुबक स्वाती, जसं एखाद्या आईने मुलीला अंगावर घेतलं आहे, तशी वाटत होती. चुंबन...

गुलाबी कल्लोळ भाग : २

पण तिची आशंका व्यर्थ होती कारण आत्तापर्यंत स्वाती पुरती कामातुर झाली होती. या अगोदर तिला कधीच स्त्रियांबद्दल ओढ वाटली नव्हती. पण मागचे काही वर्ष नवरा बाहेर गावी असल्यामुळे तिची सेक्स लाइफ पार थंडावली होती आणि ती चांगल्याच कामुक प्रवृत्तीची होती. आता शोभाच्या स्पर्शाने...

गुलाबी कल्लोळ

"अगं पण, तू तर माझ्यापेक्षा वयाने मोठी आहेस, किती उंचपुरी, धिप्पाड पण आहेस, तरी तुझा फिगर कसा मस्त आहे बघ." शोभाच्या भरीव मांसल शरीराकडे बघत स्वाती म्हणाली. "तसं काही नाही गं, हां, कपडे आणि विशेष करून अंतर्वस्त्रं निवडायची काळजी घेते मी, एवढंच. टिपटॉप राहलं तर अर्ध...

error: नका ना दाजी असं छळू!!